kế toán doanh thu chi phí và xác định kinh doanh môi trường

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đề tài báo cáo thực tập kế toán , hoặc các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

kế toán doanh thu chi phí và xác định kinh doanh tại Công ty môi trường

Trích:

Lời mở đầu

1. Sự cần thiết của đề tài:
Ngày nay với sự phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực công nghệ thông tin liệu có làm ảnh hưởng đến quá trình phát triển luân chuyển chứng từ kế toán tại các công ty không? Và các doanh nghiệp có theo kịp sự phát triển đó hay vẫn sử dụng những phương pháp thủ công. Chứng từ kế toán là nguồn thông tin ban đầu (đầu vào), được xem như nguồn nguyên liệu mà kế toán sử dụng, qua đó có thể tạo lập những thông tin có tính tổng hợp và hữu ích để phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau trong doanh nghiệp. Do có vai trò quan trọng như vậy nên việc lập và tổ chức luân chuyển chứng từ kế toán phải được phản ánh kịp thời, linh hoạt không chồng chéo và phù hợp với sự phát triển của công nghệ thông tin. Điều đó có ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng thông tin của kế toán, đặc biệt trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí được phản ánh kịp thời làm cho lợi nghuận công ty trung thực, hợp lý.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, vấn đề mà các doanh nghiệp luôn băn khoăn lo lắng là: “Hoạt động kinh doanh có hiệu quả hay không? Doanh thu có trang trải được toàn bộ chi phí bỏ ra hay không? Làm thế nào để tối đa hoá lợi nhuận?”. Thật vậy, xét về mặt tổng thể các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh không những chịu tác động của qui luật giá trị mà còn chịu tác động của qui luật cung cầu và qui luật cạnh tranh, khi sản phẩm của doanh nghiệp được thị trường chấp nhận có nghĩa là giá trị của sản phẩm được thực hiện, lúc này doanh nghiệp sẽ thu về được một khoản tiền, khoản tiền này được gọi là doanh thu. Nếu doanh thu đạt được có thể bù đắp toàn bộ chi phí bất biến và khả biến bỏ ra, thì phần còn lại sau khi bù đắp được gọi là lợi nhuận. Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh cũng mong muốn lợi nhuận đạt được là tối đa, để có lợi nhuận thì doanh nghiệp phải có mức doanh thu hợp lí, phần lớn trong các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thì doanh thu đạt được chủ yếu là do quá trình tiêu thụ hàng hoá, sản phẩm. Do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xác định hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Thật vậy, để thấy được tầm quan trọng của hệ thống kế toán nói chung và bộ phận kế toán về tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh nói riêng trong việc đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, em đã chọn đề tài : “Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Lò, Thiết bị đốt và Xử lý Môi trường Việt Nam”, Công ty Cổ phần Lò, Thiết bị đốt và Xử lý Môi trường Việt Nam, với tên giao dịch là FBE Vietnam – là công ty chuyên về mua bán các loại thiết bị đốt để xử lý môi trường, đồng thời chế tạo các loại lò công nghiệp khi có đơn đặt hàng của khách. Qua đề tài này giúp ta thấy được hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như tầm quan trọng của ngành công nghiệp về xử lý môi trường nói chung và của Công ty FBE Vietnam nói riêng như thế nào.

báo cáo thực tập kế toán
báo cáo thực tập kế toán

2. Đóng góp của đề tài:
Qua việc nghiên cứu đề tài này có thể giúp chúng ta nắm rõ hơn về thị trường tiêu thụ và đánh giá được hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, xem xét việc thực hiện hệ thống kế toán nói chung, kế toán xác định kết quả kinh doanh nói riêng ở công ty như thế nào, việc hạch toán đó có khác so với những gì đã học được ở trường đại học hay không? Qua đó có thể rút ra được những ưu khuyết điểm của hệ thống kế toán đó, đồng thời đưa ra một số kiến nghị nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống kế toán về xác định kết quả kinh doanh để hoạt động kinh doanh của công ty ngày càng có hiệu quả.

3. Phương pháp thực hiện đề tài:
Đề tài này được thực hiện dựa vào số liệu sơ cấp và thứ cấp, cụ thể thông qua việc phỏng vấn lãnh đạo và các bộ phận trong công ty, phân tích các số liệu ghi chép trên sổ sách của công ty, các báo cáo tài chính của công ty, các đề tài trước đây và một số sách chuyên ngành kế toán. Số liệu chủ yếu được phân tích theo phương pháp diễn dịch và thống kê. Đồng thời em cũng tham khảo một số văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành.

4. Phạm vi nghiên cứu:
Về không gian: Công ty FBE Vietnam.
Về thời gian: Đề tài được thực hiện từ 17/01/2010 đến 17/04/2011.
Số liệu được phân tích là số liệu năm 2009.
Để thực hiện đề tài này, do thời gian có hạn cũng như kiến thức còn hạn chế nên đề tài không thể tránh khỏi sai sót, kính mong sự thông cảm và chỉ bảo nhiều hơn ở thầy cô.

5. Đối tượng nghiên cứu:

báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty môi trường .

6. Kết cấu các chương của đề tài: Đề tài bao gồm 4 chương:
Chương 1: Giới thiệu chung về Công ty FBE Vietnam.
Chương 2: Cơ sở lý luận về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh.
Chương 3: Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty môi trường.
Chương 4: Nhận xét-Kiến nghị.

DOWLOAD

P/S nhóm thuctaptotnghiep.net nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, cho các bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề xin chỗ thực tập và chứng từ làm báo cáo. Các bạn lên hệ AD để được làm báo cáo tốt nghiệp thuê trọn gói nhé.

kế toán doanh thu chi phí và xác định kinh doanh vận tải

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đề tài báo cáo thực tập kế toán , hoặc các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

Trích:
LỜI NÓI ĐẦU

1. Lý do chọn đề tài:
Doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh là mối quan tâm hàng đầu của tất cả các doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp thương mại nói riêng. Xác định doanh thu, chi phí là 1 giai đoạn không thể thiếu trong mỗi chu kì kinh doanh vì nó có tính quyết định đến sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Bên cạnh đó xác định kết quả kinh doanh là thành quả lao động cuối cùng, là mục tiêu sống còn của doanh nghiệp. Đồng thời tạo nguồn thu chủ yếu cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy xã hội phát triển. Vì vậy công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh có vai trò quan trọng nó sẽ giúp cho nhà quản trị có cái nhìn đúng đắn về thực trạng doanh nghiệp mình. Từ đó đề ra các biện pháp và kế hoạch cụ thể cho từng giai đoạn kinh doanh của doanh nghiệp.
Với những nhận thức về tầm quan trọng của đề tài: “ Hoàn thiện công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty vận tải” . Sau khi được trang bị kiến thức ở nhà trường và qua thời gian tìm hiểu tại công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long em đã chọn đề tài này cho bài báo cáo thực tập kế toán của mình.

báo cáo thực tập kế toán
báo cáo thực tập kế toán

2. Mục đích nghiên cứu:
Làm rõ hơn về kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh vận tải nói chung và của công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long nói riêng để tìm hiểu những mặt đã làm được những hạn chế còn tồn tại qua đó đưa ra một số đề xuất để góp phần
hoàn thiện hơn nữa về công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài là toàn bộ chứng từ kế toán, sổ sách kế toán có liên quan đến tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long.

4. Phương pháp nghiên cứu:
Khóa luận sử dụng nhiều phương pháp nghiên cứu chủ yếu là những phương pháp sau:
– Phương pháp thống kê
– Phương pháp thu thập liệt kê số liệu
– Phương pháp phân tích
– Phương pháp so sánh
5. Kết cấu đề án:
Nội dung của bài khóa luận ngoài phần mở đầu được trình bày trong 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng về kế toán doanh thu, chi phí và xác đinh kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long.
Chương 3: Hoàn thiện tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại Công ty TNHH Tiếp Vận Hải Long.
Được sự giúp đỡ nhiệt tình của giáo viên Th.s Nguyễn Thị Thu và các anh chị trong phòng kế toán Công ty TNHH Vận Hải Long, nhưng với kiến thức, kinh nghiệm còn hạn chế nên bài viết của em không tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy,
em rất mong nhận được góp ý, nhận xét của các thầy cô giáo để bài báo cáo thực tập kế toán của em được hoàn thiện hơn, cũng là cơ hội để em học tập và trau dồi thêm kiến thức cho nghiệp vụ kế toán thực tế sau này.

DOWLOAD

P/S nhóm thuctaptotnghiep.net nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, cho các bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề xin chỗ thực tập và chứng từ làm báo cáo. Các bạn lên hệ AD để được làm báo cáo tốt nghiệp thuê trọn gói nhé.

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh lương thực

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn đề tài báo cáo thực tập kế toán , hoặc các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tạhttp://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

báo cáo thực tập kế toán

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long – Xí nghiệp Bình Minh

Trích:

LỜI MỞ ĐẦU
˜&™

1. Sự cần thiết của đề tài
Sau 11 năm đàm phán, ngày 11 tháng 1 năm 2007, Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế. Đây chính là cơ hội lớn giúp cho các doanh nghiệp nước ta khai thác lợi thế kinh doanh, tăng cường khả năng hợp tác quốc tế, tranh thủ nguồn lực bên ngoài để phát huy tốt nội lực vốn có nhằm mở rộng thị trường, hòa nhập vào nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên, đó cũng là thách thức lớn cho các doanh nghiệp chưa có bước chuẩn bị kỹ về nguồn lực và công nghệ. Trong nền kinh tế thị trường, một doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển đòi hỏi phải có đội ngũ nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, am hiểu và nghiên cứu thị trường để có thể đưa ra chiến lược kinh doanh phù hợp với quy luật cung cầu của thị trường. Vấn đề quan trọng là các doanh nghiệp phải làm thế nào để sản phẩm của mình làm ra đạt chất lượng cao, mẫu mã đa dạng và được thị trường chấp nhận.

Bất cứ doanh nghiệp nào khi kinh doanh đều muốn đạt được lợi nhuận tối đa, do đó việc thực hiện hệ thống kế toán về doanh số tiêu thụ sẽ đóng vai trò quan trọng,  trong việc xác định và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan trọng trên kết hợp giữa lý thuyết và tìm hiểu thực tế tại Xí nghiệp Bình Minh và em muốn hiểu rõ hơn các phương pháp cũng như quy trình thực hiện kế toán doanh thu cụ thể trong doanh nghiệp nên em chọn đề tài “ Kế toán doanh thu tại chi nhánh Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long – Xí nghiệp Bình Minh” cho kỳ thực tập ngắn hạn của mình.

2. Mục tiêu nghiên cứu
– Nghiên cứu phương pháp hạch toán các khoản doanh thu tại Xí nghiệp Bình Minh.

– Thực hiện công tác kế toán, xác định các khoản doanh thu thu được trong quá trình tiêu thụ của Xí nghiệp.

– Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh tại Xí nghiệp. Qua đó nêu lên một số nhận xét về công tác kế toán, cũng như hoạt động của Xí nghiệp, để Xí nghiệp và Công ty cổ phần xem xét và có kế hoạch điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế. Từ đó hoàn thiện công tác kế toán tại Xí nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh cho Xí nghiệp Bình Minh cũng như Công ty Cổ phần Lương thực Thực phẩm Vĩnh Long.

3. Đối tượng nghiên cứu
– Nghiên cứu về các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến quá trình tiêu thụ tại Xí nghiệp.

– Nghiên cứu công tác kế toán ở bộ phận kế toán của Xí nghiệp

– Thực hiện công tác kế toán tiêu thụ tại Xí nghiệp .

– Tổng hợp những nghiên cứu thực tế trong thời gian thực tập, tiến hành so sánh giữa thực tế và lý thuyết. Từ đó rút ra nhận xét về tình hình hoạt động tại Xí nghiệp.

4. Phương pháp nghiên cứu
– Thông qua việc trao đổi cùng Cô, Chú, Anh, Chị trong phòng Kế toán, quan sát và tìm hiểu tình hình thực tế tại Xí nghiệp trong thời gian thực tập.

– Đồng thời thu thập số liệu từ báo cáo, tài liệu của Xí nghiệp để phân tích, so sánh, đối chiếu lý thuyết, các tài liệu ghi chép trong sổ sách của Xí nghiệp, các loại sách chuyên ngành kế toán, các văn bản quy định chế độ tài chính hiện hành, chính sách kế hoạch kinh doanh của Xí nghiệp.

5. Bố cục của chuyên đề

báo cáo thực tập kế toán gồm 3 chương:

Chương 1: Giới thiệu khái quát về Xí nghiệp chế biến lương thực Bình Minh – Vĩnh Long

            Chương 2: Kế toán doanh thu tại Xi nghiệp chế biến lương thực Bình Minh – Vĩnh Long

            Chương 3: Nhận xét và kết luận

DOWLOAD

P/S nhóm thuctaptotnghiep.net nhận làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, cho các bạn nào gặp khó khăn trong vấn đề xin chỗ thực tập và chứng từ làm báo cáo. Các bạn lên hệ AD để được làm báo cáo tốt nghiệp thuê trọn gói nhé.

Kế toán doanh thu xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn hoàng cung

Báo cáo thực tập kế toán: Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại khách sạn hoàng cung

bao-cao-thuc-tap-ke-toan
báo cáo thực tập kế toán

Trích:

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

 1.1. Lý do chọn đề tài

Ngày nay, du lịch đã thực sự trở thành nhu cầu không thể thiếu trong đời sống xã hội, nó được coi là phương tiện hiệu nghiệm để các dân tộc trên thế giới hiểu nhau, góp phần không nhỏ vào việc phân phối thu nhập giữa các quốc gia, đẩy mạnh phát triển kinh tế và tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người.

Ngày 7/11/2006 vừa qua, Việt Nam đã chính thức là thành viên thứ 150 của Tổ Chức Thương Mại Thế Giới WTO. Sự kiện này đã đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam những cơ hội và thách thức mới.

Bên cạnh đó, Thành phố Huế là một trong những thành phố du lịch nổi tiếng ở Việt Nam và Huế được UNESCO công nhận là di sản văn hoá của thế giới, Huế nổi tiếng là một thành phố có truyền thống văn hoá lịch sử lâu đời và đặc biệt là con người Huế rất hiền lành, chân thật. Đó chính là một lợi thế rất lớn của Huế. Ở Huế du lịch được xem là một ngành công nghiệp “không khói” kinh doanh dịch vụ tổng hợp, nó kéo theo nhiều ngành sản xuất kinh doanh khác cũng phát triển, đem lại nguồn lợi ích kinh tế và kéo theo nó còn mang lại lợi ích văn hoá xã hội. Chính vì thế mà Huế luôn xem đầu tư phát triển du lịch là thế mạnh hàng đầu. Hàng năm thành phố Huế đón hàng triệu lượt khách từ khắp mọi nơi trên thế giới và đặc biệt là lễ hội Festival tổ chức thường kì hai năm một lần đã tạo ra được công ăn việc làm cho hàng triệu người lao động, góp phần ổn định xã hội và phát triển đất nước.

Mô hình công ty cổ phần là một mô hình sở hữu doanh nghiệp tiên tiến, phù hợp với môi trường kinh doanh chứa đựng nhiều yếu tố phức tạp và rủi ro. Mô hình này cho phép các doanh nghiệp huy động số vốn lớn, san sẻ rủi ro, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập.

Các chủ sở hữu công ty cổ phần – các cổ đông đặc biệt quan tâm đến lợi nhuận mà công ty đạt được sau một năm hoạt động. Lợi nhuận này đạt được từ đâu? Thông tin về  kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh của công ty được kế toán thể hiện và cung cấp thông qua các báo cáo tài chính. Bất kỳ một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nào trong bất cứ loại hình kinh doanh nào thì nhiệm vụ đặt lên hàng đầu không gì khác hơn đó chính là lợi nhuận. Đặc biệt là ngành du lịch mặc dù nó mang đậm tính dân tộc nhưng nó vẫn đặt lợi nhuận làm mục tiêu hàng đầu. Trong đó công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung là một ví dụ cụ thể. Công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung là đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú và các mặt hàng ăn, uống, giải trí… vì vậy công việc kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh là rất quan trọng đối với công ty và giúp doanh nghiệp đo lường mức độ thực hiện mục tiêu của mình.

Khi đến thực tập tại khách sạn Hoàng Cung em đã thấy tầm quan trọng của công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh nên em đã chọn đề tài “KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN HOÀNG CUNG” để làm Báo cáo thực tập kế toán.

1.2. Mục đích nghiên cứu

Hệ thống hoá vấn đề lí luận về kế toán doanh thu và XĐKQKD trong các đơn vị dịch vụ;

Tìm hiểu, đánh giá thực trạng công tác doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty và từ đó tìm ra những điểm mạnh, điểm yếu của công ty.

Từ đó đưa ra các biện pháp góp phần hoàn thiện công tác kế toán doanh thu và XĐKQKD tại công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung.

1.3. Đối tượng nghiên cứu

Báo cáo thực tập kế toán tập trung nghiên cứu kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung.

1.4. Phạm vi nghiên cứu

Nghiên cứu tình hình tổ chức công tác kế toán doanh thu và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần khách sạn Hoàng Cung qua 2 năm (2006- 2007)

1.5. Phương pháp nghiên cứu

Để hoàn thành đề tài này, em đã vận dụng một số phương pháp nghiên cứu sau:

Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp

Phương pháp thu thập số liệu sơ cấp

Phương pháp điều tra

Phương pháp so sánh

Phương pháp hạch toán kế toán

Phương pháp phân tích, xử lí số liệu

DOWLOAD TẠI ĐÂY

Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh

Báo cáo thực tập kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh là bài báo cáo thực tập kế toán chất lượng và hay được đông đảo các bạn sinh viên làm tài liệu tham khảo. Sau đây mình xin trích một đoạn ngắn để cách bạn tham khảo.

Nền kinh tế ViệtNam  hiện nay là một nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận hành theo cơ chế thị trường, có sự quản lý và điều tiết vĩ mô của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Các chính sách của Nhà nước đã, đang thúc đẩy và tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển.

Trong nền kinh tế đó, các loại hình kinh tế luôn cạnh tranh gay gắt với nhau. Các doanh nghiệp muốn tự khẳng định mình, muốn đứng vững trong nền kinh tế thì phải tìm cách đa dạng hoá và nâng cao chất lượng sản phẩm đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng một cách nhanh nhất, đáp ứng kịp thời nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người tiêu dùng, đảm bảo cho quá trình tái sản xuất liên tục và mở rộng. Như thế đòi hỏi các doanh nghiệp phải hoạch toán kinh doanh một cách tự chủ, độc lập. Mỗi doanh nghiệp đều phải có chiến lược kinh tế cụ thể, có chính sách đúng đắn và quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Hiện nay hoạt động kinh doanh thương mại ở nước ta đã và đang được mở rộng, phát triển mạnh mẽ góp phần tích cực vào hoạt động sản trong nước cả về số lượng lẫn chất lượng hàng hoá, mở rộng mối quan hệ buôn bán trong nước và cả trên thị trường thế giới.

Đối với những doanh nghiệp hoạt động kinh doanh thương mại, hoạt động cơ bản của là lưu chuyển hàng hoá, trong đó tiêu thụ là giai đoạn cuối cùng trong hoạt động kinh doanh. Tiêu thụ là khâu quan trọng có tính chất sống còn của doanh nghiệp, kết quả tiêu thụ khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thương trường đồng thời thể hiện trình độ tổ chức, năng lực quản lý và chiến lược kinh doanh đúng đắn của doanh nghiệp. Và mục đích cuối cùng của các doanh nghiệp này đó là phải có được lợi nhuận, tức là thu nhập cuối cùng từ các hoạt động kinh doanh sau khi đã trừ đi các chi phí đã bỏ ra. Lợi nhuận không chỉ đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại mà còn là đòn bẩy quan trọng, đồng thời là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh. Vì vậy các doanh nghiệp phải không ngừng cố gắng phát huy các thế mạnh của mình, nâng cao chất lượng sản phẩm, hàng hoá; nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh.

Công tác kế toán doanh thu và chi phí là một bộ phận không thể thiếu trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại. Nó phản ánh, theo dõi qua trình luân chuyển và tiêu thụ hàng hoá. Từ đó giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp có có được những thông tin chính xác để đưa ra những quyết định đúng đắn tạo lợi thế trong cạnh tranh.

Xuất phát từ lý do trên, trong thời gian thực tập tại Trung tâm kinh doanh xe máy – chi nhánh trực thuộc Công ty xuất nhập khẩu và dịch vụ tổng hợp Nghệ An, với những kiến thức đã học được, em  mạnh dạn đi sâu nghiên cứu đề tà:” Hoàn thiện kế toán doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh ” tại Trung tâm kinh doanh xe máy.

TẢI TÀI LIỆU

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149