Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Quốc Tấn

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn to bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh  is Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty Quốc Tấn to các bạn làm tài liệu tham khảo cho mình

LỜI Nơi Đâu

Ngày nay, Việt nam was chính thức gia nhập tổ chúc thương mại thế giới WTO, đồng nghĩa nền kinh tế Việt Nam mở cửa chuyển sang kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề đặt lên hàng đầu đối với mọi doanh nghiệp is hiệu quả kinh tế. Có hiệu quả kinh tế mới possible đứng vững trên thị trường, đủ sức cạnh tranh for those doanh nghiệp khác, vừa có điều kiện tích lũy and expanded hoạt động kinh doanh, vừa đảm bảo đời sống cho người lao động and round nghĩa vụ against Nhà nước. Để làm been this điều cần thiết trước tiên là must be nắm bắt được those thông tin kinh tế, chính trị, xã hội, nhất is thông tin kinh tế to kip thời have the following changes cho phù hợp for nền kinh tế mới. Công ty TNHH TM Quốc Tấn with the but it and lực thông tin nắm bắt được was dần dần make nguồn Cap, nguồn hàng, increase tích lũy to open rộng kinh doanh. Công việc kinh doanh of the company đang trên đà phát triển. Tuy nhiên, which chỉ is bước start to công ty bước sang one giai đoạn phát triển mới, giai đoạn mà cả nước nói chung and vực thương mại nói riêng non phấn đấu and no lực hết mình thì mới possible đứng vững be.
Trọng quá trình tham gia công tác quản lý tại công ty TNHH TM Quốc Tấn, em nhận thấy hiệu quả hoạt that động kinh doanh is vấn đề quan trọng could not missing for ‘bất kì doanh nghiệp nào. Làm which cần tìm ra biện pháp those Nhâm Move lại hiệu quả cho hoạt động của doanh nghiệp, đây is one of the following khó khăn mà hiện nay công ty đang quan tâm. Tuy vậy it is not a lúc nào cũng theo ý thích of con người vì in kinh doanh luôn tạo ra bất ngờ cho we. This is a các vấn đề mà its doanh nghiệp quan tâm cho be em selection đề tài “MỘT SỐ BIÊN PHÁP Nhâm NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH TẠI CÔNG TY TNHH TM QUỐC TẤN” cho khóa luận tốt nghiệp of mình.
2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU.
– Đưa ra those lợi thế and those khó khăn hiện tại in as well as the future for ‘sự phát triển kinh doanh of the company.

– Tìm hiểu those vấn đề còn tồn đọng cần khắc phục tại công ty Quốc Tấn.
– Phân tích tình hình hoạt động kinh doanh in the năm recently to đánh giá đúng thực trạng hiện tại of công ty.
– Đưa ra the biện pháp Nhầm nâng cao hiệu quả kinh doanh tại công ty.
3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU.
– Thu thập số liệu thứ cấp
– Thống kê số liệu
– Tổng hợp các phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty.
4. ĐỐI TƯƠNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU.
– Đối tượng: Hoạt động kinh doanh tại công ty TNHH TM Quốc Tấn
– Phạm vi no gian: tại công ty TNHH TM Quốc Tấn
– Phạm vi thời gian: Số liệu phân tích: 2007 – 2009 and định hướng phát triển trong tương lai.
5. NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI.
• Phần mở đầu.
• Phần contents.
– Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh.
– Chương 2: Phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh tại công ty.
– Chương 3: Một số biện pháp nâng cao hiệu Nhầm quả hoạt động kinh doanh tại công ty.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm báo cáo thực tập we always is người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành the bài báo cáo, chuyên đề thực tập, if you gặp khó khăn gì in quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn tốt nhất.

Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Queen An

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn bài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh là Chiến lược nâng cao hiệu quả kinh doanh khách sạn Queen An để các bạn làm mẫu viết báo cáo thực tập

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, trên phạm vi toàn thế giới, du lịch không những là ngành kinh tế mũi nhọn mà còn trở thành một nhu cầu không thể thiếu trong đời sống văn hoá – xã hội. Cùng với sự phát triển của ngành du lịch, ngành kinh doanh khách sạn cũng có những bước tiến vượt bậc. Sự xuất hiện ngày càng nhiều và đa dạng các loại hình kinh doanh lưu trú khiến cho hoạt động kinh doanh khách sạn ngày nay vấp phải sự cạnh tranh gay gắt. Các tổ chức, doanh nghiệp kinh doanh khách sạn phải không ngừng sáng tạo, nâng cao chất lượng sản phẩm và thỏa mãn nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng để có thể tồn tại và phát triển trên thị trường. Bên cạnh đó, việc đảm bảo hoạt động kinh doanh có hiệu quả là yếu tố sống còn đối với mỗi doanh nghiệp, đặc biệt là với các doanh nghiệp kinh doanh lưu trú vừa và nhỏ.
Tuy nhiên, bài toán cân bằng giữa chi phí bỏ ra với kết quả đạt được nhằm đem lại hiệu quả kinh doanh cao nhất thật sự là một thách thức lớn mà không phải doanh nghiệp nào cũng làm tốt. Để giải bài toán này, những nhà quản lý doanh nghiệp phải hiểu rõ bản chất của hoạt động kinh doanh, hiểu rõ đặc điểm bên trong của doanh nghiệp và các tác động của môi trường bên ngoài để có thể đưa ra những chiến lược phát triển hợp lý, phù hợp với tình hình hiện tại.

LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
Như đã nói ở trên, hiệu quả kinh doanh là bài toán khó đối với mỗi doanh nghiệp. Mà điều này lại là yếu tố quyết định đối với sự tồn tại của doanh nghiệp trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt. Do đó, với mong muốn đóng góp một số ý kiến giúp doanh nghiệp giải bài toán này, ở phạm vi cá nhân em đã chọn đề tài: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Queen Ann Tp.HCM”.

MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU
Mục đích của đề tài này là trình bày thực tiễn hoạt động kinh doanh tại khách sạn Queen Ann Tp.HCM, từ đó đề xuất một số giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động của khách sạn. Đồng thời, từ phạm vi nhỏ hẹp, đề tài mong muốn những quan điểm cũng như đề xuất này có thể áp dụng cho hoạt động kinh doanh của nhiều đối tượng cùng ngành, góp phần vào sự phát triển chung của ngành kinh doanh khách sạn.

PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Ngành kinh doanh khách sạn là một đối tượng nghiên cứu rộng lớn và phức tạp. Do đó, ở phạm vi cá nhân, đề tài chỉ tập trung tìm hiểu về hoạt động kinh doanh của khách sạn Queen Ann Tp.HCM trong thời gian từ khi thành lập đến thời điểm hiện tại.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Đề tài được hoàn thành dựa trên một số phương pháp từ nghiên cứu lý thuyết đến tìm hiểu thực tiễn hoạt động tại đơn vị. Cụ thể là:
Tham khảo các văn bản, tài liệu liên quan đến ngành du lịch nói chung và khách sạn nói riêng.
Thu thập các văn bản, số liệu, biểu mẫu liên quan đến khách sạn Queen Ann.
Tham gia trực tiếp vào các hoạt động kinh doanh tại khách sạn.
Phòng vấn trực tiếp người lãnh đạo và nhân viên của khách sạn.

KẾT CẤU ĐỀ TÀI
Đề tài bao gồm ba chương:
– Chương 1: “Cơ sở lý luận về ngành kinh doanh khách sạn” – Trình bày một số lý thuyết tổng quan về ngành du lịch và ngành kinh doanh khách sạn.
– Chương 2: “Thực trạng hoạt động kinh doanh của khách sạn Queen Ann Tp.HCM” – Trình bày tình hình kinh doanh của khách sạn nói chung và thực tiễn kinh hoạt động của các bộ phận nói riêng tại khách sạn.
– Chương 3: “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh khách sạn Queen Ann Tp.HCM” – trình bày một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao doanh thu của bộ phận housekeeping.
– Cuối cùng là phần “Kết luận” nhằm tổng kết lại tình hình hoạt động kinh doanh của khách sạn.

Dịch vụ làm báo cáo thực tập chúng tôi luôn là người bạn giúp các bạn sinh viên hoàn thành các bài báo cáo, chuyên đề thực tập, nếu bạn gặp khó khăn gì trong quá trình viết báo cáo thực tập, hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn tốt nhất.

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149