49/30 Lương Thế Vinh, Tân Phú, TP.HCM ---- ĐT/ZALO 0973287149 hotrosinhvienthuctap@gmail.com

Thực tập tốt nghiệp

Đề cương báo cáo thực tập

Đề cương báo cáo thực tập kế toán Vốn bằng tiền công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần

De cuong bao cao thuc tap

Mẫu Đề cương báo cáo thực tập kế toán Vốn bằng tiền công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần Đưa ra những đánh giá nhận xét về thực tế công tác kế toán vốn bằng tiền tại Cty. Bước đầu đề xuất một số biện pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Cty nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất.

NGOÀI RA CÁC BẠN CÓ THỂ XEM THÊM CÁC ĐỀ CƯƠNG KHÁC TẠI đề cương báo cáo thực tập

Chương 1: giới thiệu khái quát về công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần 5
1.1Qúa trình hình thành và phát triển của công ty 6
1.1.1 Chức năng và lĩnh vực hoạt động 6
1.1.2 Tổ chức bộ máy quản lý của doanh nghiệp 6
1.1.3 Tổ chức công tác kế toán tại đơn vị 7
1.1.4 Chiến lược phương hướng phát triển của doanh nghiệp trong tương lai 8
Chương 2:Cơ sở lý luận về vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần 8
2.1 Đề tài nghiên cứu 8
2.1.1 Khái niệm và đặc điểm 8
2.2 Phương pháp kế toán vốn bằng tiền 9
2.2.1 Nhiệm vụ của kế toán vốn bằng tiền 9
2.2.2 Chứng từ kế toán 10
2.3 Tài khoản sử dụng 15
Chương 3: Thực trạng kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần 15
3.1 Mô tả phản ánh hình thức và phương thức hạch toán 16
3.2 Thực trạng nghiệp vụ kế toán tài sản bằng tiền tại công ty TNHH MTV Những Giọng Hát Thiên Thần 16
3.3 Phân tích và đánh giá 17
3.3.1 Kế toán tăng tiền mặt 17
3.3.2 Kế toán tăng tiền gửi ngân hàng 18
3.4 Kế toán giảm tiền mặt 19
3.4.1 Sổ nhật ký chung 21
3.4.2 Bảng cân đối phát sinh 30
3.4.3 Sổ cái tài khoản 32
3.4.4 Sổ quỹ tiền mặt 36
Chương 4: Nhận xét và kiến nghị 39
4.1 Nhận xét 39
4.2 Kiến nghị 40
4.3 Kết luận 40

mẫu báo cáo thực tập

Từ khóa

bao cao thuc tap ngan hang Bài báo cáo thực tập mô hình spss Bài thu hoạch thực tập sư phạm mầm non báo cáo thu hoạch thực tập mầm non báo cáo thực tập Báo cáo thực tập chạy spss báo cáo thực tập du lịch Báo cáo thực tập kế toán Báo cáo thực tập kế toán bán hàng báo cáo thực tập kế toán chi phí Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu báo cáo thực tập kế toán tiền lương báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh Báo cáo thực tập marketing Báo cáo thực tập mầm non báo cáo thực tập mẫu Báo cáo thực tập ngành sư phạm báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn Báo cáo thực tập nhân sự báo cáo thực tập quản trị kinh doanh báo cáo thực tập quản trị nhân sự Báo cáo thực tập tiếp thị báo cáo thực tập tài chính Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng cách làm bài thi công chức hiệu quả Kế toán doanh thu chi phi và xác định kết quả kinh doanh làm thuê báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh lời mở đầu in báo cáo thực tập lời mở đầu trong báo cáo thực tập mẫu báo cáo thực tập mẫu lập kế hoạch kinh doanh Nhận làm báo cáo thực tập tài liệu luyện thi tiếng anh B1 tài liệu ôn thi công chức tài liệu ôn thi công chức kho bạc Viết thuê báo cáo thực tập viết thuê luận văn tốt nghiệp ôn thi công chức ôn thi công chức 2015 Đề cương báo cáo thực tập Đề cương báo cáo thực tập kế toán