Đề tài tốt nghiệp: Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lựa Chọn Ngân Hàng Để Giao Dịch Của Khách Hàng Cá Nhân

Đề tài tốt nghiệp: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Lựa Chọn Ngân Hàng Để Giao Dịch Của Khách Hàng Cá Nhân là một trong những đề tài mà thuctaptotnghiep.net muốn chia sẻ đến các bạn sinh viên học ngành Ngân Hàng để làm bài báo cáo tốt nghiệp của mình, như các bạn cũng biết đấy để hoàn thiện bài viết các bạn cần phải đầu tư thời gian và công sức để tìm hiểu rõ chuyên môn.

Các bạn phải hiểu rõ về tình hình kinh doanh ở Ngân Hàng, sản phẩm dịch vụ của công ty, tài chính của công ty, nguồn nhân lực, tổ chức hoạt động marketing,… ở Ngân Hàn. Để có những thông tin, số liệu này cách tốt nhất là các bạn thực tập hoặc đang công tác ở Ngân Hàng. 

Ngoài những thông tin nội dung làm bài ra thì bài báo cáo tốt nghiệp cũng đòi hỏi các kỹ năng soạn thảo văn bản, kỹ năng word, kỹ năng excel, kỹ năng trình bày văn bản sao cho đúng với yêu cầu hình thức của nhà trường. Chưa kể đến, bài viết còn yêu cầu các bạn phải biết sử dụng phần mềm như SPSS để khảo sát. Tuy nhiên, sẽ có những bạn không có được những kỹ năng trên và không biết chạy SPSS. Vì thế mà, Thuctaptotnghiep.net đã có Dịch vụ viết thuê đề tài tốt nghiệp với mục đích hỗ trợ các bạn hoàn thiện bài viết một cách tốt nhất. 

Dưới đây là một số nội dung mình làm sơ lược về đề tài tốt nghiệp: Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Lựa Chọn Ngân Hàng Để Giao Dịch Của Khách Hàng Cá Nhân, mời các bạn xem qua

Đề tài tốt nghiệp:Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Việc Lựa Chọn  Ngân Hàng Để Giao Dịch Của Khách Hàng Cá Nhân

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

 • 1.1. Lý do chọn đề tài
 • 1.2. Mục tiêu nghiên cứu
 • 1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu
 • 1.4. Phương pháp nghiên cứu
 • 1.5. Bố cục đề tài

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU

2.1. Khái niệm về Ngân hàng thương mại và dịch vụ ngân hàng

 • 2.1.1. Khái niệm Ngân hàng thương mại
 • 2.1.2. Khái niệm dịch vụ Ngân hàng
 • 2.1.3. Các dịch vụ Ngân hàng dành cho khách hàng cá nhân

2.2.  Các lý thuyết về hành vi lựa chọn của người tiêu dùng

 • 2.2.1. Lý thuyết về hành vi người tiêu dùng
 • 2.2.2. Lý thuyết hành động hợp lý (TRA- Theory of Reasoned Action)
 • 2.2.3. Lý thuyết về chất lượng dịch vụ

2.3. Các nghiên cứu thực hiện trước đây về chủ đề lựa chọn ngân hàng đã được thực hiện

2.4. Mô hình nghiên cứu đề xuất

2.5. Phân tích các nhân tố

 • 2.5.1. Vẻ bề ngoài
 • 2.5.2. Danh tiếng của ngân hàng
 • 2.5.3.  Nhân viên ngân hàng
 • 2.5.4. Lợi ích từ sản phẩm dịch vụ
 • 2.5.5. Sự thuận tiện
 • 2.5.6. Tính an toàn và bảo mật

TÓM TẮT CHƯƠNG 2..

CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

3.1. Thiết kế nghiên cứu

 • 3.1.1. Quy trình nghiên cứu
 • 3.1.2. Nghiên cứu sơ bộ
 • 3.1.3. Nghiên cứu chính thức

3.2. Xây dựng thang đo

 • 3.2.1.  Thang đo nhân tố vẻ bề ngoài
 • 3.2.2.  Thang đo lợi ích từ sản phẩm dịch vụ
 • 3.2.3.  Thang đo tính an toàn và bảo mật
 • 3.2.4.  Thang đo danh tiếng
 • 3.2.5.  Thang đo sự ảnh hưởng của nhân viên
 • 3.2.6.  Thang đo sự thuận tiện

TÓM TẮT CHƯƠNG 3..

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

4.1. Phân tích thống kê mô tả

 • 4.1.1. Đặc điểm cá nhân của đối tượng khảo sát
 • 4.1.2. Sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng
 • 4.1.3.  Các dịch vụ ngân hàng được sử dụng
 • 4.1.4.  Sự hài lòng của khách hàng cá nhân đối với các sản phẩm dịch vụ của ngân hàng
 • 4.1.5.  Ý định tiếp tục giao dịch với ngân hàng của khách hàng cá nhân

4.2. Xử lý thang đo và mô hình

 • 4.2.1. Kiểm định độ tin cậy của thang đo
 • 4.2.2. Phân tích nhân tố khám phá EFA
 • 4.2.3. Giải thích các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng
 • 4.2.4. Kiểm định Friedman

TÓM TẮT CHƯƠNG 4..

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

 • 5.1. Kết luận chung
 • 5.2. Một số kiến nghị
 • 5.3. Đóng góp của nghiên cứu
 • 5.4. Hạn chế của nghiên cứu và hướng khắc phục trong tương lai

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

Các bài viết liên quan:

Cách làm đề tài tốt nghiệp:  Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Lựa Chọn Ngân Hàng Để Giao Dịch Của Khách Hàng Cá Nhân

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU

1.1. Lý do chọn đề tài

Theo nguồn Kế Hoạch Việt tổng hợp công bố, thống kê dân số thế giới tính đến ngày 16/01/2017, dân số Việt Nam có 94,970,597 người. Từ một quốc gia nghèo giai đoạn đầu những năm 1990, đến nay Việt Nam đã vươn lên thành một nước có thu nhập trung bình, với GDP bình quân đầu người năm 2017 gần 2.300USD/người. Quy mô dân số đông cùng với mức thu nhập ngày càng tăng đã tạo ra một thị trường tiềm năng cho ngành ngân hàng, đặc biệt là thị trường bán lẻ đối với phân khúc khách hàng cá nhân.

Những nghiên cứu về vấn đề lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân đã được tiến hành ở nhiều quốc gia khác nhau, nhưng kết quả có thể có sự khác biệt tại những quốc gia đang phát triển như Việt Nam do sự khác nhau về vị trí địa lý, bối cảnh xã hội, môi trường kinh tế, văn hóa và pháp luật. Chẳng hạn như nghiên cứu của Phuong & Yin (2000) ở Singapore, Rao & Sharma (2010) ở Ấn Độ hay nghiên cứu của Mohamad (2013) tại Malaysia đều cho thấy sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng là khác nhau ở mỗi quốc gia.

Tại Việt Nam, nghiên cứu về lĩnh vực này cũng đã được thực hiện, song còn phân tích chưa chuyên sâu.

Chẳng hạn như nghiên cứu của Phạm Thị Tâm và Phạm Thị Ngọc Thúy (2010) thực hiện ở khu vực Đà Lạt. Để kết quả có thể được khái quát hóa thì đòi hỏi phải có nhiều nghiên cứu được thực hiện với quy mô lớn hơn và trong những bối cảnh không gian và thời gian khác nhau.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế hiện nay là khách hàng có nhiều cơ hội trong việc lựa chọn ngân hàng để giao dịch, ngân hàng nào giành được mối quan tâm và sự trung thành của khách hàng, ngân hàng đó sẽ tiếp tục giữ vững và phát triển thị phần của mình. Số lượng ngân hàng trên thị trường là rất lớn, vì vậy để nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm duy trì khách hàng cũ và thu hút thêm khách hàng mới, các ngân hàng cần xác định rõ, chính xác các tiêu chí mà khách hàng cần cân nhắc khi lựa chọn ngân hàng. Do vậy, xuất phát từ những nguyên nhân trên, nhóm quyết định thực hiện đề tài “Các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng của khách hàng cá nhân tại Thành phố Hồ Chí Minh.”

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu chung: Tìm hiểu, nghiên cứu và xác định các nhân tố nào ảnh hưởng nhiều nhất đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng. Từ đó đề xuất các giải pháp nhằm giúp các Ngân hàng thương mại (NHTM) tăng cường khả năng thu hút khách hàng.

Mục tiêu nghiên cứu cụ thể:

Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng.

Đánh giá thứ tự ảnh hưởng của các yếu tố.

Gợi ý một số giải pháp cho ngân hàng nhằm duy trì khách hàng hiện có và thu hút thêm khách hàng tiềm năng.

Câu hỏi nghiên cứu:

Những nhân tố nào ảnh hưởng đến sự lựa chọn ngân hàng của khách hàng?

Nhân tố nào tác động nhiều nhất ?

1.3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu: Các nhân tố tác động đến khách hàng trong việc chọn lựa ngân hàng.

Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu được thực hiện đối với 5 phòng giao dịch của 5 ngân hàng khác nhau trên địa bàn TP. HCM

Thời gian nghiên cứu: tháng 11 năm 2017 đến ngày 15 tháng 01 năm 2018

1.4. Phương pháp nghiên cứu

Sử dụng phương pháp định tính để nghiên cứu, bao gồm:

Thảo luận nhóm: Đưa ra ý tưởng dựa trên cơ sở đóng góp để cùng nhau phát triển, lựa chọn thông tin bằng cách đồng ý hay bác bỏ.

Điều tra khảo sát: Lập bảng hỏi trên cơ sở các nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn ngân hàng của khách hàng, tiến hành điều tra, phỏng vấn bảng hỏi nhằm thu thập thông tin, kết quả thông qua bảng hỏi để phân tích dữ liệu khảo sát.

Phương pháp định lượng: sử dụng phần mềm SPSS 16 để phân tích kết quả, so sánh, đối chiếu, nhận xét đánh giá số liệu.

1.5. Bố cục đề tài

 • Chương 1: Tổng quan về đề tài nghiên cứu
 • Chương 2: Cơ sở lý thuyết và mô hình nghiên cứu
 • Chương 3: Phương pháp nghiên cứu
 • Chương 4: Kết quả nghiên cứu
 • Chương 5: Kết luận và kiến nghị

Như ở đầu bài viết mình có nhắc đến Dịch Vụ Viết Thuê Đề Tài Tốt Nghiệp, với hơn 10 năm kinh nghiệm làm và viết bài khóa luận, báo cáo, chuyên đề, luận văn cho các bạn sinh viên khóa trước thì Thuctaptotnghiep.net tự tin các sản phẩm được viết ra không bị trùng lặp nội dung, hình thức trình bày đúng với yêu cầu của nhà trường, có trách nhiệm với bài viết, hoàn thành bài đúng hạn cho các bạn sinh viên. Thế thì tài sao các bạn vẫn còn chần chừ chi mà không nhanh chóng liên lạc đến SĐT ZALO: 0973 287 149 để được tư vấn đề tài và hỗ trợ hoàn thiện bài báo cáo tốt nghiệp.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *