100 bài tập hay, đáp án ôn thi công chức kế toán 2015

Thuctaptotnghiep.net xin chào các bạn!

Hôm nay mình tiếp tục giới thiệu cho các bạn tài liệu ôn thi công chức kế toán là 100 bài tập hay ôn thi công chức kế toán 2015 có đáp án để các bạn tham khảo nhé.

Trích:

Bài 1 : công ty A bán một lô hàng X cho công ty B với giá bán đã có thuế GTGT của cả lô hàng là 22 triệu, thuế suất thuế GTGT là 10%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Bài làm
Giá trị tính thuế giao tăng của lô hàng :
Giá tính thuế giá trị gia tăng cho lô hàng là 20.000.000 (đ)
Bài 2: Cửa hàng kinh doanh thương mại điện tử Hồng Phú xuất bán một lô hàng nồi cơm điện với giá bán 800.000 đ/cái với số lượng là 5.000 cái. Để khuyến mãi nhân dịp khai trương cửa hàng quyết định giảm giá bán đi 5%. Vậy giá tính thuế của lô hàng này là bao nhiêu?
Giải:
Giá tính thuế của một nồi cơm điện:
800.000 – (800.000 x 0.05) = 760.000 đ.
Giá tính thuế của lô hàng 5.000 cái:
760.000 x 5.000 = 3.800 tr.đ.
Vậy giá tính thuế của cả lô hàng này là 3.800.000.000 đồng.
Bài 3: DN thương mại Hồng Hà có tài liệu như sau :
DN sản xuất 4 sp A,B,C,D và tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ :
Giá mua chưa thuế SP A : 9000 đ/sp, sp B 15.000 đ/sp, sp C 20.000 đ/sp, sp D 25.000 đ/sp. Với thuế suất thuế GTGT sp A 5%, sp B 10%,sp C 5%, sp D 0 %
Giá bán chưa thuế SP A : 15.000 đ/sp, sp B 20.000 đ/sp, sp C 30.000 đ/sp, sp D 35.000 đ/sp. Thuế suất là 10 % trên mỗi mặt hàng. Hãy tính thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng

SP` Giá mua chưa thuế GTGT Thuế GTGT đầu vào Tổng giá mua phải thanh toán Giá bán chưa thuế GTGT Thuế GTGT đầu ra Tổng giá bán Thuế phải nộp
Thuế suất Thuế khấu trừ Thuế suất Thuế nộp
X 1 2 3=1*2 4=1+3 5 6 7=5*6 8=5+7 9=7-3
A 9 000 0,05 450 9 450 15 000 0,1 1 500 16 500 1 050
B 15 000 0,1 1500 16 500 20 000 0,1 2 000 22 000 500
C 20 000 0,05 1000 21 000 30 000 0,1 3 000 33 000 2000
D 25 000 0 0 25 000 35 000 0,1 3 500 38 500 3 500

Bài 5

• Trong tháng 12/2009 tại một DN SX hàng tiêu dùng có các số liệu sau:
I – Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng
1. Để sử dụng cho việc SX sp A:
a. Mua từ cty X 15.000 kg nguyên liệu với giá chưa thuế GTGT là 70.000đ/kg
b. Mua từ cty Y căn cứ theo hóa đơn GTGT thì tiền thuế GTGT là 370.000đ
c. Tập hợp các hóa đơn bán hàng trong tháng trị giá hàng hóa, dich vụ mua vào là 500.000.000đ
2. Để sử đụnh cho việc SX sp B:
a. Mua từ cty M: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 120 triệu
b. Mua từ cty N: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào bao gồm cả thuế GTGT là 330 triệu
c. Tập hợp các hóa đơm bán hàng trong tháng: trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào là 350 triệu
3. Để sử dụng chung cho SX 2 sp A và B thì tập hợp các hóa đơn GTGT, trị giá hàng hóa, dịch vụ mua vào chưa thuế GTGT là 510 triệu
Tính thuế GTGT của DN phải nộp trong tháng.
I.Hàng hóa, dịch vụ mua vào trong tháng:
1.Để sản xuất cho sản phẩm A:
Mua từ công ty X => thuế phải nộp là
15000 x 70000 x 10% =105000000( đồng)
Mua từ công ty Y => Thuế GTGT phải nộp : 370000000(đòng)
Tập hợp hóa đơn=> thuế GTGT phải nộp là:
500000000x 10%= 50000000( đồng)
Tổng GTGT vào của sản phẩm A là:
105 + 137 +50 =525 (triệu)
2.Để sản xuất sản phẩm B:
a.Mua từ công ty M => thuế phải nộp là:
120 x 10%= 12(triệu)
b.Mua từ công ty N => thuế phải nộp là:
Giá tính thuế : = 300( triệu)
=>Thuế GTGT phải nộp : 300 x 10% = 30 (triệu)
c. Tập hợp hóa đơn=> thuế GTGT phải nộp là:
120 x 10% = 35 (triệu)
=>Tổng GTGT vào của sản phẩm B là:
12 +30+ 35 = 77 (triệu)
3.Dùng chung cho cả sản phẩm A và B l=> thuế GTGT phải nộp là?
510 x 10%= 51(triệu )
Vậy tổng thuế GTGT vào = 525 + 77 +51= 653 ( triệu)
…………….

DOWLOAD

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các tài liệu ôn thi công chức kế toán 2015 khác TẠI ĐÂY nhé!

Các dạng bài tập, lời giải ôn thi công chức kế toán 2015

Thuctaptotnghiep.net xin chào tất cả các bạn!

Hôm nay chúng mình tiếp tục giới thiệu tới các bạn thêm một tài liệu ôn thi công chức 2015 mới chuyên ngành kế toán là Các dạng bài tập, lời giải kế toán thuế ôn thi công chức 2015 để cho các bạn làm tài liệu tham khảo.

Ôn thi công chức kế toán 2015
Ôn thi công chức kế toán 2015

Cũng giống như ôn thi công chức Thuế, đề thi công chức kế toán ngoài phần lý thuyết chiếm khoảng từ 30 đến 40% tổng điểm, còn phần bài tập chiếm tới 60% chính vì vậy phần bài tập có một vai trò quan trọng và nếu bạn hoàn thành được phần này tốt điều đó sẽ giúp ích cho bạn nhiều. Vì vậy hôm này mình xin giới thiệu tới các bạn các dạng bài tập ôn thi công chức kế toán thuế 2015 kèm theo đáp án. Ngoài ra, trong tài liệu này bên mình cũng hướng dẫn bạn cách làm bài thi công chức kế toán đạt kết quả cao nhất.

Sau đây mình xin trích một đoạn cho các bạn tham khảo nhé:

BÀI 1.
Một đơn vị kinh doanh thực phẩm X có số liệu kinh doanh cả năm 2005 như sau:
A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:
1) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.
2) Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên giá trị lô hàng là 4%.
3) Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một cty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.
4) Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng.
5) Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB.
6) Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.

B/ Chi phí
Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động nói trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

C/ Thu nhập khác:
– lãi tiền gửi : 340 triệu đồng
– chuyển nhượng tài sản: 160 triệu đồng

Yêu cầu: tính các thuế mà cty phải nộp trong năm 2005.
– thuế giá trị gia tăng.
– Thuế xuất khẩu.
– Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Biế rằng:
– Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10%
– Thuế xuất thuế TNDN là 28%.
– Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 4%.

GIẢI
1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr)
Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)
2) nhận xuất khẩu uỷ thác:
Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr)
Thuế GTGT đầu ra: 360 x 10% = 36 (tr)
Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)
3) Làm đại lý tiêu thụ:
Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr)
Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)
4) nhận gia công cho nước ngoài.
Doanh thu: 4.000 (tr).
5) Xuất ra nước ngoài:
Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr).
Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)
6) Bán cho doanh nghiệp chế xuất:
Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr).
Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)
Vậy:
– Thuế xuất khẩu phải nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)
– Thuế GTGT phải nộp= GTGTr – GTGT đ vào.
* GTGTr = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)
* GTGTđ vào = 8.963
GTGT phải nộp = 6.636 – 8.963 = -2.300 (tr)
– Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất
· thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác
· doanh thu = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) + 34.000 (tr) = 136.148 (tr)
· chi phí hợp lý: 130.900 + 2608= 133.580 (tr)
· th nhập khác: 340 + 160 = 500 (tr)
Vậy:
TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)
Thuế TNDN phải nộp: 3.176 x 28% = 889,28 (tr)

………

DOWLOAD

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo các tài liệu ôn thi công chức kế toán 2015 khác TẠI ĐÂY nhé!

Câu hỏi, bài tập và đáp án ôn thi công chức kế toán 2015

Thuctaptotnghiep.net xin chào tất cả các bạn!

Hôm nay tôi xin tiếp their tục giới thiệu các bạn bộ để tài liệu ôn thi công chức năm 2015  mới is  Câu hỏi, bài tập và đáp án ôn thi công chức kế toán năm 2015

Ôn thi công chức kế toán năm 2015
Ôn thi công chức kế toán năm 2015

Vậy là one mùa ôn thi công chức lại bắt đầu, hòa chung in chuyên ngành khác việc tìm tài liệu ôn thi công chức cho chuyên ngành kế toán be a problem be đông đảo các bạn quan tâm and tìm hiểu. Hiện nay, với sự phát triển of the phương tiện thông tin đại they are, internet, … have giúp các bạn phần nào việc in selected cho mình về tài liệu ôn thi công chức nói chung and  ôn thi công chức kế toán nói riêng. But even tham khảo tài liệu ở đâu đi nữa, tài liệu nào đi nữa If you are not need you have a bộ  tài liệu ôn thi công chức kế toán chuẩn để làm “gốc”. Trên cơ sở của tài liệu chuẩn ấy bạn mới tham khảo tài liệu khác.

Vậy các bạn lấy tài liệu gốc which ở đâu? Hãy for our help you điều ấy. Group of we have biên soạn ra one bộ tài liệu ôn thi công chức kế toán năm 2015 chuẩn with the full cả phần lý thuyết are mutually phần thực hành. Điểm đặc biệt bộ this document chính is việc bám sát vào đề thi công chức kế toán mấy năm recently cộng thêm việc we will only for you  cách làm một bài thi công chức kế toán of you to be đạt kết quả cao nhất chắc chắn là bộ this document will help ích cho các bạn many in quá trình ôn thi.

Sự thành công của các bạn chính is động lực cho we tiến to sự hoàn thiện.

Chúc các bạn ôn thi tốt!

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

 

Ngoài ta, các bạn tham khảo its tài liệu ôn thi công chức năm 2015 khác TẠI ĐÂY nhé!

Đề thi và đáp án ôn thi công chức hải quan 2015

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn tài liệu ôn thi công chức Hải quan năm 2015 mới nhất is  Đề thi and đáp án ôn thi công chức hải quan 2015 for các bạn tham khảo nhé.

Mình xin trích dẫn đoạn one in bộ câu hỏi, bài tập ôn thi công chức hải quan this cho các bạn tham khảo nhé:

Câu 1: Anh (Chị) hãy trình bày nguyên tắc the thi hành công vụ? Vì sao công chức must be implemented công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền and has checks, giám sát in luật số 22/2008 / QH12 ngày 13/11/2008?
Trả lời:
Điều 3. Các nguyên tắc in thi hành công vụ
1. Tuân thủ Hiến pháp and pháp luật.
2. Bảo vệ lợi ích Nhà nước of, quyền, lợi ích hợp pháp of tổ chức, công dân.
3. Công khai, minh bạch, đúng thẩm quyền and has checks, giám sát.
4. Bảo đảm tính hệ thống, thống nhất, liên tục, thông suốt and hiệu quả.
5. Bảo đảm thứ bậc hành chính sự phối hợp and chặt ché.
Bởi vì: Tuân theo hiến pháp, pháp luật CBCC thực hiện ……….. on thi hành công vụ CBCC non thực hien công khai .. … có sự giám sát … (tự khai triển ý) Câu 2: Công chuc bao gồm those đối tượng nào in luật số 22/2008 / QH12 ngày 13/11/2008? Trả lời: Bao gồm Công chức and công chức cấp xã Công chức is công dân Việt Nam, be tuyển dụng, bổ nhiệm vào quota, vụ chức, chức danh in cơ quan of Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội at trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện; in cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân mà does not sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng; in cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân mà does not sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp and in the máy lãnh đạo, quản lý of đơn vị sự nghiệp công lập of Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị – xã hội (sau đây gọi chung is đơn vị sự nghiệp công lập), trong biên chế hưởng lương từ and ngân sách nhà nước; against công chức in bộ máy lãnh đạo, quản lý of đơn vị sự nghiệp công lập thì lương been bảo đảm từ quỹ lương of đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định of pháp luật. Công chức cấp xã is công dân Việt Nam be tuyển dụng keep one chức danh chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Ủy ban nhân dân cấp xã, trong biên chế and hưởng lương từ ngân sách nhà nước. Câu 3: Trình bày the nguyên tắc quản lý CBCC in luật số 22/2008 / QH12 ngày 13/11/2008 Trả lời: Điều 5. Các nguyên tắc quản lý cán bộ, công chức 1. Bảo đảm sự lãnh đạo of Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý Nhà nước of. 2. Kết hợp Centered tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm and only tiêu biên chế. 3. Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ trách nhiệm cá nhân and phân công, phân cấp rõ ràng. 4. Việc sử dụng, đánh giá, phân loại cán bộ, công chức must be based on phẩm chất chính trị, đạo đức and năng lực thi hành công vụ. 5. Thực hiện bình đẳng giới. Câu 4: Trình bày nghĩa vụ of CBCC in luật số 22/2008 / QH12 ngày 13/11/2008 Tại sao CBCC must have nhiệm vụ with the Đảng nhà nước nhân dân and? Tại sao CBCC on thi hành công vụ must be bảo vệ bằng pháp luật? Trả lời:

………………

DOWLOAD

Ngoài ta, các bạn be tham khảo the bài tập ôn thi công chức khác TẠI ĐÂY nhé!

100 câu trắc nghiệm, đáp án ôn thi công chức Hải quan 2015

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn tài liệu ôn thi công chức hải quan năm 2015 mới nhất mà mình mới sưu tầm be be  100 câu trắc nghiệm, đáp án ôn thi công chức Hải quan năm 2015

Mình xin trích one đoạn cho các bạn tham khảo nhé:

Câu 1: Theo Luật HQ 2005 anh (chị) hãy cho biết đối tượng áp dụng Luật HQ including those tổ chức, cá nhân nào? (Đ3)

 1. a) Tổ chức, cá nhân thực hiện xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh hàng hoá, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh phương tiện vận tải;
 2. b) Cơ quan hải quan, công chức hải quan; and Cơ quan khác of Nhà nước in việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan.
 3. c) Doanh nghiệp, cơ quan hải quan and other cơ quan khác of Nhà nước in việc phối hợp quản lý nhà nước về hải quan
 4. d) Cả (a) và (b)
 5. e) Tất cả will đúng

Câu 2: Theo Luật HQ 2005 anh (chị) hãy cho biết hàng hóa bao gồm explain what?

 1. a) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hành lý, ngoại hối, tiền Việt Nam of người xuất cảnh, nhập cảnh; kim khí quí, đá quí, cổ vật, văn hoá phẩm, bưu phẩm, the tài sản khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.
 2. b) Vật dụng trên phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; kim khí quí, đá quí, cổ vật, văn hoá phẩm, bưu phẩm,
 3. c) Hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh; hành lý, ngoại hối, tiền Việt Nam of người xuất cảnh, nhập cảnh; its tài sản khác xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.
 4. Cả (a) và (b)
 5. Cả (b) và (c)
 6. Can đáp án nào đúng

Câu 3: Căn cứ vào Luật HQ 2005 anh (chị) hãy cho biết đặc điểm of hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh?

 1. a) Là tất cả động sản and bất động sản has mã số và tên gọi theo quy định pháp luật of been xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.
 2. b) Là Tài sản cố định hữu hình been đánh mã số và tên gọi theo quy định pháp luật of been xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.
 3. c) Là tất cả động sản has mã số và tên gọi theo quy định pháp luật of been xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.
 4. d) Là tất cả hàng hóa has mã số và tên gọi theo quy định pháp luật of been xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh or lưu kept in địa bàn hoạt động hải quan.

Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết các loại phương tiện vận tải be if in Luật HQ 2005 hoạt động theo loại hình vận tải nào?

 1. a) Đường bộ, đường sắt, đường hàng không,
 2. Đường bộ, đường biển, đường sông, đường hàng không
 3. Đường biển, đường sông
 4. Cả (a) và (c)
 5. Tất cả will sai

Câu 5: Dựa trên Luật Hải quan năm 2005 anh (chị) hãy cho biết vật dụng trên phương tiện vận tải gồm explain what?

 1. Sản sử dụng trên phương tiện vận tải, nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phương tiện vận tải
 2. Thực phẩm and other đồ dùng khác trực tiếp phục vụ sinh hoạt of the work and hành khách trên phương tiện vận tải.
 3. Tài sản sử dụng trên phương tiện vận tải; nguyên liệu, nhiên liệu phục vụ hoạt động của phương tiện vận tải; lương thực, thực phẩm and other đồ dùng khác trực tiếp phục vụ sinh hoạt of the work and hành khách trên phương tiện vận tải.
 4. Cả (a) và (b)
 5. (d) or (c)

…………………………

DOWLOAD

 

Câu hỏi, bài tập ôn thi công chức Hải quan (có đáp án)

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn để tài liệu ôn thi công chức hải quan năm 2015 mà là trong mình mới tham khảo được là  Câu hỏi, bài tập ôn thi công chức Hải quan (có đáp án).

ôn thi công chức hải quan năm 2015
ôn thi công chức hải quan năm 2015

Như các bạn đã biết rằng, việc học phần lý thuyết và lòng trả lời đúng 100% trong bài thi của mình cũng không có kiểm dịch chắc rằng bài của bạn sẽ Đạt điểm cao. Để Đạt kết quả cao trong bài thi công chức hải quan ngoài phần lý thuyết phải năm vững thì việc thực hành làm các câu hỏi, bài tập ôn thi công chức hải quan cũng là một hết sức quan trọng. Tại sao mình lại nói đó là một trong những quan trọng? Vì việc các bạn thực hành làm bài tập sẽ giúp các bạn trước hết là nắm vững về mặt lý thuyết, sau đó việc bạn thực hành các dạng bài tập sẽ giúp bạn Hiếu và nắm được cách giải quyết bài tập ra của mỗi dạng khác nhau và khi bước vào làm bài thi thì bạn sẽ có một ưu thế riêng cho mình.

Bộ tài liệu:  Câu hỏi, bài tập ôn thi công chức Hải quan (có đáp án) sẽ giúp bạn trang bị những dạng bài tập ôn thi công chức hải quan năm 2015  mới nhất, chất lượng nhất kèm theo đáp và sát với đề thi công chức hải quan trước đó.

Hy Vọng những chia sẻ của bạn sẽ giúp ích cho các bạn nhiều trong quá trình các bạn ôn thi công chức năm 2015 nói chung và ôn thi công chức Hải quan năm 2015 nói riêng.

DOWNLOAD:  Tài liệu ôn thi công chức Hải quan mới nhất 2015 Bộ Nội vụ of

DOWNLOAD:  Trắc nghiệm ôn thi công chức Hải quan mới nhất 2015 of Bộ Nội vụ (phần 2)

DOWNLOAD:  Ôn thi công chức Hải quan chuẩn mới nhất năm 2015 (phần 3)

DOWNLOAD:  Ôn thi công chức Hải quan chuẩn mới nhất năm 2015 (phần 4)

DOWNLOAD:  Tài liệu ôn thi công chức Hải quan năm 2011 phần tiếng Anh

DOWNLOAD:  Câu hỏi ôn thi công chức hải quan năm 2015 (chất lượng and mới nhất)

Ngoài ra, các bạn tham khảo là Tài liệu công chức Hải quan năm 2015 TẠI ĐÂY nhé!

Tài liệu ôn thi công chức Hải quan 2015

Thuctaptotnghiep.net xin chao tất cả các bạn!

Hôm nay we xin giới thiệu to all you and đặc biệt is các bạn đang muốn tìm tài liệu ôn thi công chức Hải quan bộ tài liệu mới nhất về ôn thi công chức là:  Tài liệu ôn thi công chức Hải quan năm 2015

Ôn thi công chức Hải quan năm 2015
Ôn thi công chức Hải quan năm 2015

Cũng as its tài liệu ôn thi công chức trước which of our giới thiệu has been đông đảocác bạn biết đền. Trọng bộ tài liệu ôn thi công chức Hải quan this we are also has kết hợp between tài liệu ôn thi công chức those năm trước đây along with those tài liệu mà nhóm we mới tham khảo be from nguồn khác nhau (bảo đảm is chỉ duy nhất we have) to be tổng hợp bộ tài liệu ôn thi công chức Hải quan năm 2015 mới nhất and chất lượng nhất. With bộ tài liệu ôn thi công chức this our tự tin that you will have the đầy đủ cả về mặt lý thuyết and exercises before bước vào giai đoạn ôn thi công chức chính thức.

Cũng giông such as the bộ tài liệu ôn thi công chức  trước which which we giới thiệu, bộ this document are also includes the contents chủ yếu sau:

– Một is Kiến thức chung.

– Hai is kiến ​​thức chuyên ngành.

– Ba is tài liệu ôn thi tiếng anh and tin học về thuế

– Bốn is hệ thống các câu hỏi and đáp án về ôn thi công chức thuế (tài liệu bên mình mới tham khảo)

– Năm is Tổng hợp các đề thi and đáp án thi công chức thuê its năm về trước.

Ngoài ra, trong bộ this document mình cũng specify a number mẹo nhỏ to to help you cách làm bài thi công chức hiệu quả tốt and  đạt hiệu quả cao nhất.

Chúc các bạn ôn thi công chức hiệu quả!

Các bạn vui lòng tải về theo link below the nhé:

DOWNLOAD:  Tài liệu ôn thi công chức Hải quan mới nhất 2015 Bộ Nội vụ of

DOWNLOAD:  Trắc nghiệm ôn thi công chức Hải quan mới nhất 2015 of Bộ Nội vụ (phần 2)

DOWNLOAD:  Ôn thi công chức Hải quan chuẩn mới nhất năm 2015 (phần 3)

DOWNLOAD:  Ôn thi công chức Hải quan chuẩn mới nhất năm 2015 (phần 4)

DOWNLOAD:  Tài liệu ôn thi công chức Hải quan năm 2011 phần tiếng Anh

DOWNLOAD:  Câu hỏi ôn thi công chức hải quan năm 2015 (chất lượng and mới nhất)

Ngoài ra, các bạn be tham khảo the Câu hỏi ôn thi, đề thi and đáp án thi công chức Thuế 2015 TẠI ĐÂY nhé!

856 câu hỏi tin học ôn thi công chức thuế 2015 (có đáp án)

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn bộ để tai lieu ôn thi công chức Thuế năm 2015 mới nhất mà mình mới tham khảo được là  856 câu hỏi ôn thi tin học công chức thuế năm 2015 (có đáp án).

ôn thi công chức Thuế 2015
ôn thi công chức Thuế 2015

856 câu hỏi Thiếc học ôn thi công chức thuế năm 2015 (có đáp án) Đây là mình biên tập lại dựa trên những điều sau đây câu hỏi trên tin đề thi của học công chức Thuế năm của nó gần đây cùng với tài liệu tham khảo của mình ở Bộ về tài liệu ôn thi công chức Thuế. Kèm theo câu hỏi không có phản ứng cũng hướng dẫn các bạn tìm ra đáp án.

Sau đây mình xin trích một đoạn cho các bạn tham khảo nhé:

STT CÂU HỎI Một B C D
Câu 1 Ấn chuột phải vào một thư mục, Properties chọn. Operations này có thể có: Xem tất cả các thông tin chi tiết của các thư mục Đổi tên thư mục Set thuộc tính (chỉ đọc, ẩn …) cho thư mục * Cả A và C đều đúng
Câu 2 Nhấn bất kỳ trong các phím được sử dụng sau Nới Rồng một cấp thư mục trên cửa sổ TreeView của Windows Explorer: Mũi tên lên Mũi tên xuống * Mũi tên qua trái Mũi tên qua không
Câu 3 Chọn cách nào trong các cách sau để chuyển qua lại giữa các ứng dụng đang được kích hoạt trên Windows: Sử dụng chuột kích chọn vào tên ứng dụng thanh tác vụ trên Sử dụng tổ hợp phím Alt + Tab để chọn ứng dụng cần làm việc CA A và B sẽ không được * Cả A và B sẽ được
Câu 4 Chọn câu phát biểu có thể không chính xác: Chọn một Folder / File: kích chuột tại directory name / files Chọn nhiều thư mục, tập tin liên tục: Kích chuột tại directory name / tập tin đầu tiên, rồi nhấn phím giữ phím Shift và kích chuột tại directory name / files cuối * Chọn nhiều thư mục, tập tin là không liên tục: phím nhấn giữ phím phím Shift trong khi kích chuột tại tên Folder File Chọn nhiều thư mục, tập tin không phải là liên tục: phím nhấn Ctrl giữ trong suốt kích chuột tại tên Folder File
Câu 5 Có not sao chép toàn bộ cài đặt Windows XP Vào ổ đĩa flash USB dung lượng 256MB chưa có: Hoàn Toàn được * Có thể không được cài đặt WindowsXP VI bộ lớn hơn 256 Mb Câu A đúng Không có phản ứng nào đúng
Câu 6 Hộp điều khiển là một hộp chứa các ” cho: Đổng một cửa sổ Cực đại kích thước cửa sổ Cực tiểu kích thước cửa sổ * Tất cả các lệnh trên
Câu 7 Để ẩn hoặc mở rộng hiện của tên File / Folder of Windows đã được công nhận (Ví dụ: EXE, TXT, INI ….), ta phai Double Click chuột vào biểu tượng nào trong cửa sổ Control Panel (Xem hình): Bàn phím Ngày giờ Hệ thống * Options thư mục
Câu 8 Để cài đặt máy out ta Thục Hiền các tác thao: Bắt đầu -Settings – Printers and Faxes Bắt đầu -Settings – Control Panel – Printers and Faxes * Câu A và B đều đúng Câu A sẽ sai và B
Câu 9 Để chọn các biểu tượng được cách nhau trên màn hình nền Desktop, ta dùng chuột nhap sự lựa chọn cho mỗi biểu Tường An đồng thời bấm phím giữ: Alt * Ctrl Vào Sự changed
Câu 10 Để chọn liên tiếp biểu tượng của nó (shorcut) trên nền Desktop, ta press any trong khi giữ chuột kích: Alt Ctrl Tab * Ca
Câu 11 Để chụp lại toàn bộ màn hình đang sử dụng ta bấm phím nào sau đây trên bàn phím: Scroll Lock Tạm dừng Chèn * Trong hình màn
Câu 12 Để chuyển đổi qua lại giữa các trình ứng dụng đang hoạt kích, ta sử dụng: * Tổ hợp phím Alt + Tab Tổ hợp phím Ctrl + Tab Tổ hợp phím Shift + Tab Tổ hợp phím Ctrl + C
Câu 13 Để cực đại hoá kích thước cửa sổ, ta thực hiện: Kích vào nút Maximize Mở ControlBox và chọn Maximize Double Click vào Title Bar của cửa sổ * Các cách trên sẽ được
Câu 14 Để di chuyển một cửa sổ hiện hành trong môi trường Windows, ta thực hiện thao tác nào sau đây trên thanh tiêu đề của cửa sổ: Double click chuột Nhấn chuột Tuyến Nhấp chuột non chuột * Kéo
Câu 15 Để di chuyển một tập tin hay thư mục trong một lệnh cấm được Windows Explorer, sau khi chọn file hoặc folder to di chuyển, ta thực hiện: * Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + P sau đó di chuyển đến Nội cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + C sau đó di chuyển đến Nội cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + V Nhấn Ctrl + X sau đó di chuyển đến nơi cần di chuyển đến và nhấn Ctrl + C

………

DOWLOAD

Ngoài ra, các bạn được tham khảo của tài liệu ôn thi công chức Thuế  TẠI ĐÂY  và các bài tập ôn thi công chức Thuế khác TẠI ĐÂY nhé!

8233 bài tập ôn thi công chức Thuế 2015 (có lời giải)

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn bộ tài liệu ôn thi công chức Thuế 2015 mới nhất mà mình tham khảo được với nội dung: 8233 bài tập ôn thi công chức Thuế 2015 (có lời giải)

Các bạn đã nắm vững phần lý thuyết ôn thi công chức Thuế nhưng điều đó chưa quyết định được điểm bài thi của bạn sẽ đạt kết quả cao. Trên thực tế, phần lý thuyết chỉ chiếm tới 30 đến 40% tổng số điểm, vậy số điểm còn lại dành cho phần nào?. Mình sẽ trả lời đó chính là phần bài tập. Vậy làm sao mình có thể làm tốt bài tập trong bài thi?. Để các bạn làm được điều ấy mình xin chia sẻ cho các bạn bộ bài tập quý mà mình sưu tầm được, đó chính là  8233 bài tập ôn thi công chức Thuế 2015 (có lời giải). Bộ tài liệu này gồm 8233 câu hỏi ôn thi công chức Thuế mà mình mới tham khảo được, nó bao hồm các câu hỏi tự luận và trắc nghiệm, quan trọng hơn là kèm theo câu hỏi là đáp án cũng như hướng dẫn trả lời một cách chi tiết và cụ thể để cho các bạn có thể hiểu được.

ôn thi công chức Thuế 2015
ôn thi công chức Thuế 2015

Mình xin trích dẫn 1 đoạn cho các bạn tham khảo nhé:

A/ có các nghiệp vụ mua bán hàng hoá trong năm:
1) Bán cho cty thương nghiệp nội địa 300.000 sp, giá 210.000 đ/sp.
2) Nhận xuất khẩu uỷ thác một lô hàng theo giá FOB là 9 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng tình trên giá trị lô hàng là 4%.
3) Làm đại lý tiêu thụ hàng cho một cty nước ngoài có trụ sở tại TP.HCM, tổng hàng nhập theo điều kiện CIF là 50 tỷ đồng. Tổng giá hàng bán theo đúng qui định là 60 tỷ đồng. Tỷ lệ hoa hồng là 5% giá bán.
4) Nhận 30 tỷ đồng vật tư để gia công cho cty nước ngoài. Công việc hoàn thành 100% và toàn bộ thành phẩm đã xuất trả. Doanh nghiệp được hưởng tiền gia công 4 tỷ đồng.
5) Xuất ra nước ngoài 130.000 sp theo giá CIF là 244.800 đ/sp: phí bảo hiểm và vận chuyển quốc tế được tính bằng 2% FOB.
6) Bán 17.000 sp cho doanh nghiệp chế xuất, giá bán 200.000 đ/sp.

B/ Chi phí
Tổng chi phí hợp lý cả năm (chưa kể thuế xuất khẩu) liên quan đến các hoạt động nói trên là 130,9 tỷ đồng (acer4310). Thuế giá trị gia tăng đầu vào được khấu trừ cả năm là 8,963 tỷ đồng.

C/ Thu nhập khác:
– lãi tiền gửi : 340 triệu đồng
– chuyển nhượng tài sản: 160 triệu đồng

Yêu cầu: tính các thuế mà cty phải nộp trong năm 2005.
– thuế giá trị gia tăng.
– Thuế xuất khẩu.
– Thuế thu nhập doanh nghiệp.
Biế rằng:
– Thuế xuất thuế GTGT các mặt hàng là 10%
– Thuế xuất thuế TNDN là 28%.
– Thuế xuất thuế xuất khẩu các mặt hàng là 4%.
GIẢI
1) DOANH THU: 300.000 x 210.000 = 63.000 (tr)
Thuế GTGT đầu ra: 63.000 x 10% = 6.300 (tr)
2) nhận xuất khẩu uỷ thác:
Doanh thu: 9.000 x 4% = 360 (tr)
Thuế GTGT đầu ra: 360 x 10% = 36 (tr)
Thuế xuất khẩu nộp thay cho bên uỷ thác: 9.000 x 4% = 360 (tr)
3) Làm đại lý tiêu thụ:
Doanh thu: 60.000 x 5% = 3.000 (tr)
Thuế GTGT đầu ra: 3.000 x 10% = 300 (tr)
4) nhận gia công cho nước ngoài.
Doanh thu: 4.000 (tr).
5) Xuất ra nước ngoài:
Doanh thu: 130.000 x 244.800 = 31.824 (tr).
Xuất khẩu: 130.000 x (244.800/1,02) x 4% = 1.248 (tr)
6) Bán cho doanh nghiệp chế xuất:
Doanh thu: 170.000 x 200.000 = 34.000 (tr).
Xuất khẩu: 34.000 x 4% = 1.360 (tr)
Vậy:
– Thuế xuất khẩu phải nộp: 360 (tr) + 1.248 (tr) + 1.360 (tr) = 2.968 (tr)
– Thuế GTGT phải nộp= GTGTr – GTGT đ vào.
* GTGTr = 6.300 (tr) + 36 (tr) + 300 (tr) = 6.636 (tr)
* GTGTđ vào = 8.963
GTGT phải nộp = 6.636 – 8.963 = -2.300 (tr)
– Thuế TNDN = thu nhập tính thuế x thuế suất
· thu nhập tính thuế = doanh thu – chi phí hợp lý + thu nhập khác
· doanh thu = 63.000 (tr) + 360 (tr) + 3.000 (tr) + 4.000 (tr) + 31.824 (tr) + 34.000 (tr) = 136.148 (tr)
· chi phí hợp lý: 130.900 + 2608= 133.580 (tr)
· th nhập khác: 340 + 160 = 500 (tr)
Vậy:
TN tính thuế: 136.184 – 133.580 + 500 = 3.176 (tr)
Thuế TNDN phải nộp: 3.176 x 28% = 889,28 (tr)

.

………………

DOWLOAD

Bài tập ôn thi công chức Thuế 2015 (có đáp án)

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to toàn thể các bạn bộ tài liệu ôn thi công chức Thuế năm 2015  mới nhất:   Bài tập ôn thi công chức Thuế năm 2015 (có đáp án)

Như các bạn known in one đề thi công chức Thuế, ngoài phần lý thuyết chung thì bài tập đóng vai tro một hết sức is important. Như mình thấy, phần bài tập in đề thi công chức thuế used to 60%, tương ứng điều ấy is điểm of the you will as cao khỉ các bạn làm đúng cành nhiều bài tập. But not để làm điều which are no hề đơn giản chút nào a. But hôm nay mình sẽ chia sẻ a number tài liệu mà you can help you been làm điều then.

ôn thi công chức Thuế 2015
ôn thi công chức Thuế 2015

Câu hỏi and đáp án ôn thi công chức Thuế 2015 for  tài liệu ôn thi công chức Thuế  mới nhất mà mình mới tham khảo được. Bộ câu hỏi this bao gồm cả phần tự luận and trắc nghiệm bao gồm cả chuyên ngành, kiến thức chung and cả bài thi tiếng anh and tin học been mình chia ra thành per loại cụ thể theo each chuyên ngành thuế khác nhau to các bạn hiểu rõ than. Ngoài ra, bộ this document that bám sát theo đề thi công chức thuế its năm trước đây to các bạn be based on which làm cơ sở cho năm nay. Toàn bộ those câu hỏi trắc nghiệm tự luận đểu and has trả lời and đáp án cụ thể, chi tiết, hướng dẫn cách giải to các bạn hiểu than.

Ngoài ra, kèm theo bộ this document mình cũng chia sẻ cho các bạn  cách  làm bài thi công chức hiệu quả   in which has lĩnh vực Thuế Đạt kết quả cao nhất

Hy vọng with the following tài liệu ôn thi công chức Thuế 2015 mà mình chia sẻ cho các bạn will help cho các bạn have a sự chuẩn bị tốt nhất trước kỳ thi công chức.

Các bạn tải tài liệu tại đây nhé:

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Ngoài ra, các bạn tham khảo được các tài liệu ôn thi công chức Thuế khác TẠI ĐÂY nhé!

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149