Cách viết bài Báo cáo thực tập Điểm cao Chuyên ngành kế toán

Cách viết bài Báo cáo thực tập Điểm cao Chuyên ngành kế toán cho các bạn sinh viên tham khảo, đang vẫn còn hoang mang, phân vân lựa chọn đề tài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán hay phù hợp, công ty thực tập hoặc tìm cách viết bài hay. Nên hôm nay mình xin viết một bài nhằm giúp các bạn một phần nào đó cho bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của bạn nhé.

Ngoài ra, có bạn nào đang gặp khó khăn về thời gian, không có thời gian viết bài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán của mình thì có thể liên hệ mình, để mình có thể làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp kế toán cho bạn. Zalo 0909 23 26 20

Cách viết bài Báo cáo thực tập Điểm cao Chuyên ngành kế toán

Tùy theo trường mà cấu kết bài báo cáo thực tập, chuyên đề tốt nghiệp kế toán khác nhau. Có trường sẽ yêu cầu sinh viên viết cơ sở lý luận về kế toán, có trường sẽ không. Ở đây mình xin chia sẻ về giới thiệu công ty, thực trạng, nhận xét và kiến nghị thôi nhé.

Ở Chương 1: Giới thiệu (tổng quan về) đơn vị thực tập: chương này chúng ta sẽ giới thiệu về công ty tầm 5-7 trang A4

1.1.Quá trình hình thành và phát triển (đơn vị thực tập): nêu được năm thành lập, địa chỉ, số điện thoại, mã số thuế, lĩnh vực kinh doanh, vốn điều lệ, số lao động, mặt bằng SXKD, các thời kỳ hoạt động (theo mốc chung của nền kinh tế và các mốc tách nhập, đổi tên của doanh nghiệp, một số chỉ tiêu kinh tế chủ yếu của DN trong một số năm gần đây  – ít nhất 3 năm (từ 2014, 2015, 2016) – số liệu càng cập nhật càng tốt (Tổng doanh thu, tổng chi phí, số lao động bình quân, vốn bình quân, nộp ngân sách, lợi nhuận sau thuế, thu nhập bình quân 1 lao động/tháng). (Thông qua bảng tài liệu – Có Nhận xét, đánh giá sơ bộ). Nêu rõ chức năng, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh….của đơn vị thực tập. Chia nhỏ thành các mục sau:

1.1.1. Lịch sử hình thành

1.1.2. Quá trình phát triển

1.1.3. Chức năng và nhiệm vụ của công ty

1.2. Quy trình công nghệ sản xuất, kinh doanh dịch vụ (nếu là doanh nghiệp sản xuất, thương mại, dịch vụ, nhà hàng, khách sạn, …): vẽ sơ đồ và thuyết minh.

1.2.1. Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty

1.2.2. Sơ đồ tổ chức sản xuất (Vẽ sơ đồ và chú thích)

1.3.Tổ chức bộ máy quản lý của công ty: vẽ sơ đồ bộ máy quản lý (kể cả các bộ phận sản xuất, …) và thuyết minh nhiệm vụ của từng cá nhân trong Ban lãnh đạo và các phòng ban chức năng.

 • Đặc điểm chung

1.3.2.Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý tại công ty (Vẽ sơ đồ, chú thích chức năng, nhiệm vụ của các bộ phận)

Ở Chương 2: Cần nêu rõ Thực trạng tổ chức và hạch toán kế toán tại công ty mà bạn thực tập. Chương này tùy trường mà viết từ 40-70 trang

2.1 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán: mô hình tổ chức, vẽ sơ đồ và thuyết minh nhiệm vụ của các bộ phận kế toán

2.2 Đặc điểm tổ chức công tác kế toán: hình thức kế toán áp dụng tại đơn vị thực tập (vẽ sơ đồ minh họa), hệ thống chứng từ kế toán (nêu tên các loại chứng từ kế toán sử dụng), sổ kế toán (nêu tên các sổ chi tiết, sổ kế toán tổng hợp) áp dụng tại DN, các Báo cáo tài chính, Báo cáo quản trị (ngoài các báo cáo bắt buộc theo chế độ quy định). Báo cáo thuế, …

Các chính sách, phương pháp kế toán áp dụng tại công ty thực tập: kỳ kế toán, đơn vị tiền tệ kế toán, phương pháp tính thuế GTGT phải nộp, phương pháp hạch toán hàng tồn kho, phương pháp tính giá vật tư sản phẩm hàng hóa xuất kho, phương pháp khấu hao tài sản cố định..

2.3.Thực trạng  một số phần hành kế toán tại DN:

2.3.1        Thực trạng kế toán (tên phần hành…)

 • Thực trạng kế toán (tên phần hành…)

2.3.3        …………..

Chương 3: Nhận xét và đề xuất (3-10 trang)

2.1. Nhận xét: (càng kỹ càng tốt)

– Các ưu điểm

– Một số hạn chế

2.2. Một số ý kiến đề xuất: (nên có khoảng 3 đề xuất trở lên)

–  Đề xuất 1: cơ sở của đề xuất, nội dung đề xuất, hiệu quả đề xuất.

– Đề xuẩt 2

………

2.3. Một số kiến nghị – nếu có (với cơ quan chủ quản, các cơ quan chức năng của nhà nước, địa phương)

Tài liệu tham khảo

Bảng cam kết (bản gốc)

Bảng tự đánh giá nhận xét của SVTT (bản gốc)

Nhận xét của đơn  vị thực tập : dịch vụ xin dấu xác nhận thực tập(bản gốc-Photo lưu lại 1 bản để kẹp vào KLTN)

Nhận xét của GVHD

Lưu ý: Sinh viên cần trình bày sao cho thấy rõ quy trình kế toán, trình tự luân chuyển số liệu kế toán và tổng hợp số liệu, các số liệu thu thập phải cùng một kỳ càng cập nhật càng tốt, các số liệu và dữ liệu phải nhất quán giữa các chứng từ gốc (chứng từ ban đầu), chứng từ kế toán, sổ sách và báo cáo kế toán có liên quan.  VD: mã số thuế của cùng 1 đơn vị phải giống nhau trong các chứng từ khác nhau.

Một số đề tài chuyên đề tốt nghiệp kế toán hay cho sinh viên:

 1. Kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương (được áp dụng đối với tất cả các đơn vị sử dụng lao động)
 2. Kế toán nguyên vật liệu và công cụ dụng cụ (trong DN SX, trong DN xây lắp)
 3. Kế toán tài sản cố định và bất động sản đầu tư….
 4. Kế toán chi phí SX và tính giá thành sản phẩm (trong DN công nghiệp)
 5. Kế toán chi phí xây lắp và tính giá thành công trình (trong DN xây lắp)
 6. Kế toán thành phẩm, tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (trong DN SX, nhà hàng, khách sạn…)
 7. Kế toán hàng hóa (dịch vụ), tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh (trong DN TMại, dịch vụ)
 8. Kế toán lưu chuyển hàng hóa (trong DN thương mại nội địa)
 9. Kế toán doanh thu chi phí và xác định kết quả kinh doanh
 10. Kế toán thu chi và quyết toán thu chi (trong các đơn vị hành chính sự nghiệp)
 11. Kế toán các khoản thanh toán công nợ (Phải thu, phải trả)

Ngoài các đề tài kể trên sinh viên có thể chọn đề tài khác nhưng phải được sự chấp thuận của giảng viên hướng dẫn.

Các bạn có thể tham khảo các đề cương chi tiết kế toán tiền lương, kế toán nguyên vật liệu, kế toán thu chi và quyết toán thu chi, kế toán xác định kết quả kinh doanh, ..v.v….ở website nhé.

Chúc các bạn tìm được cách viết bài báo cáo thực tập chuyên ngành kế toán điểm cao cho bản thân mình, giúp bài bạn đạt điểm cao nhé.

Riêng bạn nào không có thời gian đi thực tập, thời gian viết bài báo cáo thực tập tốt nghiệp thì có thể liên hệ mình qua zalo để mình hỗ trợ nhiều hơn 0909 23 26 20