Đề cương Chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế

Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Quản trị kinh doanh với đề tài Chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Ngành Quản trị kinh doanh có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập ngành Quản trị kinh doanh

LỜI MỞ ĐẦU về Chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế

1.Lý do chọn đề tài

Ngày nay, với chính sách mở của nền kinh tế thị trường có sự tham gia hoạt động của nhiều thành phần kinh tế đã đặt các doanh nghiệp trước một cuộc cạnh tranh gay gắt để tồn tại và phát triển trong điều kiện cạnh tranh như hiện nay các doanh nghiệp phải thực hiện nhiều biện pháp để giúp doanh nghiệp mình đứng vững như: các biện pháp về marketing quảng bá sản phẩm, biện pháp về nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, biện pháp giảm giá nhằm gây sức ép cạnh tranh…và một trong những biện pháp vô cùng quan trọng mà mọi công ty đều không thể bỏ qua đó chính là nâng cao chất lượng sản phẩm, chất lượng dịch vụ. Chất lượng trở thành một công cụ hết sức quan trọng với mỗi doanh nghiệp bởi một khi chất lượng được đảm bảo thì công ty mới có thể cạnh tranh bằng sức ép giá và gây ra bất lợi với đối thủ cạnh tranh của mình.

Các công ty kinh doanh dịch vụ vận tải cũng không một ngoại lệ trong cuộc cạnh tranh về chất lượng này, không những thế đối với những nghành về dịch vụ như vận tải hàng hóa thì yếu tố chất lượng lại càng phải được coi trọng hơn, đó được coi là sự sống còn của doanh nghiệp. Sự yếu kém của vận tải hàng hóa nước ta so với những nước trong khu vực có nhiều nguyên nhân như: cơ sở vật chất yếu kém, nhân viên chưa đủ trình độ, chưa xây dựng được chất lượng dịch vụ đặc trưng…và một trong số nguyên  nhân đó là chất lượng dịch vụ đang ở mức thấp.

Chất lượng không tự sinh ra, không phải là một kết quả ngẫu nhiên mà là kết quả của sự tác động của hàng loạt yếu tố có liên quan chặt chẽ với nhau. Đó là kết quả của một quá trình từ thái độ phục vụ của nhân viên, bầu không khí tại nơi làm việc, cho đến những giá trị về mặt tinh thần cũng như vật chất mà khách hàng tiếp nhận được sau mỗi lần sử dụng sản phẩm dịch vụ….Bởi vậy khi nghiên cứu về chất lượng dịch vụ thì công ty cũng có thể nhận ra những mặt mạnh và mặt yếu của mình rồi từ đó có những biện pháp hữu hiệu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Sau thời gian học tập và tìm hiểu tại Công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công, xuất phát từ những suy nghĩ và bằng kiến thức thu được trong quá trình học tập thực tế tại doanh nghiệp, em đã chọn đề tài “Giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải tại Công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công” làm báo cáo tốt nghiệp nhằm phân tích thực trạng và đề ra một số giải pháp nhằm góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa tại công ty.

2. Phạm vi và đối tượng nghiên cứu Chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế

Đối tượng  nghiên cứu của bài báo cáo là chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa bằng đường bộ

Phạm vi nghiên cứu của bài báo cáo chủ yếu đề cập đến thực trạng chất lượng dịch vụ vận tải hàng hóa do Công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công cung cấp trong những năm gần đây.

3. Mục tiêu nghiên cứu

Phân tích những đặc điểm cơ bản về chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng hóa

Đánh giá thực trạng chất lượng dịch vụ vận chuyển hàng hóa tại Công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công và xây dựng giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ nhằm góp một phần nhỏ vào việc nâng cao uy tín và thương hiệu của công ty.

4. Phương pháp nghiên cứu Chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế

Phương pháp phân tích: Từ những số liệu thứ cấp thu được, tiến hành phân tích chúng để từ đó có những nhận xét, đánh giá về vấn đề cho chính xác, khách quan và đạt hiệu quả cao.

Phương pháp tổng hợp: tổng hợp số liệu từ nhiều nguồn sách báo, internet, tạp chí… khác nhau nhằm có được cái nhìn tổng quan nhất về vấn đề nghiên cứu.

Phương pháp xã hội học và thực địa: Liên hệ thực tế tại công ty và với nhiều công ty khác nhau để từ đó có cái nhìn tổng quát nhất về công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công.

5. Kết cấu của báo cáo

Ngoài phần mở đầu và kết luận. Báo cáo gồm 3 chương

 • Chương 1: Giới thiệu chung về công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công
 • Chương 2: Thực trạng chất lượng quá trình cung cấp dịch vụ của công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công
 • Chương 3: Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công

Chương 1 : Giới thiệu chung về công ty cổ phần vận tải Tiến Tới Thành Công

 • Giới thiệu về công ty
 • 1.1 Thông tin cơ bản về công ty
 • 1.2 Lĩnh vực hoạt động và mục tiêu , chức năng , nhiệm vụ của công ty
  1.2.1 Lĩnh vực kinh doanh của công ty
  1.2.2 Chức năng hoạt động của công ty
  1.2.3 Nhiệm vụ hoạt động của công ty
  1.2.4 Mục tiêu hoạt động của công ty
 • 2 . Quá trình ra đời và phát triển của công ty cổ phần vận tải quốc tế Tiến Tới Thành Công
 • 2.1 Hoàn cảnh ra đời của công ty Chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế
  2.2 Các giai đoạn phát triển của công ty
 • 3 . Những kết quả kinh doanh của công ty cổ phần vận tải quốc tế Tiến Tới Thành Công
 • 3.1 Kết quả kinh doanh từ năm 2019 – 2021
  3.2 Những kết quả khác .
  3.2.1 Thu nhập của nhân viên
  3.2.2 Kết quả trong hoạt động kinh doanh

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập tại công ty vận tải

Chương 2 : Thực trạng chất lượng quá trình cung cấp dịch vụ của công ty cổ phần vận tải quốc tế Tiến Tới Thành Công

 1. Những nhân tố bên trong ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ của công ty
  1.1 Nhân tố nguồn nhân lực
  1.1.1 Đăc điểm nguồn nhân lực
  1.1.2 Ảnh hưởng của nhân tố nguồn nhân lực đến chất lượng dịch vụ
  1.2 Đặc điểm về cơ sở vật chất và phương tiện ảnh hưởng đến dịch vụ của công ty
  1.2.1 Đặc điểm về cơ sở vật chất và phương tiện vận tải của công ty
  1.2.2 Ảnh hưởng của trang thiết bị và phương tiện vận chuyển
 2. Thực trạng chất lượng dịch vụ vận tải của Tiến Tới Thành Công
  2.1 Chất lượng chung cho quá trình cung cấp dịch vụ vận tải của công ty
  2.2 Chất lượng trong quá trình vận chuyển hang hóa
  2.2.1 Chỉ tiêu về thời gian Chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế
  2.2.2 Chi tiêu về độ an toàn , sự đảm bảo với khách hang
  2.3 Một số chỉ tiêu đánh giá chất lượng khác
  2.3.1 Chỉ tiêu về khách hàng phản hồi
  2.3.1 Chi phí tới sự hài long của khách hàng
 3. Một số biện pháp công ty đã áp dụng để nâng cao chất lượng dịch vụ
  3.1 Hoạch định chất lượng
  3.2 Thu thập thông tin phản hồi và điều chỉnh kịp thời
  3.3 Tăng cường quảng bá hình ảnh và mở rộng phạp vi , địa bang hoạt động
  3.4 Hoàn thiện nâng cao quản trị nhân lực
 4. Nhận xét chung về chất lượng dịch vụ của Tiến Tới Thành Công
  4.1 Những thành tưu đạt được trong dịch vụ công cấp
  4.2 Những hàn chế trong giai đoạn phát triển vừa qua
 5. Đánh giá sự hài lòng của khách hàng

Chương 3 : Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty cổ phần vận tải Tiến Tới Thành Công

 1. Định hướng phát triển công ty trong tương lai
  1.1 Mục tiêu
  1.2 Chiến lược và định hướng phát triển dịch vụ
 2. Một số biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ của công ty cổ phần vận tải Tiến Tới Thành Công
  2.1 Xây dựng mô hình quản lý chất lượng phù hợp
  2.2 Tuyển chọn , đào tạo và phát triển nguồn nhân lực
  2.3 Đẩy mạnh đầu tư máy mọc trang thiết bị , phương tiện nhằm nâng cao chất lượng trong quá trình vận chuyển
  2.4 Tổ chức nâng cao chất lượng từ bên trong

KẾT LUẬN Chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế

Qua quá trình thực tập tại Công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công, được làm việc và tiếp cận với tình hình  kinh doanh đang diễn ra tại công ty, em đã có những cái nhìn rất thực tế về mọi hoạt động kinh doanh ở một doanh nghiệp. Đặc biệt là sự tìm hiểu sâu về chất lượng quá trình cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp, về tiến trình đặt ra các mục tiêu để có thể cạnh tranh tốt hơn nữa với những đối thủ trên thị trường.

Dựa trên cơ sở lý thuyết và những kiến thức đã học tại trường  em đã rất cố gắng phản ánh đúng về những tiêu chí để đánh giá sát thực nhất chất lượng dịch vụ cung cấp cho khách hàng của công ty Công ty Tiến Tới Thành Công trong thời gian thành lập đến nay. Để tìm được những số liệu về những công ty trong ngành là rất khó khăn, đặc biệt là những con số thể hiện được sự cạnh tranh so sánh các chỉ tiêu, tiêu chí đánh giá chất lượng giữa những công ty trong ngành nên bài báo cáo này chưa đạt được chất lượng như em mong muốn ban đầu. Bài báo cáo cũng còn có những giải pháp mà em đưa ra nhằm làm nâng cao chất lượng dịch vụ vận tải cho công ty một tốt hơn nữa, song chắc chắn còn có những thiếu xót nhất định. Em rất mong được sự đóng góp của quí thầy cô giáo cùng các bạn cho bài báo của em được hoàn thiện hơn.

Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn GVHD báo cáo tốt nghiệp cùng Ban lãnh đạo, phòng kinh doanh Công ty Cổ Phần Vận Tải Quốc Tế Tiến Tới Thành Công đã giúp em hoàn thành đề tài này.


Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Chất lượng dịch vụ vận tải tại công ty vận tải quốc tế, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo