Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đãi ngộ tại doanh nghiệp lữ hành

Rate this post

Bài viết này Thuctap chia sẻ Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đãi ngộ tại doanh nghiệp lữ hành vì dạo gần đây nhiều bạn inbox hỏi Thuctap quá, thành ra bây giờ Thuctap sẽ chia sẻ cho các bạn luôn cho nóng nhé. Đây là phần trích ra của bạn sinh viên khóa trước chuyên ngành Du Lịch đã đạt điểm rất cao, lý luận đầy đủ – chặt chẽ. Các bạn tải về tham khảo dưới bài nhé.

Trong quá trình làm bài, nếu bạn thiếu tài liệu hoặc cần thuê người viết thì hãy chủ động nhắn tin cho Thuctap nhé.


1.1. Khái quát về công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự tại doanh nghiệp lữ hành
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm
a. Khái niệm
Ø Tuyển dụng:
– Theo nghĩa hẹp: Tuyển dụng là quá trình thu hút những người xin việc có trình độ từ lực lượng lao động xã hội và lực lượng lao động bên trong tổ chức. Đồng thời, là quá trình đánh giá các ứng viên theo nhiều khía cạnh khác nhau dựa vào các yêu cầu của công việc, để tìm được những người phù hợp với các yêu cầu đặt ra trong số những người đã thu hút được.
– Theo nghĩa rộng: Tuyển dụng là quá trình tìm kiếm, thu hút, lựa chọn và sử dụng người lao động. Như vậy, có thể hiểu quá trình tuyển dụng bắt đầu từ khi thu hút ứng viên đến khi chấm dứt hợp đồng lao động.
– Do yêu cầu mức độ chuyên sâu nên chuyên đề chỉ đi sâu, tập trung nghiên cứu hoạt động tuyển dụng theo nghĩa hẹp. Tức tuyển dụng là quá trình thu hút và lựa chọn ứng viên phù hợp với yêu cầu công việc. ( Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đãi ngộ tại doanh nghiệp lữ hành )
Ø Đãi ngộ:
– Đãi ngộ nhân sự là quá trình chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của người lao động để họ có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và qua đó góp phần hoàn thành mục tiêu của doanh nghiệp.
b. Đặc điểm
Ø Tuyển dụng :
Cơ sở của tuyển dụng là các yêu cầu của công việc đã được đề ra theo bản mô tả công việc và bản yêu cầu của công việc đối với người thực hiện. Qúa trình tuyển dụng phải đáp ứng được các yêu cầu sau đây:
– Tuyển dụng phải xuất phát từ kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch nguồn nhân lực
– Tuyển dụng được những người có trình độ chuyên môn cần thiết cho công việc để đạt tới năng suất lao động cao, hiệu suất lao động tốt.
– Tuyển dụng được những người có kỉ luật, trung thực, gắn bó với công việc, với tổ chức
Ø Đãi ngộ:
– Đãi ngộ nhân sự là một quá trình : mọi nhà quản trị đều có trách nhiệm về đãi ngộ nhân sự từ việc xây dựng các chính sách đãi ngộ đến việc tổ chức thực hiện công tác đãi ngộ trong doanh nghiêp. Đãi ngộ nhân sự phải hướng tới việc thỏa mãn nhu cầu vật chất và tinh thần của người lao động, giúp đạt được mục tiêu của doanh nghiệp thông qua lao động có hiệu quả của đội ngũ nhân sự.

Xem thêm: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

1.1.2. Mục tiêu của công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự
a. Mục tiêu công tác tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp lữ hành
– Tuyển dụng là một trong những nhiệm vụ hàng đầu và liên tục nhằm đảm bảo có đủ nhân sự cho hoạt động của doanh nghiệp. Tuyển được nhân sự tốt là bước khởi đầu và là nền tảng cho sự thành công của doanh nghiệp trong tương lai. Những sai lầm trong tuyển dụng có thể ảnh hưởng đến chất lượng công việc/sản phẩm. Thách thức cho chúng ta là làm sao tuyển được đúng người : phù hợp với doanh nghiệp và tạo công việc hiệu quả nhất.
b. Mục tiêu công tác đãi ngộ nhân sự( Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đãi ngộ tại doanh nghiệp lữ hành )
– Công tác đãi ngộ giúp nhân sự có tinh thần làm việc tốt hơn, nâng cao đời sống vật chất đội ngũ nhân viên của công ty cũng như tạo động lực thúc đẩy công việc một cách tốt nhất và hiệu quả nhất.
1.1.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự tại doanh nghiệp lữ hành
a.Công tác tuyển dụng nhân sự
b. Công tác đãi ngộ nhân sự

Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đãi ngộ tại doanh nghiệp lữ hành
Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đãi ngộ tại doanh nghiệp lữ hành

1.1.4. Ý nghĩa của công tác tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự
a. Công tác tuyển dụng nhân sự
Công tác tuyển dụng nhân sự có một ý nghĩa rất lớn đối với doanh nghiệp.
– Tuyển dụng nhân sự là yếu tố chủ yếu của chính sách quản lý nguồn nhân lực, bởi vì nó ảnh hưởng quyết định đến tình trạng nhân lực của doanh nghiệp.( Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đãi ngộ tại doanh nghiệp lữ hành )
– Qua tuyển dụng nhân sự mới, một mặt lực lượng lao động của nó được trẻ hoá, và mặt kia, trình độ trung bình của nó được nâng lên.
– Vì vậy người ta có thể nói rằng: tuyển dụng nhân sự là một sự đầu tư “phi vật chất – đầu tư về con người”;
– Một chính sách tuyển dụng nhân sự đúng đắn, được chuẩn bị chu đáo, tiến hành nghiêm túc có tiêu chuẩn xác đáng theo một quy trình khoa học sẽ bảo đảm cho doanh nghiệp chọn được những người tài giỏi và chắc chắn sẽ góp phần mang lại những thành công cho doanh nghiệp.
Ngược lại, nếu tiến hành tuỳ tiện, thiếu nghiêm túc, không có tiêu chuẩn… chẳng những không mang lại lợi ích gì, mà đôi khi còn là trung tâm gây mất đoàn kết, chia rẽ nội bộ, xáo trộn đơn vị, và thậm chí đến mức phải sa thải người này và để rồi lại phải tuyển người mới.
Điều đó đã không mang lại thành công cho doanh nghiệp, mà còn gây lãng phí rất nhiều lần cho doanh nghiệp.
Nguồn: Quantri.vn (Biên tập và hệ thống hóa)

Tuyển dụng nhân sự có ý nghĩa rất quan trọng đối với doanh nghiệp và đối với người lao động trong bất kì giai đoạn phát triển nào của doanh nghiệp.
Ø Đối với doanh nghiệp:
Sự tồn tại , đứng vững và phát triển trên thị trường của doanh nghiệp có một phần to lớn được tạo ra bởi công tác tuyển dụng nhân sự. Tuyển chọn tốt sẽ tránh được các thiệt hại , rủi ro trong quá trình tiến hành sản xuất kinh doanh như: Năng suất lao động thấp, chất lượng sản phẩm kém, tai nạn lao động…Tất cả đều ảnh hưởng đến lợi nhận, đến kết quả sản xuất kinh doanh và thương hiệu của doanh nghiệp trên thị trường; sẽ giảm thiểu chi phí cho doanh nghiệp như : Giảm được chi phí trong tuyển dụng, tiết kiệm được các chi phí khi phải đào tạo, đào tạo lại. Tuyển dụng được đúng người, đúng việc thì sẽ không phải mất công , mất sức, mất chi phí để đào tạo mới, đào tạo lại người lao động, giúp cho doanh nghiệp thực hiện được các hoạt động quản lí nguồn nhân lực khác có hiệu quả và dễ dàng hơn.
Ø Đối với người lao động
Người lao động khi đăng kí và tham gia tuyển mộ đã có sự lựa chọn công việc phù hợp với sở thích và năng lực của bản thân. Do đó, nếu được tuyển dụng họ rất hứng thú với công việc. Nếu công việc đó phù hợp với năng lực, sở trường của họ thì khi đó họ càng hứng thú yên tâm làm việc hơn nên việc được thực hiện đạt hiệu quả cao. Khi họ đã an tâm làm việc và gắn bó với công việc thì sẽ giảm được chi phí đào tạo, đào tạo lại, giảm thời gian thử việc; hạn chế những sự cố xảy ra( tai nạn lao động); đảm bảo số lượng, chất lượng sản xuất sản phẩm mà đặc biết là chất lượng sản phẩm.( Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đãi ngộ tại doanh nghiệp lữ hành )

Xem thêm: DANH SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH

  1. Công tác đãi ngộ nhân sự

1.1.5. Mối quan hệ giữa tuyển dụng và đãi ngộ nhân sự
Khi thực hiện đãi ngộ nhân sự thông qua chế độ đãi ngộ tiền lương, tiền thưởng , phúc lợi người ta căn cứ vào kết quả trực tiếp từ thành tích công tác của nhân viên. Thông qua việc nâng cao công tác tuyển dụng thì hiệu quả thành tích công tác sẽ đươc nâng cao, từ đó có thể nâng cao các khoản tiền lương , tiền thưởng, phúc lợi của nhân viên.
Ngược lại, đãi ngộ nhân sự luôn hỗ trợ hoạt động tuyển dụng đạt hiệu quả cao. Các chính sách đãi ngộ sẽ tạo điều kiện thu hút nhân viên và nâng cao khả năng tuyển dụng nhân sự có chất lượng cao cho doanh nghiệp. Bên cạnh đó mức cung về lao động cũng ảnh hưởng đến mức lương mà người lao động nhận được.
Tóm lại, hoạt động quản trị nhân sự là cả một quá trình từ công tác tuyển dụng đến công tác đào tạo , phát triển , đãi ngộ nhân sự, các khâu này có mối liên hệ ràng buộc lẫn nhau. Muốn làm tốt các khâu sau thì trước tiên phải làm tốt khâu tuyển dụng. việc quản lí tốt tất cả các khâu thì bài toán về nhân sự coi như được giải quyết thỏa đáng: năng suất lao động tang, các chỉ tiêu được thực hiện, kỹ năng cần thiết được đào tạo hợp lí, nhân viên được khích lệ và thưởng tương xứng, nhiệt tình và long trung thành của nhân viên với công ty cao, giúp công ty có thể vượt qua những tách thức về cạnh tranh và hội nhập.( Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đãi ngộ tại doanh nghiệp lữ hành )

DOWNLOAD


Trên đây là Cơ sở lý luận về tuyển dụng và đãi ngộ tại doanh nghiệp lữ hành tải về và tham khảo ngay nhé. Trong quá trình làm bài, nếu bạn thiếu tài liệu hoặc cần thuê người viết thì hãy chủ động nhắn tin cho Thuctap nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo