Cách viết bài Báo cáo thực tập Điểm cao Chuyên ngành kế toán

Cách viết bài Báo cáo thực tập Điểm cao Chuyên ngành kế toán cho các bạn sinh viên tham khảo, đang vẫn còn hoang mang, phân vân lựa chọn đề tài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán hay phù hợp, công ty thực tập hoặc tìm cách viết bài hay. Nên hôm nay mình xin viết một bài nhằm giúp các bạn một phần nào đó cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của bạn nhé.

Ngoài ra, có bạn nào đang gặp khó khăn về thời gian, không có thời gian viết bài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán của mình thì có thể liên hệ mình, để mình có thể làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán cho bạn. Zalo 0909 23 26 20

Cách viết bài Báo cáo thực tập Điểm cao Chuyên ngành kế toán

Tùy theo trường mà cấu kết bài báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp kế toán khác nhau. Có trường sẽ yêu cầu sinh viên viết cơ sở lý luận về kế toán, có trường sẽ không. Ở đây mình xin chia sẻ về giới thiệu công ty, thực trạng, nhận xét và kiến nghị thôi nhé.

Ở Chương 1: Giới thiệu (tổng quan về) đơn vị thực tập: chương này chúng ta sẽ giới thiệu về công ty tầm 5-7 trang A4

1.1.Quá trình hình thành và phát triển (đơn vị thực tập): nêu được năm thành lập, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, vốn điều lệ, số lao động, mặt bằng SXKD, các thời kỳ hoạt động (theo mốc chung của nền kinh tế và các mốc tách nhập, đổi tên của doanh nghiệp, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của DN trong một số năm gần đây  – ít nhất 3 năm (từ 2014, 2015, 2016) – số liệu càng cập nhật càng tốt (Tổng doanh thu, tổng chi phí, số lao động bình quân, vốn bình quân, nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân 1 lao động/tháng). (Thông qua bảng tài liệu – Có Nhận xét, đánh giá sơ bộ). Nêu rõ chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh….của đơn vị thực tập. Chia nhỏ thành các mục sau:

1.1.1. Lịch sử hình thành

1.1.2. Quá trình phát triển

1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.2. Quy trình công nghệ sản xuất, kinh doanh dịch vụ (nếu là doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, …): vẽ sơ đồ và thuyết minh.

1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty

1.2.2. Sơ đồ tổ chức sản xuất (Vẽ sơ đồ và chú thích)

1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: vẽ sơ đồ bộ máy quản lý (kể cả các bộ phận sản xuất, …) và thuyết minh nhiệm vụ của từng cá nhân trong Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng.

 • Đặc điểm chung

1.3.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (Vẽ sơ đồ, chú thích chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận)

Ở Chương 2: Cần nêu rõ Thực trạng tổ chức và hạch toán kế toán tại công ty mà bạn thực tập. Chương này tùy trường mà viết từ 40-70 trang

2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: mô hình tổ chức, vẽ sơ đồ và thuyết minh nhiệm vụ của các bộ phận kế toán

2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị thực tập (vẽ sơ đồ minh họa), hệ thống chứng từ kế toán (nêu tên các loại chứng từ kế toán sử dụng), sổ kế toán (nêu tên các sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp) áp dụng tại DN, các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị (ngoài các báo cáo bắt buộc theo chế độ quy định). Báo cáo thuế, …

Các chính sách, phương pháp kế toán áp dụng tại công ty thực tập: kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ kế toán, phương pháp tính thuế GTGT phải nộp, phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp tính giá vật tư sản phẩm hàng hóa xuất kho, phương pháp khấu hao tài sản cố định..

2.3.Thực trạng  một số phần hành kế toán tại DN:

2.3.1        Thực trạng kế toán (tên phần hành…)

 • Thực trạng kế toán (tên phần hành…)

2.3.3        …………..

Chương 3: Nhận xét và đề xuất (3-10 trang)

2.1. Nhận xét: (càng kỹ càng tốt)

– Các ưu điểm

– Một số hạn chế

2.2. Một số ý kiến đề xuất: (nên có khoảng 3 đề xuất trở lên)

–  Đề xuất 1: cơ sở của đề xuất, nội dung đề xuất, hiệu quả đề xuất.

– Đề xuẩt 2

………

2.3. Một số kiến nghị – nếu có (với cơ quan chủ quản, các cơ quan chức năng của nhà nước, địa phương)

Tài liệu tham khảo

Bảng cam kết (bản gốc)

Bảng tự đánh giá nhận xét của SVTT (bản gốc)

Nhận xét của đơn  vị thực tập : dịch vụ xin dấu xác nhận thực tập(bản gốc-Photo lưu lại 1 bản để kẹp vào KLTN)

Nhận xét của GVHD

Lưu ý: Sinh viên cần trình bày sao cho thấy rõ quy trình kế toán, trình tự luân chuyển số liệu kế toán và tổng hợp số liệu, các số liệu thu thập phải cùng một kỳ càng cập nhật càng tốt, các số liệu và dữ liệu phải nhất quán giữa các chứng từ gốc (chứng từ ban đầu), chứng từ kế toán, sổ sách và báo cáo kế toán có liên quan.  VD: mã số thuế của cùng 1 đơn vị phải giống nhau trong các chứng từ khác nhau.

Một số đề tài chuyên đề tốt nghiệp kế toán hay cho sinh viên:

 1. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (được áp dụng đối với tất cả các đơn vị sử dụng lao động)
 2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ (trong DN SX, trong DN xây lắp)
 3. Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư….
 4. Kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm (trong DN công nghiệp)
 5. Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình (trong DN xây lắp)
 6. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (trong DN SX, nhà hàng, khách sạn…)
 7. Kế toán hàng hóa (dịch vụ), tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (trong DN TMại, dịch vụ)
 8. Kế toán lưu chuyển hàng hóa (trong DN thương mại nội địa)
 9. Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 10. Kế toán thu chi và quyết toán thu chi (trong các đơn vị hành chính sự nghiệp)
 11. Kế toán các khoản thanh toán công nợ (Phải thu, phải trả)

Ngoài các đề tài kể trên sinh viên có thể chọn đề tài khác nhưng phải được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn.

Các bạn có thể tham khảo các đề cương chi tiết kế toán tiền lương, kế toán nguyên vật liệu, kế toán thu chi và quyết toán thu chi, kế toán xác định kết quả kinh doanh, ..v.v….ở website nhé.

Chúc các bạn tìm được cách viết bài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán điểm cao cho bản thân mình, giúp bài bạn đạt điểm cao nhé.

Riêng bạn nào không có thời gian đi thực tập, thời gian viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thì có thể liên hệ mình qua zalo để mình hỗ trợ nhiều hơn 0909 23 26 20

Cách viết Lời mở đầu báo cáo thực tập, Hay nhất! Lý Do Chọn Đề Tài,..

Tổng quan viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp

Hiện các bạn sinh viên đang phải trải qua bài báo cáo thực tập hay bài chuyên đề luận văn trước khi các bạn ra trường tuy nhiên đây là một thử thách không mấy dễ dàng đối với các bạn sinh viên, để làm hài lòng giảng viên hướng dẫn các bạn cần phải thực sự đầu tư và chỉnh sửa theo các yêu cầu mà giảng viên đưa ra, nếu gặp phải các vị trưởng phó khoa thì xem như các bạn hơi mệt thêm,…

LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP
LỜI MỞ ĐẦU BÁO CÁO THỰC TẬP

Cách viết LỜI MỞ ĐẦU chuyên đề thực tập tốt nghiệp cơ bản.

Trước tiên trong lời mở đầu các bạn cần phải viết đủ các ý sau:

 1. Lý do chọn đề tài
 2. Mục tiêu nghiên cứu
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Đối tượng nghiên cứu
 5. Phạm vi nghiên cứu
 6. Cấu trúc bài nghiên cứu

trên đây là 1 cấu trúc cơ bản của lời mở đầu mà các bạn cần có, theo mình thấy thì 90% các trường đại học, cao đẳng yêu cầu sinh viên làm theo sườn đó.

Cách viết lời mở đầu chuyên đề thực tập chi tiết.

sau đây mình sẽ hướng dẫn chi tiết hơn cho các bạn sinh viên cách viết lời mở đầu hay nhất, giáo viên ít bắt sửa nhất.

 1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Thường sẽ có 3 đoạn văn, đoạn thứ 1 các bạn nói về vĩ mô của vấn đề, tác động của nó, vấn đề của nó trên thế giới hay trong đời sống, đoạn thứ 2 các bạn nói về ảnh hướng của vấn đề tác động tới khu vực nhất định như tại Việt Nam, đoạn thứ 3 các bạn nêu vấn đề này đang tồn tại trong doanh nghiệp của các bạn đang làm bài, và các bạn chọn đề này này nghiên cứu. Thường đề tài các bạn dùng từ như: một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác……, hay Nâng cao hiệu quả công tác………, Phân tích tình hình ………

 1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Thường có 3 dòng sau:

 • – Hệ thống lại lý thuyết về vấn đề mà các bạn đang nghiên cứu
 • – Phân tích thực trạng tình hình mà đề tài bạn đang nghiên cứu tại công ty
 • Đưa ra một số giải pháp nhằm khắc phục công tác…… tại công ty
 1. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Phần này các bạn nêu lại đề tài, vấn đề các bạn làm trong bài này, phạm vi tại công ty các bạn đang làm, và thời gian nghiên cứu 3 năm gần nhất

 1. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Đề tài nghiên cứu được thực hiện dựa trên việc vận dụng lý thuyết, kết hợp quan sát thực tế và sử dụng cơ sở dữ liệu của công ty. Đồng thời phối hợp các phương pháp: phân tích định tính, thống kê, so sánh, tổng hợp, suy luận logic

Ngoài ra một số bài còn sử dụng phương pháp định tính, khảo sát và đánh giá từ kết quả khảo sát., sử dụng công cụ SPSS hoặc excel xử lý số liệu.

 1. CẤU TRÚC BÀI NGHIÊN CỨU

Ngoài mở đầu và Kết luận đề tài nghiên cứu gồm các chương sau:

 • Chương 1…
 • Chương 2…
 • Chương 3 …

số chương ở mục này tùy theo yêu cầu của nhà trường mà các bạn làm cho đúng các mục trên

Lời mở đầu hay dở tùy thuộc vào các viết và diễn đạt của mỗi người, mình sẽ làm cho các bạn danh sách các lời mở đầu để các bạn tham khảo sau bài viết này, cho tất cả các đề tài mà các bạn sinnh viên đang hay làm

Lời mở đầu theo một số trường đại học thì còn gọi là đề cương chi tiết, nó được nhiều giáo viên xem trọng và bắt sửa rất nhiều, tuy nhiên nếu các bạn hiểu như thế nào là lời mở đầu hay thì các bạn sẽ dễ dàng làm bài này.

DỊCH VỤ VIẾT THUÊ CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP, BÁO CÁO THỰC TẬP

Không phải ai cũng có thời gian và điều kiện để có thể đi thực tập và hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập, chuyên đề thực tập, chính vì vậy mà cũng có nhiều bạn đã từng bỏ học vì lý do chưa hoàn thành môn học này, qua đây mình giới thiệu dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp cho các bạn sinh viên. Với tinh thần và trách nhiệm hướng tới ký tốt nghiệp thành công của các bạn sinh viên. Công việc làm trực tiếp hoặc từ xa. hướng dẫn và trao đổi với các bạn qua zalo, facebook, điện thoại rất tiện và nhanh chóng hơn so với ngày xưa.

Các ngành học mình có thể viết thuê chuyên đề thực tập , làm cho các bạn như

 • Viết thuê chuyên đề thực tập ngành quản trị kinh doanh
 • Viết thuê chuyên đề thực tập ngành Kế toán
 • Viết thuê chuyên đề thực tập ngành tài chính ngân hàng
 • Viết thuê chuyên đề thực tập ngành tiếng anh
 • Viết thuê chuyên đề thực tập ngành kinh tế đối ngoại
 • Viết thuê chuyên đề thực tập ngành luật
 • Viết thuê chuyên đề thực tập ngành khác

QUY TRÌNH CÔNG VIỆC VÀ BÁO GIÁ VIẾT CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

Thông tin liên hệ mình

 • SĐT/ZALO: 0909.23.26.20
 • EMAIL: sotailieu@gmail.com

Các bạn trao đổi với mình vấn đề qua SDT hay ZALO trước nhé, để mình hiểu và báo giá cho các bạn vì hiện nay mỗi trường yêu cầu khác nhau, dễ khó khác nhau, nên chi phí dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập mình cũng không cố định, tuy thuộc vào trường, ngành học, công ty có hay chưa..

 

 

Tổng hợp 60 Đề tài quản lý nguồn nhân lực – Viết thuê báo cáo GIÁ RẺ

Đề tài quản lý nguồn nhân lực để viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh cho sinh viên tham khảo với 60 đề tài.

Nhận viết thuê báo cáo thực tập GIÁ RẺ chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực: SDT/ZALO: 0909 23 26 20

Tổng hợp 60 Đề tài quản lý nguồn nhân lực – Viết thuê báo cáo GIÁ RẺ

 1. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của…..
 2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại…
 3. Hoàn thiện quy chế tuyển dụng nhân lực tại..
 4. Hoàn thiện Quy trình tuyển dụng nhân lực tại..
 5. Tuyển chọn nhân lực dựa trên khung năng lực tại …
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng các kỹ thuật sàng lọc ứng viên trong tuyển dụng nhân lực tại…
 7. Nâng cao hiệu quả tuyển dụng thông qua phát triển cách kênh truyền thông tuyển dụng tại…
 8. Tăng cường khai thác các nguồn tuyển dụng đối với lao động…. tại….
 9. Thực trạng (Nâng cao hiệu quả) công tác đào tạo nhân lực tại…
 10. Thực trạng công tác đánh giá năng lực nhân viên tại…..
 11. Thực trạng xây dựng từ điển năng lực (hoặc khung năng lực hoặc tiêu chuẩn năng lực) tại…
 12. Xây dựng/hoàn thiện quy trình thi nâng bậc cho…. tại…
 13. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của …
 14. Phát triển nguồn nhân lực của.. giai đoạn…
 15. Đề tài quản lý nguồn nhân lực
  Đề tài quản lý nguồn nhân lực
 16. Đào tạo phát triển (nâng cao) năng lực cho cán bộ công chức xã phường tại..
 17. Giải pháp giữ chân nhân tài tại… trong giai đoạn…
 18. Thực trạng quan hệ lao động ở một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành
 19. Thiết lập và thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh ở một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp
 20. Xây dựng cơ chế đối thoại xã hội trong doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành
 21. Thương lượng tập thể ở một doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành
 22. Vai trò của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động ở một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp


 23. Ngoài ra, mình còn nhận viết thuê báo cáo uy tín giá rẻ cho các bạn đang không có thời gian để viết bài hoặc di thực tập. Các bạn có thể inbox mình qua zalo cho nhanh nhé 0909 23 26 20


 24. Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động ở một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành.
 25. Vai trò của cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động…
 26. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại…
 27. Quy hoạch cán bộ tại … – Thực trạng và giải pháp
 28. Thực trạng thi tuyển chức danh lãnh đạo tại…
 29. Thực trạng xây dựng hệ thống chỉ số cốt yếu đánh giá hiệu suất công tác (KPIs) tại ..
 30. Hoàn thiện quy chế đào tạo nhân lực tại…
 31. Đánh giá động lực lao động tại … và giải pháp tăng cường động lực lao động
 32. Vận dụng học thuyết..(kỳ vọng/tăng cường tính tích cực)…trong tăng cường động lực lao động tại…
 33. Đánh giá tác động tạo động lực từ chính sách thù lao lao động (hoặc lương, thưởng, phúc lợi; hoặc thi đua khen thưởng) của…
 34. Nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ công chức xã phường tại huyện…
 35. Hoàn thiện hệ thống phân công và hiệp tác lao động tại …
 36. Hoàn thiện tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật tại…
 37. Hoàn thiện bộ máy tổ chức (hoặc bộ máy quản lý) của …
 38. Thực trạng triển khai đề án vị trí việc làm tại..
 39. Nâng cao chất lượng/Hoàn thiện công tác định mức lao động tại….
 40. Định biên nhân lực tại …
 41. Hoàn thiện công tác tổ chức nơi làm việc tại………
 42. Hoàn thiện phương pháp thao tác…. tại……..
 43. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc cho ….. ở….
 44. Tổ chức lao động theo thời gian làm việc linh hoạt tại..
 45. Đề tài quản lý nguồn nhân lực
  Đề tài quản lý nguồn nhân lực
 46. Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm tại..
 47. Giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động cho … tại…..
 48. Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại….
 49. Hoàn thiện hệ thống bản mô tả công việc của …..
 50. Nâng cao hiệu quả sử dụng các bản mô tả công việc/kết quả phân tích công việc trong công tác quản lý tại….
 51. Xây dựng hệ thống thông tin nhân lực phục vụ cho công tác quản lý các cấp..
 52. Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá thực hiện công việc của …nhân viên kinh doanh... tại…Công ty LDKH.
 53. Nâng cao năng lực …cán bộ quản trị mạng.… đáp ứng nhu cầu phát triển …trong giai đoạn 2010 – 2015 … của/tại …Công ty ……
 54. Quản trị nhân lực và những ảnh hưởng của nó tới việc hình thành và duy trì văn hoá ….Toyota……. Thực trạng và giải pháp.
 55. Hoàn thiện quy chế thi đua khen thưởng tại..
 56. Hoàn thiện quy trình đánh giá thực hiện công việc hoặc đánh giá thi đua khen thưởng tại….
 57. Thực trạng/Xây dựng/Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc (hoặc tiêu chí đánh giá thi đua) tại..
 58. Thực trạng các hình thức trả lương trong doanh nghiệp…….
 59. Thực trạng các phương án trả lương trong doanh nghiệp……
 60. Hoàn thiện các hình thức trả lương trong doanh nghiệp……
 61. Hoàn thiện các phương án trả lương trong doanh nghiệp……
 62. Thực trạng tiền thưởng tại doanh nghiệp………….
 63. Hoàn thiện hệ thống tiền thưởng tại doanh nghiệp …………

Trên đây là danh sách 60 đề tài quản lý nguồn nhân lực dịch vụ viết thuê báo giá rẻ uy tín của mình chia sẻ nhằm một phần nào đó giúp đỡ các bạn trong việc lựa chọn đề tài.

Viết Thuê Chuyên Đề Tốt Nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh

Hiện nay các bạn sinh viên dường như rất bận rộn với công việc cũng như học hành, bận rộn việc gia đình và các mối quan hệ, vì đa số các bạn sinh viên ngoài công việc đi làm thêm thì có nhiều bạn còn tranh thủ học thêm kỹ năng anh văn, tin học,..

Ngoài ra một số bạn sinh viên thời gian không có để thực tập, hoặc có đi thực tập nhưng không có thời gian viết chuyên đề tốt nghiệp dẫn tới rất khó để có thể hoàn thành bài chuyên đề tốt nghiệp của mình.

Hiện nay mình vẫn đang triển khai dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp cho các bạn sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh với các bạn sinh viên đang theo học các trường đại học Sài Gòn,  Đại học Kinh tế tpHCM, Đại học Tài chính Marketing,  Đại học Công nghiệp và rất nhiều trường đại học khác như Đại học Quốc gia,  Đại học Tài nguyên và Môi trường,  Đại học Lao động và xã hội….. và rất nhiều trường đại học khác tại thành phố Hồ Chí Minh

Với những lý do khó khăn khác nhau dẫn tới các bạn khó có thể hoàn thiện tốt được làm bài đề tài tốt nghiệp của mình, Tuy nhiên nếu như các bạn không tiếp tục thì bỏ dở 4,5 năm học hành.  Nhận thấy rằng nhu cầu chắp cánh cho các bạn về làm chuyên đề tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh là cần thiết cho nên mình đã cố gắng dành những thời gian rảnh rỗi để có thể hỗ trợ thêm cho các bạn sinh viên đang làm bài chuyên đề tốt nghiệp thuê tại thành phố Hồ Chí Minh.

thuê viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp.
thuê viết chuyên đề thực tập tốt nghiệp.

Làm chuyên đề tốt nghiệp thuê tại TP.HCM gồm những ngành gì?

 • + Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh
 • + Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp ngành kế toán
 • + Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng
 • + Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp ngành Kinh tế đối ngoại – ngoại thương – quan hê quốc tế
 • + Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp ngành Luật
 • + Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp ngành Văn Phòng
 • + Viết thuê chuyên đề tốt nghiệp ngành Tiếng Anh Thương Mại
 • Và viết chuyên đề tốt nghiệp thuê nhiều ngành nghề khác

một số ngành học các bạn đang làm chuyên đề tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh mình có thể hỗ trợ như viết thư trong đề tốt nghiệp ngành kế toán, viết thuê chuyên đề tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, Viết chuyên đề tốt nghiệp thuê tại thành phố Hồ Chí Minh, ngành Tài chính ngân hàng, Viết chuyên đề tốt nghiệp thuê ngành xuất nhập khẩu, viết thuê chuyên đề tốt nghiệp ngành thương mại, Viết chuyên đề tốt nghiệp thuê ngành kinh tế đối ngoại và một số ngành học khác…

Lời cảm ơn 

qua đây mình xin chân thành cảm ơn tới tất cả các bạn sinh viên của thế hệ trước đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ Viết chuyên đề tốt nghiệp thuê tại thành phố Hồ Chí Minh của mình và đã nhiệt tình giới thiệu cho mình thêm rất nhiều bạn sinh viên các em sinh viên khoa sau,  đã nói tốt về dịch vụ của mình cũng chính.  Vì những tình cảm của các bạn cho nên mình vẫn luôn cố gắng học hỏi và ngày càng hoàn thiện bản thân hoàn thiện kiến thức để có thể hỗ trợ tốt hơn và nhiều hơn cho các bạn sinh viên khoa sau

Hiện nay ngoài công việc giờ hành chính hàng ngày mình vẫn có thể dành rất nhiều thời gian cho công việc viết chuyên đề tốt nghiệp thuê tại thành phố Hồ Chí Minh để có thể hỗ trợ cho các bạn sinh viên đang làm bài chuyên đề cũng như một phần nào kiếm thêm thu nhập cho bản thân

Một lần nữa mình xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên đã sử dụng dịch vụ viết thuê chuyên đề thực tập tốt nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh của mình ngoài các bài chuyên đề tốt nghiệp các bạn có thể đang làm những bài báo cáo thực tập cũng như bài luận văn cao hơn những bài tập thì mình vẫn có thể hỗ trợ được cho các bạn nhé.  Qua đây mình xin gửi số điện thoại và Zalo và các thông tin liên lạc để các bạn có thể liên lạc với mình khi cần thiết số điện thoại vào Zalo 097 328 7149.  Hẹn gặp lại các bạn!

 • + SDT/ZALO: 0973287149
 • + EMAIL: sotailieu@gmail.com
 • + ĐỊA CHỈ 677 Lũy Bán Bích, Phú Thạnh, Tân Phú, Tp.HCM

Viết thuê Đề án TOPICA, Làm đề án tốt nghiệp hệ từ xa ĐH Mở.

Xin chào tất cả các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp của mình,  chắc có lẽ các bạn khi viết bài viết này của mình đang gặp khó khăn trong vấn đề Viết bài đề án tốt nghiệp của mình. Hiện nay các trường đại học, cao đẳng đang chuẩn bị triển khai đồ án tốt nghiệp cho sinh viên trước khi chuẩn bị ra trường và đặc biệt hơn các đề tài đồ án tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh được các giáo viên và các trường đại học, yêu cầu rất khó khăn, tuy nhiên vẫn trong khả năng làm bài của các bạn sinh viên làm đề án tốt nghiệp quản trị kinh doanh,  nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều bạn sinh viên gặp nhiều khó khăn trong vấn đề hoàn thành bài dự án kinh doanh và đề án quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng này như thời gian hạn hẹp bởi vì có nhiều bạn sinh viên khá bận rộn trong các công việc hàng ngày,  việc học thêm , công việc gia đình,  cơ quan dẫn tới không có thời gian để có thể hoàn thành tốt bài đề án tốt nghiệp các bạn cần phải có sự hỗ trợ của một ai đó để có thể giúp đỡ các bạn hoàn thành tốt bài đồ án tốt nghiệp này và nếu như vậy các bạn đang đọc bài viết này các bạn sẽ biết tới mình bởi vì mình hỗ trợ cho các bạn sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp và đã gặp một trong những khó khăn trên

Tìm hiểu về cách viết đề án tốt nghiệp TOPICA. Hệ từ xa ĐH Mở.

Một bài đồ án tốt nghiệp có quy định rõ ràng về độ dài cũng như quy tắc làm. Và tất nhiên độ khó cũng tùy thuộc vào môi trường khác nhau . Ví dụ như đồ án tốt nghiệp của trường Hutech thì độ dài khoảng 30 trang và viết về một nghiệp vụ cụ thể,  trong quá trình kiến tập và một ví dụ nữa như đề án tốt nghiệp trường Topica cũng là một dạng đồ án thay thế thi tốt nghiệp độ dày chỉ khoảng dưới 10 trang Tuy nhiên cũng rất khó khăn để các bạn có thể vượt qua dễ dàng

Trong quá trình hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong những năm vừa qua đã một phần nào có thể giúp mình hiểu được sự khó khăn trong học tập của các bạn sinh viên.  Đặc biệt là đến môn làm đồ án tốt nghiệp.  bởi vì đây là một bài đề án tốt nghiệp kế toán lần đầu tiên các bạn phải làm cho nên một số bạn sinh viên vẫn còn rất bỡ ngỡ và lo lắng và không tìm được phương án để có thể hoàn thành tốt bài đề án tốt nghiệp tài chính ngân hàng này,  đặc biệt là mỗi đề tài được đưa ra các bạn phải hoàn thành theo đúng quy chuẩn của nhà trường một số bạn sinh viên Tìm những bài mẫu trên mạng để copy về . Tuy nhiên những bài mẫu đó thứ nhất là không trùng với các đề tài mà trường đưa ra thứ hai là có thể trùng với trưởng đưa ra nhưng dữ liệu đã quá cũ không còn phù hợp với thực tại các giáo viên đọc lên chắc hẳn có thể nhận ra bài các bạn copy trên mạng

viết thuê đề án tốt nghiệp giá rẻVà một điều dễ hiểu hơn đó là phần lớn các bạn sinh viên hiện nay có thể vẫn chưa nắm bắt được các kiến thức chuyên sâu mà mình theo học dẫn tới trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp các bạn gặp rất nhiều khó khăn về kiến thức chuyên môn dẫn tới các bạn khó có thể hoàn thành tốt bài đồ án tốt nghiệp

Hiện nay ngoài hỗ trợ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên mình còn có thể hỗ trợ cho các bạn viết thuê đề án tốt nghiệp cho các bạn bao gồm  Một số dịch vụ của mình như:

 • dịch vụ viết thuê đề án tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh
 • dịch vụ viết thuê đề án tốt nghiệp ngành kế toán
 • dịch vụ làm thuê đề án tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng
 • Một số ngành khác và hiện nay chủ yếu là các bạn sinh viên đang làm đề án tốt nghiệp trường Topica
 • Đề án tốt nghiệp trường Hutech
 • Đồ án tốt nghiệp trường ngoại ngữ tin học
 • đồ án tốt nghiệp trường đại học Kinh tế
 • đồ án tốt nghiệp trường đại học Tôn Đức Thắng
 • đồ án tốt nghiệp trường đại học Nguyễn Tất Thành và một số trường khác.

Với phong cách làm VIẾT THUÊ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP việc tận tâm và chân thành mục đích của mình Cuối cùng chính là giúp đỡ cho các bạn đang gặp khó khăn trong quá trình hoàn thành khóa học của các bạn và cũng chính là từng nằm trong hoàn cảnh khó khăn của các bạn Lúc mình còn học đại học nên mình rất hiểu tâm lý của các bạn cũng như những khó khăn các bạn cần phải trải qua những lo âu những lo lắng.

viết thuê đề án tốt nghiệp giá rẻ
viết thuê đề án tốt nghiệp giá rẻ

Giá viết thuê đề án tốt nghiệp của mình là bao nhiêu?

Hiện nay mình cũng đã thực hiện một số đồ án tốt nghiệp cho các trường mấy năm trở lại đây và mình thấy rằng mỗi trường độ khó và cách làm rất khác nhau cho nên chi phí để có thể hỗ trợ cho các bạn cũng khác nhau và một số trường như trường Topica

đề án tốt nghiệp TOPICA. Tuy ngắn nhưng các đề của Thầy cô rất khó tương đương với thi tốt nghiệp 3 môn .  Nếu vượt qua bài đồ án tốt nghiệp này có nghĩa là mọi người không phải thi tốt nghiệp nữa mà có thể chờ thời gian phát bằng tốt nghiệp.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên đã đọc bài viết này của mình với dịch vụ viết thuê đề án tốt nghiệp các ngành quản trị kinh doanh, ngành kế toán, ngành Tài chính ngân hàng của các trường

 1. đại học Topica,
 2. trường Đại học Hutech,
 3. trường Đại học Tôn Đức Thắng,
 4. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,
 5. trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
 6. và một số trường khác

các bạn cần tư vấn hỗ trợ không có gì ngần ngại hãy liên hệ với Zalo của mình mình sẵn sàng có thể giải đáp cho các bạn những câu hỏi thắc mắc mà các bạn muốn trả lời.

Liên hệ làm đề án tốt nghiệp: SDT/ZALO: 0973.287.149

Tổng hợp 95+ Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại – BCTT

Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại hay mình đã tổng hợp và chia sẻ với các bạn. Mong rằng có thể giúp ích được một số bạn đang tìm cách viết bài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại hay và điểm cao.

Ngoài ra, bên mh còn hỗ trợ viết báo cáo thực tập ngành tiếng anh cho bạn sinh viên nào không có thời gian để viết nhé. Cũng như hỗ trợ công ty xin dấu xác nhận thực tập ngành ngôn ngữ anh, anh văn thương mại.

Dịch vụ viết báo cáo thực tập uy tín giá rẻ HCM ZALO: 0909 23 26 20

đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại
đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại

Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại hay

 1. Marketing strategies to promote business activity at IN TECHCOMREAL Company
 2. Recruitment process and human resource management at Singalarity Joint Stock Company
 3. Business process at Royal International Travel Company
 4. Notarized translation at VUT Company, Ltd.
 5. Market orientation and product development of Saigon Export Foodstuffs and Agricultural Product Joint Stock Company
 6. Strategies for developing relations with clients at Techcfo Company, Ltd.
 7. Development of staff performance appraisal form at Factory Outlet Company, Ltd.
 8. Steel import-export business operation of 190 Joint Stock Company
 9. Contract of cargo transportation at Duy Anh Minh Transport Service Company, Ltd.
 10. Human Resources Administration at Thuan Thanh Shoe Industrial Joint Stock Company
 11. Customer service at Pasal International Joint Stock Company
 12. Process of customer search and care at Pasal International Joint Stock Company
 13. Process of importing at Phuc Loc Forwarder Company, Ltd.
 14. Analysis of logistics process for sea bulk import at Asiana Shipping and Logistics Services JSC
 15. Financial activities at Mon Hue Restaurant Company, Ltd.
 16. Consultancy services for overseas education at Hoan My Travel Oversea Study Consultant Company, Ltd.
 17. Strategy of business development for e-commercial sellers at Shopee Company, Ltd.
 18. Strategies to attract potential clients of Royal International Travel Company
 19. Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại
 20. Customer service and property management at Riviera Point Apartment Building
 21. Problems in translating contracts and other documents at VSV Service Trading Company, Ltd.
 22. Process of English course consultancy at Vietnam-Australia Society Academy
 23. PR activities at Liem Thu Company, Ltd.
 24. Marketing and branding at Breakthrough Power Corporation
 25. Activities of sales staff at PK Luxury Tours Company, Ltd.
 26. Export situation and some measures to enhance footwear export trade efficiency at Ruthimex Company, Ltd.
 27. Coffee export to the U.S. market of Intimex My Phuoc Joint Stock Company
 28. The activities of a Personal Assistant to Director at Tri Tien Consulting Trading Service Co., Ltd.
 29. Product quality control at VIET NAM TOYOTSU VEHITECS Co. LTD
 30. BUILDING AND DEVELOPING MARKETING STRATEGIES AT IFRESH VIÊT NAM
 31. Process of documenting exported goods at Tu Yem Sea Food
 32. Process of building an English course using PBL method (project-based learning)
 33. The online customer service at Vietnamworks
 34. The process of handling and translating documents when applying for Visa and studying abroad at Studylink- A Company of studying abroad consulting.
 35. Process of Investigating and Consulting Customers at Pasal
 36. Sales and Marketing in Real Estate Devision at Ambition Vietnam
 37. Support planning and market development in Vietnam at Vinaned company
 38. The work of sales executives at Pasal Co., Ltd
 39. Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại
 40. The process of releasing an online article reaching readers affectively at Hellobacsi online publisher
 41. THE PROCESS OF MANAGING TEACHER AND CLASS’S SCHEDULE EFFICIENTLY.
 42. The online marketing status of An Phu Hung Real Estate Co., Ltd from 2013 to 2016
 43. Solutions to increase the performance of advertising new products at Lee&Tee
 44. The marketing strategy for the Seaprimexco company’s products to the potential countries
 45. Realities and Solutions to improve sales effectiveness at TSG service & trading Co.,Ltd
 46. The process of getting feedback and handling problems in Rex Hotel
 47. Strategies of human resource development of Savills Vietnam
 48. HOW TO ACHIEVE THE CUSTOMER TARGET FROM IMPORTED PRODUCT
 49. The advantages and disadvantages of marketing education at S.S.G Education Investment and Development Joint Stock Company.
 50. Service customers in Golden Dragon Club
 51. Tenants’ source charecteristics & atracttive specific characteristics of foreign tourists at apartment
 52. How to assure the customer service quality at Lazada
 53. The procedure of translating document at Viet Uy Tin Company
 54. The process of handling check-in and check-out procedure at Oscar Saigon Hotel
 55. The Work Of Business Staff At New SaiGon Company
 56. Strategies to increase sales productivity at Viet Nauy Limited Company
 57. Sale Processes in Hana Home Décor and Real Estate Company
 58. Manage customer information and marketing development at Riviera Point Building.
 59. Current status as well as solutions to Riviera Point’s Management Office organizational and operational structure from Savills Vietnam Ltd
 60. The working process of a director’s assistant at PHOENIX TSIE CO.,LTD
 61. Difficulties and Benefits of translation at Vabis Hong Lam International Vocational College
 62. Analysis of the import process in 190 Joint Stock Company
 63. The Marketing Strategies of Global Business Outsourcing company
 64. Improvement of customer service process at Riviera Point Apartment Building
 65. Inbound tour organizing process at Saigon Star Tourism
 66. How to improve the quality of customer service in O TO SAI GON Co., Ltd
 67. The Fine rts Auction Process in Sunreal Asia Ltd
 68. Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại
 69. Current issues and recommendations to improve the quality of customer service in Riviera Point
 70. The marketing strategy of Internet banking in Tecapro company
 71. Customer Service Asistance in Sales Department at F1 FB Joint Stock Company
 72. Methods of appealing new customers at Dong Duong Travel Agency
 73. Assistance for customer service at Sales Department of Nha Sach Service Joint Stock Company
 74. The strategies to bring linguistic application products to the target customers
 75. The duties of an export document handling employee at Viettour Agency
 76. The Duties of a Director Assistant at Sai gon Star
 77. The Duties of a Hotel Receptionist at Phuong Hong Hotel
 78. The rice exporting process ò Viet Hung Company Limited
 79. The duties of a salesperson at Alana Nha Trang beach hotel
 80. Process of organizing an event at VietFire Company
 81. Staff Recruitment Procedure at Vo Van Co. Ltd.
 82. Process of Selling Products at Hiep Minh Phat Trading Limited Company
 83. Marketing activities at New Great Ocean.Co.,Ltd
 84. Online marketing process at Tan Dai Duong corporation
 85. Tourism Development Research Process at NinhThuan Department of Culture, Sports and Tourism
 86. Process of stationary management in the limited company Bosch Viet Nam
 87. Customer services at Tram Binh Son limited liability company.
 88. THE CUSTOMER SERVICES AT DUNA HOTEL
 89. The translation process at Newlight Trading Construction Interior Decoration Corporation
 90. Real estate services in Phu My Hung.
 91. Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại
 92. Valuation process at Century Valuation Joint Stock Company
 93. Translation process at Ngoc Lan Son Advertising Co.Ltd
 94. Recruitment Process at HAPPY HOME Real Estate Co.Ltd
 95. Process of translating document for studying abroad
 96. Course consultation process at Viet Nam – Australia Society Academic.
 97. Export Process at HongIk Vina company
 98. Marketing Strategy for Real Estate in Galaxy Company Limited.
 99. The Process of Door To Door Import Option
 100. Marketing Process at Nhip Cau Corporation
 101. Customer services at Happy Home Real Estate Co.,Ltd
 102. CURRENT IMPORT ACTIVITIES OF FAX MACHINE AT SAGO STAR COMPANY LIMITED
 103. Strategies of promotion at Blue Star Food Corporation
 104. Process of leasing apartments,offices at Happy Home Real Estate Co., Ltd

Mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập kế toán Thanh toán! Hay!

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN THANH TOÁN TRONG DOANH NGHIỆP

MỞ ĐẦU
1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
1.1. Về lý luận
1.2. Về thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
6. Cấu trúc chuyên đề:Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)
+ Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
+ Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập
+ Chương 3: Hoàn thiện kế toán thanh toán tại đơn vị thực tập.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI báo cáo thực tập kế toán Thanh toán

1.1. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN PHẢI THU
1.1.1. Nhiệm vụ kế toán các khoản phải thu
1.1.1.1. Khái niệm
1.1.1.2. Nhiệm vụ
1.1.2. Kế toán phải thu của khách hàng
1.1.2.1 Khái niệm
1.1.2.2. Nhiệm vụ của kế toán phải thu khách hàng
1.1.2.3. Hạch toán chi tiết phải thu khách hàng
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.2.4.. Hạch toán tổng hợp phải thu khách hàng
– Tài khoản sử dụng:TK131 “Phải thu khách hàng”
– Kết cấu TK131
– Phương pháp hạch toán :
1.1.3. Kế toán thuế GTGT được khấu trừ :
1.1.3.1. Khái niệm
1.1.3.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế GTGT được khấu trừ
1.1.3.3. Hạch toán chi tiết thuế GTGTđược khấu trừ
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.3.4. Hạch toán tổng hợp thuế GTGT được khấu trừ
– Tài khoản sử dụng:TK133 “ thuế GTGT được khấu trừ ”
– Kết cấu TK133
– Phương pháp hạch toán :
1.1.4. Kết cấu phần thu nội bộ
1.1.4.1 Khái niệm
1.1.4.2. Nhiệm vụ của kế toán phải thu nội bộ
1.1.4.3. Hạch toán chi tiết phải thu nội bộ
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.4.4.. Hạch toán tổng hợp phải thu nội bộ
– Tài khoản sử dụng:TK136 “phải thu nội bộ”
– Kết cấu TK136
– Phương pháp hạch toán :
1.1.5. Kế toán phải thu khác
1.1.5.1 Khái niệm
1.1.5.2 Nhiệm vụ của kế toán phải thu khác
1.1.5.3. Hạch toán chi tiêt phải thu khác
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.5.4.Hạch toán tổng hợp phải thu khác
– Tài khoản sử dụng :TK138 “Phải thu khác”
– Kết cấu tài khoản 138
– Phương pháp hạch toán:
1.1.6.Kế toán tạm ứng
1.1.6.1 Khái niệm
1.1.6.2. Nhiệm vụ của kế toán tạm ứng
1.1.6.3. Hạch toán chi tiết kế toán tạm ứng
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.1.6.4. Hạch toán tổng hợp kế toán tạm ứng
– Tài khoản sử dụng TK141 “tạm ứng”
– Kết cấu tài khoản TK141
– Phương pháp hạch toán
1.2. KẾ TOÁN CÁC KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ
1.2.1. Khái niệm và nhiệm vụ hạch toán các khoản nợ phải trả
1.2.1.1. Khái niệm
1.2.1.2. Phân loại
1.2.1.3. Nhiệm vụ
1.2.2. Kế toán khoản vay ngắn hạn
1.2.2.1 Khái niệm
1.2.2.2. Nhiệm vụ của kế toán vay ngắn hạn
1.2.2.3 Hạch toán chi tiết vay ngắn hạn
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.2.4. Hạch toán tổng hợp vay ngắn hạn
– Tài khoản sử dụng:TK311 “vay ngắn hạn”
– kết cấu tài khoản 311
– Phương pháp hạch toán:
1.2.3. Kế toán khoản vay dài hạn
1.2.3.1 Khái niệm
1.2.3.2. Nhiệm vụ của kế toán vay dài hạn
1.2.3.3 Hạch toán chi tiết vay dài hạn
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.3.4. Hạch toán tổng hợp vay dài hạn
– Tài khoản sử dụng :TK311 “vay dài hạn”
– Kết cấu TK 341
– Phương pháp hạch toán:
1.2.4. Kế toán nợ dài hạn
1.2.4.1 Khái niệm
1.2.4.2. Nhiệm vụ của kế toán nợ dài hạn
1.2.4.3. Hạch toán chi tiết nợ dài hạn
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.4.4. Hạch toán tổng hợp nợ dài hạn
– Tài khoản sử dụng:TK342 “nợ dài hạn”
– Kết cấu TK342
– Phương pháp hạch toán
1.2.5. Kế toán kho ản nợ dài hạn đến hạn trả
1.2.5.1 Khái niệm
1.2.5.2. Nhiệm vụ của kế toán nợ dài hạn đến hạn trả
1.2.5.3. Hạch toán chi tiết nợ dài hạn đến hạn trả
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.5.4. Hạch toán tổng hợp nợ dài hạn đến hạn trả
– Tài khoản sử dụng:TK315 “nợ dài hạn đến hạn trả”
– Kết cấu TK315
– Phương pháp hạch toán
1.2.6. Kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
1.2.6.1 Khái niệm
1.2.6.2. Nhiệm vụ của kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước
1.2.6.3. Hạch toán chi tiết thuế và các khoản phải nộp nhà nước
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.6.4. Hạch toán tổng hợp thuế và các khoản phải nộp nhà nước
– Tài khoản sử dụng: TK333 “thuế và các khoản phải nộp nhà nước”
– Kết cấu TK333
– Phương pháp hạch toán
1.2.7. Kế toán phải trả người lao động
1.2.7.1 Khái niệm
1.2.7.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả người lao động
1.2.7.3. Hạch toán chi tiết phải trả người lao động
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.7.4. Hạch toán tổng hợp phải trả người lao động
– Tài khoản sử dụng:TK334 “phải trả người lao động”
– Kết cấu TK333
– Phương pháp hạch toán
1.2.8. Kế toán phải trả nội bộ
1.2.8.1 Khái niệm
1.2.8.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả nội bộ
1.2.8.3. Hạch toán chi tiết phải trả nội bộ
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.8.4. Hạch toán tổng hợp phải trả nội bộ
– Tài khoản sử dụng:TK336 “phải trả nội bộ”
– Kết cấu TK336
– Phương pháp hạch toán
7. Kế toán các khoản phải trả phải nộp khác
1.2.8.1 Khái niệm
1.2.8.2. Nhiệm vụ của kế toán phải trả phải nộp khác
1.2.8.3. Hạch toán chi tiết phải trả phải nộp khác
– Chứng từ
– Sổ sách sử dụng
1.2.8.4. Hạch toán tổng hợp phải trả phải nộp khác
– Tài khoản sử dụng:TK338 “phải trả phải nộp khác”
– Kết cấu TK338
– Phương pháp hạch toán

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN CÁC KHOẢN THANH TOÁN CỦA CÔNG TY

2. 1. KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2. 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty.
2. 1. 1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.
– Quá trình hình thành và phát triển (Tên Công ty, loại hình doanh nghiệp)
Căn cứ vào quyết định thành lập Công ty số:…
– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển của Công ty (Chỉ tiêu tổng vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tổng số cán bộ công nhân viên, quỹ lương).
Lấy số liệu 3 năm gần đây để đánh giá phân tích khái quát quá trình phát triển (lấy số liệu các chỉ tiêu trên của 3 năm 2007-2008-2009 để minh hoạ)
2. 1.1. 2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty
2.1.1.2.1 . Chức năng
2.1.1.2.2. Nhiệm vụ
Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của Công ty số:…
2. 1. 2. Đặc điểm tổ chức quản lý kinh doanh của công ty
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty.
Vẽ sơ đồ qui trình sản xuất tại Công ty và giải thích
2. 1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
2.1.2.2.1.. Đặc điểm chung
2.1.2.2.2. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
– Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty.
– Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận (tóm tắt)
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty.
2.1.2.2.1. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
– Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
– Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán (tóm tắt).
2.1.2.2.2. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
– Vẽ sơ đồ hình thức kế toán mà Công ty áp dụng ( Nhật ký – Chứng từ, Nhật ký – Sổ Cái, Nhật ký chung hay Chứng từ ghi sổ)
– Trình bày trình tự ghi sổ…
2.1.3. Một số chỉ tiêu khác
2.1.3.1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty: Hệ thống tài khoản công ty áp dụng theo quyết định nào? (Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?)
2.1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho
Phương pháp kế toán hàng tồn kho : phương pháp kiểm kê định kỳ hay kê khai thường xuyên.
2.1.3.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo pp khấu trừ hay pp trực tiếp.

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY (25-30 trang)

(Nêu toàn bộ thực trạng công tác kế toán thanh toán tại công ty, có số liệu thực tế để minh hoạ, lấy số liệu 1 quý (hoặc tháng nếu số liệu của tháng đủ lớn để làm) của năm 2010)
2.2.1. Hạch toán các khoản phải thu tại công ty
2.2.1.1. Nội dung, đặc điểm các khoản phải thu tại công ty.
(liệt kê các khoản phải thu phát sinh tại công ty và trình bày ngắn gọn đặc điểm của từng khoản)
2.2.1.2. Hạch toán các khoản phải thu tại công ty
2.2.1.3. Hạch toán khoản phải thu khách hàng.
– Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
– Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu khách hàng và Sổ Cái TK 131
– Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu khách hàng và Sổ Cái TK 131.
– Báo cáo kế toán: trình bày Bảng tổng hợp khoản phải thu khách hàng.
2.2.1.4. Hạch toán thuế GTGT được khấu trừ:
2.2.1.4.1 Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.1.4.2 Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào (nếu có) và Sổ Cái TK 133.
2.2.1.4.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết thuế GTGT đầu vào và Sổ Cái TK 133.
2.2.1.5. Hạch toán khoản phải thu nội bộ
2.2.1.5.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.1.5.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu nội bộ và Sổ Cái TK 136
2.2.1.5.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu nội bộ (nếu có) và Sổ Cái TK 136
2.2.1.6. Hạch toán khoản phải thu khác:
2.2.1.6.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.1.6.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải thu khác (nếu có) và Sổ Cái TK 138
2.2.1.6.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải thu khác và Sổ Cái TK 138.
2.2.2. Hạch toán các khoản phải trả tại công ty.
2.2.2.1. Nội dung, đặc điểm các khoản phải trả tại công ty: (liệt kê các khoản phải trả phát sinh tại công ty và trình bày ngắn gọn đặc điểm của từng khoản)
2.2.2.2. Hạch toán các khoản phải trả tại công ty
2.2.2.3. Hạch toán khoản phải trả người bán:
2.2.2.3.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.3.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải trả người bán và Sổ Cái TK 331
2.2.2.3.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết phải trả người bán và Sổ Cái TK 331.
2.2.2.3.4. Báo cáo kế toán: trình bày Bảng tổng hợp khoản phải trả người bán.
2.2.2.4. Hạch toán thuế phải nộp:
2.2.2.4.1.Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.4.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết thuế phải nộp và Sổ Cái TK 333
2.2.2.4.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào sổ chi tiết thuế phải nộp và Sổ Cái TK 333.
2.2.2.5. Hạch toán khoản phải trả CBCNV:
2.2.2.5.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.5.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ Cái TK 334
2.2.2.5.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Sổ Cái TK 334.
2.2.2.6. Hạch toán khoản phải trả nội bộ:
2.2.2.6.1.Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.6.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ Cái TK 336
2.2.2.6.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Sổ Cái TK 336.
2.2.2.7. Hạch toán khoản phải trả khác:
2.2.2.7.1. Chứng từ sử dụng: nêu các chứng từ có liên quan và lấy ví dụ minh hoạ 1 hoặc 2 chứng từ
2.2.2.7.2. Sổ kế toán sử dụng: Sổ chi tiết phải trả khác và Sổ Cái TK 338
2.2.2.7.3. Trình tự hạch toán: Căn cứ vào các chứng từ đã nêu ở trên, tiến hành ghi vào Số chi tiết phải trả khác và Sổ Cái TK 338.

CHƯƠNG 3. HOÀN THIỆN CÔNG TÁC KẾ TOÁN THANH TOÁN

3.1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU

3.1.1. Đánh giá thực trạng
3.1.1.1. Nhận xét chung về kế toán các khoản thanh toán tại Công ty: (Quản lý, Sử dụng, Hạch toán )
3.1.1.2. Những điểm tồn tại về hạch toán các khoản thanh toán tại Công ty cần phải hoàn thiện
3.1.1.2.1. Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán: chứng từ, sổ kế toán.
3.1.1.2.2. Về quản lý các khoản thanh toán
3.1.1.2.2. Về phương pháp hạch toán.
3.1.2. Các biện pháp hoàn thiện
Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế Công ty.
3.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.2.1. Kết luận
3.2.2. Kiến nghị
3.2.2.1. Đối với Doanh nghiệp
3.2.2.2. Đối với nhà trường

Nhận viết thuê báo cáo thực tập kế toán cho các bạn sinh viên đang gặp khó khăn về tìm công ty thực tập, thời gian không
có để làm bài, hay bài quá khó các bạn không hoàn thành được
LH: SDT/ZALO 0973.287.149

Đề cương tốt nghiệp kế toán tài sản cố định – HAY, CHI TIẾT

Đề tài: CHUYÊN ĐỀ KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH  TRONG CÔNG TY TNHH

MỞ ĐẦU (1 trang)
– Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
– Giới hạn viết đề tài ( Giới hạn phạm vi, mức độ của đề tài).
– Nội dung đề tài gồm ba chương
*Chương 1: Cơ sở lý luận
*Chương 2:.Thực trạng kế toán TSCĐ tại công ty và vấn đề quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại công ty.
*Chương 3: Hoàn thiện kế toán TSCĐ, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng TSCĐ tại công ty.

Đề cương chi tiết chuyên đề thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUÂN KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

1.1.KHÁI NIỆM TSCĐ:
1.1.1.Khái niệm:
1.1.2.Các tiêu chuẩn ghi nhận TSCĐ:
1.2.PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ TSCĐ:
1.2.1.Phân loại:
1.2.2.Đánh giá TSCĐ
1.3.PHƯƠNG PHÁP KẾ TOÁN TSCĐ:
1.3.1Kế toán tăng giảm TSCĐ:
1.3.1.1.Tài khoản sử dụng
1.3.1.2.Phương pháp hạch toán:
1.3.2.Kế toán khấu hao TSCĐ:
1.3.2.1.Các phương pháp tính khấu hao
1.3.2.2. Tài khoản sử dụng
1.3.2.3.Phương pháp hạch toán
1.3.3.Kế toán SC TSCĐ ( SC lớn và SC thường xuyên)
1.3.3.1.Nội dung các loại SC TSCĐ ( khái niệm và phân loại )
1.3.3.2.Tài khoản sử dụng:
1.3.3.3.Phương pháp hạch toán
1.3.4.Kế toán thuê TSCĐ ( nếu có )
1.3.4.1.Khái niệm, phân loại
1.3.4.2.Tài khoản sử dụng
1.3.4.3.Phương pháp hạch toán
1.3.5.Công tác quản lý và sử dụng TSCĐ
1.3.5.1.Các loại sổ sách sử dụng trong công tác ghi chép, theo dõi TSCĐ
1.3.5.2.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ:
-Hiệu suất sử dụng TSCĐ
-Mức đảm nhiệm sản xuất của TSCĐ
-Mức sinh lời của TSCĐ.
1.3.5.3Phương pháp phân tích tình hình sử dụng TSCĐ

CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY

2.1.ĐẶC ĐIỂM CHUNG TẠI CÔNG TY.
2.1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.
2.1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty.
– Quá trình hình thành và phát triển (Tên công ty, loại hình doanh nghiệp)
Căn cứ vào quyết định thành lập công ty số:…
– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển của Công ty (Chỉ tiêu tổng vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tổng số cán bộ công nhân viên, quỹ lương, tổng giá trị TSCĐ, tỷ trọng của từng loại, nguồn hình thành TSCĐ).
Lấy số liệu 3 năm gần đây
(Nhận xét tóm tắt quá trình phát triển)
2.1.1.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty
2.1.1.2.1.Chức năng
2.1.1.2.2.Nhiệm vụ
Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của Công ty số:…
2.1.2.ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY .
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty.
Vẽ sơ đồ qui trình sản xuất tại công ty và giải thích
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
2.1.2.2.1Đặc điểm chung
2.1.2.2.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty
– Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại công ty.
– Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận (tóm tắt)
2.1.2.3. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại công ty.
2.1.2.3.1. Tổ chức bộ máy kế toán của công ty
– Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
– Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán (tóm tắt).
2.1.2.3.1. Hình thức kế toán áp dụng tại công ty
– Vẽ sơ đồ hình thức kế toán mà công ty áp dụng ( Nhật ký – Chứng từ, Nhật ký – Sổ Cái, Nhật ký chung hay Chứng từ ghi sổ)
– Trình bày trình tự ghi sổ..
2.1.3.MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC
2.1.3.1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại công ty
2.1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho
Phương pháp kế toán hàng tồn kho :phương pháp kiểm kê định kỳ hay kê khai thường xuyên.
2.2.3.3.Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp..
2.1.3.4. Phương pháp tính khấu hao.
Trình bày phương pháp tính khấu hao mà công ty áp dụng( khấu hao bình quân, khấu hao theo khối lượng sản phẩm hay khấu hao theo số dư giảm dần).

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ, NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Ở CÔNG TY

Lấy số liệu một quí, nếu tình hình tài sản cố định tại doanh nghiệp ít biến động thì lấy số liệu hai quí ( năm 2007).
2.2.1.ĐÁNH GIÁ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH TẠI CÔNG TY
2.2.1.1Các loại TSCĐ, phân loại TSCĐ
2.2.1.1.1. Các loại TSCĐ tại công ty
Phân loại TSCĐ tại công ty.
( Chỉ trình bày các loại TSCĐ và cách phân loại TSCĐ tại công ty. VD: Nhà cửa, vật kiến trúc, máy móc thiết bị,…).
2.2.1.1.2 Phương pháp đánh giá tài sản cố định tại công ty.
Trình bày phương pháp đánh giá tài sản cố định tại Công ty: theo nguyên giá (giá trị ban đầu) hay theo giá trị còn lại.
2.2.2.THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ VỚI VIỆC QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY.
2.2.2.1.Quản lý và sử dụng TSCĐ tại công ty.
Trình bày TSCĐ được quản lý và sử dụng ở từng bộ phận. Ví dụ: bộ phận sản xuất, bộ phận bán hàng, bộ phận quản lý,…( Có những biểu mẫu, sổ sách gì để theo dõi, quản lý TSCĐ của từng bộ phận).
2.2.2.2.Kế toán TSCĐ tại công ty.
2.2.2.2.1.Kế toán tăng, giảm TSCĐ
– Chứng từ và sổ kế toán sử dụng: nêu tên chứng từ, sổ thẻ kế toán chi tiết và kế toán tổng hợp tăng, giảm TSCĐ.
– Trình tự hạch toán: nên khái quát bằng sơ đồ (Từ chứng từ gốc đến sổ sách kế toán liên quan các tài khoản 211, 212 ,213).
a.Kế toán tăng TSCĐ.
– Tài khoản kế toán sử dụng
– Chứng từ (Ví dụ: Hoá đơn mua, biên bản bàn giao,..),
– Sổ, báo cáo theo trình tự và có số liệu thực tế tại Công ty trong quí về tăng TSCĐ.
b. Kế toán giảm TSCĐ.
– Tài khoản kế toán sử dụng
– Chứng từ (Ví dụ: Hoá đơn bán, thanh lý, biên bản bàn giao, biên bản thanh lý nhượng bán,..),
– Sổ, báo cáo theo trình tự và có số liệu thực tế tại Công ty trong quí về giảm TSCĐ.
2.2.2.2.2.Kế toán khấu hao TSCĐ
– Tài khoản kế toán sử dụng
– Trình tự hạch toán khấu hao TSCĐ tại công ty
+ Lập bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
+ Sổ sách có liên quan đến khấu hao TSCĐ (Chứng từ ghi sổ hay Nhật ký chung,…)
+ Sổ Cái TK 214
2.2.2.2.3.Kế toán sữa chữa TSCĐ.
a..Trình bày các loại sửa chữa TSCĐ tại Công ty (sửa chữa lớn, sửa chữa nhỏ).
(nếu sửa chữa lớn có trích trước hay không)
b..Trình bày phương thức sửa chữa TSCĐ tại công ty (theo phương thức tự làm hay phương thức giao thầu).
c.Hạch toán sửa chữa TSCĐ
+ Tài khoản sử dụng (tài khoản hạch toán trích trước sửa chữa lớn (nếu có) và tài khoản hạch toán sửa chữa TSCĐ)
+ Chứng từ (Ví dụ: biên bản giao nhận TSCĐ, hợp đồng thuê ngoài sủa chữa…),
+ Sổ kế toán và sổ Cái TK 241 (nếu có sửa chữa lớn TSCĐ) và các tài khoản liên quan theo số liệu thực tế tại công ty.
2.2.3.PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QỦA SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY.
2.2.3.1.Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng TSCĐ:
– Hiệu suất sử dụng TSCĐ
– Mức đảm nhiệm sản xuất của TSCĐ
– Mức sinh lời của TSCĐ.
2.2.3.2.Phương pháp phân tích tình hình sử dụng TSCĐ
Trên cơ sở các chỉ tiêu trên lấy số liệu tiến hành phân tích và đánh giá tình hình sử dụng TSCĐ tại công ty.

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG TSCĐ TẠI CÔNG TY (3-5 trang)

3.1.BIỆN PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY.
3.1.1.ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TSCĐ TẠI CÔNG TY.
3.1.1.1.Nhận xét chung về kế toán TSCĐ tại công ty
3.1.1.1.1.Về tổ chức bộ máy kế toán
3.1.1.1.2Về tổ chức công tác quản lý, sử dụng TSCĐ
– Quản lý
– Sử dụng.
– Hạch toán
3.1.1.2.Những điểm tồn tại về hạch toán TSCĐ tại công ty cần phải hoàn thiện
3.1.1.2.1.Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán: chứng từ, sổ kế toán.
3.1.1.2.2.Về phương pháp xác định trị giá TSCĐ (đánh giá TSCĐ)
3.1.1.2.3.Về quản lý TSCĐ.
3.1.1.2.4.Về phương pháp hạch toán.
3.1.2.CÁC GIẢI PHÁP CỦA BẢN THÂN NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TSCĐ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TSCĐ ÁP DỤNG CHO CÔNG TY.
Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế công ty. Kiến nghị với nhà trường thầy cô về thực tế so với lý thuyết có gì bổ khuyết (nếu có).
3.2.KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.2.1.Kết luận.
3.2.2.Kiến nghị :
3.2.2.1 Đối với doanh nghiệp.
3.2.2.2 Đối với nhà trường

CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM ĐỀ CƯƠNG KHÁC TẠI: http://thuctaptotnghiep.net/tag/de-cuong-bao-cao-thuc-tap/

Ngoai ra mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán các bạn có thể trao đổi qua: SDT/ZALO 0973.287.149

Đề cương Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ

ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TRONG DOANH NGHIỆP

MỞ ĐẦU
1. Nêu ý nghĩa của việc chọn đề tài (Tại sao chọn đề tài này)
1.1. Về lý luận
1.2. Về thực tiễn
2. Mục đích nghiên cứu
3. Đối tượng nghiên cứu
4. Nhiệm vụ và phạm vi nghiên cứu
5. Phương pháp nghiên cứu (lý luận và thực tiến)
6. Cấu trúc chuyên đề:Nội dung đề tài gồm ba chương ngoài mở bài và kết luận (Nêu tên ba phần đó)
+ Chương 1: Cơ sở lý luận của đề tài.
+ Chương 2: Thực trạng vấn đề ở đơn vị thực tập
+ Chương 3: Hoàn thiện kế toán nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ, biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng nguyên vật liệu – công cụ, dụng cụ tại đơn vị thực tập.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA ĐỀ TÀI KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

1. 1. KHÁI NIỆM – ĐẶC ĐIỂM – YÊU CẦU QUẢN LÝ VÀ NHIỆM VỤ KẾ TOÁN NLVL, CCDC
1.1.1 Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý NLVL
1.1.2. Khái niệm, đặc điểm, yêu cầu quản lý CCDC
1.1. 3. Nhiệm vụ kế toán NLVL – CCDC
1. 2. PHÂN LOẠI VÀ ĐÁNH GIÁ NLVL – CCDC
1.2.1 Phân loại NLVL – CCDC
1.2.1.1 Phân loại NLVL
1.2.1.2 Phân loại CCDC
1.2.2. Đánh giá NLVL – CCDC
1.2.2.1. Đánh giá NLVL – CCDC nhập kho
1.2.2.2. Đánh giá NLVL – CCDC xuất kho
1. 3. KẾ TOÁN CHI TIẾT NLVL – CCDC
1.3.1 Chứng từ và sổ kế toán sử dụng
1.3.1.1 Chứng từ
1.3.1.2 Sổ kế toán sử dụng
1.3.2 Các phương pháp kế toán chi tiết NLVL – CCDC
1.3.2.1. Phương pháp thẻ song song
1.3.2.2. Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển
1.3.2.3. Phương pháp sổ số dư
1. 4. KẾ TOÁN TỔNG HỢP NHẬP XUẤT KHO NLVL – CCDC
1.4.1. Theo phương pháp kê khai thường xuyên
1. 4.1.1. Đặc điểm của phương pháp kê khai thường xuyên
1. 4.1.2. Tài khoản sử dụng
1. 4.1.3. Phương pháp hạch toán
1.4.2. Theo phương pháp kiểm kê định kỳ
1. 4.2.1. Đặc điểm của phương pháp kiểm kê định kỳ
1. 4.2.2. Tài khoản sử dụng
1.4.2.3. Phương pháp hạch toán
1. 5. MỘT SỐ TRƯỜNG HỢP KHÁC VỀ NLVL – CCDC

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ

2. 1. KHÁI QUÁT SƠ LƯỢC VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP

2. 1.1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY.
2. 1. 1. 1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty.
– Quá trình hình thành và phát triển (Tên Công ty, loại hình doanh nghiệp)
Căn cứ vào quyết định thành lập Công ty số:…
– Một số chỉ tiêu chủ yếu liên quan đến sự phát triển của Công ty (Chỉ tiêu tổng vốn, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, tổng số cán bộ công nhân viên, quỹ lương).
Lấy số liệu 3 năm gần đây để đánh giá phân tích khái quát quá trình phát triển
2. 1.1. 2. Chức năng nhiệm vụ của Công ty
a .Chức năng
b. Nhiệm vụ
Căn cứ vào giấy phép kinh doanh của Công ty số:…
2. 1. 2. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC QUẢN LÝ KINH DOANH CỦA CÔNG TY .
2.1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của Công ty.
Vẽ sơ đồ qui trình sản xuất tại Công ty và giải thích
2. 1.2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
a. Đặc điểm chung
b. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty
– Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý tại Công ty.
– Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng bộ phận (tóm tắt)
2.1.2.2. Đặc điểm tổ chức công tác kế toán tại Công ty.
a. Tổ chức bộ máy kế toán của Công ty
– Vẽ sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán
– Trình bày chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành kế toán (tóm tắt).
b. Hình thức kế toán áp dụng tại Công ty
– Vẽ sơ đồ hình thức kế toán mà Công ty áp dụng ( Nhật ký – Chứng từ, Nhật ký – Sổ Cái, Nhật ký chung hay Chứng từ ghi sổ)
– Trình bày trình tự ghi sổ…
2.1.3. MỘT SỐ CHỈ TIÊU KHÁC
2.1.3.1. Hệ thống tài khoản áp dụng tại Công ty (Trong phần này cần nêu rõ so với hệ thống tài khoản thống nhất hiện hành Công ty có sử dụng những tài khoản nào khác không? cụ thể như thế nào?)
2.1.3.2. Phương pháp kế toán hàng tồn kho
Phương pháp kế toán hàng tồn kho : phương pháp kiểm kê định kỳ hay kê khai thường xuyên.
2.1.3.3. Phương pháp tính thuế giá trị gia tăng
Doanh nghiệp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ hay trực tiếp..

2.2. THỰC TRẠNG KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY VÀ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ,

NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ Ở CÔNG TY (20-25 TRANG)
(Nêu toàn bộ thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu-công cụ dụng cụ tại doanh nghiệp. Lấy số liệu cụ thể của một tháng ( 1 quý) để minh họa và thể hiện trên sổ sách kế toán)
2.2.1. NGUỒN NGUYÊN LIỆU CỦA CÔNG TY
2.2.1.1. Các loại nguyên vật liệu của Công ty
2.2.1.2. Nhiệm vụ kế toán nguyên vật liệu – công cụ dụng cụ của Công ty
2.2.1.3. Nguồn cung cấp nguyên vật liệu- công cụ dung cụ
2.2.2. PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ CỦA CÔNG TY
2.2.2. 1. Giá nhập kho
2.2.2. 2. Giá xuất kho (sử dụng một trong bốn phương pháp xuất kho nguyên vật liệu,ccdc)
2.2.2. 3.Phương pháp hạch toán vật liệu tồn kho ( Công ty đang sử dụng 1 trong 3 phương pháp hạch toán theo phương pháp thẻ song song, phương pháp sổ đối chiếu luân chuyễn, phương pháp sổ số dư)
2.2.3. QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY
Trình bày việc quản lý và sử dụng nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ tại Công ty (ví dụ việc quản lý và sử dụng nvl, ccụ ở phân xưởng sản xuất, tổ sản xuất, bộ phận quản lý…)
2.2.4. KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY
2.2.4.1. Chứng từ, sổ kế toán sử dụng
a. Chứng từ: phiếu nhập kho, phiếu xuất kho, biên bản kiểm kê vật tư trước khi nhập kho ( nếu có thì kê lại, phiếu xuất kho kiêm vận chuyễn nội bộ, hóa đơn bán hàng, hóa đơn giá trị giá tăng, phiếu xuất kho theo hạn mục, phiếu báo vật tư còn lại, biên bản kiểm kê)
b. Sổ sách kế toán (Theo hình thức kế toán gì? : 1 trong 4 hình thức sổ kế toán. Ngoài ra còn có (thẻ kho), sổ chi tiết vật tư, bảng kê nhập xuất vật tư, sổ tổng hợp vật tư…)
2.2.4.2. Phương pháp kế toán nhập xuất nguyên vật liệu –công cụ dụng cụ
a. Các tài khoản được sử dụng tại Công ty đó để theo dõi quá trình hạch toán nguyên vật liệu. Ví dụ như các tài khoản được sử dụng tại Công ty như:152, 153
b. Phương pháp hạch toán :
• Các trường hợp nhập nguyên vật liệu và ccdc:
– Căn cứ hóa đơn mua hàng ( hóa đơn GTGT nếu doanh nghiệp áp dụng tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ ) biên bản kiểm nghiệm vật tư trước khi nhập kho -> kế toán nhập phiếu nhập kho -> lấy 03 phiếu nhập kho của Công ty ghi chép lại hoặc pho to kèm theo và hạch toán nhập vật tư
– Nếu có trường hợp trả hàng ( hàng mua không đảm bảo qui cách phẩm chất trả lại cho người bán thì hạch toán ra sao ? ).
– Nếu được hưởng chiết khấu giảm giá, chiết khấu thanh toán thì hạch toán ra sao.
• Các trường hợp xuất vật liệu và ccdc :
– Căn cứ chứng từ xuất kho ( phiếu xuất kho) lấy 03 phiếu xuất kho photo lại và hạch toán vật liệu xuất kho cho các bộ phận. Phế liệu sinh ra trong quá trình sản xuất – hạch toán (nếu có)
– Chú ý tại phân xưởng sản xuất sử dụng không hết vật liệu nhập lại kho hay để tại phân xưởng.
* Căn cứ chứng từ nhập xuất -> kết toán vào sổ chi tiết vật tư -> cuối tháng vào sổ tổng hợp vật tư ( có cơ sở số liệu của 1 quý trong năm để minh họa)

CHƯƠNG 3: HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ, BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG NGUYÊN VẬT LIỆU – CÔNG CỤ, DỤNG CỤ TẠI CÔNG TY.

3.1. BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HOẠT ĐỘNG ĐANG NGHIÊN CỨU
3.1.1 Đánh giá thực trạng
3.1.1.1. Nhận xét chung về kế toán nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ tại Công ty : (Quản lý, Sử dụng, Hạch toán )
3.1.1.2. Những điểm tồn tại về hạch toán nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ tại Công ty cần phải hoàn thiện
a. Về tổ chức công tác kế toán, bộ máy kế toán: chứng từ, sổ kế toán.
b. Về phương pháp xác định trị giá nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ
c. Về quản lý nguyên vật liệu, công cụ – dụng cụ.
d. Về phương pháp hạch toán.
3.1.2 Các biện pháp hoàn thiện: Căn cứ vào tình hình thực tế đưa ra một số biện pháp giải quyết để có thể áp dụng vào tình hình thực tế Công ty.
3.2. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.2.1. Kết luận
3.2.2. Kiến nghị
3.2.2.1. Đối với Doanh nghiệp
3.2.2.2. Đối với nhà trường

CÁC BẠN CÓ THỂ THAM KHẢO THÊM ĐỀ CƯƠNG KHÁC TẠI: http://thuctaptotnghiep.net/tag/de-cuong-bao-cao-thuc-tap/

Ngoai ra mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán các bạn có thể trao đổi qua: SDT/ZALO 0973.287.149

Báo Cáo Thực Tập Ngôn Ngữ Anh- Chuyên đề Tốt Nghiệp tiếng Anh

Một số hướng dẫn các làm Báo Cáo Thực Tập Ngôn Ngữ Anh- Chuyên đề Tốt Nghiệp tiếng Anh

Mình xin trích 1 mẫu hướng dẫn cách làm báo cáo tốt nghiệp ngành Anh Văn Thương Mại, Ngôn Ngữ Anh, Chuyên đề Tốt Nghiệp tiếng Anh cho

viet bao cao thuc tap bang tieng anh
viet bao cao thuc tap bang tieng anh

các bạn sinh viên tham khảo

1. HÌNH THỨC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
• Đóng thành quyển khổ A4, có bìa nylon ngoài
• Có bảng danh mục tài liệu tham khảo
• Số trang nội dung chuyên đề bằng tiếng Anh: tối thiểu 30 trang A4 (bao gồm nội dung lời mở đầu đến trang kết thúc) đánh máy vi tính, có phần tóm tắt bằng tiếng Việt tối đa 4 trang,: không kể các trang dẫn nhập, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo
• Trình bày font chữ Time New Roman (unicode), size chữ 13, giãn dòng: 1,5, lề trên 3,5 cm, lề dưới 3cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2cm,
• Có đóng dấu xác nhận/ý kiến của đơn vị thực tập, có chữ ký Trưởng đơn vị hoặc xác nhận của giáo viên hướng dẫn nếu sinh viên tự nghiên cứu
• Trình bày theo đúng cách thức của một bản báo cáo/nghiên cứu
Thứ tự sắp xếp của bài báo cáo/nghiên cứu:
1. Trang bìa
2. Lời cám ơn (Acknowledgement)
3. Tóm tắt tiếng Anh
4. Tóm tắt tiếng Việt
5. Nhận xét của cơ quan thưc tập ( company’s comments) có đóng dấu đỏ của đơn vị và chữ ký của Trưởng đơn vị
6. Nhận xét cuả giáo vien hướng dẫn ( Instructor’s remarks)
7. Nhận xét của giáo viên phản biện (Reader’s remarks)
8. Mục lục (Table of content)
9. Nội dung các chương
Giới thiệu
• Chương 1: (Chapter 1)
1.1 ………………….
1.2 …………………
• Chương 2: (Chapter 2)
2.1. …………………
2.2. ………………..
10. Tài liệu tham khảo (Reference)
11. Phụ lục (Appendixes)
2. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Do đặc thù của ngành học (tiếng Anh) nên sinh viên được chon thực tập hoặc làm nghiên cứu mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh có sử dụng tiếng Anh
3. MÃU TRÌNH BÀY THAM KHẢO
Internship Report
Acknowledgement
Abstract (English Vietnamese)
Company’s comment
Instructor’s remark
Readear’s remark
Introduction
1. Reason for the intership ( lý do chon để tài)
2. The intership’s objectives ( vd: Mục tieu của việc nghiên cứu đề tài này, tìm hiểu cái gì, thực trạng của vấn đề này, mặc mạnh & yếu của công ty ..vv và đưa ra phương pháp cho thực trạng này)
Chapter 1. Company background
History
Development
Mission and version
The organization’s structure
Chapter 2. Work place (Department) (3 trang)
Information
Department function in company
Chapter 3. Basic concepts (3 trang)
Chapter 4. Job description (3 trang)
Chapter 5. Findings and Experience (10 trang)
Chapter . Conlusion and Recommendation References:
Sau khi thực tâp tai công ty và bạn đề xuất gì cho công ty, cho văn phòng khoa của trường bạn?

4. NỘP BÀI SAU KHI HOÀN TẤT
1 bản quyển giấy (bản cứng) + 1 CD

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngôn ngữ Anh, anh văn thương mại

Dịch vụ viết Báo Cáo Thực Tập Ngôn Ngữ Anh – Chuyên đề Tốt Nghiệp tiếng Anh. Hiện nay mình tư vấn làm báo cáo tốt nghiệp Anh Văn Thương Mại cho các bạn sinh viên, có thể xin dấu công ty thực tập và một số hỗ trợ làm bài khác các bạn nhé

 • SĐT/ZALO 0909.23.26.20
 • GMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

 

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149