Làm thuê báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại

Nhóm mình Nhận làm thuê báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại và một số ngành thuộc khối kinh tế, hiện nay với việc học dày đặc hoặc bận rộn việc làm thêm các bạn sinh viên ngành anh văn thương mại khó mà thực hiện trôi chảy được việc thực tập và làm báo cáo thực tập ngành anh văn thương mại của mình.

viet bao cao thuc tap bang tieng anh
viet bao cao thuc tap bang tieng anh

Mục đích của việc thực tập và làm báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại

– Giúp cho sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế tại các doanh nghiệp, cọ xát trong các tình huống biên phiên dịch thực tế trong lĩnh vực thương mại. Qua đó có điều kiện so sánh, đánh giá giữa lý thuyết và thực tiễn với trọng tâm là kiến thức nghề biên phiên dịch.

– Bước đầu tiếp cận thực tế các nội dung đã học ở chuyên ngành, sinh viên thực tập, học hỏi và làm quen với chuyên môn được đào tạo để khi tốt nghiệp có thể làm việc được trong thực tế. Sinh viên có điều kiện tiếp xúc với môi trường năng động, tác phong công nghiệp, và ý thức tổ chức kỷ luật…

– Qua quá trình thực tập thực tế tại doanh nghiệp, các công ty chuyên về biên phiên dịch,… bằng việc tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, với đối tượng mình cần phiên dịch và tài liệu mình cần biên dịch, sinh viên hiểu rõ trách nhiệm và vai trò của một nhân viên biên phiên dịch trong hoạt động chung của doanh nghiệp.

– Vận dụng các kiến thức đã học để áp dụng vào một (hay một số) nội dung liên quan đến công việc cụ thể tại đơn vị thực tập. Sinh viên thực tập tham gia vào các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu và trình bày kết quả bằng báo cáo thực tập.

bao cao thuc tap tieng anh thuong mai
bao cao thuc tap tieng anh thuong mai

Đề tài gợi ý nhóm mình có thể thực hiện ngành anh văn thuong mại

– English Uses in Tourism

– English uses in Hospitality Industry ( Hotel and Restaurant)

– English uses in Marketing Management

– English uses in Banking and Finance Management

– English uses in Accounting Management

– English Uses in Office Operation

– Intercultural issues in business

– English is a tool or career?

– English uses in education management

– English uses in IT business

Nội dung báo cáo thực tập ngành tiếng anh thương mại

– Tình hình thực tế tìm hiểu ở đơn vị thực tập theo chủ đề nghiên cứu đã chọn, gồm:

– Giới thiệu sơ lược về đơn vị thực tập, tình hình chung về tổ chức của doanh nghiệp mà sinh viên được tham gia nghiên cứu.

– Tình hình tổ chức và thực trạng có liên quan đến quá trình thực hiện công việc biên phiên dịch phù hợp với chủ đề nghiên cứu đã chọn.

– Nhận xét, đánh giá. Có thể trình bày thêm kiến nghị các giải pháp (nếu có).

 

LIÊN HỆ: SĐT/ZALO: 0973287149

Hướng dẫn viết báo cáo thực tập,làm luận văn,chuyên đề

thutaptotnghiep.net nhận làm thuê báo cáo thực tập, hỗ trợ các bạn gặp khó khăn trong quá trình thực tập và viết bài báo cáo thưc tập của mình. Hiện nay có thể xin xác nhận thực tập cho bạn nào không tìm được chỗ thưc tập và xin số liệu làm báo cáo thực tập.

viết thuê báo cáo thực tập
viết thuê báo cáo thực tập

Một số đề tài gợi ý tham khảo

1.NẾU SINH VIÊN THỰC TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH:

Sinh viên cần tìm hiểu các phần hành kế toán dưới đây, đó cũng chính là các đề tài mà sinh viên có thể lựa chọn để viết chuyên đề tốt nghiệp:

 • Kế toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn.
 • Kế toán các khoản phải thu, phải trả.
 • Kế toán TSCĐ và đầu tư dài hạn.
 • Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
 • Kế toán thành phẩm và tiêu thụ.
 • Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh
 • Kế toán các nguồn vốn.
 • Kế toán mua bán hàng hóa hoặc xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Lập báo cáo tài chính.

Đối với từng phần hành kế toán trên, sinh viên phải tìm hiểu tất cả các mặt sau đây:

 • Các phương pháp tính toán liên quan đến từng phần hành: ví dụ như phương pháp tính giá xuất kho, phương pháp tính khấu hao, phương pháp tính giá thành, phương pháp tính lương…
 • Thủ tục, chứng từ: ví dụ như thủ tục mở tài khoản, vay tiền ở ngân hàng, thủ tục tạm ứng và thanh toán… Xem xét trình tự lập, duyệt, kiểm tra, chỉnh lý và luân chuyển chứng từ.
 • Kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp theo hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng
 • Báo cáo tài chính: sinh viên tìm hiểu nguồn số liệu và cách lập từng loại báo cáo.

2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

 • Thực trạng công tác đàm phán hợp đồng ngoại thương và các giải pháp
 • Phân tích các hợp đồng xuất nhập khẩu và các giải pháp
 • Quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu (nhập khẩu) và các giải pháp hoàn thiện.
 • Các rủi ro trong hoạt động xuất khẩu (nhập khẩu) và các giải pháp phòng ngừa.
 • Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu (mặt hàng) tại công ty…
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng xuất khẩu.
 • Xây dựng chiến lược xuất khẩu cho công ty.
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng tại Công ty.
 • Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan.
 • Rủi ro trong thanh toán quốc tế và biện pháp phòng ngừa.

TỔ CHỨC KỸ THUẬT NGOẠI THƯƠNG + QT RỦI RO – KHỦNG HOẢNG + QT CUNG ỨNG

 • Thực trạng công tác đàm phán hợp đồng ngoại thương và các giải pháp
 • Phân tích các hợp đồng xuất nhập khẩu và các giải pháp
 • Quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu (nhập khẩu) và các giải pháp hoàn thiện.
 • Các rủi ro trong hoạt động xuất khẩu (nhập khẩu) và các giải pháp phòng ngừa.
 • Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu (mặt hàng) tại công ty…
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng xuất khẩu.
 • Xây dựng chiến lược xuất khẩu cho công ty.
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng tại Công ty.
 • Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan.
 • Rủi ro trong thanh toán quốc tế và biện pháp phòng ngừa.

CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • Chiến lược đẩy mạnh thâm nhập (mở rộng) thị trường (nội địa, thị trường Nhật, Mỹ, EU, ASEAN…) cho sản phẩm của công ty.
 • Phân tích SWOT và những giải pháp chiến lược, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp (chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối sản phẩm, chiến lược khuyến mãi…)
 • Xây dựng chiến lược thương hiệu và kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của doanh nghiệp.

CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:

 • Đánh giá thực trạng bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và những giải pháp hoàn thiện.
 • Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp và những giải pháp.
 • Hoàn thiện hệ thống tính lương và thưởng của doanh nghiệp

CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Phân tích thực trạng doanh thu của doanh nghịêp và những giải pháp
 • Phân tích hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp và những giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu.
 • Phân tích hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp và những giải pháp
 • Phân tích tình hình chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và những biện pháp giảm chi phí kinh doanh.
 • Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
 • Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động (vốn cố định) của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
 • Phân tích tình hình tài chính (tình hình công nợ và khả năng thanh toán) của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những giải pháp lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu thực trạng thị trường của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những giải pháp khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.

thuctaptotnghiep.net nhận viết thuê báo cáo thực tập cho các bạn năm cuối. các bạn cần hỗ trợ vui lòng liên lạc qua SĐT/ZALO : 0973287149

Dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập,viết thuê luận văn trọn gói

Nhận làm báo cáo thực tập thuê cho sinh viên, viết thuê luận văn giá rẻ trọn gói cho các bạn sinh viên đang làm báo cáo thực tập tại thành phố Hồ Chí Minh ( tp HCM) và các bạn sinh viên các trong nước. Nhóm mình có thể hỗ trợ các bạn đơn vị thực tập, cung cấp số liệu làm báo cáo thực tập, xin các công ty đóng dấu xác nhận thực tập bài báo cáo. Với phương châm giúp đỡ những bạn gặp khó khăn trong quá trình thực tập tốt nghiệp vì bất cứ lý do gì

Bao cao thuc tap
Bao cao thuc tap

Các đề tài gợi ý cho các bạn tham khảo:

Quản trị kinh doanh:

– Giải pháp hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự

– Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo và phát triển nhân sự

– Giải pháp tạo động lực cho người lao động

– Hoàn thiện chiến lược marketing mix sản phẩm X tại công ty Y

– giải pháp hoàn thiện kênh phân phối tại công ty.

– Nâng cao hiệu quả chiến lược giá/ sản phẩm/ phân phối/ hẫu mãi cho công ty.

– Hoàn thiện công tác bán hàng tại công ty

– Hoàn thiện chiến lược marketing online tại công ty..

-Nâng cao hiệu quả quản trị thương hiệu tại công ty.

– Hoàn thiện quy trình sản xuất

CÁC ĐỀ TÀI KẾ TOÁN:

-Kế toán vốn bằng tiền( + phải thu, phải trả)

-Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương

– Kế toán doanh thu, chi phi và xác định kết quả kinh doanh

– Kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sàn phẩm

– Kế toán nguyên vật liệu/ công cụ dụng cụ

– Kế toán lưu chuyển tiền tệ

– kế toán tài sản cố định

– kế toán thuế

-Kế toán bán hàng và xác định kết quả kinh doanh

CÁC ĐỀ TÀI TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

– Phân tích báo cáo tài chính

– phân tích tình hình lợi nhuận

– phân tích tình hình sử dụng vốn

– phân tích tình hình sử dụng tài sản

-Tín dụng và rủi ro tín dụng

– Tín dụng cho vay tiêu dùng

– tín dụng cá nhân

– T ín dụng ngắn/trung/daì hạn

–  Phát hành thẻ ATM

– Hiệu quả huy động vốn

CÁC ĐỀ TÀI VỀ HÀNH CHÍNH

CÁC ĐỀ TÀI VỀ MÔI TRƯỜNG

Nhóm hỗ trợ tối đa thời gian làm việc, với sự phối hợp giữa các thành viên trong nhóm mang lại hiệu quả cao nhất trong lúc tìm kiếm dữ liệu và phân tích bài.

CÁC BẠN SINH VIÊN ĐANG GẶP KHÓ KHĂN LIÊN HỆ SĐT/ZALO: 0973287149

                       GMAIL: sotailieu@gmail.com

 

 

 

 

Viết thuê, làm thuê báo cáo thực tập anh văn thương mại

Thân chào các bạn học ngành anh văn Thương Mại, các bạn đang làm bài báo cáo thực tập của mình, mình chuyên nhận làm thuê bài báo cáo thực tập các ngành kinh tế và có làm báo cáo thực tập tiếng anh. Bạn nào cần sự hỗ trợ liên hệ mình ạ:

báo cáo thực tập tiếng anh thương mại
báo cáo thực tập tiếng anh thương mại

Một số đề tài gợi ý như:

English uses in tourism

English uses in marketing management

English uses in banking and finance

English uses in accoutnting management

English uses in office operation

Intercultural issues in business

English is a tool or career

English uses in education management

English uses in IT BUSINESS

…………………………………….

Các bạn liên hệ qua gmail: sotailieu@gmail.com

Sđt/Zalo: 0973287149

Chân thành cảm ơn các bạn và chúc các bạn SV làm tốt bài báo cáo cho mình@!

Viết thuê, làm thuê báo cáo thực tập, luận văn marketing

Thuctaptotnghiep.net xin chào tất cả các bạn sinh viên quản trị kinh doanh đặc biệt là các bạn đang theo học ngành marketing hoặc làm báo cáo thực tập marketing . Mình chuyên nhận làm báo cáo thực tập đề tài marketing cho các bạn đang làm báo cáo thực tập, luận văn, với kinh nghiệm làm báo cáo thực tập mấy năm nay mình nhận làm thêm cho các bạn bận rộn hay không có nơi thực tập,

báo cáo thực tập marketing
báo cáo thực tập marketing

Có lẽ chúng ta cũng đã biết  vài khái niệm về marketing mà ít nhiều chúng ta củng đã được nghe trong lúc học tập trên lý thuyết:

Vậy Marketing là gì?

Có rất nhiều khái niệm về Marketing từ nhiều nhà nghiên cứu:

« “ Marketing là một quá trình lập ra kế hoạch và thực hiện các chính sách sản phẩm, giá, phân phối, xúc tiến và hỗ trợ kinh doanh hàng hóa, ý tưởng hay dịch vụ để tiến hành hoạt động trao đổi nhằm thỏa mãn mục đích của các tổ chức và cá nhân.” (Hiệp hội Marketing Mỹ (AMA)).

« “ Marketing là quá trình tổ chức và quản lý toàn bộ hoạt động kinh doanh từ việc phát hiện ra và biến sức mua của người tiêu dùng thành nhu cầu thực sự về một mặt hàng cụ thể, đến sản xuất và đem hàng hóa đến với người tiêu dùng cuối cùng nhằm đảm bảo cho công ty thu được lợi nhuận như dự kiến.” (Viện Marketing Anh Quốc).

Vậy các bạn làm báo cáo thực tập với đề tài báo cáo marketing thì các bạn cần xem rõ có đủ các thông tin cần thiết để làm hoàn chỉnh đề tài không nhé, ở đây mình đang nói tới marketing 4P, có nghĩa là các bạn phải nắm vững các thông tin  về sản phầm của công ty, giá cả , kênh phân phối và những chương trình nào ưu đãi cho khách hàng từ các chiến lược marketing của công ty

Thuctaptotnghiep.net qua đây xin truyền thông điệp tới các bạn sinh viên có nhu cầu cần sự giúp đỡ hoàn chỉnh bài báo cáo với dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập hãy liên hệ với thuctaptotnghiep.net nhé

ngoài dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập nhóm còn có thể xin số liệu chúng từ, và xin đóng dấu xác nhận thực tập cho bạn nào muốn tự làm bài nhé.

LIÊN HỆ HỖ TRỢ

Y!M: gochoctap

Zalo: 0973287149

SDT: 0973287149

Làm báo cáo thực tập thuê

Báo cáo thực tập là một công việc mà tất cả các bạn sinh viên phải hoàn thiện sau một thời gian thực tập của mình. Nhưng vì bạn phải đi làm thêm, bạn không có thời gian hoặc thời gian quá gấp mà bạn không thể hoàn thiện được bài báo cáo thực tập của mình. Bạn hãy để nhóm của mình giúp bạn hoàn thành bài báo cáo đó.

báo cáo thực tập
Nhận viết thuê báo cáo thực tập trọn gói

Với phương châm: UY TÍN – CHẤT LƯỢNG, nhóm của mình tập hợp nhiều bạn đã tốt nghiệp đại học Kinh tế Tp.HCM, Đại học Ngân Hàng Tp.HCM, , Đại học ngoại thương, Học viện Hành Chính…. và hơn hết, có sự hỗ trợ của nhiều anh chị đang là giảng viên vì vậy luôn bảo đảm cho bài báo cáo thực tập của bạn đạt kết quả cao nhất.Ngoài ra, nhóm của mình còn hỗ trợ cho các bạn trong việc xác nhận thực tập và đóng dấu thực tập cho các bạn.

Nhóm của mình có thể hỗ trợ cho bạn làm thuê bài báo cáo thực tập ở các chuyên ngành sau:

– Quản trị kinh doanh.

– Tài chính ngân hàng.

– Kế toán – kiểm toán.

– Ngoại thương.

– Du lịch.

– Marketinh.

….

Nếu bạn nào chưa tìm cho mình được đề tài nào hợp lý để làm bài báo cáo thực tập thì nhóm của mình sẽ hướng dẫn cho các bạn lựa chọn những đề tài hay, hợp lý và hướng dẫn các bạn làm để đạt kết quả cao nhất.

Liên hệ.

Nếu bạn nào có nhu cầu vui lòng các bạn liên hệ theo địa chỉ sau:

– Số điện thoại: 097387149.

– Skype: pi.ray

– Zalo: 097387149.

– Gmail: sotailieu@gmail.com.

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149