32 đề tài thực tập ngành quản trị kinh doanh hay nhất, 2019

Rất nhiều đề tài thực tập ngành quản trị kinh doanh cho các bạn sinh viên thỏa sức lựa chọn.

Tuy nhiên để lựa chọn được đề tài dễ làm nhưng cũng mang tính chất mới lạ thì rất là khó khăn

Năm này qua năm khác thậm chí là trong một lớp cũng có rất nhiều bạn sinh viên lựa chọn những đề tài giống nhau dẫn đến sự nhàm chán và CÓ SỰ so sánh của giảng viên hướng dẫn.

Thậm chí các bạn khó có thể đạt được điểm cao từ những đề tài báo cáo thực tập quản trị kinh doanh tốt nghiệp quen thuộc đấy.

Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn sinh viên danh sách cách khoảng 30 đề tài thực tập ngành quản trị kinh doanh cho các bạn lựa chọn.

Đây là những đề tài mà mình thấy cũng quen thuộc với ngành học của chúng ta nhưng cũng mới lạ. Nếu các bạn sinh viên lựa chọn làm có thể sẽ gặt hái được điểm cao.

CHỦ ĐỀ THỰC TẬP: QUẢN TRỊ VÀ QUẢN TRỊ SẢN XUẤT/DỊCH VỤ

 • Công tác cải tiến bộ máy tổ chức tại Doanh nghiệp X.
 • Công tác xây dựng, thực hiện, và kiểm tra kế hoạch tại Doanh nghiệp X.
 • Phân tích hoạt động quản trị chất lượng tại Doanh nghiệp X.
 • Hệ thống quản trị chất lượng tại Doanh nghiệp X.
 • Công tác phát triển sản phẩm mới tại Doanh nghiệp X.
 • Công tác xây dựng và quản trị dự án ABC của công ty X

CHỦ ĐỀTHỰC TẬP: HOẠT ĐỘNG MARKETING

 • Hoạt động marketing tại Doanh nghiệp X / Siêu thị X / Công ty Xuất nhập khẩu X / Công ty Du lịch X / Ngân hàng X.
 • Cải tiến/ Phân tích hoạt động marketing tại Doanh nghiệp X.
 • Hoạt động phân phối/tiêu thụ hàng hóa tại Doanh nghiệp X.
 • Nghiên cứu về người tiêu dùng sản phẩm X (kem đánh răng, bột giặt, xe máy, xe đạp, điện thoại di động, giày dép, quần áo,…) tại thị trường TP Hồ Chí Minh.
 • Hoạt động chiêu thị (quảng cáo, tuyên truyền cổ động, giới thiệu sản phẩm. . .) tại Doanh nghiệp X.
 • Hoạt động Quan hệ công chúng PR tại Doanh nghiệp X.
 • Hoạt động quảng cáo (khuyến mại, tổ chức sự kiện, …) tại Công ty X.
 • Hoạt động tiếp thị công nghiệp tại Doanh nghiệp X.
 • Hoạt động bán hàng qua mạng (hay: Hoạt động thương mại điện tử) tại Doanh nghiệp X.
 • Hoạt động xây dựng, phát triển và bảo vệ thương hiệu tại Doanh nghiệp X.
 • Hoạt động Quản trị sản phẩm tại Doanh nghiệp X.

CHỦ ĐỀ THỰC TẬP : QUẢN TRỊ NHÂN SỰ

 • Phân tích công tác quản trị nhân sự tại Doanh nghiệp X / Siêu thị X / Công ty Xuất nhập khẩu X / Công ty Du lịch X / Ngân hàng X.
 • Công tác tuyển dụng và đánh giá nhân viên tại Doanh nghiệp X.
 • Hệ thống đánh giá nhân viên tại Doanh nghiệp X.
 • Hệ thống tiền lương và thưởng tại Doanh nghiệp
 • Môi trường nhân sự đa văn hóa tại công ty X (Công ty liên doanh/ Công ty nước ngoài).
 • Môi trường văn hóa tại công ty X (Công ty liên doanh/ Công ty nước ngoài).
 • Ngoài các chủ đề nêu trên, các chủ đề khác như: Chiến lược, Hệ thống thông tin quản lý trong doanh nghiệp; Đánh giá hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp…cũng có thể được xem xét.

Chú ý: Đây chỉ là một số chủ đề gợi ý cho sinh viên trong việc đề xuất hướng đề tài, sinh viên không bắt buộc phải lựa chọn trong số các chủ đề này mà có thể mở rộng ra nhiều chủ đề khác. Khi lựa chọn chủ đề, sinh viên nên căn cứ vào năng lực bản thân và tình hình thực tế của doanh nghiệp

ĐỀCƯƠNG ĐỀ TÀI THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH

Gợi ý 1 đề cương  đề tài thực tập ngành quản trị kinh doanh mẫu cho các bạn, tùy theo cấu trúc trường mà các bạn có thể thay đổi nha.

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Khái niệm về tuyển dụng
 • 1.2. Tầm quan trọng của tuyển dụng
 • 1.2.1. Đối với Doanh nghiệp
 • 1.2.2. Đối với người lao động
 • 1.3. Các nguồn và phương pháp tuyển dụng
 • 1.3.1. Nguồn và phương pháp tuyển mộ bên trong tổ chức
 • 1.3.1.1. Đối tượng tuyển dụng
 • 1.3.1.2. Phương pháp tuyển mộ
 • 1.3.1.3. Ưu điểm
 • 1.3.1.4. Nhược điểm
 • 1.3.2. Nguồn và phương pháp tuyển mộ bên ngoài tổ chức
 • 1.3.2.1. Đối tượng tuyển dụng
 • 1.3.2.2. Phương pháp tuyển mộ
 • 1.3.2.3. Ưu điểm
 • 1.3.2.4. Nhược điểm
 • 1.4. Quá trình tuyển dụng nguồn nhân lực
 • 1.4.1. Giai đoạn tuyển mộ
 • 1.4.1.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng
 • 1.4.1.2. Lập kế hoạch nguồn tuyển dụng
 • 1.4.1.3. Thông báo tuyển dụng
 • 1.4.2. Giai đoạn tuyển chọn
 • 1.4.2.1. Tiếp nhận hồ sơ và sàng lọc hồ sơ
 • 1.4.2.2. Phỏng vấn sơ bộ
 • 1.4.2.3. Kiểm tra, trắc nghiệm
 • 1.4.2.4. Phỏng vấn lần hai
 • 1.4.2.5. Xác minh, điều tra
 • 1.4.2.6. Khám sức khỏe
 • 1.4.2.7. Ra quyết định tuyển dụng

CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY ABC

 • 2.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty
 • 2.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty
 • 2.2.1. Chức năng
 • 2.2.2. Nhiệm vụ
 • 2.3. Cơ cấu tổ chức của công ty
 • 2.3.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức
 • 2.3.2. Nhiệm vụ và chức năng của các phòng ban
 • 2.4. Tình hình sản xuất của công ty trong 3 năm gần đây
 • 2.5. Phương hướng hoạt động của công ty trong tương lai

CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ABC

 • 3.1. Khái quát tình hình nguồn nhân lực tại công ty
 • 3.2. Thực trạng về công tác tuyển dụng
 • 3.2.1. Thực trạng công tác tuyển mộ
 • 3.2.1.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng
 • 3.2.1.2. Lập kế hoạch tuyển dụn
 • 3.2.1.3. Thông báo tuyển dụng
 • 3.2.2. Thực trạng công tác tuyển chọn
 • 3.2.3. Kết quả tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty ABCnăm 2015 – 2017
 • 3.3. Đánh giá công tác tuyển dụng tại Công ty ABC
 • 3.3.1. Ưu điểm
 • 3.3.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CẢI THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY ABCĐẾN NĂM 2020

 • 4.1. Phương hướng, mục tiêu tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty trong thời gian tới
 • 4.2. Một số giải pháp cải thiện công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại Công ty ABCđến năm 2020
 • 4.2.1. Làm tốt công tác tuyển mộ
 • 4.2.2. Cải thiện quy trình tuyển dụng
 • 4.2.3. Một vài giải pháp khác
 • 4.2.3.1. Đánh giá sau mỗi đợt tuyển dụng
 • 4.2.3.2. Hoàn thiện bản tiêu chuẩn công việc và bản mô tả công việc
 • 4.2.3.3. Nâng cao năng lực đội ngũ chuyên trách về công tác tuyển dụng
 • 4.2.3.4. Xây dựng chính sách dự phòng nhân sự
 • 4.3. Một số đề xuất, kiến nghị

KẾT LUẬN

Hiện nay dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp mọc lên tràn lan và sinh viên là đối tượng cũng rất dễ bị lừa gạt Nếu như các bạn chưa tìm hiểu kỹ các dịch vụ viết báo cáo thực tập thuê.

Các bạn sinh viên nên lựa chọn những dịch vụ viết báo cáo thuê đảm bảo sự uy tín bằng cách các bạn có thể tìm những dịch vụ gần nhất và có thể gặp trao đổi trực tiếp về bài làm.

Hiện nay có rất nhiều dịch vụ mới mọc lên và đa số là không chịu làm việc trực tiếp dẫn tới rất nhiều hậu quả đáng tiếc cho các bạn sinh viên và chắc chắn các bạn sinh viên là những người chịu thiệt mà thôi.

Hiện nay mình cũng đã đã có 9 năm kinh nghiệm về tư vấn và viết báo cáo thực tập tốt nghiệp thuê cho sinh viên mình đang ở quận Tân Phú , thành phố Hồ Chí Minh.

Các bạn có thể liên hệ để được tư vấn qua Zalo của mình hoặc số điện thoại mình sẽ tư vấn cho các bạn lựa chọn những đề tài phù hợp nhất và cách làm điểm số cao nhất

Nếu như các bạn nào có nhu cầu viết trọn gói mình cũng có dịch vụ này.

Mình đang ở thành phố Hồ Chí Minh cho nên có thể cũng hỗ trợ được cho các bạn sinh viên tại thành phố Hồ Chí Minh ngành Quản trị kinh doanh,  tìm nơi thực tập cũng như xin dấu thực tập tốt nghiệp tại một số công ty thành phố Hồ Chí Minh