Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh

Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, 9đ nên tham khảo

Cơ Sở lý luận Tài Chính Doanh Nghiệp
Rate this post

Bài viết này Thuctap chia sẻ cho các bạn về Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh được Thuctap trích ra từ bài Báo cáo thực tập đạt điểm 9 của một sinh viên chuyên ngành Tài chính doanh nghiệp khóa trước, với phần Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh này, Thuctap mong rằng các bạn sẽ có thêm tài liệu, ý tưởng để làm bài tốt hơn. Tham khảo và tải ngay ở cuối bài.

Nếu trong quá trình làm bài các bạn thiếu tài liệu hoặc muốn thuê người viết bài thì hãy bấm vào zalo liên hệ với Thuctap ngay và liền nhé


Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh

Khái niệm phân tích hoạt động kinh doanh:
Theo Phan Đức Dũng (2007) cho rằng Phân tích hoạt động kinh doanh hiểu theo nghĩa chung nhất là quá trình nghiên cứu tất cả các hiện tượng, các sự vật có liên quan trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của con người. Quá trình phân tích được tiến hành từ bước khảo sát thự c tế đến tư duy trừu tượng, tức là từ việc quan sát thực tế, thu thập thông tin số liệu, xử lý phân tích các thông tin số liệu, tìm nguyên nhân, đến việc đề ra các định hướng hoạt động và các giải pháp thực hiện các định hướng đó.
Theo Trịnh Văn Sơn (2005) thì Phân tích hoạt động kinh doanh là quá trình nghiên cứu để đánh giá toàn bộ quá trình và kết quả của hoạt động kinh doanh; các nguồn tiềm năng cần khai thác ở doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề ra các phương án và giải pháp để nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
Quá trình phân tích cũng như kết luận rút ra từ phân tích một trường hợp cụ thể nào cũng đều thể hiện tính khoa học, tính nghệ thuật. Sự đúng đắn của nó được xác nhận bằng chính thực tiễn . Vì nó luôn là cơ sở cho những quyết định. Nó nghiên cứu một cách có hệ thống toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh để từ đó đề xuất những giải pháp hợp lí và hiệu quả cho Doanh nghiệp. ( Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, 9đ nên tham khảo)

XEM THÊM:  DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP

Mục đích của phân tích hoạt động kinh doanh:
Phân tích hoạt động kinh doanh là nhằm đánh giá , xem xét việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế như thế nào, những mục tiêu đặt ra được thực hiện đến đâu, rút ra những tồn tại, tìm nguyên nhân khách quan, chủ quan và đề ra biện pháp khắc phục để tận dụng một cách triệt để thế mạnh của doanh nghiệp. Điều đó cũng có nghĩa rằng phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ là điểm kết thúc một chu kì kinh doanh mà điểm khởi đầu của một hoạt động kinh doanh mới. Kết quả phân tích của thời kì kinh doanh đã qua và những dự đoán trong phân tích điều kiện kinh doanh sắp tới là những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể hoạch định chiến lược phát triển và phương án kinh doanh hiệu quả. ( Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, 9đ nên tham khảo)
Qua đó ta thấy Phân tích hoạt động kinh doanh là nhằm đánh giá kết quả và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong một thời kỳ, một giai đoạn. Hiệu quả trên góc độ nền kinh tế mà người ta nhận ra được năng lực sản xuất, tiềm lực kinh tế, khả năng phát triển kinh tế của doanh nghiệp nhanh hay chậm. Sau khi phân tích kết quả của hoạt động kinh doanh, việc gắn liền hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp với toàn xã hội giúp nó điều chỉnh mối quan hệ cung – cầu để có sự nhận biết và từ đó cải tạo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và quy mô hoạt động được tốt nhất.
Vai trò của phân tích hoạt động kinh doanh:
Phân tích hoạt động kinh doanh gắn liền với quá trình hoạt động của doanh nghiệp và có tác dụng giúp doanh nghiệp chỉ đạo mọi hoạt động sản xuất kinh doanh. Thông qua phân tích từng mặt hoạt động của doanh nghiệp giúp doanh nghiệp điều hành từng mặt hoạt động cụ thể với sự tham gia cụ thể của từng phòng ban chức năng, từng bộ phận đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp. nó cũng là công cụ quan trọng để liên kết hoạt động của các bộ phận này làm cho hoạt động chung của doanh nghiệp được ăn khớp nhịp nhàng và đạt hiệu quả cao. ( Phan Đức Dũng, 2007)
Bất kì hoạt động kinh doanh nào trong những điều kiện khác nhau thì cũng còn tiềm ẩn những khả năng còn chưa được phát huy. Vì vậy chỉ có thể thông qua việc phân tích hoạt động kinh doanh doanh nghiệp mới có thể phát hiện được và khai thác để mang lại hiệu quả cao hơn. Thông qua đó doanh nghiệp thấy rõ nguyên nhân cũng như nguồn gốc của vấn đề phát sinh và có giải pháp cụ thể để cải tiến quản lý.( Phạm Văn Dược,2010) ( Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, 9đ nên tham khảo)
Phân tích hoạt động kinh doanh là biện pháp qua trọng trong việc phòng ngừa rủi ro kinh doanh. Nó không chỉ được tiến hành sau mỗi kỳ kinh doanh mà còn phân tích trước khi tiến hành kinh doanh như phân tích các dự án và tính khả thi của nó, các kế hoạch và các bản thuyết minh của nó, phân tích dự đoán, phân tích các luận chứng kinh tế kĩ thuật…giúp cho các nhà đầu tư quyết định hướng đầu tư và các dự án đầu tư.
Trong điều kiện mở của hiện nay của ở nước ta, để phát triển kinh tế, Nhà nước chủ trương kêu gọi vốn nước ngoài và cả vốn trong nước đầu tư vào cơ sở hạ tầng, khai thác dầu khí, công nghiệp chế biến, phát triển thương mại dịch vụ… Cũng trong điều kiện đó, nhiều doanh nghiệp sát nhập vào nhau, nhiều đơn vị liên doanh, công ty cổ phần ra đời. Chính vì vậy, Phân tích hoạt động kinh doanh không chỉ là sự cần thiết cho các nhà quản lí trong doanh nghiệp đó mà nó còn là sự cần thiết của các đối tác bên ngoài. Khi họ có mối quan hệ về nguồn lợi của doanh nghiệp, thông qua việc phân tích này họ mới có thể quyết định đúng đắn trong việc hợp tác, đầu tư với doanh nghiệp đó.
Bên cạnh đó Các nhà đầu tư quan tâm trước tiên đến thực trạng của công ty, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, quan tâm đến điều kiện môi trường và những đặc điểm cơ hội đầu tư. Các đặc điểm đầu tư có tính đến các yếu tố rủi ro, khả năng thu hồi vốn , khả năng sinh lời, sự tăng trưởng và các yếu tố khác . Các nhà đầu tư cũng quan tâm đến việc điều hành hoạt động và tính hiệu quả của công tác quản lý, đến khả năng thực hiện bổn phận trong việc vay mượn, nợ nần và các trách nhiệm khác. Công tác phân tích sẽ đáp ứng những đòi hỏi này của các nhà đầu tư.

Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh
Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh

Phương pháp phân tích hoạt động kinh doanh
Phương pháp luận
Phương pháp luận của phân tích hoạt động kinh doanh là cách nhận thức đối với việc nghiên cứu quá trình hoạt động kinh doanh trong mối quan hệ biện chứng với các sự kiện, các hiện tượng kinh tế bao quanh. Cơ sở phương pháp luận của phân tích là phép duy vật biện chứng của C. Mác và F. Ăng ghen. Ngoài ra cơ sở lý luận của phân tích hoạt động kinh doanh còn là các môn học về kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học chuyên ngành. Khi nghiên cứu một hiện tượng, một quá trình kinh tế nào đó cần nắm được những đặc trưng kinh tế chung nhất, đồng thời phải nắm được đặc điểm của ngành của nơi mà đối tượng đó được hình thành và phát triển. (Phan Đức Dũng, 2007) ( Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, 9đ nên tham khảo)
Ta dựa vào đó để phân tích các nhân tố khách quan và nhân tố chủ quan để thấy được những yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.
– Nhân tố khách quan: những phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh như là yếu tố tất yếu, ngoài sự chi phối của chính doanh nghiệp như giá cả thị trường, thuế suất…
– Nhân tố chủ quan: những phát sinh và tác động đến kết quả kinh doanh là do có sự chi phối của chính Doanh nghiệp như việc giảm chi phí sản xuất, hạn giá, tăng lao động…
Phương pháp tính toán kỹ thuật.
Phương pháp chi tiết.
Đây là phương pháp sử dụng rộng rãi trong phân tích hoạt động kinh doanh. Mọi kết quả kinh doanh đều cần thiết và có thể chi tiết theo các hướng khác nhau.
– Chi tiết theo các bộ phận cấu thành chỉ tiêu: các chỉ tiêu biểu hiện kết quả hoạt động kinh doanh bao gồm nhiều bộ phận cấu thành. Từng bộ phận biểu hiện chi tiết về một khía cạnh nhất định của kết quả kinh doanh. Phân tích chi tiết các chỉ tiêu cho phép đánh giá một cách chính xác, cụ thể kết quả kinh doanh đạt được. Đây là phương pháp được sử dụng rộng rãi trong phân tích mọi mặt kết quả hoạt động kinh doanh. (Phan Đức Dũng, 2007)
– Chi tiết theo thời gian: các kết quả kinh doanh bao giờ cũng là kết quả của một quá trình trong từng khoản thời gian nhất định. Mỗi khoản thời gian khác nhau có những nguyên nhân tác động không giống nhau. Việc phân tích chi tiết này giúp ta đánh giá chính xác và đúng đắn kết quả kinh doanh, từ đó có các giải pháp hiệu lực trong từng khoản thời gian. ( Phạm Văn Dược,2010) Phân tích chi tiết theo thời gian cũng giúp ta nghiên cứu đồng thời nhịp điệu của các chỉ tiêu có liên quan với nhau từ đó phát hiện những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh. ( Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, 9đ nên tham khảo)
– Chi tiết theo địa điểm: kết quả kinh doanh phải được thực hiện bởi các phân xưởng tổ đội sản xuất…hay các cửa hàng, trạm, trại, xí nghiệp trực thuộc doanh nghiệp. Phân tích chi tiết theo địa điểm giúp ta đánh giá kết quả thực hiện hạch toán kinh tế nội bộ. Thông qua các chỉ tiêu khoán khác như: khoán doanh thu, khoán chi phí, khoán gọn…cho các bộ phận mà đánh giá mức khoán đã hợp lí chưa và thực hiện các mức khoán như thế nào. Cũng thông qua việc thực hiện các mức khoán mà phát hiện các bộ phận tiên tiến hay lạc hậu trong việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh, khai thác các khả năng tiềm tàng về sử dụng vật tư, lao động, tiền vốn…trong kinh doanh. Chi tiết theo địa điểm còn được hiểu theo từng vị trí khác nhau trong tiêu thụ sản phẩm như: theo từng vùng , theo từng địa phương, theo từng loại thị trường. Toàn bộ kết quả kinh doanh của doanh nghiệp được tổng hợp từ các địa điểm trên. ( Phan Đức Dũng, 2007)
Phương pháp so sánh
Phương pháp so sánh là phương pháp đơn giản nhất, xem xét một chỉ tiêu phân tích bằng cách dựa trên việc so sánh với một chỉ tiêu gốc. Nó cho phép chúng ta tổng hợp những nét chung, tách ra được những nét riêng của các hiện tượng được so sánh, trên cơ sở đó đánh giá được các mặt phát triển hay kém phát triển , hiệu quả hay kém hiệu quả để tìm ra các giải pháp quản lý tối ưu trong mỗi trường hợp cụ thể. Vì vậy để tiến hành so sánh bắt buộc phải giải quyết những vấn để cơ bản như xác định số gốc để so sánh, xác định điều kiện so sánh, mục tiêu so sánh. Về tiêu chuẩn so sánh, các chỉ tiêu so sánh dược phải phù hợp về yếu tố không gian, thời gian, cùng nội dung kinh tế, đơn vị đo lường, phương pháp tính toán, quy mô điều kiện kinh doanh. (Nguyễn Tấn Bình, 2000)
– So sánh các số liệu thực hiện với các số liệu định mức, kế hoạch, số trong phương án giúp ta đánh giá mức độ biến động so với mục tiêu đề ra.
– So sánh số liệu kì này với số liệu kì trước giúp ta nghiên cứu biến nhịp độ biến động, tốc độ tăng trưởng của hiện tượng.
– So sánh số liệu của thời gian này với số liệu cùng kì của thời gian trước giúp ta nghiên cứu nhịp điệu thực hiện kinh doanh trong từng khoảng thời gian. ( Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, 9đ nên tham khảo)
– So sánh số liệu thực hiện với các thông số kinh tế kỹ thuật trung bình hoặc tiên tiến giúp ta đánh giá được mức độ phấn đấu của doanh nghiệp.
– So sánh số liệu của doanh nghiệp mình với doanh nghiệp tương đương, điển hình hoặc doanh nghiệp thuộc đối thủ cạnh tranh giúp ta đánh giá được mặt mạnh yếu của doanh nghiệp.
– So sánh số liệu thực tế với mức hợp đồng đã kí , tổng nhu cầu… giúp ta biết được khả năng đáp ứng nhu cầu thị trường.
– So sánh các thông số kinh tế kỹ thuật của các phương án kinh tế khác nhau giúp ta lựa chọn được phương án tối ưu. ( Phan Đức Dũng, 2007)

XEM THÊM: TRỌN BỘ BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

Phương pháp liên hoàn ( phương pháp số chênh lệch)
Một chỉ tiêu kinh tế chịu tác động của nhiều nhân tố. Cho nên thông qua phương pháp thay thế liên hoàn cho phép các nhà phân tích nghiên cứu mức độ ảnh hưởng của từng nhân tố lên chỉ tiêu cần phân tích.
Là phương pháp xác định mức độ ảnh hưởng của các nhân tố lên chỉ tiêu phân tích bằng cách thay thế lần lượt và liên tiếp các nhân tố từ giá trị gốc sang kỳ phân tích để xác định trị số của chỉ tiêu khi nhân tố đó thay đổi. Sau đó , so sánh trị số của các chỉ tiêu vừa tính được với trị số của chỉ tiêu khi chưa có biến đổi của nhân tố cần xác định sẽ tính được mức độ ảnh hưởng của nhân tố đó. ( Phan Đức Dũng, 2007)
Nguyên tắc sử dụng phương pháp thay thế liên hoàn:
– Xác định đầy đủ các nhân tố ảnh hưởng lên chỉ tiêu kinh tế phân tích và thể hiện mối quan hệ các nhân tố ảnh hưởng đến chỉ tiêu phân tích bằng một công thức nhất định.
– Sắp xếp các nhân tố ảnh hưởng trong công thức theo trình tự nhất định và chú ý:
+ Nhân tố lượng thay thế trước, nhân tố chất lượng thay thế sau.
+ Nhân tố khối lượng thay thế trước, nhân tố trọng lượng thay thế sau.
+ Nhân tố ban đầu thay thế trước, nhân tố thứ phát thay thế sau.
– Xác định ảnh hưởng của các nhân tố nào thì lấy kết quả tính toán của bước trước để tính mức độ ảnh hưởng và cố định các nhân tố còn lại.
Chúng ta có thể khái quát mô hình chung của phép thay thế liên hoàn như sau:
Nếu có Q = abcd thì Q1 = a1b1c1d1 và Q0 = a0b0c0d0
Phương trình: △Q = Q1 – Q0
△Qa = a1b0c0d0 – a0b0c0d0
△Qb = a1b1c0d0 – a1b0c0d0
△Qc = a1b1c1d0 – a1b1c0d0
△Qd = a1b1c1d1 – a1b1c1d0
Tổng hợp : △Q = △Qa + △Qb + △Qc + △Qd
 Phương pháp số chênh lệch ( Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, 9đ nên tham khảo)
Đây là phương pháp biến dạng của phương pháp thay thế liên hoàn. Nhưng cách tính đơn giản hơn va cho phép tính ngay được kết quả cuối cùng bằng cách xác định mức độ ảnh hưởng của nhân tố nào thì trực tiếp dùng số chênh lệch về giá trị kỳ phân tích so với kỳ kế hoạch của nhân tố đó.
Dạng tổng quát của số chênh lệch:
Phương trình: △Q = Q1 – Q0
△Qa = (a1 – a0) b0c0d0
△Qb = (b1 – b0) a1c0d0
△Qc = (c1 – c0) a1b1d0
△Qd = (d1 – d0) a1b1c1
Tổng hợp : △Q = △Qa + △Qb + △Qc + △Qd
 Các phương pháp khác
Trong hoạt động kinh doanh có những hiện tượng kinh tế mà giữa chúng tồn tại mối quan hệ cân bằng về lượng. Cho nên để phân tích tỉ mỉ tình trạng hoạt động của công ty người ta áp dụng phương pháp liên hệ cân đối.
Ngoài những phương pháp phân tích trên , trong thực tế còn sử dụng các phương pháp như phương pháp đồ thị, phương pháp toán kinh tế , phương pháp phân tổ. ( Phan Đức Dũng, 2007) ( Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh, 9đ nên tham khảo)

DOWNLOAD


Sau quãng thời gian thực tập 2 tháng, chắc hẳn các bạn cũng đang tìm nhều tài liệu liên quan để làm bài. Nếu bài viết này chưa đủ thỏa mãn, các bạn liên hệ với Thuctap qua zalo để được hỗ trợ làm bài nhé

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *