Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính

5/5 - (1 bình chọn)

Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính là đề tài mà dường như các bạn sinh viên đang đắn đo, khó tìm tài liệu, khó viết bài đây nhỉ. Tuy nhiên, Thuctap sẽ chia sẻ đến các bạn bài mẫu Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính để các bạn tham khảo, có thêm tài liệu để viết phần Lý luận cơ sở được trơn tru hơn nhé.

Ở đây là Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính được Thuctap lựa chọn từ bài mẫu có sự đánh giá cao từ giáo viên hướng dẫn. Cho nên không tham thảo thiệt thòi ráng chịu à nha. Dưới cuối bài có nút tải về, các bạn bấm tải về để tham khảo ngay và luôn.

Ngoài ra, nếu thiếu tài liệu hoặc cần người viết thuê thì liên hệ Thuctap ngay nhé, Thuctap luôn túc trực hỗ trợ cho các bạn mọi lúc mọi nơi.


Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính

Khái niệm thủ tục hành chính

Trong hoạt động quản lý nói chung và trong hoạt động của cơ quan nhà nước nói riêng, để giải quyết được bất cứ công việc nào cũng đều cần có những thủ tục phù hợp, theo quan niệm chung cho rằng: Thủ tục có nghĩa là phương thức, cách thức giải quyết công việc theo một trình tự nhất định, một thể lệ thống nhất Cũng có thể hiểu thủ tục là những quy tắc, chế độ, phép tắc hay quy định để giải quyết công việc.
Hoạt động quản lý Nhà nước cần phải tuân theo những quy tắc pháp lý, quy định và trình tự, cách thức khi sử dụng thẩm quyền của từng cơ quan để giải quyết công việc. Thủ tục hành chính là một loại thủ tục gắn với hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước. Có rất nhiều quan niệm khác nhau về thủ tục hành chính dựa trên những góc nhìn khác nhau, nhưng có thể hiểu một cách chung nhất: “Thủ tục hành chính là một loại quy phạm pháp luật quy định trình tự về thời gian, về không gian khi thực hiện một thẩm quyền nhất định của bộ máy nhà nước, là cách thức giải quyết công việc của các cơ quan hành chính nhà nước trong mối quan hệ với các cơ quan, tổ chức và cá nhân công dân”. (Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính)

Xem thêm: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

Thủ tục hành chính là bộ phận cơ bản của thể chế hành chính Nhà nước, là công cụ của cơ quan hành chính Nhà nước được sử dụng để giải quyết công việc cho công dân, tổ chức, là cơ sở để xác định tính hợp pháp của nền công vụ. Do vậy, thủ tục hành chính đơn giản, thuận tiện, công khai và dân chủ sẽ góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính Nhà nước, rút ngắn khoảng cách giữa Nhà nước và nhân dân, củng cố sức mạnh Nhà nước, lòng tin của nhân dân và góp phần phát triển kinh tế – xã hội.

Đặc điểm của thủ tục hành chính.
– Thủ tục hành chính được điều chỉnh bằng các quy phạm thủ tục hành chính
Mọi hoạt động quản lý hành chính nhà nước được trật tự hoá, nghĩa là phải tiến hành theo những thủ tục nhất định, nhưng không có nghĩa mọi hoạt động trong quản lý nhà nước đều phải được điều chỉnh quy phạp thủ tục hành chính, mà có hoạt động tác nghiệp cụ thể trong nội bộ tổ chức Nhà nước do các quy định nội bộ điều chỉnh.
Hoạt động quản lý chủ yếu là hoạt động áp dụng pháp luật mà ở đó những hành vi áp dụng pháp luật chủ yếu liên quan đến việc xác định thực tế của vụ việc, lựa chọn quy phạm pháp luật tương ứng và ra quyết định về việc đó, các hành vi áp dụng pháp luật này chủ yếu được tiến hành theo những thủ tục hành chính nhất định, như vậy nếu thiếu các quy định về thủ tục hành chính cần thiết thì quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia trong hoạt động quản lý sẽ không được thực hiện.
Thủ tục hành chính là nhân tố bảo đảm cho sự hoạt động chặt ché, thuận lợi và đúng chức năng quản lý của cơ quan Nhà nước vì nó là những chuẩn mực hành vi cho mọi công dân và công chức nhà nước để họ tuân theo và thực hiện nghĩa vụ của mình đối với nhà nước.
– Thủ tục hành chính là trình tự thự hiện thẩm quyền trong quản lý hành chính Nhà nước.
Thủ tục hành chính được phân biệt với thủ tục tư pháp, khác với thủ tục tố tụng tại toà án, kể cả tố tụng hành chính cũng không thuộc khái niệm thủ tục hành chính.
So với thủ tục tố tụng, thủ tục hành chính do nhiều cơ quan và công chức nhà nước thực hiện và do tính chất hoạt động quản lý nên ngoài những khuôn mấu tương đối, thủ tục hành chính còn chứa đựng các biện pháp tuỳ nghi, ngược lại thủ tục tố tụng nhằm đảm bảo tính đúng đắn của các quyết định xét xử nên nó phải rất chặt chẽ.(Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính)
– Thủ tục hành chính rất đa dạng, phức tạp.
Tính đa dạng, phức tạp đó được quy định bởi hoạt động quản lý nhà nước là hoạt động diến ra ở hầu hết các lĩnh vực của đời sống xã hội và bộ máy hành chính bao gồn rất nhiều cơ quan tù Trung ương tới địa phương, mối cơ quan đó trong việc thực hiện thẩm quyền của mình đều phải tuân thủ theo những thủ tục nhất định.
Tính đa dạng và phức tạp còn do nền hành chính nước ta đang chuyển từ hành chính cai quản (hành chính đơn thuần) sang hành chính phục vụ, làm dịch vụ cho xã hội, tù quản lý tập chung sang cơ chế thị trường làm cho hoạt động quản lý hành chính đa dạng về nội dung và phong phú về hình thức, biện pháp.
Xu hương hợp tác quốc tế dán đên đối tượng quản lý không chỉ là những công dân trong nước mà cón liên quan đến yếu tố nước ngoài do vậy thủ tục hành chính hiện nay rất đa dạng, phong phú và tính phức tạp cũng tăng nên gấp bội.
– So với các quy phạm nội dung của Luật Hành chính, thủ tục hành chính có tính năng động hơn và đòi hỏi phải thay đổi nhanh hơn một khi thực tế cuộc sống đã có những yêu cầu mới.
Thủ tục hành chính do các cơ quan hành chính nhà nước cơ thẩm quyền đặt ra để giải quyết công việc, trên một chưng mực đáng kế nó lệ thuộc vào nhận thức chủ quan của chính người xây dựng nên, nếu nhận thức đó phù hợp với thực tế khách quan đòi hỏi thì thủ tục hành chính sẽ mang tính tiến bộ, thiết thực phục vụ cho cuộc sống, nhưng nếu nhận thức không phù hợp với yêu cầu khách quan thì sẽ xuất hiện những thủ tục hành chính lạc hậu khi áp dụng và hoạt động quản lý điểu hành của bộ máy nhà nước chúng gây khó khăn cho bước đi lên của đời sống xã hội do đó thủ tục hành chính phải thay đối trước những yêu cầu của thực tế khách quan.(Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính)

Cơ sở lý luận thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính
Cơ sở lý luận thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính

Ý nghĩa của thủ tục hành chính.
– Thủ tục hành chính bảo đảm các quyết định hành chính được thi hành.
Nếu không thực hiện các thủ tục hành chính cần thì một quyết định hành chính sẽ không được đưa vào thực tế hoặc bị hạn chế tác dụng.
Thủ tục cành cơ bản thì ý nghĩa này càng lớn, bởi thủ tục cơ bản thường tác động đến giai đoạn cuối của cùng của quá trình thi hành quyết định hành chính, đến hiệu quả của việc thực hiện chúng.
– Thủ tục hành chính bảo đảm cho việc thi hành các quyết định được thống nhất và có thể kiểm tra được tính hợp pháp, hợp lý cũng như các hệ quả của việc thực hiện các quyết định hành chính tạo ra.
Đây là ý nghĩa hết sức quan trọng của thủ tục hành chính vì thủ tục hành chính sẽ góp phần đảm bảo cho các quyết đình hành chính được công khai đên mọi đối tượng sẽ tạo điều kiện cho những đối tựon phải thi hành quyết định hành chính hiểu rõ mình phải làm gì, bên cách đó còn giúp kiểm tra các quyết định hành chính có hợp pháp và hợp lý không vì một quyết định hành chính phải trải qua nhiều bước do đó có thể kiểm tra tình hợp pháp và hợp lý của những quyết định hành chính trong những bước đó.(Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính)

Xem thêm: BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ LÝ LUẬN

.- Thủ tục hành chính khi được xây dựng và vận dụng một cách hợp lý sẽ tạo ra khả năng sáng tạo trong việc thực hiện các quyết định quản lý đã được thông qua đem lại hiệu quả thiết thực cho quản lý nhà nước.
Thủ tục hành chính liên quan đến quyền lợi công dân, do vậy, khi xậy dựng hợp lý và vận dụng tốt vào đời sống nó sẽ có ý nghĩa rất thiết thực, làm giảm sự phiền hà củng cố mối quan hệ giứa Nhà nước với dân, công việc sẽ được giải quyết nhanh chắng kịp thời và chính xác theo đúng yêu cầu của cơ quan nhà nước, góp phần chống được tệ nạn tham nhũng, sách nhiếu.
– Thủ tục hành chính là công cụ điều hành cần thiết của tổ chức hành chính, khống thể tách rời khỏi hoạt động của các tổ chức hành chính.
Thủ tục hành chính là công cụ điều hành của các tổ chức hành chính nếu thiếu thủ tục hành chính thì hoạt động điều hành của những tổ chức hành chính không thể thực hiện được vì hoạt động điều hành có mối quan hệ gắn bó mật thiết với thủ tục hành chính, thủ tục hành chính là phương tiện là công cụ cho hoạt đọng điều hành của các tổ chức hành chính.(Cơ sở lý luận về thủ tục hành chính và cải cách thủ tục hành chính)

DOWNLOAD


Sau khi đã tải về rồi, nếu vẫn cảm thấy thiếu tài liệu thì hãy chủ động inbox cho Thuctap qua zalo để có thêm tài liệu làm bài nhé. Mãi yêu.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo