Báo cáo thực tập kế toán chi phí tại Công ty may Việt Thắng

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty cổ phần may Việt Thắng

LỜI MỞ ĐẦU

Hội nhập vào xu hướng phát triển của nền kinh tế thế giới, nền kinh tế thị trường yêu cầu các sản phẩm hàng hóa phải chịu sự tác động của các quy luật kinh tế như: quy luật cung cầu, quy luật cạnh tranh, quy luật giá cả. Đây là căn cứ hình thành nên giá cả.
Điều này cho thấy giá cả của sản phẩm không phụ thuộc vào ý muốn chủ quan của mỗi doanh nghiệp, nó là giá cả thị trường và do thị trường quyết định. Do đó để đảm bảo tính sống còn và sự cạnh tranh, phát triển của doanh nghiệp, đòi hỏi doanh nghiệp phải quản lý chặt chẽ việc tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm tại doanh nghiệp. Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm luôn là mối quan tâm hằng đầu của doanh nghiệp, của các cơ quan chức năng nhà nước trong công tác quản lý doanh nghiệp. Giá thành sản phẩm phải được đảm bảo tính đúng, tính đủ tất cả các chi phí thực tế phát sinh theo quy định. Nhằm làm cơ sở cho việc xác định kết quả kinh doanh, làm tròn nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. đồng thời điều chỉnh linh hoạt với giá cả thị trường tăng tính cạnh tranh trên thị trường cho sản phẩm.
Mặt khác việc tập hợp, hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm là khâu phức tạp nhất trong công tác quản lý của Doanh nghiệp. Nó liên quan đến hầu hết các yếu tố đầu ra, đầu vào. Xuất phát từ những lý do trên và những bài giảng lý thú của giáo viên đã thu hút em muốn tìm hiểu sâu hơn về đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm” tại Công ty Cổ phần May Việt Thắng làm báo cáo thực tập thuê
Bố cục của bài báo cáo thực tập gồm có:
Lời mở đầu.
Chương 1: Giới thiệu về Công ty cổ phần May Việt Thắng.
Chương 2: Giới thiệu bộ phận kế toán Công ty cổ phần May Việt Thắng.
Chương 3: Thực trạng kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại công ty cổ phân may Việt Thắng.
Chương 4: Nhận xét và kiến nghị

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán chi phí tại Công ty may Chiến Thắng

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng

LỜI MỞ ĐẦU

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng của nền kinh tế thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, các doanh nghiệp Việt Nam đang cố gắng từng ngày, từng giờ để có thể hoà và nhịp độ phát triển đó. Đặc biệt từ sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI năm 1986 đến nay, Đảng và Nhà nước ta đã chủ trương chuyển đổi nền kinh tế nước ta từ cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước thì mục tiêu hoạt động của các doanh nghiệp cũng đồng thời được xác định một cách rõ ràng – đó là thuận lợi. Không chỉ dừng lại ở mục tiêu có lợi nhuận mà là lợi nhuận ngày càng cao tiến tới tối đa hoá lợi nhuận và để đạt được muc tiêu đó trong điều kiện khắc nghiệt của các quy luật kinh tế thì một trong những biện pháp tốt nhất mà các doanh nghiệp nên thực hiện là “tiết kiệm chi phí sản xuất và hạ giá thành sản phẩm“. Điều đó đòi hỏi các chủ thể kinh tế không chỉ quan tâm đến việc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn phải tổ chức tốt công tác kế toán của doanh nghiệp mà trong đó kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm đóng vai trò rất quan trọng nhằm bảo đảm cho các doanh nghiệp không tính thừa các khoản chi phí, không tính thiếu các khoản thu nhập góp phần xác định đúng đắn lợi nhuận của doanh nghiệp, tạo tiền đề cho doanh nghiệp thực hiện tốt các mục tiêu đặt ra.
Sau khi được học tập và nghiên cứu về bộ môn kế toán tại trường và được thực tế tại Công ty may Chiến Thắng em thực sự nhận thấy được tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm. Do vậy em đã mạnh dạn lựa chọn đề tài “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng” viết báo cáo thực tập
Em xin chân thành cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của cô giáo Lê Thanh Bình và các cô, chú, anh chị trong Công ty may Chiến Thắng đã giúp đỡ em hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này với nội dung chính gồm 3 chương:
Chương I: Các vấn đề chung về chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
Chương II: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán, chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm tại Công ty may Chiến Thắng.
Chương III: Nhận xét và kiến nghị về công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm của công ty may chiến thắng
Mặc dù đã rất cố gắng nhưng do thời gian thực tế chưa lâu và kiến thức chuyên ngành cũng như kinh nghiệm thực tế chưa lâu và kiến thức chuyên ngành cũng như kinh nghiệm thực tế còn ít nên bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Vì vậy em rất mong muốn nhận được đóng góp ý kiến, sửa chữa của cô giáo và cán bộ trong Công ty để bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của em được hoàn thiện.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán chi phí tại công ty May Thanh Trì

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toán is Báo cáo thực tập kế toán chi phí tính giá thành and sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì

LỜI MỞ ĐẦU

Trọng thế kỷ XXI, nền kinh tế thế giới đang phát triển with one tốc độ nhanh chóng. Phát triển toàn diện cả về chiều rộng chiều sâu and. Qui mô of nền kinh tế thế giới ngày as be expanded along with sự phát triển hết sức mạnh mẽ of all vực nghề and ngày as xuất hiện nhiều sản phẩm may chất lượng cao, mẫu mã đẹp, giá cả phù hợp đáp ứng nhu cầu đa dạng of người tiêu dùng.
Trong quá trình phát triển chung ấy, with nguồn lực and lợi thế of mình, Việt Nam has many capabilities phát triển nền kinh tế, mở rộng quan hệ buôn bán and hợp tác kinh tế for those cường quốc kinh tế -. công nghệ trên thế giới, đa phương hoá quan hệ, đa dạng hoá thị trường, phát triển nền kinh tế đối ngoại for tốc độ cao
Bốn mặt hàng xuất khẩu chủ lực của ta hiện nay is dầu raw, dệt may, thuỷ hải sản and gạo. Riêng against vực: công nghiệp dệt may, trong tương lai, đây will be one vực công nghiệp đầy triển vọng for these conditions thuận lợi lớn. Ngành công nghiệp dệt may nói chung and vực may mặc nói riêng luôn sẵn has many điều kiện thuận lợi bên cạnh bài hát which is hàng loat the khó khăn khác nảy sinh. For those thị trường lớn nhiều tiềm năng thì cạnh tranh luôn is yếu tố tất yếu. Riêng against vực may gia công xuất khẩu thì nước ta is one has nước tiềm năng much lớn bởi nguồn nhân lực dồi dào, giá nhân công rẻ should have sức cạnh tranh về giá thành gia công. Bên cạnh chất lượng, mẫu mã of sản phẩm phù hợp for thị hiếu tiêu dùng thì hạ giá thành sản phẩm is one nhân tố cơ bản for doanh nghiệp có điều kiện thực hiện việc cạnh tranh with đối tác has liên quan in background kinh tế thị trường. Additionally, while tiến hành công nghiệp hoá -. Hiện đại hoá nền kinh tế sản xuất xã hội thì tiết kiệm lại là one quốc sách viết thuê báo cáo thực tập  cho that For you can xâm nhập, assertion and used lĩnh vị trí cao trên its thị trường lớn, ngoài việc khai thác lợi thế về nguồn nhân lực dồi dào, vị trí địa lý, ổn định về kinh tế chính trị … thì việc cắt Diminished chi phí, hạ giá thành sản phẩm be coi is one of those giải pháp tối ưu. Mục tiêu chính of biện pháp This is nâng cao tính cạnh tranh, tranh chấp vị trí dẫn đầu về chi phí trên thị trường, but ngoài ra it also nhiều tác dụng lớn khác must be Kể to such as:
– Đảm bảo lượng lợi nhuận cần thiết cho công ty
– Là đòn bẩy Nhâm ổn định and cắt giảm giá cả
– Tiết kiệm nguyên vật liệu, reduce lượng vật liệu dư thừa
– Tạo ra one cơ cấu tổ chức đáng tin cậy cho công ty Nhầm đối phó with the following thách thức trong tương lai.
-. Thiết lập kế hoạch, thực hiện and giám sát entries tiêu and sự đổi mới one cách kiên định
Đồng thời giá thành is chỉ tiêu kinh tế tổng hợp phản ánh toàn bộ hoạt động của doanh nghiệp, làm which doanh nghiệp non phấn đấu hoàn thành kế to hoạch giá thành and level hạ giá thành sản phẩm. Để thực hiện been entries tiêu of doanh nghiệp thì công tác kế toán chung, kế toán tập hợp chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm nói riêng as cách is a tool quản lý kinh tế have been implemented like thế nào? làm được gì? and can làm được gì?
Mong muốn tìm been câu trả lời Nhâm purpose nâng cao trình độ lý luận and able nghiên cứu thực hành of bản thân, bằng its kiến thức chuyên môn has been học tập in nhà trường, trong quá trình thực tập, em đã đi sâu tìm hiểu, nghiên cứu về phần hành kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành and sản phẩm may gia công at Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì. Từ đó em was determined select đề tài: “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì”  làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Chuyên đề Tốt Nghiệp của em Gốm 3 contents sau:
Phần thứ nhất:. Những vấn đề lý luận cơ bản về kế toán tập hợp chi phí sản xuất and tính giá thành sản phẩm in doanh nghiệp sản xuất
Phần thứ hai: Thực trạng kế toán chi phí sản xuất and tính giá thành . sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì
Phần thứ ba: Hoàn thiện kế toán chi phí sản xuất tính giá thành and sản phẩm tại Xí nghiệp May Xuất khẩu Thanh Trì.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp of we have giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà we mới hoàn thành. Hy vọng with the following this document will help you in too its trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương, các khoản trích theo lương

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tân Trường Thành

LỜI MỞ ĐẦU

Lao động là yếu tố đầu vào quan trọng nhất của mọi doanh nghiệp. Nâng cao năng suất lao động là con đường cơ bản để nâng cao hiệu quả kinh doanh, tạo uy tín và khẳng định vị trí của doanh nghiệp trên thị trường cạnh tranh ngày càng khốc liệt.
Tiền lương là một phạm trù kinh tế xã hội đặc biệt quan trọng vì nó liên quan trực tiếp tới lợi ích kinh tế của người lao động. Lợi ích kinh tế là động lực thúc đẩy người lao động nâng cao năng suất lao động. Từ việc gắn tiền lương với kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh đến việc nâng cao mức sống ổn định và việc phát triển cơ sở kinh tế là những vấn đề không thể tách rời. Từ đó sẽ phục vụ đắc lực cho mục đích cuối cùng là con người thúc đẩy sự tăng trưởng về kinh tế, làm cơ sở để từng nâng cao đời sống lao động và cao hơn là hoàn thiện xã hội loài người.
Xuất phát từ tầm quan trọng của công tác tiền lương trong quản lý doanh nghiệp em đã chọn đề tài: “Kế toan tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Tân Trường Thành làm thuê báo cáo tốt nghiệp

Khoá luận ngoài lời mở đầu và kết luận gồm 3 chương:
Chương I: Lý luận chung về kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương trong các doanh nghiệp.
Chương II: Thực trạng kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty TNHH Tân Trường Thành .
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương tại Công ty Tân Trường Thành.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toán Báo cáo thực tập kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7

LỜI MỞ ĐẦU

Hoạt động sản xuất kinh doanh nào cũng đòi hỏi phải được quản lý, hạch toán kế toán là một trong những công cụ hữu hiệu nhất không thể thiếu trong hệ thống quản lý kinh tế, tài chính của các đơn vị cũng như trên phạm vi toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
Nguyên tắc cơ bản của hạch toán kinh tế là sự tự trang trải chi phí và có lợi nhuận.Vấn đề đặt ra là làm thế nào để xác định được định mức chi phí mà đơn vị cần tự trang trải và làm thế nào để xác định được kết quả kinh doanh.Điều này chỉ có thể thực hiện được thông qua hạch toán chính xác quá trình sản xuất kinh doanh tính đúng,tính đử giá thành sản phẩm.Hoạt động này rất quan trọng đối với tất cả các đơn vị sản xuất ra sản phẩm.
Thực hiện các định mức chi phí và dự toán chi phí,tình hình sử dụng tài sản vật tư máy móc thiết bị,lao động ,tiền vốn…tiết kiệm hay lãng phí,có hiệu quả hay không.Từ đó có các biện pháp hữu hiệu nhằm hạ thấp chi phí sản xuất là cơ sở hạ giá thành sản phẩm và đưa ra các quyết định quản lý thích hợp cho sự phát triển sản xuất kinh doanh, tăng tích luỹ cho doanh nghiệp góp phần cải thiện nâng cao đời sống cán bộ công nhân viên. Chính vì vậy việc tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm là yêu cầu thiết yếu được các doanh nghiệp quan tâm chú ý.
Công ty cổ phần xây dựng số 7 là doanh nghiệp thuộc lĩnh vực xây dựng cơ bản, khối lượng sản phẩm xây lắp lớn, đa dạng về chủng loại,hình thức.Vì vậy,cũng như các doanh nghiệp sản xuất khác việc tổ chức công tác chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở công ty là cả một vấn đề lớn cần đặc biệt quan tâm.
Nhận thức phần quan trọng đó, trong thời gian thực tập ở công ty cổ phần xây dựng số 7, em đã đi sâu tìm hiểu thực tế tổ chức công tác kế toán chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm ở công ty .
Dựa vào tình hình thực tế sản xuất kinh doanh của công ty kết hợp với lý luận được trang bị ở trường đại học, em viết báo cáo thực tập và báo cáo chuyên đề tốt nghiệp với đề tài “Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh để tính giá thành sản phẩm ở công ty cổ phần xây dựng số 7-Vinaconex7” làm báo cáo thực tập thuê 
Báo cáo gồm 2 phần:
Phần I : Báo cáo thực tập tổng hợp
Phần II: Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu công ty dệt

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu tại công ty cổ phần dệt gia dụng phong phú

LỜI MỞ ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh là qui luật tất yếu bắt buộc các doanh nghiệp muốn tồn tại và phát triển thì cần phải có phương hướng hoạt động kinh doanh hiệu quả. Yêu cầu của thị trường luôn là những sản phẩm có chất lượng cao mà giá thành phải chăng.Trong khi đó, mục tiêu cuối cùng của các doanh nghiệp luôn là đạt lợi nhuận cao.Chính những mâu thuẫn trên mà doanh nghiệp sản xuất phải giám sát chặt chẽ từ khâu đầu tiên đến khâu cuối cùng của quá trình sản xuất, tức là từ khâu nhập nguyên vật liệu cho đến khâu mang sản phẩm đến thị trường tiêu thụ.
Để đạt được mục tiêu trên các doanh nghiệp phải sử dụng đồng bộ các công cụ quản lý khác nhau.Hạch toán kế toán là một công cụ quản lý có vai trò đặc biệt quan trọng. Thông tin do kế toán cung cấp là cơ sở để nhận biết, phân tích và đánh giá tình hình toàn bộ doanh nghiệp và viết báo cáo thực tập
Trong quá trình sản xuất, nguyên vật liệu đóng vai trò quan trọng, chi phí nguyên vật liệu là một trong ba chi phí cấu thành giá thành sản phẩm và chiếm tỷ trọng lớn so với tổng chi phí sản xuất sản phẩm. Vì vậy, việc tìm nguồn cung cấp nguyên vật liệu giá rẻ đảm bảo chất lượng, ổn định để cung cấp nguyên vật liệu đầy đủ, đồng bộ và kịp thời thì sản xuất mới đều đặn và đạt được hiệu quả cao. Do vậy, hạch toán nguyên vật liệu theo đúng qui định nhằm cung cấp thông tin để phân tích giúp doanh nghiệp sử dụng tiết kiệm nguyên vật liệu góp phần hạ thấp chi phí sản xuất và giá thành sản phẩm làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Công ty cổ phần DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ là doanh nghiệp sản xuất sản phẩm liên quan đến ngành dệt may. Sản phẩm công ty đa dạng với nhiều mẫu mã khác nhau, vì vậy nguyên vật liệu cho sản xuất rất đa dạng, phong phú và luôn cung cấp thường xuyên cho các nhà máy sản xuất. Sau thời gian tìm hiểu hoạt động công ty, em nhận thấy được sự quan trọng của vật liệu trong sản xuất kinh doanh, sự cần thiết quản lý vật liệu để đáp ứng kịp thời nhu cầu vật liệu trong sản xuất. Được sự hướng dẫn và giúp đỡ của cô Trần Thị Kỳ, các anh chị trong phòng Kế toán – Tài chính của Công ty cổ phần DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ, em mạnh dạn đi sâu chuyên đề “ TỔ CHỨC HẠCH TOÁN NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ” làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu cách tổ chức, hạch toán và sử dụng nguyên vật liệu tại công ty:
– Trình bày một cách có hệ thống và làm rõ những vấn đề lý luận cơ bản áp dụng trong kế toán Nguyên vật liệu tại các doanh nghiệp sản xuất.
– Nghiên cứu thực trạng kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ. Trên cơ sở lý luận và qua khảo sát thực tế tại công ty để đưa ra đề xuất nhằm hoàn thiện công tác kế toán Nguyên vật liệu
– Ngoài ra, đề tài còn đi vào việc sử dụng chứng từ trong quá trình nhập – xuất nguyên vật liệu cụ thể tại công ty. Điều này có thể giúp cho các bạn sinh viên khi mới làm việc ở một doanh nghiệp có thể hình dung ra được cách làm khi được giao làm về khoản kế toán nguyên vật liệu.
Phạm vi nghiên cứu của đề tài:
– Nghiên cứu thực trạng kế toán Nguyên vật liệu tại Công ty cổ phần DỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ. Để thực hiện đề tài này thì ngoài việc vận dụng các kiến thức đã được học,tham khảo các sách chuyên đề về kế toán thì thực tế học được từ cơ quan mà em đang thực tập là điều quan trọng để hình thành chuyên đề này.
Nội dung luận văn gồm có 3 chương :
Chương 1 : Cơ Sở Lý Luận Về Nguyên Vật Liệu Và Kế Toán Nguyên Vật Liệu Ở Các Doanh Nghiệp Sản Xuất Kinh Doanh
Chương 2 : Thực Tế Công Tác Kế Toán Nguyên Vật Liệu Tại Công Ty Cổ PhầnDỆT GIA DỤNG PHONG PHÚ.
Chương 3 : Nhận Xét, Kiến Nghị Và Kết Luận.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định Công ty Sao Vàng

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội

LỜI MỞ ĐẦU

Trong quá trình tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh, bất kỳ một doanh nghiệp nào cũng cần phải có 3 yếu tố, đó là con người lao động, tư liệu lao động và đối tượng lao động để thực hiện mục tiêu tối đa hoá giá trị của chủ sở hữu. Tư liệu lao động trong các doanh nghiệp chính là những phương tiện vật chất mà con người lao động sử dụng nó để tác động vào đối tượng lao động. Nó là một trong 3 yếu tố cơ bản của quá trình sản xuất mà trong đó tài sản cố định (TSCĐ) là một trong những bộ phận quan trọng nhất.
Đối với các doanh nghiệp sản xuất thì TSCĐ được sử dụng rất phong phú, đa dạng và có giá trị lớn, vì vậy việc sử dụng chúng sao cho có hiệu quả là một nhiệm vụ khó khăn.
TSCĐ nếu được sử dụng đúng mục đích, phát huy được năng suất làm việc, kết hợp với công tác quản lý sử dụng TSCĐ như đầu tư, bảo quản, sửa chữa, kiểm kê, đánh giá… được tiến hành một cách thường xuyên, có hiệu quả thì sẽ góp phần tiết kiệm tư liệu sản xuất, nâng cao cả về số và chất lượng sản phẩm sản xuất và như vậy doanh nghiệp sẽ thực hiên được mục tiêu tối đa hoá lợi nhuận của mình.
Trong thực tế, hiện nay, ở Việt Nam, trong các doanh nghiệp Nhà nước, mặc dù đã nhận thức được tác dụng của TSCĐ đối với quá trình sản xuất kinh doanh nhưng đa số các doanh nghiệp vẫn chưa có những kế hoạch, biện pháp quản lý, sử dụng đầy đủ, đồng bộ và chủ động cho nên TSCĐ sử dụng một cách lãng phí, chưa phát huy được hết hiệu quả kinh tế của chúng và như vậy là lãng phí vốn đầu tư.
Nhận thức được tầm quan trọng của TSCĐ cũng như hoạt động quản lý và sử dụng có hiệu quả TSCĐ của doanh nghiệp, qua thời gian học tập và nghiên cứu tại trường Đại học Quản Lý & Kinh Doanh Hà Nội và thực tập tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà nội, em nhận thấy: Vấn đề sử dụng TSCĐ sao cho có hiệu quả có ý nghĩa to lớn không chỉ trong lý luận mà cả trong thực tiễn quản lý doanh nghiệp. Đặc biệt là đối với Công ty Cao su Sao Vàng Hà nội là nơi mà TSCĐ được sử dụng rất phong phú, nhiều chủng loại cho nên vấn đề quản lý sử dụng gặp nhiều phức tạp. Nếu không có những giải pháp cụ thể thì sẽ gây ra những lãng phí không nhỏ cho doanh nghiệp.
Vì những lý do trên, em đã chọn đề tài :
“Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội”  làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Ngoài lời nói đầu và kết luận, nội dung chuyên đề tốt nghiệp được trình bày theo 3 chương:
Chương 1: TSCĐ trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng TSCĐ tại Công ty Cao su Sao Vàng Hà Nội.
Em rất mong nhận được sự chỉ bảo của các thầy cô và cán bộ phòng tài chính – kế toán thuộc Công ty Cao su Sao Vàng Hà nội để rút ra những bài học cho việc nghiên cứu, học tập và làm việc sau này.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán tài sản cố định công ty Sóc Sơn

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán tài sản cố định tại công ty cổ phần xây dựng Sóc Sơn

LỜI MỞ ĐẦU

Vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình. Trong điều kiện hiện nay phạm vi hoạt động của doang nghiệp không còn bị giới hạn ở trong nước mà đã được mở rộng, tăng cường hợp tác với nhiều nước trên thế giới. Do đó, quy mô và kết cấu của vốn bằng tiền rất lớn và phức tạp, việc sử dụng và quản lý chúng có ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Mặt khác, kế toán là công cụ để điều hành quản lý các hoạt động tính toán kinh tế và kiểm tra việc bảo vệ tài sản, sử dụng tiền vốn nhằm đảm bảo quyền chủ động trong sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Trong công tác kế toán của doanh nghiệp chia ra làm nhiều khâu, nhiều phần hành nhưng giữa chúng có mối quan hệ hữu cơ gắn bó tạo thành một hệ thống quản lý thực sự có hiệu quả cao. Thông tin kế toán là những thông tin về tính hai mặt của mỗi hiện tượng, mỗi quá trình : Vốn và nguồn, tăng và giảm … Mỗi thông tin thu được là kết quả của quá trình có tính hai năm: thông tin và kiểm tra. Do đó, việc tổ chức hạch toán vốn bằng tiền là nhằm đưa ra những thông tin đầy đủ nhất, chính xác nhất về thực trạng và cơ cấu của vốn bằng tiền, về các nguồn thu và sự chi tiêu của chúng trong quá trình kinh doanh để nhà quảnlý có thể nắm bắt được những thông tin kinh tế cần thiết, đưa ra những quyết định tối ưu nhất về đầu tư, chi tiêu trong tương lai như thế nào. Bên cạnh nhiệm vụ kiểm tra các chứng từ, sổ sách về tình hình lưu chuyển tiền tệ, qua đó chúng ta biết đươc hiệu quả kinh tế của đơn vị mình.
Thực tế ở nước ta trong thời gian qua cho thấy ở các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhà nước, hiệu quả sử dụng vốn đầu tư nói chung và vốn bằng tiền nói riêng còn rất thấp , chưa khai thác hết hiệu quả và tiềm năng sử dụng chúng trong nền kinh tế thị trường để phục vụ sản xuất kinh doanh, công tác hạch toán bị buông lỏng kéo dài.
Xuất phát từ những vần đề trên và thông qua một thời gian thực tập em xin chọn đề tài sau để đi sâu vào nghiên cứu và viết báo cáo:“Hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phân thương mại-xây dựng Sóc Sơn” làm thuê báo cáo thực tập
Báo cáo gồm ba phần:
Chương I : Một số vần đề lý luận cơ bản về hạch toán kế toán vốn bằng tiền.
Chương II : Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tạI Công ty cổ phần thương mại-xây dựng Sóc Sơn.
Chương III : Một số phương pháp góp phần hoàn thiện công tác hạch toán kế toán vốn bằng tiền tại Công ty cổ phần thương mại –xây dựng Sóc Sơn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại công ty xây dựng 903

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toán Báo cáo thực tập kế toán tiền lương tại xí nghiệp xây dựng sông đà 903

LỜI MỞ ĐẦU

Nêu ra 3 yếu tố của lao động, đó là: lao động của con người, đối tượng lao động và công cụ lao động. Thiếu một trong ba yếu tố đó quá trình sản xuất sẽ không diễn ra. Nếu xét về mức độ quan trọng thì lao động của con người là yếu tố đóng vai trò quyết định nhất. Không có sự tác động của con người vào tư liệu sản xuất (2 yếu tố sau) thì tư liệu sản xuất không thể phát huy được tác dụng.
Đối với người lao động, sức lao động họ bỏ ra là để đạt được lợi ích cụ thể, đó là tiền công (lương) mà người sử dụng lao động của họ sẽ trả. Vì vậy, việc nghiên cứu quá trình phân tích hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn) rất được người lao động quan tâm. Trước hết là họ muốn biết lương chính thức được hưởng bao nhiêu, họ được hưởng bao nhiêu cho bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, kinh phí công đoàn và họ có trách nhiệm như thế nào với các quỹ đó. Sau đó là việc hiểu biết về lương và các khoản trích theo lương sẽ giúp họ đối chiếu với chính sách của Nhà nước quy định về các khoản này, qua đó biết được người sử dụng lao động đã trích đúng, đủ cho họ quyền lợi hay chưa. Theo viết báo cáo tốt nghiệp thuê Cách tính lương của doanh nghiệp cũng giúp cán bộ công nhân viên thấy được quyền lợi của mình trong việc tăng năng suất lao động, từ đó thúc đẩy việc nâng cao chất lượng lao động của doanh nghiệp.
Còn đối với doanh nghiệp, việc nghiên cứu tìm hiểu sâu về quá trình hạch toán lương tại doanh nghiệp giúp cán bộ quản lý hoàn thiện lại cho đúng, đủ, phù hợp với chính sách của Nhà nước, đồng thời qua đó cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp được quan tâm bảo đảm về quyền lợi sẽ yên tâm hăng hái hơn trong lao động sản xuất. Hoàn thiện hạch toán lương còn giúp doanh nghiệp phân bổ chính xác chi phí nhân công vào giá thành sản phẩm tăng sức cạnh tranh của sản phẩm nhờ giá cả hợp lý. Mối quan hệ giữa chất lượng lao động (lương) và kết quả sản xuất kinh doanh được thể hiện chính xác trong hạch toán cũng giúp rất nhiều cho bộ máy quản lý doanh nghiệp trong việc đưa ra các quyết định chiến lược để nâng cao hiệu quả của sản xuất kinh doanh.
Xuất phát từ tầm quan trọng của lao động tiền lương, trong thời gian trực tập tại Xí nghiệp XD Sông Đà 903, nhờ sự giúp đỡ của phòng kế toán và sự hướng dẫn của Thầy giáo, em đã đi sâu tìm hiểu đề tài: “Hạch toán tiền lương và bảo hiểm” làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp

NỘI DUNG CỦA CHUYÊN ĐỀ ĐƯỢC XÂY DỰNG GỒM 3 CHƯƠNG:
Chương I: Những lý luận cơ bản về tiền lương và bảo hiểm
Chương II: Thực trạng hạch toán tiền lương và bảo hiểm tại công ty xây dựng Sông Đà.
Chương III: Nhận xét, đánh giá và một số đề xuất nhằm hoàn thiện công tác hạch toán tiền lương và bảo hiểm ở công ty xây dựng Sông Đà.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Báo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu báo cáo thực tập kế toánBáo cáo thực tập kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp

LỜI MỞ ĐẦU

Cơ chế thị trường và quy luật khắt khe của nó buộc các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn tồn tại và phát triển phải không ngừng đổi mới và hoàn thiện công tác kế toán. Trong đó việc xác định các yếu tố đầu vào hợp lý sao cho kết quả đầu ra cao nhất với giá cả và chất lượng sản phẩm có sức hút đối với người tiêu dùng là vấn đề quan tâm hàng đầu của các nhà quản lý.
Một doanh nghiệp sản xuất nhất thiết phải có nguyên vật liệu, chi phí nguyên vật liệu luôn chiếm một tỷ trọng lớn trong giá thành sản phẩm. Do đó một trong những mối quan tâm của doanh nghiệp sản xuất là công tác tổ chức ghi chép, phản ánh chi tiết, tổng hợp số liệu về tình hình thu mua, vận chuyển, nhập, xuất và tồn kho vật liệu, tính toán giá thành thực tế của vật liệu thu mua tình hình thực hiện kế hoạch cung ứng vật liệu cả về số lượng, chất lượng về mặt hàng. Với sự phát triển của xã hội, nhu cầu của con người ngày càng tăng, chủng loại hàng hoá phong phú và đa dạng thì vai trò của nguyên vật liệu là rất lớn trong việc đáp ứng nhu cầu của thị tr¬ường
Nhận thức đư¬ợc tầm quan trọng của công tác kế toán nguyên vật liệu, được sự hư¬ớng dẫn tận tình của thầy giáo Nguyễn Quốc Trung cũng nh¬ư sự giúp đỡ của các cán bộ phòng Kế toán – Tài vụ tại Công ty Đồng Tháp thuộc Sở công nghiệp Hà Nội em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp” làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Chuyên đề tốt nghiệp ngoài phần mở đầu và kết luận gồm có ba chương chính sau:
• Ch¬ương 1: Cơ sở lý luận chung của công tác kế toán nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất
• Ch¬ương 2: Thực trạng công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp.
• Ch¬ương 3: Một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán nguyên vật liệu ở Công ty Đồng Tháp

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149