Bảo lãnh Ngân hàng trong Tài trợ Thương mại Quốc tế tại Việt Nam

Đề cương chi tiết Ngân hàng
Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Tài chính ngân hàng với đề tài Bảo lãnh Ngân hàng trong Tài trợ Thương mại Quốc tế tại Việt Nam. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Bảo lãnh Ngân hàng trong Tài trợ Thương mại Quốc tế tại Việt Nam này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Tài chính ngân hàng có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập ngành Tài chính ngân hàng

Mở đầu: Phát triển Bảo lãnh Ngân hàng trong Tài trợ Thương mại Quốc tế tại Việt Nam

 • Tính cấp thiết của đề tài
 • Mục đích nghiên cứu
 • Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Kết cấu của nghiên cứu

CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

 • 1. Tổng quan về Tài trợ Thương mại Quốc tế
 • Khái niệm Tài trợ Thương mại Quốc tế
 • Đặc điểm Tài trợ Thương mại Quốc tế
 • Vai trò của Tài trợ Thương mại Quốc tế
 • Một số hình thức tài trợ thương mại quốc tế
 • Điều kiện để ngân hàng thương mại tài trợ Tài trợ Thương mại Quốc tế
 • 2. Tổng quan về bảo lãnh ngân hàng trong Tài trợ Thương mại Quốc tế
 • Khái niệm bảo lãnh ngân hàng
 • Bản chất của hoạt động bảo lãnh
 • Vai trò của bảo lãnh ngân hang
 • Chức năng của bảo lãnh
 • Phân loại bảo lãnh ngân hàng
 • Rủi ro trong bảo lãnh ngân hàng
 • 3. Phát triền hoạt động bảo lãnh ngân hàng trong tài trợ thương mại quốc tế tại Việt Nam
 • a. Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng
 • Các chỉ tiêu định lượng
 • Các chỉ tiêu định tính
 • b. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển hoạt động bảo lãnh của ngân hàng
 • Nhóm nhân tố khách quan
 • Nhóm nhân tố chủ quan

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

 • 1. Cơ sở pháp lý về bảo lãnh ngân hàng trong tài trợ thương mại quốc tế
 • 1.1. Các văn bản pháp lý điều chỉnh bảo lãnh ngân hàng tại Việt Nam
 • 1.2. Những Nội dung pháp luật chính về bảo lãnh ngân hàng tại Việt Nam
 • Đối tượng bảo lãnh
 • Các hình thức bào lãnh
 • Điều kiện bảo lãnh
 • Lệ phí bảo lãnh
 • Thời hạn bảo lãnh
 • Thẩm quyền ký bảo lãnh
 • Quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia bảo lãnh
 • 2. Quy trình nghiệp vụ bảo lãnh trong Tài trợ thương mại quốc tế tại các ngân hàng thương mại Việt Nam
 • Khối Ngân hàng Thương mại Nhà nước
 • Khối Ngân hàng Cổ phần Tư nhân
 • 3. Đánh giá hoạt động bảo lãnh ngân hàng trong tài trợ thương mại quốc tế tại Việt Nam
 • Kết quả và những thành tựu đạt được
 • Những bất cập, hạn chế và nguyên nhân (Phần này phân tích 1 số cases study dẫn đến rủi ro trong bảo lãnh tài trợ XNK của ngân hàng thương mại)

CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG TRONG TÀI TRỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TẠI VIỆT NAM

 • 1. Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng trong tài trợ thương mại quốc tế tại Việt Nam
 • Sự cần thiết khách quan trong việc hoàn thiện và phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng trong tài trợ thương mại quốc tế tại Việt Nam
 • Định hướng phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng trong tài trợ thương mại quốc tế tại Việt Nam
 • 2. Một số giải pháp phát triển hoạt động bảo lãnh ngân hàng trong tài trợ thương mại quốc tế tại Việt Nam
 • 2.1. Các giải pháp đối với các ngân hàng thương mại
 • 2.2. Các giải pháp đối với các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
 • 2.3. Một số kiến nghị
 • – Đối với Chính phủ và các cơ quan nhà nước
 • – Đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Kết luận

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Tài chính ngân hàng đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Bảo lãnh Ngân hàng trong Tài trợ Thương mại Quốc tế tại Việt Nam, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Đề cương chi tiết báo cáo thực tập

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *