Top 5 đề tài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh dễ viết nhất!

Thân chào các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, các bạn đang loay hoay chọn đề tài nào để làm báo cáo tốt nghiệp, chắc hẳn các bạn sinh viên đang đọc bài viết này rằng các bạn đang hoang mang và không biết nên chọn đề tài nào phù hợp với bạn, mình sẽ gợi ý cho các bạn khoảng 5 đề tài và cách làm của 5 đề tài này, hi vọng các bạn chọn cho mình 1 đề tài ưng ý nhé!

 1. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TMDV ABC

đây là 1 đề tài mà các bạn sinh viên thường hay chọn để làm bài báo cáo thực tập cho mình, nhưng sẽ nhiều các bạn sinh viên sẽ không hiểu là đề tài này sẽ làm những mục gì trong này, phải làm đề cương gì trong bài này, mình sẽ gợi ý cho các bạn 1 đề cương mẫu tại đây các bạn tham khảo nhé!

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề tài:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ  NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty
1.2 Chức năng và nhiệm vụ, tôn chỉ hoạt động của công ty
1.2.1 Chức năng.
1.2.2 Nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động .
1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty
1.3.1.Cơ cấu tổ chức
1.3.2.Chức năng của các phòng ban
1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm ba năm gần đây
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
2.1.Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
2.1.1. Cơ cấu nguồn lao động theo giới tính trong ba năm gần đây
2.1.2. Cơ cấu tuổi lao động trong ba năm gần đây
2.1.3. Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
2.1.4. Cơ cấu thâm niên lao động trong ba năm gần đây
2.2 Tình hình tuyển dụng và đào tại nhân sự tại công ty
2.2.1 Tình hình tuyển dụng
2.2.1.1.Hoạch định nguồn nhân lực
2.2.1.2. Phân tích công việc
2.2.1.3. Quá trình tuyển dụng
2.2.1.4..Quy trình tuyển dụng
2.2.1.5.Các nguồn tuyển dụng của công ty
2.2.1.6. Phương pháp tuyển dụng
2.2.2.Thực trạng công tác đào tạo tại công ty
2.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
2.2.2.3.Các hình thức đào tạo
2.2.2.4. Đánh giá sau đào tạo
2.2.2.5. Đánh giá thành tích công tác
2.2.3. Chính sách đãi ngộ
2.3 Phân tich1 SWOT
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
3.1Nhận xét công tác nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam
3.1.1.Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2.Phương hướng phát triển nguồn nhân lực trong tương lai
3.3 Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị nhân sự tại công ty
3.3.1.Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng
3.3.2. Hoàn thiện nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng
3.3.3. Công tác tuyển dụng cần chặt chẽ hơn
3.3.4.Xem xét công tác đào tạo
3.3.5.Một số biện pháp động viên, khích lệ tinh thần nhân viên
3.4 Kiến Nghị
3.4.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
3.4.2 Kiến nghị đối với công ty
KẾT LUẬN

DOWDLOAD

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WINHOME

Đây cũng là một đề tài được nhiều bạn sinh viên lựa chọn làm báo cáo thực tập bán hàng mà các bạn sinh viên học ngành quản trị kinh doanh, một phần là các bạn sinh viên thực tập thường được phân công thực tập tại bộ phận bán hàng, cho nên các bạn thường lựa chọn đề tài này, tuy nhiên theo mình thì đề tài này cũng tương đối chứ không dễ cho lắm, nhưng cũng rất thực tế với các công việc mà các bạn làm tại công ty, nay mình giới thiệu qua cho các bạn 1 đề cương báo cáo thực tập đề tài hoạt động bán hàng các bạn tham khảo

LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
2.Mục đích nghiên cứu của đề tài
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Bán hàng và quản trị bán hàng
1.1.1. Bán hàng và các công nghệ bán hàng
1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng
1.1.1.2. Các công nghệ bán hàng
1.1.1.3. Vai trò của bán hàng
1.1.2. Quản trị bán hàng
1.2. Các nội dung của quản trị bán hàng
1.2.1. Lập kế hoạch bán hàng
1.2.2. Tổ chức bộ máy bán hàng
1.2.3. Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên bán hàng
1.2.3.1. Tuyển dụng nhân viên bán hàng
1.2.3.2. Đào tạo phát triển nhân viên bán hàng
1.2.4. Động viên nhân viên và tổ chức mạng lưới phân phối
1.2.4.1. Các biện pháp động viên nhân viên
1.2.4.2. Tổ chức mạng lưới phân phối
1.2.5. Kiểm soát hoạt động bán hàng
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản tri bán hàng
1.3.1. Các yếu tố khách quan
1.3.2. Các yếu tố chủ quan
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WINHOME
2.1. Giới thiệu sơ nét về Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Winhome
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Lĩnh vực và chức năng hoạt động
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm vừa qua
2.2. Phân tích hoạt động quản trị bán hàng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Winhome
2.2.1. Công tác lập kế hoạch bán hàng
2.2.2. Công tác tổ chức bộ máy bán hàng hiện tại
2.2.3. Công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển đội ngũ bán hàng
2.2.4. Công tác động viên và kích thích hệ thống bán hàng
2.2.5. Công tác kiểm soát hoạt động bán hàng
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản tri bán hàng
2.3.1. Các yếu tố khách quan
2.3.2. Các yếu tố chủ quan
2.4. Đánh giá hoạt động quản trị bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Winhome
2.4.1 Những ưu điểm đạt được
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WINHOME
3.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Winhome
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Winhome
3.2.1.Hoàn thiện quy trình bán hàng
+ Cơ sở của giải pháp
+ Điều kiện thực hiện giải pháp
+ Kết quả đạt được từ giải pháp
3.2.2.Hoàn thiện hoạt động quản trị lực lượng bán hàng
+ Cơ sở của giải pháp
+ Điều kiện thực hiện giải pháp
+ Kết quả đạt được từ giải pháp
3.2.3.Một số hoạt động khác
+ Cơ sở của giải pháp
+ Điều kiện thực hiện giải pháp
+ Kết quả đạt được từ giải pháp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWDLOAD

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH ABC

Đề tài này được mình đáng giá là dễ làm nhất so với các đề tài làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh khác, tuy nhiên đề tài bên mảnh nhân sự thường các bạn hay bịa số liệu, một số bạn làm gặp phải công ty nhà hay công ty nhỏ, lượng nhân sự rất nhỏ gây nên làm báo cáo thực tập đề tài này thường không máy hay lắm, tuy nhiên mình gợi ý là các bạn có thể nâng số liệu lên gấp 3,4 lần cho bài dẽ viết hơn, sau đây mình cũng gợi ý cho các bạn 1 đề cuong báo cáo thực tập mẫu, các bạn có thể tham khảo đề cương thực tập này nhé!

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TCF
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp
1.1.2.3. Đối với xã hội
1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp
1.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.3.1. Chuẩn bị tuyển dụng
1.3.2. Thông báo tuyển dụng
1.3.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ
1.3.4. Phỏng vấn sơ bộ
1.3.5. Kiểm tra, trắc nghiệm.
1.3.6. Phỏng vấn lần hai
1.3.7. Xác minh, điều tra
1.3.8. Ra quyết định tuyển dụng
1.3.9. Khám sức khỏe
1.3.10. Bố trí công việc
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự
1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TCF
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH TCF
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị
2.1.3. Đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị
2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của đơn vị và phòng, tổ thực tập
2.1.5. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị thực tập trong 3 năm (2014-2016)
2.2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH TCF
2.2.1. Công tác tuyển dụng nhân viên
2.2.1.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự
2.2.1.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự
2.2.2. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua
2.2.3. Nguồn tuyển dụng
2.2.3.1. Nguồn tuyển dụng bên trong của công ty
2.2.3.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài của công ty
2.2.4. Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty
2.2.4.1. Xác định nhu cầu
2.2.4.2. Tìm kiếm ứng viên
2.2.4.3. Đánh giá lựa chọn
2.2.4.4. Phỏng vấn ứng viên
2.2.4.5. Quyết định tuyển dụng
2.2.4.6. Hướng dẫn hội nhập
2.3 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty
2.3.1 Điểm mạnh
2.3.2 Điểm yếu
2.3.3 Cơ hội
2.3.4 Thách thức
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TCF
3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển tới năm 2020
3.1.1 Mục tiêu
3.1.2 Phương hướng phát triển
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy trình công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty
3.2.1.1. Giải pháp 1
3.2.1.2. Giải pháp 2
3.2.1.3. Giải pháp 3
3.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN

DOWDLOAD

4.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI – DU LỊCH VIETTOURIST

Đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh dễ viết nhất là quản trị marketing, marketing mix, đề tài này các bạn dễ có số liệu nhất, các nội dung trong bài báo cáo này nói tới các sản phẩm của công ty, giá cả hàng hóa, chiến lược tiêu thụ bán, quảng cáo, khuyễn mãi,… dường như công ty nào cũng có hoạt động này phải ko các bạn? tuy nhiên các bạn nên phân biệt là công ty sản xuất và thương mại các bạn dùng 4 P phân tích nhé, còn công ty dịch vụ các bạn dùng 7P. Mình gợi ý cho các bạn 1 đề cương mẫu các bạn tham khảo nhé

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH MTV ABC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX
1.1 Các khái niệm liên quan
1.1.1 Khái niệm Marketing
1.1.2 Khái niệm Marketing – Mix
1.2 Mục tiêu và vai trò của Marketing- Mix
1.2.1 Mục tiêu
1.2.2.Vai trò
1.3 Các nhân tố môi trường Marketing- Mix ảnh hưởng đến doanh nghiệp
1.3.1 Môi trường vĩ mô
1.3.2 Môi trường vi mô
1.3.3 Môi trường nội bộ trong doanh nghiệp
1.4. Các chính sách Marketing –Mix
1.4.1 Chính sách sản phẩm
1.4.2.Chính sách giá
1.4.3.Chính sách phân phối
1.5.4 Chính sách xúc tiến thương mại
1.6 Phân tích ma trận SWOT
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Mục tiêu
1.6.3 Các bước xây dựng ma trận SWOT
1.6.4 Cấu trúc ma trận SWOT
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH MTV ABC
2.1 Giới thiệu về công ty TNHH MTV ABC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV ABC
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chứ
2.1.3.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.4 Tình hình nguồn nhân lực tại công ty
2.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty
2.1.6 Phương hướng phát triển
2.2.Phân tích thực trạng marketing mix của Công ty TNHH MTV ABC
2.2.1 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing- Mix của Công ty
2.2.1.1. Nhân tố bên trong
2.2.1.2. Nhân tố bên ngoài
2.2.2.Thực trạng tình hình hoạt động Marketing- Mix của Công ty TNHH MTV ABC trong thời gian qua
2.2.2.1 Sản phẩm
2.2.2.2 Gía
2.2.2.3 Phân phối
2.2.2.4 Xúc tiến
2.2.3.Phân tích ma trận SWOT tại Công ty
2.2.3.1 Điểm mạnh
2.2.3.2. Điểm yếu
2.2.3.3. Thời cơ
2.2.3.4 Thách thức
2.3. Nhận xét đánh giá hoạt động marketing mix tại công ty TNHH MTV ABC
2.3.1 Thành tựu
2.3.2 Hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING- MIX TẠI CÔNG TY TNHH MTV ABC
3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong 5 năm tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing- mix tại công ty TNHH MTV ABC
3.2.1 Giải pháp cụ thể
3.2.2 Các giải pháp hổ trợ khác
KẾT LUẬN

DOWDLOAD

5. Đề tài: Thực trạng và giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH ABC

Trong sanh sách các đề tài báo cáo thực tập dễ nhất để làm đề tài báo cáo cho ngành quản trị kinh doanh là đề tài tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty, mình xin gợi ý cho các bạn một đề cương báo cáo thực tập mẫu cho các bạn tham khảo đề tài này nhé

CHƯƠNG I CƠ Sở LÝ LUậN Về ĐộNG LựC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG
1.1 Khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực trong lao động
1.1. Khái niệm
1.1.1. Động lực
1.1.2. Tạo động lực
1. 2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực trong lao động
1.2.1 Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động.
1.2.2. Các nhân tố thuộc về công việc.
1.2.3 Các nhân tố thuộc về tổ chức.
1.3 . Sự cần thiết của việc tạo động lực trong lao động.
1.3.1. Đối với cá nhân người lao động.
1.3.2 Đối với tổ chức.
1.3.3. Đối với xã hội
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY
2.1. Giới thiệu về Công ty
2.1.1.Quá trình hình thành
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1.Chức năng của công ty
2.1.2.2.Nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
2.1.3.1.Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty ABC
2.1.3.2.Nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4 . Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.5. Các thuận lợi và khó khăn của công ty
2.2 thỰc trẠng và giẢi pháp tẠo đỘng lỰc tẠi công ty
2.2.1. Giới thiệu chung về nguồn nhân lực tại công ty ABC
2.2.1.1. Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty
2.2.1.2. Các phẩm chất cá nhân
2.2.2. Thực trạng thu hút và quản trị nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.1. Chính sách tuyển dụng
2.2.2.2. Chính sách khen thưởng
2.2.2.3. Chính sách đào tạo và phát triển
2.2.2.4. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực theo chiến lược
2.2.2.5. Xây dựng kế hoạch nhân sự và triển khai
2.2.3 Các yêu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc tại công ty
2.2.3.1 Chính sách tiền lương
2.2.3.2 Chế độ phụ cấp
2.2.3.3 Chính sách khen thưởng, kỷ luật
2.2.3.4 Hoạt động công đoàn
2.2.3.5 Các yếu tố môi trường
2.2.4. Các ưu và nhược điểm trong quản trị nguồn nhân lực
2.2.4.1. Ưu điểm
2.2.4.2. Nhược điểm
Chương 3: Các biện pháp tạo động lực cho công ty
3.1Nhiệm vụ và chiến lược từ nay đến 2015
3.2.Các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên
3.2.1.Động viên tập thể
3.2.2.Làm phong phú công việc
3.2.3.Thăng tiến

DOWDLOAD

Trên đây là danh sách 5 đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh dễ viết nhất cho các bạn đang cần tìm đề tài dễ viết, qua đây các bạn nào cần sự hỗ trợ thêm có thể Pm cho mình tư vấn miễn phí cho nhe! Ngoài ra mình nhận dịch vụ viết báo cáo thực tập thuê cho bạn nào có nhu cầu các bạn nha, mình có thể làm đề tài trọn gói, xin dấu công ty.

SỐ ĐIỆN THOẠI/ZALO mình 0973.287.149

Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh của mình và đạt điểm số cao ở môn học này!

Thuê làm báo cáo thực tập giá bao nhiêu?

Hiện nay có nhiều dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập tuy nhiên là một sinh viên thì các bạn luôn quan tâm Thuê làm báo cáo thực tập giá bao nhiêu, để có thể biết được số tiền mình đang có có thể thêu viết báo cáo thực tập được không, hôm nay để thoả mãn câu trả lời cho các bạn, mình xin đưa ra giá viết thuê báo cáo thực tập cho các bạn tham khảo nhé!

CÁC DỊCH VỤ LÀM THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP BÊN MÌNH GỒM NHỮNG GÌ?

 1.  Hỗ trợ làm báo cáo thực tập trọn gói ( hoàn thành từ bài làm, số liệu+ xin đóng dấu của doanh nghiệp)
 2.  Hỗ trợ tìm công ty thực tập cho sinh viên
 3.  Hỗ trợ sửa bài báo cáo thực tập
 4. Hỗ trợ tìm thông tin, số liệu làm bài
 5. Hỗ trợ làm slide phản biện, thuyết trình báo cáo
 6. Hỗ trợ cung cấp số liệu +  xin dấu doanh nghiệp
 7. Hỗ trợ tìm kiếm việc làm ổn định, lâu dài sau khi ra trường
 8. Tư vấn lựa chọn đề tài, đề cương làm báo cáo thực tập
 9. Đánh văn bản, dịch ngoại ngữ( tiếng anh)
 10. Và các dịch vụ khác liên quan
viết thuê báo cáo thực tập
viết thuê báo cáo thực tập

Với các dịch vụ trên nhóm mình có nhửng khung giá riêng thoả mãn thắc mắc Thuê làm báo cáo thực tập giá bao nhiêu? của các bạn sinh viên hiện nay, vì sinh viên các bạn chưa có đi làm, nhiều bạn còn sống phụ thuộc vào các khoản phụ cấp từ gia đình, từ cha mẹ, anh chị em. Vậy nên mối quan tâm về chi phí thuê làm 1 bài báo cáo thực tập là mối quan tâm lớn của nhiều bạn, mình xin đưa ra bảng giá Thuê làm báo cáo thực tập như sau:

 1.  Hỗ trợ làm báo cáo thực tập trọn gói —> sẽ tuỳ vào ngành học nữa các bạn nhé, khoảng giá từ 1 triệu
 2. Hỗ trợ làm báo cáo thực tập không trọn gói ( công ty các bạn đã có)——> giá từ 800.000 tuỳ đề tài và ngành học các bạn nhé
 3.  Hỗ trợ tìm công ty thực tập cho sinh viên ——> chi phí từ 200.000- 400.000  tuỳ ngành và thời gian)
 4.  Hỗ trợ sửa bài báo cáo thực tập—- 200.000 – 1tr tuỳ mức độ bài sửa các bạn nhé
 5. Hỗ trợ tìm thông tin, số liệu làm bài —–> chỉ từ 100.000
 6. Hỗ trợ làm slide phản biện, thuyết trình báo cáo—–> chỉ từ 200.000
 7. Hỗ trợ cung cấp số liệu +  xin dấu doanh nghiệp —–> chỉ từ 200.000
 8. Hỗ trợ tìm kiếm việc làm ổn định, lâu dài sau khi ra trường—–> cam kết việc ổn định nhé , 500.000 – 1tr tuỳ công việc
 9. Tư vấn lựa chọn đề tài, đề cương làm báo cáo thực tập—>miễn phí
 10. Đánh văn bản, dịch ngoại ngữ( tiếng anh) —-> đánh văn bản 10k/ trang, dịch tiếng anh 50k/ trang
 11. Và các dịch vụ khác liên quan
thêu làm báo cáo thực tập giá bao nhiêu
thêu làm báo cáo thực tập giá bao nhiêu

VẬY QUY TRÌNH DỊCH VỤ NHƯ THẾ NÀO?

Các bạn có thể gọi điện, nhắn tin hay nhắn qua zalo cho mình  SĐT/ZALO 0973.287.149  GMAIL: sotailieu@gmail.com Hoặc các bạn có thể điền thông tin và các Dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập hay các dịch vụ khác của mình các bạn có thể liên hệ qua zalo và mail hay điện thoại thường mình sẽ trả lời trong 5 phút

Xi cảm ơn các bạn đã tin tưởng và sử dụng dịch vụ làm báo cáo thực tập thuê của mình trong 5 năm vừa qua, đã có những bạn đạt điểm rất cao tuy nhiên cũng có bạn đạt điểm trung bình, tuy nhiên các bạn cũng đã thông cảm cho mình vì gặp phải giáo viên khó, tuy nhiên trong suốt 5 năm chưa có bạn nào bị rớt bài báo cáo thực tập, mình cảm thấy đó cũng là một niềm vui, tự hào khi đã mang tới cho các bạn sinh viên 1 dịch vụ cần thiết.

CÁC BẠN CẦN MÌNH TƯ VẤN HAY thắc mắc thêm về Thuê làm báo cáo thực tập giá bao nhiêu? CỨ LIÊN HỆ QUA SĐT/ZALO/ 0973.287.149 

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán uy tín, chi phí thấp

Bạn đang cần người viết thuê báo cáo thực tập kế toán? Hãy liên hệ với chúng tôi với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán để được hỗ trợ tốt nhất về chất lượng và chi phí bài viết.

Xem thêm:

Tại sao lại chọn chúng tôi để viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp?

Báo cáo thực tập tốt nghiệp nói chung và báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán nói riêng là một trong những nội dung quan trọng để bạn có thể hoàn thành được chương trình cuối cùng của mình trước khi tốt nghiệp. Vì thế, một bài báo cáo thực tập hay cùng với một kết quả cao sẽ là điều tốt trước khi bạn tốt nghiệp. Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể làm tốt được điều đó vì nhiều lý do khác nhau. Vậy hãy để chúng tôi giúp bạn điều đó với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán uy tin và chất lượng nhất hiện nay.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Chúng tôi – nhóm GSE được thành lập từ năm 2009, trải qua suốt hành trình hoạt động cho đến nay, nhóm của chúng tôi đã hoàn thành và giúp đỡ nhiều sinh viên hoàn thành được các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Với kinh nghiệm lâu năm kết hợp với đội ngũ thành viên của nhóm chuyên nghiệp là các giáo viên, giảng viên ở các trường đại học cùng với các bạn sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, sự kết hợp giữa kinh nghiệm công với thực tế nên chúng tôi tin tưởng sẽ hoàn thành được cho bạn bài báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt kết quả cao nhất.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán của chúng tôi đảm bảo và cam kết gì tới bạn?

Chúng tôi những người viết thuê báo cáo thực tập kế toán tiền lương luôn cam kết với bạn những điều tốt nhất khi bạn đến với nhóm của chúng tôi là:

 • Cam kết bạn sẽ có được một bài báo cáo thực tập kế toán chất lượng, theo đúng yêu cầu của bạn.
 • Cam kết bạn sẽ có được bài báo cáo thực tập kế toán chất lượng cùng với một chi phí hợp lý.
 • Cam kết sẽ hỗ trợ và tư vấn cho bạn miễn phí trong suốt quá trình làm bài báo cáo và trong quá trình bảo vệ bài báo cáo thực tập. Bạn có bất cứ câu hỏi nào chúng tôi đều sẵn sàng giúp bạn trả lời những câu hỏi đó.
 • Cam kết bảo mật thông tin của bạn một cách tuyệt đối 100%

Chúng tôi sẽ cố gắng để có thể đáp ứng tốt nhất mọi yêu cầu của bạn khi đến với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán của chúng tôi.

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán của chúng tôi đã hoàn thành và kết quả ra sao?

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập kế toán

Trải qua quá trình hoạt động từ năm 2009 đến nay, chúng tôi đã hoàn thành nhiều bài báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên, trong đó lĩnh vực kế toán chúng tôi lã hỗ trợ viết thuê, làm thuê báo cáo thực tập trên khắp miền đất nước. Các bạn viết của chúng tôi luôn được đánh giá cao về chất lượng cũng như cách thức làm việc. Vì vậy, các bạn hãy liên hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất.

Một số bài báo cáo thực tập kế toán mà chúng tôi mới hoàn thành:

 • Báo cáo thực tập Kiểm soát nội bộ đối với khoản mục tài sản cố định và chi phí khấu hao tại Công ty Dệt Phú Thọ
 • Báo cáo thực tập kế toán quản trị nhân sự tại Công ty cổ phần Gốm Sứ Thanh Hà (có giao diện ảnh chụp)
 • Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty may Phú Thọ (Giao diện được chụp từ phần mềm kế toán)
 • Báo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại công ty Trường Sơn
 • Báo cáo thực tập kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành tại Công ty Cổ phần Công nghệ Adways Việt Nam
 • Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty Vận tải Biển Đông
 • Báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty Vận Tải Hải Long
 • Báo cáo thực tập kế toán doanh thu tại xi nghiệp chế biến lương thực Bình Minh
 • Kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty phát triển nhà đất Hà Nội
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty sản xuất sơn Việt Đức
 • Kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty dược phẩm

Hãy liện hệ với chúng tôi để được hỗ trợ tốt nhất:

ĐT/ZALO: 0973.287.149

Mail: sotailieu@gmail.com

Dịch vụ nhận viết Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật trọn gói Chất Lượng

Dịch vụ nhận viết thuê Báo Cáo Thực Tập Ngành Luật trọn gói Chất Lượng, nhóm mình chuyên viết Báo cáo thực tập chuyên ngành luật bao gồm báo cáo thực tập luật Tổ chức hành chính nhà nước, báo cáo thực tập luật dân sự, báo cáo thực tập luật hình sự, báo cáo thực tập luật kinh tế, quốc tế,.. đảm bảo chất lượng!

HỖ TRỢ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT TRỌN GÓI: SĐT/ZALO 0909.23.26.20

Dịch vụ nhận viết Báo Cáo Thực Tập đưa ra một số đề tài gợi ý các bạn học ngành luật đang chuẩn bị làm báo cáo thực tập có thể tham khảo.

đề tài báo cáo thực tập
đề tài báo cáo thực tập

ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP NGÀNH LUẬT TỔ HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC

1. Công tác xây dựng pháp luật ở địa phương.
* Yêu cầu: Tìm hiểu về hoạt động ban hành Nghị quyết của HĐND và ban hành quyết định, chỉ thị của UBND nơi thực tập, về trình tự, thủ tục ban hành, tính hợp pháp và hợp lý của các văn bản đó ( Khảo sát trong 1 nhiệm kỳ)
2. Thực trạng về cải cách thủ tục hành chính ở địa phương nơi thực tập.
*Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu những nội dung về cải cách thủ tục hành chính ở địa phương nơi thực tập, có thể lựa chọn một thủ tục hành chính cụ thể để xem xét, phân tích thực trạng và kết quả thực hiện thông qua những số liệu cụ thể thu thập được, đề xuất phương hướng cải cách thủ tục hành chính ở địa phương.
3. Thực trạng và giải pháp về giải quyết khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đất đai ở địa phương nơi thực tập.
*Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết khiếu nại hành chính ở địa phương trong lĩnh vực đất đai như kết quả đạt được, những tồn tại, bất cập trong quá trình đó. Từ đó đánh giá và đề xuất một số giải pháp.
4. Công tác phòng ngừa và xử lý vi phạm pháp luật ở địa phương thực tập
*Yêu cầu: tìm hiểu về hoạt động phòng ngừa và xử lý các vụ vi phạm pháp luật (chọn một lĩnh vực cụ thể với số liệu trong 3 năm gần nhất)
5. Việc bảo đảm đảm quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong xây dựng và thực hiện pháp luật ở địa phương
*Yêu cầu: Tìm hiểu về quyền bình đẳng của phụ nữ với nam giới trong quá trình hoạt động của HĐND và UBND nơi thực tập ( Bao gồm từ khâu ban hành các văn bản quy phạm pháp luật, tổ chức thực hiện các văn bản đó và các văn bản của các CQNN cấp trên đến việc xử lý các vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này ở địa phương.
6. Vấn đề kiện toàn chính quyền cấp xã nơi thực tập
*Yêu cầu: Tìm hiểu thực trạng tổ chức và hoạt động của HĐND (hoặc) UBND nơi thực tập; Ưu điểm, nhược điểm và các kiến nghị hoàn thiện.
7. Tìm hiểu việc thực hiện chức năng bảo vệ trật tự xã hội của các cơ quan nhà nước ở địa phương nơi thực tập.
*Yêu cầu: Tìm hiểu cụ thể các hoạt động nhằm bảo vệ trật tự xã hội ở địa phương trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa giáo dục, giao thông, xây dựng, an ninh, an toàn xã hội… ( Lựa chọn 01 nội dung).
8. Công tác tiếp dân ở địa phương
*Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu các quy định pháp luật về công tác tiếp dân, thực tế công tác tiếp dân ở địa phương nơi thực tập, như việc bố trí địa điểm tiếp dân, cán bộ tiếp dân, tinh thần, thái độ, năng lực công tác của cán bộ tiếp dân, sắp xếp lịch và việc thực hiện lịch tiếp dân của thủ trưởng cơ quan; từ đó đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tiếp dân .
9. Hoạt động áp dụng pháp luật của cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền áp dụng pháp luật của UBND ở địa phương nơi thực tập như xem xét để cấp các giấy tờ cần thiết cho công dân, giải quyết các tranh chấp, xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật ở địa phương…
10. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật ở địa phương nơi thực tập – thực trạng, giải pháp
*Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu về hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nơi thực tập (Bao gồm các chủ thể, nội dung, hình thức, phương pháp) và các đề xuất của sinh viên
11. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự ở địa phương nơi thực tập
*Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, như về các hành vi vi phạm, hình thức xử phạt, thẩm quyền và thủ tục xử phạt thông qua các số liệu cụ thể.
12. Thực trạng giải quyết khiếu nại hành chính ở địa phương.
*Yêu cầu:Sinh viên tìm hiểu quan niệm về khiếu nại và giải quyết khiếu nại; tìm hiểu thực trạng công tác giải quyết khiếu nại hành chính ở địa phương nơi thực tập qua việc xem xét các số liệu tổng hợp cụ thể. Đánh giá và đề ra các giải pháp.
13. Thực trạng hoạt động chứng thực của UBND xã, phường, thị trấn- hạn chế và giải pháp khắc phục
*Yêu cầu: Sinh viên xem xét về những quy định pháp luật về chứng thực (Khái niệm chứng thực, pháp luật về hoạt động chứng thực, phạm vi các việc chứng thực thuộc thẩm quyền của UBND các cấp); tìm hiểu về thực trạng hoạt động chứng thực của UBND cấp xã nơi sinh viên thực tập như số liệu của việc chứng thực, thuận lợi, khó khăn, nguyên nhân và đề xuất giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động chứng thực.
14. Thực tiễn xét xử hành chính của Tòa án nhân dân huyện, đánh giá và giải pháp
*Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu về hoạt động xét xử hành chính hành chính của Tòa án nhân dân huyện nơi thực tập, đánh giá thực trạng về hoạt động xét xử đó qua các số liệu cụ thể và nêu các giải pháp khắc phục
15. Thực trạng vi phạm pháp luật của trẻ em vị thành niên tại địa phương nơi thực tập.
*Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu và phân tích, đánh giá về số lượng, cơ cấu, tính chất, nguyên nhân về tình hình vi phạm pháp luật của trẻ em vi thành niên trên địa bàn nơi mình thực tập (có nguồn số liệu và thời gian khảo sát…). Sau đó sinh viên phải tìm ra được các giải pháp cụ thể, phù hợp với tình hình kinh tế, chính trị xã hội tại địa phương để phòng ngừa, khắc phục tình trạng nêu trên.
16. Thực trạng ban hành văn bản áp dụng pháp luật của UBND – từ thực tiễn khảo sát tại địa phương nơi thực tập.
*Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu về thẩm quyền ban hành, nội dung, hình thức, hiệu lực của văn bản áp dụng pháp luật của UBND từ thực tiễn khảo sát tại địa phương. Sinh viên tập trung vào một số lĩnh vực điều chỉnh như: Xử phạt vi phạm hành chính, quyết định hành chính trong lĩnh vực tư pháp, thực hiện thẩm quyền về thu Thuế, lệ phí…
17. Vai trò của Hội phụ nữ và các tổ chức xã hội nơi thực tập trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo hành gia đình và pháp luật về bình đẳng giới.
* Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu và đánh giá được các nội dung sau:
– Thực trạng về bạo hành gia đình và vấn đề bình đẳng giới tại địa phương nơi mình thực tập;
– Kết quả thực tế về vai trò của Hội phụ nữ và các tổ chức đoàn thể trong công tác tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo hành gia đình và pháp luật về bình đẳng giới.
– Giải pháp hoàn thiện.
18. Hoạt động kiểm tra và xử lý văn bản qui phạm pháp luật ở địa phương sinh viên thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên nắm được các dạng khiếm khuyết điển hình của văn bản qui phạm pháp luật do HĐND, UBND ban hành; phân loại văn bản khiếm khuyết; tìm hiểu hoạt động kiểm tra và xử lí văn bản quy phạm pháp luật khiểm khuyết ở địa phương; xác định nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp khắc phục.
19. Đánh giá chất lượng văn bản pháp luật do Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ban hành ở địa phương sinh viên thực tập.
*Yêu cầu: Sinh viên tìm hiểu các tiêu chí về chất lượng của văn bản pháp luật về: Tính hợp pháp, tính hợp lý… Nêu những tồn tại, hạn chế về chất lượng của văn bản pháp luật do HĐND, UBND ban hành ở địa phương; xác định nguyên nhân và đề xuất một số giải pháp khắc phục.
20. Thực trạng tổ chức, hoạt động Hội đồng nhân dân cấp huyện (xã) nơi thực tập – những vấn đề đặt ra và những kiến nghị.
* Yêu cầu: Học viên tìm hiểu nội dung hoạt động, tổ chức Hội đồng nhân dân nơi thực tập; tìm hiểu xem hình thức, phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân; tìm hiểu cơ cấu tổ chức Hội đồng nhân dân đã được tổ chức hợp lý hay chưa; tìm hiểu các nghị quyết được Hội đồng nhân dân nơi thực tập ban hành trong năm 2012; các kiến nghị và đề xuất.
21 . Hoạt động của Uỷ ban nhân dân xã (phường) nơi thực tập – thực trạng và giải pháp.
* Yêu cầu: Tìm hiểu chương trình hoạt động thông qua phiên họp thường lệ; tìm hiểu vị trí, vai trò hoạt động của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã (phường); tìm hiểu hoạt động thông qua các thành viên khác của Uỷ ban nhân dân xã (phường); tìm hiểu quan hệ phối kết hợp với cơ quan, đoàn thể ở địa phương để thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn chung. Từ đó, đưa ra các đề xuất, kiến nghị.
22. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong quan hệ phối hợp hoạt động cùng với các cơ quan nhà nước ở địa phương – thực trạng và giải pháp.
* Yêu cầu: Tìm hiểu vị trí, vai trò của Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc Việt Nam ở địa phương; tìm hiểu quan hệ phối kết hợp với các cơ quan Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Toà án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân ở địa phương; tìm hiểu quan hệ với quần chúng nhân dân.
23. Tổ chức và họat động của Tòa án nhân dân cấp huyện nơi anh (chị) thực tập. Thực trạng và kiến nghị.
* Yêu cầu: Tìm hiểu tổ chức, hoạt động Tòa án nơi thực tập như: Cơ cấu, tổ chức, biên chế Tòa án, Nhiệm vụ quyền hạn của Tòa án…. thống kê số lượng xét xử của Toà án nhân dân Huyện nơi thực tập trong năm 2012; tìm hiểu số án tồn đọng và nguyên nhân; những kiến nghị, đề xuất.
24. Hoạt động của đội ngũ cán bộ tư pháp – hộ tịch ở các xã (phường) nơi thực tập.
* Yêu cầu: Tìm hiểu về số lượng, tiêu chuẩn, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của cán bộ tư pháp – hộ tịch theo quy định của pháp luật. Tìm hiểu, thống kê và phân tích những hoạt động, nhiệm vụ của cán bộ tư pháp – hộ tịch nơi Anh (chị) thực tập. Đánh giá thực trạng, những hạn chế, nguyên nhân và hướng hoàn thiện, nhằm nâng cao chất lượng công tác tư pháp ở địa phương.
25. Vị trí, vai trò của Hội thẩm nhân dân ở các toà án nhân dân địa phương – thực trạng và giải pháp.
*Yêu cầu: Tìm hiểu số lượng hội thẩm nhân dân được bầu để tham gia hoạt động xét xử trong đó số hội thẩm nhân dân có trình độ kiến thức pháp lý tương ứng; tìm hiểu trình độ học vấn của hội thẩm nhân dân; tìm hiểu độ tuổi của hội thẩm nhân dân đang tham gia hoạt động xét xử tại địa phương; những đề xuất và kiến nghị.
26. Mối quan hệ giữa nhân dân với Hội đồng nhân dân và đại biểu hội đồng nhân dân ở địa phương nơi anh (chị) thực tập.
* Yêu cầu: Tìm hiểu chức năng, nhiệm vụ Hội đồng nhân dân, Đại biểu hội đồng nhân dân. Phân tích mối quan hệ giữa cử tri, nhân dân địa phương với Hội đồng nhân dân, Đại biểu Hội đồng nhân dân thông qua các hình thức: tiếp xúc cử tri, tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo… Những hạn chế, nguyên nhân, khắc phục.
ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔ DÂN SỰ

1. Thực trạng giải quyết tranh chấp về thừa kế ở địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền áp dụng pháp luật ở đơn vị nơi thực tập như xem xét để cấp các tài liệu, chứng cứ, số liệu, tình hình thực tế ở địa phương….. đưa ra những nhận xét về quá trình thực thiện đó.
2. Thực tiễn công chứng, chứng thực di chúc ở địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình công chứng, chứng thực di chúc thông qua các chứng cứ, số liệu, tình hình thực tế ở địa phương…..đưa ra những nhận xét về quá trình thực thiện đó. Đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể. Các số liệu, tình huống thực tế… minh hoạ khi viết đề tài phải trung thực và trong phạm vi 3 năm trở lại đây tại địa phương nơi thực tập.
3. Thực hiện quy định về người làm chứng trong di chúc ở địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu quy định của pháp luật về điều kiện của người làm chứng và quá trình thực hiện tại địa phương. Các số liệu, tình huống thực tế… minh hoạ khi viết đề tài phải trung thực và trong phạm vi 3 năm trở lại đây tại địa phương nơi thực tập.
4. Thực trạng thi hành án dân sự tại địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền áp dụng pháp luật ở đơn vị nơi thực tập như xem xét để cấp các tài liệu, chứng cứ, số liệu, tình hình thực tế ở địa phương…..đưa ra những nhận xét về quá trình thực thiện đó. Phân tích những ưu điểm và những vẫn đề còn bất cập trong giải quyết các vấn đề tìm hiểu……ở địa phương thực tập. Đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể.
5. Thực tiễn về đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của pháp luật ở địa phương nơi thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình đăng ký quyền sở hữu đối với tài sản ở địa phương và thực tế thực hiện như thế nào để đảm bảo quyền của chủ sở hữu tài sản.
6. Thực tiễn thực hiện các quy định về điều kiện của việc cho nhận con nuôi ở địa phương nơi thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu quá trình thực hiên các quy định về điều kiện cho nhận con nuôi hiện nay. Phân tích những ưu điểm và những vẫn đề còn bất cập trong giải quyết vấn đề tìm hiểu……ở địa phương thực tập. Đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể. Các số liệu, tình huống thực tế… minh hoạ khi viết đề tài phải trung thực và trong phạm vi 3 năm trở lại đây tại địa phương nơi thực tập.
7. Thực trạng xét xử vụ án dân sự của Toà án dân dân địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền áp dụng pháp luật ở đơn vị nơi thực tập như xem xét để cấp các tài liệu, chứng cứ, số liệu, tình hình thực tế ở địa phương…..đưa ra những nhận xét về quá trình thực thiện đó.. Đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể. Các số liệu, tình huống thực tế… minh hoạ khi viết đề tài phải trung thực và trong phạm vi 3 năm trở lại đây tại địa phương nơi thực tập.
8. Thực tiễn giải quyết tranh chấp về tài sản giữa vợ chồng ở địa phương thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quy định của pháp luật và quá trình giải quyết các tranh chấp về tài sản giữa vợ, chồng và các thành viên trong gia đình,
9. Thực tiễn hòa giải tại cơ sở trong các vụ việc dân sự (ly hôn, bồi thường….)
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền áp dụng pháp luật ở đơn vị nơi thực tập như xem xét để cấp các tài liệu, chứng cứ, số liệu, tình hình thực tế ở địa phương…..đưa ra những nhận xét về quá trình thực thiện đó.
10. Tình hình đăng ký kết hôn tại địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu các quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và tình hình đăng ký kết hôn tại địa phương nơi thực tập trong thời gian 3 năm trở lại.Từ đó đưa ra những nhận xét, đánh giá.
11. Thực trạng ly hôn và một số giải pháp hạn chế ly hôn tại địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các vụ việc ly hôn thông qua việc tìm hiểu, khảo sát, tổng hợp số liệu ở địa phương…..đưa ra những nhận xét về quá trình thực thiện đó.
12. Áp dụng các quy định của pháp luật để giải quyết tình trạng con nuôi thực tế tại địa phương
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên nghiên cứ quy định của Luật Nuôi con nuôi và các văn bản hướng dẫn thi hành, khảo sát tại địa phương đã triển khai như thế nào. Phân tích những ưu điểm và những vấn đề còn bất cập trong giải quyết các vấn đề tìm hiểu……ở địa phương thực tập. Đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể.

13. Thực tiễn giải quyết vấn đề cấp dưỡng sau khi ly hôn tại địa phương nơi thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên nghiên cứu các quy định của pháp luật về cấp dưỡng và thực tế thực hiện tại địa phương xem đối tượng được cấp dưỡng và mức cấp dưỡng, thương thức cấp dưỡng đã phù hợp chưa. Có kiến những bất cập gì cần đề xuất, kiến nghị.
14. Thực trạng xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp đối với nhãn hiệu ở địa phương thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu các quy định của pháp luật về nhãn hiệu và thực tế việc sử dụng nhãn hiệu ở địa phương như thế nào. Từ đó có những kiến nghị, giải pháp gì để nâng cao hiệu quả của các quy định pháp luật.
15. Thực trạng xâm phạm quyền tác giả tại địa phương thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu thực trạng bảo vệ quyền tác giả tại địa phương như thế nào, tình hình xâm phạm quyền tác giả và biện pháp ngăn chặn phù hợp với địa phương.
16. Thực tiễn về thực hiện quyền cư trú của cá nhân ở địa phương thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu thực tế áp dụng các quy định của pháp luật về thực hiện quyền cư trú của cá nhân. Phân tích những ưu điểm và những vấn đề còn bất cập trong giải quyết các vấn đề tìm hiểu……ở địa phương thực tập. Đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể.
17. Thực tiễn hoãn phiên toà Dân sự tại Toà án nơi thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các vụ việc thuộc thẩm quyền áp dụng pháp luật ở đơn vị nơi thực tập như xem xét để cấp các tài liệu, chứng cứ, số liệu, tình hình thực tế ở địa phương…..đưa ra những nhận xét về quá trình thực thiện đó.
18. Bảo vệ quyền hưởng di sản thừa kế của người thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc tại địa phương nơi thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu các quy định của pháp luật về thừa kế không phụ thuộc vào nội dung của di chúc và thực tế áp dụng tại địa phương. Qua đó đưa ra những nhận xét, kiến nghị phù hợp.
19. Bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại địa phương nơi thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu các quy định của pháp luật và thực tế áp dụng các quy định này để bảo vệ chỉ dẫn địa lý ở địa phương. Những hạn chế cần khắc phụ để bảo vệ chỉ dẫn địa lý
20. Thực tiễn bảo vệ quyền lợi của con khi cha mẹ ly hôn tại địa phương nơi thực tập.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu thực tế bảo vệ quyền lợi của con đã thành niên và con chưa thành niên khi cha mẹ ly hôn trong các quan hệ tài sản, nhân thân, chăm sóc, nuôi dưỡng, thăm nom…
21. Áp dụng quy định của pháp luật về bồi thường thiệt hại do nguồn nguy hiểm cao độ gây ra ở địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến bồi thường thiệt hại do phương tiện, thú dữ, điện cao thế… gây ra. Phân tích những ưu điểm và những vẫn đề còn bất cập trong giải quyết các vấn đề tìm hiểu……ở địa phương thực tập. Đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể.
22. Áp dụng quy định về bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại tại địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại như các khoản chi phí, bồi thường tổn thất về vật chất, tinh thần.. cho người bị thiệt hại.. Phân tích những ưu điểm và những vẫn đề còn bất cập trong giải quyết các vấn đề tìm hiểu……ở địa phương thực tập. Đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể.
23. Vấn đề bồi thường thiệt hại do cây cối, súc vật gây ra tại địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến bồi thường thiệt hại do cây cối, súc vật… gây ra. Phân tích những ưu điểm và những vẫn đề còn bất cập trong giải quyết các vấn đề tìm hiểu……ở địa phương thực tập. Đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể.
24. Vấn đề bồi thường thiệt hại do tính mạng bị xâm hại.
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình giải quyết các tranh chấp liên quan đến bồi thường thiệt hại do sức khỏe bị xâm hại như các khoản chi phí, bồi thường tổn thất về vật chất, tinh thần,cáp dưỡng…. cho người bị thiệt hại và gia đình người bị thiệt hại. Phân tích những ưu điểm và những vẫn đề còn bất cập trong giải quyết các vấn đề tìm hiểu……ở địa phương thực tập. Đưa ra các giải pháp khắc phục cụ thể.
25. Vấn đề giám hộ đối với người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự tại địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu về quá trình thực hiện các quy định để đảm bảo quyền lợi cho người được giám hộ như điều kiện của người giám hộ, điều kiện của người được giám hộ…Những thành tích đã đạt được và những kiến nghị cụ thể.
26. Tuyên truyền pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng (phân biệt hàng thật, hàng giả….)
* Yêu cầu: Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài. Sinh viên tìm hiểu quá trình tuyên truyền pháp luật để bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tại địa phương nơi thực tập, thực tế triển khai và nhận thức của người tiêu dùng. Từ đó có những nhận xét, kiên nghị cụ thể.
ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔ LUẬT KINH TẾ – QUỐC TẾ
1.Thực tiễn thực hiện pháp luật về thủ tục giải quyết yêu cầu phá sản ở Tòa án nhân dân Tỉnh nơi thực tập
* Yêu cầu: Học viên tìm hiểu về quy định của Luật phá sản về thủ tục giải quyết yêu cầu tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã và thực tiễn áp dụng tại Toà án nhân dân cấp tỉnh nơi thực tập. Trình tự thủ tục áp, các số liệu cụ thể về sô vụ việc đã giải quyết, đang giải quyết và chưa được giải quyết.
2.Thực tiễn thực hiện pháp luật về thành lập doanh nghiệp tại địa phương nơi thực tập
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của Luật Doanh nghiệp về thành lập doanh nghiệp và thực tế áp dụng các quy định này tại tại phòng đăng ký kinh doanh của địa phương . Nêu ra những ưu điểm, nhược đỉêm và có thể đề xuất phương án khắc phục nhược điểm và hoàn thiện pháp luật.
3.Thực tiễn hoạt động tư vấn thành lập doanh nghiệp tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên cung cấp thông tin, số liệu và quy trình tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập. Cung cấp số liệu về số vụ việc tư vấn, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện.
4.Thực tiễn hoạt động tư vấn hợp đồng thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên cung cấp thông tin, số liệu và quy trình tư vấn vấn hợp đồng thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập. Cung cấp số liệu về số vụ việc tư vấn, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục
5.Thực tiễn hoạt động tư vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên cung cấp thông tin, số liệu và quy trình tư vấn vấn vấn giải quyết tranh chấp thương mại tại công ty luật hoặc văn phòng luật sư nơi thực tập. Cung cấp số liệu về số vụ việc tư vấn, những vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện và giải pháp khắc phục
6.Thực tiễn xử lý hợp đồng thương mại vô hiệu tại Tòa án nhân dân nơi thực tập
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu các quy định của pháp luật dân sự, thương mại về xử lý hợp đồng thương mại. Thực tế áp dụng các quy định này tại Toà án nhân dân nơi thực tập. Thống kê các vụ việc đã giải quyết, đang giải quyết và không được giải quyết, nêu lý do.
7.Quy định về thẩm quyền của Tòa án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại và những bất cập .
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định về thẩm quyền của toà án trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại, những bất cấp trong quy định của pháp luật cũng như trong thực tiễn áp dụng. Thực tiễn áp dụng các quy định này tại toà án nơi thực tập.
8.Quy định về tổ chức và quản lý trong công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp anh, chị thực tập.
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của Luật Doanh nghiệp về việc tổ chức quản lý công ty cổ phần; thực tiễn việc áp dụng các quy định này tại doanh nghiệp mà học viên thực tập. Nêu lên những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất phương án khắc phục.
9.Quy định về tổ chức và quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên, và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp anh, chị thực tập.
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của Luật Doanh nghiệp về việc tổ chức quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên; thực tiễn việc áp dụng các quy định này tại doanh nghiệp mà học viên thực tập. Nêu lên những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất phương án khắc phục.
10.Quy định về tổ chức và quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, và thực tiễn áp dụng tại doanh nghiệp anh, chị thực tập.
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của Luật Doanh nghiệp về việc tổ chức quản lý công ty Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; thực tiễn việc áp dụng các quy định này tại doanh nghiệp mà học viên thực tập. Nêu lên những ưu điểm, nhược điểm và đề xuất phương án khắc phục.
11.Vấn đề thực hiện quyền và nghĩa vụ của các cổ đông trong công ty cổ phần (nơi anh chị thực tập).
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông trong Luật Doanh nghiệp. Quy định của điều lệ công ty về quyền và nghĩa vụ của cổ đông và thực tiễn áp dụng các quy định này trong thực tế. Nêu ưu điểm, nhược điểm và giải pháp khắc phục.
12.Quy định về việc góp vốn thành lập công ty theo Luật doanh nghiệp 2005.
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan về việc góp vốn thành lập doanh nghiệp. Những ưu điểm và nhược điểm của các quy định đó. thực tiễn áp dụng tại một doanh nghiệp cụ thể.
13.Quy chế pháp lý về đăng lý thành lập doanh nghiệp
* Yêu cầu: Yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan về việc đăng ký thành lập doanh nghiệp. Thực tiễn áp dụng tại phòng đăng ký kinh doanh cụ thể.
14.Thực trạng áp dụng pháp luật về đăng ký, kê khai, nộp thuế tại địa phương.
* Yêu cầu: học viên tìm hiểu quy đinh về đăng ký, kê khai, nộp thuế. Thực tiễn áp dụng các quy định này tại địa phương nơi thực tập. Cung cấp được số liệu liên quan và chỉ rõ nguồn tài liệu.
15.Áp dụng thuế thu nhập cá nhân ở địa phương.
* Yêu cầu: học viên tìm hiểu một số quy định cơ bản của luạt thuế thu nhập cá nhân. Thực tiễn áp dụng tại địa phương nơi thực tập. Nêu ra được các số liệu cũng như chỉ rõ nguồn tài liệu.
16.Thực trạng nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh (nơi thực tập)
* Yêu cầu: Học viên tìm hiểu quy định về nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài. Nêu ra thực trạng tại địa phưong nơi thực tập. Nêu được số liệu và nguồn gốc số liệu.
17.Thực trạng vi phạm pháp luật về đất đai ở địa phương
* Yêu cầu: học viên nêu được các hình thức vi phạm pháp luật đất đai chủ yếu tại địa phương, nguyên nhân và cách thức giải quyết. Có thể nêu một số ví dụ điển hình. Học viên có thể thống kê số liệu cụ thể.
18.Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương
* Yêu cầu: Học viên tìm hiểu các quy định của Luật đất đai về cấp giấy chứng nhận quyền sử đụng đất. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương. Có thể nêu ra số liệu cụ thể về số giấy chứng nhận đã được cấp, số đơn đang được giải quyết, không được giải quyết và lý do (Nói rõ trong thời gian khảo sát nào).
19.Tìm hiểu thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thực tập.
* Yêu cầu: học viên tìm hiểu quy định của Luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi. Việc áp dụng quy định này tại một doanh nghiệp cụ thể. Ưu điểm và nhược điểm, đề xuất biện pháp khắc phục nhược điểm.
20.Thực trạng áp dụng những quy định của pháp luật về Thỏa ước lao động tập thể tại một doanh nghiệp cụ thể;
* Yêu cầu: học viên tìm hiểu quy định của Luật lao động và các văn bản pháp luật liên quan Thỏa ước lao động tập thể. Việc áp dụng quy định này tại một doanh nghiệp cụ thể. Ưu điểm và nhược điểm, đề xuất biện pháp khắc phục nhược điểm.
21.Tình hình các vụ tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh trong những năm qua và các giải pháp;
* Yêu cầu: học viên tìm hiểu về thực trạng tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian xác định. Quy định của pháp luật về việc giải quyết tai nạn lao động và thực tế áp dụng tại phương. Thống kê được số liệu cụ thể.
22.Tình hình giải quyết bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp tại một địa phương cụ thể.
* Yêu cầu: yêu cầu học viên tìm hiểu quy định của pháp luật về giải quyết bồi thường thiệt hại khi đình công bất hợp pháp. Thực tế áp dụng địa phương. Nêu lên số liệu cụ thể và ví dụ điển hình.

ĐỀ TÀI THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TỔ HÌNH SỰ
1. Hình phạt tù có thời hạn (hoặc các loại hình phạt khác) và thực tiễn áp dụng hình phạt này (tại địa phương – nơi sinh viên thực tập)
* Yêu cầu: Số liệu thống kê tội phạm bị áp dụng hình phạt tại địa phương tối thiểu 3 năm; thông qua các số liệu.., phân tích các đặc điểm của việc áp dụng hình phạt này, rút ra nhận xét; nêu những khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết.
2. Án treo trong BLHS Việt Nam và thực tiễn áp dụng chế định án treo (tại địa phương – nơi sịnh viên thực tập)
* Yêu cầu: Số liệu thống kê tội phạm tối thiểu 3 năm; thông qua các số liệu.., phân tích các đặc điểm, tính chất của các vụ án có đồng phạm, rút ra nhận xét; nêu những khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết.
3. Vấn đề xóa án tích trên địa bàn nơi thực tập trong thời gian gần đây
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
4. Vấn đề tội phạm vị thành niên trên địa bàn nơi thực tập trong thời gian gần đây
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
5. Tội giết người (hoặc các tội phạm khác ) và thực tiễn xét xử tội phạm này (tại địa phương – nơi sinh viên thực tập)
* Yêu cầu: Số liệu thống kê tội phạm tối thiểu 3 năm; thông qua các số liệu.., phân tích các đặc điểm của tội phạm này tại địa phương, rút ra nhận xét; phân tích các dấu hiệu của tội phạm, đặc điểm của hình phạt được áp dụng; nêu những khó khăn, vướng mắc và hướng giải quyết.
6. Thực trạng thi hành án phạt tù (hoặc hình phạt khác) trên địa bàn thực tập giai đoạn hiện nay (từ năm ….đến năm …) .
* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
7. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong tô tụng hình sự – lý luận và thực tiễn.
* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

8 . Địa vị pháp lý của người bị hại trong tố tụng hình sự.
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
9. Vấn đề khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại trong luật tố tụng hình sự – lý luận và thực tiễn tại địa phương.
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
10. Chế định hội thẩm nhân dân trong luật tố tụng hình sự – lý luận và thực tiễn
* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
11. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn (…) giai đoạn (…).
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
12. Tội tham nhũng và những giải pháp đấu tranh phòng chống tội tham nhũng ở Việt Nam hiện nay.
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
13. Tội phạm xâm phạm sở hữu do người chưa thành niên thực hiện trên đia bàn (…): Thực trạng và giải pháp.
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
14. Đấu tranh phòng, chống tội (…) trên địa bàn (…) trong giai đoạn hiện nay.
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
15. Tình hình tội phạm (…) trên địa bàn (…) giai đoạn (…) và các biện pháp phòng chống loại tội phạm này.
* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
16. Nguyên nhân và giải pháp phòng chống các tội phạm (…) trên địa bàn (…) giai đoạn (…).
* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
17. Kỹ năng xây dựng bản luận cứ bảo vệ cho người bị hại
* Yêu cầu:: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
18. Vai trò của luật sư …/ Kỹ năng hành nghề luật sư …
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
19. Vấn đề trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư và các giải pháp nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư.
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.
20. Tổ chức quản lý văn phòng luật sư và công ty luật.
* Yêu cầu: Phải tìm được các số liệu thực tế mang tính thuyết phục để chứng minh cho các nhận định của bản thân.

Lưu ý chung đối với tất cả đề tài:
1. Sinh viên thực tập tại cơ quan, quận, huyện, tỉnh nào cần ghi rõ vào đề tài.
2. Các số liệu, tình huống thực tế… minh hoạ khi viết đề tài phải trung thực và trong phạm vi 3 năm trở lại đây tại địa phương nơi thực tập.

HỖ TRỢ VIẾT BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH LUẬT TRỌN GÓI: SĐT/ZALO 0909.23.26.20

Nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp trọn gói, uy tín

Nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp trọn gói, uy tín là dịch vụ mà chúng tôi muốn giới thiệu tới các bạn sinh viên đang có nhu cầu thuê người viết thuê bài báo cáo thực tập của mình.

Xem thêm:

 

dich-vu-viet-thue-bap-cao-thuc-tap
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập

Trong vài năm trở lại đây, Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp đã và đang trở thành từ khóa xuất hiện ngày càng nhiều trên google điều đó phản ánh thực tế việc làm báo cáo thực tập thuê ngày càng được nhiều bạn sinh viên quan tâm. Tuy nhiên, việc đó cũng kéo theo những điều sau nó chính là việc xuất hiện nhiều nhóm nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp nhưng kết quả bài viết không thật sự đạt cao nhất, từ đó ảnh hưởng tới kết quả của nhiều bạn sinh viên.

Đó là câu chuyện mà nhóm của chúng tôi mới được lắng nghe từ một bạn sinh viên, vì vậy làm sao để tìm được dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp thật không phải là chuyện dễ đối với mỗi ai. Nhưng nếu các bạn đã đọc được bài viết này của chúng tôi thì các bạn hãy yên tâm về điều đó. Tại sao chúng tôi lại nói vậy?

Thứ Nhất: Kinh nghiệm làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp được 8 năm

dich-vu-viet-thue-bao-cao-thuc-tap
Nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp

Nhóm GSE được thành lập từ năm 2009 và chúng tôi là những người đặt nền móng cho dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trong giai đoạn đầu vào sau này. Trải qua 8 năm đi vào hoạt động, nhóm của chúng tôi đã hoàn thành nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, luận văn tốt nghiệp thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau. Với bề dày kinh nghiệm chúng tôi tự tin có thể hoàn thành được bất cứ bài báo cáo thực tập nào cho bạn.

Thứ Hai: Đội ngũ CTV chất lượng chuyên nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Nhân sự sẽ quyết định đến chất lượng bài viết của các bạn, nhóm của chúng tôi thành viên bao gồm là các giảng viên ở các trường ĐH – CĐ của cả nước, có kinh nghiệm viết và chấm điểm các bài báo cáo thực tập tốt nghiệp cùng với các ban sinh viên tốt nghiệp loại ưu của các trường ĐH lớn có kinh nghiệm về viết báo cáo tốt nghiệp thuê. Bạn thử nghĩ xem với đội ngũ CTV của nhóm như vậy bài viết bạn sẽ đạt kết quả sao?

Thứ Ba: Quy trình viết báo cáo tốt nghiệp chặt chẽ để bạn có được một kết quả cao nhất.

Chúng tôi luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, lấy sự uy tín để tạo niềm tin cho các bạn sinh viên vì vậy GSE luôn cố gắng để xây dựng một quy trình viết và hoàn thiện bài báo cáo thực tập một cách chặt chẽ nhất. Các bạn có thể tham khảo: Quy trình viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của chúng tôi để biết rõ hơn về quy trình này.

Thứ Tư: Kết quả việc nhận viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp luôn là cao nhất.

viet-thu-bao-cao-thuc-tap
Chất lượng viết thuê báo cáo thực tập luôn là số 1

Điều vui nhất của chúng tôi là sau khi hoàn thành mỗi bài báo cáo thực tập chúng tôi lại được nhận lại những kết quả bằng những điểm số từ các bạn sinh viên. Có đến 90% các bài báo cáo thực tập của chúng tôi đạt điểm 9 trở lên. Đó là những con số biết nói để phản ánh thực trạng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn còn chưa yên tâm, hãy nhấc máy lên gọi cho chúng tôi để được chúng tôi tư vấn miễn phí.

Đó là 4 lý do để bạn chọn Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của chúng tôi !

GSE chúng tôi nhận làm thuê báo cáo thực tập cho tất cả các chuyên ngành như kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh, du lịch, nhân sự, bảo hiểm, du lịch,…. Hơn nữa, nếu bạn đang quan tâm về chi phí của một bài báo cáo thì hãy nhanh tay liên hệ với chúng tôi, GSE cam kết bạn sẽ có được một bài báo cáo với chi phí thấp nhất, cam kết bảo đảm chất lượng cao nhất.

Lấy uy tín làm niềm tin, lấy chất lượng làm thước đo đó là khẩu hiệu của nhóm GSE chúng tôi!

Mọi thông tin tư vấn về dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp, hãy liên hệ với chúng tôi:

SĐT/ ZALO: 0973.287.149

Mail: sotailieu@gmail.com

Website: Thuctaptotnghiep.net

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp uy tín, chất lượng

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp uy tín, chất lượng là dịch vụ đang được nhiều bạn sinh viên quan tâm khi mà ngày càng có nhiều người nhận viết báo cáo thực tập. Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất về dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập.

Xem thêm:

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên

Nhận viết báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại

Nhận làm đề tài báo cáo thuê, viết thuê đề tài tốt nghiệp

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp GSE là sự lựa chọn hàng đầu.

Ngày nay trong xu hướng chung dẫn đến sự ra đời của nhiều nhóm viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp, tuy nhiên chính sự ra đời đó dẫn đến việc viết bài và đảm bảo bài báo cáo thực tập không đạt được kết quả cao nhất. Điều này nhóm của chúng tôi đã được nghe lại từ lời tâm sự của các bạn sinh viên. Hãy đến với GSE các bạn luôn được yên tâm và bảo đảm về chất lượng bài viết.

Nhóm GSE của chúng tôi chuyên Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp, làm thuê, viết thuê luận văn tốt nghiệp. GSE được thành lập từ năm 2009, đến nay nhóm đã hoạt động được 7 năm. Trải qua suốt quá trình làm thuê báo cáo thực tập nhóm của chúng tôi đã viết và hoàn thành hàng trăm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, qua đó giúp các bạn sinh viên hoàn thành được một nội dung quan trọng.

dich-vu-viet-thue-bao-cao-thuc-tap
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của GSE

Toàn bộ thành viên trong Nhóm GSE là các anh, chị giảng viên ở các trường đại học hàng đầu trên khắp đất nước cùng với các bạn sinh viên tốt nghiệp loại ưu và xuất sắc ở các trường đại học hớn trên khắp đất nước. Hơn nữa, đồng hành trong nhóm còn có các anh chị đang làm việc tại các công ty lớn thuộc nhiều linh vực từ đó sẽ có sự kết hợp giữa lý thuyết với kiến thức thực tế để bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của các bạn trở lên thiết thực từ đó sẽ được đánh gia cao về chất lượng nội dung bài viết.

Với bề dày kinh nghiệm viết bài báo cáo thực tập cộng với đội ngũ nhóm là những thành viên xuất sắc nên nhóm GSE luôn nhận được sự tin tưởng trong quá trình viết bài báo cáo thực tập dành cho các bạn sinh viên. Nếu bạn đang cần người viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp hãy liên hệ với nhóm của chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất.

Đến với Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của nhóm GSE bạn sẽ nhận được gì?

Chúng tôi, những thành viên trong Nhóm GSE – Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp, uy tín hàng đầu hiện nay luôn cam kết sẽ mang đến những điều tốt nhất với các bạn sinh viên tìm đến dịch vụ của chúng tôi.

viet-thu-bao-cao-thuc-tap
Cam kết viết thuê báo cáo thực tập đạt chất lượng tốt

Cụ thể:

 • Chất lượng là số 1: Đó là điều chúng tôi sẽ luôn bảo đảm và cam kết với mọi sinh viên khi tìm đến dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập của chúng tôi. GSE hiểu và biết được chất lượng bài viết đóng một vai trò hết sức quan trọng nên GSE sẽ cố gắng có sự kết hợp giữa kiến thức lỹ thuyết và thực tế thực hành để có thể hoàn thành được một bài báo cáo thực tập đạt được kết quả cao nhất. Cam kết không copy và sao chép dưới mọi hình thức.
 • Uy tín tạo niềm tin tới mọi ngườiUY TÍN – CHẤT LƯỢNG là 2 tiêu chí mà nhóm của chúng tôi luôn muỗn tạo được tới mọi khách hàng và mọi bạn sinh viên khi đến với nhóm viết thuê luận văn tốt nghiệp. Mọi bạn sinh viên khi đến với dịch vụ của GSE sẽ luôn được bảo đảm và cam kết giao bài đúng hẹn đúng yêu cầu, được hỗ trợ tư vấn và sửa bài miễn phí 100%.
 • Bảo mật thông tin 100%: Chúng tôi những thành viên trong nhóm GSE hiểu được vai trò của bảo mật thông tin và bảo mật bài báo cáo thực tập vì vậy chúng tôi cam kết sẽ bảo mật 100% thông tin của khách hàng và bảo mật thông tin về bài báo cáo thực tập tốt nghiệp.
 • Hỗ trợ – tư vấn miễn phí 100%: Đó là điểm khác biệt của nhóm GSE với các nhóm khác, chúng tôi luôn dành thời gian tư vấn hỗ trợ miễn phí dành cho các bạn sinh viên. Nếu bạn hay một ai đó đang gặp bất cứ vướng mắc gì trong quá trình viết bài báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn miễn phí 100%.

GSE có thể viết thuê báo cáo thực tập ở các chuyên ngành nào?

Thanh viên trong nhóm GSE bao gồm nhiều CTV thuộc nhiều linh vực và chuyên ngành khác nhau nên chúng tôi hoàn toàn tự tin có thể viết và hoàn thành được bài báo cáo thực tập thuộc nhiều chuyên ngành khác nhau như:

dich-vu-viet-thue-bap-cao-thuc-tap
Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập
 • Báo cáo thực tập kế oán
 • Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng
 • Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh
 • Báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn
 • Báo cáo thực tập du lịch
 • Báo cáo thực tập sư phạm.

…. Chúng tôi cam kết hoàn thành bài báo cáo của các bạn đạt được kết quả cao nhất.

Quy trình viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp của GSE?

Chúng tôi sẽ luôn cố gắng để hoàn thành bài báo cáo thực tập của các bạn trong thời gian sớm nhất, tuy nhiên để bài báo cáo thực sự đạt được kết quả như mong muốn nên chúng tôi đã xây dựng được một quy trình viết và hoàn thành bài báo cáo thực tập thuê như sau:

Bước 1: Nhóm GSE sẽ trao đổi với bạn (Qua điện thoại, Email) về đề tài đồng thời Bạn gửi cho GSE về địa chỉ Email : sotailieu@gmail.com các nội dung như sau:

 •  Đề tài, đề cương (nếu có) hoặc chưa có bạn ghĩ rõ hoặc mẫu đề cương theo yêu cầu của trường.
 • Thời gian làm bài
 • Các số liệu và giấy tờ liên quan. Trong trường hợp chưa có bạn phải ghi rõ để nhóm GSE thông báo bạn cần những giấy tờ gì.
 • Loại hình công ty thực tập và viết bài báo cáo thực tập.
 • Số điện thoại chúng tôi cần liên hệ trong trường hợp gấp.

Bước 2: Các thành viên trong nhóm GSE sẽ nghiên cứu và trao đổi thống nhất viết bài báo cáo thực tập cho bạn.

Bước 3: Chúng tôi tiến hành làm đề tài theo đúng thời hạn quy định đồng thời khách thanh toán từng phần theo tiến độ từ viết đề cương sơ lược, đề cương chi tiết và viết nội dung.

Bước 4: Sửa lỗi (nếu có) theo ý kiến phản hồi của giảng viên hoặc của khách hàng

Bước 5: Hoàn thành 100% bài báo cáo thực tập

Bước 6: Tư vấn và hỗ trợ thiết kế trình chiếu, hướng dẫn bảo vệ bài báo cáo thực tập.

Chúng tôi hy vọng với quy tình làm việc chặt chẽ như trên sẽ giúp bạn có được một bài báo cáo thực tập đạt được kết quả cao nhất.

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn và hỗ trợ tốt nhất:

Mail: sotailieu@gmail.com

SĐT/ ZALO: 0973.287.149

Hãy để Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp uy tín, chất lượng của nhóm GSE giúp bạn những điều tốt nhất!

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên

xin giới thiệu tới tất cả các bạn sinh viên đang làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình Mình xin tự giới thiệu mình là Thủy vừa mới tốt nghiệp ra trường, mình qua quá trình học tập và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp tại trường mình biết bao nhiêu khó khăn để tìm một công ty thực phẩm và bao nhiêu khó khăn để lên công ty Thực tập trong hai tháng trời Và không lương và biết bao khó khăn để có thể hoàn chỉnh được bài báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng với yêu cầu của giáo viên hướng dẫn để cuối cùng có thể nhận được 9 điểm và ra trường đi làm.

Mình cảm thấy thật sự khó khăn không biết đối với các bạn sinh viên có thể may mắn hơn tôi mọi thứ trở nên dễ dàng nhưng mình biết cũng có nhiều bạn sinh viên sẽ khó khăn giống như tôi vừa kể ở trên vậy cho nên để giúp đỡ có thể đơn giản hơn đó là vấn đề tìm công ty thực tập không còn khó khăn nữa mình đã liên hệ và liên kết với một số công ty tại thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh thành lân cận và đã làm việc với họ về vấn đề hỗ trợ sinh viên và công viên thực tập

Vấn đề lương hay không Lương thì tùy vào chính sách của từng công ty nên mình nghĩ rằng các bạn sinh viên yêu tập thì cũng không quan trọng lắm về vấn đề trả lương mà chúng ta đang muốn rút những kinh nghiệm thực tế hay có thể nói là để có thể tìm được một nơi để viết báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình vấn đề thứ hai đó là vấn đề trong quá trình thực tập thì các bạn sẽ được mình sắp xếp những công ty ở gần nhà của các bạn đang chờ để có thể tiện đường hơn với giao thông của thành phố Hồ Chí Minh hiện tại thì khoảng cách cũng là một vấn đề quan trọng và thứ ba là vấn đề Viết báo cáo thực tập tốt nghiệp đây cũng là một vấn đề nan giải cũng có nhiều bạn may mắn gặp được giáo viên hướng dẫn và dễ thì có thể vượt qua dễ dàng Nhưng cũng có nhiều bạn gặp phải giáo viên hướng dẫn khó tính thì hoàn thành được bài báo cáo thực tập tốt nghiệp xây dựng văn Đó là một vấn đề khá phức tạp hiện nay thì mình cũng có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm trọn gói Hoặc có thể làm hỗ trợ một phần trong những phần trên vậy nên các bạn sinh viên đang gặp khó khăn hay chuẩn bị làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình thì có thể liên hệ với mình để mình có thể tư vấn cho các bạn lựa chọn đề tài lựa chọn nơi thực tập tốt nghiệp để khi làm báo cáo thực tập tốt nghiệp này có thể diễn ra trôi chảy suôn sẻ chúc các bạn có một kỳ thực tập làm báo cáo thực tập làm luận văn thành công tốt đẹp

 

Mình tư vấn qua SĐT/ZALO 0973.287.149

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập/ luận văn tại Bà Rịa Vũng Tàu

Viết báo cáo thực tập tại Bà Rịa Vũng Tàu nhóm mình xin chào tất cả các bạn sinh viên đang chuẩn bị hoặc là đang làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp nhận thấy rằng trong quá trình làm bạn có thực tập các bạn gặp không ít khó khăn như các bạn rắc rối ở phần chọn đề tài hay là viết nội dung như thế nào cũng có nhiều b không tìm được công ty thực tập.

báo cáo thực tập
báo cáo thực tập

Trong thời gian qua cũng có rất nhiều các bạn sinh viên tại Vũng Tàu cần đến sự giúp đỡ của nhóm mình Nhưng cũng có nhiều bạn sinh viên đang rất cần làm bài báo cáo nhưng không biết thông tin liên lạc bằng cách nào nên hôm nay mình viết bài này mong các bạn sinh viên tại Vũng Tàu có thể đọc được Hiện tại nhóm mình có thể hỗ trợ được các ngành như quản trị kinh doanh Kế toán Tài chính ngân hàng thư ký văn phòng nhà hàng khách sạn và một số ngành khác Nếu mình có thể xin được một số công ty đồng ý Xác nhận đóng dấu và viết thuê báo cáo thực tập cho các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập đối với một số ngành như kế toán thì có thể xin được các chứng từ hóa đơn phiếu thu phiếu Chi nhập kho này nọ Sau khi hoàn tất bài làm thì mình có thể gửi qua bến xe Hoa Mai xuống cho các bạn nhận dưới đó đó là cách mà mấy năm trở lại đây mình đã từng làm như vậy và giúp được nhiều bạn sinh viên khóa trước tại Vũng Tàu hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập

Mọi thông tin tư vấn và hướng dẫn làm báo cáo thực tập các bạn muốn trao đổi trực tiếp có thể kết bạn Zalo qua số điện thoại của mình SĐT/ZALO 0973.287.149

Cách làm bài báo cáo thực tập cho sinh viên đạt hiệu quả cao nhất

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu tổng quan cho các bạn sinh viên đang rắc rối hay bắt đầu tiến hành làm bài báo cáo thực tập cho mình, cách làm bài báo cáo thực tập hiệu quả nhất mà các bạn đang mong muốn nhằm đạt hiệu quả cao cho bài tốt nghiệp sắp tới

Việc nghiên cứu đề tài là hết sức quan trọng trong vấn đề này, các bạn vượt qua báo cáo thực tập dễ dàng hay khó khăn phụ thuộc rất nhiều vào đề tài của các bạn chọn là gì, đề tài mới lạ thì hay nhưng các bạn có thể kiếm được số liệu tốt để làm hay không, và có hướng đi cho đề tài đó hay không là một điều hết sức quan trọng, vậy nên chọn một đề tài báo cáo thực tập vừa sức mới mình là một điều các bạn cần phải quan tâm vì nó rất là quan trọng nhé

viet bao cao thuc tap
viet bao cao thuc tap

Làm đề cương chi tiết cho bài báo cáo thực tập của mình, các bạn cũng cần quan tâm, vì đây là lúc giáo viên bắt đầu theo sát quá trình làm báo cáo thực tập của bạn, có thể các bạn cần tham khảo nhiều mẫu báo cáo thực tập để có thể hiểu thêm về bản chất đề tài của mình là nghiên cứu những gì, cần số liệu gì trong đó, và nó có phù hợp với cấu trúc yêu cầu của nhà trường và giáo viên hướng dẫn nêu ra không. Việc hoàn tất đề cương chi tiết mà không bị giáo viên hướng dẫn sửa chữa gì nhiều thì các bạn nên mừng, vì đề cương đạt coi như là một bước thành công cho quá trình làm bài

Tiến hành viết nội dung từ lời mở đầu. lý do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, các bạn cần nêu mục tiêu nghiên cứu như là một vấn đề mà công ty đang gặp trục trặc, và bạn muốn giải quyết nó trong đề tài của mình, nhiều giáo viên hướng dẫn lại loanh quanh cái vấn đề này, nên có thể các bạn sẽ phải viết tới viết lui 2,3 lần mới đạt yêu cầu của giáo viên hướng dẫn các bạn nhé, các bạn có được một cuốn mẫu khóa trước đạt điểm tốt của chính giáo viên hướng dẫn này chấm thì là 1 điều quá tuyệt vời, vì bạn sẽ hiểu được yêu cầu của giáo viên này để chiều theo ý GVHD

Không ngoại trừ vấn đề hình thức trình bày là một yếu tố nhiều bạn sinh viên vì trình độ tin học chưa vững vàng nên trình bày chưa được chuẩn, đây là vấn đề mà nhiều bạn sinh viên khi nhờ mình viết thuê báo cáo thực tập đã liên hệ mình, chỉ vì nội dung có rồi mà hình thức còn quá xấu, giờ microsoft đã ra các phiên bản word 2007, 2010, 2013 rất dễ dàng sử dụng nên một số bạn còn dùng word 2003 sẽ bất tiện hơn nhé, vì giờ các trung tâm đào tạo tin học cũng không dùng 2003 để dạy nữa, thay vào đó là 2010

Với một ít phút chia sẻ kinh nhiệm làm báo cáo thực tập trên, hi vọng các bạn có thể bình tĩnh và gặp nhiều may mắn trong quá trình làm bài nhé

Mình cũng nhận hỗ trợ viết bài nếu bạn nào có nhu cầu, có thể liên hệ SĐT/ZALO: 0973.287.149

Mẹo giúp bạn làm báo cáo thực tập tốt nghiệp đạt điểm cao

Xoay quanh vấn đề viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp đã có rất nhiều bạn thắc mắc làm sao để có thể viết một bài cáo thực tập được điểm cao .Kinh nghiệm của các nhân tôi đã cho thấy ngoài những kiến thức bạn được học trên ghế nhà trường và những kinh nghiệm trong thời gian đi thực tập ,cách chọn đề tài thông minh thì kỹ năng viết ,cách trình bày cũng ảnh hướng rất lớn đến số điểm của bạn.Dưới đây là một số gới ý giúp bạn có được một bài báo cáo thực tập chuẩn và đạt được điểm cao.
Một quy tắc quan trọng khi chuẩn bị viết báo cáo thực tập đó là lựa chọn đề tài. Có một số trường yêu cầu đề tài cho bài luận của bạn, những cũng có một số khác thì không. Chính vì vậy việc tìm kiếm một đề tài ấn tượng là điều mất nhiều thời gian nhất.
Thông thường những đề tài trong gợi ý báo cáo thực tập của trường đưa ra được nhiều sinh viên chọn lựa.Việc chọn lựa đề tài một cách khôn ngoan và cẩn trọng sẽ giúp người viết có một khởi đầu tốt và sự tự tin vào chính mình rất cao.
Về cách trình bày bài báo cáo,bạn nên dựa vào mẫu báo cáo thực tập đã mà nhóm nhận làm báo cáo thực tập có sẵn và bạn nên viết ngắn gọn, súc tích, đầy đủ các ý với đề mục rõ ràng, cần chú ý phải giữ trọng tâm và chỉ nên trình bày những điểm nổi bật trong bài báo cáo. Hãy chọn những chủ đề mà bạn cảm thấy chắc chắn nhất và có đầy đủ kiến thức về nó.
Về ngôn từ: sử dụng những từ đơn giản, dễ hiểu, rành mạch, hạn chế sử dụng từ ngữ khó hiểu, các từ ngữ cường độ thái quá.
Dùng câu ngắn, dài xen kẽ, nhưng để đạt được điểm cao bạn nên viết câu ngắn, cô đọng và hạn chế việc sử dụng thể bị động.
Bạn nên mở đầu bài báo cáo thật hay và cô đọng,ngắn gọn nêu bật được ý của toàn bài và kết thúc một cách ngắn gọi nêu được những gì mình đã đạt được. Không nên viết theo lối liệt kê mà hãy minh họa bằng những ví dụ, con số cụ thể.
Cuối cùng, cũng là điều quan trọng nhất đó là bạn phải thể hiện sự tôn trọng với người đọc bằng cách trình bày bài báo cáo rõ ràng, chỉnh sửa hết sức cẩn thận, không mắc sai sót dù là sai sót nhỏ về chính tả hay về ngữ pháp.
Hi vọng một số gợi ý trên sẽ giúp ích cho bạn làm được một bài báo cáo hoàn chỉnh và đạt điểm cao. Chúc các bạn thành công!

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149