Báo cáo thực tập quả trị nhân sự đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài  Báo cáo thực tập quả trị nhân sự đạt 9 điểm was đạt điểm cao in quá trình bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp. Hy vọng for mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp this will help cho quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp of các bạn be trở lên dễ dàng than.

LỜI Nơi Đâu

1. Lý làm select đề tài
Nhƣ we will biết ngày nay vực nhà hàng – khách sạn đang trở be rất “nóng” and which are also be a very vực phức tạp. Chất lượng dịch vụ phụ thuộc lớn much to the độ, trạng thái and tình cảm of nhân viên. Đời sống con ngƣời ngày as cao vì thế nhu cầu đòi hỏi chất lƣợng phục vụ ngày as a hoàn thiện than. Càng ngày as you nhiều nhà hàng – khách sạn đƣợc xây dựng and sự cạnh tranh khắc nghiệt that than. Chính vì vậy you want to đứng vững and phát triển hùng mạnh đòi hỏi nhà quản lý which must have giải pháp thích hợp. In which QUẢN TRỊ NHÂN SỰ be a problem very important đƣợc nhiều nhà quản lý hết sức quan tâm.
Có thể nói QUẢN TRỊ NHÂN SỰ is chìa khóa quyết định sự thành công hay thất bại of a doanh nghiệp or tổ chức. Nhà lãnh đạo giỏi is ngƣời biết sắp xếp nhân sự đúng vị trí and đúng công việc. Bên cạnh which làm đặc thù of nghề nghiệp, đội ngũ nhân viên luôn đa dạng, phức tạp, khác biệt về Tuổi tác, giới tính, tâm lý …. have to those dẫn khó khăn in việc quản trị nhân sự. Vì thế làm tốt công tác this will help doanh nghiệp or tổ chức hoạt động hiệu quả and ngày as chuyên nghiệp than that nhƣ tạo đƣợc vị thế riêng cho mình.
Đây are also chính is reason em select đề tài “Một số giải pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân sự  in khách sạn Oscar Sài Gòn “làm bài báo cáo tốt nghiệp. Mong that qua đề tài this, bản thân em có cơ hội to open rộng kiến thức và học hỏi thêm nhiều điều bổ ích in thời gian hoàn thành đề tài.

2. Mục tiêu nghiên cứu Công tác QUẢN TRỊ NHÂN SỰ very important. Vi vậy em wish phân tích thực trạng, tìm ra điểm mạnh điểm yếu and in cách quản lý nhân sự tại khách sạn Oscar Sài Gòn. From given the giải pháp tối ƣu nhất nhâm nâng cao chất lƣợng đội ngũ nhân lực and generate one đội ngũ nhân viên has phong cách làm việc chuyên nghiệp to Move lại sự hài lòng cho khách hàng, đƣa khách sạn Oscar lên tầm cao moi.

3. Đối tượng and phạm vi nghiên cứu Đối Tượng nghiên cứu: Toàn bộ nhân viên hiện đang công tác, làm việc in khách sạn Oscar Sài Gòn. Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu in the range vi hoạt động tổ chức kinh doanh of khách sạn, đặc biệt is the problem related nhân lực, chất lượng nhân lực and công tác quản trị nhân lực tại khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn.

4. Phương pháp nghiên cứu  Để hoàn thành bài báo cáo this, em đã use phương pháp sau: -. Phương pháp thống kê.

– Phương pháp phân tích

– Phương pháp phỏng vấn.

– Phương pháp quan sát and đối chiếu comparison.

5. Kết cấu đề tài of Gồm 3 chương:.

Chương 1. Lý luận chung về quản trị nhân sự.

Chương 2. Thực trạng về công tác quản trị nhân sự tại khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn

Chương 3. Giải pháp – kiến nghị for nâng cao công tác nhân sự tại khách sạn 4 sao Oscar Sài Gòn.

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ viết báo cáo thực tập we just help you trên hoàn thành bài báo cáo thực tập of mình. If in quá trình viết báo cáo thực tập of mình, các bạn may gặp khó khăn gì hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn and giúp đỡ tận tình nhé.

Báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn đạt 9 điểm

Thuctaptotnghiep.net xin incoming các bạn bài  Báo cáo thực tập nhà hàng khách sạn (rất hay)  đạt 9 điểm trong quá tình bảo vệ báo cáo thực tập tốt nghiệp of mình. Tài liệu này là mẫu báo cáo thực tập tốt nghiệp bổ ích cho các bạn trong quá trình viết báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình.

LỜI Nơi Đâu

1. Tính cấp thiết of đề tài
Ngày nay in xu thế hội nhập and developers kinh tế thế giới thì du lịch đóng vai trò an very important in child trình thúc đẩy kinh tế xã hội đất nước of. Du lịch phát triển and go along with it is sự phát triển of the cơ sở kinh doanh khách sạn du lịch and lữ hành. Việc xây dựng mở rộng khách sạn hiện đại has chất lượng phục vụ tốt, tiện nghi would góp phần đáng Kể in increase trưởng kinh tế đất nước hội nhập kinh and tế quốc tế. Những khách sạn tiện nghi sang trọng, chất lượng hoàn hảo luôn is địa chỉ hấp dẫn thu hút its nhà đầu tư in and ngoài nước quan tâm đồng thời also nơi đáng tin cậy cho khách du lịch selection in Chuyến đi of mình.
Trọng thời đại kinh tế thị trường hiện nay khách sạn nào also cơ sở vật chất trang thiết bị hiện đại but differences cơ bản to thu hút khách chính is chất lượng dịch vụ khách sạn in. If khách sạn has chất lượng phục vụ tốt will thu hút be nhiều khách than and will have been uy tín also danh tiếng of mình.
Vì vậy possible nói chất lượng dịch vụ chính is yếu tố quan trọng quyết định sự tồn tại as well as sự phát triển of a khách sạn. Chính vì vai trò quan trọng this of chất lượng dịch vụ mà tôi select đề tài “Một số giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng – khách sạn May Flower” làm khoá luận tốt nghiệp.

2. Mục tiêu nghiên cứu With those nền tảng kiến thức been nhà trường cung cấp in 4 năm học combined with those số liệu and execute tế tìm hiểu, quan sát been in quá trình thực tập tại nhà hàng – khách sạn May Flower, tôi thực hiện báo cáo this with the purpose sau: -. Kiểm tra bằng thực nghiệm those kiến thức mình have been học tập, nghiên cứu in thời gian học tập tại trường – Phân tích those điểm mạnh as well as the following điểm còn hạn chế of dịch vụ ăn uống tại đây. – Đánh giá đúng thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống tại khách sạn May Flower and tìm ra those vấn đề còn tồn tại in chất lượng dịch vụ of nhà hàng to from the given name số giải pháp, kiến nghị Nhâm nâng cao chất lượng dịch vụ ăn uống nhà hàng of.

3. Đối tượng phạm vi nghiên and cứu – Đối tượng nghiên cứu đề tài of is chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng -khách sạn May Flower bao gồm quy trình phục vụ ăn uống, chất lượng chủng loại sản and phẩm ăn uống of nhà hàng mang lại cho khách hàng and other nhân tố affects chất lượng dich vụ tại nhà hàng – khách sạn May Flower. – Phạm vi nghiên cứu of đề tài:. đề tài been nghiên cứu tại nhà hàng của khách sạn May Flower

4 . Phương pháp nghiên cứu Báo cáo has use phương pháp sau: – Phương pháp thu thập số liệu: Đọc, tìm kiếm tài liệu was nghiên cứu has liên quan, đồng thời quan sát, thu thập, ghi chép số liệu tại nhà hàng May Flower. – Phương pháp điều tra xã hội học: Phỏng vấn trực tiếp those nhân viên, quản lý nhà hàng and other khách hàng sử dụng các dịch vụ of nhà hàng to from That nhận định chung and đánh giá sơ bộ về chất lượng dịch vụ ăn uống tại nhà hàng. – Phương pháp luận: phương pháp quy nạp, diễn giải, phân tích, compare and tổng hợp.

5. Kết cấu of khóa luận tốt nghiệp Ngoài phần mở đầu and kết luận, báo cáo including ba chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về chất lượng dịch vụ ăn uống.

Chương 2: Thực trạng chất lượng dịch vụ ăn uống out nhà hàng – khách sạn May Flower.

Chương 3: Một số giải pháp nâng cao Nhâm chất lượng dịch vụ ăn uống out nhà hàng – khách sạn May Flower.

 

TẢI TÀI LIỆU VỀ MÁY

Dịch vụ viết báo cáo thực tập we just help you trên hoàn thành bài báo cáo thực tập of mình. If in quá trình viết báo cáo thực tập of mình, các bạn may gặp khó khăn gì hãy liên hệ với chúng tôi to be tư vấn and giúp đỡ tận tình nhé.

Chat Zalo
Chat Facebook
0973287149