115+ Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai hay nhất, nên tham khảo

Rate this post

115+ Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai hay nhất, nên tham khảo. Thuctap chia sẻ đến các bạn những đề tài này với mong muốn các bạn lựa chọn được đề tài Luật đất đai phù hợp để làm bài, nếu những đề tài dưới đây các bạn tham khảo mà vẫn không lựa chọn được thì inbox Thuctap qua zalo ngay để có thêm các mẫu đề tài mới nhất nhé. Tuy nhiên ngoài các đề tài về tiểu luận đất đai, Thuctap còn rất nhiều tài liệu về Luật đất đai trên trang, các bạn tham khảo tải miễn phí thoải mái.

Ngoài ra, Thuctap còn có dịch vụ nhận viết thuê các bài Báo cáo thực tập, Tiểu luận, luận văn thạc sĩ, khóa luận tốt nghiệp,… đa dạng các ngành. Nếu các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với Thuctap qua zalo ngay nhé!


Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai
1. Thực tiễn công nhận và cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền
với đất cho người đang sử dụng đất.
2. Thu hồi đất và bồi thường thiệt hại khi Nhà nước thu hồi đất.
3. Đấu giá QSDĐ tại địa phương.
4. Thực trạng quản lý và sử dụng đất trong khu công nghiệp ở địa phương.
5. Giao khoán đất theo quy định của pháp luật ở địa phương.
6. Việc áp dụng giá đất trong quản lý đất đai tại địa phương.
7. “Quy hoạch treo” – Thực trạng và hướng giải quyết.
8. Thực trạng khó khăn trong chuyển đổi mục đích sử dụng đất “Quy hoạch treo” –và hướng giải quyết
9. Quản lý Nhà nước về đất đai trong thị trường bất động sản.

XEM THÊM: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ TIỂU LUẬN

10. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất của người sử dụng đất.
11. Thực trạng pháp luật về thuế SDĐ và hướng hoàn thiện.
12. Thực trạng pháp luật về thuế chuyển QSDĐ, thuế thu nhập từ việc chuyển QSDĐ và hướng hoàn thiện.
13. Thực trạng khó khăn của việc thu hồi đất đối với Nhà nước cho thuê đất có thu tiền sử dụng đất hàng năm
14. Những vấn đề pháp lý về việc cho thuê đất của Nhà nước.
15. Quyền cho thuê QSDĐ của chủ thể sử dụng đất. ( 115+ Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai hay nhất, nên tham khảo )
16. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đường lối giải quyết các tranh chấp liên quan đến QSDĐ.
17. Thực trạng Pháp luật về xử lý hành vi VPPL đất đai và hướng hoàn thiện.
18. Quyền giao dịch QSDĐ của tổ chức, cá nhân nước ngoài SDĐ tại Việt Nam.
19. Những vấn đề pháp lý đối với người nước ngoài và người Việt nam định cư ở nước ngoài sở hữu nhà ở, sử dụng đất ở tại Việt nam.
20. Chính sách tài chính trong quản lý Nhà nước về đất đai.
21. Pháp luật đất đai trong việc xây dựng và phát triển thị trường bất động sản ở Việt nam.
22. Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về kê biên, đấu giá QSDĐ để đảm bảo thi hành án.
23. Những vấn đề pháp lý về thu hồi đất trong Luật đất đai.
24. Thi hành bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp đối với người thư ba
25. Vấn đề thẩm quyền và thủ tục giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai trong Luật đất đai
26. Chế độ pháp lý đối với đất sử dụng cho khu công nghệ cao, khu kinh tế.
27. Những vấn đề lý luận và pháp lý về quyền lựa chọn hình thức sử dụng đất của người SDĐ trong Luật đất đai 
28. Chế độ pháp lý đối đất được Nhà nước giao không thu tiền SDĐ trong các tổ chức.
29. Hoàn thiện pháp luật đất đai đối với tổ chức kinh tế trong nước SDĐ.
30. Cơ chế định giá đất – thực trạng và hướng hoàn thiện .
31. Những vấn đề pháp lý về quyền góp vốn liên doanh bằng QSDĐ.
32. Vấn đề bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất.
33. Giao dịch bảo đảm đối với QSDĐ.
34. Sở hữu đất đai và vấn đề xây dựng thị trường bất động sản ở Việt Nam.
35. Mối quan hệ giữa hoạt động quản lý Nhà nước về đất đai và quản lý Nhà nước đối với tài sản gắn liền với đất.
36. Thủ tục hành chính trong quản lý và sử dụng đất.
37. Giao dịch tài sản gắn liền với đất – Thực trạng pháp luật và hướng hoàn thiện.
38. Yếu tố tài sản trong mối quan hệ giữa Nhà nước và người sử dụng đất.
39. Hạn mức giao đất – Những vấn đề pháp lý và thực tiễn.
40. Thời hạn sử dụng đất theo pháp luật hiện hành và ảnh hưởng của nó đến hoạt động quản lý, sử dụng đất.
41. Đấu giá QSDĐ trong hoạt động giao cho thuê đất của Nhà nước.
42. Quyền chuyển nhượng QSDĐ trong thị trường bất động sản.
43. Chế độ pháp lý đối với đất ở – thực trạng và hướng hoàn thiện.
44. Quyền tiếp cận đất đai của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài
45. Điều kiện giao dịch quyền sử dụng đất hiện nay – Thực trạng và giải pháp
46. Pháp luật về kinh doanh dịch vụ vận hành, quản lý nhà chung cư ( 115+ Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai hay nhất, nên tham khảo )
47. Dịch vụ môi giới bất động sản – Lý luận và thực tiến
48. Pháp luật về điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.
49. Pháp luật về thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản.

Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai hay nhất
Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai hay nhất

50. Thực trạng đăng ký thế chấp bất động sản hình thành trong tương lai.
51. Thực trạng huy động vốn theo hình thức bán nhà hình thành trong tương lai của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản.
52. Thực trạng giải quyết khiếu kiện hành chính về đất đai tại tòa án nhân dân ở địa phương/ nơi làm việc.
53. Thực trạng chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp tại địa phương/ nơi làm việc.Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế sử dụng đất.
54. Thực tiễn thực hiện pháp luật về thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
55. Thủ tục giao, cho thuê, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
56. Thực trạng cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất.
57. Thực trạng xử phạt vi phạm hành chính về đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.
58. Những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện thuế thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đất.
59. Thực trạng công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất tại địa phương/ nơi làm việc.
60. Thực trạng công tác quản lý đất đai của UBND cấp xã tại địa phương/ nơi làm việc
61. Thực trạng hoạt động của tổ chức phát triển quỹ đất và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất tại địa phương.
62. Giải quyết tranh chấp đất đai của Tòa án nhân dân địa phương/ nơi làm việc.
63. Thực trạng giao, cho thuê đất tại địa phương/ nơi làm việc.
64. Vấn đề thu tiền sử dụng đất tại địa phương theo quy định của pháp luật đất đai. ( 115+ Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai hay nhất, nên tham khảo )
65. Thực tiễn đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất tại địa phương/ nơi làm việc.
66. Những tồn tại, vướng mắc trong việc áp dụng pháp luật về xử lý hành vi vi phạm pháp luật đất đai tại địa phương/ nơi làm việc.7
67. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
68. Về tổ chức bộ máy cơ quan quản lý đất đai ở địa phương theo quy định của pháp luật hiện hành.
69. Vấn đề thủ tục hành chính trong quản lý đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
70. Vấn đề thủ tục hành chính trong việc thực hiện quyền của người sử dụng đất ở địa phương theo pháp luật hiện hành.
71. Thực trạng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại địa phương/nơi làm việc.

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU ĐIỂM CAO 

72. Pháp luật về chuyển mục đích sử dụng đất ở địa phương/nơi làm việc.
73. Thực trạng thực hiện các quyền giao dịch quyền sử dụng đất ở địa phương, những vướng mắc và đề xuất.
74. Thực trạng quản lý và sử dụng đất trong khu công nghiệp ở địa phương.
75. Thực trạng công tác thanh tra đất đai ở địa phương và những kiến nghị.
76. Thực trạng quản lý và sử dụng đối với đất do cộng đồng dân cư sử dụng.
77. Thực trạng quản lý và sử dụng đất nghĩa trang, nghĩa địa ở địa phương.
78. Thực tiễn giao khoán đất theo quy định của pháp luật ở địa phương/ nơi làm việc.
79. Những vướng mắc về việc áp dụng giá đất trong quản lý đất đai tại địa phương/nơi làm việc.
80. Thực hiện giải quyết các tranh chấp đòi lại đất Nhà nước trưng dụng tại địa phương/nơi làm việc.
81. Quản lý và sử dụng đất vào mục sản xuất vật liệu xây dựng, làm đồ gốm tại địa phương/ nơi làm việc.
82. Đăng ký giao dịch quyền sử dụng đất tại văn phòng đăng ký đất đai ở địa phương/ nơi làm việc.
83. Thực tiễn công nhận và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất cho người đang sử dụng đất.
84. Thực tiễn thanh tra đất đai tại địa phương/nơi làm việc.
85. Hoạt động đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường tại địa phương.
86. Hoạt động quản lý chất thải lỏng thông thường tại địa phương.
87. Hoạt động quản lý chất thải rắn thông thường tại địa phương.
88. Vấn đề giao đất, giao rừng theo quy định của Luật bảo vệ về pháp triển rừng ở địa phương.
89. Vấn đề bảo vệ các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh.
90. Thực trạng hoạt động đánh giá tác động môi trường ở địa phương.
91. Vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh tại địa phương hoặc tại doanh nghiệp nơi anh (chị) thực tập/ làm việc.
92. Vấn đề bảo vệ môi trường trong các hoạt động xuất nhập khẩu phế liệu tại nơi thực tập/làm việc.
93. Vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động xuất nhập khẩu máy móc, thiết bị và phương tiện vận tải tại nơi thực tập/làm việc.
94. Hoạt động thanh tra, kiểm tra Nhà nước về môi trường tại nơi thực tập/ làm việc. ( 115+ Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai hay nhất, nên tham khảo )
95. Vấn đề cấp giấy phép khai thác thủy sản tại địa phương.
96. Hoạt động quản lý đối với tàu cá tại địa phương.
97. Vấn đề kiểm soát ô nhiễm đối với những phương tiện giao thông cơ giới tại địa phương.
98. Một số vấn đề về vệ sinh thực phẩm tại địa phương.
99. Một số vấn đề về vệ sinh nơi công cộng ở tại địa phương.
100. Việc thực hiện pháp luật về phòng chống, khắc phục ô nhiếm môi trường, suy thoái môi trường, sự cố môi trường tại các doanh nghiệp/ nơi làm việc.
101. Thực trạng pháp luật bảo vệ môi trường trong nuôi trồng thủy sản
102. Việc thực hiện pháp luật về đánh giá tác động môi trường tại cơ sở tại địa phương.
103. Vấn đề xử lý rác tại các bệnh viện ở tại địa phương.
104. Vấn đề bảo vệ động vật rừng, thực vật rừng quý hiếm tại địa phương.
105. Hoạt động thanh tra, kiểm tra Nhà nước về vệ sinh an toàn thực phẩm tại địa phương.

XEM THÊM: TRỌN BỘ TÀI LIỆU NGÀNH LUẬT

106. Vấn đề khuyến khích đánh bắt thủy sản xa bờ tại địa phương.
107. Vấn đề xử lý các cơ sở gây ô nhiễm tại địa phương.
108. Những vấn đề pháp lý của việc phòng chống lụt, bão tại địa phương.
109. Vấn đề xử lý đối với các hành vi vi phạm pháp luật môi trường tại địa phương.
110. Vấn đề bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản tại địa phương.
111. Vấn đề thực hiện tiêu chuẩn môi trường tại địa phương. ( 115+ Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai hay nhất, nên tham khảo )
112. Những vấn đề pháp lý của việc quản lý và sử dụng hóa chất trừ sâu ở địa phương.
113. Những vấn đề pháp lý của việc nuôi trồng thủy sản tại địa phương
114. Sàn giao dịch bất động sản – Quy định của LKDBDS và thực tiễn áp dụng.
115. Thủ tục chuyển nhượng bất động sản hình thành trong tương lai – Bất cập và hướng hoàn thiện


Tham khảo ngay 115+ Danh sách đề tài tiểu luận luật đất đai hay nhất, nếu chưa lựa chọn được đề tài thì liên hệ với Thuctap qua zalo ngay và luôn nhé!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo