Giải pháp nâng cao quản trị nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba

Thuctaptotnghiep.net xin hướng dẫn các bạn làm bài báo cáo thực tập nhân sự for đề tài  Giải pháp nâng cao quản trị nhân lực tại công ty quảng cáo Hatuba

Nền văn Minh nhân loại was phát triển such as ngày nay is entire quá trình
phấn đấu lâu dài and gian khổ of xã hội loài người. One of the following nhân tố
quan trọng đóng góp one phần do not nhỏ vào sự thành công of sự phát triển
ấy, which is yếu tố con người -. One yếu tố quyết định of lực lượng sản xuất
Doanh nghiệp is one tế bào of nền kinh tế xã hội that is not ngoài
quy luật then. Mục tiêu of doanh nghiệp is Move lại hiệu quả kinh tế xã hội in
quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đứng vững trên thương trường and liên
tục phát triển lên tầm cao mới. Muốn vậy, not only those kế hoạch kinh
doanh tốt, hợp lý mà còn cần must have đội ngũ nhân viên nhiệt tình with công việc,
cùng công ty đi lên. Nguồn lao động quyết định mọi thành công of doanh
nghiệp, làm which đòi hỏi must have a cách thức quản lý phù hợp for you can phát huy
been tối đa tiềm năng of it.
Đội ngũ nhân lực used and quản lý tốt in nền kinh tế thị trường
cạnh tranh khóc liệt would Move lại hiệu quả kinh tế cao in quá trình hoạt động
sản xuất kinh doanh. Đồng thời đây also nền tảng to cho Doanh nghiệp đứng
vững trên thương trường and liên tục phát triển. Muốn làm been điều then Doanh
nghiệp need to have the following biện pháp quản lý an cách khoa học, phù hợp for
định hướng phát triển of doanh nghiệp.
Trọng those năm qua, Công ty Quảng cáo Hatuba nói riêng as well as
the following doanh nghiệp khác nói chung was built be one chính sách quản trị
nhân lực hợp lý Nhầm đảm bảo sự hài hoà về lợi ích kinh tế Centered đội ngũ nhân
lực and doanh nghiệp.
Tổ chức tốt công tác quản trị nhân sự do not those giúp cho doanh
nghiệp tính and trả lương cho đội ngũ cán bộ công nhân viên chức been chính
xác, kip thời, phân bổ đúng tiền lương vào giá thành sản phẩm, đảm bảo đúng
chế độ tiền lương, BHXH, BHYT and other quyền lợi khác against đội ngũ cán bộ
công nhân viên mà còn qua That tác dụng động viên khuyến khích they phát huy
tính chủ động, sáng tạo to hoàn thành tốt nhiệm vụ been giao, đồng thời tạo cho
doanh nghiệp one lợi thế trên thương trường về chi phí sản xuất, năng suất lao
động and able cạnh tranh.
Báo cáo thực tập tốt nghiệp GVHD: Nguyễn Đăng Bảy
SV: Nguyễn Mạnh Quyền ĐH – QTKD – K4 2
Nhận thức been tầm quan trọng of công tác quản trị nhân lực, làm which em
was đi sâu tìm hiểu and select đề tài “Thực trạng so some giải pháp Nhâm nâng
cao hiệu quả công tác quản trị nhân lực tại Công ty Quảng cáo Hatuba”. Nội
phân báo cáo gồm 3 phần:
Chương I:. Cơ sở lý luận chung về quản trị nhân lực
Chương II: Thực trạng công tác quản trị nh

. ân sự tại Công ty Quảng cáo Hatuba
Chương III: Một số giải pháp nâng cao hiệu Nhầm quả công tác sử dụng
nhân lực at công ty Hatuba.

DOWLOAD

Báo cáo thực tập QTKD tại công ty Cổ phần Nhựa

Bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanhHoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh

Nhằm thực hiện tốt đường lối phát triển kinh tế của Đảng và Nhà nước, các doanh nghiệp nước ta đã nỗ lực phát triển sản xuất và đạt được mức năng suất lao động cao, phát huy sức mạnh của mình trên thị trường trong và ngoài nước. Để đạt được những thành tích đó thì yếu tố con người là không thể thiếu được, chính yếu tố con người đã quyết định sự thành bại của mỗi doanh nghiệp. Vì vậy các doanh nghiệp đã tìm mọi cách để có được nguồn nhân lực chất lượng cao và làm thế nào để có thể phát huy cao năng lực, sở trường của nguồn lao động mình có nhằm đạt được những mục tiêu chung của tổ chức đặt ra. Việc có nguồn nhân lực tốt trong tay đã khó nhưng việc sử dụng họ như thế nào cho có hiệu quả nhất còn khó khăn hơn. Và công tác tạo động lực cho người lao động sẽ giúp cho việc sử dụng lao động, đem lại sự thành công cho mỗi doanh nghiệp. Bên cạnh những thành tích đã đạt được trong công tác tạo động lực cho người lao động thì trên thực tế ở nước ta còn rất nhiều doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác này nên đã làm giảm hiệu quả cho việc sử dụng lao động, ảnh hưởng xấu tới kết quả sản xuất kinh doanh. Do đó tạo động lực cho người lao động nhằm tăng cường sự nỗ lực, sự hứng thú của người lao động khi làm việc tạo ra năng suất, hiệu quả cao trong công việc là hết sức cần thiết cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp.

Là một Công ty trực thuộc Công ty hợp tác kinh tế Bộ quốc phòng, Công ty cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần tạo ra các mẫu bao bì phục vụ cho quá trình sản xuất và tiêu dùng. Do đặc thù của nghành, người lao động luôn phải làm việc trong môi trường độc hại do phải tiếp xúc nhiều với bụi và chất thải, sức ép công việc ngày càng tăng. Do đó, người lao động rất dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, bỏ việc. Chính vì vậy, công tác tạo động lực cho người lao động đang được Công ty chú trọng và quan tâm.

Hiện nay, công tác tạo động lực lao động tại Công ty  Cổ phần Nhựa – Bao bì đã được quan tâm và cơ bản thỏa mãn được nhu cầu cho người lao động. Đồng thời phù hợpvới đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty. Tuy nhiên, một số nội dung trong công tác tạo động lực lao động của Công ty trong quá trình thực hiện vẫn còn tồn tại một số vấn đề cần được hoàn thiện tiếp. Đặc biệt gắn với phương hướng và bối cảnh hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

Xuất phát từ nhận thức trên, trong thời gian thực tập tại Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh và được sự hướng dẫn của giảng viên, em đã chọn nghiên cứu đề tài: “Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh” để làm chuyên đề báo cáo thực tập tốt nghiệp.

Nội dung của báo cáo thực tập gồm có 2 phần.

Phần 1. Khái quát chung về Công ty Cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh và tổ chức công tác quản trị nhân lực ở Công ty.

Phần 2 . Chuyên đề chuyên sâu “ Hoàn thiện công tác tạo động lực lao động tại Công ty cổ phần Nhựa – Bao bì Vinh”. Kết cấu chuyên đề chuyên sâu gồm 3 mục lớn:

DOWNLOAD

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149