49/30 Lương Thế Vinh, Tân Phú, TP.HCM ---- ĐT/ZALO 0973287149 hotrosinhvienthuctap@gmail.com

Thực tập tốt nghiệp

Mẫu báo cáo thực tập

Đề cương đề tài Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh 2

đề cương báo cáo thực tập

Đề cương báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đề tài: ĐỀ CƯƠNG SƠ BỘ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP để tham khảo thêm một số đề cương khác các bạn click đề cương báo cáo thực tập

đề cương báo cáo thực tập
đề cương báo cáo thực tập

Lời nói đầu

CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH TỔ CHỨC QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC THIÊN PHÚC
1.1. Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty TNHH Lộc Thiên Phúc
1.1.1. Giới thiệu sơ lược về công ty
1.1.2. Chức năng và nhiệm vụ
1.2. Đặc điểm tổ chức quản lý và tổ chức kế toán tại công ty
1.2.1. Đặc điểm tổ chức quản lý của cty
1.2.2. Đặc điểm tổ chức kế toán của Cty
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LỘC THIÊN PHÚC QUA 2 NĂM (2012– 2013)
2.2.Phân tích doanh thu
2.2.1. Phân tích chung về doanh thu của công ty qua 2 năm
2.2.2. Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch qua 2 năm
2.2.3.Nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu
2.2.4. Phân tích tình hình thực hiện các công trình qua 2 năm
2.3. Phân tích chi phí
2.3.1. Phân tích chung về tình hình chi phí của công ty qua 2 năm
2.3.2. Biến động chi phí qua 2 năm
2.3.3. Nhân tố ảnh hưởng đến chi phí
2.4. Phân tích lợi nhuận
2.4.1. Phân tích chung về tình hình lợi nhuận của công ty qua 2 năm
2.4.2. Phân tích tình hình thực hiện kế hoạch lợi nhuận
2.4.3. Biến động lợi nhuận qua 2 năm
2.4.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận
2.5. Phân tích tổng hợp các chi tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh
2.5.1. Các tỷ số khả năng thanh toán
2.5.2. Các tỷ số quản trị nợ
2.5.3. Các tỷ số về khả năng sinh lợi
CHƯƠNG 3: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY VÀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ
3.1. Đánh giá khái quát tình hình tài chính của công ty
3.1.1. Những kết quả đạt được
3.1.2. Những mặt còn hạn chế về tình hình tài chính
3.2. Thuận lợi và khó khăn của công ty
3.2.1. Thuận lợi
3.2.2. Khó khăn
3.3.Giải pháp và Kiến nghi
3.3.1. Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn
3.3.2. Nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản
3.3.3. Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính
CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC

XEM THÊM   ——->>>         ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP

mẫu báo cáo thực tập

Từ khóa

bao cao thuc tap ngan hang Bài báo cáo thực tập mô hình spss Bài thu hoạch thực tập sư phạm mầm non báo cáo thu hoạch thực tập mầm non báo cáo thực tập Báo cáo thực tập chạy spss báo cáo thực tập du lịch Báo cáo thực tập kế toán Báo cáo thực tập kế toán bán hàng báo cáo thực tập kế toán chi phí Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu báo cáo thực tập kế toán tiền lương báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh Báo cáo thực tập marketing Báo cáo thực tập mầm non báo cáo thực tập mẫu Báo cáo thực tập ngành sư phạm báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn Báo cáo thực tập nhân sự báo cáo thực tập quản trị kinh doanh báo cáo thực tập quản trị nhân sự Báo cáo thực tập tiếp thị báo cáo thực tập tài chính Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng cách làm bài thi công chức hiệu quả Kế toán doanh thu chi phi và xác định kết quả kinh doanh làm thuê báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh lời mở đầu in báo cáo thực tập lời mở đầu trong báo cáo thực tập mẫu báo cáo thực tập mẫu lập kế hoạch kinh doanh Nhận làm báo cáo thực tập tài liệu luyện thi tiếng anh B1 tài liệu ôn thi công chức tài liệu ôn thi công chức kho bạc Viết thuê báo cáo thực tập viết thuê luận văn tốt nghiệp ôn thi công chức ôn thi công chức 2015 Đề cương báo cáo thực tập Đề cương báo cáo thực tập kế toán