Kế toán Vốn bằng tiền tại công ty dược phẩm (lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

Kế toán Vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty dược phẩm

MỞ ĐẦU

 1. Sự cần thiết của đề tài
  Ngày nay, nền kinh tế phát triển ngày một mạnh hơn, kinh doanh là một trong những mục tiêu hàng đầu của mỗi quốc gia. Trước nhu cầu phát triển chung của nền kinh tế thế giới. Nền kinh tế nước ta cũng đang hoà nhập vào sự phát triển chung đó.
  Đây là một thách thức lớn đối với các công ty, cũng như các nhà kinh doanh trong cơ chế mới. Sự cạnh tranh khắc nghiệt luôn là mối đe doạ cho những doanh nghiệp, chính vì thế các doanh nghiệp phải phấn đấu không ngừng để giữ vững chổ đứng trên thị trường.
  Để tiến hành bất kỳ hoạt động kinh doanh nào thì cũng phải có một nguồn vốn nhất định bao gồm: vốn cố định, vốn lưu động và các loại vốn chuyên dùng khác, trong đó thì không kể đến tầm quan trọng của vốn bằng tiền.
  Vì thế vốn bằng tiền là cơ sở, là tiền đề đầu tiên cho một doanh nghiệp hình thành và tồn tại, là điều kiện cơ bản để doanh nghiệp hoàn thành cũng như thực hiện quá trình sản xuất kinh doanh của mình, vốn bằng tiền là một thiết yếu của vốn lưu động, nếu có đầy đủ vốn bằng tiền doanh nghiệp không những có khả năng duy trì các hoạt động kinh doanh hiện có, giữ vững và cải thiện quan hệ với khách hàng, mà còn có khả năng nắm bắt và vận dụng thời cơ trong kinh doanh.
  Mặc khác, trước cái nhìn của các nhà đầu tư cũng như khách hàng, khi nhìn vào doanh thu của doanh nghiệp đạt bao nhiêu, lợi nhuận bao nhiêu, lưu chuyển của dòng tiền, kết quả hoạt động kinh doanh, hiện tại doanh nghiệp có khả năng thanh toán các khoản nợ tới hạn hay không… chính vì thế cần phải có sự trung thực của các báo cáo. Vì vậy, vai trò của người kế toán rất quan trọng phải cung cấp cho ban lãnh đạo những số liệu thực tế khi cần thiết, vừa nhạy bén nắm bắt những thông tin để thực hiện đúng theo các chuẩn mực kế toán hiện hành.
  Nhận thấy được tầm quan trọng của việc quản lý vốn, lưu trữ sổ sách, chứng từ… cũng như để hiều rõ hơn về trình tự lưu chuyển của chứng từ, trình tự ghi chép vào sổ sách và cách thức lập, phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ nên em chọn đề tài

“Kế toán Vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phần dược phẩm An Đông Mekong” để làm  báo cáo thực tập kế toán.
2. Mục tiêu nghiên cứu
– Mục tiêu tổng quát
§ Mục tiêu nghiên cứu của đề tài  báo cáo thực tập kế toán là tập trung tìm hiểu nhiệm vụ, quy trình của kế toán vốn bằng tiền, cũng như trình tự ghi chép vào sổ sách kế toán tại công ty Cổ Phần Dược Phẩm An Đông Mekong, bên cạnh đó còn tìm hiểu phương pháp, cũng như cách thức lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ và phân tích số liệu trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
§ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ quý IV năm 2010
– Muc tiêu cụ thể: Đề tài sẽ đi sâu vào các nội dung cụ thể như sau
§ Kế toán thu tiền mặt
§ Kế toán chi tiền mặt
§ Kế toán thu (gửi vào) tiền gửi ngân hàng
§ Kế toán chi (rút ra) tiền gửi ngân hàng
§ Lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ
3. Phương pháp nghiên cứu
– Thu thập thông tin, số liệu, chứng từ, sổ sách, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, báo cáo quyết toán tại đơn vị qua các năm cũng như số liệu phòng toán tài chính tại công ty cổ phần dược phẩm An Đông Mekong.
– Tiếp thu ý kiến của Thầy Cô, cũng như kinh nghiệm của cô, chú, anh chị phòng kế toán – tàichính tại công ty trong quá trình nghiên cứu.
– Ngoài ra, Tham khảo thêm sách báo và những thông tin trên các trang web…
4. Phạm vi nghiên cứu
Tìm hiểu kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phần dược phẩm An Đông Mekong quý IV năm 2010.
5. Kết cấu đề tài: Gồm 3 phần được trình bày như sau:
– Phần mở đầu gồm: Sự cần thiết của đề tài, mục tiêu nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, kết cấu đề tài
– Phần nội dung gồm 3 chương

Chương 1: Cơ sở lý luận về kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phần dược phẩm An Đông Mekong.
Chương 2: Thực trạng công tác kế toán vốn bằng tiền, lập và phân tích báo cáo lưu chuyển tiền tệ tại công ty cổ phần dược phẩm An Đông Mekong.
Chương 3: Nhận xét và kiến nghị
– Phần kết luận
Phụ lục
Tài liệu tham khảo

DOWLOAD

Các bạn có thể tham khảo nhiều bào mẫu báo cáo thực tập kế toán tại http://tailieumau.vn/ke-toan-kiem-toan/

Cảm ơn các bạn đã tham khảo tài liệu của nhóm chúng mình, trên đây là các tài liệu nhóm mình đã làm hoàn thành cho các bạn tải về tham khảo thêm, các bạn cần thuê người viết báo cáo thực tập, các bạn có thể liên hệ nhóm để được tư vấn và tìm tài liệu cho các bạn thêm nhé. các ơn các bạn đã tin tưởng và liên hệ nhóm mình  – làm thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *