Chỉnh sửa luận văn, báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp

Thuctaptotnghiep.net nhận giúp đỡ các bạn chỉnh sửa nội dung và hình thức bài báo cáo thực tập, luận văn và chuyên đề tốt nghiệp theo đúng mẫu quy định của nhà trường và giáo viên hướng dẫn. Hiện nay có nhiều bạn tải tài liệu trên các trang web luận văn để sử dụng trong bài báo cáo thực tập của mình nhưng thường sẽ bị lỗi font hay nhảy chữ,…  hay giáo viên hướng dẫn thêm những yêu cầu nội dung khác trong bài, rất khó điều chỉnh. Các bạn nào có gặp vấn đề trên hãy liên hệ ngay với thucaptotnghiep.net để được hộ trợ nhé.

Continue reading “Chỉnh sửa luận văn, báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp”

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149