Cách làm đề án môn học Ngành Tài Chính Ngân Hàng

DANH SÁCH ĐỀ ÁN MÔN HỌC NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG TRƯỜNG TOPICA VÀ anh chị nào cần hướng dẫn hộ trợ làm bài nhắn tin zalo hay điện thoại mình nhé:
1. Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần Nhựa và Môi trường xanh An Phát (Mã chứng khoán: AAA – HOSTC).
2. Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã chứng khoán: ABT – HOSTC).
3. Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh Dược và Trang thiết bị y tế Việt Mỹ (Mã chứng khoán: AMV – HNX).
4. Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn (Mã chứng khoán: BCC – HNX).
5. Phân tích báo cáo tài chính tổng công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Mã chứng khoán: BHN – HOSTC).
6. Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (Mã chứng khoán: ADC – HNX).
7. Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần FPT (Mã chứng khoán: FPT – HOSTC).
8. Phân tích báo cáo tài chính Công ty cổ phần chứng khoán Hòa Bình (Mã chứng khoán: HBS – HNX).
9. Phân tích, dự báo khó khăn tài chính Công ty cổ phần nhựa và môi trường xanh An Phát (Mã chứng khoán: AAA – HOSTC).
10. Phân tích, dự báo khó khăn tài chính Công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Mã chứng khoán: ABT – HOSTC).
11. Phân tích, dự báo khó khăn tài chính Công ty cổ phần sản xuất kinh doanh dược và trang thiết bị y tế Việt Mỹ (Mã chứng khoán: AMV – HNX).
12. Phân tích, dự báo khó khăn tài chính Công ty cổ phần xi măng Bỉm Sơn (Mã chứng khoán: BCC – HNX).
13. Phân tích, dự báo khó khăn tài chính Công ty cổ phần Bia – Rượu – Nước giải khát Hà Nội (Mã chứng khoán: BHN – HOSTC).
14. Phân tích, dự báo khó khăn tài chính Công ty cổ phần Mĩ thuật và Truyền thông (Mã chứng khoán: ADC – HNX).
15. Phân tích, dự báo khó khăn tài chính Công ty cổ phần FPT (Mã chứng khoán: FPT – HOSTC).
16. Phân tích, dự báo khó khăn tài chính Công ty Bánh kẹo Hải Hà (Mã chứng khoán: HHC – HNX).
17. Lập và Phân tích dự án đầu tư, lập lịch trả nợ Ngân hàng – Dự án sân Tennis.
18. Lập và Phân tích dự án đầu tư, lập lịch trả nợ Ngân hàng – Dự án đầu tư xe Ô tô chất lượng cao.
19. Lập và Phân tích dự án đầu tư, lập lịch trả nợ Ngân hàng – Dự án Quán café.
20. Lập và Phân tích dự án đầu tư, lập lịch trả nợ Ngân hàng – Dự án Bể bơi bốn mùa.
21. Lập và Phân tích dự án đầu tư, lập lịch trả nợ Ngân hàng – Dự án mua sắm dây chuyền thiết bị mới.
22. Xếp hạng tín nhiệm khách hàng cá nhân.
23. Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp ngành công nghiệp.
24. Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp ngành thương mại, dịch vụ.
25. Xếp hạng tín nhiệm khách hàng doanh nghiệp ngành xây dựng.