Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Giao Nhận

Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Quản trị kinh doanh với đề tài Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Giao Nhận. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Giao Nhận này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Quản trị kinh doanh có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài Báo cáo thực tập tại công ty giao nhận, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> Báo cáo thực tập tại công ty giao nhận

LỜI MỞ ĐẦU Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Giao Nhận

1. Lí do chọn đề tài

Trong bối cảnh nền kinh tế hội nhập giữa các quốc gia trên thế giới và sự phát triển mạnh mẽ của nền công nghiệp 4.0. Việt Nam cũng là quốc gia phát triển trên con đường hội nhập kinh tế quốc tế. Đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đòi hỏi các doanh nghiệp Việt Nam cần phát huy nhiều nguồn lực để đứng vững trong bối cảnh toàn cầu hoá. Bên cạnh các nguồn lực về tài chính, trang thiết bị thì nguồn lực về con người đóng vai trò rất quan trọng trong quá trình định hướng và phát triển của doanh nghiệp.

Hiện nay, với làn sóng đầu tư mạnh mẽ từ các doanh nghiệp nước ngoài vào Việt Nam do đó các doanh nghiệp trong nước phải có hệ thống quản trị nguồn nhân lực có chuyên môn, bài bản và phù hợp với quy mô của doanh nghiệp sẽ tạp nên một đội ngũ lao động làm việc hiệu quả, cống hiến hết mình vì sự phát triển của doanh nghiệp. Vì vậy để nâng cao hiệu quả trong quá trình kinh doanh, nâng cao chất lượng trong công tác quản trị thì công tác tuyển dụng nguồn nhân lực phải đặt lên vị trí hàng đầu để tuyển chọn được nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao, có tinh thần trách nhiệm.

Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm tự hào là đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ vận chuyển chuyên nghiệp dành cho thương mại điện tử. Là công ty có uy tín trong lĩnh vực vận tải giao nhận tại Việt Nam, Giao Hàng Tiết Kiệm luôn hướng đến sứ mệnh mang đến cho khách hàng các dịch vụ tốt nhất trên thị trường. Do tính chất ngành có nhiều biến động nên vấn đề quản trị nguồn nhân lực còn tồn đọng nhiều vấn đề như tình trạng thiếu hụt nguồn nhân sự. Cũng như quy trình tuyển dụng còn nhiều lỗ hổng trong việc phân cấp quản lý tạo ra nhiều điểm yếu. Qua những lí do đó, nhận thức được vai trò cũng như tầm quan trọng của hoạt động tuyển dụng nhân sự, cùng với kiến thức được trang bị tại nhà trường từ quý thầy cô, sách vở và những tìm hiểu thực tế tại môi trường công ty em đã lựa chọn đề tài báo cáo thực tập ngành Quản trị kinh doanh “Hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm khu vực Bình Dương”.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là nhằm hiểu rõ về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại các doanh nghiệp. Vận dụng các lý thuyết đã tìm hiểu để nghiên cứu và đưa ra các đánh giá về thực trạng tuyển dụng tại Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm tại khu vực Bình Dương. Từ đó đề suất các kiến nghị nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng tại Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm tại khu vực Bình Dương.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

 • Đối tượng nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu các hoạt động liên quan đến công tác tuyển dụng nguồn nhân lực cho hai khối văn phòng và lao động phổ thông của công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm.
 • Phạm vi nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2019 tại khu vực tỉnh Bình Dương.

4. Kết cấu của bài báo cáo

Báo cáo thực tập tốt nghiệp gồm  4 chương:

 • Chương 1: Tổng quan về công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm
 • Chương 2: Cơ sở lý luận về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 • Chương 3: Thực trạng công tác tuyển dụng nguồn nhân lực nhân sự tại công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm khu vực bình dương
 • Chương 4: MộT số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân sự tại công ty cổ phần giao hàng tiết kiệm

LỜI MỞ ĐẦU Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Giao Nhận

 • CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
 • 1.1. Giới thiệu khái quát về Công ty Cổ phần Giao Hàng Tiết Kiệm
 • 1.1.1. Sơ lược về công ty: Tổng hợp các thông tin về tên, loại hình công ty, mã số thuế,..
 • 1.1.2. Quá trình hình thành và phát triển
 •  Đưa ra các giai đoạn phát triển của công ty từ khi thành lập đến nay (từ 2013 đến 2021).
 •  Sau khi đưa thông tin về cty, tiếp tục dẫn ra các thông tin chi nhánh ở Bình Dương
 • 1.2. Tầm nhìn và sứ mệnh
 • 1.3. Lĩnh vực hoạt động
 • 1.4. Cơ cấu tổ chức
 • 1.4.1. Cơ cấu tổ chức
 • Cơ cấu của cả công ty, cơ cấu tại Bình Dương
 • 1.4.2. Chức năng và nhiệm vụ các cấp trong sơ đồ tổ chức
 • 1.5. Kết quả hoạt động kinh doanh giai đoạn 2017-2019
 • Lập bảng tổng hợp Báo Cáo Kết Qủa Hợp Đồng Kinh Doanh 3 năm, đưa ra nhận xét cụ thể về doanh thu, chi phí, lợi nhuận.
 • CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC TRONG DOANH NGHIỆP
 • 2.1. Những khái niệm cơ bản về tuyển dụng nguồn nhân lực
 •  Đưa ra các khái niệm: Tuyển dụng, Tuyển mộ, Tuyển chọn nguồn nhân lực.
 • 2.2. Ý nghĩa của công tác tuyển dụng
 • 2.2.1. Đối với doanh nghiệp
 • 2.2.3. Đối với người lao động
 • 2.2.4. Đối với xã hội
 • 2.3. Nguyên tắc tuyển dụng
 • 2.4. Phân loại các nguồn tuyển dụng
 • 2.4.1. Nguồn tuyển dụng trong nội bộ doanh nghiệp
 • 2.4.2. Nguồn tuyển bên ngoài doanh nghiệp
 • 2.5. Quy trình tuyển dụng nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 • 2.5.1. Xác định nhu cầu tuyển dụng
 • 2.5.2. Lập kế hoạch tuyển dụng
 • 2.5.3. Thông báo tuyển dụng
 • 2.5.4. Thu nhận, nghiên cứu hồ sơ
 • 2.5.5. Phỏng vấn sơ bộ
 • 2.5.6. Kiểm tra, trắc nghiệm
 • 2.5.7. Phỏng vấn sâu
 • 2.5.8. Xác minh, điều tra
 • 2.5.9. Khám sức khỏe
 • 2.5.10. Ra quyết định tuyển dụng
 • 2.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng đặt sau mục quy trình tuyển dụng
 • 2.6.1. Yếu tố bên trong
 • 2.6.2. Yếu tố bên ngoài
 • CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NGUỒN NHÂN LỰC NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM KHU VỰC BÌNH DƯƠNG
 • 3.1. Phân tích tình hình nguồn nhân lực tại Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm tại Bình Dương
 • 3.1.1. Số lượng và biến động nguồn nhân lực trong giai đoạn 2017-2019
 • 3.1.2. Cơ cấu lao động giai đoạn 2017-2019
 • 3.1.2.1. Cơ cấu lao động theo trình độ
 • 3.1.2.2. Cơ cấu lao động theo giới tính
 • 3.1.2.3. Cơ cấu lao động theo tính chất lao động
 • 3.1.2.4. Cơ cấu lao động theo nhóm tuổi lao động
 • 3.2. Thực trạng công tác tuyển dụng nhân sự tại Công Ty Cổ Phần Giao Hàng Tiết Kiệm tại Bình Dương
 • 3.2.1. Các qui định tuyển dụng tại công ty
 • 3.2.2. Nguồn tuyển dụng và phương pháp tuyển dụng tại công ty
 • 3.3. Quy trình tuyển dụng của công ty Công Ty Cổ Phần Giao hàng tiết kiệm chi nhánh Bình Dương
 • 3.3.1. Nội dung quy trình tuyển dụng đối với lao động khối văn phòng
 • 3.3.2. Nội dung quy trình tuyển dụng đối với lao động khối lao động phổ thông
 • 3.4. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác tuyển dụng tại Công Ty Cổ Phần GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
 • 3.4.1. Các yếu tố bên trong Công ty
 • 3.4.2. Các yếu tố bên ngoài Công ty
 • 3.5. Kết quả tuyển dụng nguồn nhân lực tại công ty Giao Hàng Tiết Kiệm chi nhánh Bình Dương
 • 3.6. Đánh giá công tác tuyển dụng tại Công Ty Cổ Phần GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
 • 3.6.1. Ưu điểm
 • 3.6.2. Hạn chế
 • CHƯƠNG 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM
 • 4.1. Các định hướng chung của công ty về công tác tuyển dụng nguồn nhân lực
 • 4.1.1. Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
 • 4.1.2. Phương hướng tuyển dụng nguồn nhân lực của công ty
 • 4.2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyển dụng của Công Ty Cổ Phần GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Công Tác Tuyển Dụng Nhân Sự Tại Công Ty Giao Nhận, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, còn rất nhiều bài báo cáo thực tập tuyển dụng, bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> Báo cáo thực tập tuyển dụng nguồn nhân lực

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo