Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty Tận Thuận

Thuctaptotnghiep.net giới thiệu bài Báo cáo thực tập kế toán là Báo cáo thực tập kế toán vốn bằng tiền tại công ty Tận Thuận  được hoàn thành vào tháng 5/2015 để các bạn làm tài liệu tham khảo

LỜI NÓI ĐẦU

Trong nền kinh tế thị trƣờng hiện nay, một trong những yếu tố quan trọng ảnh hƣởng rất lớn đến sự hình thành và phát triển của một doanh nghiệp, đó là vốn. Nhƣng điều quan trọng đó là việc sử dụng đồng vốn bằng cách nào để
mang lại hiệu quả kinh tế cao nhất cho doanh nghiệp. Đó chính là vấn đề hiện nay các doanh nghiệp phải đƣơng đầu.
Mục tiêu cuối cùng và cao nhất của doanh nghiệp là vấn đề lợi nhuận tối đa, đòi hỏi các doanh nghiệp không ngừng nâng cao trình độ quản lí sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong quản lí và sử dụng vốn là yếu tố hết sức quan trọng có
ý nghĩa quyết định đến sự sống còn của doanh nghiệp thông qua các kết quả và hiệu quả kinh tế đạt đƣợc trong quá trình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
Trong quá trình đấu tranh tồn tại và khẳng định mình, một số doanh nghiệp đang gặp nhiều khó khăn trong sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của các doanh nghiệp trong và ngoài nƣớc. Chính vì lẽ đó mà doanh nghiệp phải tìm cách
khai thác triệt để các tiềm năng của bản thân mình và chính sách tài chính phù hợp để đạt đƣợc mục đích tối đa hóa lợi nhuận. Vốn bằng tiền là một trong những yếu tố quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Vốn bằng tiền là tài sản lƣu động giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh dùng thanh toán toán chi trảnhững khoản công nợ của mình. Vậy một doanh nghiệp muốn hoạt động sản xuất kinh doanh đƣợc thì cần phải có m ột lƣợng vốn cần thiết, lƣợng vốn đó phải gắn liền với quy mô điều kiện sản xuất kinh doanh nhất định và cũng phải có sự quản lý
đồng vốn tốt để làm cho việc xử lý đồng vốn có hiệu quả. Vì vậy thực hiện công tác vốn bằng tiền là vấn đề đặt ra cho các doanh nghiệp.
Sau thời gian thực tập đƣợc nghiên cứu thực tiễn cụ th ể em đã đi sâu tìm hiểu công tác kế toán v ốn bằng tiền và chọn đề tài cho khóa lu ận tốt nghi ệp của mình là: :” Hoàn thiện công tác kế toán v ốn bằng tiền tại công ty TNHH Tân Thu ận” làm thuê báo cáo tốt nghiệp
Em xin trình bày bài khóa luận với ba nội dung sau:
Chương 1: Lý luận chung về tổ chức công tác kế toán vốn bằng tiền trong các doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH
Tân Thuận.
Chương 3:Hoàn thiện công tác kế toán vốn bằng tiền tại công ty TNHH Tân Thuận.

Trong thời gian thực tập tại công ty đã giúp em phần nào hoan thiện hơn kiến thức đã học. Đƣợc sự quan tâm,giúp đỡ tận tình của thầy Phạm Văn Tƣởng và các cô chú , anh chị trong phòng kế toán của công ty em đã hoàn thành khóa luận trong thời gian quy định.Song thời gian có hạn,kiến thức còn hạn hẹp nên bài khóa luận của em còn những sai sót trong nhận định và lí luận, e rất mong đƣợc sự giúp đỡ và chỉ bảo thêm của các thầy cô để bài khóa luận của e hoàn
thiện hơn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ làm thuê báo cáo tốt nghiệp của chúng tôi đã giới thiệu cho các bạn nhiều bài báo cáo thực tập tốt nghiệp hay mà chúng tôi mới hoàn thành. Hy vọng với những tài liệu này sẽ giúp các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập cua mình

Nơi mua bán báo cáo thực tập mẫu

Hiện nay với sợ ra đời của hàng chục website về tài liệu bán báo cáo thực tập mẫu,  luận văn, các bạn sinh viên không còn khó khăn để có được những tài liệu tham khảo cho mình, song về tính chất bảo mật và đạo văn bị phát hiện là điều không thể tránh khỏi khi giáo viên, nhà trường kiểm tra, và công việc này không còn mấy khó khăn khi một số trường đã mua phần mềm check đạo văn của sinh viên, việc bán báo cáo thực tập những bài báo cáo thực tập, luận văn chất lượng mà không có trên mạng trở thành một yếu tố hết sức cần thiết cho các bạn sinh viên tham khảo

Nhóm thuctaptotnghiep.net thường xuyên nghiên cứu tài liệu, thông tin các lĩnh vực, các đề tài báo cáo thực tập, luận văn và đã viết trọn vẹn thành những bài báo cáo thực tập độc quyền mà không có đưa lên mạng, mình nghĩ các bạn sinh viên sẽ cần những tài liệu này hơn là tải trên mạng về vì rủi ro phát hiện đạo văn rất cao.

Các bạn yêu cầu báo cáo thực tập mới vui lòng gửi qua mail sotailieu@gmail.com, thông tin nội dung gửi qua mail: Tên đề tài, tên trường

Báo cáo thực tập phân tích tình hình lợi nhuận công ty.

thuctaptotnghiep.net giới thiệu các bạn bài làm báo cáo thực tập Một số biện pháp, đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận
Kinh tế nước ta trong những năm vừa qua đã có những bước đi nhảy vọt, tăng trưởng cao và đang trong đà hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Nền tảng cơ bản chủ chốt để đẩy nền kinh tế nước ta phát triển chính là sự năng động của các doanh Nghiệp cộng thêm chính sách thông thoáng, đúng đắn của Nhà Nước. Chính nhờ sự hoạt động năng động của các doanh Nghiệp đã đem lại lợi nhuận, tạo tiền đề cho sự phát triển và thể hiện vị thế của đất nước ta trên trường quốc tế.
Lợi nhuận là mục tiêu kinh tế quan trọng nhất của các hoạt động kinh doanh của doanh Nghiệp. Lợi nhuận là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh Nghiệp, nó là chỉ tiêu cơ bản để đánh giá hiệu quả hoạt động cũng như tiềm năng của mỗi doanh Nghiệp. Để tồn tại và phát triển thì điều chủ yếu quan trọng nhất là các doanh Nghiệp phải làm ăn có hiệu quả, phải thu được lợi nhuận. Lợi nhuận và các giải pháp làm tăng lợi nhuận đã và đang trở thành một vấn đề được quan tâm hàng đầu của các doanh Nghiệp, nhất là những năm gần đây khi nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế tập trung bao cấp sang nền kinh tế thị trường có sự quản lý của Nhà Nước định hướng xã hội chủ nghĩa.
Nhận thức được vai trò và tầm quan trọng to lớn của lợi nhuận, trong thời gian thực tập tại Công ty TNHH TM DV XD Hải Phương, được sự hướng dẫn nhiệt tình của ………………… và sự quan tâm giúp đỡ của các anh chị trong ban lãnh đạo công ty , em đã lựa chọn đề tài “THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO LỢI NHUẬN CỦA HOẠT ĐỘNG KD TẠI CÔNG TY TNHH TM-DV-XD HẢI PHƯƠNG” làm báo cáo thực tập
Phạm vi nghiên cứu của đề tài chủ yếu tập trung vào lợi nhuận hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá dịch vụ. Bản luận văn này chỉ tập trung làm rõ khái niệm, nguồn gốc, vai trò và các nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận trong nền kinh tế thị trường, đồng thời nêu ra một số biện pháp tăng lợi nhuận để Công ty Hải Phương có thể thực hiện.
Bản luận văn ngoài mở đầu và kết luận gồm 4 phần
Chương 1: Giới thiệu tổng quát về Công ty TNHH TM DV XD Hải Phương
Chương 2: Cơ sở lý luận về lợi nhuận
Chương 3: Tình hình lợi nhuận của Công ty TNHH TM DV XD Hải Phương.
Chương 4: Một số biện pháp, đề xuất nhằm nâng cao lợi nhuận tại Công ty TNHH TM DV XD Hải Phương.

DOWNLOAD

 

 

nhận làm báo cáo thực tập

viết thuê báo cáo thực tập

làm thuê báo cáo tốt nghiệp

viết thuê luận văn

dịch vụ làm thuê báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập quản trị nhân sự tại khách sạn Thiên Hải

thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu tới các bạn sinh viên làm báo cáo thực tập quản trị nhân sự đề tài ” giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại khách sạn Thiên Hải Sơn

Để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong khách sạn, yếu tố con người là một trong những yếu tố quan trọng nhất. Nó đem lại tính hiệu quả trong kinh doanh nhờ sự khai thác nguồn tài nguyên lao động, sự khoa học trong quản lý sẽ làm giảm chi phí kinh doanh, và sự ưu việt của đội ngũ nhân viên sẽ tạo ra một sản phẩm mang tính chất đặc thù của khách sạn. Nó sẽ góp phần vào việc cải tổ và phát triển tới một vị thế cao hơn trên thị trường du lịch của khách sạn.

Với một chính sách, chế độ quản lý nhân lực, sự quan tâm đúng mức của đội ngũ quản lý, sự nhiệt thành trong công việc của đội ngũ nhân viên, em tin chắc rằng chỉ cần trong một thời gian ngắn khách sạn Thiên Hải Sơn sẽ thắng lợi trong kinh doanh, sẽ đạt tới một tầm cao mới, một vị trí mới đẹp đẽ và sáng sủa trên con đường kinh doanh của mình.

Đề tài báo cáo thực tập có 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về quản trị nhân sự

Chương 2: Thực trạng hiệu quả quản trị nhân sự tại Khách sạn Thiên Hải Sơn.

Chương 3: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản trị nhân sự tại Khách sạn Thiên Hải Sơn.

DOWNLOAD

nhận viết thuê báo cáo thực tập

đóng dấu xác nhận thực tập

làm thuê luận văn

Báo cáo thực tập tạo động lực cho người lao động-động viên khuyến khích nhân viên.

Tên đề tài bài báo cáo thực tập mẫu: Hoàn thiện công tác động viên, khuyến khích nhân viên làm việc tại công ty công ích, các bạn tải về để xem chi tiết nội dung hơn nhé, xin cảm ơn!

LỜI MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề:
Trong nền kinh tế thị trường hiện nay với nhiều khó khăn và thách thức,
các doanh nghiệp phải không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh để tồn tại
và phát triển. Một trong những yếu tố quan trọng quyết định sự thành công của
doanh nghiệp là nguồn nhân lực tận tâm, hết mình cống hiến vì sự phát triển
của doanh nghiệp đó. Vì vậy, doanh nghiệp phải luôn quan tâm tìm hiểu nhu
cầu của nhân viên và tìm cách làm thế nào để động viên khuyến khích được
toàn bộ đội ngũ nhân viên làm việc hết sức và đóng góp hết mình.
Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 cũng không ngoại lệ.
Đặc biệt trong bối cảnh Công ty vừa mới thực hiện chuyển đổi từ Công ty Nhà
nước sang loại hình Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên.
Nhận thức được tầm quan trọng của hệ thống động viên khuyến khích
trong việc tác động đến tinh thần, thái độ làm việc của nhân viên từ đó ảnh
hưởng vô cùng to lớn đến hoạt động kinh doanh của Công ty, em lựa chọn đề
tài “Hoàn thiện công tác động viên khuyến khích nhân viên tại Công ty TNHH
MTV Dịch vụ công ích Quận 1” nhằm nghiên cứu, đánh giá và đề xuất một số
giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả của việc động viên, khuyến khích tại
công ty.
2. Mục đích của đề tài:
Động lực làm việc của nhân viên cùng với phẩm chất đạo đức, tố chất,
kiến thức, kinh nghiệm là các yếu tố chính tạo nên thành tích của họ trong
công việc. Sự sụt giảm động lực làm việc sẽ dẫn đến hiệu quả làm việc thấp
hơn và dễ dàng hình thành vòng tròn nhân – quả không điểm dừng: thành tích
giảm dẫn đến động lực làm việc giảm lại dẫn đến thành tích giảm.
Vì vậy mục đích của đề tài này chính là nêu lên tầm quan trọng của việc
động viên, khuyến khích nhân viên; khảo sát mức độ hài lòng của nhân viên
đối với hệ thống động viên khuyến khích hiện hữu của Công ty TNHH MTV
Dịch vụ công ích Quận 1. Từ đó đề xuất đóng góp ý kiến nhằm hoàn thiện hệ
thống động viên, khuyến khích nhân viên của Công ty.
3. Phương pháp thực hiện đề tài:
Đối tượng nghiên cứu: Công tác trả lương, thưởng, phụ cấp, phúc lợi;
cơ hội thăng tiến, môi trường làm việc, điều kiện làm việc của Công ty.
Phạm vi nghiên cứu: nhân viên làm việc tại Công ty TNHH MTV Dịch
vụ công ích Quận 1
Mẫu khảo sát: 200 nhân viên công ty có sự khác biệt về tuổi, giới tính
và chức vụ.
Phương pháp khảo sát: phỏng vấn ngẫu nhiên có chọn lọc bằng bảng
câu hỏi phỏng vấn
Phương pháp xử lý số liệu: phương pháp phân tích, tổng hợp số liệu,
thống kê mô tả.
4. Bố cục của đề tài:
Chương I: Cơ sở lý luận về động viên khuyến khích trong doanh nghiệp
Chương II: Giới thiệu về Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1
Chương III: Phân tích thực trạng công tác động viên khuyến khích nhân
viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1
Chương IV: Một số biện pháp nhằm hoàn thiện công tác động viên
khuyến khích nhân viên tại Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích Quận 1

DOWNLOAD

nhận viết thuê báo cáo thực tập

cung cấp mẫu báo cáo thực tập

Báo cáo thực tập kế hoạch-chiến lược tung sản phẩm mới tại công ty sabeco ra thị trường.

Tên đề tài đầy đủ: Xây dựng chiến lược tung sản phẩm rượu nhẹ “Chu Hi” ra thị trường. với cấu trúc bài báo cáo thực tập marketing gồm có 3 chương, sau đây là mình xin trích lời mở đầu:

LỜI MỞ  ĐẦU

 1. Tính cấp thiết của đề tài

Bất cứ một doanh nghiệp nào cũng luôn tìm kiếm các sản phẩm mới để hấp dẫn người tiêu dùng, nhưng mấy ai dám chắc được thành công là bao nhiêu phần trăm khi nó được tung ra trên thị trường? Điều này chỉ có được khi nhà sản xuất có một chiến lược cụ thể. Đây là một nhiệm vụ vô cùng quan trọng của mỗi doanh nghiệp nhằm thực hiện có hiệu quả nhất ba mục tiêu lợi nhuận, vị thế và an toàn.

Xuất phát từ yêu cầu trên, nhóm đã chọn đề tài: Xây dựng chiến lược tung sản phẩm rượu nhẹ “Chu Hi” ra thị trường.
2. Mục đích nghiên cứu của đề tài

Qua việc nghiên cứu tình hình tiêu thụ bia, rượu và thực trạng sử dụng các chính sách marketing của công ty để phát hiện những nguyên nhân tồn tại cũng như nguy cơ trong tiến trình mở rộng thị trường, gia tăng sản phẩm. Trên cơ sở đó, đề xuất các giải pháp giúp công ty nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm, thu hút lôi cuốn được nhiều khách hàng đến với công ty, đưa hoạt động công ty ngày càng phát triển vững mạnh.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là thị trường tiêu thụ rượu tại thành phố Hồ Chí Minh, một số tỉnh lân cận và thực trạng sử dụng các chính sách marketing của TỔNG CTCP BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO). Pham vi nghiên cứu của đề tài chỉ đề cập đến chương trình tung sản phẩm rượu nhẹ “Chu Hi” ra thị trường

4. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp nghiên cứu chủ yếu sử dụng phương pháp thống kê, phân tích, tổng hợp, so sánh, lấy ý kiến khách hành,… về tình hình thị trường tiêu thụ bia tại Quảng Ngãi. Nhận định đánh giá nhu cầu và khả năng kinh tế của khách hàng.

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài

– Ý nghĩa khoa học: Hệ thống hóa cơ sở lý luận về tiêu thụ sản phẩm và vai trò của các chính sách marketing trong việc nâng cao khả năng tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp

– Ý nghĩa thực tiễn: Các giải pháp được nêu ra trong đề tài là kết quả của sự đúc kết, tổng hợp các vấn đề có tính tổng quát chung trong việc xây dựng và triển khai các chính sách marketing vào hoạt động tiêu thụ sản phẩm tại các đơn vị sản xuất và kinh doanh bia, rượu của công ty.

6. Bố cục của luận văn

Ngoài Lời mở đầu và phần kết luận, bài tiểu luận gồm 3 chương:

Chương I: Cơ sở lý luận.

Chương II: Thực trạng sản xuất và chiến lược tung sản phẩm mới ra thị trường của TỔNG CTCP BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)

Chương III: Những định hướng, giải pháp trong việc thực hiện chiến lược sản phẩm mới của TỔNG CTCP BIA-RƯỢU-NƯỚC GIẢI KHÁT SÀI GÒN (SABECO)

 DOWNLOAD

Qua đây mình xin nhận làm báo cáo thực tập, chuyên đề luận văn cho bạn nào cần hộ trợ nhé. Mình nhận viết thuê báo cáo thực tập các đề tài.

Báo cáo thực tập cấu trúc vốn,hiệu quả sử dụng vốn công ty.

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn mẫu báo cáo thực tập về “Giải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho công ty Phước Thành” báo cáo nêu rõ cơ  sở lý luận về Tổng quan các vấn đề về cấu trúc vốn và thực trạng cấu trúc vốn, sử dụng vốn tại công ty Phước thành. sau đây thuctaptotnghiep.net giới thiệu phần mở đầu, để xem chi tiết bài làm các bạn tải về nhé.

LỜI MỞ ĐẦU

Quản trị cấu trúc vốn năng động sẽ đạt  được các lợ i ích qua việc tối  ưu hóa dòng tiền. Tối  ưu hóa cấu trúc vốn góp phần nâng cao tỷ  suất sinh lợi của công ty, qua đó làm gia tăng giá trị công ty bằng việc tối thiểu hóa chi phí sử  dụng vốn bình quân. Trong nền kinh tế thị trường,  để  tồn tại và phát triển  đòi hỏi các công ty phải không ngừng nâng cao khả năng cạnh tranh, trong  đó vấn  đề  nâng cao n ăng lực tài chính và trình  độ quản trị vố n trở  nên  đặc biệt quan trọng.  Để thự  hiện thành công sứ mệnh trên, yêu cầu cấp thiết  đặt ra cho các công ty là phải quản trị vốn và cấu trúc vốn hiệu quả, tối  ưu nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của công ty, trong  đó, vi ệc hoạch đị nh cấu trúc vốn  đáp ứng nhu cầu phát triển và tiến tới tối đa hóa giá trị công ty đặc biệt quan trọng.  Đặc biệt trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng như  hiện nay, các công ty nói chung và công ty Phước Thành nói riêng  đã và  đang  đối mặt với sự  cạnh tranh ngày càng khốc liệt nên vấn đề  tối  ưu hóa cấu trúc vốn nhằm đạt  được sự phát triển bền vững đối với công ty Duy Thịnh ngày càng cấp thiết hơn. Vì những lý do trên tôi chọn đề tài làm báo cáo thực tậpGiải pháp xây dựng cấu trúc vốn cho công ty Phước Thành” làm  đề  tài nghiên cứu

Phạm vi của báo cáo này chỉ chủ yếu đề cập tới khía cạnh sử dụng vốn trong quá trình sản xuất kinh doanh, chứ không chú trọng tới hiệu quả của công tác đầu tư phát triển của Công ty.

Nội dung của báo cáo gồm có ba phần.

–         Chương một: Những cơ sở lý luận chung về vốn và hiệu quả sử dụng vốn trong doanh nghiệp

–         Chương hai: Thực trạng cấu trúc vốn và hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty Phước Thành

–         Chương ba: Một số phương hướng, biện pháp góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở công ty Phước Thành

 

   DOWNLOAD

Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tổng hợp tại công ty Phú Lộc

Một số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh  tại công ty TNHH TMDV Bốc xếp Vận tải Phú Lộc

Lời nói đầu

Hiện nay, nước ta đang trong thời kỳ hội nhập nền kinh tế đang từng bước chuyển biến mạnh mẽ, các doanh nghiệp đều cố gắng để đạt được mục đích cuối cùng là tối đa hoá lợi nhuận. Vì vậy không chỉ là chỉ tiêu chất lượng, hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trong suốt một kỳ hoạt động mà còn là chỉ tiêu đánh giá sự tồn tại của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

Những thông tin mà bất kỳ một nhà quản trị nào cũng cần biết đều nằm trong báo cáo tài chính. Việc phân tích báo cáo tài chính nhằm cung cấp đầy đủ, kịp thời và trung thực các thông tin về tài chính, đánh giá đúng thực trạng của công ty trong kỳ báo cáo về vốn, tài sản, hiệu quả sử dụng vố và tài sản hiện có, tìm ra tồn tại và nguyên nhân của sự tồn tại đó để có biện pháp phù hợp trong kỳ tiếp theo.

Vận dụng lý thuyết vào thực tế e quyết định làm đề tài báo cáo thực tập tổng hợp “PHÂN TÍCH VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI BỐC XẾP PHÚ LỘC”. làm bài báo cáo thực tập của mình  để cung cấp các thông tin về toàn bộ tình hình tài chính của công ty, từ đó làm cơ sở cho các dự báo tài chính, kế hoạch đầu tư, các quyết định đầu tư, tài trợ, phân phối lợi nhuận,…

DOWNLOAD TÀI LIỆU

Báo thực tốt nghiệp tín dụng và rủi ro tín dụng tại Agribank

LỜI MỞ ĐẦU

Công cuộc đổi mới đất nước ta được khởi xướng từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI và hiện nay chúng ta đang trong quá trình thực hiện.Tại Đại hội VI Đảng đã khẳng định “ Việc chuyển nền kinh tế mang tính tự cấp với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý Vĩ mô của Nhà nước là hoàn toàn đúng đắn, là cần thiết để giải phóng và phát huy các tiềm năng sản xuất của xã hội”. Sự nghiệp này đồng nghĩa với việc vực dậy và phát triển một nền kinh tế lạc hậu, cơ sở hạ tầng yếu kém về nhiều mặt do đó chúng ta cần  có rất nhiều vốn. Đảng và Nhà nước đã chỉ rõ “ Nguồn vốn trong nước là chủ yếu, nguồn vốn nước ngoài là quan trọng”, phải đi lên bằng chính đôi chân của mình, bằng nội lực của mình là chính. Thực hiện chủ trương đó chúng ta cần phải tổ chức thật tốt các kênh dẫn vốn mà quan trọng nhất là hệ thống Ngân hàng.Đây là hệ thống huyết mạch của nền kinh tế giúp vốn lưu chuyển đến những nơi cần thiết, góp phần thúc đẩy nền kinh tế phát triển.Tuy nhiên, để hệ thống này có thể phát huy hết khả năng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đó thì còn nhiều vấn đề được đặt ra cần giải quyết trong đó có vấn đề rủi ro tín dụng.

Tín dụng Ngân hàng được coi như là“ đòn bẩy” cho sự phát triển kinh tế, là nguồn vốn quan trọng chủ động để phát triển nguồn vốn trong nước. Nghiệp vụ tín dụng cũng là nghiệp vụ hàng đầu, có ý nghĩa quan trọng quyết định của mỗi Ngân hàng.Giống như mọi hoạt động kinh doanh khác, hoạt động tính dụng cũng chứa đựng những rủi ro. Do đặc thù kinh doanh tín dụng là kinh doanh chủ yếu dựa trên tiền của người khác, kinh doanh qua tay người khác nên rủi ro trong hoạt động tín dụng của Ngân hàng còn cao hơn rủi ro của các doanh nghiệp vì nó vừa phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của ngân hàng, vừa phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Hơn nữa, rủi ro xảy ra trong hoạt động của ngân hàng nói chung và rủi ro tín dụng nói riêng còn nguy hiểm hơn rất nhiều so với rủi ro trong các ngành kinh doanh khác. Hậu quả của nó rất dễ lan truyền trong cả hệ thống ngân hàng, gây ra những vụ sụp đổ hàng loạt ngân hàng và những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế xã hội và đặc biệt là suy giảm lòng tin của người dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ, điển hình là vụ đổ vỡ hàng loạt của gần 500 quỹ tín dụng đô thị và hàng nghìn hợp tác xã tín dụng nông thôn ở nước ta những năm 1989-1990

Với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay, rủi ro tín dụng đang là vấn đề cấp bách như là thách thức đối với các nhà quản trị ngân hàng. Sự gia tăng các khoản nợ quá hạn, nợ khó đòi, thất thoát vốn tín dụng do bị lừa đảo, chiếm dụng… đã khiến cho nhiều ngân hàng điêu đứng, đẩy nhiều ngân hàng vào tình trạng co cụm không dám đầu tư, cho vay. Nhưng đã kinh doanh thì phải chấp nhận rủi ro. Chính vì vậy, vấn đề đặt ra cho các ngân hàng thương mại ở Việt Nam hiện nay là cần biết chấp nhận rủi ro và tìm ra biện pháp giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể, để trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả kinh doanh, tăng lợi nhận và góp phần thúc đẩy kinh tế phát triển. Nhận thấy tính cấp bách của vấn đề nên em đã lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập ngân hàng Agribank là  “Rủi ro tín dụng và giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Chi nhánh Đạ Tẻh Lâm Đồng làm báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình

Mục đích nghiên cứu:

Trên cơ sở xác định nội dung, vai trò của NHTM thông qua hoạt động huy động vốn để cho vay và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, dịch vụ, bài báo cáo tập trung nghiên cứu những vấn đề sau:

– Hệ thống hóa những vấn đề cơ bản về nghiệp vụ tín dụng của NHTM.

– Phân tích thực trạng tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Đạ Tẻh.

-Đưa ra các giải pháp, kiến nghị nhằm tăng hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Chi nhánh Đạ Tẻh đáp ứng cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu:

–  Đối tượng nghiên cứu: Những lý luận cơ bản về tín dụng và sử dụng vốn cho hoạt động tín dụng kinh doanh ngân hàng. Trong đó trọng tâm là giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng.

–  Phạm vi nghiêncứu của đề tài: Khảo sát hoạt động của ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Đạ Tẻh trong 3 năm từ 2009 đến 2013. Các giải pháp tăng hạn chế rủi ro:

Phương pháp nghiên cứu:

–  Em đã sử dụng phương pháp luận duy vật biến chứng, duy vật lịch sử của Chủ nghĩa Mác – Lênin  để xem xét các sự vật, hiện tượng trong trạng thái vận động biến đổi không ngừng và thường xuyên có mối quan hệ tác động qua lại lẫn nhau.

–  Phương pháp phân tích tổng hợp số liệu thực tế, vận dụng lý luận vào thực tiễn để giải  thích nguyên nhân từ đó đưa ra các giải pháp thích hợp.

Kết cấu luận văn ngoài phần mở đầu và kết luận gồm 3 chương:

 Chương 1: Tổng quan về ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Chương 2: Hiện trạng tín dụng và rủi ro tín dụng tại ngân hàng NHNo&PTNT Chi nhánh Đạ Tẻh-Lâm Đồng.

Chương 3: Nhận Xét và kiến nghị.

 

DOWNLOAD HERE

Công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ, công chức cấp phường

Báo cáo thực tập : Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú

LỜI MỞ ĐẦU
Lịch sử quá trình hình thành và phát triển của nền hành chính nước ta đã cho thấy chính quyền cấp phường  luôn giữ một vị trí, vai trò rất quan trọng. Có thể coi đây là nền tảng của toàn bộ hệ thống chính quyền bởi đây là cấp gần dân nhất, trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ của hoạt động quản lý Nhà nước trên tất cả các mặt ở địa phương, đảm bảo cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống.

Tuy nhiên chính quyền cấp phường  không thể hoàn thành nhiệm vụ của mình một cách có hiệu lực và hiệu quả nếu thiếu một đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  có đủ trình độ để đảm nhận công việc được giao. Cũng như nhân tố con người trong mọi tổ chức khác, đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  chính là hạt nhân, là nhân tố quyết định đến chất lượng hoạt động của chính quyền phường nói riêng cũng như toàn bộ hệ thống chính trị ở cấp phường  nói chung. Chính vì vậy, việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm. Nghị quyết Trung ương 3 Khóa VIII đã xác định: “Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất và năng lực là yếu tố quyết định chất lượng của bộ máy nhà nước”.

Mặc dù trong những năm qua Chính phủ ban hành rất nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ công chức cấp phường  nói riêng nhưng một thực tế khách quan cần nhận thấy là chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường , đặc biệt là cán bộ, công chức xã, thị trấn ở các vùng nông thôn và miền núi tương đối thấp, không tương xứng với vị trí, vai trò của họ. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền cấp phường  và niềm tin của nhân dân vào bộ máy chính quyền.

Cũng như các địa phương khác trong cả nước, trong những năm qua công tác đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức cấp phường  trên địa bàn quận Tân Phú  cũng đã được các cấp chính quyền coi trọng. Từ khi phường Tây Thạnh quận Tân Phú được tách ra từ phường 15 – quận Tân Bình thì nhiệm vụ xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  trên địa bàn phường càng trở nên cấp thiết hơn. Yêu cầu đối với cán bộ, công chức lúc này không chỉ có đủ phẩm chất, đạo đức, trung thành với sự nghiệp cách mạng, có tinh thần, thái độ tận tụy phục vụ đất nước, phục vụ nhân dân mà còn cần phải có một trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp tương xứng với vị trí của đội ngũ cán bộ, công chức trong thời kỳ mới.

Xuất phát từ thực tế trên, em đã lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập  “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng và sử dụng cán bộ công chức phường Tây Thạnh – Quận Tân Phú” với mục đích đưa ra những kiến nghị góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp phường  của quận Tân Phú  hiện nay và xây dựng một đội ngũ cán bộ, công chức cấp phường  đáp ứng được đòi hỏi của sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội của quận nói riêng và của cả nước nói chung trong thời gian tới.

 

TẢI TÀI LIỆU TẠI ĐÂY

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149