Nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói tại Ngân hàng Chính sách xã hội

Đề tài báo cáo thực tập tài chính ngân hàng
Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang – Chi nhánh huyện Hóa Sơn

báo cáo thực tập tài chính ngân hàng

Trích:

MỞ ĐẦU

  1. Tính cấp thiết của đề tài:

Đói nghèo là một vấn đề xã hội mang tính toàn cầu. Những năm gần đây, nhờ có chính sách đổi mới, nền kinh tế nước ta tăng trưởng nhanh; đại bộ phận đời sống nhân dân đã được tăng lên một cách rõ rệt. Song, một bộ phận không nhỏ dân cư, đặc biệt dân cư ở vùng cao, vùng xâu vùng xa… đang chịu cảnh nghèo đói, chưa đảm bảo được những điều kiện tối thiểu của cuộc sống. Sự phân hóa giàu nghèo đang diễn ra mạnh, là vấn đề xã hội cần được quan tâm. Chính vì lẽ đó chương trình xóa đói giảm nghèo là một trong những giải pháp quan trọng hàng đầu của chiến lược phát triển kinh tế xã hội nước ta, là mục tiêu quốc gia mà Nhà nước ta đang mong thực hiện.

Có nhiều nguyên nhân dẫn tới đói nghèo, trong đó có một nguyên nhân quan trọng đó là: Thiếu vốn sản xuất kinh doanh, chính vì vậy Đảng và Nhà nước ta đã xác định tín dụng Ngân hàng là một mắt xích không thể thiếu trong hệ thống các chính sách phát triển kinh tế xã hội xoá đói giảm nghèo của Việt Nam. Xuất phát từ những yêu cầu đòi hỏi trên đây, ngày 4 tháng 10 năm 2002; Thủ tướng Chính phủ đã có quyết định số 131/TTg thành lập Ngân hàng  Chính sách xã hội, trên cơ sở tổ chức lại Ngân hàng phục vụ người nghèo trước đây để thực hiện nhiệm vụ cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Tuy nhiên, sự nghiệp Xóa đói giảm nghèo vẫn đang còn ở phía trước, với nhiệm vụ ngày càng khó khăn, phức tạp; trong đó, lĩnh vực tín dụng cho hộ nghèo nhiều vấn đề vẫn đang bức xúc như: Quy mô tín dụng chưa lớn, hiệu quả Xóa đói giảm nghèo còn chưa cao, hoạt động của NHCSXH chưa thực sự bền vững.v.v… Những vấn đề trên là phức tạp, nhưng chưa có mô hình thực tiễn và chưa được nghiên cứu đầy đủ. Để giải quyết tốt vấn đề nghèo đói ở Việt Nam nói chung và tín dụng cho hộ nghèo nói riêng, đòi hỏi phải được nghiên cứu một cách có hệ thống, khách quan và khoa học, phải có sự quan tâm đặc biệt của Nhà nước cũng như toàn xã hội. Trong quá trình cho vay hộ nghèo thời gian qua cho thấy nổi lên vấn đề là hiệu quả vốn tín dụng còn thấp làm ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng phục vụ người nghèo. Vì vậy, làm thế nào để người nghèo nhận được và sử dụng có hiệu quả vốn vay, chất lượng tín dụng được nâng cao nhằm bảo đảm cho sự phát triển bền vững của nguồn vốn tín dụng, đồng thời người nghèo thoát khỏi cảnh nghèo đói là một vấn đề được cả xã hội quan tâm, tại NHCSXH Việt Nam nói chung và NHCSXH tỉnh An Giang – Chi nhánh huyện Hóa Sơn nói riêng đang là câu hỏi được đặt ra cho thực tiễn hiện nay. Thực hiện phương châm giáo dục của Đảng “Học đi đôi với hành, nhà trường gắn liền với xã hội ”. Vì vậy, thực tập tốt nghiệp là một phần của chương trình đào tạo. Sau mỗi khóa học, mỗi học sinh có một thời gian thực tập, tạo cho học sinh có cơ hội hiểu biết hoạt động của Ngân hàng, củng cố, nâng cao nhận thức sâu sắc về lý luận cơ bản, về những nghiệp vụ tiền tệ tín dụng thanh toán và kế toán Ngân hàng. Đồng thời qua quá trình thực tập sẽ giúp cho học sinh làm quen với thực tế để rèn luyện tư cách, tác phong trong công tác, có khả năng thích ứng nhanh chóng công việc sau khi tốt nghiệp ra trường. Qua thời gian thực tập tại NHCSXH tỉnh An Giang – Chi nhánh huyện Hóa Sơn và tìm hiểu nhu cầu, thực trạng về cho vay xóa đói giảm nghèo đồng thời với sự giúp đỡ của giáo viên hướng dẫn T.S Nguyễn Thị Thanh Hoài nên em lựa chọn đề tài Giải pháp nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang – Chi nhánh huyện Hóa Sơn” làm khóa luận tốt nghiệp của mình. Nhằm nghiên cứu đề xuất một số giải pháp giải quyết vấn đề trong hoạt động cho vay người nghèo.

  1. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài

Mục đích nghiên cứu đề tài là trên cơ sở xem xét tình hình tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn trong thời gian qua để tìm ra những mặt đạt được và những mặt hạn chế còn tồn tại của hoạt động tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại Ngân hàng. Từ đó, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả tín dụng cho vay, giúp những người nghèo và các đối tượng chính sách có thể tiếp cận nguồn vốn dễ dàng hơn, tạo điều kiện cho họ thoát khỏi cảnh nghèo và vươn lên làm giàu chính đáng.

  1. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

+ Đối tượng nghiên cứu: Nghiên cứu hoạt động tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn. Trên cơ sở xem xét đó, đưa ra những giải pháp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tín dụng cho vay của Ngân hàng.

+  Phạm vi nghiên cứu:

Về nội dung nghiên cứu: Đề tài xem xét các chương trình cho vay đối với hộ nghèo và đi sâu vào phân tích hoạt động tín dụng cho vay đối với hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn.

Về không gian: Đề tài được nghiên cứu trên địa bàn huyện Hóa Sơn.

Về thời gian: Đề tài tiến hành nghiên cứu trong thời gian 3 năm từ năm 2009 đến năm 2011.

  1. Phương pháp nghiên cứu:

Bài viết sử dụng tổng hợp các phương pháp lý luận kết hợp với thực tiễn; tổng hợp, phân tích số liệu thực tế đã thu thập được tại NHCSXH tỉnh An Giang – Chi nhánh huyện Hóa Sơn và kết quả của những nghiên cứu trước đây.

5. Kết cấu khóa luận:

Khóa luận có kết cấu gồm 3 chương:

  • Chương I: Cơ sở lý luận về hiệu quả tín dụng cho vay xóa đói giảm nghèo.
  • Chương II: Thực trạng hiệu quả cho vay hộ nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn.
  • Chương III: Giải pháp và kiến nghị nâng cao hiệu quả cho vay xóa đói giảm nghèo tại NHCSXH huyện Hóa Sơn.

DOWLOAD TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *