Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ cho vay cá nhân

Báo cáo thực tập Khóa luận tốt nghiệp Ngân hàng Ngân hàng

Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ cho vay cá nhân là gì? Và nội dung của nó ra sao? Để hoàn thiện bài khó luận tốt nghiệp này cần rất nhiều những khái niệm, lý thuyết và mô hình liên quan xoay quanh đề tài các bạn sinh viên lựa chọn.

Nội dung của bài viết này tập chung chia sẻ cho các bạn sinh viên các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ cho vay cá nhân, nội dung được trình bày dưới đây hy vong sẽ giúp cho các bạn có thêm tài liệu bổ ích để làm bài tốt nghiệp nhé.

Xem Thêm Về Cho Vay Cá Nhân:==> Báo Cáo Thực Tập Về Cho Vay Cá Nhân

Các Báo Cáo Thực Tập Tại Ngân Hàng: ==> Báo Cáo Thực Tập Về Ngân Hàng

Xem thêm các khóa luận tại ngân hàng: ==>khóa luận tốt nghiệp về ngân hàng

1 Các Yếu tố ảnh hưởng đến cho vay ngân hàng

1.1 Định hướng phát triển của ngân hàng

Là điều kiện tiên quyết để phát triển của mình các ngân hàng không quan tâm đến hoạt động vay này thì các khách hàng có nhu cầu về cho vay tiêu dùng cũng sẽ không được quan tâm .

1.2 Năng lực tài chính của ngân hàng

Sẽ là một trong những yếu tố được các nhà lãnh đạo ngân hàng xem xét khi đưa ra các quyết định trong đó có quyết định về cho vay tiêu dùng .Nếu ngân hàng có vốn sở hữu lớn , tỷ lệ lợi nhuận lớn , nợ quá hạn thấp và có số lượng thanh khoản lớn , khả năng huy động vốn lớn trong thời gian ngắn thì có thể coi là sức mạnh về tài chính. Khi ngân hàng có sức mạnh về tài chính thì hoạt động cho vay có cơ hội phát triển , nhưng ngược lại , ngân hàng không có đủ số vốn cần thiết để tài trợ  cho các hoạt động được ưu tiên hơn thì hoạt động cho vay sẽ có ít cơ hội để mở rộng.

1.3 Chính sách tín dụng của ngân hàng

Là các hệ thống , chủ chương, định hướng , quy định chi phối hoạt động tín dụng do Hội đồng quản trị đưa ra nhầm sử dụng hiệu quả nguồn vốn để tài trợ cho khách hàng .Thông thường chính sách tín dụng có các khoản mục sau: hạn mục tín dụng , các loại hình cho vay mà ngân hàng thực hiện , quy định về tài sản đảm bảo , kì hạn của các khoản tín dụng , hướng giải quyết phần tín dụng vượt quá hạn mức cho vay , cách thức thanh toán nợ ,.. Chính sách tín dụng vạch ra cho các cán bộ tín dụng , hướng đi và khung tham chiếu rõ ràng về những căn cứ để xem xét các nhu cầu vay vốn . Vì vậy những chính sách tín dụng nói chung và hoạt động cho vay tiêu dùng nói riêng . Neeus như có những hình thức cho vay không nằm trong chính sách cho vay của ngân hàng thì chắc chắn khách hàng không thể mong đợi vay được khoản tiền từ ngân hàng để tài trợ cho nhu cầu chi tiêu của mình .

1.4 Số lượng trình độ cũng như đạo đức nghề nghiệp của các cán bộ tín dụng

Yếu tố này cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc cho vay của các NHTM . Hoạt động cho vay có thực hiện được hay không là do người điều hành , đó là các cán bộ công nhân viên của Ngân hàng . Bởi vậy muốn hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển thì phải quan tâ đến đời sống của các cán bộ nhân viên .Nếu như đạo đức người vay được xếp vào hàng đầu trong các nhân tố khách quan thì đạo đức cán bộ tín dụng được xếp hàng đầu trong các nhân tố chủ quan .Nếu các cán bộ không có đạo đức nghề nghiệp thì dù giỏi đến mấy cũng vô giá trị vì lợi ích của cá nhân họ sẵn sằng làm tổn hại đến lợi ích của tập thể ngân hàng .Tuy nhiên lợi ích thôi chưa đủ , các cán bộ nhân viên càn phải có chuyên môn cao , trình độ hiểu biết rộng rãi thì mới thẩm định chính xác khách hàng và dự án vay vốn từ đó đưa ra các quyết định đúng đắn .

Nếu khách hàng giao tiếp với cán bộ ngân hàng mà họ cảm thấy an tâm về trình độ nghiệp vụ , hài lòng với phong cách giao tiếp của cán bộ ,an toàn trong quan hệ của ngân hàng họ chắc chắn sẽ còn tìm tới ngân hàng . Hơn nữa các cán bộ có quan hệ rộng trong xã hội cũng có thể thu hút được nhiều khách hàng hơn.

1.5 Trình độ khoa học công nghệ và khả năng quản lí của ngân hàng

Nếu một ngân hàng được trang bị các thiết bị hiện đại thì có thể tăng tiện ích cho khách hàng và các dịch vụ của họ được biết đến nhiều hơn. Áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến , các ngân hàng có thể quản lí danh sách khách hàng một cách dễ dàng hơn , họ có thể tiết kiệm được nhân công cũng như chi phí quản lí góp phần giảm giá thành dịch vụ .Thêm vào đó , khi có các công nghệ hiện đại hỗ trợ thì việc giải quyết các thủ tục của ngân hàng được nhanh chóng chính xác , giảm bớt các thủ tục rườm rà cho khách hàng .

1.6 Nhóm nhân tố thuộc về khách hàng

Năng lực vay vốn của khách hàng Được thể hiện qua thu nhập của khách hàng , trình độ văn hóa , thói quen , đạo đức ,..của khách hàng .Ngân hàng khi cho cho sẽ căn cứ vào mức thu nhập trong tương lai của khách hàng , đó là nguồn thanh toán khoản nợ đó. Do đó thu nhập có ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu vay của khách hàng , đến quy mô của khoản vay và đến việc phát tiển vay tiêu dùng của ngân hàng .Nếu như khách hàng là người có đạo đức tốt , có ý thức trả nợ thì rủi ro vay thấp , tạo điều kiện kích thích ngân hàng mở rộng cho vay và các quy định vay sẽ không quá khắc khe. Khả năng đáp ứng điều kiện khi vay của khách hàng

Có nghĩa là khách hàng liệu có đáp ứng được điều kiện quy định của ngân hàng hay không . Các điều kiện như tài sản đảm bảo cũng như các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và sử dụng hợp pháp tài sản

1.7 Nhóm nhân tố thuộc về môi trường hoạt đông của ngân hàng Tình trạng kinh tế vi mô

Sự ổn định của kinh tế vi mô sẽ tạo cơ hội mở rộng tín dụng một cách hiệu quả . Kinh tế vi mô ổn định , đặt biệt ổn định về tiền tệ chi tiêu giá cả , lãi suất , tỷ giá, lạm phát sẽ làm yên tâm định chế tài chính cho vay vốn , các đối tượng vay vốn có thêm việc làm , tăng thu nhập , giúp họ yên tâm về sự ổn định trong thu nhập , cũng như ổn định của chi phí đi vay , mua sắm , sữa chữa và các hàng hóa dịch vụ khác , do đó làm tăng các khoản vay của họ , đồng thời tạo điều kiện duy trì và phát triển bền vững quan hệ hai chiều vay vốn và trả nợ .

1.8 Quan điểm thúc đẩy lĩnh vực tiêu dùng trong nước của chính phủ

Quan điểm của chính phủ về vai trò của tiêu dùng trong nước đối với phát triển và tăng trưởng kinh tế có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hoạt động tín dụng. Khi chính phủ thực hiện chiến lược phát triển kinh tế theo hướng coi trọng xuất khẩu thì bộ phận tiêu dùng trong nước sẽ ít được quan tâm hơn .Tuy hiên , kinh nghiệm thực tiễn ở các nước cho thấy , chiến lượt này cũng gặp phải vấn đề tăng trưởng kinh tế sẽ phụ thuộc rất lớn vào môi trương bên ngoài..Do đó nhiều nước đã chuyển sang chiến lượt phát triển kinh tế ổn định và bền vững . Với quan điểm đó , các chính sách tích cực của chính phủ hàng đầu là tạo môi trường thuận lợi đẩy mạnh chi tiêu tiêu dùng như chính sách thuế , thu nhập , chính sách thương mại , du lịch ,y tế …là cơ hội quan trọng để mở rộng tín dụng tiêu dùng.

1.9 Môi trường pháp luật

Một hệ thống pháp luật hoàn thiện là cơ sở bảo vệ phát triển thị trường tài chính an toàn ,  ổn định ,thúc đẩy các địn chế tài chính nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ tài chính chất lượng cao cho dân cư , bảo vệ sự phát triển bền vững quan hệ hợp tác bình đẳng giữa ngân hàng với khách hàng vì lợi ích của hai phía.

1.10 Môi trường văn hóa – xã hội

Môi trường văn hóa – xã hội như thối quen sử dụng sản phẩm ngân hàng , tỷ lệ tiết kiệm , trình độ văn trí ,..ảnh hưởng rất lớn đến việc đưa ra quyết định hình thức vay . Các quan niệm về ngân hàng quen thuộc hay xa lạ , an toàn hay không an toàn , thối quen thanh toán tiền mặt trong dân cư cũng là những yếu tố có tác động rất lớn đến các dịch vụ mà ngân hàng cung cấp , trong đó có hoạt động cho vay.

Dịch vụ viết thuê thực tập tốt nghiệp

Để hoàn thiện một bài báo cáo thực tập các bạn sẽ phải vấn vả triển khai từng mục đề cương chi tiết, chưa kể đến các trường đại học cao đẳng đang triển khai những phần mềm chống đạo văn, đã khó khăn lại trồng chất khó khăn. Tại nhóm mình các bạn sẽ không cần phải quan tâm đến những vấn đề gặp phải, khi dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập tại nhóm mình có giá cả phù hợp với sinh viên. Hay kết bạn với ZALO cuả mình qua SĐT 0934536149 để tâm sự.

1 thought on “Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển dịch vụ cho vay cá nhân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *