49/30 Lương Thế Vinh, Tân Phú, TP.HCM ---- ĐT/ZALO 0973287149 hotrosinhvienthuctap@gmail.com

Thực tập tốt nghiệp

Mẫu báo cáo thực tập

Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhận sự tại Công ty Asuzac

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập nhân sự  is   Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhận sự tại Công ty Asuzacmà bên mình mới hoàn thành to cho các bạn tham khảo.

Thực tiễn cho thấy sự tồn tại, phát triển of an tổ chức depends on nhiều yếu tố, nhiều điều kiện but chủ yếu nhất still is depends on con người hay nguồn nhân sự of tổ chức. Một số tổ chức từ ngày sơ khai which will have nguồn nhân sự of mình. Để has been nguồn nhân sự does not cách nào khác tổ chức which must tiến hành tuyển dụng lao động and administrative sử dụng nguồn nhân sự then. Vậy tuyển dụng have a vị trí vô cùng quan trọng against tổ chức also đối công tác quản trị nguồn nhân sự. Tuyển dụng is tiền đề cho the activities of different quản trị nguồn nhân sự.

  1. Lý làm thực hiện chuyên đề

Trọng lịch sử phát triển of the hình thái kinh tế – xã hội, con người luôn coi be is nhân tố quan trọng nhất, quyết định sự exists and development of xã hội. Trọng mọi thời đại, con người luôn là chủ thể sáng tạo ra mọi of cải vật chất, văn hóa xã hội. Trọng lịch sử dựng nước and hold of nước dân tộc ta thì vai trò nhân tố con of người are also been assertion and Minh chứng.

Sau nhiều năm đổi mới, nhiều doanh nghiệp đã nhận thức đúng đan tầm quan trọng of nhân tố con người, đã đề ra được a number giải pháp hữu hiệu to resolve tốt mối quan hệ Centered lợi ích cá nhân – tập thể – xã hội and has obtained nhiều thành công đáng khích lệ. Vì vậy, doanh nghiệp cần đặc biệt quan tâm to việc duy trì and developers one đội ngũ lao động may chất lượng, số lượng phù hợp with the yêu cầu sản xuất kinh doanh, đảm bảo cho hội nhập and cạnh tranh thắng lợi trong tương lai.

Đây chính that is not only vấn đề công ty TNHH Thực Phẩm ASUZAC (ASUZAC) nói riêng, mà all doanh nghiệp nói chung cần chú trọng an cách nghiêm túc. Against ASUZAC, vấn đề duy trì and phát triển nhân lực at công ty trong giai đoạn sắp to be a problem hết sức quan trọng and cấp thiết, đòi hỏi sự quan tâm Không có lực of the cấp lãnh đạo công ty.

Trọng thời gian thực tập tại Công ty TNHH ASUZAC, qua nghiên cứu công tác tuyển dụng nguồn nhân lực of công ty, tôi thấy công tác this was công ty thực hiện relative tốt. Tuy nhiên, làm also some khó khăn cho công ty be still a number điểm hạn chế nhất định in công tác this. Chính vì nhận thấy been tầm quan trọng and sự cần thiết must have công tác tuyển dụng nhân sự in any one doanh nghiệp nào, cho be tôi was lựa chon đề tài: “Một số giải pháp Nhâm hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty TNHH ASUZAC Phẩm

  1. Mục tiêu nghiên cứu

Việc nghiên cứu đề tài This is Nhâm:

  • Hiểu rõ those lý luận về tuyển dụng nguồn nhân lực in the doanh nghiệp.
  • Vận dụng lý thuyết those nghiên cứu been to tìm hiểu thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm
  • Rút ra those hạn chế còn tồn tại in công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm
  • Đề ra the solution for cải thiện the limit còn exists and hoàn thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH thực phẩm ASUZAC

TẢI TÀI LIỆU

mẫu báo cáo thực tập

Từ khóa

bao cao thuc tap ngan hang Bài báo cáo thực tập mô hình spss Bài thu hoạch thực tập sư phạm mầm non báo cáo thu hoạch thực tập mầm non báo cáo thực tập Báo cáo thực tập chạy spss báo cáo thực tập du lịch Báo cáo thực tập kế toán Báo cáo thực tập kế toán bán hàng báo cáo thực tập kế toán chi phí Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu báo cáo thực tập kế toán tiền lương báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh báo cáo thực tập lập kế hoạch kinh doanh Báo cáo thực tập marketing Báo cáo thực tập mầm non báo cáo thực tập mẫu Báo cáo thực tập ngành sư phạm báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn Báo cáo thực tập nhân sự báo cáo thực tập quản trị kinh doanh báo cáo thực tập quản trị nhân sự Báo cáo thực tập tiếp thị báo cáo thực tập tài chính Báo cáo thực tập tài chính ngân hàng cách làm bài thi công chức hiệu quả Kế toán doanh thu chi phi và xác định kết quả kinh doanh làm thuê báo cáo thực tập lập dự án kinh doanh lập kế hoạch kinh doanh lời mở đầu in báo cáo thực tập lời mở đầu trong báo cáo thực tập mẫu báo cáo thực tập mẫu lập kế hoạch kinh doanh Nhận làm báo cáo thực tập tài liệu luyện thi tiếng anh B1 tài liệu ôn thi công chức tài liệu ôn thi công chức kho bạc Viết thuê báo cáo thực tập viết thuê luận văn tốt nghiệp ôn thi công chức ôn thi công chức 2015 Đề cương báo cáo thực tập Đề cương báo cáo thực tập kế toán