Hướng dẫn viết báo cáo thực tập,làm luận văn,chuyên đề

thutaptotnghiep.net nhận làm thuê báo cáo thực tập, hỗ trợ các bạn gặp khó khăn trong quá trình thực tập và viết bài báo cáo thưc tập của mình. Hiện nay có thể xin xác nhận thực tập cho bạn nào không tìm được chỗ thưc tập và xin số liệu làm báo cáo thực tập.

viết thuê báo cáo thực tập

Một số đề tài gợi ý tham khảo

1.NẾU SINH VIÊN THỰC TẬP KẾ TOÁN TÀI CHÍNH:

Sinh viên cần tìm hiểu các phần hành kế toán dưới đây, đó cũng chính là các đề tài mà sinh viên có thể lựa chọn để viết chuyên đề tốt nghiệp:

 • Kế toán vốn bằng tiền và đầu tư ngắn hạn.
 • Kế toán các khoản phải thu, phải trả.
 • Kế toán TSCĐ và đầu tư dài hạn.
 • Kế toán nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ.
 • Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương.
 • Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm.
 • Kế toán thành phẩm và tiêu thụ.
 • Kế toán kết quả kinh doanh và phân phối kết quả kinh doanh
 • Kế toán các nguồn vốn.
 • Kế toán mua bán hàng hóa hoặc xuất nhập khẩu hàng hóa.
 • Lập báo cáo tài chính.

Đối với từng phần hành kế toán trên, sinh viên phải tìm hiểu tất cả các mặt sau đây:

 • Các phương pháp tính toán liên quan đến từng phần hành: ví dụ như phương pháp tính giá xuất kho, phương pháp tính khấu hao, phương pháp tính giá thành, phương pháp tính lương…
 • Thủ tục, chứng từ: ví dụ như thủ tục mở tài khoản, vay tiền ở ngân hàng, thủ tục tạm ứng và thanh toán… Xem xét trình tự lập, duyệt, kiểm tra, chỉnh lý và luân chuyển chứng từ.
 • Kế toán chi tiết, kế toán tổng hợp theo hình thức sổ kế toán mà doanh nghiệp áp dụng
 • Báo cáo tài chính: sinh viên tìm hiểu nguồn số liệu và cách lập từng loại báo cáo.

2. CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NGOẠI THƯƠNG

 • Thực trạng công tác đàm phán hợp đồng ngoại thương và các giải pháp
 • Phân tích các hợp đồng xuất nhập khẩu và các giải pháp
 • Quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu (nhập khẩu) và các giải pháp hoàn thiện.
 • Các rủi ro trong hoạt động xuất khẩu (nhập khẩu) và các giải pháp phòng ngừa.
 • Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu (mặt hàng) tại công ty…
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng xuất khẩu.
 • Xây dựng chiến lược xuất khẩu cho công ty.
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng tại Công ty.
 • Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan.
 • Rủi ro trong thanh toán quốc tế và biện pháp phòng ngừa.

TỔ CHỨC KỸ THUẬT NGOẠI THƯƠNG + QT RỦI RO – KHỦNG HOẢNG + QT CUNG ỨNG

 • Thực trạng công tác đàm phán hợp đồng ngoại thương và các giải pháp
 • Phân tích các hợp đồng xuất nhập khẩu và các giải pháp
 • Quá trình tổ chức thực hiện hợp đồng xuất khẩu (nhập khẩu) và các giải pháp hoàn thiện.
 • Các rủi ro trong hoạt động xuất khẩu (nhập khẩu) và các giải pháp phòng ngừa.
 • Các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu (mặt hàng) tại công ty…
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tạo nguồn hàng xuất khẩu.
 • Xây dựng chiến lược xuất khẩu cho công ty.
 • Các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động cung ứng tại Công ty.
 • Một số giải pháp tiếp tục hoàn thiện thủ tục hải quan.
 • Rủi ro trong thanh toán quốc tế và biện pháp phòng ngừa.

CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH

 • Chiến lược đẩy mạnh thâm nhập (mở rộng) thị trường (nội địa, thị trường Nhật, Mỹ, EU, ASEAN…) cho sản phẩm của công ty.
 • Phân tích SWOT và những giải pháp chiến lược, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Xây dựng chiến lược Marketing của doanh nghiệp (chiến lược sản phẩm, chiến lược giá, chiến lược phân phối sản phẩm, chiến lược khuyến mãi…)
 • Xây dựng chiến lược thương hiệu và kiểu dáng công nghiệp cho sản phẩm của doanh nghiệp.

CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC:

 • Đánh giá thực trạng bộ máy tổ chức hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và những giải pháp hoàn thiện.
 • Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực của doanh nghiệp và những giải pháp.
 • Hoàn thiện hệ thống tính lương và thưởng của doanh nghiệp

CÁC CHUYÊN ĐỀ VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Phân tích thực trạng doanh thu của doanh nghịêp và những giải pháp
 • Phân tích hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp và những giải pháp gia tăng kim ngạch xuất khẩu.
 • Phân tích hoạt động nhập khẩu của doanh nghiệp và những giải pháp
 • Phân tích tình hình chi phí kinh doanh của doanh nghiệp và những biện pháp giảm chi phí kinh doanh.
 • Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và những giải pháp nâng cao hiệu quả.
 • Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động (vốn cố định) của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.
 • Phân tích tình hình tài chính (tình hình công nợ và khả năng thanh toán) của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những giải pháp lành mạnh hóa tình hình tài chính của doanh nghiệp.
 • Nghiên cứu thực trạng thị trường của doanh nghiệp xuất nhập khẩu và những giải pháp khai thác và mở rộng thị trường xuất khẩu của doanh nghiệp.

thuctaptotnghiep.net nhận viết thuê báo cáo thực tập cho các bạn năm cuối. các bạn cần hỗ trợ vui lòng liên lạc qua SĐT/ZALO : 0973287149

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *