Báo cáo thực tập quản lý ngân sách nhà nước Đà Lạt -Lâm Đồng

Đề tài báo cáo thực tập: Quản lý ngân sách phường 11 tại Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

Lời mở đầu

Trong công cuộc đổi mới đất nước, phường, xã là đơn vị hành chính cơ sở có tầm quan trọng đặc biệt, đó không chỉ là một đơn vị hành chính về mặt Nhà nước mà còn là “ngôi nhà chung” của cộng đồng dân cư. Thời gian qua, cùng với những đổi thay của đất nước, xây dựng nông thôn mới, ngân sách cấp phường đã có nhiều biến đổi tích cực, tạo nguồn thu ngày càng lớn hơn, đáp ứng nhu cầu chi phong phú và đa dạng. Nguồn thu của ngân sách cấp phường đã không ngừng tăng lên, ngoài các khoản thu thường xuyên, ngân sách cấp phường đã tích cực khai thác và huy động các nguồn thu khác để phục vụ cho yêu cầu xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương. Về phía Nhà nước, trong những năm qua ngân sách nhà nước đã tích cự hỗ trợ cho ngân sách cấp phường để cùng với nguồn thu do cấp phường trực tiếp thu cân đối chi thường xuyên và chi đầu tư trên địa bàn. Nhờ đó chính quyền cấp phường có điều kiện thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội  tại địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được rất đáng khích lệ trong việc đầu tư cơ sở hạ  tầng nông thôn, thực hiện các biện pháp phúc lợi xã hội, chăm lo các gia đình chính sách ngân sách cấp phường cũng đã bộc lộ những yếu kém và hạn chế nhất định. Hạn chế trong quản lý thu ngân sách  do chưa tổ chức khai thác tiềm năng sẵn có, còn buông lỏng quản lý các nguồn thu được giao, để thất thu lớn. Hạn chế trong công tác lập, chấp hành, quyết toán ngân sách  dẫn đến việc quản lý ngân sách cấp phường bị buông lỏng, thất thoát và lãng phí. Xuất phát từ tình hình đó thì vấn đề tìm biện pháp nhằm  hoàn thiện  từng bước công tác quản lý ngân sách  ở cấp cơ sở mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng, bức xúc đối với các địa phương trong cả nước nói chung và đối với  thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng nói riêng trong giai đoạn hiện nay .

Với lý do trên tôi lựa chọn nghiên cứu đề tài “ Quản lý ngân sách phường 11 tại  Thành phố Đà Lạt – tỉnh Lâm Đồng

Nội dung luận văn, ngoài phần mở đầu và kết luận, gồm 3 chương:

Chương I: Tổng quan về ngân sách nhà nước và quản lý ngân sách cấp phường.

Chương II: Thực trạng quản lý ngân sách  phường 11 tại thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng trong thời gian qua.

Chương III: Các giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách phường 11 tại thành phố Đà Lạt- Lâm Đồng

 

DOWNLOAD

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức cấp phường

Báo cáo thực tập : Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú

LỜI MỞ ĐẦU
Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của nền hành chính nước ta đã cho thấy chính quyền cấp phường  luôn giữ một vị trí, vai trò rất quan trọng. Có thể coi đây là nền tảng của toàn bộ hệ thống chính quyền bởi đây là cấp gần dân nhất, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của hoạt động quản lý Nhà nước trên tất cả các mặt ở địa phương, đảm bảo cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên chính quyền cấp phường  không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách có hiệu lực và hiệu quả nếu thiếu một đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  có đủ trình độ để đảm nhận công việc được giao. Cũng như nhân tố con người trong mọi tổ chức khác, đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  chính là hạt nhân, là nhân tố quyết định đến chất lượng hoạt động của chính quyền phường nói riêng cũng như toàn bộ hệ thống chính trị ở cấp phường  nói chung. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực là yếu tố quyết định chất lượng của bộ máy nhà nước”.

Mặc dù trong những năm qua Chính phủ ban hành rất nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ công chức cấp phường  nói riêng nhưng một thực tế khách quan cần nhận thấy là chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường , đặc biệt là cán bộ, công chức xã, thị trấn ở các vùng nông thôn và miền núi tương đối thấp, không tương xứng với vị trí, vai trò của họ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp phường  và niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền.

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức cấp phường  trên địa bàn quận Tân Phú  cũng đã được các cấp chính quyền coi trọng. Từ khi phường Tây Thạnh quận Tân Phú được tách ra từ phường 15 – quận Tân Bình thì nhiệm vụ xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  trên địa bàn phường càng trở nên cấp thiết hơn. Yêu cầu đối với cán bộ, công chức lúc này không chỉ có đủ phẩm chất, đạo đức, trung thành với sự nghiệp cách mạng, có tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân mà còn cần phải có một trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp tương xứng với vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ thực tế trên, em đã lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập  “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú” với mục đích đưa ra những kiến nghị góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường  của quận Tân Phú  hiện nay và xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của quận nói riêng và của cả nước nói chung trong thời gian tới.

 

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Báo cáo thực tập công tác giải phóng mặt bằng huyện YD

Thân chào các bạn đang làm báo cáo thực tập hành chính, thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đang có nhu cầu tìm bài mẫu về đề tài giải pháp hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng , hi vọng sẽ giúp ích được cho các bạn, Nội dung bài báo cáo gồm có 3 chương như sau:

Chương I: Cơ sở khoa học về giải phóng mặt bằng.
Chương II: Thực trạng về công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang.
Chương III: Giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang

Chúc các bạn có 1 tài liệu bổ ích!

DOWNLOAD TẠI ĐÂY

Nhận viết báo cáo thực tập hành chính – Học viên hành chính

báo cáo hành chính

Thân chào các bạn học viên Học viện hành chính, nhóm chúng tôi nhận hỗ trợ các anh chị hoàn tất bài báo cáo thực tập của mình, vì một số lý do các anh chị không hoàn thành được cho mình như bận rộn công việc hay muốn đạt kết quả cao trong bài báo cáo của mình. Với kinh nghiệm cũng khá lâu trong vấn đề này chúng tôi tự tin có thể giúp đỡ anh chị theo ý anh chị mong muốn.

Chúng tôi cũng có thể tư vấn cho các anh chị miễn phí khi đang gặp khó khăn trong quá trình lựa chọn đề tài và hướng đi cho đề tài của mình và có thể giúp đỡ anh chị thực tập tại một số cơ quan hành chính mà chúng tôi quen biết tại thành phố Hồ Chí Minh.

Xin trân trọng cảm ơn !

Continue reading “Nhận viết báo cáo thực tập hành chính – Học viên hành chính”

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149