Báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Công ty cổ phần May 10

LỜI MỞ ĐẦU

Sản xuất ra của cải vật chất là điều kiện cho sự tồn tại và phát triển của Xã hội loài người. Cùng với xã hội, các hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đã, đang được mở rộng và ngày càng phát triển không ngừng.
Ngày nay, trong điều kiện nền kinh tế thị trường có sự quản lý vĩ mô của Nhà nước, các doanh nghiệp đang có một môi trường sản xuất kinh doanh thuận lợi: các doanh nghiệp được tự do phát triển, tự do cạnh tranh và bình đẳng trước pháp luật, thị trường trong nước được mở cửa; song cũng vấp phải không ít khó khăn từ sự tác động của quy luật cạnh tranh của cơ chế mới. Để vượt qua quá trình chọn lọc, đào thải khắt khe của thị trường các doanh nghiệp phải giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trong đó việc đẩy mạnh sản xuất và tiêu thụ sản phẩm là vấn đề mang tính sống còn của doanh nghiệp và viết báo cáo tốt nghiệp thuê
Thực hiện sản xuất kinh doanh trong cơ chế thị trường, kế toán là một trong những công cụ quản lý đắc lực ở các doanh nghiệp. Công tác kế toán bao gồm nhiều khâu, nhiều phần hành khác nhau nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý hiệu quả. Trong số đó, kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm là một mắt xích quan trọng không thể thiếu được. Bởi nó phản ánh, giám đốc tình hình biến động của thành phẩm, quá trình tiêu thụ và xác định kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh.
Xuất phát từ tầm quan trọng đó, thông qua sự hướng dần tận tình của cô giáo Thạc sĩ Đào Diệu Hằng và tập thể cán bộ phòng tài chính – kế toán của Công ty CP May 10 em đi sâu nghiên cứu đề tài “Hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10” làm thuê báo cáo thực tập
Mục đích nghiên cứu của đề tài là khái quát những cơ sở lý luận và dựa vào nó để nghiên cứu thực tiễn, phản ánh những mặt thuận lợi và khó khăn tại một doanh nghiệp, đề xuất những phương hướng giải pháp nhằm hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm.
Đối tượng nghiên cứu ở đây là công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10.
Phương pháp nghiên cứu: Tìm hiểu công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10 thông qua phương pháp thống kê, so sánh và các phương pháp của kế toán. Từ đó lựa chọn những mẫu phù hợp với mục đích nghiên cứu, rút ra những nhận xét cũng như tìm ra những giải pháp tối ưu cho công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10.
Bố cục của luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận ra luận văn được chia thành 3 chương
Chương 1: Lý luận chung về kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành trong các doanh nghiệp sản xuất.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm tại Công ty cổ phần May 10.
Chương 3: Một só giải pháp hoàn thiện công tác kế toán thành phẩm và tại Công ty cổ phần May 10
Do trình độ, kinh nghiệm còn hạn chế, thời gian được tìm hiểu tại Công ty không dài nên dù đã rất cố gắng song chắc chắn Luận văn tốt nghiệp này sẽ không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý, chỉ bảo của các thầy cô cũng như của các cán bộ phòng Tài chính – kế toán công ty để Luận văn này hoàn thiện và có ích hơn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh tại chi nhánh công ty đầu tư phát triển công nghiệp T.C.I

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, khi nói đến hoạt động sản xuất kinh doanh thì vấn đề hiệu quả kinh tế luôn được các doanh nghiệp quan tâm và chú trọng. Đây là sự so sánh giữa toàn bộ chi phí bỏ ra và kết quả thu lại được. Muốn làm được điều này đòi hỏi mỗi chúng ta phải có tri thức trong hoạt động sản xuất và quản lý.
Tiêu thụ hàng hoá là khâu cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh, nó có vị trí đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp, nó góp phần to lớn đến sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp. Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, khâu tiêu thụ hàng hoá của quá trình sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp gắn liền với thị trường, luôn luôn vận động và phát triển theo sự biến động phức tạp của các doanh nghiệp.
Chính vì vậy, công tác tiêu thụ hàng hoá luôn luôn được nghiên cứu, tìm tòi, bổ xung để được hoàn thiện hơn cả về lý luận lẫn thực tiễn, nhằm mục đích không ngừng nâng cao hiệu quả của kinh doanh, hiệu năng quản lý.
Trong những năm gần đây, thị trường nước ngoài là một vấn đề nổi trội, vấn đề quan tâm của các doanh nghiệp. Từ khi thực hiện chính sách mở cửa Việt Nam đã thiết lập được nhiều mối quan hệ hợp tác thương mại với nhiều nước trên thế giới. Vì vậy, hàng hoá của các nước cũng được nhập khẩu vào Việt Nam với khối lượng khá lớn nên công tác tiêu thụ hàng hoá càng cần được hoàn thiện hơn. Để tồn tại và phát triển trên thị trường, ngoài việc cung cấp cho thị trường một khối lượng sản phẩm nhất định với chất lượng cao, chủng loại mẫu mã phù hợp, các doanh nghiệp cần phải thực hiện tốt công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và làm thuê báo cáo thực tập
Xây dựng tổ chức công tác hạch toán kế toán khoa học hợp lý là một trong những cơ sở cung cấp thông tin quan trọng nhất cho việc ra quyết định chỉ đạo, điều hành kinh doanh có hiệu quả. Công tác kế toán nói chung, hạch toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng ở các doanh nghiệp đã được hoàn thiện dần song mới chỉ đáp ứng được yêu cầu quản lý ở các doanh nghiệp với mức độ còn hạn chế. Bởi vậy, bổ sung và hoàn thiện hơn nữa công tác kế toán nói chung, hạch toán tiêu thụ hàng hoá nói riêng luôn là mục tiêu hàng đầu của các doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá, trong thời gian thực tập tại chi nhánh công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I em đã đi sâu tìm hiểu và nghiên cứu lý luận của công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá tại chi nhánh của công ty. Hoạt động tiêu thụ hàng hoá của công ty rất đa dạng và phong phú, cùng với số vốn kiến thức học được trên ghế nhà trường em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I ” làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Vì thời gian thực tập ngắn và bản thân còn bị hạn chế nên chuyên đề không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý, chỉ đạo chân tình của cô giáo để chuyên đề của em được hoàn thiện hơn.
Để làm được đề tài này, em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo, thạc sỹ Phạm Thị Bích Chi và phòng kế toán chi nhánh công ty.
Nội dung chính của chuyên đề bao gồm 3 phần:
Phần I: Những vấn đề lý luận cơ bản về hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ trong các doanh nghiệp kinh doanh thương mại.
Phần II: Thực trạng hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I
Phần III: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiêu thụ hàng hoá và xác định kết quả tiêu thụ tại chi nhánh công ty TNHH đầu tư phát triển công nghiệp và thương mại T.C.I

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mìn

Báo cáo thực tập kế toán xác định kết quả kinh doanh

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu Bài báo cáo thực tập kế toán is Báo cáo thực tập kế toán bán hàng and determine kết quả kinh doanh tại công ty Sao Thuỷ Tinh

LỜI NÓI ĐẦU

In the năm recently, nền kinh tế nước ta already have the following chuyển biến sâu sắc, hoạt động theo cơ chế thị trường has sự quản lý of Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa – kinh tế thị trường with the quy luật hoạt động of its was tác động mạnh mẽ to mọi mặt hoạt động của đời sống kinh tế xã hội. Cơ chế thị trường was assertion vai trò tổ chức selected hàng hoá góp phần làm cho nền kinh tế has many started sắc.
Hach toán kế toán is a tool important in hệ thống công cụ quản lý kinh tế tài chính, it has vai trò tích cực in việc điều hành quản lý kiểm soát and its hoạt động kinh tế ở Việt Nam. Theo Quyết định 1141 / QĐ / CĐKINH Tế ngày 1995/01/01 and other systems kế toán qui định trước was thể hiện contents cuae its chuẩn mực quốc tế at the level độ nhất định and are apply to all doanh nghiệp in the range vi cả nước.
Trong nền kinh tế thị trường, sản xuất hàng hoá đóng vai trò quan trọng, but khâu tiêu thụ lại as important than, it quyết định sự exists and development of doanh nghiệp. Khi hàng hoá tiêu thụ be tức is it has been người tiêu dụng chấp nhận to Thoa mã nhu cầu nào which – Sức tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp thể hiện uy tín doanh nghiệp of. Sự thích match nhu cầu of the person tiêu user and sự hoàn thiện of the hoạt động dịch vụ. Tóm lại to hoạt động sản xuất kinh doanh been tiến hành thường xuyên liên tục, hiệu quả. Thì công tác tiêu thụ non tổ chức tốt. Trọng nền kinh tế thị trường, cạnh tranh ngày as gắt gay, thì việc tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm as meaningful quan trọng quyết định sự sống còn of đơn vị sản xuất kinh doanh. Which is the reason need for hoàn thiện nghiệp vụ tiêu thụ, qua which làm cơ sở to hoàn thiện công tác kế toán of doanh nghiệp.
Qua thời gian học tập and nghiên cứu tại trường, qua tìm hiểu thực tế công tác kế toán tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh, với tầm quan trọng of nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá, thành phẩm at the doanh nghiệp in background kinh tế thị trường. Em selection đề tài “Hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá and thành phẩm tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh” làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Chuyên đề gồm its phần sau:
Phần I: Lý luận chung về hạch toán tiêu . thụ sản phẩm in the doanh nghiệp sản xuất and kinh doanh tổng hợp
Phần II: Thực trạng tổ chức kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh.
Phần III: Các giải pháp hoàn thiện kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH Sao Thuỷ Tinh.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp of we have giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà we mới hoàn thành. Hy vọng with the following this document will help you in too its trình viết báo cáo thực tập cua mình.

kế toán xác định kết quả kinh doanh tại công ty tin học, quản trị mạng

kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty tin học, quản trị mạng

LỜI MỞ ĐẦU

Trong điều kiện kinh tế thị trường phát triển và hội nhập nhiều doanh nghiệp trên cùng một địa bàn cùng kinh doanh những sản phẩm giống nhau nên sự cạnh tranh lẫn nhau ngày càng trở nên khó khăn hơn. Vì vậy, để tiêu thụ được
sản phẩm hàng hoá đạt lợi nhuận cao thì các doanh nghiệp phải thường xuyên theo dõi tình hình biến động của thị trường đưa ra các chiến lược tiêu thụ kịp thời để hạn chế những bất lợi đối với lợi nhuận của doanh nghiệp.
Lợi nhuận của doanh nghiệp là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả hoạt động đầu tư tài chính và lợi nhuận bất thường khác. Lợi nhuận càng cao thì tình hình tài chính càng ổn định. Vì vậy, vấn đề đặt ra cho các doanh
nghiệp là làm sao đạt được lợi nhuận cao nhất trong kinh doanh. Do đó, cuối kỳ kinh doanh doanh nghiệp phải xác định kết quả kinh doanh xem lãi hay lỗ từ đó có biện pháp quản lý doanh nghiệp thích hợp để đạt được lợi nhuận cao nhất
trong kinh doanh.
Trong quá trình hạch toán kế toán việc phản ánh kết quả tiêu thụ, ghi nhận doanh thu, thu nhập của doanh nghiệp đầy đủ và kịp thời góp phần đẩy tăng tốc độ chu chuyển vốn lưu động, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình sản xuất. Việc
ghi chép chính xác nghiệp vụ kinh tế này có ảnh hưởng rất lớn đến tình hình thực hiện tài chính doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp có được cái nhìn toàn diện đúng đắn về tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Nhận thức được tầm quan trọng đó và qua tìm hiểu thực tế tình hình tổ chức công tác kế toán tại công ty cổ phần đầu tư Thuận Thiên kết hợp với lý thuyết đã học ở trường, em đã chọn đề tài: “Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh
thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Thuận Thiên” cho báo cáo thực tập kế toán 

của mình.
Ngoài lời mở đầu và kết luận, kết cấu của báo cáo thực tập kế toán  gồm 3 chương sau:
– Chương 1: Lý luận chung về tổ chức kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh trong doanh nghiệp.
– Chương 2: Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Thuận Thiên.

– Chương 3: Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần đầu tư Thuận Thiên.

DOWLOAD

Các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/bao-cao-thuc-tap-ke-toan-7.html

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu của nhóm chúng mình, trên đây là các tài liệu nhóm mình đã làm hoàn thành cho các bạn tải về tham khảo thêm, các bạn cần thuê người viết báo cáo thực tập, các bạn có thể liên hệ nhóm để được tư vấn và tìm tài liệu cho các bạn thêm nhé. các ơn các bạn đã tin tưởng và liên hệ nhóm mình  – làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp

 

Kế toán doanh thu, chi phí và xác định kinh doanh laptop công ty công nghệ Nhất phát

Giới thiệu các bạn bài báo cáo thực tập kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh công ty buôn bán laptop, máy tính xách tay công nghệ Nhất phát.

báo cáo thực tập kế toán
báo cáo thực tập kế toán

LỜI MỞ ĐẦU:

trích bài:

Từ những phân tích trên cho thấy tình hình hoạt động kinh doanh của công ty khá ổn định. Mặc dù kinh doanh có lợi nhuận nhưng tỷ lệ lợi nhuận trên vốn đầu tư không cao. Tuy nhiên, năm 2012 là năm kinh tế rất khó khăn, các doanh nghiệp đều nỗ lực hoạt động để giữ vững được hoạt động kinh doanh của công ty, vì vậy để đạt được lợi nhuận như thế này là một nỗ lực rất lớn của người quản lý và các nhân viên trong công ty.

Về công tác kế toán: Hiện tại công ty có bộ máy kế toán được tổ chức bố trí hợp lý và hiệu quả cao. Hình thức  tổ chức kế toán tập trung phù hợp với quy mô kinh doanh tại công ty. Việc đưa vào hệ thống máy tính nối mạng vào các phòng ban đã hỗ trợ cho việc thu thập dữ liệu và thông tin nhanh chóng chính xác, giảm bớt áp lực công việc cho phòng kế toán, đảm bảo số liệu cho nhu cầu quản lý  cấp trên. Sự phối hợp giữa các phòng ban có liên quan tương đối chặt chẽ nên công tác tổ chức của phòng kế toán và phòng ban khác thuận tiện hơn trong việc theo dõi, kiểm tra số liệu.

Trình độ nhân viên kế toán đồng đều, có chuyên môn dễ nắm bắt tình hình và tiếp thu nhanh chóng những thay đổi chế độ kế toán.

Hình thức hệ thống tài khoản của công ty được xây dựng phù hợp với các chuẩn mực kế toán, áp dụng đúng theo quy định của quyết định số 15/QĐ-BTC.

Công ty có hệ thống sổ sách, kế toán chi tiết bên cạnh  hệ thống sổ sách theo quy định và sử dụng thêm chứng từ nội bộ  như: sổ theo dõi, bảng  phân bổ khấu hao, chi phí…để phản ánh kịp thời và có thể kiểm tra nhanh chóng các nghiệp vụ phát sinh.

Các bộ phận kế toán được phân chia rõ nhiệm vụ, hoạt động dưới sự lãnh đạo của Kế Toán Trưởng.

Mọi nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong công ty được ghi nhận và phản ánh khá chính xác và đầy đủ.

Ở công ty, hình thức tổ chức quản lý và lưu chuyển chứng từ đơn giản và gọn nhẹ. Phòng kế toán của công ty sẽ nhận được những chứng từ liên quan đến các nghiệp vụ kinh tế phát sinh từ các phòng ban khác nhau của công ty hay là từ khách hàng ( các chứng từ này phải có chữ ký xác nhận của đơn vị bán hay của giám đốc công ty và người mua hàng). Sau đó, căn cứ vào tính chất của mỗi hoạt động mà các chứng từ được đưa đến kế toán viên có liên quan và được kế toán viên ghi chép, theo dõi lên các sổ kế toán.

Nhìn chung, việc tổ chức lưu chuyển chứng từ của công ty là hợp lý và phù hợp với tình hình chung của công ty. Sau khi kết thúc kỳ hạch toán, các loại chứng từ được phân loại và đóng thành từng tập, được bảo quản trong tủ hồ sơ ở phòng kế toán, khi cần đến thì có thể tìm được một cách nhanh chóng.

ĐỂ ĐƯỢC XEM VÀ SỬ DỤNG TÀI LIỆU CÁC BẠN TẢI TẠI ĐÂY

DOWNLOAD: Báo cáo thực tập kế toán

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149