Báo cáo thực tập: Pháp Luật Về Khuyến Mại

Rate this post

Đề tài Báo cáo thực tập Pháp Luật Về Khuyến Mại Và Thực Tiễn Tại Thành Phố, đề tài về khuyến mại được rất nhiều bạn sinh viên lựa chọn để làm được tài báo cáo thực tập. Để hoàn thiện được một bài báo cáo thực tập ngành luật về khuyến mại, các bạn sẽ gặp rất nhiều khó khăn về số liệu chứng từ.

Tuy nhiên, các bạn không phải lo về những vấn đề đó, vì thực tập tốt nghiệp có chia sẻ đến cho các bạn sinh viên mẫu đề tài về pháp luận về khuyến mại tại thành phố. Bài viết mà thực tập tốt nghiệp chia sẻ đến các bạn bao gồm: Phần mở đầu của báo cáo thực tập, lý do chọn đề tài, mục đích nghiên cứu,… Các bạn có thể tham khảo bài viết dưới đây nhé.

Ngoài ra, bạn nào cần hỗ trợ làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp mà chưa biết bảng giá bao nhiêu, thì có thể tham khảo bảng giá viết thuê báo cáo thực tập tại đây nhé.

Để hỗ trợ tốt hơn về bài viết báo cáo thực tập tốt nghiệp, thuctaptotnghiep.net có bảng giá hỗ trợ cho các bạn sinh viên tham khảo thêm về giá viết thuê báo cáo thực tập tại đây nhé.

====>>> Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU Báo cáo thực tập: Pháp Luật Về Khuyến Mại

Báo Cáo Thực Tập NGÀNH LUẬT
Báo Cáo Thực Tập NGÀNH LUẬT

1. Lý do lựa chọn đề tài Báo cáo thực tập Pháp Luật Về Khuyến Mại

Từ khi nước ta chuyển đổi từ nền kinh tế cơ chế hóa tập trung sang nền kinh tế thị trường, các thương nhân được tự do lựa chọn ngành nghề, hình thức tổ chức hoạt động kinh doanh cho riêng mình. Vì thế trong cùng một lĩnh vực sẽ có nhiều doanh nghiệp sản xuất ra các mặt hàng giống nhau, nên sinh ra nhiều đối thủ cạnh tranh, điều đó dẫn đến sự tranh giành thị trường giữa các doanh nghiệp ngày càng khóc liệt, đòi hỏi các doanh nghiệp phải có những chiến lược đúng đắn, phù hợp để giúp cho doanh nghiệp của mình ngày càng phát triển bền vững hơn trong tương lai.

Một trong những chiến lược được các thương nhân áp dụng cho doanh nghiệp của mình là thực hiện hoạt động khuyến mại. Khuyến mại đang là biện pháp ưu tiên hàng đầu trong kế hoạch kinh doanh của các doanh nghiệp. Bởi vì, khuyến mại giúp quảng bá thương hiệu đến người tiêu dùng, đưa sản phẩm thâm nhập vào thị trường, thúc đẩy cạnh tranh giữa các thương nhân. Khuyến mại kích thích nhu cầu mua sắm và nhờ đó tăng cường cơ hội thương mại cho thương nhân, đồng thời khuyến mại còn góp phần định hướng cho người tiêu dùng nhận biết được xu hướng tiêu dùng lành mạnh, tiếp cận được những sản phẩm có uy tín, chất lượng.

Khuyến mại đang có nhiều hình thức mới lạ, đa dạng cần có sự thẩm định từ phía các cơ quan nhà nước, trong khi những quy định của pháp luật còn chưa chặt chẽ và nhận thức của người tiêu dùng còn chưa toàn diện thì sự quan tâm của các cơ quan có thẩm quyền của nhà nước đóng vai trò quan trọng, đảm bảo cho hoạt động khuyến mại được diễn ra một cách lành mạnh, đảm bảo cạnh tranh công bằng và mở ra nhiều cơ hội phát triển cho thương nhân, mang lại lợi ích và tạo được niềm tin cho người tiêu dùng, nâng cao nhận thức pháp luật về khuyến mại cho các thương nhân, góp phần vào sự phát triển ổn định và bền vững cho nền kinh tế đang phát triển ở Việt Nam.

Bên cạnh đó, không phải doanh nghiệp nào cũng tuân thủ theo khuôn khổ quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại, vì muốn đạt được mục tiêu trong kinh doanh nên đã thực hiện các chương trình khuyến mại với mục đích cạnh tranh không lành mạnh trái với những quy định của pháp luật. Từ đó, các nhà làm luật của Việt Nam đã ban hành ra các quy định về khuyến mại nhằm giúp cho Nhà nước có thể quản lý tốt hơn về hoạt động khuyến mại. Tính đến thời điểm hiện tại, tình hình thực hiện khuyến mại đã có bước phát triển và ngày càng đa dạng thu hút được nhiều doanh nghiệp áp dụng vào hàng hóa, dịch vụ hơn.

Trong quá trình thực thi pháp luật về khuyến mại, các văn bản pháp luật đã bộc lộ những điểm bất cập, hạn chế về hình thức và các hành vi cấm khuyến mại của nước ta nói chung và của Thành phố Sóc Trăng nói riêng. Vì vậy, tác giả chọn đề tài “Pháp luật về khuyến mại và thực tiễn tại Thành phố Sóc Trăng” làm đề tài khóa luận tốt nghiệp cho mình.

2. Tình hình nghiên cứu đề tài

Khuyến mại là một trong những hoạt động của thương mại. Hiện nay, dưới góc độ của Luật Thương mại đã có một số công trình nghiên cứu về hoạt động khuyến mại ở những mức độ khác nhau. Cụ thể, có thể nói đến những công trình nghiên cứu sau:

Pháp luật về khuyến mại qua thực tiễn tại Thành phố Đà Nẵng” (2018) của tác giả Đinh Ngọc Dũng, Trường Đại học Huế. Nội dung của nghiên cứu là những khái niệm, đặc điểm, các hình thức, các hành vi cấm của khuyến mại và các giải pháp hoàn thiện pháp luật và thực trạng của khuyến mại tại Thành phố Đà Nẵng. Nghiên cứu này là tài liệu tham khảo giúp tác giả xây dựng khái niệm, đặc điểm, các hình thức và các hành vi bị cấm trong hoạt động khuyến mại của khóa luận.

Pháp luật về các hình thức khuyến mại và thực tiễn thi hành tại tỉnh Quảng Bình (2016) của tác giả Phan Thị Liên, Trường Đại học Luật Hà Nội. Nội dung của nghiên cứu chủ yếu về khái niệm, đặc điểm, vai trò, nguyên tắc khi thực hiện khuyến mại, các hình thức khuyến mại và thực tiễn thi hành tại Quảng Bình. Nghiên cứu là tài liệu tham khảo xây dựng khái niệm, đặc điểm, vai trò, các hình thức khuyến mại của khóa luận.

Luận văn tốt nghiệp cử nhân luật “Pháp luật về khuyến mại – lý luận và thực tiễn” (2012) của tác giả Oanh Đa Ra, Trường Đại học Cần Thơ. Nội dung nghiên cứu là khái niệm, đặc điểm, vai trò, các quy định của pháp luật về khuyến mại. Nghiên cứu là tài liệu để tác giả tham khảo xây dự về khái niệm, đặc điểm, vai trò, các quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại.

Thực tiễn về hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp cung cấp mạng thông tin di động” (2011) của tác giả Phạm Mỹ Anh, Trường Đại học Cần Thơ. Nội dung của nghiên cứu là khái niệm, đặc điểm, vai trò của khuyến mại. Nghiên cứu cũng là tài liệu tham khảo giúp tác giả xây dựng khái niệm, đặc điểm, vai trò của khóa luận.

Tạp chí Luật học số 7 (2007) Pháp luật về khuyến mại – một số vướng mắc về lý luận và thực tiễn” của Ths.Nguyễn Thị Dung. Nội dung của nghiên cứu là khái niệm và các hình thức khuyến mại, các hạn mức của các hình thức khuyến mại. Từ đó, làm tài liệu giúp tác giả xây dựng về khái niệm, các hình thức và hạn mức của hoạt động khuyến mại của khóa luận.

Từ những nghiên cứu trên, tác giả đã tiếp thu được những khái niệm, đặc điểm, vai trò, các nguyên tắc, các hình thức khuyến mại, các hành vi cấm của khuyến mại. Từ đó, tác giả có thêm những tài liệu để tiếp tục xây dựng đề tài của tác giả. Trên cơ sở những tài liệu đó, tác giả sẽ chỉ ra những điểm bất cập trong quy định của pháp luật Việt Nam về hoạt động khuyến mại và thực tiễn trên địa bàn TP. Sóc Trăng.

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu

  • Mục đích nghiên cứu

Mục đích của đề tài nhằm phân tích để làm rõ các vấn đề lý luận về khuyến mại, đánh giá các quy định của pháp luật về khuyến mại. Thực trạng áp dụng pháp luật về khuyến mại tại Thành phố Sóc Trăng. Và đưa ra một số kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thiện theo pháp luật về khuyến mại.

 • Nhiệm vụ nghiên cứu

Trong quá trình thực hiện đề tài, tác giả đặt ra những nhiệm vụ để hoàn thiện đề tài của tác giả cụ thể như sau: Tác giả hệ thống các vấn đề lý luận chung liên quan đến khuyến mại, phân tích các quy định của pháp luật về hoạt động khuyến mại theo Luật Thương mại 2005 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2019). Đồng thời tác giả đánh giá thực trạng chung của pháp luật về khuyến mại và khi áp dụng quy định của pháp luật vào TP. Sóc Trăng. Trên cơ sở những quy định của pháp luật, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về khuyến mại.

4.Đối tượng, phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu của đề tài là nghiên cứu về lý luận của khuyến mại, những quy định của pháp luật về khuyến mại và thực trạng áp dụng pháp luật khuyến mại tại Thành phố Sóc Trăng.

 • Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi nghiên cứu của đề tài là về quy định của khuyến mại theo pháp luật Việt Nam hiện hành. Thực trạng áp dụng pháp luật về khuyến mại tại Thành phố Sóc Trăng. Tác giả tập trung nghiên cứu những quy định pháp luật về hoạt động khuyến mại theo Luật Thương mại 2005 (sửa đổi, bổ sung 2017, 2019), Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22 tháng 05 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại.

5. Phương pháp nghiên cứu.

Trong quá trình nghiên cứu và thực hiện đề tài tác giả đã sử dụng các phương pháp nghiên cứu nhằm làm rõ nội dung cơ bản của đề tài và đảm bảo được tính khoa học của khuyến mại. Cụ thể là:

 • Thứ nhất, phương pháp phân tích tổng hợp. Phương pháp này giúp tác giả làm sáng tỏ các vấn đề về lý luận liên quan đến khuyến mại.
 • Thứ hai, phương pháp thống kê. Phương pháp này giúp tác giả nắm rõ được các số liệu và hiểu hơn về khuyến mại khi áp dụng vào thực tiễn tại TP. Sóc Trăng.
 • Thứ ba, phương pháp chứng minh. Phương pháp này giúp tác giả có thể minh chứng được những gì đã nghiên cứu trong thực hiện đề tài.
 • Thứ tư, phương pháp quy nạp kết hợp với logic. Phương pháp này nhằm liên kết từ ngữ để giúp đề tài được mạch lạc, dễ hiểu theo những gì tác giả đã nghiên cứu.

6. Dự kiến các đóng góp mới về mặt lý luận và thực tiễn.

  • Đóng góp về mặt lý luận

Tác giả tiếp cận và làm rõ các vấn đề lý luận cơ bản về khuyến mại theo quy định của pháp luật Việt Nam. Qua những nghiên cứu về lý luận đó tác giả đưa ra một số điểm bất cập và hướng hoàn thiện pháp luật về hoạt động khuyến mại.

 • Đóng góp về mặt thực tiễn

Sau khi nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật về khuyến mại trên địa bàn TP. Sóc Trăng tác giả đã đưa những điểm bất cập khi thực hiện chương trình khuyến mại và một số giải pháp giúp hoàn thiện về pháp luật khi áp dụng. Đề tài còn có ý nghĩa là một tài liệu để tham khảo về các lý luận và thực tiễn tại TP. Sóc Trăng.

Kết Luận của đề tài Pháp luật về khuyến mại và thực tiễn tại Thành phố

Đề tài “Pháp luật về khuyến mại và thực tiễn tại Thành phố Sóc Trăng” ngoài phần mở đầu, phần kết luận thì kết cấu đề tài được chia làm 2 chương:

 • Chương 1. Khái quát chung về hoạt động khuyến mại tại Thành phố Sóc Trăng.
 • Chương 2. Thực tiễn hoạt động khuyến mại tại Thành phố Sóc Trăng và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật

Trên đây là đề tài báo cáo thực tập đề tài Pháp luật về khuyến mại và thực tiễn tại Thành phố, bạn nào có nhu cầu làm bài cũng như muốn được tư vấn đề tài thì liên hệ trực tiếp đến viết báo cáo thực tập tốt nghiệp để được hỗ trợ tốt nhất nhé.

Để hoàn thiện một bài báo cáo thực tập các bạn sẽ phải vấn vả triển khai từng mục đề cương chi tiết, chưa kể đến các trường đại học cao đẳng đang triển khai những phần mềm chống đạo văn, đã khó khăn lại trồng chất khó khăn. Tại nhóm mình các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến những vấn đề gặp phải, khi dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại nhóm mình có giá cả phù hợp với sinh viên. Hay kết bạn với ZALO cuả mình qua SĐT 0934536149 để tâm sự.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo