Chiến lược Marketing trực tiếp về linh kiện máy tính đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn sinh viên bài báo cáo thực tập marketin g is  Chiến lược tiếp thị trực tiếp về linh kiện máy tính đạt 9 điểm to các bạn tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Những năm recently, nền kinh tế Việt Nam have the following changes theo chiều hướng tích cực. Ngày as you nhiều loại hình doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế of the vực nghề khác nhau gia nhập vào thị trường. Trọng môi trường that, if you want to exist, the doanh nghiệp must have tầm nhìn bao quát to hoạch định kế hoạch kinh doanh of mình. Ngoài việc tổ chức thực hiện hàng loat the khâu such as: xây dựng chiến lược, củng cố its nguồn lực, lên kế hoạch thực hiện also tiến hành phân bổ tài nguyên thì doanh nghiệp còn phải hoạch định chiến lược marketing cho riêng mình to kiểm soát and ensure hiệu quả from chiến lược kinh doanh of unit.

Đặc biệt in their hình thị trường đang cạnh tranh gay gắt hiện nay such as, thì thị actually is công cụ hữu hiệu giúp việc in the doanh nghiệp “đánh bóng” tên tuổi also thương hiệu of mình. One of the following công cụ tiếp thị hiện nay mà doanh nghiệp its thường hay sử dụng is Tiếp thị trực tiếp. This is a công cụ tạo ra chiếc cầu nối thu ngắn distance between the doanh nghiệp with the customers, giữa nhu cầu of the customers with the sản phẩm, dịch vụ doanh nghiệp of. If đầu tư đúng level thì thị trực tiếp will become vũ khí sắc bén giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, gia increase thị phần. Qua that, we can be found nhận level ảnh hưởng lớn much of hoạt động tiếp thị nói chung, and of Tiếp thị trực tiếp nói riêng to hoạt động sản xuất kinh doanh and the doanh nghiệp.

Và with one doanh nghiệp hoạt động in lĩnh vực công nghệ thông tin such as công ty TNHH Lê Phụng thì thị trực tiếp lại as you trò vai quan trọng. Tuy nhiên vì nhiều lý làm khác nhau be công tác tiếp thị trực tiếp not công ty quan tâm, đầu tư đúng level, this is already ảnh hưởng do not to nhỏ hiệu quả hoạt động kinh doanh of Lê Phụng.

Xuất phát từ thực tế of the company as well as is nhận thức been tầm quan trọng of công tác tiếp thị trực tiếp, em selection chuyên đề: “Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng”.

  1. Mục tiêu of đề tài

Đề tài đi vào phân tích, đánh giá chung its chương trình khuyến mãi implemented thông through công cụ tiếp thị trực tiếp of and việc áp dụng trực tiếp the tool to the công tác bán hàng, xây dựng thương hiệu. Then rút ra those thành công and existing of công tác tiếp thị trực tiếp, and combined with ma trận SWOT để làm căn cứ cho việc đề output giải pháp, kiến ​​nghị Nhâm đẩy mạnh, phát triển than nữa công tác tiếp thị trực tiếp, đóng góp phần nào which cho công ty trong việc xây dựng and phát triển thương hiệu tại thị trường Việt Nam đầy cơ hội thách thức and.

  1. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu

  • Đối tượng nghiên cứu: công ty TNHH Lê Phụng.

  • Phạm vi nghiên cứu: nghiên cứu về công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng từ tháng 5 năm 2008 to nay.

  1. Phương pháp nghiên cứu

Để tiếp cận been its hoạt động marketing trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng, the phương pháp nghiên cứu will be implemented to be thu thập thông tin:

  • Dữ liệu sơ cấp: bằng cách quan sát thực tế in công ty, phỏng vấn cá nhân (is usually cán bộ nhân viên công ty in).

  • Dữ liệu thứ cấp: thu thập thông tin from bài báo đăng tin tức be related công ty, tài liệu làm công ty cung cấp, tài liệu trên internet.

  • Thống kê bằng bảng biểu, sơ đồ: thống kê tìm ra xu hướng hay characteristics of the elements phân tích.

 

  1. Kết cấu đề tài

Ngoài chương dẫn nhập and phần kết luận, đề tài gồm 4 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận of Tiếp thị trực tiếp.

Chương 2: Tổng quan về công ty TNHH Lê Phụng.

Chương 3: Thực trạng công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng.

Chương 4: Một số giải pháp đẩy mạnh công tác tiếp thị trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ

Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Hải Phòng

Thuctaptotnghiep.net xin chia se các bạn bài báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn Nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn Hải Phòng 

LỜI Nơi Đâu

Thực tế was chứng Minh rằng trong qua năm, du lịch Việt Nam hiện có sự tăng trưởng nhanh, mỗi bước nâng cao hình ảnh và VI của mình trên thương trường du lịch trong khu vực và tế quốc, đồng thời khẳng định trò vai và
vị trí của nó trong nền kinh tế quốc dân.Theo số liệu thống kê của Tổng cục du lịch Việt Nam năm 2013, vực du lịch đã thu hut được 7,5 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam, khách nội địa đạt 35 triệu , tong thu du lịch đạt 200.000 tỉ
đồng .. Hoạt động du lịch đã tích cực góp phần vào sự nghiệp Công nghiệp hóa Hiện đại hóa đất nước và tiến trình hội nhập kinh tếquốc tế, thực hiện đường lối đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá của Đảng và Nhà nước.
Kinh doanh khách sạn là một mắt xích quan trọng trong chiến lượcphát triển du lịch của đất nước, là sự kết hợp hài hoà của nhiều nghiệp vụchuyên sâu như: kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh dịch vụ lưu trú và kinh doanh các dịch vụ bổ sung. Trọng tất cả các nghiệp vụ kinh doanh đòihỏi của nhà quản lý không bao giờ cho phép quá coi trọng nghiệp vụ nàyvà coi nhẹ nghiệp vụ kia, mà phải BIET kết hợp chặt ché, đồng bộ nham tạo thành một hệ thống dịch vụ thống nhất, toàn diện và bổ trợ cho nhau. Tuy nhiên, trong hoạt động kinh doanh khách sạn thì hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống luôn được các nhà quản lý quan tâm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến “cuộc sống” của khách trong khách sạn, chất lượng phục vụ, đồng Thới nó mang lại uy tín, sức thu hút và một nguồn doanh thu lớn cho khách sạn.
Song, vấn đề đặt ra với các nhà quản lý là làm sao phải kinh doanh một cách hiệu quả bạn cao nhất. Trọng thời kỳ thực hiện cơ chế tập trung bao cấp trước đây, hạch toán kinh tế chỉ mang hình thức bởi người ta chủ yếu quan tâm đến Kết quả còn nguyên tắc hiệu quả thì không được coi trọng thực hiện. Nhưng trong điều kiện kinh tế thị trường, trước sức cạnh tranh ngày càng gắt gay và quyết liệt thì đòi hỏi các nhà quản lý không chỉ tâm quan đến Kết quả mà quan trọng hơn là quan tâm không để only tiêu hiệu quả và hơn thế nữa là chỉ tiêu về năng suất và chất lượng của tất cả các hoạt động. Theo qui luật tất yếu của thị trường thì doanh nghiệp nào hoạt động trì Tre, kém hiệu quả sẽ tự mình đi đến chỗ phá sản, nhượng chỗ cho các doanh nghiệp năng động hơn biết thích trận cơ chế thị trường, biết khai thác sử dụng nguồn lực kinh doanh một cách có hiệu quả …. Vì vậy, việc đánh giá đúng thực trạng và tìm ra giải pháp Nhâm nâng cao hiệu quả kinh doanh của dịch vụ ăn uống trong khách sạn đã, đang và sẽ luôn luôn là vấn đề hết sức khó khăn, phức tạp nhưng cũng dẫn rất hấp , thu hút sự quan tâm của tất cả các nhà quản lý, các học giả kinh tế du lịch.
Xuất phát từ ý nghĩa to lớn đó, trong 4 năm học đại học và từ thực tiễn của quá trình thực tập tại Khách sạn Monaco hải Phòng , em đã manh dan chọn đề tài: “Tìm hiểu dịch vụ ăn uống tại khách sạn Monaco Hải. Phòng” làm đề tài tốt nghiệp
2.Mục đích nghiên cứu
– Hệ thống hoá cơ sở lý luận về khách sạn, kinh doanh khách sạn, hiệu quả kinh doanh và hiệu quả kinh doanh khách sạn, hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống trong khách sạn, để từ cócái nhìn tổng quát về những vấn đề này.
– Đánh giá đúng thực trạng kinh doanh dịch vụ ăn uống Kháchsạn tại Monaco Hải Phòng, chú trọng về hiệu quả kinh doanh dịch vụăn uống, trao giải pháp sau đây vì vậy một số kiến nghị Nhâm  nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạnMonaco Hải Phòng trong thời gian tới.
3.Phương pháp nghiên và phạm vi nghiên cứu
Khoá luận sẽ được hiển thị dựa trên các phương pháp nghiên cứu chủ yếu sau: phương pháp nghiên cứu lý luận kết hợp với quan sát tìm hiểuvà khảo sát thực tế; phương pháp thu thập và xử lý thông tin; phương pháp thống kê phân
tích và tong hop.
4. Phạm vi nghiên cứu
– Nghiên toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống tạiKhách sạn Monaco Hải Phòng trên của mặt: cơ sở vật chất kỹ Thừa tphục vụ kinh doanh dịch vụ ăn uống, động lao và tổ chức laođộng trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, loại
hình sản phẩmtrong kinh doanh dịch vụ ăn uống.
* Thời gian nghiên cứu
– Thời gian cho phục vụ cho việc hoàn thành báo cáo thực tập tổng hợp, báo cáo chuyên đề tốt nghiệp và khoá luận tốt nghiệp là từ tháng3 / 2014đến tháng 6/2014

Kết cấu của khóa luận
Ngoài phần mở đầu kết luận và phần, khóa luận được kết cấu gồm 3 chương:
Chương I. Khái Quát chung về kinhdoanh khách sạn và hiệu quả kinh doanh dịch vụăn uống trong khách sạn
Chương II. Thực trạng hoạt động kinh doanh khách sạn và hiệuquả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạn Monaco Hải Phòng
Chương III. Nhữnggiải pháp chủ yếu nhâm nâng cao hiệu quả kinh doanh dịch vụ ăn uống tại Khách sạ n Monaco Hải Phòng

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập, chúng tôi luôn luôn là người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành các bài báo cáo, chuyên đề thực tập, nếu bạn gặp khó khăn gì trong quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Marketing cho sản phẩm bánh Cracker AFC Kinh Đô đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is   thị cho sản phẩm bánh Cracker AFC Kinh Đô Đạt 9 điểm to các bạn viết báo cáo tốt nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

 

Hơn mười tám năm has mặt tại thị trường bánh kẹo Việt Nam, Kinh Đô nói chung and bánh Cracker AFC nói riêng was and đang d AN trở be quen thuộc v ới người tiêu dùng t ại thịtrường bánh kẹo Việt Nam. Tuy nhiên, đ é expanded and phát triển thị phần your than nữa, AFC must hiểu rõ nhu cầu, đặc điểm thị trườ ng bánh kẹo tại Việt Nam than nữa. Và đểcó thể mang lại those thành công vượt trội, AFC cần hoạch định cho riêng mình chiến lược kinh doanh cụ thể, rõ rang and gắn liền for thị hiếu người tiêu dùng trong tương lai.
Đứng out v ị thế phân khúc khách hàng cao c ấp trên sơ đồ định v ị, đ ối v ới those đối thủ cạnh tranh in cùng ngành, Kinh Đô be xem such as “người anh cả” xét cả về bề dày lịch sử also số lượng mặt hàng and khách hàng. Tuy nhiên, along with sự changed xu hướng tiêu dùng liên t ục of khách hàng, sự cạnh tranh gay gắt of the thương hiệu bánh ngoại nh ập such as hiện nay, đặc biệt is after Việt Nam gia nhập WTO, one problem lớn đặt ra cho AFC is làm thế nào to not only to keep vững thị trườ ng mà còn phải mở rộng and nâng cao doanh số.
Một điều dễ nhận thấy out AFC, this is the loại bánh Cracker đầu tiên tại Việt Nam, cung cấp dinh dưỡng cho người sử dụng. Tuy nhiên làm m au mã chưa đa dạng, giá thành cạnh tranh, xu hướng ưa CHUÔNG sử dụng hàng ngoại nhập of người tiêu dùng, should even mang lại thế Độc quyền and lâu đời but AFC retained gặp must be the following khó khăn nhất định in việc tạo
ưu thế cạnh tranh. Compare with the nh ưng đối thủ cạnh tranh cùng ngành, AFC chưa thật sự thu hút người tiêu dùng về vấn đề chưa make sự hấp dẫn từ mẫu mả sản phẩm such as thương hiệu bánh ngoại nh ập Danisa, giá thành thấp such as Hữu Nghị ? Hay là làm those nguyên nhân khác về sự ngại đổi mới hương vị v ề one thương hiệu bánh was xuất hiện từ much sớm trên thị trường bánh kẹo Việt Nam?
Thay đổi been điều which is one việc can easily đối v ới those nhà quản trị thương hiệu bánh AFC. Tuy nhiên, bằng those kiến thức hữu hạn of mình, group we xin been đề xuất “Kế hoạch marketing cho sản phẩm bánh cracker AFC Kinh Đô” để AFC has been the following bước tiến mới trên con đường chinh phục those “vị thượng đế “của thị trường bánh kẹo Việt Nam

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ

Marketing mở rộng thị trường cho sản phẩm công ty Rồng Vàng

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is  thị mở rộng thị trường cho sản phẩm công ty Rồng Vàng to các bạn làm tài liệu tham khảo

LỜI Nơi Đâu

Trọng nền kinh tế thị trường bất cứ one doanh nghiệp công nghiệp nào while tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh that will be xuất phát từ yêu cầu of thị trường, Nhâm trả lời be 3 câu hỏi cơ bản “Cái gì, such as thế nào, cho ai “. Thị trường vừa be coi is điểm xuất phát are just is điểm end of quá trình sản xuất kinh doanh, is cầu nối Centered sản xuất for tiêu dùng. Có thể nói one doanh nghiệp chỉ làm ăn hiệu quả has when it xuất phát từ thị trường, tận dụng one cách năng động, linh hoạt those cơ hội trên thị trường. Hay nói cách khác, thông qua thị trường, sản phẩm hàng hoá of doanh nghiệp been tiêu thụ, giúp cho quá trình sản xuất kinh doanh of doanh nghiệp be diễn ra an cách liên tục trên cơ sở thực hiện been entries tiêu was đề ra. Vì thế duy trì and expanded thị trường been coi is one of the following nhiệm vụ cơ bản lâu dài and the doanh nghiệp, đặc biệt in quá trình hội nhập nền kinh tế of đất nước with the nền kinh tế thế giới. Tuy nhiên hoạt động in cơ chế thị trường that đồng nghĩa việc with the right always đối mặt rủi ro with thách thức in quá trình cạnh tranh khóc liệt. Để phát triển thị trường one has cách hiệu quả, trước hết doanh nghiệp cần nâng cao năng cạnh tranh able, capabilities nhận thức về thị trường. Tiếp which doanh nghiệp must tiến hành nghiên cứu môi trường and khách hàng, use thông tin, dữ liệu which for phán đoán thị trường selected mục tiêu thị trường, lập kế hoạch chiến lược kinh doanh, kế hoạch duy trì thị trường cũ, occupy lĩnh thị trường mới. Sau cùng is triển khai thực hiện kế hoạch thông qua 4 công cụ (sản phẩm, giá cả, phân phối, xúc tiến hỗn hợp).
Trọng tình hình thực tế hiện nay nhu cầu truyền thông quảng cáo của các doanh nghiệp ngày as phát triển mạnh mẽ and is one of the following yếu tố trọng yếu in kế hoạch marketing of doanh nghiệp phát triển. Hoà chung in trào lưu that, Công ty Rồng Vàng Phim (with Uy tín, Chất lượng hàng đầu) also one công ty sản xuất hiệu quả as ngày as you nhiều khách hàng ưa CHUÔNG sản phẩm của Công ty. This is a thế mạnh lớn but bên cạnh then Công ty has encountered a no ít khó khăn. Thiết nghĩ cần ngay từ bây giờ must have phương hướng phát triển đúng đản. Xuất phát từ vai trò of thị trường and tình hình thực tế of Công ty, em xin select đề tài “Duy trì and expanded thị trường tiêu thụ sản phẩm at Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng”.
2. Purpose nghiên cứu:
Purpose nghiên cứu of đề tài is phân tích and đánh giá thực trạng việc duy trì and mỡ rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm at công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng in the năm recently, trên cơ sỡ which luận văn đề ra biện pháp those thích hợp nhâm duy trì and phát triển thị trường than nữa cho conong ty trong thời gian to.
3. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu:
Vì đây is one đề tài thuộc nhóm nghành Khoa học Xã hội nghiên cứu its hoạt đông xây dựng and phát triển thị trường. Nên đối tượng and phạm vi nghiên cứu is định hương and xây dựng its hoạt động duy trì and phát triển thị trường cho công ty Rồng Vàng Phim in the time to.
4. Phương pháp nghiên cứu:
Trong quá trình nghiên cứu, luận văn use phương pháp nghiên cứu cơ bản such as phương pháp điều tra mẫu choose the đối tượng liên qua, phân tích dữ liệu, tổng hợp, thống kê and comparison. Trọng quá trình nghiên cứu the methods This used linh hoạt, or combined or riêng might to resolve các vấn đề an cách tốt nhất
5. Nội dung đề tài:
Thực ra đây be a problem has contents much rộng vì vậy in luận văn this em chỉ đi vào vấn đề duy trì and expanded thị trường tiêu thụ sản phẩm at Công ty qua that đ¬ưa ra one số giải pháp, kiến nghị for nâng cao việc duy trì and expanded thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng.
Đề tài gồm 3 phần lớn sau:
– Phần thứ nhất: Duy trì and expanded thị trường tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp in cơ chế thị trường
– Phần thứ hai: Thực trạng về thị trường tiêu thụ sản phẩm at Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng
– Phần thứ ba: Một số biện pháp cơ bản Nhâm duy trì and expanded thị trường tiêu thụ sản phẩm của Công ty TNHH TM & SX Phim Rồng Vàng

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.

Marketing mix phát triển thẻ ghi nợ nội địa Autolink của VPBank

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is  thị kết hợp phát triển thẻ ghi nợ nội địa Tự liên of VPBank  to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình.

LỜI Nơi Đâu

Sự kiện Việt Nam chính thức gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới WTO, be xem is one step Bracket quan trọng, one dấu mốc big for lịch sử phát triển nền kinh tế of nước ta. Is not ngoài xu thế đó, ngân hàng Việt Nam cũng đang have the following bước trở mình changed tích cực theo hướng hội nhập quốc tế. Thời đại mở cửa hội nhập and you made many cơ hội also thách thức cho the bank in nước tăng tốc to bắt nhịp cùng xu thế toàn cầu hóa kinh tế thế giới khu vực and. Biệt đặc, cùng with phương thức kinh doanh mới ra đời such as thương mại điện tử đòi hỏi the bank requires the following hình thức kinh doanh and thanh toán mới tương ứng – which chính is hình thức ngân hàng điện tử and phương thức thanh toán điện tử.

In the năm qua, tại Việt Nam, dịch vụ thẻ ngân hàng ra đời and developers have đáp ứng be phần nào nhu cầu thanh toán nói chung and thanh toán điện tử nói riêng, tạo điều kiện in việc xúc tiến its hoạt động thương mại of doanh nghiệp in and ngoài nước. Which are also chính is one of the following dịch vụ mà ngân hàng VP – chi nhánh Huế luôn quan tâm and do not Stop đa dạng hóa, nâng cao and hoàn thiện sản phẩm thẻ of mình, in which has thẻ ghi nợ nội địa Tự liên kết – one of those sản phẩm thẻ khá nổi bật of ngân hàng hiện nay.

Can ai có thể phủ nhận those tiện ích làm hoạt động thẻ ngân hàng mang lại – nhanh chóng, thuận tiện, chính xác and secure. Tuy nhiên thực tế thực hiện hoạt động have seen must be no ít those khó khăn, which can be làm thói quen sử dụng tiền mặt of người dân Việt Nam nói chung and người dân Huế nói riêng existing từ bao đời nay. Mặt khác, VPBank – chi nhánh Huế was and đang must đối mặt for thị trường dịch vụ thẻ cạnh tranh khá gay gắt while mà trước which existing a number thương hiệu khá lâu đời and nổi tiếng tại Huế such as: Vietcombank, Đông Á ngân hàng, Agribank, ngân hàng BIDV, ngân hàng Á Châu … Chính in their hình cạnh tranh khóc liệt ấy, hiện nay, dịch vụ thẻ of VPBank mặc even have đạt be the following thành tựu nhất định but still very kém phát triển trên thị trường thành phố Huế.

Bên cạnh then, khách hàng thượng đế is, is yếu tố vô cùng quan trọng affects sự tồn vong of a ngân hàng. Do that, việc xây dựng hình ảnh tốt be in đẹp tâm trí khách hàng, luôn thỏa mãn and reply tốt nhất mọi nhu cầu of the customers is much thiết yếu. Chính vì thế, việc nắm bắt those đánh giá of khách hàng về dịch vụ thẻ Tự liên kết CO vai trò very important in việc nâng cao năng lực cạnh tranh, nâng cao hiệu quả phát hành thẻ and phục vụ its đối tượng khách hàng ngày one better.

Chính vì tất cả those lý làm trên, tôi select đề tài: “Giải pháp Marketing – mix Nhâm phát triển dịch vụ thẻ ghi nợ nội địa Tự liên of VPBank – chi nhánh Huế ” Nhâm góp phần giúp ngân hàng phát huy are those tiềm năng, đối phó with the following thách thức rủi ro, ngày as nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ an cách toàn diện.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Marketing nâng cao giá trị thương hiệu khách sạn đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is  thị nâng cao giá trị thương hiệu khách sạn đạt 9 điểm to các bạn làm tài liệu tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Hòa chung voi xu thế of cả nước while nước ta chuyển sang cơ chế kinh tế thị trường, vực dịch vụ du lịch are also have and changing to phù hợp with nước in khu vực trên thế giới and. Đồng thời, the nhà quản lý du lịch are more bàn về vấn đề tiếp thị, tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến, đầu tư, cạnh tranh thương hiệu … and to build and dựng phát triển du lịch Việt Nam. As well as the vực công nghiệp, dịch vụ khác vực dịch vụ du lịch are right đối mặt with the nhieu vấn đề khó khăn to cạnh tranh in môi trường kinh doanh khắc nghiệt such as ngày nay, vì vậy ngoài its yếu tố cạnh tranh về chất lượng , giá all nhà quản lý du lịch ngày as chú ý than to a yếu tố khác, which is cạnh tranh về thương hiệu. This as be assertion while xu hướng tiêu dùng ngày nay that chuyển sang tiêu dùng theo thương hiệu, đặc biệt those sản phẩm may giá as cao, mà thương hiệu of sản phẩm then ảnh hưởng mạnh trên thị trường thì sản phẩm which was tiêu dùng as many. Against vực dịch vụ du lịch that is not ngoại lệ, while mà tính chất đặc trưng of vực du lịch is sản xuất and tiêu dùng xảy ra đồng thời thì yếu tố thương hiệu quyết định one phần quan trọng in việc mua sản phẩm, dịch vụ. Vì vậy, assertion and nâng cao giá trị thương hiệu of each đơn vị kinh doanh du lịch is điều cần thiết to create a dựng lòng tin and thu hút khách hàng.

Thừa Thiên Huế, mảnh đất văn hóa and the history of cả nước, hội tụ those danh lam thắng cảnh, di tích, đền đài, chùa đình, miếu mạo … còn sốt lại of a triều đại phong kiến, is one of the following điểm to du lịch nổi tiếng của Việt Nam trên thế giới and. Do that, số lượng cơ sở lưu trú increase lên do not Stop cụ thể in năm 2010 số lượng phòng lên 14,8% increase against năm 2009 (statistics of sở Văn Hoà- Thể Thao- Du lịch Thừa Thiên Huế), cho thấy vấn đề cạnh tranh to have been thị phần khách to Huế for đạt been công suất cao nhất is one vấn đề nan giải đối with nhà quản lý du lịch, đòi hỏi mòi đơn vị must have the following thế mạnh nhất định to thu hút khách du lịch, mà trước hết is yếu tố thương hiệu. Bởi vì, thương hiệu of đơn vị kinh doanh du lịch this not only tác động to khách du lịch mà còn tác động to those văn phòng, đại lý lữ hành, users will giới thiệu khách hàng đến với đơn vị kinh doanh du lịch .

Trọng phạm vi tỉnh Thừa Thiên Huế, thương hiệu khách sạn La Résidence was used one vị trí in vực kinh doanh lưu trú khách sạn, but làm sao để thương hiệu this ngày as quen thuộc with the customers, đi sâu vào tâm trí of khách Hàng mới when nhu cầu. Điều then đòi hỏi nhà quản the value of khách sạn must always does not Stop improvements and nâng cao giá trị thương hiệu khách sạn La Résidence trở thành thương hiệu đáng tin cậy of du khách while to Huế.

But for nâng cao giá trị thương hiệu of khách sạn requires the following biện pháp and hướng đi đúng đản, trước hết which is the following giải pháp marketing Nhâm củng cố thương hiệu of khách sạn, vì only those giải pháp tiếp thị mới tác động trực tiếp to nhu cầu tiêu dùng of khách hàng. Xuất phát từ vấn đề then, tôi quyết định select đề tài “Giải pháp marketing nham nâng cao giá trị thương hiệu khách sạn La Résidence” để làm đề tài nghiên cứu luận văn tốt nghiệp đại học, Nhâm given the following giải pháp marketing for củng cố nâng cao and more than nữa giá trị thương hiệu khách sạn La Résidence.

Thông qua ý kiến ​​đánh giá of khách hàng, khách sạn cần given the following giải pháp marketing gì để nâng cao giá trị thương hiệu, tất cả would be trình bày, phân tích đánh giá and in đề tài below.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ

Marketing nâng cao cạnh tranh tại công ty may mặc Chiến Thắng

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn sinh viên bài báo cáo thực tập marketing is  thị nâng cao cạnh tranh tại công ty may mặc Chiến Thắng to các bạn tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Trọng hon 15 năm đổi mới chuyển đổi từ cơ chế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế thị trường has sự quản lý of Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam was đạt be nhiều thành tựu quan trọng and rút ra được those bài học thực tiễn quý báu cho quá trình công nghiệp Hòa hiện đại hoá. Kinh tế thị trường đòi hỏi sự gắn bó mật thiết between the sản xuất and tiêu dùng, cho be supplied sản phẩm ra thị trường and are khách hàng chấp nhận luôn is vấn đề quan trọng đối with doanh nghiệp.

Ngày nay, xu thế quốc tế hoá and toàn cầu hoá đang diễn ra nhanh chóng, sâu rộng trên nhiều lĩnh vực during Việt Nam đang bước đầu mở cửa, hội nhập with the khu vực and toàn cầu, thì vấn đề sản xuất, xuất khẩu … meaningful much để big for sự exists and development of each doanh nghiệp. Đặc biệt, on which the doanh nghiệp cùng vực cạnh tranh ngày as quyết liệt đòi hỏi each doanh nghiệp would like to đứng vững and developers one mặt non củng cố thị trường already have a, mặt khác must be search and export ra thị trường mới trên thế giới. Tiếp thị xuất khẩu đóng vai trò would thiết yếu in thành công hay thất bại of the công ty trên thương trường quốc tế.

There is a thực tế is the doanh nghiệp Việt Nam chưa mạnh dan xuất khẩu sang its nước has level sống cao such as EU, Mỹ and Nhật Bản … here is the thị trường lớn but toán tính đòi hỏi sản phẩm must have chất lượng cao mẫu mã đẹp. This has many nguyên nhân, bài hát one nguyên nhân quan trọng is the doanh nghiệp chưa thích ứng be with thị trường quốc tế ngay mà đòi hỏi must have thời gian hoạt động dài mà Cap đầu tư cho quá trình nghiên cứu and application còn chế hạn. Be a doanh nghiệp nhà nước, công ty may Chiến Thắng have each trải qua thời kỳ kế hoạch hoá tập trung bao cấp. Bởi vậy, while chuyển sang cơ chế thị trường công ty may Chiến Thắng is not from a Bo ngỡ trước those cơ hội thách thức and. Trọng quá trình chuyển đổi, công ty have each bước khắc phục khó khăn, mạnh dan linh hoạt in việc xuất khẩu sản phẩm ra thị trường nước ngoài đạt and be the following kết quả nhất định. Càng cọ Xát for thị trường quốc tế, Công ty may Chiến Thắng as thấy rõ tầm quan trọng việc đẩy mạnh of xuất khẩu sang thị trường nước trên thế its giới.

Nhận thức been tầm quan trọng of việc nâng cao năng lực cạnh tranh hướng về xuất khẩu sản phẩm may mặc, trong thời gian thực tập tại công ty có thể CHIẾN THẮNG em thấy đề tài “Giải pháp tiếp thị nhâm nâng cao năng lực cạnh tranh hướng về xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thị trường EU ứng dụng tại công ty may Chiến Thắng “phù hợp với bản thân, đồng thời as sự giúp đỡ of the thầy cô giáo in khoa Khoa học quản lý, cán bộ its công nhân viên of Phòng kinh doanh and phòng xuất nhập khẩu công ty có thể of Chiến Thắng. Đặc biệt is sự hướng dẫn tận tình của thầy giáo GS.TS Đỗ Hoàng Toàn đà giúp em mạnh Dan chon đề tài this as hy vọng tập hợp are those kiến thức cơ bản trên phượng diện lý thuyết nghiên cứu to đánh giá those vấn đề cụ thể diễn ra trong thực tế hướng vào việc given, giải pháp marketing đẩy mạnh xuất khẩu sang thi truong EU of công ty may Chiến Thắng.

Kết cấu đề tài gồm 3 chương:

Chương I: Lý luận cơ bản về tiếp thị kinh doanh

Chương II: Thực trạng hoạt động tiếp thị kinh doanh sản phẩm may mặc of công ty may Chiến Thắng.

Chương III: Giải pháp marketing đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm may mặc sang thi truong EU ty of công may Chiến Thắng.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ

Kế hoạch marketing phát triển mặt hàng chăn ga gối đệm (hay)

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is  Kế hoạch marketing phát triển mặt hàng chăn ga gối đệm (hay) for các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

LỜI Nơi Đâu

Kinh tế thị trường phát triển as thì cạnh tranh trên thị trường as trở be gay gắt, quyết liệt. Các doanh nghiệp hoạt động in môi trường kinh doanh luôn biến động cùng nhiều cơ hội nguy cơ tiềm and ẩn with the level độ cạnh tranh khóc liệt nhất. Vì thế, việc kept vững and nâng cao vị thế trên thị trường is điều much khó khăn, đòi hỏi doanh nghiệp must always have biện pháp tiếp cận thị trường an cách chủ động and ready đối phó với mọi nguy cơ, đe dọa as well as áp lực cạnh tranh trên thị trường. Để làm been this, doanh nghiệp non thực hiện sản xuất kinh doanh theo hướng thị trường, theo khách hàng and right ứng dụng hoạt động marketing vào thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh. In which việc xây dựng hoàn thiện and policy Marketing-Mix for those chiến lược and biện pháp cụ thể thúc đẩy Nhâm tiêu thụ sản phẩm will be công cụ cạnh tranh sắc bén, hiệu quả nhất to to đi thành công.

Từ nhận thức trên in quá trình thực tập tại công ty TNHH Amante Việt Nam em selection đề tài: “Giải pháp tiếp thị to phát triển mặt hàng chăn, ga, gối, đệm of công ty TNHH Amante Việt Nam” để làm luận văn tốt nghiệp.

Purpose of đề tài Nhâm vào phân tích thực trạng ứng dụng chính sách Marketing-mix vào hoạt động sản kinh doanh of the company. Trên cơ sở this đánh giá ưu, điểm nhược, the exists and limit of it from tổng hợp and đề xuất ra those giải pháp Nhâm hoàn thiện chính sách Marketing-mix, để thực hiện chiến lược phát triển thị trường mặt hàng của công ty.

Kết cấu đề tài gồm of 3 phần:

Chương 1:   Lí luận chung về thị in hoạt động kinh doanh.

Chương 2: Thực trạng hoạt động marketing of công ty.

Chương 3: Một số giải pháp marketing for phát triển mặt hàng chăn ga gối đệm.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

dịch vụ làm báo cáo thực tập was giúp nhiều bạn sinh viên hoàn thành bài báo cáo thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập hãy liên hệ với chúng tôi to giúp đỡ

Marketing bán sản phẩm khăn ướt em bé của công ty Yaho

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài báo cáo thực tập marketing is  Tiếp thị bán sản phẩm khăn ướt em bé of công ty Yaho Đạt 9 điểm  to các bạn tham khảo.

LỜI Nơi Đâu

Trọng nền kinh tế thị trường, doanh nghiệp would like to have a vị thế cạnh tranh vững chắc đòi hỏi must be kết hợp nhiều yếu tố. In the yếu tố then thì nổi bật is yếu tố marketing, it góp phần quan trọng in hoạt động kinh doanh doanh nghiệp of. Tiếp thị is a tool giúp doanh nghiệp tạo lập and duy trì lợi thế cạnh be tranh dài hạn. if one nghiệp xây dựng chiến lược tiếp thị phù hợp do not thị will be created lợi thế cạnh tranh also thị phần will reduce sút.

Việc xây dựng its giải pháp marketing hợp lí and thường xuyên non cần nghiên cứu nhiều yếu tố từ môi trường to hoàn cảnh nội tại of the company.

Và công ty TNHH Yaho đang per bước changes to hướng to vị trí dẫn đầu thị trường. Trọng thời gian thực tập of công ty, em đã tìm hiểu về hoạt động marketing of công ty trong việc thúc đẩy doanh số tiêu thụ sản phẩm the. qua time interval tìm hiểu, em đã select đề tài: “Một số giải pháp marketing mix Nhâm nâng cao năng cạnh tranh able cho sản Phan khăn ướt em bé tại công ty TNHH Yaho”. Following is contents nghiên cứu:

Chương 1: Cơ sở lý thuyết về marketing and thị hỗn hợp

Chương 2: Giới thiệu chung về công ty TNHH Yaho and tình hình kinh doanh of the company in the năm recently

Chương 3: Phân tích a number hoạt động tiếp thị hiện tại of the company and some of đối thủ cạnh tranh.

Chương 4: Một số giải pháp marketing mix Nhâm nâng cao năng cạnh tranh able cho sản phẩm khăn ướt em bé of công ty Yaho

  1. Muc tieu nghien cuu

Tìm hiểu and phân tích thực trạng công tác marketing and given, giải pháp marketing hỗn hợp tại công ty

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ viết báo cáo thực tập we just help you trên hoàn thành bài báo cáo thực tập of mình. If in quá trình viết báo cáo thực tập of mình, các bạn may gặp khó khăn gì hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn and giúp đỡ tận tình nhé.

Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược marketing (rất hay)

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu tới các bạn bài Báo cáo thực tập xây dựng chiến lược marketing (rất hay) để các bạn làm mẫu báo cáo thực tập để viết báo cáo, chuyên đề thực tập tốt nghiệp của mình nhé.

LỜI NÓI ĐẦU

Hiện nay có rất nhiều cách hiểu và định nghĩa khác nhau về nghiên cứu xây dựng chiến lược Marketing:
Nghiên cứu Marketing là quá trình thiết kế, thu thập, phân tích và báo cáo những thông tin có thể được sử dụng để giải quyết một số vấn đề chuyên biệt (ALvin C.Burns và Ronald F.Bush 1995).
– Nghiên cứu Marketing là việc nhận dạng, lựa chọn, thu thập, phân tích và phổ biến thông tin với mục đích hỗ trợ việc ra quyết định có liên quan đến sự xác định và xử lý các vấn đề và cơ hội trong Marketing (Naresh K.Malhotra-1996).
– Nghiên cứu Marketing là quá trình thu thập và phân tích có hệ thống các dữ liệu về các vấn đề liên quan đến các hoạt động Marketing về hàng hóa và dịch vụ (Hiệp hội Marketing Hoa Kỳ – AMA, sách nghiên cứu Marketing cứu Marketing là các hoạt động thu thập, phân tích và xử lý các thông tin cần thiết nhằm phục vụ cho việc xây dựng chiến lược Marketing cũng như phục vụ cho việc ra quyết định của các nhà quản trị Marketing trong doanh nghiệp. Điều đó làm cho nghiên cứu Marketing có nội dung tương đồng với những yếu tố cấu thành của hệ thống thông tin Marketing (MIS) và hệ thống hỗ trợ ra quyết định Marketing (MDSS). Tuy nhiên quá trình thu thập, phân tích và xử lý thông tin trong nghiên cứu Marketing mang những đặc điểm khác biệt so với hệ thống thông tin Marketing.
Qua quá trình nghiên cứu về để tài trên cùng với sự giúp đỡ tận tình của GV: Bùi Thị Thúy Hằng em đã hoàn thành bài báo cáo thực tập tốt nghiệp này. Nội dung của bài báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương 1: Lý thuyết cơ sở.
Chương 2: Tiến hành điều tra sản phẩm nước giải khát Coca- Cola.
Chương 3: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng về sản phẩm nước giải khát Coca- CoLa.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Viết báo cáo tốt nghiệp thuê đã hoàn thành bài báo cáo thực tập này và bài báo cáo thực tập đã được đánh giá cao trong buổi lễ bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp. Nếu trong quá trình viết báo cáo thực tập bạn có gặp khó khăn gì, hãy liên hệ với chúng tôi để được chúng tôi tư vấn và giúp đỡ tận tình.

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149