Mẫu đề cương báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1:  CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC VÀ QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC

1.1 .Khái niệm, ý nghĩa, tầm quan trọng của quản trị nguồn nhân lực

 • 1.1.1.Khái niệm về nguồn nhân lực
 • 1.1.2. Khái niệm quản trị nguồn nhân lực
 • 1.1.3.Mục tiêu của quản trị nguồn nhân lực

1.2.  Các chức năng cơ bản và lợi ích của Quản trị nguồn nhân lực

 • 1.2.1. Nhóm chức năng thu hút nguồn nhân lực
 • 1.2.2. Nhóm chức năng đào tạo và phát triển
 • 1.2.3.  Nhóm chức năng duy trì nguồn nhân lực

1.3.  Lợi ích của Quản trị nguồn nhân lực

1.4. Sơ lược về nội dung quản trị nguồn nhân lực

 • 1.4.1 Hoạch định nguồn nhân lực
 • 1.4.1.1 Khái niệm
 • 1.4.1.2. Mục đích của hoạch định nguồn nhân lực
 • 1.4.1.3 Quá trình hoạch định nguồn nhân lực
 • 1.4.1.4. Phương pháp hoạch định nguồn nhân lực
 • 1.4.2. Phân tích công việc
 • 1.4.2.1 Khái niệm
 • 1.4.2.2. Ý nghĩa của phân tích công việc
 • 1.4.2.3. Lợi ích của phân tích công việc
 • 1.4.2.4. Quy trình thực hiện phân tích công việc
 • 1.4.2.5 Các phương pháp phân tích công việc
 • 1.4.2.6 Xây dựng bảng mô tả công việc và bản tiêu chuẩn công việc
 • 1.4.3 Tuyển dụng nhân viên
 • 1.4.3.1 Khái niệm
 • 1.4.3.2 Tổ chức tuyển dụng
 • 1.4.4 Đào tạo và phát triển
 • 1.4.4.1 Khái niệm
 • 1.4.4.2 Vai trò của việc đào tạo
 • 1.4.4.3 Mục đích của việc đào tạo
 • 1.4.4.4 Chu trình đào tạo
 • 1.4.5 .Đánh giá hiệu quả làm việc
 • 1.4.5.1. Khái niệm
 • 1.4.5.2 Mục đích của việc đánh giá hiệu quả làm việc

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

2.1. Lịch sử hình thành và phát triển

2.2. Chức năng nhiệm vụ của công ty

 • 2.2.1. Chức năng
 • 2.2.2. Nhiệm vụ

2.3. Hệ thống tổ chức của công ty

 • 2.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý
 • 2.3.2. Các phòng ban và nhiệm vụ của các phòng ban trong công ty

2.4. Tổng quan về tình hình nhân sự của công ty

2.5. Tổng quan về lĩnh vực hoạt động của công ty

2.6. Kết quả hoạt động của công ty từ 2011-2013

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG TUYỂN DỤNG VÀ ĐÀO TẠO NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI SÀI GÒN

3.1 Thực trạng công tác quản trị nhân sự

 • 3.1.1 .Cơ cấu nhân sự của công ty
 • 3.1.2 .Tình hình tuyển dụng nhân sự trong công ty
 • 3.1.3. Tình hình đào tạo và phát triển nhân sự trong công ty
 • 3.1.3.1.Đào tạo nhân sự trong công ty
 • 3.1.3.2.Phát triển nhân sự trong công ty
 • 3.1.4 .Tình hình đãi ngộ nhân sự trong công ty
 • 3.1.4.1.Đãi ngộ vật chất
 • 3.1.4.2.Đãi ngộ tinh thần
 • 3.1.5. Hiệu quả sử dụng lao động của công ty trong 3 năm (2011-2012-2013)
 • 3.1.6. Tổng hợp đánh giá về công tác quản trị nhân sự của công ty

3.2  MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI TNHH SÀI GÒN

 • 3.2.1 ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SÀI GÒN TRONG THỜI GIAN TỚI
 • 3.2.1.1.Phương hướng và mục tiêu phấn đấu của Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Sài Gòn trong thời gian tới.
 • 3.2.1.2. Định hướng công tác quản trị nhân sự của công ty trong thời gian tới.
 • 3.2.2. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Sài Gòn
 • 3.2.2.1. Phân tích công việc
 • 3.2.2.2.Tuyển dụng nhân sự
 • 3.2.2.3.Đào tạo và phát triển nguồn nhân sự

KẾT LUẬN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *