Báo cáo thực tập phân tích tài chính tại công ty kiểm toán

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài báo cáo thực tập tài chính ngân hàngBáo cáo thực tập phân tích tình hình tài chính tại công ty kiểm toán Mỹ (2015) được hoàn thành vào tháng 8/2015 đạt 9 điểm để các bạn tham khảo

LỞI MỞ ĐẦU

Trong thời buổi kinh tế thị trường ngày càng phát triển như hiện nay, cùng với sự
nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, sự cạnh tranh giữa các doanh nghiệp
trong và ngoài nước đang dần trở nên ngày càng gay gắt hơn. Mặc dù mục tiêu cuối
cùng của các doanh nghiệp luôn là lợi nhuận, nhưng dưới áp lực cạnh tranh, các doanh
nghiệp còn cần phải phát triển thêm nhiều giá trị khác trong sản phẩm của mình, đặc
biệt hơn cả là các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ. Và từ khi Việt Nam chính thức gia
nhập WTO thì đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, tổ chức nước
ngoài gia nhập vào thị trường kinh tế Việt Nam.
Chính vì điều này, để khẳng định sự tồn tại và phát triển của mình trên thị trường và
đạt được mục đích cuối cùng là lợi nhuận thì các doanh nghiệp càng phải phân tích
những thông tin từ các báo cáo tài chính để có thể đánh giá được khả năng tài chính
của mình, khả năng sinh lợi, những thành tựu và hạn chế của chính mình…. Từ đó,
doanh nghiệp sẽ có những quyết định cụ thể về chiến lược kinh doanh thông qua kết
quả phân tích tình hình tài chính. Ngoài ra, phân tích tình hình tài chính còn giúp cho
các cơ quan quản lý nhà nước thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trong công tác quản lý
kinh tế giám sát việc thực hiện nghĩa vụ thuế…
Đối với ngành kế toán kiểm toán, việc xuất hiện các công ty kiểm toán không còn
là mới mẻ, tuy nhiên, hầu hết các công ty kiểm toán của Việt Nam vẫn chưa quản lý
hiệu quả nguồn lực tài chính của mình, điều này gây cản trở sự phát triển và hội nhập
của công ty. Không chỉ thế, việc thâm nhập của các tổ chức, tập đoàn quốc tế trong
nhóm Big4 đã chiếm không ít thị phần và khách hàng nội địa. Từ đó, làm cho các công
ty kiểm toán trong nước càng khó khăn hơn để tồn tại. Chính vì điều đó, em quyết định
chọn đề tài “Phân tích tình hình tài chính công ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Kiểm Toán
Mỹ” nhằm tìm hiểu, nhận dạng được những điểm mạnh và hạn chế của doanh nghiệp
đang có. Thông qua đó, em xin đề xuất những giải pháp cải thiện việc quản lý tài chính
và phát triển tình hình kinh doanh của công ty.
2. Mc tiêu nghiên cu
Mục tiêu tổng quát:
Phân tích c th tình hình tài chính công ty TNHH Kim Toán M giai đoạn
2012 2014.
Đánh giá những ưu điểm và nhược điểm, từ đó dựa trên những định hướng ca
Ban lãnh đạo công ty để đưa ra giải pháp phù hp nhm hn chế nhng tn ti
trong công tác qun tr tài chính công ty.
Mục tiêu cụ thể:
Khái quát cơ sở lý luận sử dụng trong khoá luận.
Thu thập, phân tích và đánh giá những thông tin có được để làm rõ thực trạng.
Định hướng phát triển cho công ty và đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng
cao hoạt động của công ty.
3. Phƣơng pháp nghiên cứu
Phương pháp thu thập thông tin: thu thập thông tin tại doanh nghiệp thông qua
quan sát và thông qua thông tin thứ cấp công ty cung cấp giai đoạn 2012 – 2014
Phương pháp phân tích và xử lý thông tin: sử dụng phương pháp thống kê và so
sánh để tìm ra sự thay đổi của tình hình tài chính tại doanh nghiệp qua các năm.
4. Phm vi nghiên cu
Thi gian: Đề tài nghiên cu tình hình tài chính ti Công ty TNHH Kim toán
M trong giai đoạn 2012 2014.
Không gian: Đề tài nghiên cu tình hình tài chính ti Công ty TNHH Kim toán
M.
Đối tượng nghiên cu: Tình hình tài chính Công ty TNHH Kim toán M, bao
gm các báo cáo tài chính: bảng cân đối kế toán, báo cáo kết qu hoạt động kinh
doanh….
5. Kết cấu đề tài
Nội dung đề tài khóa luận tốt nghiệp gồm 3 chương:
Chương 1: Lý luận chung về phân tích báo cáo tài chính
Chương 2: Phân tích tình hình tài chính công ty TNHH Kiểm Toán Mỹ (AA)
Chương 3: Giải pháp và kiến nghị

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Chuyên đề phân tích tài chính công ty dược phẩm OPC-2014

Đề tài luận văn: Phân tích tình hình tài chính tại Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC, Nhóm mình thực hiện xong vào cuối năm 2014 với số liệu mới nhất từ công ty. các bạn tải về tham khảo nhé.

LỜI MỞ ĐẦU
Việc Việt Nam gia nhập WTO cùng với sự dỡ bỏ các hàng rào thuế quan sẽ thu hút sự tham gia các công ty hoạt động trong lĩnh vực dược từ nước ngoài với tiềm lực tài chính mạnh và công nghệ hiện đại. Từ đó, sẽ tạo môi trường cạnh tranh khốc liệt hơn đối với các doanh nghiệp sản xuất tân dược trong nước về mặt giá cả, chất lượng và chủng loại sản phẩm. Việc tăng tốc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của các doanh nghiệp trong nước.

Chính vì những thách thức to lớn đó đòi hỏi các doanh nghiệp nói chung và Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC phải ngày càng nâng cao hơn nữa khả năng cạnh tranh của mình nhằm chuẩn bị một cách tốt nhất cho làn sóng đầu tư của các nhà đầu tư từ nước ngoài vào thị trường nước ta. Để làm được điều này trước  hết  các  doanh  nghiệp  cần  phải  củng  cố  lại  hoạt  động  của  mình,  không ngừng  hoàn  thiện  bộ  máy  quản  lý,  nâng  cao  năng  lực  tài  chính,  hiểu  rõ  điểm mạnh, điểm yếu của mình nhằm phát huy tối đa thế mạnh, khắc phục những mặt còn hạn chế tồn tại. Trong đó, Việc nắm rõ tình hình tài chính là vấn đề cực kỳ quan trọng đối với sự sống còn của doanh nghiệp, thông qua việc phân tích tình hình  tài  chính  giúp  cho  nhà  quản  lý  thấy được  tình  hình  hoạt  động  của  doanh nghiệp, hiệu quả sử dụng vốn ra sao? Việc phân bổ nguồn vốn có hợp lý không? Nhân tố nào ảnh hưởng đến kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Từ đó đề ra các giải pháp khắc phục những yếu kém cũng như phát huy các mặt tích cực.

Trong bối cảnh nền kinh tế cạnh tranh như vậy, Công ty Cổ phần Dược phẩm OPC không ngừng phát triển và ngày càng lớn mạnh. Hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty luôn đạt hiệu quả là nhờ vào sự lãnh đạo của Ban Giám Đốc công ty đã có những chỉ đạo đúng đắn thông qua những ý kiến đóng góp, tham mưu kịp thời của phòng tài chính kế toán từ việc phân tích tình hình tài chính. Chính vì vai trò quan trọng của việc phân tích tình hình tài chính như trên tôi  đã  chọn  đề  tài:  “  Phân  tích  tình  hình  tài  chính  tại  Công  ty  Cổ  phần  Dược phẩm OPC” để làm đề tài báo cáo thực tập của mình.

DOWNLOAD

Báo cáo thực tập phân tích tài chính cty dược IMEXPHARM

Đề tài chuyên đề: PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH VÀ ĐỊNH GIÁ CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM hoàn thành vào năm 2015, chuyên đề được tập trung làm chất lượng cho các bạn sinh viên tham khảo để làm báo cáo thực tập. luận văn,…

TRÍCH ĐOẠN GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Trong những năm gần đây, với những biến động lớn trong nền kinh tế như lạm phát, giảm phát thì hầu hết các doanh nghiệp không tránh khỏi sự ảnh hưởng của nền kinh tế và nghành dược cũng không ngoại lệ. với tính cấp thiết và quan trọng của cuộc sống thi nghành dược đóng vai trò rất quan trọng, sự biến động trong giá cả dược liệu đã làm ảnh hưởng tới tình hình tài chính của các công ty ngành dược. để tìm hiểu sâu hơn em chọn Công ty cổ phần dược phẩm Imexpharm  để làm đề tài: “PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM IMEXPHARM

Nội dung của đề tài bao gồm các phần chính sau:

Chương 1: Phân tích và nhận định triển vọng kinh tế vĩ mô

Chương 2: Phân tích ngành dược

Chương 3: Phân tích và định giá công ty  cổ phần dược phẩm Imexpharm

DOWNLOAD

Nhóm nhận làm báo cáo thực tập theo yêu cầu, các bạn liên hệ web nhé!

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149