Công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản

Rate this post

Bài viết này Thuctap chia sẻ bài mẫu Công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản. Nếu các bạn sinh viên đang viết Báo cáo thực tập tốt nghiệp về Nhân sự nên tham khảo để làm bài, tuy nhiên nếu bạn đang thực tập tại một công ty về nông sản thì lại quá được. Đây là bài mẫu của một bạn sinh viên khóa trước học chuyên ngành Nhân sự đã làm và đạt điểm 9, nhờ việc đi thực tập khảo sát thực tế, tham khảo thêm giáo trình giáo án, lại được giáo viên hướng dẫn tận tình hướng dẫn nên đây là bài mẫu xứng đáng để các bạn tham khảo.

Trong thời gian viết bài nếu các bạn không có thời gian để làm bài, có thể liên hệ với Thuctap qua zalo để được hỗ trợ.


Mở đầu về công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản 

Thế kỷ XXI, một thế kỷ mà theo nhiều nhà kinh tế dự đoán, là thế kỷ của nền kinh tế tri thức, nền công nghiệp tri thức. Một thế kỷ mà ở đó không còn lệ thuộc chủ yếu vào trữ lượng tài nguyên thiên nhiên của nước đó, mà phụ thuộc vào chất lượng của đội ngũ các nhà khoa học, đội ngũ người lao động, hay phụ thuộc vào chất lượng nguồn nhân lực của quốc gia đó. Vì thế yếu tố của con người trong bất kỳ một cơ quan, một tổ chức doanh nghiệp nào đều là yếu tố quan trọng quyết định sự thành công hay thất bại của cơ quan, của tổ chức đó.
Đó cũng là thế kỷ mà vị thế cạnh tranh dựa trên nguồn nhân lực rẻ của các nước đang phát triển, trong đó có nước ta sẽ mất đi. Nhận thức được điều này, các nhà quản trị mới nhận ra rằng: Chính con người – các nhân viên của mình – mới chính là nguồn nhân lực quan trọng nhất của doanh nghiệp hay cơ quan đó ( Công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản )

XEM THÊM: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

Ở nước ta, từ khi chuyển sang cơ chế thị trường có sự điều tiết vĩ mô của Nhà nước thì nền kinh tế có nhiều chuyển biến tích cực. Nhà quản trị qua thực tế kinh doanh sẽ có được cách nhìn mới hơn, thực tế hơn, hiện đại hơn về công tác quản trị. Công tác quản trị đã thay đổi để phù hợp với cơ chế mới. tuy nhiên công tác quản trị nhân sự còn gặp phải một số yếu kém. Các nhà quản trị chưa biết tận dụng nguồn lực con người một cách có hiệu quả so với những gì họ đã làm, với các yếu tố sản xuất khác. Chính vì vậy họ phải thay đổi cách nhìn con người là lực lượng thừa hành sang cách nhìn toàn diện hơn.
Trong thời gian thực tập tại Công ty nông sản AgriAZ, qua nghiên cứu công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty, em thấy rằng công ty đã và đang tích cực tiến hành một cách có hiệu quả công tác này. Tuy nhiên do điều kiện có hạn nên công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở công ty có nhiều hạn chế đòi hỏi công ty phải có biện pháp giải quyết.( Công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản )
Do tầm quan trọng của vấn đề quản trị nhân sự nói chung và đào tạo- phát triển nhân sự nói riêng cộng với lòng say mê mong muốn tìm hiểu về nhân sự và mong muốn góp một phần nhỏ của mình vào việc giải quyết những thực tế của công tác đào tạo và phát triển nhân sự còn tồn tại của công ty, em mạnh dạn chọn đề tài nghiên cứu: ” Một số biện pháp nhằm nâng cao công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại Công ty nông sản AgriAZ”. em hy vọng một phần nào sẽ giúp cho công ty đạt được hiệu quả cao trong thời gian tới.
Kết cấu đề tài gồm 3 phần:
Chương I: Cơ sở lý luận chung về công tác đào tạo và phát triển nhân sự.
Chương II: Phân tích đánh giá công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản AgriAZ.
Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại văn phòng công ty.

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP

Trong quá trình thực hiện đề tài này em đã nhận được sự quan tâm giúp đỡ của các thầy cô giáo trong Khoa Quản trị kinh doanh đặc biệt là sự giúp đỡ tận tình của cô giáo hướng dẫn đồng thời em cũng nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của ban lãnh đạo, các cô chú trong phòng Kế hoạch thị trường đã tạo điều kiện cho em được tiếp cận với thực tế, thu thập tài liệu, gặp gỡ các phòng ban để hoàn thiện chuyên đề này.
Do còn nhiều hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm nên trong chuyên đề cũng khó tránh khỏi những khiếm khuyết, em mong được các thầy cô giáo chỉ bảo để bài viết được hoàn thiện hơn.

Công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản
Công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản

Đề cương về công tác đào tạo và phát triển nhân sự

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU. ( Công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản )
CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TRONG CƠ QUAN VĂN PHÒNG 
I. Tổng quan về quản trị nhân sự trong cơ quan văn phòng
1. Khái niệm tầm quan trọng của quản trị nhân sự trong cơ quan 
2. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản trị nhân sự trong cơ quan văn phòng. 
II. Đào tạo và phát triển nhân sự
1. Khái niệm và tầm quan trọng của đào tạo và phát triển nhân sự
2. Nội dung và phương pháp đào tạo phát triển nhân sự
CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ Ở CÔNG TY NÔNG SẢN AGRIAZ . 
I. Khái quát về Công ty nông sản AgriAZ 
1. Quá trình hình thành và phát triển . 
2. Chức năng và nhiệm vụ của công ty . 
3. Đặc điểm kinh doanh của công ty
4. Cơ cấu tổ chức

XEM THÊM: MẪU LÀM BÀI BÁO CÁO THỰC TẬP ĐIỂM CAO

II. Phân tích hoạt động kinh doanh của công ty trong 3 năm qua.
III. Tình hình công tác phát triển nhân sự của Công ty nông sản AgriAZ
1. Phân tích tình hình tổ chức lao động của công ty 
2. Tình hình công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty 
IV. Đánh giá chung về công tác phát triển nhân sự của văn phong Công ty nông sản AgriAZ
1. Những ưu điểm trong công việc thực hiện công tác đào tạo và phát triển nhân sự của công ty
2. Những hạn chế trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự tại công ty
CHƯƠNG III: MỘT SỐ Ý KIẾN ĐỀ XUẤT NHẰM NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY NÔNG SẢN AGRIAZ .
I. Sự cần thiết phải nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong Công ty nông sản AgriAZ
II. Phương hướng chung về đào tạo và phát triển nhân sự của Công ty thời gian tới
III. Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác đào tạo và phát triển tại Công ty
1. Giải pháp chung( Công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản )
2. Giải pháp cụ thể
KẾT LUẬN. 
TÀI LIỆU THAM KHẢO.

Phần kết luận khi công tác đào tạo và phát triển nhân sự

Chúng ta đã bước sang thế kỷ 21, một thế kỷ mà nhân tố con người ngày càng trở nên quan trọng, con người là nguồn gốc của mọi sự thịnh suy. Mọi doanh nghiệp công ty, đặc biệt là trình độ của cán bộ công nhân viên trong công ty, nó quyết định trực tiếp đến vị thế cạnh tranh của mỗi công ty, thiếu rõ được vấn đề này, trong những năm qua Công ty nông sản AgriAZ đã có những chính sách, biện pháp cụ thể nhằm thu hút, nâng cao trình độ của cán bộ nhân viên trong công ty vấn đề thu được những kết quả nhất định, tuy nhiên đó vẫn chỉ là các giải pháp ngắn hạn, do đó nếu công ty không có những chính sách tích cực hơn để tạo nguồn nhân lực có trình độ cao và liên tục trong thời gian tới thì công ty có thể rơi vào tình trạng thiếu hụt nhân viên có trình độ một cách trầm trọng và tạo ra sự xuống cấp của công ty một cách nhanh chóng. Với báo cáo chuyên đề này em hy vọng sẽ giúp ích được phần nào cho việc hoạch định các chính sách của công ty trong công tác đào tạo và phát triển nhân sự trong thời gian tới. Song nội dung của chuyên đề, ở một góc độ nhất định là suy nghĩ chủ quan của bản thân em nên chắc chắn không tránh khỏi những sai sót. Kính mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ nhân viên công ty để bài báo cáo chuyên đề của em được hoàn chỉnh hơn.( Công tác đào tạo và phát triển nhân sự ở Công ty nông sản )

XEM THÊM:  BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ LÝ LUẬN

Một lần nữa em xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo hướng dẫn PGS. TS. Trịnh Thị Thơ Thơ đã chỉ bảo và tạo điều kiện thuận lợi cho em hoàn thành đề tài này. Em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty nông sản AgriAZ đã nhiệt tình tạo điều kiện giúp đỡ em trong thời gian thực tập này.

DOWNLOAD


Trong thời gian viết bài Báo cáo thực tập hoặc khóa luận tốt nghiệp, nếu các bạn không có thời gian để làm bài, có thể liên hệ với Thuctap qua zalo để được hỗ trợ và tư vấn nhanh chóng.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo