Thực trạng và giải pháp đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu báo cáo thực tập nhân sự is  Thực trạng giải pháp and đào tạo, phát triển nguồn nhân lực tại công ty xăng dầu Việt Nam

PHẦN 1

 NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CÔNG TÁC ĐÀO TẠO

 VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC

  1. CÁC Khai NIỆM:

1.1. Khái niệm nguồn nhân lực:

– Nhân lực: is not enabled and trí lực of con người.

+ Thể lực: là tình trạng về sức khỏe, về tuổi tác, về giới tính, … of each người. Every người have a chế độ làm việc, chế độ nghỉ ngoi, chế độ ăn uống, chế độ chăm sóc y tế, sống level, level thu nhập, … khác nhau be tình trạng thể lực of each người are also hoàn toàn khác nhau. Ngày nay, với quy trình sản xuất kinh doanh hiện đại, đời sống người lao động ngày one nâng cao If you chế độ giúp nâng cao thể lực cho người lao động also has been đầu tư, quan tâm đầy đủ.

+ Trí lực: là trình độ giáo dục đào tạo, is the skills and kinh nghiệm làm việc, is the capabilities bam sinh, tài năng, Long thiếc, cách nhân, … of each con người. It is the result of the entire quá trình học tập, thức nhận, suy nghĩ, tư duy of each người bao gồm its capabilities tưởng tượng, ghi nhớ, Thu Nhan tri thức, …

– Nguồn nhân lực of tổ chức:

Có thể hiểu nguồn nhân lực is tổng thể nhân lực of the cá nhân làm việc in nội bộ tổ chức then and are đánh giá thông qua hai mặt: số lượng and chất lượng.

+ Số lượng nguồn nhân lực: là số người lao động làm việc in tổ chức

+ Chất lượng nguồn nhân lực: là chỉ tiêu phản ánh trình độ phát triển kinh tế xã hội and đời sống người lao động of.

– Vai trò of nguồn nhân lực:

Nguồn nhân lực is tài sản quan trọng nhất in each tổ chức since it quyết định từ khâu đầu vào to khâu đầu ra. Để one quá trình sản xuất been diễn ra thì must have nguồn lực such as: nhân lực, vật lực, tài lực. Thông through quá trình sản xuất, the nguồn lực combined with nhau tạo ra sản phẩm the vật chất but in which nguồn nhân lực is nguồn lực quan trọng nhất.

Vì vậy, nguồn nhân lực is one of the following nguồn lực could not be missing in quá trình sản xuất kinh doanh of each tổ chức.

1.2. Khái niệm đào tạo and phát triển:

Phát triển nguồn nhân lực:

Phát triển nguồn nhân lực been hiểu which is hoạt động học tập has been tổ chức diễn ra Nhâm changed hành vi làm việc cho người lao động. Theo that, phát triển nguồn nhân lực bao gồm:

– Đào tạo: hoạt động đào tạo is the hoạt động học tập has tổ chức Nhầm giúp cho người lao động nắm rõ than chuyên môn, nghiệp vụ of mình ở công việc hiện tại, BỔ SUNG those kiến thức missing to execute công việc one way better.

– Giáo dục: as those hoạt động học tập has tổ chức Nhầm giúp cho người lao động possible bước into a nghề or switch to one nghề khác thích hợp than trong tương lai.

– Phát triển: is the hoạt động học tập beyond from phạm vi công việc trước mắt of người lao động, Nhâm mở ra cho người lao động those công việc mới based on the following định hướng tương lai of tổ chức.

TẢI TÀI LIỆU

Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai (hay)

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu to các bạn báo cáo thực tập nhân sự  Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai (hay)

Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực is cán bội Chuyan mon the Bệnh viện Bạch Mai (Trình độ đại học trở lên) is a problem very important for ‘bệnh viện.

Quản trị nguồn nhân lực hay quản lý nhân sự is all hoạt động của tổ chức to build dựng, phát triển, sử dụng đánh giá, bảo toàn and hold gìn lực lượng lao động phù hợp with yêu cầu công việc của 1 tổ chức cả về mặt chất lượng and number lượng. Nguồn nhân lực của 1 tổ chức bao gồm tất cả người lao động làm việc cho tổ chức which.

Thực chất quản trị nguồn nhân lực is công tác quản lý con người in the range vi nội bộ of tổ chức. Là sự đối xử of organizations which for ‘người lao động.

Mục tiêu of quản trị nhân lực is Nhâm nâng cao sự đóng góp has performance of the person lao động against tổ chức to giúp cho tổ chức can use tốt nhất nguồn nhân lực hiện have your. Đồng thời đáp ứng the yêu cầu công việc trước mắt as well as in the future of organizations also yêu cầu phát triển cá nhân người lao động.

Những năm qua đội ngũ cán bộ Chuyan môn từ Đại học trở lon at Bệnh viện Bạch Mai luon be bổ sung về số lượng, đào tạo, bồi dưỡng for Nông cao trình độ. Vỡ vậy Bệnh viện lươn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng Nhà Nước and giao cho xứng đáng for vị thế of Bệnh viện in vực y tế nước ta. Tuy vậy, để đáp ứng nhu cầu phát triển tiếp theo retained đặc biệt Cún đẩy mạnh công tác đào tạo and developers đội ngũ cán bộ Chuyan mon cú trình độ đại học trở Lớn.

Chính vì thế! Em select nghiên cứu đề tài “Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực Bệnh viện Bạch Mai”

This is a đề tài khó, cảm nhạy. It possible xem is one đề tài mang tính thời sự vì tính chất of đề tài also tâm điểm of toàn xã hội. When a ngày nào which đội ngũ chuyên môn cao về hưu thì nguồn substitute ở đâu, nhà quản trị tiên lượng must be for ứng phó to exist phát triển of tổ chức nói chung and bệnh viện nói riêng.

  1. Purpose of nghiân cứu đề tài: Tên đề tài là: “Đào tạo and phát triển nguồn lực cán bộ Nhơn chuyên môn tại Bệnh viện Bạch Mai”

Purpose nghiên cứu

Qua khảo sát, phân tích thực trạng cụng tác phát triển and đào tạo đội ngũ cán bộ chuyên môn từ Đại học trở lên of Bệnh viện mà kiến ​​nghị some of biện pháp Nhâm đào tạo phát triển nguồn lực at this time, nham tạo ra cán bộ chuyên môn nguồn in the năm to the Bệnh viện Bạch Mai (cán bộ is bác sỹ has trình độ đại học trở lên in 3 năm 2010 to to 2013)

  1. Điều kiện nghiên cứu

Bệnh viện Bạch Mai is bệnh viện duy nhất and đầu Tian be Bộ y tế cho phép thành lập Trung tâm đào tạo Bác sĩ chuyên khoa I, Bác sĩ chuyên khoa II, đào tạo nguồn Bác sỹ chuyên môn ngay in Bệnh viện

  1. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu

Đối tượng nghiên cứu:

Do bệnh viện Bạch Mai là 1 bệnh viện hạng đặc biệt of Bộ y tế đảm nhiệm công tác khám chữa bệnh cho nhân dân Hà Nội nói riêng also nhân dân cả nước nói chung. Một bệnh viện tuyến cuối, is nơi for nhiệm vụ chủ đạo is ngoài khám chữa bệnh còn is nơi thực tập of hàng ngàn, hàng vạn the y bác sỹ, cán bộ y tế, chỉ đạo tuyến Phía Bắc – đào tạo and giúp đỡ nâng cấp các tài năng. Bệnh viện Bạch Mai exists and phát triển 100 năm (1911-2011) với uy tín and bề dày kinh nghiệm làm sự đóng góp of trên 2.000 cán bộ y tế gồm nhiều GS, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Bác sĩ chuyên khoa II, Bác sĩ chuyên khoa I, Thạc sỹ, kỹ thuật viên, điều dưỡng Cao Đẳng and Đại học

But làm range tìm nhập dữ liệu có hạn be em xin đi sâu đề tài Đào tạo and phát triển nguồn nhân lực mà cụ be các bác sỹ chuyên khoa has trình độ đại học trở lên

TẢI TÀI LIỆU

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149