Biện pháp nâng cao năng suất lao động tại công ty bánh kẹo

Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Quản trị kinh doanh với đề tài Biện pháp nâng cao năng suất lao động tại công ty bánh kẹo. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Biện pháp nâng cao năng suất lao động tại công ty bánh kẹo này, sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Quản trị kinh doanh có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập tại công ty bánh kẹo, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>>KHO ĐỀ TÀI  Báo cáo thực tập tại công ty bánh kẹo

PHẦN MỞ ĐẦU: Biện pháp nâng cao năng suất lao động tại công ty bánh kẹo

1. Đặt vấn đề:

Quá trình phát triển kinh tế- xã hội và văn hoá của bất kỳ một quốc gia nào đều có con đường đi riêng của mình. Một trong những nhân tố quan trọng đóng góp một phần không nhỏ vào sự thành công của sự phát triển ấy, đó là yếu tố con người – một yếu tố quyết định của lực lượng sản xuất. Doanh nghiệp là một tế bào của nền kinh tế xã hội cũng không nằm ngoài quy luật đó. Mục tiêu của doanh nghiệp là đem lại hiệu quả kinh tế xã hội trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Nguồn lao động quyết định mọi thành công của Doanh nghiệp, do đó đòi hỏi phải nghiên cứu cách thức quản lý nó một cách phù hợp để có thể phát huy được hết tối đa tiềm năng của nó. Người lao động được sử dụng và quản lý tốt trong nền kinh tế thị trường cạnh tranh khốc liệt, sẽ đem lại hiệu quả kinh tế cao trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh. Đồng thời, đây cũng là nền tảng để cho Doanh nghiệp đứng vững trên thương trường và liên tục phát triển, muốn làm được điều đó, Doanh nghiệp cần phải có nhiều biện pháp quản lý một cách khoa học, phù hợp với định hướng phát triển của Doanh nghiệp.

Trong những năm qua, Công ty Bánh Kẹo Wanek Furniture nói riêng cũng như các Doanh nghiệp nói chung đã xây dựng được một chính sách Lao động – Tiền lương hợp lý nhằm đảm bảo sự hài hoà về lợi ích kinh tế giữa Người lao động và Doanh nghiệp.

Tổ chức tốt công tác năng suất lao động không những giúp cho Doanh nghiệp tính và trả lương cho Người lao động được chính xác, kịp thời, phân bổ đúng Tiền lương vào giá thành sản phẩm, đảm bảo đúng chế độ Tiền lương, BHXH, BHYT và các quyền lợi khác đối với người lao động mà còn qua đó có tác dụng động viên khuyến khích người lao động phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao đồng thời tạo cho doanh nghiệp một lợi thế trên thị trường về chi phí sản xuất, năng suất lao động và khả năng cạnh tranh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác năng suất lao động, do đó em đã đi sâu tìm hiểu và chọn đề tài báo cáo thực tập ngành Quản trị kinh doanh ”Một số biện pháp nhằm nâng cao năng suất lao động tại công ty Bánh Kẹo Wanek Furniture”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Tập trung làm rõ giả thuyết công tác năng suất lao động; đưa ra một số ý tưởng mới và gợi ý một số giải pháp để công tác năng suất lao động cho công ty Bánh Kẹo Wanek Furniture

Nhiệm vụ: Tìm kiếm, hệ thống hoá những luận cứ lý thuyết và thực tiễn về phát triển nguồn nhân lực để chứng minh luận điểm và gợi ý một số giải pháp ban đầu.

3. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu đề tài:

Đối tượng nghiên cứu: Dựa trên công tác quản trị nguồn nhân lực tại công ty Bánh Kẹo Wanek Furniture, đề tài đi sâu vào nghiên cứu thực trạng về lực lượng lao động, tình hình năng suất lao động tại công ty đến 2020.
Phạm vi nghiên cứu: Nghiên cứu hiện trạng nguồn nhân lực tại công ty Bánh Kẹo Wanek Furniture

4. Phương pháp thực hiện đề tài:

Đề tài đề cập đến việc nghiên cứu tình hình nhân lực và đề ra những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động năng suất lao động bằng việc áp dụng một số phương pháp: phương pháp thống kê, phương pháp phân tích kinh doanh, phương pháp tổng hợp và suy luận, phương pháp phỏng vấn và quan sát thực tế, … nhằm giải quyết các khó khăn và tồn tại về nhân lực, cân đối được nhân lực đáp ứng nhu cầu công việc hiện tại và tương lai, tránh lãng phí lao động.

5. Ý nghĩa đề tài

Trong quá trình thực tập tại công ty Bánh Kẹo Wanek Furniture em cũng đã tìm hiểu về hoạt động năng suất lao động trong công ty. Em nhận thấy hoạt động năng suất lao động của công ty tương đối tốt và phù hợp. Tuy nhiên, việc sử dụng nguồn nhân lực như thế nào cho hiệu quả thì vẫn đang là vấn đề bức xúc được đặt ra đối với các nhà quản lý kinh doanh. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác năng suất lao động, em đã chọn đề tài này nhằm góp phần nâng cao khả năng năng suất lao động của công ty.

6. Kết cấu đề tài:

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CƠ BẢN

 • 1.1. Khái quát chung về lao động trong doanh nghiệp .
 • 1.1.1. Khái niệm .
 • 1.1.2. Vai trò của lao động trong doanh nghiệp
 • 1.1.3. Phân loại lao động .
 • 1.1.4. Các phương pháp năng suất lao động thường được áp dụng .
 • 1.2. Cơ sở lý luận về công tác quản lý và sử lao động .
 • 1.2.1. Hoạch định tài nguyên nhân sự .
 • 1.2.2. Phân tích công việc .
 • 1.2.3. Tuyển dụng lao động .
 • 1.2.4. Phân công lao động .
 • 1.2.5. Đánh giá khả năng hoàn thành công việc .
 • 1.2.6. Trả công lao động .
 • 1.2.7. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực .
 • 1.3. Hiệu quả sử dụng lao động .
 • 1.3.1. Khái niệm hiệu quả sử dụng lao động .
 • 1.3.2. Tiêu chuẩn đánh giá hiệu quả sử dụng lao động .
 • 1.3.3. Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng lao động .
 • 1.3.4. Một số chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng lao động .
 • 1.3.4.1. Hiệu suất sử dụng lao động .
 • 1.3.4.2. Năng suất lao động bình quân .
 • 1.3.4.3. Tỷ suất lợi nhuận lao động .
 • 1.3.4.4. Hiệu quả sử dụng chi phí tiền lương .
 • 1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng lao động .
 • 1.4.1. Môi trường bên ngoài .
 • 1.4.2. Môi trường bên trong doanh nghiệp .
 • 1.5. Ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng lao động .

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY Bánh Kẹo WANEK FURNITURE

 • 2.1 GIỚI THIỆU VỀ ĐƠN VỊ THỰC TẬP
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành
 • 2.1.2 Bộ máy tổ chức của công ty
 • 2.1.3 Tình hình nhân sự; đánh giá sự đáp ứng với tính hình kinh doanh hiện nay
 • 2.1.4 Doanh số
 • 2.1.5 Địa bàn kinh doanh
 • 2.1.6 Phương thức kinh doanh trong và ngoài nước
 • 2.1.7 Tình hình Tài chính của doanh nghiệp
 • 2.1.8 Khả năng cạnh tranh trong và ngoài nước của doanh nghiệp
 • 2.1.9 Phân tích SWOT của doanh nghiệp
 • 2.1.10 Định hướng phát triển của công ty trong những năm tới.
 • 2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY Bánh Kẹo WANEK FURNITURE
 • 2.2.1. Tình hình sử dụng lao động ở công ty
 • 2.2.2.1. Đặc điểm lao động của công ty
 • 2.2.2.2. Phân tích thực trạng sử dụng lao động tại công ty
 • 2.2.2. Công tác năng suất lao động tại công ty
 • 2.2.2.1. Hoạch định nguồn nhân lưc .
 • 2.2.2.2. Tuyển dụng lao động .
 • 2.2.2.3. Điều kiện lao động .
 • 2.2.2.4. Đánh giá mức độ hoàn thành công việc.
 • 2.32.2.5. Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
 • 2.2.2.6. Chính sách đãi ngộ
 • 2.2.2.7. Vấn đề về an toàn lao động trong công ty

CHƯƠNG 3: NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ

 • 3.1 Nhận xét
 • 3.1.1. Những mặt tốt
 • 3.1.2. Hạn chế.
 • 3.2 Kiến nghị:
 • 3.2.1. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng nguồn nhân lực .
 • 3.2.2. Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, đánh giá năng lực thực hiện công việc của nguồn nhân lực tại Công ty
 • 3.2.3. Hoàn thiện phân công, bố trí lao động, áp dụng các hình thức tổ chức lao động hợp lý .
 • 3.2.4. Tạo động lực khuyến khích lao động
 • 3.2.5. Đẩy mạnh công tác đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ quản lý và nhân viên trong công ty .

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Biện pháp nâng cao năng suất lao động tại công ty bánh kẹo, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, còn rất nhiều đề tài báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh liên quan đến Tạo động lực làm việc cho người lao động, nếu như các bạn muốn tham khảo thêm nhiều bài báo cáo thực tập khác, các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

====>>>> KHO 99 + Tạo động lực làm việc cho người lao động

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo