Cách làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh đại học luật TP.HCM

Hướng dẫn làm Báo cáo thực tập ngành quản trị kinh doanh đại học luật thành phố Hồ Chí Minh là một bao gồm các yêu cầu quy định cấu trúc và hướng dẫn nội dung, hình thức bào báo cáo thực tạp tốt nghiệp, các bạn sinh viên cần đọc kỹ trước khi viết bài nhé! bạn nào cần Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập có thể liên hệ qua sdt/zalo 0973.287.149 cho mình nha!
( Cho sinh viên chính quy ngành Quản trị Luật Khóa 37
và ngành Quản trị Kinh doanh Khóa 38)

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1.1 Mục đích
Qua đợt thực tập nhằm rèn luyện cho sinh viên:
Giúp SV tích lũy được tính tổ chức kỷ luật trong nghề nghiệp, tinh thần trách nhiệm đối với công việc được giao cũng như tinh thần khắc phục mọi khó khăn, phát huy tính tích cực trong học tập.
Giúp cho sinh viên củng cố kiến thức thông qua việc tiếp cận, tìm hiểu thực tiễn tại một đơn vi (tổ chức, doanh nghiệp) cụ thể; vận dụng kiến thức để phân tích & bước đầu xử lý các vấn đề chuyên môn của ngành quản trị luật nhằm phát hiện vấn đề nghiên cứu tại đơn vị; giúp đào tạo về trình độ, kỹ năng thực hành cũng như phương pháp học tập, nghiên cứu cho sinh viên nhằm mục đích đạt chuẩn chất lượng trong đào tạo và đáp ứng yêu cầu của xã hội
Bước đầu giúp sinh viên tiếp cận và làm quen với môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, đơn vị.
Giúp sinh viên có điều kiện làm quen dần với chuyên môn đã được đào tạo với thực tế ở các công ty, đơn vị để khi sinh viên tốt nghiệp ra trường có thể làm việc ngay do tránh được những bỡ ngỡ ban đầu.

1.2 Yêu cầu
a) Đối với sinh viên thực tập:
Phải có tinh thần và thái độ làm việc nghiêm túc, phải làm việc theo kế hoạch đã được quy định trong thời gian thực tập.
Chủ động gặp và trao đổi với giáo viên hướng dẫn : kế hoạch làm việc cụ thể về đề cương, bản nháp, bản chính thức báo cáo thực tập và khóa luận.
Chấp hành nghiêm túc nội quy và kỷ luật tại đơn vị thực tập, phải chuẩn bị và đưa cho người phụ trách của đơn vị thực tập biết về những vấn đề cần tìm hiểu trước khi gặp trực tiếp họ nhằm đảm bảo hiệu quả của cuộc trao đổi và tạo được mối quan hệ tốt trong quá trình thực tập tại đơn vị.
Tìm hiểu thực tế về chuyên môn và kiến thức bổ trợ đã học, so sánh giữa lý thuyết và thực tế để có những phân tích, đánh giá sát thực làm cơ sở cho báo cáo thực tập và viết khóa luận đạt kết quả tốt.
Có tinh thần trách nhiệm khi nhận công việc được giao, làm đến nơi đến chốn, chính xác, kịp thời do đơn vị thực tập phân công-
Chủ động ghi chép về những nội dung đã thực tập tại đơn vị và chuẩn bị số liệu để viết báo cáo thực tập
Giữ mối quan hệ tốt và nghiêm túc với tất cả CBCNV tại đơn vị thực tập.Tham gia đầy đủ, tích cực các hoạt động và phong trào tại đơn vị thực tập.
Mỗi sinh viên phải liên hệ chặt chẽ với nhóm trưởng trong suốt thời gian thực tập ( do nhóm tự đề nghị ) để kịp thời biết những thông tin có liên quan đến thực tâp: kế hoạch gặp giáo viên hướng dẫn, nộp BCTN, KLTN v.v.v…
Tuân thủ theo sự hướng dẫn của giảng viên hướng dẫn và không được tự ý đổi giảng viên hướng dẫn thực tập
Hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp đúng thời hạn quy định.
b) Đối với Khoa Quản trị
– Hướng dẫn cho sinh viên biết về ý nghĩa, tầm quan trọng và yêu cầu của đợt thực tập tốt nghiệp.
– Giải đáp những thắc mắc và giúp sinh viên giải quyết hoặc khắc phục những khó khăn trong quá trình thực tập.
– Hướng dẫn và chỉ bảo tận tình về phương pháp, nội dung nghiên cứu đề tài, cách trình bày báo cáo tốt nghiệp, khóa luận tốt nghiệp.
– Đánh giá trung thực và chính xác kết quả thực tập và chịu trách nhiệm về kết quả thực tập của sinh viên.

2. PHẠM VI THỰC TẬP CUỐI KHÓA
Sinh viên có thể thực tập tốt nghiệp tại các loại hình đơn vị sau đây:
i. Doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp thương mại.
ii. Doanh nghiệp dịch vụ
iii. Các đơn vị hành chính sự nghiệp.
iv. Các cơ quan pháp luật

3. NỘI DUNG THỰC TẬP:
Khi thực tập tại đơn vị thực tế sinh viên cần phải tìm hiểu tình hình chung của đơn vị cụ thể như sau:
a) Tìm hiểu tình hình của đơn vị thực tập:
b) Thu thập và nghiên cứu tài liệu:
Nghiên cứu lý thuyết: thông qua các văn bản pháp quy, sách giáo khoa, tạp chí chuyên ngành làm cơ sở cho việc thu thập và xử lý vấn đề thực tế mà sinh viên đang tìm hiểu, nghiên cứu.
Thu thập tài liệu thực tế, tiến hành xử lý, phân tích thực trạng và giải quyết các vấn đề liên quan của đơn vị.
c) Phương pháp tìm hiểu và thu thập tài liệu:
Sinh viên thực tập tốt nghiệp cần chủ động tìm hiểu, thu thập thông tin tại đơn vị thực tập có liên quan đến công việc thực tập của mình. Đồng thời cần có sự liên hệ thường xuyên và chặt chẽ với giáo viên hướng dẫn để có phương pháp thu thập thông tin thích hợp và hiệu quả. Sau đây là một số phương pháp gợi ý để sinh viên tham khảo:
Phỏng vấn trực tiếp người làm việc có liên quan đến nội dung thực tập của sinh viên ( nên chuẩn bị sẵn các câu hỏi và ghi ra giấy trước khi phỏng vấn để tiết kiệm thời gian và phỏng vấn được nhiều vấn đề).
Tham gia trực tiếp vào công việc của đơn vị thực tập.
Phương pháp chuyên gia: chuẩn bị sẵn bảng câu hỏi có liên quan đến công việc thực tập và chuyển bảng câu hỏi này đến các cán bộ và nhân viên am hiểu vấn đề mà sinh viên quan tâm, sau đó sinh viên tập hợp các ý kiến trả lời làm cơ sở viết khóa luận.
Thu thập các biểu mẫu, tài liệu có liên quan của đơn vị, các tài liệu phải có chữ ký và dấu xác nhận của đơn vị để đảm bảo tính pháp lý của số liệu trong khóa luận tốt nghiệp.

4. NỘI DUNG BÁO CÁO THỰC TẬP
4.1. Hình thức
– Sinh viên được lựa chọn cấu trúc báo cáo (chương, mục) để đảm bảo logich vấn đề cần trình bày.
– Phải tuân thủ các yêu cầu về trích dẫn, chú dẫn. Nghiêm cấm đạo văn.
– Khuyến khích sinh viên đính kèm hợp đồng/kế hoạch kinh doanh/bản ý tưởng kinh doanh/bản ý tưởng khởi nghiệp trong phần Phụ lục của báo cáo. Trường hợp hồ sơ quá nhiều thì phải tóm tắt cô đọng tình huống, vụ việc, các ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp trong phần phụ lục.
– Báo cáo thực tập tối thiểu 20 trang đến tối đa 35 trang A4, không tính phần phụ lục kèm theo (hợp đồng/kế hoạch kinh doanh/báo cáo/ tài liệu khác), trang bìa ghi rõ các thông tin của sinh viên, nơi thực tập và tên đề tài báo cáo;
– In một mặt.
– Chữ trong phần nội dung: kiểu chữ – font: Times New Roman, font size: 13
– Canh lề: trái-left: 3,5 cm; phải-right: 2,00 cm; trên-top: 2,00 cm; dưới-botton: 2,00 cm.
– Dãn dòng 1,5
– Đánh số trang số 1 bắt đầu sau phần Mục lục
– Đánh số thứ tự các bảng, hình ảnh, bản đồ/sơ đồ và ghi tên bảng ở đầu mỗi bảng.
– Không sử dụng thanh tiêu đề (Header and footer) trong viết báo cáo.
– Nội dung báo cáo trình bày theo thứ tự như sau:
1. Bìa báo cáo
2. Mục lục
3. Danh mục bảng biểu
4. Danh mục từ viết tắt (sắp xếp theo thứ tự bảng chữ cái)
5. Phần mở đầu: Giới thiệu đề tài, lý do lựa chọn đề tài;
6. Phần nội dung:
Chương 1: Tổng quan về cơ sở thực tập:
• Tên, địa chỉ đầy đủ
• Lịch sử hình thành và phát triển, phạm vi hoạt động quy mô, năng lực sản xuất kinh doanh
• Cơ cấu tổ chức (phải vẽ sơ đồ tổ chức)
Lưu ý: Cần ghi một cách cô đọng và chính xác, không quá dài dòng, thông thường khoảng 2 trang giấy.
Chương 2: Cơ sở lý thuyết:
• Trình bày tóm tắt cơ sở lí thuyết sẽ sử dụng để giải quyết vấn đề
Chương 3: Nội dung nghiên cứu
• Trình bày hiểu biết về hoạt động cụ thể của doanh nghiệp có liên quan tới đề tài của báo cáo (ví dụ: Đề tài báo cáo là “Hiệu quả hoạt động quản lý nhân sự tại công ty XXX”, thì trong phần này sinh viên trình bày hiểu biết của mình về hoạt động quản lý nhân sự hiện đang được triển khai tại công ty XXX) Bao gồm: Mô tả công việc, Phương thức làm việc, Quy trình thực hiện, kết quả đạt được, hiệu quả công tác quản lý …
• Đưa ra các kết quả khảo sát, thu thập tài liệu tại thực tế tại đơn vị thực tập
• Phân tích và xử lí số liệu
Chương 4: Kết quả nghiên cứu
• Những điểm phù hợp/chưa phù hợp giữa chương trình đào tạo của ngành học với hoạt động thực tế của đơn vị thực tập.
• Đề xuất các giải pháp đổi mới nội dung chương trình, phương pháp đào tạo hoặc cách thức hoạt động thực tế của đơn vị thực tập để đạt hiệu quả cao hơn.
7. Phần kết luận và kiến nghị: kết luận tóm tắt về các nội dung báo cáo đã thực hiện, điểm được, điểm chưa được. Kiến nghị với đơn vị thực tập về chủ đề thực tập. Nêu ý kiến của bản thân sau khi hoàn thành báo cáo thực tập tốt nghiệp – sinh viên học hỏi được gì, nguyện vọng tiếp theo của sinh viên là gì…
8. Tài liệu tham khảo. Cần trình bày theo chuẩn quy định (APA Style, v.v…).
9. Phụ lục (nếu có) bao gồm các bảng biểu, sơ đồ, hình vẽ, bảng liệt kê các tư liệu, v.v… để minh họa cho báo cáo.
10. Trang nhận xét của đơn vị thực tập/giảng viên hướng dẫn

4.2. Nội dung:
– Tình huống nghiên cứu mà SV chọn phải là 01 tình huống cụ thể và có thực (Ví dụ: một lĩnh vực kinh doanh bán hàng cụ thể, một hoạt động maketing cụ thể, hoạt động quản trị nhân sự trong một doanh nghiệp cụ thể, hoạt động chấp hành pháp luật kế toán, tài chính trong một doanh nghiệp, bản án, phán quyết của trọng tài, 01 tình huống tư vấn pháp luật, vụ việc tranh chấp, trường hợp áp dụng pháp luật để cấp giấy chứng nhận đầu tư, đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thuế, tư vấn cho khách hàng soạn thảo, đàm phán, ký kết hợp đồng….)
– Tài liệu/ vụ việc/tình huống/ý tưởng kinh doanh, khởi nghiệp mà sinh viên chọn phải có thực và chưa được người khác nghiên cứu/công bố (Nếu người khác đã nghiên cứu, công bố thì phải tuyên bố lý do chọn lại vấn đề đó, các điểm mới trong kết quả nghiên cứu so với các nghiên cứu trước đó;
– Báo cáo thực tập phải ghi rõ bối cảnh, địa điểm thu thập, tiếp cận tình huống phân tích. Tình huống phân tích phải phù hợp tương đối với địa điểm thực tập
– Sinh viên phải phát hiện và lựa chọn được (các) vấn đề cụ thể của tình huống để phân tích.
– SV phải áp dụng kiến thức lý thuyết về kinh doanh, quản trị, luật thực định để phân tích, đối chiếu, trình bày các nhận xét, kết luận của riêng mình đối với vấn đề nghiên cứu; Những nhận xét, kết luận về lĩnh vực kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, pháp luật phải cô đọng, rõ ràng, cụ thể không lạm dụng các kiến nghị, đề xuất hoàn thiện pháp luật.
5. Tiêu chí đánh giá (chấm điểm)
– Tính phù hợp của tình huống/ vụ việc với chuyên ngành đào tạo
– Vụ việc/ tình huống nghiên cứu mới và có thực
– SV phát hiện được những vấn đề của tình huống/ vụ việc
– Hiểu đúng pháp luật áp dụng cho tình huống/ vụ việc
– Phân tích đúng các vấn đề trong tình huống/ vụ việc
– Có nhận xét, kết luận của riêng sinh viên cho từng vấn đề trong tình huống/vụ việc đó

TẢI FILE

Hướng dẫn viết lời mở đầu trong báo cáo thực tập

Bài báo cáo thực tập hay là  luận văn Đó là một thành quả mà sinh viên đúc kết lại trong 3 tháng thực tập tốt nghiệp tại công ty và bài báo cáo được đánh giá cao khả năng phân tích và giải quyết vấn đề mà sinh viên gặp phải khi thực tập thực tế tại doanh nghiệp

lời mở đầu Tuy không phải là nội dung phân tích hay giải quyết vấn đề trong đó nhưng nó phải mang tới những thông tin cần thiết cô đọng nhất tóm tắt nhất về bài báo cáo thực tập 2 bài luận văn mà các bạn sắp sửa trình bày Trước tiên thì lý do chọn đề tài các bạn phải nêu rõ nguyên nhân mà công ty đang gặp phải cái vấn đề mà các bạn đang muốn phân tích các bạn phải nêu rõ bối cảnh của vấn đề trên thế giới sau đó các bạn lại nói về trong nước tình hình vấn đề đó đang như thế nào và cuối cùng thì bạn sẽ nhớ tới vấn đề đang gặp phải tại công ty. Sau đó các bạn chọn đề tài để làm bài báo cáo thực tập cho mình mình ví dụ đang làm bài quản trị nguồn nhân lực tại công ty thì trong phần lý do chọn đề tài mình sẽ nói sơ qua về nguồn nhân lực trên thế giới về năng suất lao động và trình độ lao động trên thế giới đang gặp phải sau đó mình giới thiệu sơ qua về nguồn nhân lực tại Việt Nam đang gặp phải ví dụ như nạn thất nghiệp tại Việt Nam, ngày càng gia tăng trình độ của công nhân viên chưa được cải thiện sau đó chúng ta sẽ nói tới công ty trình độ năng lực tại công ty còn thấp hai vấn đề tuyển dụng hay tạo tạo chưa được chú trọng dẫn đến tình trạng doanh thu năng suất chưa đạt chỉ tiêu

vậy nên mình chọn đề tài quản trị nguồn nhân lực để làm báo cáo thực tập tốt nghiệp cho mình Sau đó chúng ta sẽ làm mục tiêu của việc nghiên cứu đề tài. Tại phần này chúng ta nêu vài ý như là tìm hiểu thực trạng công tác tại doanh nghiệp củng cố lại lý thuyết đã học và giải quyết vấn đề mà doanh nghiệp đang gặp phải

Sau đó chúng ta sẽ làm thành viên nghiên cứu của đề tài phần này các bạn có thể nói cơ bản như phạm vi nghiên cứu tài danh nghiệp và các bạn đang học tập địa chỉ thời gian các bạn nghiên cứu từ tháng mấy đến tháng mấy vấn đề các bạn nghiên cứu là phòng ban nào

Tiếp theo là một phương pháp nghiên cứu Tại phần này các bạn có thể Nêu phương pháp nghiên cứu bao gồm thu thập thông tin số liệu bằng phương pháp phân tích Thống kê mô tả hoặc nhiều hơn các bạn có thể ghi là phương pháp phỏng vấn hồi đáp doanh nghiệp thu thập thông tin sơ cấp thứ cấp sử dụng các phần mềm Excel Google để làm bài

lời mở đầu là phần cấu trúc của đề tài phần này thì các bạn nên lại cấu trúc mà nhà trường quy định bao gồm chương 1 là cái gì Chương 2 là cái gì và chương 3 là cái gì Các bạn cần tư vấn thêm cứ liên hệ qua Zalo với số điện thoại của mình Mình rất vui khi được trả lời giúp các bạn những thắc mắc trong quá trình làm báo cáo thực tập.

Ngoài ra bạn nào gặp khó khăn trong quá trình viết bài không có thời gian hay không có chỗ thực tập thì mình cũng có thể hỗ trợ cho các bạn làm trọn gói Xin chào các bạn

SDT/ZALO: 0973.287.149

15 đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị du lịch lữ hành

Một số bạn sinh viên học ngành quản trị du lịch lữ hành đang băn khoăn chọn đề tài làm báo cáo, mình tổng hợp lại 15 đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành quản trị du lịch lữ hành các bạn tham khảo nhé

báo cáo thực tập quản trị du lịch lữ hành
báo cáo thực tập quản trị du lịch lữ hành

GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH TRẢI NGHIỆM MỚI.
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SALE TOUR KHÁCH LẺ TẠI CÔNG TY PHONG CÁCH VIỆT.
MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH DU LỊCH NỘI ĐỊA TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐIỂM ĐẾN VIỆT NAM.
CHIẾN LƯỢC MARKETING DU LỊCH TẠI CÔNG TY ĐẤT NƯỚC VIỆT.
ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG, BÁN VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI CÔNG TY TNHH VIỆT PEARL.
GiẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SALE TOUR TẠI CÔNG TY DU LỊCH KỲ NGHỈ.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TOUR DU LỊCH TEAMBUILDING TẠI CTY DU LỊCH DẤU ẤN VIỆT
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN LOẠI HÌNH DU LỊCH MICE TẠI CTY DU LỊCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH LỮ HÀNH TẠI CÔNG TY DU LỊCH ĐẤT VIỆT TOUR.
“HOẠT ĐỘNG SALE VÀ MARKETING TẠI CÔNG TY DU LỊCH PHONG CÁCH VIỆT.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH DOANH DU LỊCH CỦA BỘ PHẬN KINH DOANH TẠI CÔNG TY DU LỊCH NAM PHƯƠNG.
GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG DU LỊCH TẠI CÔNG TY VIỆT CRUISE.
HOẠT ĐỘNG SALE VÀ MARKETING TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU LỊCH ĐIỂM ĐẾN VIỆT NAM.VẬN DỤNG MARKETING MIX TRONG KINH DOANH DU LỊCH TẠI CTY DU LỊCH ĐIỂM ĐẾN VIỆT NAM
QUI TRÌNH HOẠT ĐỘNG BÁN VÀ TIẾP THỊ TOUR DU LỊCH TẠI CÔNG TY DU LỊCH VIỆT PEARL.

Trên mình có giới thiệu các đề tài báo cáo thực tập quản trị du lịch lữ hành, bạn nào cần hỗ trợ thêm về bài báo cáo hay Cần thuê người viết bài báo cáo thực tập liên hệ mình nhé: SĐT/ZALO 0973287149

Những bước cần chuẩn bị để viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Báo cáo thực tập tốt nghiệp là một bài làm đề tài thực tế gần như là cuối cùng mà học viên cần làm trước khi ra trường, bài báo cáo có vai trò hết sức quan trọng trong việc tổng kết ,đánh giá và xếp loại bằng tốt nghiệp.Việc viết báo cáo thường sẽ có giảng viên hỗ trợ cho học viên, tuy vậy không phải lúc nào học viên cũng có thể hiểu hết được từng ý và các chi tiết, bài viết dưới đây sẽ giúp các bạn tìm hiểu về những bước cơ bản cần chuẩn bị để viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Chuẩn bị đề tài
Thông thường thì làm báo cáo thực tập thuê sẽ được các giảng viên cung cấp, tuy vậy bạn có thể chọn cho mình một đề tài riêng thay vì các đề tài đã được gợi ý mà giảng viên đưa cho, lời khuyên dành cho bạn là hãy tìm các đề tài mà đúng với chuyên nghành của mình đang theo học và có nhiều có kiến thức nhất về nó, không nên chọn đề tài theo số đông vì làm như vậy sẽ rất khó mà có được một bài luận văn hay.
Lên đề cương cụ thể
Sau khi đã chọn lựa được đề tài thật hay cho mình,bước tiếp theo bạn cần làm là lên đề cương cho cho bài luận văn của mình, đề cương là một số ý chính cần phải phân tích cũng như bố cục của bài báo cáo. Việc làm đề cương thật chi tiết và chính xác có vai trò vô cùng quan trọng, nó sẽ giúp cho bạn dễ dàng hơn trong việc triển khai các ý cũng như phân tích vấn đề một cách thấu đáo và chính xác nhất.

Lên kế hoạch thời gian làm
Sau khi có được một đề cương thật khoa học , bạn cần lên kế hoạch về thời gian sẽ hoàn thành bài báo cáo đó , thường thì thời gian làm báo cáo sẽ khoảng chừng 1 – 2 tháng, trong thời gian đó bạn cần phải chia ra thật cụ thể xem tương ứng với mỗi phần trong đề cương chúng ta sẽ cần phải hoàn thành trong thời gian là bao lâu, như vậy thì bạn sẽ không bị chậm tiến độ, hạn chế được tình trạng nước đến chân mới nhảy.
Ngoài những ý đã nêu trên, bạn cũng nên chuẩn bị những tài liệu tham khảo trước khi làm, việc tìm tài liệu tham khảo cũng rất quan trọng, nó sẽ giúp cho bạn hiểu rõ và nắm rõ được những vấn đề một cách chính xác hơn cũng như có dẫn chứng để chứng minh những luận điểm của mình đưa ra trong bài báo cáo.

Hướng dẫn cách làm báo cáo thực tập đề tài quản trị nhân sự

Hướng dẫn cách làm báo cáo thực tập đề tài quản trị nhân sự hay còn gọi là quản trị nguồn nhân lực, hiện nay nhiều bạn học chuyên ngành quản trị kinh doanh, hay chuyên ngành quản trị nguồn nhân lực đã chọn đề tài báo cáo là quản trị nhân sự, nay mình hướng dẫn sơ qua cho mọi người tham khảo nhé hoặc bạn nào cần người viết báo cáo thực tập thuê liên hệ dưới bài viết

Đề tài báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực khác đề tài khác ở chỗ nào?

trước tiên thì chúng ta xem lại các học phần của chuyên ngành quản trị kinh doanh, chúng ta có thể chọn rất nhiều đề tài làm báo cáo thực tập ngoài đề tài quản trị nguồn nhân lực, nhưng một số bạn đã đăng ký và có ý định đăng ký đề tài này nên hiểu là chúng ta sẽ nói chuyên sâu về tình hình thực trạng công tác quản trị nguồn nhân sự công ty 2-3 năm vừa qua, suốt cả đề tài chúng ta đều nói về quá khứ, về tình hình công tác này trong 3 năm cũ chứ không phải là hiện tại hay tương lai, mình ví dụ năm nay là năm 2017, thì đề tài của chúng ta chỉ nói về số liệu 3 năm cũ là năm 2014-2016 mà thôi

Vậy đề tài làm báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực gồm những nội dung gì?

Trên cơ sở đánh giá thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty nhằm đưa ra đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao công tác quản trị nguồn nhân lực của công ty
3. Phạm vi nghiên cứu
Về không gian: tại Công ty ,,,,,,,,,,,,,
Về thời gian: Số liệu nghiên cứu trong 3 năm (2013-2015)
4. Phương pháp nghiên cứu
Để hoàn thành khóa luận này, bên cạnh việc thực hiện phương pháp tiếp xúc và trao đổi, tôi còn kết hợp sử dụng phương pháp nghiên cứu thực nghiệm(đúc kết kinh nghiệm từ quá trình thực tập) và phương pháp nghiên cứu tại bàn giấy(thu thập tài liệu, thông tin công ty).
Tất cả các phương pháp trên đều dựa vào nguồn thông tin thứ cấp bao gồm các tài liệu, giáo trình có liên quan đến đề tài và nguồn thông tin sơ cấp thông qua việc tìm hiểu, tiếp xúc, điều tra thực tế trong nội bộ doanh nghiệp.
5. Đối tượng nghiên cứu
Hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại Công ty TNHH ,,,,,,,,,,,,,,,trong 3 năm( 2013 – 2015)
6. Kết cấu của khóa luận
Mở đầu
Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nguồn nhân lực
Chương 2: Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại Công ty ,,,,,,,,,,,,,,,
Chương 3: Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty
Kết luận

đề cương mẫu của một bài báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực như thế nào?

CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC
1.1 Khái niệm về quản trị nguồn nhân lực
1.2 Các hoạt động cơ bản của quản trị nguồn nhân lực
1.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực
1.2.2 Phân tích công việc
1.2.3 Chiêu mộ và tuyển chọn nhân sự
1.2.4 Đào tạo nguồn nhân lực
1.2.5 Đánh giá hoàn thành công việc
1.2.6 Lương bổng, thưởng và chính sách đãi ngộ
1.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến quản trị nguồn nhân lực
1.3.1 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
1.3.2 Nhóm yếu tố ảnh hưởng của môi trường bên trong
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ………
2.1 Tổng quan về công ty TNHH TMDV Sao Nam Việt
2.1.1. Quá trình hình thành và quá trình phát triển
2.1.1.1. Quá trình hình thành
2.1.1.2.Quá trình phát triển
2.1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn
2.1.2.1.Nhiệm vụ
2.1.2.2. Quyền hạn
2.1.3.Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.3.1.Cơ cấu tổ chức
2.1.3.2.Chức năng của các phòng ban
2.1.4 Các sản phẩm của công ty
2.1.5. Cơ sở vật chất, kỹ thuật
2.1.6 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2013 – 2015)
2.1.7.Định hướng phát triển của công ty
2.2 Thực trạng công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty …………
2.2.1. Tình hình nhân sự công ty……………..
2.2.2 Công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty……………….
2.2.2.1 Hoạch định nguồn nhân lực tại công ty
2.2.2.2. Nhu cầu tuyển dụng
2.2.2.3 Nguồn tuyển dụng
2.2.2.4 Hình thức tuyển dụng
2.2.2.5. Quy trình tuyển dụng
2.2.2.6 Kết quả tuyển dụng
2.2.3.Thực trạng công tác đào tạo
2.2.3.1. Xác định nhu cầu đào tạo
2.2.3.2. Xây dựng kế hoạch đào tạo
2.2.3.3 Hình thức đào tạo
2.2.3.4 Số lượng đào tạo
2.2.3.5 Kinh phí đào tạo
2.2.4 Đãi ngộ nhân viên
2.2.4.1 Đãi ngộ tinh thần
2.2.4.2 Đãi ngộ vật chất
2.2.5 Các nhân tố ảnh hưởng tới công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty …………………
2.2.5.1 Ảnh hưởng của môi trường bên ngoài
2.2.5.2 Ảnh hưởng của môi trường bên trong công ty …………..
2.3 Đánh giá công tác quản trị nguồn nhân lực
2.3.1 Ưu điểm
2.3.2 Nhược điểm
CHƯƠNG 3: NHỮNG GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY TNHH………………
3.1.Giải pháp về cơ cấu tổ chức nhân sự
3.2 Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng
3.3. Giải pháp hoàn thiện chính sách đào tạo và phát triển
3.4.Chính sách tiền lương của Công ty
3.5.Giải pháp hoàn thiện chính sách khen thưởng
3.6.Kiến nghị
3.6.1.Kiến nghị với công ty
3.6.2. Một vài kiến nghị đối với nhà nước
KẾT LUẬN

BẠN NÀO CHƯA HIỄU RÕ CÓ THỂ NHẮN TIN HAY ĐIỆN THOẠI CHO MÌNH HỖ TRỢ THÊM NHÉ: SĐT/ZALO 0973287149, NGOÀI RA MÌNH CŨNG LÀM BÁO CÁO CHO BẠN NÀO CÓ NHU CẦU NHÉ

CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG

Báo cáo thực tập tổng hợp ngành quản trị kinh doanh

Báo cáo thực tập kinh doanh tổng hợp là một dạng báo cáo mô tả khá nhiều các vấn đề của công ty trong báo cáo thực tập của sinh viên, dạng báo cáo tổng hợp ngành quản trị kinh doanh này hiện nay cũng nhiều trường quy định cho sinh viên làm và sau khi hoàn tất báo cáo thực tập tổng hợp này thì các bạn còn làm thêm bài chuyên đề khóa luận nữa

Sau đây mình mô tả trước cấu trúc cơ bản của một bài báo cáo thực tập tổng hợp ngành quản trị kinh doanh.

LỜI MỞ ĐẦU 1
Chương 1: Giới thiệu chung về doanh nghiệp 2
1.1. Quá trình hình thành thành và phát triển của doanh nghiệp 2
1.1.1. Tên, địa chỉ và quy mô hiện tại của doanh nghiệp 2
1.1.2. Các mốc quan trọng trong quá trình phát triển 2
1.2. Chức năng nhiệm vụ của doanh nghiệp: 3
1.2.1. Các chức năng, nhiệm vụ của doanh nghiệp 3
1.2.2. Các hàng hoá và dịch vụ hiện tại 3
1.3. Công nghệ sản xuất của một số hàng hoá hoặc dịch vụ chủ yếu 4
1.4.2. Kết cấu sản xuất của doanh nghiệp (vẽ sơ đồ kết cấu sản xuất, bộ phận 7
1.5.2. Chức năng nhiệm vụ cơ bản của các bộ phận quản lý 8
Chương 2: Phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp 10
2.1. Phân tích tình hình tiêu thụ sản phẩm và công tác marketing 10
2.1.1. Tình hình tiêu thụ sản phẩm trong những năm gần đây 10
2.1.1.1. Kết quả bán hàng theo sản phẩm 11
2.1.1.2. Kết quả bán hàng theo khu vực 12
2.1.2. Chính sách sản phẩm – thị trường 13
2.1.3. Chính sách giá 17
2.1.4. Chính sách phân phối 18
2.1.6. Công tác thu thập thông tin marketing của doanh nghiệp 24
2.1.7. Một số đối thủ cạnh tranh của doanh nghiệp 26
2.1.8. Nhận xét về tình hình tiêu thụ và công tác marketing của doanh nghiệp 26
2.2. Phân tích công tác lao động, tiền lương 27
2.2.1. Cơ cấu lao động của doanh nghiệp 27
2.2.2. Định mức lao động 29
2.2.3. Tình hình sử dụng thời gian lao động 31
2.2.4. Năng suất lao động 32
2.2.5. Tuyển dụng và đào tạo lao động 34
2.2.5.1. Tuyển dụng: 34
2.2.5.2. Công tác đào tạo trong năm 2014 36
2.2.6. Các chính sách về tiền lương 38
2.2.7. Nhận xét về công tác lao động và tiền lương của doanh nghiệp 40
2.3. Phân tích công tác quản lý vật tư, tài sản cố định 41
2.3.1. Các loại nguyên vật liệu dùng trong doanh nghiệp 41
2.3.2. Cách xây dựng mức sử dụng nguyên vật liệu 41
2.3.3. Tình hình sử dụng nguyên vật liệu: nhập, xuất, tồn kho nguyên vật liệu 42
2.3.4. Tình hình dự trữ, bảo quản và cấp phát nguyên vật liệu 47
2.3.5. Cơ cấu và tình hình hao mòn của tài sản cố định 49
2.3.6. Tình hình sử dụng tài sản cố định 50
2.3.7. Nhận xét về công tác quản lý vật tư và tài sản cố định. 51
2.4. Phân tích chi phí và giá thành 52
2.4.1. Phân loại chi phí 52
2.4.2. Xây dựng giá thành kế hoạch 53
2.4.3. Phương pháp tập hợp chi phí và tính giá thành thực tế 57
2.4.4. Các loại sổ sách kế toán 59
2.5. Phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp 60
2.5.1. Phân tích bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh 60
2.5.2. Phân tích bảng cân đối kế toán 63
2.5.3. Phân tích một số tỷ số tài chính 67
2.5.3. Phân tích các chỉ số đòn bẩy tài chính 69
2.5.4. Nhận xét về tình hình tài chính của doanh nghiệp 70
CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT, GIẢI PHÁP KẾT LUẬN 72
3.1. Định hướng phát triển của công ty trong thời gian tới: 72
3.2. Giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính của công ty 72
3.2.1. Hoàn thiện về tổ chức công tác phân tích: 72
3.2.2 Đào tạo nhân sự cho công tác phân tích tài chính 76
3.3. Kiến nghị 76
KẾT LUẬN 81

Nhìn chung báo cáo thực tập tổng hợp ngành quản trị kinh doanh khá dài, mỗi trường có một kiệu khác nhau nhưng giống nhau ở chỗ là sinh viên phải làm nhiều lĩnh vực trong bài báo cáo chứ không phải một đề tài riêng nên sinh viên các trường có dạng báo cáo thực tập tổng hợp này khá khó khăn trong việc hoàn thiện bài báo cáo của mình và nhiều bạn cần dịch vụ làm báo cáo thực tập

Các bạn sinh viên trong quá trình làm bài gặp khó khăn có thể cần tư vấn bài làm xin hãy liên hệ mình, hi vọng có thể giúp được cho các bạn: SĐT/ZALO 0973.287.149

Lựa chọn đề tài, viết báo cáo thực tập tốt nghiệp

Trong quá trình thực tập, sinh viên sẽ viết báo cáo thực tập tốt nghiệp để đánh giá kiến thức và kỹ năng sinh viên thu thập được qua quá trình thực tập. Báo cáo thực tập tốt nghiệp là sản phẩm khoa học của sinh viên sau quá trình thực tập dưới sự hướng dẫn và giám sát của giáo viên hướng dẫn.

 

De cuong bao cao thuc tap
De cuong bao cao thuc tap

Đề tài báo cáo thực tập sinh viên lựa chọn và viết cho báo cáo thực tập tốt nghiệp có thể liên quan đến một hay một số nội dung gắn liền với công việc thực tế tại đơn vị thực tập hoặc có thể lựa chọn đề tài có nội dung liên quan đến các vấn đề đặt ra cần giải quyết của ngành chứ không chỉ gói gọn tại đơn vị thực tập.
Trong báo cáo thực tập tốt nghiệp, sinh viên sẽ trình bày cơ sở lý luận về đề tài lựa chọn, những vấn đề thực tế tại các đơn vị thực tập hoặc thực tiễn có trong xã hội liên quan đến nội dung đề tài và đưa ra các nhận xét của mình. Sinh viên có thể đưa ra các đề xuất của mình dưới góc độ khả năng nhận định và suy nghĩ độc lập của sinh viên dựa trên nền tảng kiến thức đã học.

bao-cao-thuc-tap
Báo cáo thực tập tốt nghiệp sau khi hoàn thành cần có xác nhận và nhận xét của đơn vị thực tập về quá trình làm việc tìm hiểu của sinh viên, tính xác thực của những vấn đề đã nêu trong đề tài cũng như những đánh giá từ phía đơn vị đối với các nhận xét, các đề xuất nêu ra trong báo cáo thực tập tốt nghiệp. Trong những trường hợp đặc biệt khác, tùy theo nội dung của đề tài, giáo viên hướng dẫn sẽ chịu trách nhiệm về tính xác thực của báo cáo do sinh viên thực hiện.

Lời cảm ơn trong báo cáo tốt nghiệp sinh viên kinh tế

LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian học tập tại trường Đại Học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh. Ban giám hiệu nhà trường, khoa kế toán – kiểm toán đã tạo điều kiện cho em học tập cũng như toàn thể các Thầy Cô đã tận tình giảng dạy truyền đạt khối kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho chúng em để làm hành trang vững chắc đầy tự tin khi bước vào đời. Để bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc em xin chân thành cảm ơn tất cả Quý Thầy Cô.
Để hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp, em vô cùng biết ơn Cô Vũ Thu Hằng là người trực tiếp hướng dẫn, dìu dắt em tiếp cận với thực tế tại công ty trong suốt thời gian vừa qua bằng tất cả tấm lòng chân tình và tinh thần trách nhiệm của mình.

loi cam on trong bao cao thuc tap
loi cam on trong bao cao thuc tap

Em xin chân thành gửi lời cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật xây dựng Sinh Việt, các anh chị trong phòng kế toán đã tạo điều kiện thuận lợi cho em nghiên cứu, tiếp cận với thực tế, vận dụng những kiến thức đã học mà phát huy khả năng sáng tạo của mình, đồng thời biết được những nhược điểm mà khắc phục, sửa đổi để hoàn thành tốt chuyên đề tốt nghiệp này .
Cuối lời, với lòng trân trọng và biết ơn sâu sắc một lần nữa em xin chân thành cảm ơn và kính chúc quý Thầy cô, Ban Giám Đốc cùng toàn thể anh, chị trong Công ty cổ phần thương mại dịch vụ kỹ thuật xây dựng Sinh Việt được dồi dào sức khoẻ, thành đạt và thăng tiến trong công việc.
Trân trọng kính chào!
Tây Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2015
Ngô Thị Hoài Mỹ

Báo cáo thực tập tốt nghiệp nhà thuốc đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài Báo cáo thực tập ngành dượcBáo cáo thực tập tốt nghiệp nhà thuốc đạt 9 điểm để các bạn làm mẫu viết bài báo cáo thực tập của mình.

LỜI NÓI ĐẦU

Ngành Dược là một bộ môn khoa học rất quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến sinh mạng của mỗi con người. Vì vậy được Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm chú trọng, tạo điều kiện phát triển về trang thiết bị kỹ thuật, còng nh­ nguồn nhân lực. Mỗi người chúng ta muốn đi sâu tìm hiểu về nó thì cần có thời gian, thời gian đó dường nh­ không có giới hạn, có thể một vài năm thậm chí gần hết đời người vẫn chưa đủ.
Qua thời gian học tập ở trường được sự quan tâm chỉ bản tận tình của thầy cô cùng sáu tuần thực tập thực tế tại nhà thuốc 18 Vĩnh Hồ đã giúp em phần nào hiểu được về ngành dược học. Sau đâu em xin được trình bày những điều em được học từ thực tế nhà thuốc 18 Vĩnh Hồ.
I. Các tổ chức quản lý một nhà thuốc
Nha thuốc 18 Vĩnh Hồ gồm có Dược sĩ Nguyễn Thị Lợi, phụ trách cùng với 2 dược tá giúp việc.
Nhà thuốc nằm ở đường đi lại là địa điểm bán lẻ các mặt hàng thuốc tân dược cho phần lớn dân cư trong địa bàn Hà Nội. Trong những ngày đầu thành lập nhà thuốc gặp nhiều khó khăn thử thách, nhưng với khả năng và lòng nhiệt huyết của Dược sĩ Nguyễn Thị Lợi đồng thời được sự giúp đỡ, ủng hộ của mọi người xung quanh Nhà thuốc 18 Vĩnh Hồ ngày một phát triển.
Về cơ sở vật chất trang thiết bị Nhà thuốc đã trang bị đầy đủ tủ thuốc với các ngăn khác nhau, nhằm mục đích sắp xếp thuốc theo tác dụng dược lý của từng loại để tiện trong khi bán thuốc. Thuốc độc A – B và hướng tâm thần được sắp xếp trong một ngăn tủ riêng và có khóa chắc chắn.
Để đảm bảo yêu cầu của một số thuốc cần bảo quản thuốc ở nơi có nhiệt độ lạnh, nhà thuốc đã trang bị tủ lạnh giúp thuốc luôn đảm bảo chất lượng theo quy định. Ngoài ra nhà thuốc còn có các cách tham khảo về thuốc, kéo cắt thuốc, tói đóng gói, bình cứu hỏa (phòng khi có bất trắc xảy ra).
Đội ngò nhân viên tại nhà thuốc gồm có:
Một dược sĩ có bằng Đại học và 2 dược tá giúp việc. Nhân viên nhà thuốc luôn có trách nhiệm, nhiệt tình với công việc, thường lắng nghe tâm sự của người bệnh, tư vấn cho bệnh nhân mua thuốc phù hợp với tói tiền của mình, song vẫn đảm bảo khỏi bệnh. Vì thế đã tạo được niềm tin yêu đối với khách hàng.

……………

Các bạn vui lòng nhanh tay tải tài liệu về máy nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

 

Báo cáo thưc tập lập kế hoạch kinh doanh ngành xây dựng

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài Báo cáo thực tập lập dự án kinh doanhBáo cáo thưc tập lập kế hoạch kinh doanh ngành xây dựng để các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

Mình xin trích dẫn một đoạn để các bạn tham khảo:

I. GIỚI THIỆU
1. CÔNG TY TNHH TM DV KT XXXXXX XXXXX
Công ty TNHH TM DV KT XXXXXX XXXXX là đơn vị thƣơng mại xuất nhập khẩu,tƣ vấn thi
công , thiết kế với đội ngũ nhân sự nhiều năm kinh nghiệm. Ngoài ra, doanh nghiệp còn là Đại lý
phân phối cấp 1 cho các hãng máy điều hòa, máy nƣớc nóng năng lƣợng mặt trời, máy phát điện
năng lƣợng mặt trời của các hãng nổi tiếng trên khắp thị trƣờng Việt Nam, Lào và Cambodia . Doanh
nghiệp đƣợc thành lập tại Việt Nam từ năm 2005 là cửa hàng buôn bán nhỏ trong ngành điện máy
với vốn điều lệ ban đầu là 50,000,000 VNĐ, năm 2010 chính thức thành lập công ty với vốn điều lệ
là 3 tỷ VNĐ và đến nay vốn điều lệ đã đƣợc nâng lên thành 10 tỷ VNĐ.
Tầm nhìn
Công ty TNHH TM DV KT XXXXXX XXXXX với kế hoạch 2015-2020 sẽ chiếm khoảng 60% thị
phần trong việc cung cấp ống nhựa cho các công trình dự án cao cấp cho thị trƣờng Việt Nam.
Sứ mệnh
Chúng tôi phân phối sản phẩm ống nhựa XIXXX theo hƣớng hiện đại, minh bạch và có trách
nhiệm.Với các đặc tính độc đáo và ứng dụng rộng rãi trong các hệ thống sƣởi ấm, hệ thống ống nƣớc,
ống gas, thủy lợi và ống thủy điện, sản phẩm mang tới giải pháp cho ngành xây dựng, ngành công
nghiệp nhằm rút ngắn thời giant thi công, thẩm mỹ và chất lƣợng cao nhƣng vẫn đảm bảo tính kinh tế
và thân thiện với môi trƣờng.
Giá trị cốt lõi
Trung thực: trung thực trong suy nghĩ và hành động, cam kết chất lƣợng dịch vụ vƣợt trội .
Trách nhiệm: trách nhiệm cung cấp sản phẩm tốt, chất lƣợng cao cho thị trƣờng Việt Nam
Tôn trọng: tôn trọng bản thân, đồng nghiệp, đối tác, khách hàng, tuân thủ luật pháp của nƣớc sở tại
và quy định của công ty.
THÔNG TIN LIÊN HỆ
 Tên chủ sở hữu : TRƢƠNG VĂN XXXXXX
 Chức vụ : Giám Đốc.
 Giấy phép kinh doanh: XXXXXX
 Địa chỉ liên lạc : XXXXXX
Chi nhánh XXXXXX
 Giấy phép kinh doanh: XXXXXX
 Số điện thoại : XXXXXX
 Email : XXXXXX
 Website: XXXXXX

Các bạn vui lòng tải về để xem nhé!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, còn rất nhiều bài lập kế hoạch kinh doanh nữa để các bạn tham khảo!

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149