6 mẫu đề cương báo cáo thực tập Marketing

Rate this post

Dưới đây là 6 mẫu đề cương báo cáo thực tập Marketing mà Thuctaptotnghiep.net muốn chia sẻ với các bạn. Ngoài ra, còn có nhiều mẫu báo cáo của những đề tài khác và bài mẫu được chia sẻ miễn phí, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm, tham khảo trong các chuyên mục để tải về tham khảo nhé! Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình nhé!

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


MỤC LỤC

Đề cương báo cáo thực tập Marketing số 1

 • LỜI MỞ ĐẦU 
 • Phương pháp nghiên cứu 
 • Phương pháp thu thập dữ liệu 
 • Phương pháp phân tích dữ liệu 
 • LỜI CẢM ƠN 
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH 
 • DANH MỤC BẢNG BIỂU 

PHẦN I: THỰC TẬP CHUNG 

 • 1.1 Giới thiệu về công ty Nha Khoa Thẩm Mỹ Ucare Việt Nam 
 • 1.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển công ty 
 • 1.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của công ty 
 • 1.1.3 Các sản phẩm kinh doanh của công ty 
 • 1.1.4 Thực trạng triển khai hoạt động (quản trị) marketing tại công ty 
 • 1.2 Tìm hiểu chung về thực trạng tổ chức và triển khai hoạt động (quản trị) Marketing tại Công ty Nha Khoa Thẩm Mỹ Ucare Việt Nam (Win Smile) 
 • 1.2.1 Thực trạng công tác tổ chức hoạt động marketing tại công ty 
 • 1.2.2 Đánh giá về thực trạng vận hành hoạt động chung và hoạt động Marketing của Công ty Nha Khoa Thẩm Mỹ Ucare Việt Nam (Win Smile) 
 • 1.2.3 Đánh giá các hoạt động marketing của Nha Khoa Thẩm Mỹ UCARE Việt Nam 
 • 1.1.2 MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NHA KHOA THẨM MỸ UCARE VIỆT NAM 

PHẦN 2: THỰC TẬP CHUYÊN SÂU 

 • 2.1Thực trạng hoạt động Digital Marketing tại công ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ UCARE Việt Nam 
 • 2.1.1 Mục tiêu hoạt động Digital Marketing tại công ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ UCARE Việt Nam 
 • 2.1.2 Thực trạng lập kế hoạch hoạt động digital marketing tại Công ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ Ucare Việt Nam 
 • 2.1.3 Thực trạng công tác tổ chức, triển khai hoạt động Digital Marketing của công ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ UCARE Việt Nam 
 • 2.2.1 Kết quả đạt được 
 • 2.2.2 Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại 
 • 2.3 Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động cung cấp dịch vụ chăm sóc răng miệng công ty TNHH Nha Khoa Thẩm Mỹ UCARE Việt Nam
 • 3 KẾT LUẬN 
 • 4. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Đề cương báo cáo thực tập Marketing số  2

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU IWACHI VIỆT NAM 

 • 1.1.Lịch sử hình thành và phát triển Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu IWACHI Việt Nam 
 • 1.1.1.Giới thiệu về công ty Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu IWACHI Việt Nam 
 • CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU IWACHI VIỆT NAM 
 • 1.1.2.Lịch sử hình thành của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu IWACHI Việt Nam 
 • 1.2 Chức năng, nhiệm vụ và ngành nghề kinh doanh chủ yếu của công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu IWACHI Việt Nam 
 • 1.2.1 Chức năng 
 • 1.2.2 Nhiệm vụ 
 • 1.3 Đặc điểm tổ chức quản lý của công ty 
 • 1.3.1 Bộ máy tổ chức của công ty 
 • 1.3.2 Chức năng và nhiệm vụ của từng phòng ban 
 • 1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2014 – 2016) 
 • Bảng 1.1 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm (2014 – 2016) 

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU IWACHI VIỆT NAM 

 • 2.1.Tình hình thực hiện các chính sách marketing ở Công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu IWACHI Việt Nam 
 • 2.1.1 Công tác nghiên cứu thị trường 
 • 2.1.2 Chiến lược sản phẩm 
 • 2.1.3 Chiến lược giá 
 • 2.1.4 Chiến lược phân phối 
 • 2.1.5 Chiến lược chiêu thị 
 • 2.3 Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm 
 • 2.3.1 Ưu điểm 
 • 2.3.2 Nhược điểm 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU IWACHI VIỆT NAM 

 • 3.1 Phương hướng phát triển của công ty 
 • 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện quản trị marketing tại công ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xuất Nhập Khẩu IWACHI Việt Nam 
 • 3.2.1.Kiến nghị thành lập phòng ban Marketing chuyên biệt 
 • 3.2.2 Hoàn thiện chính sách sản phẩm 
 • 3.2.3 Chiến lược giá cả 
 • 3.2.4 Chiến lược phân phối 
 • 3.2.5 Chiến lược chiêu thị 
 • KẾT LUẬN 
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Xem thêm: Lời mở đầu báo cáo thực tập Marketing [ có chọn lọc ]


Đề cương báo cáo thực tập Marketing số 3

 • LỜI CAM ĐOAN 
 • NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP 
 • NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN 
 • DANH MỤC HÌNH ẢNH 
 • DANH MỤC BẢNG BIỂU 
 • MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CP TK KT – XD NGÔI NHÀ XINH 

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 
 • 1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 
 • 1.2.1. Chức năng 
 • 1.2.2. Nhiệm vụ 
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty 
 • 1.3.1. Cơ cấu tổ chức 
 • 1.3.2. Chức năng các bộ phận 
 • 1.4. Một số kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2014 – 2016 
 • 1.4.1.Kết quả tài chính 
 • 1.4.2. Nhân lực: 

CHƯƠNG 2: CÔNG TÁC MARKETING- MIX SẢN PHẨM THÉP CỦA CÔNG TY CP TK KT – XD NGÔI NHÀ XINH 

 • 2.1. Hoạt động marketing lĩnh vực kinh doanh sản phẩm thép 
 • 2.1.1. Sản phẩm 
 • 2.1.2. Giá 
 • 2.1.3. Kênh phân phối 
 • 2.1.4. Hoạt động xúc tiến 
 • 2.2 Đánh giá chung về ưu điểm và nhược điểm 
 • 2.2.1 Ưu điểm 
 • 2.3.2 Nhược điểm 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ MARKETING TẠI CÔNG TY CP TK KT – XD NGÔI NHÀ XINH 

 • 3.1 Phương hướng phát triển của công ty 
 • 3.2 Một số kiến nghị hoàn thiện quản trị marketing tại Công ty CP TK KT – XD Ngôi Nhà Xinh 
 • 3.2.2 Hoàn thiện chính sách sản phẩm 
 • 3.2.3 Chiến lược giá cả
 • 3.2.4 Chiến lược phân phối 
 • 3.2.5 Chiến lược chiêu thị 
 • KẾT LUẬN 
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Đề cương báo cáo thực tập Marketing số 4

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SXTM KIM HỒNG LỢI 

 • 1.1. Tổng quan về Công ty TNHH SXTM Kim Hồng Lợi 
 • 1.1.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 
 • 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty 
 • 1.1.2.1. Chức năng 
 • 1.1.2.2. Nhiệm vụ 
 • 1.1.3.Cơ cấu tổ chức của Công ty 
 • 1.1.5. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của công ty 
 • 1.2.Sơ đồ tổ chức của Phòng kinh doanh 
 • 1.2.1 Cơ cấu tổ chức 
 • 1.2.2.Chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận trong phòng kinh doanh: 
 • Tóm tắt chương 1 

CHƯƠNG 2: CHIẾN LƯỢC MARKETING MIX SẢN PHẨM TÉP TẠI CÔNG TY TNHH SXTM KIM HỒNG LỢI 

 • 2.1.Phân tích chiến lược marketing mix tại Công ty TNHH SXTM Kim Hồng Lợi 
 • 2.1.1.Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm của công ty 
 • Bảng 2.1: Sản lượng tiêu thụ các sản phẩm thép của công ty 2015 – 2016 
 • 2.1.1.3.Lựa chọn thị trường mục tiêu của công ty 
 • 2.1.2.Hoạt động marketing mix 
 • 2.1.2.1.Quyết định sản phẩm 
 • 2.1.2.2.Quyết định giá bán sản phẩm 
 • 2.1.2.3.Quyết định phân phối 
 • 2.2.Đánh giá chung về chiến lược marketing mix nhằm mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm thép tại Công ty TNHH SXTM Kim Hồng Lợi 
 • 2.2.1.Ưu điểm 
 • 2.2.2.Nhược điểm 
 • 2.3. Công việc thực tập cụ thể 
 • Tóm tắt Chương 2 

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG MARKETING CÔNG TY TNHH SXTM KIM HỒNG LỢI 

 • 3.1 Một số kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động marketing công ty TNHH SXTM Kim Hồng Lợi 
 • 3.1.1.Đề xuất hoàn thiện hệ thống thông tin marketing 
 • 3.1.2.Đa dạng về sản phẩm thép của công ty 
 • 3.1.3 Mở rộng các hoạt động về xúc tiến thương mại 
 • KẾT LUẬN 
 • DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: Tải 5 đề cương báo cáo thực tập tuyển dụng nhân sự


Đề cương báo cáo thực tập Marketing số 5

PHẦN 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH SX – TM VI KHANG 

 • 1.1. Lịch sử hình thành và phát triển 
 • 1.1.1 Thông tin công ty 
 • 1.1.2.Tầm nhìn 
 • 1.1.3.Sứ mệnh: 
 • 1.1.4.Giá trị cốt lõi:
 • 21.2. Chức năng, nhiệm vụ 
 • 1.2.1. Chức năng 
 • 1.2.2. Nhiệm vụ 
 • 1.3. Cơ cấu tổ chức 
 • 1.3.1. Sơ đồ tổ chức 
 • 1.3.2. Chức năng và nhiệm vụ các phòng ban 
 • 1.4. Tình hình nhân sự 
 • 1.4.1. Tình hình biến động nhân sự trong vài năm gần đây 
 • 1.4.2. Cơ cấu nguồn lao động trong ba năm gần đây
 • 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong 3 năm (2016 – 2018) 

PHẦN 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH VI KHANG 

 • 2.1 Phân tích môi trường kinh doanh 
 • 2.1.1 Môi trường vĩ mô 
 • 2.1.2. Môi trường vĩ mô 
 • 2.2. Marketing mix của Công ty TNHH SX – TM Vi Khang 
 • 2.2.1. Sản phẩm 
 • 2.2.2 Gía bán 
 • 2.2.3. Phân phối
 • 2.3. Phân tích SWOT 
 • 2.4. Mô tả công việc thực tập 
 • 2.5.Công việc tìm hiểu được về thực tế 
 • 2.6. Kinh nghiệm rút ra từ thực tập 
 • 2.6 Đánh giá hoạt động marketing của Công ty TNHH SX – TM Vi Khang 
 • 2.6.1. Ưu điểm 
 • 2.6.2. Nhược điểm 

PHẦN 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC MARKETING TẠI CÔNG TY TNHH SX-TM VI KHANG 

 • 3.1 Phương hướng phát triển của công ty 
 • 3.2 Một số giải pháp hoàn thiện quản trị marketing tại Công ty TNHH SX-TM Vi Khang 
 • 3.2.1 Hoàn thiện chính sách sản phẩm 
 • 3.2.2 Chiến lược giá cả 
 • 3.2.3 Chiến lược phân phối 
 • 3.2.4 Chiến lược chiêu thị 
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Đề cương báo cáo thực tập Marketing số 6

 • MỤC LỤC 
 • DANH MỤC BẢNG 
 • DANH MỤC HÌNH 
 • LỜI MỞ ĐẦU 

CHƯƠNG 1. THỰC TẬP CHUNG 

 • 1.1. Giới thiệu chung về Công ty FAA Enterprise 
 • 1.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của công ty 
 • 1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của công ty 
 • 1.1.3. Các lĩnh vực kinh doanh và sản phẩm chủ yếu của công ty 
 • 1.1.4. Khái quát về các chức năng quản trị của công ty 
 • 1.2. Tìm hiểu chung về thực trạng tổ chức và triển khai hoạt động (quản trị) marketing tại Công ty 
 • 1.2.1. Thực trạng công tác tổ chức hoạt động marketing tại công ty 
 • 1.2.2. Thực trạng triển khai hoạt động (quản trị) marketing tại công ty. 
 • 1.3. Đánh giá về thực trạng vận hành hoạt động chung và hoạt động truyền thông marketing của Công ty FAA Enterprise 

CHƯƠNG 2. THỰC TẬP CHUYÊN SÂU 

 • 2.1. Thực trạng hoạt động truyền thông marketing cho dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Công ty FAA Enterprise 
 • 2.1.1. Mục tiêu của hoạt động truyền thông marketing cho dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại công ty FAA ENTERPRISE 
 • 2.1.2. Thực trạng công tác lập kế hoạch hoạt động truyền thông marketing cho dòng sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại công ty 
 • 2.1.3. Thực trạng công tác tổ chức, triển khai hoạt động truyền thông marketing cho sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại công ty 
 • 2.1.4. Thực trạng công tác kiểm tra, đánh giá hoạt động truyền thông marketing cho sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại công ty 
 • 2.2. Đánh giá thực trạng hoạt động truyền thông marketing cho sản phẩm chăm sóc sức khỏe tại Công ty FAA Enterprise 
 • 2.2.1. Kết quả đạt được 
 • 2.2.2. Những tồn tại và nguyên nhân của những tồn tại 
 • 2.3. Một số khuyến nghị nhằm hoàn thiện hoạt động truyền thông marketing cho sản phẩm sức khỏe tại Công ty FAA Enterprise 2
 • 2.3.1. Lựa chọn công cụ truyền thông 
 • KẾT LUẬN 
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO 

Xem thêm: ==> Dịch vụ báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

DOWNLOAD

Lời kết: Trên đây là 6 mẫu đề cương báo cáo thực tập Marketing hy vọng sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên trong quá trình tìm kiếm tài liệu hoàn thành bài báo cáo thực tập của mình. Nếu cần sự hỗ trợ dịch vụ viết bài trọn gói chất lượng các bạn có thể liên hệ qua Zalo: https://zalo.me/0934536149

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo