Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện tử chạy SPSS

Thuctaptotnghiep.net xin giới thiệu các bạn Báo cáo thực tập quản trị kinh doanh như sau:

đề tài làm báo cáo thực tập quản trị kinh doanh

Sự hài lòng của nhân viên tại Công ty Điện tử Z755 có chạy SPSS (bài mẫu trường đại học công nghiệp TP 2014)

Trích:

CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI

1.1 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nguồn nhân lực là nguồn lực sống. Giá trị của con người đối với xã hội chủ yếu được thể hiện ở năng lực lao động của họ. Mà năng lực lao động không thể tồn tại độc lập ngoài một cơ thể khỏe mạnh, do đó một con người có năng lực nghề nghiệp mà doanh nghiệp cần, phải có một cơ thể khỏe mạnh, có tinh thần chủ động làm việc và ý thức sáng tạo, có khả năng thích ứng với môi trường tổ chức và văn hóa doanh nghiệp. Đó chính là nguồn lực quan trọng nhất của doanh nghiệp.

Quản trị nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay không chỉ đơn thuần là việc thực hiện các thủ tục hành chính liên quan đến con người, mà cần được xem như một chiến lược phát triển của bất kỳ doanh nghiệp nào trong môi trường cạnh tranh và hội nhập. Quản trị nguồn nhân lực hiện đại không cho phép người chủ doanh nghiệp xem lao động chỉ là yếu tố chi phí đầu vào, không thể xem mối quan hệ với người lao động chỉ là mối quan hệ thuê mướn. Họ cần phải nhận thức rằng con người là vốn quí giá nhất trong tổ chức của mình, là nguồn lực cần được đầu tư phát triển và có chiến lược duy trì nguồn nhân lực như là việc duy trì bất kỳ các mối quan hệ chiến lược khác của tổ chức vì quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động là mối quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi.

Trong bối cảnh luật Đầu tư và luật Doanh nghiệp được nhà nước ban hành trong tháng 12/2005 với nhiều điều khoản thông thoáng, thuận lợi cho môi trường đầu tư và kinh doanh, có hiệu lực từ  01/07/2006 thì các tổ chức đầu tư và các Doanh Nghiệp trong nước, quốc tế đang và sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trên đất nước ta cả về quy mô và số lượng. Nhất là sau khi Việt Nam tổ chức thành công Hội nghị APEC 14 (2006) và trở thành thành viên chính thức của WTO, Việt Nam càng trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư, các công ty nước ngoài và các tập đoàn kinh tế đa quốc gia. Tình hình đó dẫn tới “ cuộc chiến “ giành giựt nhân sự giỏi, lao động tay nghề cao giữa các doanh nghiệp. Đó cũng là cơ sở phát sinh sự chuyển dịch lao động không chỉ ở các doanh nghiệp mà còn cả trong lực lượng công chức nhà nước.

Chỉ trong một thời gian ngắn, hầu hết các sở ngành trên địa bàn Tp.HCM nói riêng đều phải đối mặt với hàng loạt những cuộc “ra đi” của các cán bộ công chức trong đó có không ít người sẵn sàng từ bỏ những vị trí chủ chốt ở các cơ quan công quyền để ra làm những công việc khác

Là một công ty trực thuộc Bộ Quốc Phòng và có lịch sử hình thành lâu đời. Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Z755 đang từng bước khẳng định chính mình. Nhân sự đóng góp một phần không nhỏ trong thành công đó, nó đã giúp cho công ty vượt qua khỏi khó khăn thởi kỳ đổi mới và vươn lên, đây là lực lượng nòng cốt và chủ lực giúp họ phát triển trong tương lai, điều gì khiến họ cống hết mình gắn bó lâu dài với công ty. Đề tài được thực hiện nhằm mục đích xác định các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Z755 với các mục tiêu cơ bản sau:

Thứ nhất, tìm hiểu theo từng nhân tố, khía cạnh của sự hài lòng của nhân viên.

Thứ hai, xây dựng và kiểm định các thang đo từng nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên

Thứ ba, xác định độ mạnh của các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên

1.2 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Nhận thức được tầm quan trọng của sự hài lòng của nhân viên đến hoạt động kinh doanh của Công ty, bài báo cáo được thực hiện nhằm:

– Tìm hiểu, phân tích và đánh giá tình hình thực tiễn của sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Z755

– Nghiên cứu, tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên tại Công ty

– Phân tích các điểm mạnh, điểm yếu, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp và đề xuất góp phần nâng cao sự hài lòng của nhân viên tại Công ty.

1.3 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU

Đối tượng nghiênn cứ là toàn bộ công nhân viện đang lao động trực tiếp tại công ty, sự hài lòng của nhân viên và các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của nhân viên. Thông qua việc thu thập thong tin sơ cấp từ công nhân viên, ta sẽ biết được yếu tố nào ảnh hưởng tích cực đến sự hài lòng của nhân viên, cùng với việc thu thập các thông tin thứ cấp để đưa ra các biện pháp phù hợp để đáp ứng nhu cầu của nhân viên một cách phù hợp nhất. Do thời gian gấp rút nên bài báo cáo sẽ tập trung nghiên cứu những nhân tố ảnh hưởng tới sự hài lòng của nhân viên tại một số phòng ban, bộ phận.

1.4 PHẠM VI NGHIÊN CỨU

Phạm vi không gian:  Báo cáo được nghiên cứu tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Z755 địa bàn TP.Hồ Chí Minh. Cu thể:

8 phòng ban chính làm công việc giấy tờ và 2 xí nghiệp sản xuất

3 phòng ban phụ thuộc phòng trung tâm thương mai dịch vụ của công ty

Việc xác định nhu cầu của người lao động sẽ được giới hạn trong phạm vi các nhu cầu được thực hiện tại nơi làm việc.

Việc khảo sát sự thỏa mãn của nhân viên sẽ chỉ giới hạn trong phạm vi các vấn đề liên quan tới công việc

Phạm vi thời gian: Báo cáo được nghiên cứu trong khoảng thời gian từ năm 2013

1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp thu thập số thông tin: tôi tiến hành thu thập các số liệu, thông tin từ các bài báo cáo, luận văn khoa học về lĩnh vực nhân sự, cụ thể là mức độ hài lòng của nhân viên, sự thõa mãn công việc hoặc sự trung thành của nhân viên. Ngoài ra, em còn tìm hiểu các thông tin liên quan thông qua internet, sách báo và có chĩnh sữa để phù hợp với tình hình thực tế của công ty.

Phương pháp điều tra, khảo sát:

Phương pháp thảo luận: trao đổi ý kiến với giáo viên hướng dẫn để có hướng đi chính xác và xác định vấn đề nghiên cứu

Phương pháp khảo sát: sử dụng bảng câu hỏi khảo sát có sẵn để có thể tiến hành khảo sát nhân viên một cách dễ dàng và thuận lợi. Ngoài ra còn sử dụng thang đo Liker để đo giá trị của các yếu tố

Phương pháp chọn mẫu: sử dụng phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên có định trước, điều nay sẽ làm cho việc khảo sát phù hợp và khách quan hơn

Sauk hi thu thập số liệu xong ta sẽ tiến hành phân tích các số liệu đó bằng chương trình thống kê SPSS, đây là một chương trình khá hữu ích về công tác phân tích số liệu điều tra về một sự vật, hiện tượng nào đó được nghiên cứu. Trong bài báo cáo này, tôi sẽ sử dụng các chức năng của SPSS như sau:

Tần suất

Thống kê mô tả

Giá trị trung bình

Hệ số Cronbach’s Alpha

Phân tích nhân tố EFA .

Kiểm định ANOVA

Thiết lập phương trình hồi quy

1.6 CẤU TRÚC BÀI BÁO CÁO

Chương 1: Tổng quan về đề tài

Trong chương này giới thiệu lí do chọn đề tài, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phạm vi nghiên cứu, cấu trúc báo cáo

Chương 2: Cơ sở lý thuyết

Tìm hiểu các khái niệm liên quan đến sự hài lòng của nhân viên, các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng, các lí thuyết của những nhà khoa học

Chương 3: Phương pháp nghiên cứu

Trình bày tiến trình nghiên cứu, sau đó đưa ra mô hình nghiên cứu đề xuất dựa trên Chương 2. Trình bày về các phương pháp nghiên cứu trong bài báo cáo.

Chương 4: Thực trạng về sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện tử Z755

Trình bày kết quả nghiên cứu thông tin thứ cấp và sơ cấp, kiểm định hệ số cronback alpha, phân tích nhân tố EFA, kiểm định ANOVA, mô hình hồi qui và thống kê mô tả.

Chương 5: Kết luận, giải pháp và kiến nghị nâng cao sự hài lòng của nhân viên tại Công ty TNHH một thành viên Thông tin Điện Z755

Trình bày định hướng phát triển trong tương lai, giải pháp để nâng cao sự hài lòng của nhân viên

DOWLOAD TẠI ĐÂY

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *