Công tác phân phối thu nhập tiền lương cho người lao động

Báo cáo thực tập : Nâng cao hiệu quả phân phối thu nhập nhập tiền lương cho người lao động tại công ty TNHH MTV 16

1. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI:
Trong những năm gần đây, khi đất nước ta chuyển sang nền kinh tế thị thường, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới, tiền lương là một trong những chính sách kinh tế – xã hội vĩ mô quan trọng của Nhà nước nhằm phân phối, điều chỉnh thu nhập, phân bố và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, nhất là các nguồn lực cho tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trong đó chính sách tiền lương trong khu vực sản xuất kinh doanh là một trong những nội dung cơ bản của chính sách kinh tế- xã hội.
Đối với doanh nghiệp xu hướng tối đa hóa lợi nhuận và áp lực cạnh tranh là rất lớn. Bởi vậy tiền lương là giá cả sức lao động, phải có tính cạnh tranh vì tiền lương là đầu vào của chi phí sản xuất, được hạch toán trong giá thành sản xuất. Tiền lương trả cho người lao động làm công ăn lương phải phụ thuộc vào kết quả đầu ra. Cụ thể là; tiền lương đối với người lao động là nguồn thu nhập chủ yếu, là nguồn sống, là điều kiện để người lao động tái sản xuất sức lao động mà họ đã hao phí. Thực tế đã chứng minh rằng ở doanh nghiệp nào có chính sách tiền lương đúng đắn, tiền lương mà người lao động nhận được xứng đáng với công sức mà họ đã bỏ ra thì người lao động trong doanh nghiệp đó sẽ hăng hái làm việc, tích cực cải tiến kỹ thuật, sáng tạo… đem lại hiệu quả sản xuất kinh doanh cao. Ngược lại nếu doanh nghiệp không có chính sách tiền lương tốt, người lao động được trả lương không xứng đáng với công sức mà họ bỏ ra hoặc không công bằng trong việc trả lương thì không kích thích được người lao động thậm chí họ bỏ việc.
Với tính ưu việt và tầm quan trọng của tiền lương, để thực hiện nguyên tắc cơ bản nhất của luật lao động là: “Bảo vệ người lao động” Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản pháp luật về tiền lương như: Hiến pháp, Bộ luật lao động, Nghị định, Thông tư…, và còn quy định nhiều điều khoản khác về tiền lương nhằm đảm bảo tạo cơ sở pháp lý quan trọng để điều chỉnh về chế độ tiền lương.
Thực tế trên địa bàn tỉnh Bình Phước, chế độ tiền lương đã được áp dụng tương đối đồng bộ và đạt được những kết quả bước đầu khả quan. Tiền lương đã thực sự là một chính sách kinh tế – xã hội.
– Là công cụ pháp lý bảo vệ người lao động.
– Là công cụ để bảo vệ quyền lợi công bằng cho người lao động tham gia vào quan hệ lao động.
– Là công cụ để nhà nước thực hiện điều tiết thu nhập dân cư và bảo đảm công bằng xã hội.
– Tiền lương cũng là cơ sở để các bên thỏa thuận khi giao kết hợp đồng đồng thời cũng là cơ sở để giải quyết tranh chấp lao động giữa các bên.
Ngoài ra tiền lương là công cụ đòn bẩy tích cực trong việc đóng góp vào thu lợi nhuận của doanh nghiệp và là một nguồn thu, góp phần vào GDP của nhà nước là công cụ kích thích và tích lũy.
Tuy nhiên, trên địa bàn tỉnh Bình Phước, hệ thống tiền lương của các doanh nghiệp nói chung và hệ thống tiền lương trong Viễn thông Bình Phước nói riêng vẫn còn một số hạn chế nhất định, việc áp dụng trên thực tế còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì vậy, tôi chọn đề tài “Nâng cao hiệu quả phân phối thu nhập nhập tiền lương cho người lao động” nhằm đánh giá thực tiễn tại đơn vị và đề xuất một số giải pháp góp phần hoàn thiện hệ thống phân phối về tiền lương  và nâng cao hiệu quả áp dụng trên thực tế.
2. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU:
Mục tiêu nghiên cứu: Tìm hiểu về thực trạng của công tác phân phối thu nhập về tiền lương  hiện nay, từ đó xác định những mặt đã đạt được và những mặt còn tồn tại, để tìm ra các giải pháp khả thi, phù hợp với thực tế và tạo các lợi thế với các đối thủ cạnh tranh về công tác tiền lương.
– Nhiệm vụ nghiên cứu:
Thứ nhất: Tìm hiểu cơ sở lý luận chung về công tác tiền lương để từ đó tìm ra cơ sở lý luận nâng cao hiệu quả phân phối thu nhập tiền lương tại
Thứ hai: Phân tích thực trạng công tác phân phối tiền lương của đơn vị hiện nay. Đánh giá những ưu và khuyết điểm để có phương hướng hoàn thiện trong thời gian tới.
Thứ ba: Đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phân phối tiền lương cho phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh  hiện nay, cũng như phù hợp với tâm tự nguyện vọng của người lao động.
3. PHẠM VI NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI:
Nghiên cứu các vấn đề tiền lương và phân phối tiền lương trong phạm vi của đơn vị
4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU:
Đề tài vận dụng nhiều phương pháp khác nhau như: phương pháp luận, phương pháp phân tích, so sánh, đánh giá số liệu tổng hợp kết hợp với phương pháp khảo sát thực tế.
5. KẾT CẤU ĐỀ TÀI:
PHẦN MỞ ĐẦU: Lý do chọn đề tài, mục tiêu, nhiệm vụ, phạm vi, phương pháp nghiên cứu của đề tài và kết cấu chung của đề tài.
NỘI DUNG:
Chương 1: Cơ sở lý luận về phân phối thu nhập về tiền lương.
– Khái niệm, bản chất, chức năng, yêu cầu của tiền lương.
– Tác yếu tố tác động đến tiền lương trong nền kinh tế thị trường.
– Các chế độ tiền lương ở nước ta hiện nay.
– Sơ lược lịch sử phát triển của tiền lương, tiền công ở Việt Nam.
– Nguồn hình thành quỹ tiền lương và sử dụng quỹ tiền lương.
– Các hình thức và phương pháp trả lương trong doanh nghiệp.
Chương 2: Thực trạng về công tác phân phối thu nhập về tiền lương
– Tổng quan về công ty
– Thực trạng về phân phối thu nhập về tiền lương của
Chương 3: Giải pháp – Kiến nghị.
– Mục tiêu và định hướng đổi mới  giai đoạn 2013-2016 về công tác tiền lương và phân phối thu nhập về tiền lương cho người lao động.
– Giải pháp.
KẾT LUẬN: Tóm tắt nội dung đã thực hiện và so sánh kết quả thực hiện với các mục tiêu đã đề ra.

 

DOWNLOAD

 

20 bình luận trong “Công tác phân phối thu nhập tiền lương cho người lao động

  1. chào ad, em được b giới thiệu về dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp bên ad, hiện em đang học ngành luật và chuẩn bị viết chuyên đề tốt nghiệp, ad có thể tư vấn giúp em chọn đề tài chuyên đề phù hợp đc k ạ

    1. chào em nhé, ngành luật em có thể viết về đề tài như luật dân sự, luật kinh tế, luật hình sự, luật thương mại,… mỗi cái em có thể đi sâu vào nghiên cứu, để biết thêm chi tiết em hãy liên hệ với dịch vụ viết thuê chuyên đề tốt nghiệp qua Zalo: 0917193864 để được tư vấn thêm nhé

  2. Chào ad ạ, em muốn tư vấn giá làm bài trọn gói về đề tài tốt nghiệp về kế toán nguyên vật liệu ạ, AD tư vấn giúp em nhé

    1. chào em, em có thể làm về kế toán lương, kế toàn nguyên vật liệu, kế toán chi phí và XĐKQKD,… và để được tư vấn cụ thể chi tiết hơn hãy qua zalo: 0917 193 864 nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *