Cách viết bài Báo cáo thực tập Điểm cao Chuyên ngành kế toán

Cách viết bài Báo cáo thực tập Điểm cao Chuyên ngành kế toán cho các bạn sinh viên tham khảo, đang vẫn còn hoang mang, phân vân lựa chọn đề tài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán hay phù hợp, công ty thực tập hoặc tìm cách viết bài hay. Nên hôm nay mình xin viết một bài nhằm giúp các bạn một phần nào đó cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của bạn nhé.

Ngoài ra, có bạn nào đang gặp khó khăn về thời gian, không có thời gian viết bài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán của mình thì có thể liên hệ mình, để mình có thể làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán cho bạn. Zalo 0909 23 26 20

Cách viết bài Báo cáo thực tập Điểm cao Chuyên ngành kế toán

Tùy theo trường mà cấu kết bài báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp kế toán khác nhau. Có trường sẽ yêu cầu sinh viên viết cơ sở lý luận về kế toán, có trường sẽ không. Ở đây mình xin chia sẻ về giới thiệu công ty, thực trạng, nhận xét và kiến nghị thôi nhé.

Ở Chương 1: Giới thiệu (tổng quan về) đơn vị thực tập: chương này chúng ta sẽ giới thiệu về công ty tầm 5-7 trang A4

1.1.Quá trình hình thành và phát triển (đơn vị thực tập): nêu được năm thành lập, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, vốn điều lệ, số lao động, mặt bằng SXKD, các thời kỳ hoạt động (theo mốc chung của nền kinh tế và các mốc tách nhập, đổi tên của doanh nghiệp, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của DN trong một số năm gần đây  – ít nhất 3 năm (từ 2014, 2015, 2016) – số liệu càng cập nhật càng tốt (Tổng doanh thu, tổng chi phí, số lao động bình quân, vốn bình quân, nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân 1 lao động/tháng). (Thông qua bảng tài liệu – Có Nhận xét, đánh giá sơ bộ). Nêu rõ chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh….của đơn vị thực tập. Chia nhỏ thành các mục sau:

1.1.1. Lịch sử hình thành

1.1.2. Quá trình phát triển

1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.2. Quy trình công nghệ sản xuất, kinh doanh dịch vụ (nếu là doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, …): vẽ sơ đồ và thuyết minh.

1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty

1.2.2. Sơ đồ tổ chức sản xuất (Vẽ sơ đồ và chú thích)

1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: vẽ sơ đồ bộ máy quản lý (kể cả các bộ phận sản xuất, …) và thuyết minh nhiệm vụ của từng cá nhân trong Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng.

 • Đặc điểm chung

1.3.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (Vẽ sơ đồ, chú thích chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận)

Ở Chương 2: Cần nêu rõ Thực trạng tổ chức và hạch toán kế toán tại công ty mà bạn thực tập. Chương này tùy trường mà viết từ 40-70 trang

2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: mô hình tổ chức, vẽ sơ đồ và thuyết minh nhiệm vụ của các bộ phận kế toán

2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị thực tập (vẽ sơ đồ minh họa), hệ thống chứng từ kế toán (nêu tên các loại chứng từ kế toán sử dụng), sổ kế toán (nêu tên các sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp) áp dụng tại DN, các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị (ngoài các báo cáo bắt buộc theo chế độ quy định). Báo cáo thuế, …

Các chính sách, phương pháp kế toán áp dụng tại công ty thực tập: kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ kế toán, phương pháp tính thuế GTGT phải nộp, phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp tính giá vật tư sản phẩm hàng hóa xuất kho, phương pháp khấu hao tài sản cố định..

2.3.Thực trạng  một số phần hành kế toán tại DN:

2.3.1        Thực trạng kế toán (tên phần hành…)

 • Thực trạng kế toán (tên phần hành…)

2.3.3        …………..

Chương 3: Nhận xét và đề xuất (3-10 trang)

2.1. Nhận xét: (càng kỹ càng tốt)

– Các ưu điểm

– Một số hạn chế

2.2. Một số ý kiến đề xuất: (nên có khoảng 3 đề xuất trở lên)

–  Đề xuất 1: cơ sở của đề xuất, nội dung đề xuất, hiệu quả đề xuất.

– Đề xuẩt 2

………

2.3. Một số kiến nghị – nếu có (với cơ quan chủ quản, các cơ quan chức năng của nhà nước, địa phương)

Tài liệu tham khảo

Bảng cam kết (bản gốc)

Bảng tự đánh giá nhận xét của SVTT (bản gốc)

Nhận xét của đơn  vị thực tập : dịch vụ xin dấu xác nhận thực tập(bản gốc-Photo lưu lại 1 bản để kẹp vào KLTN)

Nhận xét của GVHD

Lưu ý: Sinh viên cần trình bày sao cho thấy rõ quy trình kế toán, trình tự luân chuyển số liệu kế toán và tổng hợp số liệu, các số liệu thu thập phải cùng một kỳ càng cập nhật càng tốt, các số liệu và dữ liệu phải nhất quán giữa các chứng từ gốc (chứng từ ban đầu), chứng từ kế toán, sổ sách và báo cáo kế toán có liên quan.  VD: mã số thuế của cùng 1 đơn vị phải giống nhau trong các chứng từ khác nhau.

Một số đề tài chuyên đề tốt nghiệp kế toán hay cho sinh viên:

 1. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (được áp dụng đối với tất cả các đơn vị sử dụng lao động)
 2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ (trong DN SX, trong DN xây lắp)
 3. Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư….
 4. Kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm (trong DN công nghiệp)
 5. Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình (trong DN xây lắp)
 6. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (trong DN SX, nhà hàng, khách sạn…)
 7. Kế toán hàng hóa (dịch vụ), tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (trong DN TMại, dịch vụ)
 8. Kế toán lưu chuyển hàng hóa (trong DN thương mại nội địa)
 9. Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 10. Kế toán thu chi và quyết toán thu chi (trong các đơn vị hành chính sự nghiệp)
 11. Kế toán các khoản thanh toán công nợ (Phải thu, phải trả)

Ngoài các đề tài kể trên sinh viên có thể chọn đề tài khác nhưng phải được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn.

Các bạn có thể tham khảo các đề cương chi tiết kế toán tiền lương, kế toán nguyên vật liệu, kế toán thu chi và quyết toán thu chi, kế toán xác định kết quả kinh doanh, ..v.v….ở website nhé.

Chúc các bạn tìm được cách viết bài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán điểm cao cho bản thân mình, giúp bài bạn đạt điểm cao nhé.

Riêng bạn nào không có thời gian đi thực tập, thời gian viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thì có thể liên hệ mình qua zalo để mình hỗ trợ nhiều hơn 0909 23 26 20

Tổng hợp 60 Đề tài quản lý nguồn nhân lực – Viết thuê báo cáo GIÁ RẺ

Đề tài quản lý nguồn nhân lực để viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp quản trị kinh doanh cho sinh viên tham khảo với 60 đề tài.

Nhận viết thuê báo cáo thực tập GIÁ RẺ chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực: SDT/ZALO: 0909 23 26 20

Tổng hợp 60 Đề tài quản lý nguồn nhân lực – Viết thuê báo cáo GIÁ RẺ

 1. Nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn nhân lực của…..
 2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân lực tại…
 3. Hoàn thiện quy chế tuyển dụng nhân lực tại..
 4. Hoàn thiện Quy trình tuyển dụng nhân lực tại..
 5. Tuyển chọn nhân lực dựa trên khung năng lực tại …
 6. Nâng cao hiệu quả sử dụng các kỹ thuật sàng lọc ứng viên trong tuyển dụng nhân lực tại…
 7. Nâng cao hiệu quả tuyển dụng thông qua phát triển cách kênh truyền thông tuyển dụng tại…
 8. Tăng cường khai thác các nguồn tuyển dụng đối với lao động…. tại….
 9. Thực trạng (Nâng cao hiệu quả) công tác đào tạo nhân lực tại…
 10. Thực trạng công tác đánh giá năng lực nhân viên tại…..
 11. Thực trạng xây dựng từ điển năng lực (hoặc khung năng lực hoặc tiêu chuẩn năng lực) tại…
 12. Xây dựng/hoàn thiện quy trình thi nâng bậc cho…. tại…
 13. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của …
 14. Phát triển nguồn nhân lực của.. giai đoạn…
 15. Đề tài quản lý nguồn nhân lực
  Đề tài quản lý nguồn nhân lực
 16. Đào tạo phát triển (nâng cao) năng lực cho cán bộ công chức xã phường tại..
 17. Giải pháp giữ chân nhân tài tại… trong giai đoạn…
 18. Thực trạng quan hệ lao động ở một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành
 19. Thiết lập và thúc đẩy quan hệ lao động lành mạnh ở một doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp
 20. Xây dựng cơ chế đối thoại xã hội trong doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành
 21. Thương lượng tập thể ở một doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành
 22. Vai trò của tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động ở một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp


 23. Ngoài ra, mình còn nhận viết thuê báo cáo uy tín giá rẻ cho các bạn đang không có thời gian để viết bài hoặc di thực tập. Các bạn có thể inbox mình qua zalo cho nhanh nhé 0909 23 26 20


 24. Phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động ở một doanh nghiệp hoặc một nhóm doanh nghiệp hoặc khu công nghiệp hoặc ngành.
 25. Vai trò của cơ quan quản lý hành chính nhà nước trong trong phòng ngừa và giải quyết tranh chấp lao động…
 26. Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại…
 27. Quy hoạch cán bộ tại … – Thực trạng và giải pháp
 28. Thực trạng thi tuyển chức danh lãnh đạo tại…
 29. Thực trạng xây dựng hệ thống chỉ số cốt yếu đánh giá hiệu suất công tác (KPIs) tại ..
 30. Hoàn thiện quy chế đào tạo nhân lực tại…
 31. Đánh giá động lực lao động tại … và giải pháp tăng cường động lực lao động
 32. Vận dụng học thuyết..(kỳ vọng/tăng cường tính tích cực)…trong tăng cường động lực lao động tại…
 33. Đánh giá tác động tạo động lực từ chính sách thù lao lao động (hoặc lương, thưởng, phúc lợi; hoặc thi đua khen thưởng) của…
 34. Nâng cao hiệu quả sử dụng đội ngũ cán bộ công chức xã phường tại huyện…
 35. Hoàn thiện hệ thống phân công và hiệp tác lao động tại …
 36. Hoàn thiện tiêu chuẩn cấp bậc kỹ thuật tại…
 37. Hoàn thiện bộ máy tổ chức (hoặc bộ máy quản lý) của …
 38. Thực trạng triển khai đề án vị trí việc làm tại..
 39. Nâng cao chất lượng/Hoàn thiện công tác định mức lao động tại….
 40. Định biên nhân lực tại …
 41. Hoàn thiện công tác tổ chức nơi làm việc tại………
 42. Hoàn thiện phương pháp thao tác…. tại……..
 43. Nâng cao hiệu quả sử dụng thời gian làm việc cho ….. ở….
 44. Tổ chức lao động theo thời gian làm việc linh hoạt tại..
 45. Đề tài quản lý nguồn nhân lực
  Đề tài quản lý nguồn nhân lực
 46. Hoàn thiện công tác định mức lao động nhằm nâng cao hiệu quả trả lương theo sản phẩm tại..
 47. Giải pháp nhằm nâng cao năng suất lao động cho … tại…..
 48. Hoàn thiện công tác phân tích công việc tại….
 49. Hoàn thiện hệ thống bản mô tả công việc của …..
 50. Nâng cao hiệu quả sử dụng các bản mô tả công việc/kết quả phân tích công việc trong công tác quản lý tại….
 51. Xây dựng hệ thống thông tin nhân lực phục vụ cho công tác quản lý các cấp..
 52. Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá thực hiện công việc của …nhân viên kinh doanh... tại…Công ty LDKH.
 53. Nâng cao năng lực …cán bộ quản trị mạng.… đáp ứng nhu cầu phát triển …trong giai đoạn 2010 – 2015 … của/tại …Công ty ……
 54. Quản trị nhân lực và những ảnh hưởng của nó tới việc hình thành và duy trì văn hoá ….Toyota……. Thực trạng và giải pháp.
 55. Hoàn thiện quy chế thi đua khen thưởng tại..
 56. Hoàn thiện quy trình đánh giá thực hiện công việc hoặc đánh giá thi đua khen thưởng tại….
 57. Thực trạng/Xây dựng/Hoàn thiện hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công việc (hoặc tiêu chí đánh giá thi đua) tại..
 58. Thực trạng các hình thức trả lương trong doanh nghiệp…….
 59. Thực trạng các phương án trả lương trong doanh nghiệp……
 60. Hoàn thiện các hình thức trả lương trong doanh nghiệp……
 61. Hoàn thiện các phương án trả lương trong doanh nghiệp……
 62. Thực trạng tiền thưởng tại doanh nghiệp………….
 63. Hoàn thiện hệ thống tiền thưởng tại doanh nghiệp …………

Trên đây là danh sách 60 đề tài quản lý nguồn nhân lực dịch vụ viết thuê báo giá rẻ uy tín của mình chia sẻ nhằm một phần nào đó giúp đỡ các bạn trong việc lựa chọn đề tài.

Viết thuê Đề án TOPICA, Làm đề án tốt nghiệp hệ từ xa ĐH Mở.

Xin chào tất cả các bạn sinh viên đang chuẩn bị làm đề án tốt nghiệp của mình,  chắc có lẽ các bạn khi viết bài viết này của mình đang gặp khó khăn trong vấn đề Viết bài đề án tốt nghiệp của mình. Hiện nay các trường đại học, cao đẳng đang chuẩn bị triển khai đồ án tốt nghiệp cho sinh viên trước khi chuẩn bị ra trường và đặc biệt hơn các đề tài đồ án tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh được các giáo viên và các trường đại học, yêu cầu rất khó khăn, tuy nhiên vẫn trong khả năng làm bài của các bạn sinh viên làm đề án tốt nghiệp quản trị kinh doanh,  nhưng bên cạnh đó cũng có rất nhiều bạn sinh viên gặp nhiều khó khăn trong vấn đề hoàn thành bài dự án kinh doanh và đề án quản trị kinh doanh, kế toán, tài chính ngân hàng này như thời gian hạn hẹp bởi vì có nhiều bạn sinh viên khá bận rộn trong các công việc hàng ngày,  việc học thêm , công việc gia đình,  cơ quan dẫn tới không có thời gian để có thể hoàn thành tốt bài đề án tốt nghiệp các bạn cần phải có sự hỗ trợ của một ai đó để có thể giúp đỡ các bạn hoàn thành tốt bài đồ án tốt nghiệp này và nếu như vậy các bạn đang đọc bài viết này các bạn sẽ biết tới mình bởi vì mình hỗ trợ cho các bạn sinh viên đang làm đồ án tốt nghiệp và đã gặp một trong những khó khăn trên

Tìm hiểu về cách viết đề án tốt nghiệp TOPICA. Hệ từ xa ĐH Mở.

Một bài đồ án tốt nghiệp có quy định rõ ràng về độ dài cũng như quy tắc làm. Và tất nhiên độ khó cũng tùy thuộc vào môi trường khác nhau . Ví dụ như đồ án tốt nghiệp của trường Hutech thì độ dài khoảng 30 trang và viết về một nghiệp vụ cụ thể,  trong quá trình kiến tập và một ví dụ nữa như đề án tốt nghiệp trường Topica cũng là một dạng đồ án thay thế thi tốt nghiệp độ dày chỉ khoảng dưới 10 trang Tuy nhiên cũng rất khó khăn để các bạn có thể vượt qua dễ dàng

Trong quá trình hỗ trợ cho các bạn sinh viên trong những năm vừa qua đã một phần nào có thể giúp mình hiểu được sự khó khăn trong học tập của các bạn sinh viên.  Đặc biệt là đến môn làm đồ án tốt nghiệp.  bởi vì đây là một bài đề án tốt nghiệp kế toán lần đầu tiên các bạn phải làm cho nên một số bạn sinh viên vẫn còn rất bỡ ngỡ và lo lắng và không tìm được phương án để có thể hoàn thành tốt bài đề án tốt nghiệp tài chính ngân hàng này,  đặc biệt là mỗi đề tài được đưa ra các bạn phải hoàn thành theo đúng quy chuẩn của nhà trường một số bạn sinh viên Tìm những bài mẫu trên mạng để copy về . Tuy nhiên những bài mẫu đó thứ nhất là không trùng với các đề tài mà trường đưa ra thứ hai là có thể trùng với trưởng đưa ra nhưng dữ liệu đã quá cũ không còn phù hợp với thực tại các giáo viên đọc lên chắc hẳn có thể nhận ra bài các bạn copy trên mạng

viết thuê đề án tốt nghiệp giá rẻVà một điều dễ hiểu hơn đó là phần lớn các bạn sinh viên hiện nay có thể vẫn chưa nắm bắt được các kiến thức chuyên sâu mà mình theo học dẫn tới trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp các bạn gặp rất nhiều khó khăn về kiến thức chuyên môn dẫn tới các bạn khó có thể hoàn thành tốt bài đồ án tốt nghiệp

Hiện nay ngoài hỗ trợ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp cho các bạn sinh viên mình còn có thể hỗ trợ cho các bạn viết thuê đề án tốt nghiệp cho các bạn bao gồm  Một số dịch vụ của mình như:

 • dịch vụ viết thuê đề án tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh
 • dịch vụ viết thuê đề án tốt nghiệp ngành kế toán
 • dịch vụ làm thuê đề án tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng
 • Một số ngành khác và hiện nay chủ yếu là các bạn sinh viên đang làm đề án tốt nghiệp trường Topica
 • Đề án tốt nghiệp trường Hutech
 • Đồ án tốt nghiệp trường ngoại ngữ tin học
 • đồ án tốt nghiệp trường đại học Kinh tế
 • đồ án tốt nghiệp trường đại học Tôn Đức Thắng
 • đồ án tốt nghiệp trường đại học Nguyễn Tất Thành và một số trường khác.

Với phong cách làm VIẾT THUÊ CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP việc tận tâm và chân thành mục đích của mình Cuối cùng chính là giúp đỡ cho các bạn đang gặp khó khăn trong quá trình hoàn thành khóa học của các bạn và cũng chính là từng nằm trong hoàn cảnh khó khăn của các bạn Lúc mình còn học đại học nên mình rất hiểu tâm lý của các bạn cũng như những khó khăn các bạn cần phải trải qua những lo âu những lo lắng.

viết thuê đề án tốt nghiệp giá rẻ
viết thuê đề án tốt nghiệp giá rẻ

Giá viết thuê đề án tốt nghiệp của mình là bao nhiêu?

Hiện nay mình cũng đã thực hiện một số đồ án tốt nghiệp cho các trường mấy năm trở lại đây và mình thấy rằng mỗi trường độ khó và cách làm rất khác nhau cho nên chi phí để có thể hỗ trợ cho các bạn cũng khác nhau và một số trường như trường Topica

đề án tốt nghiệp TOPICA. Tuy ngắn nhưng các đề của Thầy cô rất khó tương đương với thi tốt nghiệp 3 môn .  Nếu vượt qua bài đồ án tốt nghiệp này có nghĩa là mọi người không phải thi tốt nghiệp nữa mà có thể chờ thời gian phát bằng tốt nghiệp.

Một lần nữa xin chân thành cảm ơn các bạn sinh viên đã đọc bài viết này của mình với dịch vụ viết thuê đề án tốt nghiệp các ngành quản trị kinh doanh, ngành kế toán, ngành Tài chính ngân hàng của các trường

 1. đại học Topica,
 2. trường Đại học Hutech,
 3. trường Đại học Tôn Đức Thắng,
 4. Trường Đại học Nguyễn Tất Thành,
 5. trường đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh
 6. và một số trường khác

các bạn cần tư vấn hỗ trợ không có gì ngần ngại hãy liên hệ với Zalo của mình mình sẵn sàng có thể giải đáp cho các bạn những câu hỏi thắc mắc mà các bạn muốn trả lời.

Liên hệ làm đề án tốt nghiệp: SDT/ZALO: 0973.287.149

Tổng hợp 95+ Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại – BCTT

Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại hay mình đã tổng hợp và chia sẻ với các bạn. Mong rằng có thể giúp ích được một số bạn đang tìm cách viết bài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại hay và điểm cao.

Ngoài ra, bên mh còn hỗ trợ viết báo cáo thực tập ngành tiếng anh cho bạn sinh viên nào không có thời gian để viết nhé. Cũng như hỗ trợ công ty xin dấu xác nhận thực tập ngành ngôn ngữ anh, anh văn thương mại.

Dịch vụ viết báo cáo thực tập uy tín giá rẻ HCM ZALO: 0909 23 26 20

đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại
đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại

Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại hay

 1. Marketing strategies to promote business activity at IN TECHCOMREAL Company
 2. Recruitment process and human resource management at Singalarity Joint Stock Company
 3. Business process at Royal International Travel Company
 4. Notarized translation at VUT Company, Ltd.
 5. Market orientation and product development of Saigon Export Foodstuffs and Agricultural Product Joint Stock Company
 6. Strategies for developing relations with clients at Techcfo Company, Ltd.
 7. Development of staff performance appraisal form at Factory Outlet Company, Ltd.
 8. Steel import-export business operation of 190 Joint Stock Company
 9. Contract of cargo transportation at Duy Anh Minh Transport Service Company, Ltd.
 10. Human Resources Administration at Thuan Thanh Shoe Industrial Joint Stock Company
 11. Customer service at Pasal International Joint Stock Company
 12. Process of customer search and care at Pasal International Joint Stock Company
 13. Process of importing at Phuc Loc Forwarder Company, Ltd.
 14. Analysis of logistics process for sea bulk import at Asiana Shipping and Logistics Services JSC
 15. Financial activities at Mon Hue Restaurant Company, Ltd.
 16. Consultancy services for overseas education at Hoan My Travel Oversea Study Consultant Company, Ltd.
 17. Strategy of business development for e-commercial sellers at Shopee Company, Ltd.
 18. Strategies to attract potential clients of Royal International Travel Company
 19. Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại
 20. Customer service and property management at Riviera Point Apartment Building
 21. Problems in translating contracts and other documents at VSV Service Trading Company, Ltd.
 22. Process of English course consultancy at Vietnam-Australia Society Academy
 23. PR activities at Liem Thu Company, Ltd.
 24. Marketing and branding at Breakthrough Power Corporation
 25. Activities of sales staff at PK Luxury Tours Company, Ltd.
 26. Export situation and some measures to enhance footwear export trade efficiency at Ruthimex Company, Ltd.
 27. Coffee export to the U.S. market of Intimex My Phuoc Joint Stock Company
 28. The activities of a Personal Assistant to Director at Tri Tien Consulting Trading Service Co., Ltd.
 29. Product quality control at VIET NAM TOYOTSU VEHITECS Co. LTD
 30. BUILDING AND DEVELOPING MARKETING STRATEGIES AT IFRESH VIÊT NAM
 31. Process of documenting exported goods at Tu Yem Sea Food
 32. Process of building an English course using PBL method (project-based learning)
 33. The online customer service at Vietnamworks
 34. The process of handling and translating documents when applying for Visa and studying abroad at Studylink- A Company of studying abroad consulting.
 35. Process of Investigating and Consulting Customers at Pasal
 36. Sales and Marketing in Real Estate Devision at Ambition Vietnam
 37. Support planning and market development in Vietnam at Vinaned company
 38. The work of sales executives at Pasal Co., Ltd
 39. Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại
 40. The process of releasing an online article reaching readers affectively at Hellobacsi online publisher
 41. THE PROCESS OF MANAGING TEACHER AND CLASS’S SCHEDULE EFFICIENTLY.
 42. The online marketing status of An Phu Hung Real Estate Co., Ltd from 2013 to 2016
 43. Solutions to increase the performance of advertising new products at Lee&Tee
 44. The marketing strategy for the Seaprimexco company’s products to the potential countries
 45. Realities and Solutions to improve sales effectiveness at TSG service & trading Co.,Ltd
 46. The process of getting feedback and handling problems in Rex Hotel
 47. Strategies of human resource development of Savills Vietnam
 48. HOW TO ACHIEVE THE CUSTOMER TARGET FROM IMPORTED PRODUCT
 49. The advantages and disadvantages of marketing education at S.S.G Education Investment and Development Joint Stock Company.
 50. Service customers in Golden Dragon Club
 51. Tenants’ source charecteristics & atracttive specific characteristics of foreign tourists at apartment
 52. How to assure the customer service quality at Lazada
 53. The procedure of translating document at Viet Uy Tin Company
 54. The process of handling check-in and check-out procedure at Oscar Saigon Hotel
 55. The Work Of Business Staff At New SaiGon Company
 56. Strategies to increase sales productivity at Viet Nauy Limited Company
 57. Sale Processes in Hana Home Décor and Real Estate Company
 58. Manage customer information and marketing development at Riviera Point Building.
 59. Current status as well as solutions to Riviera Point’s Management Office organizational and operational structure from Savills Vietnam Ltd
 60. The working process of a director’s assistant at PHOENIX TSIE CO.,LTD
 61. Difficulties and Benefits of translation at Vabis Hong Lam International Vocational College
 62. Analysis of the import process in 190 Joint Stock Company
 63. The Marketing Strategies of Global Business Outsourcing company
 64. Improvement of customer service process at Riviera Point Apartment Building
 65. Inbound tour organizing process at Saigon Star Tourism
 66. How to improve the quality of customer service in O TO SAI GON Co., Ltd
 67. The Fine rts Auction Process in Sunreal Asia Ltd
 68. Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại
 69. Current issues and recommendations to improve the quality of customer service in Riviera Point
 70. The marketing strategy of Internet banking in Tecapro company
 71. Customer Service Asistance in Sales Department at F1 FB Joint Stock Company
 72. Methods of appealing new customers at Dong Duong Travel Agency
 73. Assistance for customer service at Sales Department of Nha Sach Service Joint Stock Company
 74. The strategies to bring linguistic application products to the target customers
 75. The duties of an export document handling employee at Viettour Agency
 76. The Duties of a Director Assistant at Sai gon Star
 77. The Duties of a Hotel Receptionist at Phuong Hong Hotel
 78. The rice exporting process ò Viet Hung Company Limited
 79. The duties of a salesperson at Alana Nha Trang beach hotel
 80. Process of organizing an event at VietFire Company
 81. Staff Recruitment Procedure at Vo Van Co. Ltd.
 82. Process of Selling Products at Hiep Minh Phat Trading Limited Company
 83. Marketing activities at New Great Ocean.Co.,Ltd
 84. Online marketing process at Tan Dai Duong corporation
 85. Tourism Development Research Process at NinhThuan Department of Culture, Sports and Tourism
 86. Process of stationary management in the limited company Bosch Viet Nam
 87. Customer services at Tram Binh Son limited liability company.
 88. THE CUSTOMER SERVICES AT DUNA HOTEL
 89. The translation process at Newlight Trading Construction Interior Decoration Corporation
 90. Real estate services in Phu My Hung.
 91. Đề tài chuyên đề tốt nghiệp anh văn thương mại
 92. Valuation process at Century Valuation Joint Stock Company
 93. Translation process at Ngoc Lan Son Advertising Co.Ltd
 94. Recruitment Process at HAPPY HOME Real Estate Co.Ltd
 95. Process of translating document for studying abroad
 96. Course consultation process at Viet Nam – Australia Society Academic.
 97. Export Process at HongIk Vina company
 98. Marketing Strategy for Real Estate in Galaxy Company Limited.
 99. The Process of Door To Door Import Option
 100. Marketing Process at Nhip Cau Corporation
 101. Customer services at Happy Home Real Estate Co.,Ltd
 102. CURRENT IMPORT ACTIVITIES OF FAX MACHINE AT SAGO STAR COMPANY LIMITED
 103. Strategies of promotion at Blue Star Food Corporation
 104. Process of leasing apartments,offices at Happy Home Real Estate Co., Ltd

Báo Cáo Thực Tập Ngôn Ngữ Anh- Chuyên đề Tốt Nghiệp tiếng Anh

Một số hướng dẫn các làm Báo Cáo Thực Tập Ngôn Ngữ Anh- Chuyên đề Tốt Nghiệp tiếng Anh

Mình xin trích 1 mẫu hướng dẫn cách làm báo cáo tốt nghiệp ngành Anh Văn Thương Mại, Ngôn Ngữ Anh, Chuyên đề Tốt Nghiệp tiếng Anh cho

viet bao cao thuc tap bang tieng anh
viet bao cao thuc tap bang tieng anh

các bạn sinh viên tham khảo

1. HÌNH THỨC CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
• Đóng thành quyển khổ A4, có bìa nylon ngoài
• Có bảng danh mục tài liệu tham khảo
• Số trang nội dung chuyên đề bằng tiếng Anh: tối thiểu 30 trang A4 (bao gồm nội dung lời mở đầu đến trang kết thúc) đánh máy vi tính, có phần tóm tắt bằng tiếng Việt tối đa 4 trang,: không kể các trang dẫn nhập, phụ lục và danh mục tài liệu tham khảo
• Trình bày font chữ Time New Roman (unicode), size chữ 13, giãn dòng: 1,5, lề trên 3,5 cm, lề dưới 3cm, lề trái 3,5 cm, lề phải 2cm,
• Có đóng dấu xác nhận/ý kiến của đơn vị thực tập, có chữ ký Trưởng đơn vị hoặc xác nhận của giáo viên hướng dẫn nếu sinh viên tự nghiên cứu
• Trình bày theo đúng cách thức của một bản báo cáo/nghiên cứu
Thứ tự sắp xếp của bài báo cáo/nghiên cứu:
1. Trang bìa
2. Lời cám ơn (Acknowledgement)
3. Tóm tắt tiếng Anh
4. Tóm tắt tiếng Việt
5. Nhận xét của cơ quan thưc tập ( company’s comments) có đóng dấu đỏ của đơn vị và chữ ký của Trưởng đơn vị
6. Nhận xét cuả giáo vien hướng dẫn ( Instructor’s remarks)
7. Nhận xét của giáo viên phản biện (Reader’s remarks)
8. Mục lục (Table of content)
9. Nội dung các chương
Giới thiệu
• Chương 1: (Chapter 1)
1.1 ………………….
1.2 …………………
• Chương 2: (Chapter 2)
2.1. …………………
2.2. ………………..
10. Tài liệu tham khảo (Reference)
11. Phụ lục (Appendixes)
2. NỘI DUNG CHUYÊN ĐỀ TỐT NGHIỆP
Do đặc thù của ngành học (tiếng Anh) nên sinh viên được chon thực tập hoặc làm nghiên cứu mọi vấn đề liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và hoạt động kinh doanh có sử dụng tiếng Anh
3. MÃU TRÌNH BÀY THAM KHẢO
Internship Report
Acknowledgement
Abstract (English Vietnamese)
Company’s comment
Instructor’s remark
Readear’s remark
Introduction
1. Reason for the intership ( lý do chon để tài)
2. The intership’s objectives ( vd: Mục tieu của việc nghiên cứu đề tài này, tìm hiểu cái gì, thực trạng của vấn đề này, mặc mạnh & yếu của công ty ..vv và đưa ra phương pháp cho thực trạng này)
Chapter 1. Company background
History
Development
Mission and version
The organization’s structure
Chapter 2. Work place (Department) (3 trang)
Information
Department function in company
Chapter 3. Basic concepts (3 trang)
Chapter 4. Job description (3 trang)
Chapter 5. Findings and Experience (10 trang)
Chapter . Conlusion and Recommendation References:
Sau khi thực tâp tai công ty và bạn đề xuất gì cho công ty, cho văn phòng khoa của trường bạn?

4. NỘP BÀI SAU KHI HOÀN TẤT
1 bản quyển giấy (bản cứng) + 1 CD

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập ngôn ngữ Anh, anh văn thương mại

Dịch vụ viết Báo Cáo Thực Tập Ngôn Ngữ Anh – Chuyên đề Tốt Nghiệp tiếng Anh. Hiện nay mình tư vấn làm báo cáo tốt nghiệp Anh Văn Thương Mại cho các bạn sinh viên, có thể xin dấu công ty thực tập và một số hỗ trợ làm bài khác các bạn nhé

 • SĐT/ZALO 0909.23.26.20
 • GMAIL: hotrosinhvienthuctap@gmail.com

 

Mẫu đề cương kế toán Doanh thu, Chi phí và xác định kết quả kinh doanh

Có nên chọn đề tài đề cương kế toán Doanh thu, Chi phí và xác định kết quả kinh doanh?

Xin chào tất cả các bạn sinh viên đang làm bài báo cáo thực tập, chuyên đề đề cương kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh hôm nay mình xin chia sẻ cho các bạn mẫu đề cương chi tiết chuyên ngành kế toán với đề tài kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh nhằm cho các bạn có thêm tài liệu đề cương tham khảo cho bài báo cáo thực tập của mình

Đây là mẫu đề cương kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh khá chi tiết và hoàn chỉnh các bạn có thể sử dụng tải về và thay thế tên công ty của các bạn vào là các bạn có thể sử dụng đưa cho giáo viên hướng dẫn chỉnh sửa mẫu đề cương này mình hoàn thành vào năm 2017 với đầy đủ chi tiết 3 chương 4 chương bao gồm

 • Chương 1: giới thiệu tổng quan về công ty
 • chương 2 là cơ sở lý luận
 • Chương 3 là thực trạng kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 • Cuối cùng là chương 4 nhận xét và kiến nghị

đây thường cũng là mẫu đề cương chung của đa số các trường đại học cao đẳng đang áp dụng cho sinh viên làm nội dung đề cương bài báo cáo thực tập chuyên đề tốt nghiệp kế toán của mình ngoài ra thì các bạn có thể thêm hoặc bớt một số phần trong đề cương nếu như trường của các bạn yêu cầu số chương ít hơn và trong file đề cương này mình cũng đã soạn sẵn cho các bạn một số tài liệu tham khảo để các bạn có thể sử dụng vào trong bài báo cáo thực tập của mình đề cương này mình làm tại công ty thiết bị điện Tuy nhiên các bạn cũng có thể sử dụng đề cương kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh này cho bất kỳ công ty nào mà các bạn có thể xin chứng từ và đóng dấu để làm bài và các hợp chất của mình ngoài ra thì trên website của mình cũng chia sẻ rất nhiều mẫu đề cương với các đề tài khác nhau

Ví dụ như đề cương báo cáo kế toán thực tập kế toán tiền lương Mình vừa mới chia sẻ hồi nãy các bạn có thể tìm kiếm trên hệ thống website của mình để có thể sử dụng đề cương nó sau đây mình xin chia sẻ nội dung của đề cương các bạn có thể tải về ở dưới nút download cuối bài viết để tham khảo nhé

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT Đề Tài:KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG PHI MÃ

Giáo Viên Hướng Dẫn:THS. Nguyễn Bảo Linh
Sinh Viên Thực Tập: Đặng Chiêu Thư
Lớp: LT20BKN05
Hệ: Liên Thông Đại Học Chính Quy
Khoa: Kế Toán
Chuyên Ngành: Kế Toán Doanh Nghiệp
MSSV: 35151026057
GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI
1. Mục tiêu của đề tài
• Hệ thống lại cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
• Nghiên cứu công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Chiếu Sáng Phi Mã
• Đề xuất các biện pháp để cải thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Chiếu Sáng Phi Mã
2. Phạm vi của đề tài
• Không gian: Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Chiếu Sáng Phi Mã
• Thời gian phát sinh số liệu: Quý IV năm 2016.
3. Phương pháp thực hiện đề tài
• Những thông tin cần thiết cho đề tài:
o Lịch sử hình thành và phát triển của Công Ty.
o Loại hình doanh nghiệp, ngành nghề kinh doanh, sản phẩm, hàng hóa cung cấp.
o Tổ chức bộ máy, tổ chức công tác kế toán, nhiệm vụ của từng phần hành kế toán.
o Các chuẩn mực, chế độ, thông tư, chính sách, hệ thống tài khoản, sổ sách, báo cáo, hình thức kế toán mà Công Ty sử dụng.
o Quy trình thu thập, xử lý, hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh tại Công Ty.
o Phương thức thanh toán theo từng chu trình: Doanh thu, chi phí.
o Trình tự luân chuyển và lưu trữ chứng từ.
o Các chứng từ được lập theo từng chu trình:
Chu trình doanh thu: Hóa đơn giá trị gia tăng, hóa đơn mua dịch vụ, phiếu xuất kho, hợp đồng mua bán hàng hóa, biên bản giao nhận hàng hóa, biên bản bàn giao,…
Chu trình chi phí: chứng từ kế toán, bảng trích quỹ lương, ủy nhiệm chi, phiếu chi..
o Các báo cáo được lập: Bảng cân đối tài khoản,Bảng cân đối kế toán,Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
o Sổ sách sử dụng: sổ cái tài khoản, sổ nhật ký chung.
• Cách thu thập và xử lý thông tin
o Thông tin sơ cấp: Phỏng vấn nhân viên Công Ty, quan sát phương pháp nhập liệu.
o Thông tin thứ cấp: Tham khảo các tài liệu, chứng từ tại Công Ty.
4. Những thuận lợi và khó khăn khi thực hiện đề tài
• Thuận lợi:
o Nhận được sự hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình từ giảng viên hướng dẫn và các giảng viên khác.
o Có được sự hỗ trợ, chỉ bảo tận tình của các Anh/Chị phòng kế toán nói riêng và các cán bộ nhân viên nói chung tại Công ty.
o Vận dụng được kiến thức đã học cũng như thực tế vào đề tài.
o Hồ sơ, chứng từ và tài liệu đa dạng, phong phú.
o Các nghiệp vụ phát sinh đều đặn hằng ngày.
o Học hỏi được các trường hợp đặc biệt phát sinh trong thực tế qua cách Công ty xử lý nghiệp vụ.
• Khó khăn:
o Thời gian thực hiện đề tài có giới hạn nên không thể tránh khỏi những sai sót.
o Việc tiếp xúc thực tế còn rất nhiều hạn chế, chưa có kinh nghiệm thực tế về đề tài.
5. Cấu trúc của đề tài
• Phần 1: Giới thiệu Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Chiếu Sáng Phi Mã
• Phần 2: Cơ sở lý luận
• Phần 3: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty TNHH Thiết Bị Điện Và Chiếu Sáng Phi Mã
• Phần 4: Nhận xét và kiến nghị
6. Các tài liệu tham khảo
• Sách:
o Giáo trình kế toán tài chính – Quyển 1, 2, 3 – (Tập thể tác giả biên soạn, nhà xuất bản kinh tế TP.HCM, năm 2016)
o Giáo trình nguyên lý kế toán (Tập thể tác giả, nhà xuất bản kinh tế TP.HCM, năm 2016)
o Giáo trình Thuế 1 (Tác giả: TS. Lê Quang Cường, TS. Nguyễn Kim Quyến, nhà xuất bản kinh tế TP.HCM, năm 2015)
o Kế toán tài chính – PGS. TS Võ Văn Nhị chủ biên
o Phân tích hoạt động kinh doanh
o Báo cáo tài chính của Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Phi Mã
• Chuyên đề cũ:
o Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công Ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (GV hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Ngọc Quang, SV thực hiện: Nguyễn Hồng Giang, tên Công Ty Cổ phần kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội, năm 2008)
o Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng – Falcon T & T ( GV hướng dẫn: Lê Phan Vĩnh Lộc, SV thực hiện: Đặng Thị Thủy, tên Công ty Cổ phần Lai Dắt Và Vận Tải Chim Ưng)
o Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển hạ tầng Nam Quang ( GV hướng dẫn: Ths Đinh Thế Hùng, SV thực hiện: Hoàng Minh Trang, Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Phát Triển hạ tầng Nam Quang, năm 2007)
o Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty TNHH Dược Phẩm An Thiên ( Sv thực hiện: Trần Thị Hải Hà)
o Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu tư Xây Dựng Kiên Giang ( GV hướng dẫn : Ths Nguyễn Văn Duyệt, SV thực hiện : Trương Thị Bích Hào_Lớp kế toán 1, Trường Dại Học Cần Thơ)
• Các tài liệu khác:
o Hệ thống chuẩn mực kế toán
o Chế độ kế toán doanh nghiệp thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 _ Nhà xuất bản Kinh Tế TPHCM.
o Luật kế toán Việt Nam số 88/2015/QH13 của Quốc Hội
o Luật thuế TNDN 96/2015/TT-BTC và Văn bản hợp nhất 26/VBHN-BTC về Luật Thuế TNDN
o Tài liệu web: www.luanvan.net.vn, www.ketoan.vn, www.tailieu.com, www.webketoan.com, www.ketoanthienung.net, www.vndoc.com, www.daotaoketoan.top, www.vnaahp.vn
o Phân tích tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu qua mô hình Dupont ( Tạp chí doanh nghiệp – Ths Đoàn Thục Quyên, TS Đoàn Hương Quỳnh – Ngày 22/08/2017)

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG PHI MÃ
1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
1.1.1. Giới thiệu chung
1.1.2. Ngành nghề kinh doanh
1.1.3. Quá trình hình thành và phát triển
1.2. Chức năng, nhiệm vụ sản xuất kinh doanh
1.3. Quy trình công nghệ
1.4. Tổ chức bộ máy quản lý
1.4.1. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý
1.4.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận
1.5. Tổ chức công tác kế toán
1.5.1. Cơ cấu bộ máy kế toán
1.5.2. Nhiệm vụ của từng phần hành kế toán
1.5.3. Chuẩn mực và chế độ kế toán áp dụng
1.5.3.1. Chế độ kế toán áp dụng
1.5.3.2. Chính sách kế toán
1.5.3.3. Hệ thống tài khoản sử dụng
1.5.3.4. Hệ thống báo cáo áp dụng
1.5.3.5. Hình thức kế toán sử dụng
PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN
2.1. Những vấn đề chung về doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp sản xuất
2.1.1. Các khái niệm
2.1.2. Ý nghĩa của kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
2.1.3. Nhiệm vụ của kế toán doanh thu, thu nhập khác, chi phí và xác định kết quả kinh doanh
2.2. Kế toán doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
2.2.1. Khái niệm
2.2.2. Điều kiện và nguyên tắc ghi nhận doanh thu
2.2.3. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng
2.2.4. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
2.2.5. Phương pháp hạch toán
2.3. Kế toán giá vốn hàng bán
2.3.1. Khái niệm
2.3.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.3.3. Tài khoản sử dụng, nguyên tắc hạch toán và kết cấu tài khoản
2.3.4. Phương pháp hạch toán
2.4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
2.4.1. Khái niệm
2.4.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.4.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
2.4.4. Phương pháp hạch toán
2.5. Kế toán hoạt động tài chính
2.5.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
2.5.1.1. Khái niệm và điều kiện ghi nhận
2.5.1.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.5.1.3. Tài khoản sử dụng, nguyên tắc hạch toán và kết cấu tài khoản
2.5.1.4. Phương pháp hạch toán
2.5.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
2.5.2.1. Khái niệm
2.5.2.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.5.2.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
2.5.2.4. Phương pháp hạch toán
2.6. Kế toán các hoạt động khác
2.6.1. Kế toán các khoản thu nhập khác
2.6.1.1. Khái niệm
2.6.1.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.6.1.3. Tài khoản sử dụng, nguyên tắc hạch toán và kết cấu tài khoản
2.6.1.4. Phương pháp hạch toán
2.6.2. Kế toán các khoản chi phí khác
2.6.2.1. Khái niệm
2.6.2.2. Chứng từ , sổ sách sử dụng
2.6.2.3. Tài khoản sử dụng, nguyên tắc hạch toán và kết cấu tài khoản
2.6.2.4. Phương pháp hạch toán
2.7. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
2.7.1. Khái niệm và phương pháp xác định thuế TNDN
2.7.2. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.7.3. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
2.7.4. Phương pháp hạch toán
2.8. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
2.8.1. Khái niệm
2.8.2. Nguyên tắc xác định kết quả kinh doanh
2.8.3. Chứng từ, sổ sách sử dụng
2.8.4. Tài khoản sử dụng và kết cấu tài khoản
2.8.5. Phương pháp hạch toán
PHẦN 3: KẾ TOÁN DOANH THU, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG PHI M Ã
3.1. Kế toán doanh thu bán hàng
3.1.1. Kế toán quá trình tiêu thụ hàng hóa
3.1.1.1. Nội dung
3.1.1.2. Phương thức thanh toán
3.1.1.3. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
3.1.1.4. Tài khoản sử dụng
3.1.1.5. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.2. Kế toán giá vốn hàng bán
3.2.1. Nội dung
3.2.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
3.2.3. Tài khoản sử dụng
3.2.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.2.5. Nội dung
3.2.6. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
3.2.7. Tài khoản sử dụng
3.2.8. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.3. Kế toán hoat động tài chính
3.3.1. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
3.3.1.1. Nội dung
3.3.1.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
3.3.1.3. Tài khoản sử dụng
3.3.1.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.3.2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
3.3.2.1. Nội dung
3.3.2.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
3.3.2.3. Tài khoản sử dụng
3.3.2.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.4. Kế toán các hoat động khác
3.4.1. Kế toán các khoản thu nhập khác
3.4.1.1. Nội dung
3.4.1.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
3.4.1.3. Tài khoản sử dụng
3.4.1.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.4.2. Kế toán các chi phí khác
3.4.2.1. Nội dung
3.4.2.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
3.4.2.3. Tài khoản sử dụng
3.4.2.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.5. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp
3.5.1. Nội dung
3.5.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
3.5.3. Tài khoản sử dụng
3.5.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.6. Kế toán xác định kết quả kinh doanh
3.6.1. Nội dung
3.6.2. Chứng từ, sổ sách kế toán sử dụng và trình tự luân chuyển chứng từ
3.6.3. Tài khoản sử dụng
3.6.4. Phương pháp hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
3.7. Phân tích tình hình lợi nhuận của quý IV/2016
3.7.1. Phân tích báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh theo chiều ngang và chiều dọc
3.7.2. Phân tích các tỷ sổ về lợi nhuận của quý IV năm 2016
3.7.3. Phân tích lợi nhuận theo mô hình Dupont
PHẦN 4: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ
4.1. Hoạt động chung của công ty
– Nhận xét
– Kiến nghị
4.2. Tổ chức bộ máy kế toán
– Nhận xét
– Kiến nghị
– Thực trạng kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Thiết bị điện và chiếu sáng Phi Mã
– Nhận xét
• Ưu điểm
• Nhược điểm
– Kiến nghị
KẾT LUẬN

DOWNLOAD

Hỗ trợ từ thuctaptotnghiep.net

Qua đây thì mình cũng xin giới thiệu về dịch vụ viết báo cáo thực tập thuê chuyên ngành kế toán của mình làm báo cáo thực tập kế toán là một trong những chuyên ngành cần sự đầu tư cũng như công sức nhiều cho nên nhiều bạn sinh viên hạn chế về thời gian cũng như hạn chế về số liệu công ty thực phẩm nên rất khó để có thể hoàn thành môn học thực tập này cho nên mình có mở dịch vụ hỗ trợ cho các bạn sinh viên đang đi thực tập và viết báo cáo thực tập kết toán một số bạn sinh viên có thể tự làm bạn với các hợp của mình khi chỉ cần mua số liệu cũng như xác nhận của công ty hoặc một số bạn sinh viên có thể nhờ làm trọn gói bài báo cáo thực tập từ đề cương bản thảo cho tôi bạn quá trình xây dựng công ty vào xin chứng từ trong thành cuốn rồi  đi nộp mà thôi tất nhiên cũng có chỉnh sửa bài nếu như cho biết hướng dẫn của các bạn có yêu cầu chỉnh sửa

Ngoài ra hiện nay bên mình cũng giới thiệu cho các bạn một số trung tâm đào tạo kế toán thực tế với chi phí cho sinh viên được sử dụng những chứng từ thực tế Trong quá trình thực tập cũng như một số kỹ năng khác các bạn có thể truy cập vào website daotaoketoanthucte.com để tham khảo Mọi thắc mắc 2 hỗ trợ Cần tư vấn các bạn có thể liên hệ trực tiếp qua số điện thoại và Zalo của mình 097 328 7149 online 24/24

 

 

 

 

Top 5 đề tài thực tập tài chính doanh nghiệp hay nhất

Đôi lời dành cho các bạn đang làm đề tài thực tập tài chính doanh nghiệp

Sau đây thuctaptotnghiep.net sẽ hướng dẫn chia sẻ cho các bạn top 5 mẫu đề tài thực tập tài chính doanh nghiệp hay nhất năm 2018 hi vọng rằng với bài viết này có thể giúp cho các bạn đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp tài chính doanh nghiệp hay chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính doanh nghiệp hiểu biết thêm về những đề tài tốt nghiệp trong ngành học của mình với một số đề tài chuyên ngành bên ngân hàng mình xin giết vào bài viết sau các bạn theo dõi trên blog của mình để biết thêm về top 5 đề tài thực tập tài chính doanh nghiệp hay nhất nhé

Top 5 đề tài thực tập tốt nghiệp tài chính doanh nghiệp hay nhất

Thứ nhất đó là đề tài phân tích tài chính doanh nghiệp

 • Đây là một trong những đề tài thực tập tài chính doanh nghiệp mà được rất nhiều bạn sinh viên lựa chọn để làm
 • Đây là bài mà có rất nhiều bài mẫu được chia sẻ trên mạng nên các bạn có thể tham khảo những bài mẫu cũ của các bạn sinh viên khóa trước nhiều bạn thì chỉ cần nhìn vào bài mẫu Thôi thì có thể hiểu được cách làm bài báo cáo thực tập ở đề tài này
 • Tuy nhiên với một số bạn khác vẫn còn rất hoang mang và lo lắng thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm đề tài báo cáo thực tập này như sau
 • Để làm bài báo cáo thực tập ngành tài chính doanh nghiệp thì các bạn phải có một công ty thực tập không được nhỏ quá Mình nghĩ tốt nhất số liệu về tài sản, nguồn vốn hay kết quả hoạt động kinh doanh tầm tiền tỷ trở lên thì sẽ hay hơn
 • Đối với những công ty nhỏ vài chục triệu thì các bạn tránh làm những đề tài này
 • thứ hai nữa mình muốn nói tới đó là khi phân tích những đề tài này số liệu các bạn cần thu thập từ công ty có đầy đủ báo cáo tài chính của công ty 3 năm trong báo cáo tài chính của công ty thì chúng ta sẽ có được thông tin
 1. về thuyết minh tài chính
 2. bảng cân đối kế toán
 3. bảng kết quả hoạt động kinh doanh
 4. bảng lưu chuyển tiền tệ
 • chỉ cần những số liệu này thôi thì các bạn đã đủ tài liệu để có thể xây dựng cho mình một bài báo cáo thực tập tài chính doanh nghiệp hay là bài chuyên đề tốt nghiệp tài chính doanh nghiệp các bạn nhé tùy vào yêu cầu của môi trường
 • trong thời gian gần đây thường là phân tích theo số liệu 3 năm cũng có một số trường yêu cầu sinh viên phải phân tích số liệu 5 năm điều này tương ứng với việc là công ty phải hoạt động trên 3 năm trở lên thì các bạn mới có được bảng số liệu như thế này
 • Vậy tóm lại đây là một đề tài mà mình nghĩ các bạn nên chọn để triển khai đề tài tốt nghiệp tài chính doanh nghiệp cho mình còn vấn đề làm bài tốt hay không cách viết bài chi tiết như thế nào các bạn tìm thêm một số bài viết trước của mình về những cách viết bài báo cáo thực tập này

Đề tài thực tập tài chính doanh nghiệp Phân tích tình hình sử dụng tài sản

 • Đề tài đề tài thực tập tài chính doanh nghiệp thứ 2 mà mình muốn gợi ý cho các bạn sinh viên triển khai làm đề tài tốt nghiệp đó chính là đề tài phân tích tình hình sử dụng tài sản hoặc là một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản tại công ty tùy vào cách đặt tên của các bạn như thế nào cho hay nhưng nội dung thì chủ yếu các bạn vẫn Phân tích đánh giá và giải pháp cho vấn đề sử dụng tài sản của công ty cũng tương tự như đề tài phân tích báo cáo tài chính ở trên
 • với đề tài này các bạn cũng cần phải có đầy đủ số liệu 3 năm báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán và bảng xếp định kinh doanh bằng lưu chuyển tiền tệ các bạn nhé và tốt nhất với đề tài này thì các bạn nên chọn công ty có số liệu lớn tránh những công ty có số liệu và chục triệu thì phân tích chạy không có hay đây là một trong những đề tài một số bạn đã chọn để làm và thường đạt điểm cao tại vì mang tính chất mới mẻ ít người lựa chọn đây là đề tài dành cho bạn nào có cá tính muốn thể hiện bản thân muốn thể hiện sự khác biệt so với mọi người một lần nữa mình cũng khuyên chân thành các bạn nên tham khảo một số bài mẫu trên internet để có thể hình dung rõ hơn về những nội dung sẽ trình bày trong đề tài tốt nghiệp của mình ngoài ra thì trong web sai mình cũng có chia sẻ một số bài mẫu hay và chi tiết các bạn có thể tìm vào mục mẫu báo cáo thực tập trên lớp sai của mình chỉ để thấy

Đề tài thực tập tài chính doanh nghiệp Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn

 • Đề tài thứ ba mà mình muốn gửi tới cho các bạn đang làm chuyên đề tốt nghiệp đó chính là đề tài nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đề tài tốt nghiệp ngành Tài chính ngân hàng
 • nâng cao hiệu quả sử dụng vốn là một đề tài phổ biến xếp thứ hai So với đề tài phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp đây là một đề tài thường chiếm 30% số lượng sinh viên học ngành tài chính doanh nghiệp lựa chọn với đề tài này các bạn cũng tha hồ có được những tài liệu mẫu có sẵn trên internet để có thể tham khảo cho bài viết của mình
 • tuy nhiên những bài viết trên mạng từ những vấp sách khác có chất lượng không được hay các bạn không nên copy y chang những gì trên mạng viết nhé
 • Chủ yếu là hãy tham khảo những nội dung các bạn sẽ phải trình bày trong cuốn báo cáo thực tập ngành tài chính doanh nghiệp của mình tránh tình trạng Copy bài để giáo viên sửa lỗi thì không hiểu cách sửa đâu
 • Tại vì bài mình không làm thì khó mà sửa lại . MÌNH chia sẻ cho các bạn một số bài báo cáo thực tập Phân tích chi tiết rõ ràng. Phân tích tình hình sử dụng vốn tại công ty các bạn có thể tìm trong WEBSITE NÀY của mình để tham khảo dạng đề tài này nhé mình đang chia sẻ

đề tài thực tập tài chính doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động

 • Đề tài Thứ tư mà mình muốn chia sẻ với các bạn sinh viên học ngành tài chính doanh nghiệp đang làm đề tài tốt nghiệp của mình đó chính là đề tài nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty tất nhiên cũng có một số bạn một số trường có cách đặt tên đề tài khác nhau như là phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động hoặc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động hoặc là một số giải pháp nhằm nâng cao Công tác quản lý vốn lưu động tại công ty
 • Tuy nhiên nội dung chủ yếu thì vẫn là một mà thôi đó là phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động tại công ty trong thời gian qua từ đó nhận xét được những điểm mạnh điểm yếu những nguyên nhân những tồn tại của công ty trong việc hiệu quả sử dụng vốn lưu động của họ
 • từ đó đưa ra một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác này tại công ty đây là một trong những cấu trúc cơ bản của một bài báo cáo thực tập một bài đề tài thực tập chuyên ngành Tài chính ngân hàng từ đề tài số 1 cho đến địa tại số 4 nó đều giống nhau cả nên các bạn làm theo đúng cấu trúc đó là được
 • Và tất nhiên cũng tùy vào cái quy định của  trường khác nhau ví dụ như là Có Trường Bắt sinh viên làm thêm mục cơ sở lý luận nhưng cũng có trường không cần Cơ sở lý luận mà đi sâu vào giới thiệu công ty và phân tích thực trạng luôn
 • ở đây các bạn lưu ý tới hình thức trình bày cấu trúc làm bài của trường các bạn nhé để chỉnh cho phù hợp nói về  Đề tài sử dụng vốn lưu động này mình cũng kiến nghị các bạn nên sử dụng nó trong vấn đề Viết bài đề tài tốt nghiệp tài chính doanh nghiệp của mình tuy đề tài này cũng không có gì mới lạ tuy nhiên phù hợp với những bạn nào cũng thích thể hiện bản thân không giống với lại tất cả mọi người tại vì đa số mọi người đã chọn đề tài số 1 là phân tích tình hình tài chính rồi nên những đề tài này các bạn vẫn được xem là khác biệt so với số đông
 • dễ dàng các bạn có được những điểm số cao
 • Tuy nhiên các bạn cũng nên cẩn thận đề tài này thường khó hơn những đề tài số 1 cho nên ít sinh viên lựa chọn những đề tài này để làm báo cáo thực tập những bài chuyên đề tốt nghiệp ngành tài chính doanh nghiệp

đề tài thực tập tài chính doanh nghiệp nâng cao hiệu quả huy động vốn

 • Đề tài thứ năm mà mình muốn nói tới cho các bạn đó là đề tài nâng cao hiệu quả huy động vốn tại công ty chắc hẳn các bạn đọc lên để tải số 5 này có vẻ nghe thấy lạ lùng và ít người lắm các bạn ạ
 • Đây là đề tài tương đối khó và sẽ phải viết về một công ty lớn Một công ty cổ phần thì nói hay được các bạn tránh làm đề tài này khi các bạn xin thực tập và số liệu tại một công ty trách nhiệm hữu hạn nhé đi tới nay cũng dành cho những bạn thể hiện cá tính trong học tập cũng như thể hiện bản thân mình trong kết quả báo báo cáo thực tập
 • Tại vì rất ít người chọn đề tài này để làm bài báo cáo thứ hai nữa là trên mạng có rất nhiều bài mẫu về dạng đề tài này tuy nhiên
 • Theo kinh nghiệm của mình đã từng xem qua thì đa số những đề tài trên mạng đều rất là dở thường là 5,6 điểm hoặc những trường dễ những giáo viên dễ chứ trên mạng
 • Mình chưa thấy chia sẻ một đề tài nào hay đầy đủ về đề tài này bây giờ Tuy nhiên có thể là do mình chưa tìm hết các bạn siêng năng thì có thể tìm được một số đề tài hay để tham khảo và tất nhiên ở trong website của mình cũng đang chia sẻ một số đề tài mẫu của đề tài này nếu các bạn có thể tìm hiểu trong có sai của mình sẽ thấy để download về tham khảo nhé
viết thuê báo cáo thực tập
viết thuê báo cáo thực tập

Mình hỗ trợ được gì?

 • Trên đây là top 5 những đề tài tốt nghiệp chuyên ngành tài chính doanh nghiệp hi vọng rằng sẽ giúp ích được cho các bạn sinh viên đang lo lắng hoang mang trong quá trình lựa chọn đề tài tốt nghiệp của mình
 • Hi vọng những bài viết này và những mẫu báo cáo thực tập mình đã chia sẻ trên website có thể một phần nào sẽ giúp các bạn an tâm hơn và thoải mái hơn Trong quá trình hoàn thành chuyên đề tốt nghiệp của mình một lần nữa mình xin trân trọng cảm ơn qua đây thì mình cũng xin giới thiệu sơ qua về bản thân với trường hợp các bạn nào tự viết được thì mình không nói tuy nhiên cũng có những trường hợp các bạn đã đọc rất nhiều tài liệu rồi cũng như các hướng dẫn nhưng mà vẫn còn hoang mang trong vấn đề Viết báo cáo thực tập chuyên đề tài chính doanh nghiệp thì các bạn có thể liên hệ với mình để mình có thể hỗ trợ dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập trực tiếp với chi phí sinh viên đảm bảo các bạn hoàn thành tốt bài báo cáo thực tập chuyên ngành tài chính doanh nghiệp của mình qua số điện thoại và Zalo 097 328 7149
 • Một lần nữa mình xin trân trọng cảm ơn các bạn và Chúc tất cả các bạn sinh viên hoàn thành tốt kỳ thực tập tốt nghiệp của mình cũng như hoàn thành bài báo cáo thực tập chuyên đề tốt nghiệp của mình
 • Các bạn tham khảo dịch vụ và bảng giá của mình nhé: http://thuctaptotnghiep.net/thue-lam-bao-cao-thuc-tap-gia-bao-nhieu/

Top 3 Lời mở đầu trong báo cáo thực tập marketing hay nhất 2018!

Tại sao nên viết lời mở đầu hay trong báo cáo thực tập quản trị marketing của mình?

Bài báo cáo thực tập hay ở đây mình muốn nói báo cáo thực tập quản trị marketing, tại sao chúng ta nên đầu tư vào nó. Lời mở đầu báo cáo thực tập marekting là những trang đầu tiên mà giáo viên hướng dẫn đọc khi xem bài của các bạn, là ấn tượng ban đầu để chấm bài, cho nên các bạn cần tạo được ấn tượng cho Gv ngay từ ban đầu nhé

Tuy nhiên lời mở đầu cũng cần phải có ý nghĩa, thường phải nêu bật đoực lý do các bạn chọn đề tài đó, mục tiêu của các bạn là gì, đối tượng của các bạn làm trong bài ra sao, cấu trúc bài báo cáo các bạn trình bày thế nào? Các bạn cần trả lời các câu hỏi này trong lời mở đầu của mình nhé.

Độ dài của lời mở đầu cũng rất quan trọng, tuy nhiên các bạn nên làm theo yêu cầu của nhà trường nay của GVhd của các bạn, thường thì mình thấy lời mở đầu dài 2-3 trang giấy A4

Chia sẻ Top 3 Lời mở đầu trong báo cáo thực tập marketing hay nhất 2018!

Lời mở đầu trong báo cáo thực tập chuyên ngành marekting 1

LỜI MỞ ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài
Trong những năm qua, cùng với tiến trình hội nhập của nước ta vào khu vực và thế giới, với định hướng phát triển kinh tế quốc gia từ nay đến năm 2020, các doanh nghiệp nói chung và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh nói riêng phải đương đầu với nhiều thách thức lớn. Hội nhập đồng nghĩa với nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít trở ngại khó khăn đối với các doanh nghiệp. Vì vậy, ranh giới giữa thành công và thất bại trở nên mong manh hơn, việc cạnh tranh ngày càng trở lên gay gắt hơn. Thị trường là một yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp nói chung và trong ngành sản xuất kinh doanh thép nói riêng. Có thị trường thì doanh nghiệp mới có thể tiêu thụ được hàng hóa. Từ đó, doanh nghiệp mới có thể có lợi nhuận để quay vòng hoạt động sản xuất kinh doanh của mình. Chính vì vậy, các hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường càng trở nên quan trọng hơn đối với mỗi doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải cố gắng tìm kiếm cho mình những thị trường phù hợp với sản phẩm, khả năng sản xuất kinh doanh của công ty.
Công ty TNHH XD DV TM Đại Ấn là một doanh nghiệp tư nhân chuyên sản suất và kinh doanh, mua bán mặt hàng thép trong nước và xuất khẩu ra thị trường nước ngoài. Là một công ty còn khá non trẻ nên việc phát triển các hoạt động marketing nhằm mở rộng thị trường có ý nghĩa hết sức quan trọng. Vì vậy, trong quá trình thực tập tại Công ty em đã quyết định chọn đề tài “Công tác marketing sản phẩm thép tại Công ty TNHH XD DV TM Đại Ấn”. Sau khi nghiên cứu, phân tích, đánh giá tình hình kinh doanh của công ty, đề tài được thực hiện nhằm đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thép của Công ty TNHH XD DV TM Đại Ấn trong điều kiện Việt Nam là thành viên chính thức của tổ chức WTO và thế giới vừa trải qua giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu.
2. Mục tiêu nghiên cứu
Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu các vấn đề sau
– Tổng quan về công ty và thực trạng kinh doanh của công ty.
– Phân tích thực trạng hoạt động marketing của Công ty TNHH XD DV TM Đại Ấn trong thời gian qua. Từ đó rút ra những ưu điểm, tồn tại của công ty trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thép nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa.
– Đề xuất các giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thép cho Công ty TNHH XD DV TM Đại Ấn trong thời gian tới.
3. Phương pháp nghiên cứu
Đề tài sử dụng các phương pháp nghiên cứu cơ bản như : so sánh, thống kê, phân tích các trường hợp, thu thập số liệu… để tìm ra các điểm mạnh điểm yếu của công ty trong các chiến lược marketing hiện có cũng như phân tích các đối thủ cạnh tranh cùng ngành để đề xuất ra các chiến lược phù hợp.
Kết cấu đề tài
Ngoài Lời mở đầu và Kết luận thì đề tài thực tập bao gồm 3 chương:
Chương 1: Cơ sở lý luận
Chương 2: Công tác marketing – mix sản phẩm thép của Công ty TNHH XD DV TM Đại Ấn giai đoạn 2014 – 2016
Chương 3: Một số kiến nghị nâng cao chất lượng hoạt động marketing lĩnh vực thép cho Công ty TNHH XD DV TM Đại Ấn
Do hạn chế về thời gian, chuyên môn và thiếu kinh nghiệm thực tiễn nên luận văn không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý và giúp đỡ của thầy cô. Em xin chân thành cảm ơn

Lời mở đầu trong báo cáo thực tập chuyên ngành marekting 2

LỜI MỞ ĐẦU

1/Lí do chọn đề tài
Bước vào thế kỷ 21- kỷ nguyên mới đầy hứa hẹn nhưng cũng nhiều thách thức, xu hướng toàn cầu hóa nền kinh tế đang là một vấn đề diễn ra sôi động và cấp bách . Bưu chính Việt Nam cũng đang trên đà phát triển theo những xu hướng mang tính thời đại đó. Các dịch vụ chuyển phát– chuyển phát nhờ đó đã có một diện mạo mới , đa dạng hơn và hình thái dịch vụ cũng chứa hàm lượng công nghệ nhiều hơn. Mặc dù vậy, sứ mệnh căn bản của Bưu chính vẫn còn nguyên giá trị, các dịch vụ và cách dịch vụ đến với khách hàng vẫn phản ánh bản chất không thể thay thế của Bưu chính. Và bưu chính vẫn được xác định là một trong những dịch vụ cơ bản của nền kinh tế. Sự phát triển của nền kinh tế thị trường đã thúc đẩy yêu cầu của con người đối với việc đảm bảo thời gian giao nhận hàng cũng như dòng chuyển lưu tin tức, vật phẩm, hàng hoá ngày càng chính xác và nhanh chóng. Để đáp ứng yêu cầu khách quan đó, các công ty chuyển phát lớn nhỏ, trong và ngoài nước mở dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và quốc tế. Khi nền kinh tế càng phát triển, các thành phần kinh tế ngày càng đa dạng, số lượng các doanh nghiệp xuất hiện ngày càng nhiều thì cạnh tranh ngày càng gay gắt. Do vậy, có rất nhiều doanh nghiệp trong nước cũng như doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường chuyển phát tại Việt Nam với những chiến lược riêng nhằm chiếm lĩnh thị phần. Tuy nhiên, khách hàng rất khó xác định được chất lượng dịch vụ của doanh nghiệp nào là tốt nhất. Vì vậy, Marketing là công cụ được doanh nghiệp lựa chọn để đem sản phẩm – dịch vụ đến với khách hàng. Vai trò của Marketing nói chung đã không còn mới mẻ nữa nhưng thực hiện các hoạt động đó như thế nào để có hiệu quả nhất lại là mối trăn trở quan tâm của các nhà quản trị kinh doanh. Do vậy, vấn đề marketing ở mỗi doanh nghiệp chuyển phát trở thành vấn đề quan trọng, khẳng định vị thế của doanh nghiệp đó trên thị trường. Với tầm quan trọng của marketing, ý nghĩa của nó trong hoạt động kinh doanh nói chung và thực tế của Công ty TNHH TMDV vận tải quốc tế Thu Hương Express nói riêng, tác giả đã lựa chọn đề tài “Quản trị hoạt động marketing năm 2015 tại công ty TNHH TMDV vận tải quốc tế thu hương Express”.

2/ Mục tiêu nghiên cứu
– Mục đích nghiên cứu: Trên cơ sở nghiên cứu một số vấn đề lý luận về marketing mix trong doanh nghiệp và marketing mix trong kinh doanh dịch vụ chuyển phát, phân tích thực trạng hoạt động marketing mix tại Công ty TNHH TMDV vận tải quốc tế Thu Hương Express, từ đó đưa ra một số giải pháp nhằm hoàn thiện hoạt động marketing mix tại công ty.
– Nhiệm vụ nghiên cứu: Để thực hiện mục tiêu nghiên cứu đặt ra, tiểu luận tập trung giải quyết những nhiệm vụ chủ yếu sau:
 Nghiên cứu những lý luận cơ bản về marketing, marketing mix, các công cụ marketing mix, đặc điểm khác biệt của dịch vụ chuyển phát nhanh.
 Nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng hoạt động marketing mix tại công ty TNHH TMDV vận tải quốc tế Thu Hương Express, rút ra ưu điểm, tồn tại và nguyên nhân.
Trên cơ sở phân tích thực trạng nhằm xây dựng các phương pháp thiết thực để hoàn thiện hoạt động quản trị marketing mix tại công ty TNHH TMDV vận tải quốc tế Thu Hương Express.
3/ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
– Đối tượng nghiên cứu:
Luận văn tập trung nghiên cứu các vấn đề về hoạt động quản trị marketing mix tại công ty TNHH TMDV vận tải quốc tế Thu Hương Express.
– Phạm vi nghiên cứu:
 Phạm vi không gian: Luận văn giới hạn phạm vi nghiên cứu là hoạt động marketing mix bao gồm sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến và hoạt động quản trị marketing tại công ty TNHH TMDV vận tải quốc tế Thu Hương Express.
 Phạm vi thời gian: Thời gian nghiên cứu từ 2013 – 2015
4/ Phương pháp nghiên cứu
Để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra, tác giả sử dụng các phương pháp sau:
 Phương pháp thu thập thông tin từ tham khảo tài liệu:
+ Thu thập thông tin lý thuyết: Qua nghiên cứu tài liệu thu thập các thông tin về cơ sở lí luận liên quan đến marketing, marketing mix, marketing dịch vụ chuyển phát nhanh, chủ trương chính sách về dịch vụ chuyển phát nhanh và các số liệu thống kê. Nguồn tài liệu từ giáo trình, sách, báo, tạp chí, số liệu thống kê, thông tin đại chúng và Internet.
+ Thông tin thực tế : Sử dụng phương pháp thu thập dữ liệu sơ cấp, thứ cấp về thực tế hoạt động marketing mix tại công ty cổ phần chuyển phát nhanh Hợp Nhất – Miền Bắc, về thị trường chuyển phát nhanh nội địa tại Việt Nam.
 Phương pháp phi thực nghiệm:
+ Phương pháp phỏng vấn – trả lời: Tác giả thực hiện phỏng vấn giám đốc công ty, trưởng phòng kinh doanh, trưởng phòng chăm sóc khách hàng, các nhân viên trong công ty và khách hàng để khai thác chi tiết về việc cung cấp dịch vụ, công tác chăm sóc khách hàng cũng như thực trạng marketing tại công ty.
Phương pháp xử lý số liệu: Tác giả sử dụng phương pháp kết hợp lý luận với thực tế, thống kê, phân tích, so sánh, tổng hợp, đánh giá để thực hiện mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài, đưa ra giải pháp, kết luận.
5/ Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài
Hoạt động marketing mix bao gồm sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến tại công ty TNHH TMDV vận tải quốc tế Thu Hương Express thời gian từ 2013 – 2015

DOWNLOAD

Lời mở đầu trong báo cáo thực tập chuyên ngành marekting 3

LỜI MỞ ĐẦU

1. Tổng quan về vấn đề nghiên cứu
2. Lý do chọn đề tài
Philip Kotler đã viết: “Trong thế giới phức tạp ngày nay, tất cả chúng ta đều phải am hiểu marketing. Khi bán một chiếc máy bay, tìm kiếm việc làm, quyên góp tiền cho mục đích từ thiện, hay tuyên truyền một ý tưởng, chúng ta đã làm marketing… Kiến thức về marketing cho phép xử trí khôn ngoan hơn ở cương vị người tiêu dùng, dù là mua kem đánh răng, một con gà đông lạnh, một chiếc máy vi tính hay một chiếc ô tô… Marketing đụng chạm đến lợi ích của mỗi người chúng ta trong suốt cả cuộc đời”.
Nhu cầu về đồ ăn, thức uống của con người là vô tận vì vốn dĩ nếu không có no con người không thể sống được. Ngày qua ngày nhu cầu đó càng tăng lên và đặc biệt trong thời đại kinh tế khó khăn hiện nay thì thực phẩm không chỉ ngon, giá cả hợp lý mà còn phải đảm bảo sức khỏe.
Muốn tồn tại và hoạt động có hiệu quả trong giai đoạn hiện nay đòi hỏi doanh nghiệp phải năng động và nhạy bén với sự thay đổi của môi trường kinh doanh và nhu cầu khách hàng; phải có sự thay đổi mạnh mẽ trong phương thức hoạt động để có những chiến lược kinh doanh hiệu quả.
Với mong muốn khám phá, tìm hiểu và tổng hợp những kiến thức đã học từ ghế nhà trường, tôi tiến hành thực hiện đề tài: “Phân tích thực trạng hoạt động marketing của Công ty Cổ phẩn thực phẩm Blue Star ( chuỗi cửa hàng Baskin Robbins Việt Nam)
3. Mục tiêu
Tìm hiểu tổng quan lý thuyết về marketing và chiến lược marketing.
Nghiên cứu hoạt động marketing của công ty Cổ phẩn thực phẩm Blue Star.
Đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hoạt động marketing giúp công ty hoàn thiện chiến lược marketing tốt hơn.
4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đề tài được tiến hành nghiên cứu trong khoảng thời gian:
Đối tượng nghiên cứu của đề tài: các hoạt động marketing của công ty
Đối tượng khảo sát: bộ phận marketing, các số liệu và chính sách marketing của công ty
5. Phương pháp nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, tôi tập trung phân tích môi trường hoạt động marketing. Từ đó sẽ đánh giá lại mức độ cũng như những yếu tố tác động đến hoạt động marketing của chuỗi cửa hàng chuỗi cửa hàng Baskin Robbins Việt Nam
Phương pháp thu thập số liệu: thu thập số liệu công ty từ phòng kế toán, phòng marketing của công ty, các thông tin trên báo chí, tài liệu, internet.
Phương pháp phân tích: phân tích thực trạng hoạt động của công ty qua các năm thông qua các dữ liệu có được và đưa ra kết luận.
Phương pháp so sánh: so sánh kết quả kinh doanh đạt được qua các năm.
Phương pháp khảo sát: quan sát các hoạt động của công ty.
6. Lời cầu thị:
Bài báo cáo được nghiên cứu trên phạm vị trong một công ty và được thực hiện bởi một sinh viên năm cuối đại học, nên tất nhiên, bài báo cáo có thể chưa đầy đủ và có cái nhìn sâu rộng đối với ngành dịch vụ nhà hàng ăn uống ở thị trường Việt Nam. Ngoài ra, thơi gian thực hiện không dài, bài báo cáo còn thiếu sót và chưa kịp bổ sung rất nhiều thông tin. Vì thế tôi rất mong muốn nhận được sự góp ý của bất kì ai đọc qua bài báo cáo này. Nếu có thông tin sai lệnh, hoạc cần bổ sung để bài báo cáo tốt hơn, mong mọi người hãy liên lạc với tôi qua địa chỉ mail

Trên đây mình chia sẻ cho các bạn sinh viên 3 mẫu lời mở đầu trong báo cáo thực tập marketing, các bạn có thể tham khảo nhé, hiện nay mình có dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập các bạn có nhu cầu liên hệ mình nhé.

SDT/ZALO mình: 0973.287.149

95 đề tài mẫu báo cáo thực tập anh văn thương mại, Intership Report

Tổng hợp 95 đề tài mẫu báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại, ngôn ngữ anh hay còn gọi là đề tài mẫu Intership Report cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại tham khảo nhé, các bạn thỏa sức lựa chọn cho mình một trong những các đề tài dưới đây để làm bài Intership Report, báo cáo thực tập cho mình nhé: Bạn nào cần hỗ trợ làm bài P

Marketing strategies to promote business activity at IN TECHCOMREAL Company
Recruitment process and human resource management at Singalarity Joint Stock Company
Business process at Royal International Travel Company
Notarized translation at VUT Company, Ltd.
Market orientation and product development of Saigon Export Foodstuffs and Agricultural Product Joint Stock Company
Strategies for developing relations with clients at Techcfo Company, Ltd.
Development of staff performance appraisal form at Factory Outlet Company, Ltd.
Steel import-export business operation of 190 Joint Stock Company
Contract of cargo transportation at Duy Anh Minh Transport Service Company, Ltd.
Human Resources Administration at Thuan Thanh Shoe Industrial Joint Stock Company
Customer service at Pasal International Joint Stock Company
Process of customer search and care at Pasal International Joint Stock Company
Process of importing at Phuc Loc Forwarder Company, Ltd.
Analysis of logistics process for sea bulk import at Asiana Shipping and Logistics Services JSC
Financial activities at Mon Hue Restaurant Company, Ltd.
Consultancy services for overseas education at Hoan My Travel Oversea Study Consultant Company, Ltd.
Strategy of business development for e-commercial sellers at Shopee Company, Ltd.
Strategies to attract potential clients of Royal International Travel Company
Customer service and property management at Riviera Point Apartment Building
Problems in translating contracts and other documents at VSV Service Trading Company, Ltd.
Process of English course consultancy at Vietnam-Australia Society Academy
PR activities at Liem Thu Company, Ltd.
Marketing and branding at Breakthrough Power Corporation
Activities of sales staff at PK Luxury Tours Company, Ltd.
Export situation and some measures to enhance footwear export trade efficiency at Ruthimex Company, Ltd.
Coffee export to the U.S. market of Intimex My Phuoc Joint Stock Company
The activities of a Personal Assistant to Director at Tri Tien Consulting Trading Service Co., Ltd.
Product quality control at VIET NAM TOYOTSU VEHITECS Co. LTD
BUILDING AND DEVELOPING MARKETING STRATEGIES AT IFRESH VIÊT NAM
Process of documenting exported goods at Tu Yem Sea Food
Process of building an English course using PBL method (project-based learning)
The online customer service at Vietnamworks
The process of handling and translating documents when applying for Visa and studying abroad at Studylink- A Company of studying abroad consulting.
Process of Investigating and Consulting Customers at Pasal
Sales and Marketing in Real Estate Devision at Ambition Vietnam
Support planning and market development in Vietnam at Vinaned company
The work of sales executives at Pasal Co., Ltd
The process of releasing an online article reaching readers affectively at Hellobacsi online publisher
THE PROCESS OF MANAGING TEACHER AND CLASS’S SCHEDULE EFFICIENTLY.
The online marketing status of An Phu Hung Real Estate Co., Ltd from 2013 to 2016
Solutions to increase the performance of advertising new products at Lee&Tee
The marketing strategy for the Seaprimexco company’s products to the potential countries
Realities and Solutions to improve sales effectiveness at TSG service & trading Co.,Ltd
The process of getting feedback and handling problems in Rex Hotel
Strategies of human resource development of Savills Vietnam
HOW TO ACHIEVE THE CUSTOMER TARGET FROM IMPORTED PRODUCT
The advantages and disadvantages of marketing education at S.S.G Education Investment and Development Joint Stock Company.
Service customers in Golden Dragon Club
Tenants’ source charecteristics & atracttive specific characteristics of foreign tourists at apartment
How to assure the customer service quality at Lazada
The procedure of translating document at Viet Uy Tin Company
The process of handling check-in and check-out procedure at Oscar Saigon Hotel
The Work Of Business Staff At New SaiGon Company
Strategies to increase sales productivity at Viet Nauy Limited Company
Sale Processes in Hana Home Décor and Real Estate Company
Manage customer information and marketing development at Riviera Point Building.
Current status as well as solutions to Riviera Point’s Management Office organizational and operational structure from Savills Vietnam Ltd
The working process of a director’s assistant at PHOENIX TSIE CO.,LTD
Difficulties and Benefits of translation at Vabis Hong Lam International Vocational College
Analysis of the import process in 190 Joint Stock Company
The Marketing Strategies of Global Business Outsourcing company
Improvement of customer service process at Riviera Point Apartment Building
Inbound tour organizing process at Saigon Star Tourism
How to improve the quality of customer service in O TO SAI GON Co., Ltd
The Fine rts Auction Process in Sunreal Asia Ltd
Current issues and recommendations to improve the quality of customer service in Riviera Point
The marketing strategy of Internet banking in Tecapro company
Customer Service Asistance in Sales Department at F1 FB Joint Stock Company
Methods of appealing new customers at Dong Duong Travel Agency
Assistance for customer service at Sales Department of Nha Sach Service Joint Stock Company
The strategies to bring linguistic application products to the target customers
The duties of an export document handling employee at Viettour Agency
The Duties of a Director Assistant at Sai gon Star
The Duties of a Hotel Receptionist at Phuong Hong Hotel
The rice exporting process ò Viet Hung Company Limited
The duties of a salesperson at Alana Nha Trang beach hotel
Process of organizing an event at VietFire Company
Staff Recruitment Procedure at Vo Van Co. Ltd.
Process of Selling Products at Hiep Minh Phat Trading Limited Company
Marketing activities at New Great Ocean.Co.,Ltd
Online marketing process at Tan Dai Duong corporation
Tourism Development Research Process at NinhThuan Department of Culture, Sports and Tourism
Process of stationary management in the limited company Bosch Viet Nam
Customer services at Tram Binh Son limited liability company.
THE CUSTOMER SERVICES AT DUNA HOTEL
The translation process at Newlight Trading Construction Interior Decoration Corporation
Real estate services in Phu My Hung.
Valuation process at Century Valuation Joint Stock Company
Translation process at Ngoc Lan Son Advertising Co.Ltd
Recruitment Process at HAPPY HOME Real Estate Co.Ltd
Process of translating document for studying abroad
Course consultation process at Viet Nam – Australia Society Academic.
Export Process at HongIk Vina company
Marketing Strategy for Real Estate in Galaxy Company Limited.
The Process of Door To Door Import Option
Marketing Process at Nhip Cau Corporation
Customer services at Happy Home Real Estate Co.,Ltd
CURRENT IMPORT ACTIVITIES OF FAX MACHINE AT SAGO STAR COMPANY LIMITED
Strategies of promotion at Blue Star Food Corporation
Process of leasing apartments,offices at Happy Home Real Estate Co., Ltd

Trên đây là tổng hợp các đề tài mẫu báo cáo thực tập ngành tiếng đề tài tiếng anh thương mại, các bạn lựa chọn cho mình 1 bài để làm nhé. Ngoài ra mình hỗ trợ viết báo cáo thực tập thuê cho các bạn sinh viên nào bận rộn nhé, mình có thể xin dấu công ty cho các bạn nào không tìm được chỗ thực tập

Các bạn có thể liên hệ qua SĐT/ZALo mình : 0973.287.149 Các bạn nhé!

 

Top 5 đề tài báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh dễ viết nhất!

Thân chào các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị kinh doanh, các bạn đang loay hoay chọn đề tài nào để làm báo cáo tốt nghiệp, chắc hẳn các bạn sinh viên đang đọc bài viết này rằng các bạn đang hoang mang và không biết nên chọn đề tài nào phù hợp với bạn, mình sẽ gợi ý cho các bạn khoảng 5 đề tài và cách làm của 5 đề tài này, hi vọng các bạn chọn cho mình 1 đề tài ưng ý nhé!

 1. Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty TNHH TMDV ABC

đây là 1 đề tài mà các bạn sinh viên thường hay chọn để làm bài báo cáo thực tập cho mình, nhưng sẽ nhiều các bạn sinh viên sẽ không hiểu là đề tài này sẽ làm những mục gì trong này, phải làm đề cương gì trong bài này, mình sẽ gợi ý cho các bạn 1 đề cương mẫu tại đây các bạn tham khảo nhé!

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT
Đề tài:
HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ  NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
1.1.Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Công ty
1.2 Chức năng và nhiệm vụ, tôn chỉ hoạt động của công ty
1.2.1 Chức năng.
1.2.2 Nhiệm vụ và tôn chỉ hoạt động .
1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty
1.3.1.Cơ cấu tổ chức
1.3.2.Chức năng của các phòng ban
1.4.Kết quả hoạt động kinh doanh trong năm ba năm gần đây
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
2.1.Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
2.1.1. Cơ cấu nguồn lao động theo giới tính trong ba năm gần đây
2.1.2. Cơ cấu tuổi lao động trong ba năm gần đây
2.1.3. Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
2.1.4. Cơ cấu thâm niên lao động trong ba năm gần đây
2.2 Tình hình tuyển dụng và đào tại nhân sự tại công ty
2.2.1 Tình hình tuyển dụng
2.2.1.1.Hoạch định nguồn nhân lực
2.2.1.2. Phân tích công việc
2.2.1.3. Quá trình tuyển dụng
2.2.1.4..Quy trình tuyển dụng
2.2.1.5.Các nguồn tuyển dụng của công ty
2.2.1.6. Phương pháp tuyển dụng
2.2.2.Thực trạng công tác đào tạo tại công ty
2.2.2.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.2.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
2.2.2.3.Các hình thức đào tạo
2.2.2.4. Đánh giá sau đào tạo
2.2.2.5. Đánh giá thành tích công tác
2.2.3. Chính sách đãi ngộ
2.3 Phân tich1 SWOT
CHƯƠNG 3: CÁC BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GREEN VIỆT NAM
3.1Nhận xét công tác nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Green Việt Nam
3.1.1.Thuận lợi
3.1.2. Khó khăn
3.2.Phương hướng phát triển nguồn nhân lực trong tương lai
3.3 Các giải pháp nhằm nâng cao hoạt động quản trị nhân sự tại công ty
3.3.1.Đa dạng hóa nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng
3.3.2. Hoàn thiện nâng cao chất lượng trong công tác tuyển dụng
3.3.3. Công tác tuyển dụng cần chặt chẽ hơn
3.3.4.Xem xét công tác đào tạo
3.3.5.Một số biện pháp động viên, khích lệ tinh thần nhân viên
3.4 Kiến Nghị
3.4.1 Kiến nghị đối với Nhà nước
3.4.2 Kiến nghị đối với công ty
KẾT LUẬN

DOWDLOAD

2. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WINHOME

Đây cũng là một đề tài được nhiều bạn sinh viên lựa chọn làm báo cáo thực tập bán hàng mà các bạn sinh viên học ngành quản trị kinh doanh, một phần là các bạn sinh viên thực tập thường được phân công thực tập tại bộ phận bán hàng, cho nên các bạn thường lựa chọn đề tài này, tuy nhiên theo mình thì đề tài này cũng tương đối chứ không dễ cho lắm, nhưng cũng rất thực tế với các công việc mà các bạn làm tại công ty, nay mình giới thiệu qua cho các bạn 1 đề cương báo cáo thực tập đề tài hoạt động bán hàng các bạn tham khảo

LỜI MỞ ĐẦU
1.Lý do chọn đề tài
2.Mục đích nghiên cứu của đề tài
3.Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
4. Phương pháp nghiên cứu của đề tài
5. Kết cấu của đề tài
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Bán hàng và quản trị bán hàng
1.1.1. Bán hàng và các công nghệ bán hàng
1.1.1.1. Khái niệm về bán hàng
1.1.1.2. Các công nghệ bán hàng
1.1.1.3. Vai trò của bán hàng
1.1.2. Quản trị bán hàng
1.2. Các nội dung của quản trị bán hàng
1.2.1. Lập kế hoạch bán hàng
1.2.2. Tổ chức bộ máy bán hàng
1.2.3. Tuyển dụng và đào tạo phát triển nhân viên bán hàng
1.2.3.1. Tuyển dụng nhân viên bán hàng
1.2.3.2. Đào tạo phát triển nhân viên bán hàng
1.2.4. Động viên nhân viên và tổ chức mạng lưới phân phối
1.2.4.1. Các biện pháp động viên nhân viên
1.2.4.2. Tổ chức mạng lưới phân phối
1.2.5. Kiểm soát hoạt động bán hàng
1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản tri bán hàng
1.3.1. Các yếu tố khách quan
1.3.2. Các yếu tố chủ quan
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WINHOME
2.1. Giới thiệu sơ nét về Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Winhome
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2 Cơ cấu tổ chức
2.1.3 Lĩnh vực và chức năng hoạt động
2.1.4 Tình hình hoạt động kinh doanh trong 3 năm vừa qua
2.2. Phân tích hoạt động quản trị bán hàng của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Winhome
2.2.1. Công tác lập kế hoạch bán hàng
2.2.2. Công tác tổ chức bộ máy bán hàng hiện tại
2.2.3. Công tác tuyển dụng và đào tạo phát triển đội ngũ bán hàng
2.2.4. Công tác động viên và kích thích hệ thống bán hàng
2.2.5. Công tác kiểm soát hoạt động bán hàng
2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động quản tri bán hàng
2.3.1. Các yếu tố khách quan
2.3.2. Các yếu tố chủ quan
2.4. Đánh giá hoạt động quản trị bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Winhome
2.4.1 Những ưu điểm đạt được
2.4.2 Những hạn chế và nguyên nhân
CHƯƠNG 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ BÁN HÀNG TẠI CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN WINHOME
3.1. Phương hướng hoạt động trong thời gian tới tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Winhome
3.2 Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện hoạt động quản trị bán hàng tại Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Winhome
3.2.1.Hoàn thiện quy trình bán hàng
+ Cơ sở của giải pháp
+ Điều kiện thực hiện giải pháp
+ Kết quả đạt được từ giải pháp
3.2.2.Hoàn thiện hoạt động quản trị lực lượng bán hàng
+ Cơ sở của giải pháp
+ Điều kiện thực hiện giải pháp
+ Kết quả đạt được từ giải pháp
3.2.3.Một số hoạt động khác
+ Cơ sở của giải pháp
+ Điều kiện thực hiện giải pháp
+ Kết quả đạt được từ giải pháp
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWDLOAD

3. Một số giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty TNHH ABC

Đề tài này được mình đáng giá là dễ làm nhất so với các đề tài làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh khác, tuy nhiên đề tài bên mảnh nhân sự thường các bạn hay bịa số liệu, một số bạn làm gặp phải công ty nhà hay công ty nhỏ, lượng nhân sự rất nhỏ gây nên làm báo cáo thực tập đề tài này thường không máy hay lắm, tuy nhiên mình gợi ý là các bạn có thể nâng số liệu lên gấp 3,4 lần cho bài dẽ viết hơn, sau đây mình cũng gợi ý cho các bạn 1 đề cuong báo cáo thực tập mẫu, các bạn có thể tham khảo đề cương thực tập này nhé!

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO THỰC TẬP
MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH TCF
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TRONG DOANH NGHIỆP
1.1. Khái niệm và vai trò của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.1.1. Khái niệm
1.1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp
1.1.2.1. Đối với doanh nghiệp
1.1.2.3. Đối với xã hội
1.2. Các nguồn tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.2.1. Nguồn ứng viên từ nội bộ doanh nghiệp
1.2.2. Nguồn ứng viên từ bên ngoài doanh nghiệp
1.3. Quy trình tuyển dụng nhân sự trong doanh nghiệp.
1.3.1. Chuẩn bị tuyển dụng
1.3.2. Thông báo tuyển dụng
1.3.3. Thu nhận và xử lý hồ sơ
1.3.4. Phỏng vấn sơ bộ
1.3.5. Kiểm tra, trắc nghiệm.
1.3.6. Phỏng vấn lần hai
1.3.7. Xác minh, điều tra
1.3.8. Ra quyết định tuyển dụng
1.3.9. Khám sức khỏe
1.3.10. Bố trí công việc
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình tuyển dụng nhân sự
1.4.1. Nhóm nhân tố bên ngoài doanh nghiệp
1.4.2. Nhóm nhân tố bên trong doanh nghiệp
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG QUY TRÌNH TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TCF
2.1. Giới thiệu về công ty TNHH TCF
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ chủ yếu của đơn vị
2.1.3. Đặc điểm sản xuất, kinh doanh của đơn vị
2.1.4. Cơ cấu bộ máy tổ chức của đơn vị và phòng, tổ thực tập
2.1.5. Tình hình và kết quả hoạt động kinh doanh của đơn vị thực tập trong 3 năm (2014-2016)
2.2. Phân tích thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại cty TNHH TCF
2.2.1. Công tác tuyển dụng nhân viên
2.2.1.1. Các tiêu thức tuyển chọn nhân sự
2.2.1.2. Các công cụ tuyển chọn nhân sự
2.2.2. Kết quả tuyển dụng nhân sự của công ty trong thời gian qua
2.2.3. Nguồn tuyển dụng
2.2.3.1. Nguồn tuyển dụng bên trong của công ty
2.2.3.2. Nguồn tuyển dụng bên ngoài của công ty
2.2.4. Quy trình tuyển dụng nhân sự của công ty
2.2.4.1. Xác định nhu cầu
2.2.4.2. Tìm kiếm ứng viên
2.2.4.3. Đánh giá lựa chọn
2.2.4.4. Phỏng vấn ứng viên
2.2.4.5. Quyết định tuyển dụng
2.2.4.6. Hướng dẫn hội nhập
2.3 Đánh giá chung về công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty
2.3.1 Điểm mạnh
2.3.2 Điểm yếu
2.3.3 Cơ hội
2.3.4 Thách thức
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH TCF
3.1 Mục tiêu và phương hướng phát triển tới năm 2020
3.1.1 Mục tiêu
3.1.2 Phương hướng phát triển
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quy trình công tác tuyển dụng nhân sự tại Công ty
3.2.1.1. Giải pháp 1
3.2.1.2. Giải pháp 2
3.2.1.3. Giải pháp 3
3.3 Kiến nghị
KẾT LUẬN

DOWDLOAD

4.MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ – THƯƠNG MẠI – DU LỊCH VIETTOURIST

Đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh dễ viết nhất là quản trị marketing, marketing mix, đề tài này các bạn dễ có số liệu nhất, các nội dung trong bài báo cáo này nói tới các sản phẩm của công ty, giá cả hàng hóa, chiến lược tiêu thụ bán, quảng cáo, khuyễn mãi,… dường như công ty nào cũng có hoạt động này phải ko các bạn? tuy nhiên các bạn nên phân biệt là công ty sản xuất và thương mại các bạn dùng 4 P phân tích nhé, còn công ty dịch vụ các bạn dùng 7P. Mình gợi ý cho các bạn 1 đề cương mẫu các bạn tham khảo nhé

ĐỀ TÀI: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH MTV ABC
LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MARKETING MIX
1.1 Các khái niệm liên quan
1.1.1 Khái niệm Marketing
1.1.2 Khái niệm Marketing – Mix
1.2 Mục tiêu và vai trò của Marketing- Mix
1.2.1 Mục tiêu
1.2.2.Vai trò
1.3 Các nhân tố môi trường Marketing- Mix ảnh hưởng đến doanh nghiệp
1.3.1 Môi trường vĩ mô
1.3.2 Môi trường vi mô
1.3.3 Môi trường nội bộ trong doanh nghiệp
1.4. Các chính sách Marketing –Mix
1.4.1 Chính sách sản phẩm
1.4.2.Chính sách giá
1.4.3.Chính sách phân phối
1.5.4 Chính sách xúc tiến thương mại
1.6 Phân tích ma trận SWOT
1.6.1 Khái niệm
1.6.2 Mục tiêu
1.6.3 Các bước xây dựng ma trận SWOT
1.6.4 Cấu trúc ma trận SWOT
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC MARKETING MIX TẠI CÔNG TY TNHH MTV ABC
2.1 Giới thiệu về công ty TNHH MTV ABC
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty TNHH MTV ABC
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.3.1 Sơ đồ bộ máy tổ chứ
2.1.3.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban
2.1.4 Tình hình nguồn nhân lực tại công ty
2.1.5 Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty
2.1.6 Phương hướng phát triển
2.2.Phân tích thực trạng marketing mix của Công ty TNHH MTV ABC
2.2.1 Các nhân tố môi trường ảnh hưởng đến hoạt động Marketing- Mix của Công ty
2.2.1.1. Nhân tố bên trong
2.2.1.2. Nhân tố bên ngoài
2.2.2.Thực trạng tình hình hoạt động Marketing- Mix của Công ty TNHH MTV ABC trong thời gian qua
2.2.2.1 Sản phẩm
2.2.2.2 Gía
2.2.2.3 Phân phối
2.2.2.4 Xúc tiến
2.2.3.Phân tích ma trận SWOT tại Công ty
2.2.3.1 Điểm mạnh
2.2.3.2. Điểm yếu
2.2.3.3. Thời cơ
2.2.3.4 Thách thức
2.3. Nhận xét đánh giá hoạt động marketing mix tại công ty TNHH MTV ABC
2.3.1 Thành tựu
2.3.2 Hạn chế
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING- MIX TẠI CÔNG TY TNHH MTV ABC
3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh của công ty trong 5 năm tới
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing- mix tại công ty TNHH MTV ABC
3.2.1 Giải pháp cụ thể
3.2.2 Các giải pháp hổ trợ khác
KẾT LUẬN

DOWDLOAD

5. Đề tài: Thực trạng và giải pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty TNHH ABC

Trong sanh sách các đề tài báo cáo thực tập dễ nhất để làm đề tài báo cáo cho ngành quản trị kinh doanh là đề tài tạo động lực làm việc cho nhân viên tại công ty, mình xin gợi ý cho các bạn một đề cương báo cáo thực tập mẫu cho các bạn tham khảo đề tài này nhé

CHƯƠNG I CƠ Sở LÝ LUậN Về ĐộNG LựC VÀ TẠO ĐỘNG LỰC TRONG LAO ĐỘNG
1.1 Khái niệm, các yếu tố ảnh hưởng tới tạo động lực trong lao động
1.1. Khái niệm
1.1.1. Động lực
1.1.2. Tạo động lực
1. 2. Các nhân tố ảnh hưởng tới tạo động lực trong lao động
1.2.1 Các yếu tố thuộc về cá nhân người lao động.
1.2.2. Các nhân tố thuộc về công việc.
1.2.3 Các nhân tố thuộc về tổ chức.
1.3 . Sự cần thiết của việc tạo động lực trong lao động.
1.3.1. Đối với cá nhân người lao động.
1.3.2 Đối với tổ chức.
1.3.3. Đối với xã hội
CHƯƠNG I: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP TẠO ĐỘNG LỰC TẠI CÔNG TY
2.1. Giới thiệu về Công ty
2.1.1.Quá trình hình thành
2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
2.1.2.1.Chức năng của công ty
2.1.2.2.Nhiệm vụ của công ty
2.1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty
2.1.3.1.Mô hình cơ cấu tổ chức quản lý của công ty ABC
2.1.3.2.Nhiệm vụ của các phòng ban
2.1.4 . Một số kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
2.1.5. Các thuận lợi và khó khăn của công ty
2.2 thỰc trẠng và giẢi pháp tẠo đỘng lỰc tẠi công ty
2.2.1. Giới thiệu chung về nguồn nhân lực tại công ty ABC
2.2.1.1. Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty
2.2.1.2. Các phẩm chất cá nhân
2.2.2. Thực trạng thu hút và quản trị nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.1. Chính sách tuyển dụng
2.2.2.2. Chính sách khen thưởng
2.2.2.3. Chính sách đào tạo và phát triển
2.2.2.4. Dự báo nhu cầu nguồn nhân lực theo chiến lược
2.2.2.5. Xây dựng kế hoạch nhân sự và triển khai
2.2.3 Các yêu tố ảnh hưởng đến động lực làm việc tại công ty
2.2.3.1 Chính sách tiền lương
2.2.3.2 Chế độ phụ cấp
2.2.3.3 Chính sách khen thưởng, kỷ luật
2.2.3.4 Hoạt động công đoàn
2.2.3.5 Các yếu tố môi trường
2.2.4. Các ưu và nhược điểm trong quản trị nguồn nhân lực
2.2.4.1. Ưu điểm
2.2.4.2. Nhược điểm
Chương 3: Các biện pháp tạo động lực cho công ty
3.1Nhiệm vụ và chiến lược từ nay đến 2015
3.2.Các biện pháp tạo động lực làm việc cho nhân viên
3.2.1.Động viên tập thể
3.2.2.Làm phong phú công việc
3.2.3.Thăng tiến

DOWDLOAD

Trên đây là danh sách 5 đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh dễ viết nhất cho các bạn đang cần tìm đề tài dễ viết, qua đây các bạn nào cần sự hỗ trợ thêm có thể Pm cho mình tư vấn miễn phí cho nhe! Ngoài ra mình nhận dịch vụ viết báo cáo thực tập thuê cho bạn nào có nhu cầu các bạn nha, mình có thể làm đề tài trọn gói, xin dấu công ty.

SỐ ĐIỆN THOẠI/ZALO mình 0973.287.149

Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh của mình và đạt điểm số cao ở môn học này!

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149