Báo cáo thực tập về dịch vu logictics tại công ty TNHH Thu Tâm

Đề tài: Giải pháp phát triển dịch vụ logistics trong sản xuất của Công ty TNHH TMDV Thu Tâm

báo cáo thực tập dịch vụ logistics

LỜI MỞ ĐẦU
1. Đặt vấn đề
Nền kinh tế Việt Nam sau hơn 30 năm đổi mới và mở cửa đã đạt được những thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực của đời sống kinh tế – xã hội, chúng ta ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Điều đó tạo cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều cơ hội lớn nhưng đồng thời cũng tạo ra không ít thách thức cho các doanh nghiệp như sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường thế giới, sự biến động của môi trường toàn cầu. Với việc hội nhập vào nền kinh tế thế giới, Việt Nam đã và đang tiếp thu được những thành tựu khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới vào việc phát triển các lĩnh vực đời sống kinh tế – xã hội của đất nước, đặc biệt là ngành dịch vụ. Các dịch vụ nói chung và dịch vụ logistics nói riêng ngày càng được hoàn thiện và phát triển, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu đa dạng và phong phú về tiêu dùng và sản xuất của cả nước.
Hiện nay, với việc gia nhập WTO, Việt Nam đang thực hiện các cam kết về mở cửa thị trường dịch vụ thì việc phát triển các dịch vụ hậu cần (dịch vụ logistics) của các doanh nghiệp sản xuất được coi là biện pháp quan trọng để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp trên thị trường. Theo luật Thương mại của Việt Nam 2005, dịch vụ logistics là hoạt động thương mại, theo đó thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công đoạn bao gồm nhận hàng, vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan,các thủ tục giấy tê khác, tư vấn khách hàng,đúng gúi bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ khác có liên quan đến hàng hóa theo tháa thuận với khách hàng để hưởng thù lao(điều 233).
Ngày nay, logistics là một phần quan trọng, là chìa khóa giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả và thành công. Nó liên quan tới hoạt động cung ứng nguyên vật liệu cho sản xuất, quá trình sản xuất ra thành phẩm và việc phân phối thành phẩm kể cả công việc sau bán. Nhận thức được vai trò quan trọng của logistics, nhiều quốc gia trên thế giới, đặc biệt là những nước phát triển đã đầu tư rất lớn cho dịch vụ này và thu được nhiều thành tựu đáng kể. Tuy nhiên, ở nước ta vẫn còn nhiều loại dịch vụ logistics của các doanh nghiệp chưa được phát triển đầy đủ, chưa thực sự đáp ứng được hết các yêu cầu của sản xuất kinh doanh, không ít các dịch vụ logistics ở một số thị trường có nhu cầu lớn lại do các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài chiếm lĩnh. Điều này làm cho khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp nước ta ngày càng thua xa các nước trong khu vực và trên thế giới.
Vì vậy, để góp phần nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp sản xuất và đưa Việt Nam hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, việc lựa chọn đề tài làm báo cáo thực tập: “ Giải pháp phát triển dịch vụ logistics trong sản xuất của Công ty TNHH TMDV Thu Tâm” là rất cần thiết đối với sự phát triển của công ty hiện nay.
2. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu
– Mục đích: Mục đích nghiên cứu chính của luận văn là tập trung vào nghiên cứu những vấn đề mà doanh nghiệp dịch vụ logistics cần cảm nhận, thực sự nhìn nhận lại chiến lược kinh doanh của mình. Trên cơ sở đó nâng cao khả năng cạnh tranh và hiệu quả của dịch vụ Logistics trong vận tải biển của nước ta. Việc nghiên cứu tìm ra những giải pháp phát triển hình thức này ở Việt Nam là rất cần thiết để phục vụ cho việc gia nhập WTO.
– Nhiệm vụ: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại công ty TNHH Thu Tâm. Tìm hiểu quá trình hình thành, phát triển của công ty và thu thập những số liệu thực tế của công ty để đưa ra những nhận xét và biện pháp khắc phục những khó khăn cũng như nâng cao hiệu quả của dịch vụ Logistics trong sản xuất.
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu chính là sức cạnh tranh của dịch vụ logistics trong giao sản xuất của công ty TNHH Thu Tâm..
Phạm vi nghiên cứu:
+ Phạm vi thời gian: từ năm 2011- 2013
+ Phạm vi không gian: Các thị trường mà công ty đang khai thác như tại thị trường TP.HCM và các vùng lân cận.
4. Phương pháp nghiên cứu
Bài nghiên cứu dựa trên quan sát thực tế, sử dụng phương pháp thống kê mô tả và phân tích hoạt động của công ty TNHH Thu Tâm. Từ đó đưa ra nhận xét và biện pháp thích hợp để cải thiện những khó khăn mà công ty gặp phải. Bên cạnh đó, nguồn số liệu được sử dụng trong bài nghiên cứu chủ yếu được tôi tham khảo từ các báo cáo của công ty thông qua việc cung cấp của nhân viên các phòng ban. Ngoài phần mở đầu và kết luận, nội dung đề tài gồm 3 chương:
Chương I: Những vấn đề chung về dịch vụ logistics của các doanh nghiệp sản xuất
Chương II: Thực trạng dịch vụ logistics của công ty TNHH TMDV Thu Tâm
Chương III: Giải pháp phát triển dịch vụ logistics cho công ty TNHH TMDV Thu Tâm
Qua đây em xin chân thành cảm ơn ……………. đã tận tình hướng dẫn, chỉ bảo trong suốt thời gian qua để em có thể hoàn thành tốt đề tài nghiên cứu của mình.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *