Đánh Giá Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Nhà Hàng

Đề cương chi tiết Quản trị kinh doanh

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Tài chính ngân hàng với đề tài Đánh Giá Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Nhà Hàng. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Đánh Giá Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Nhà Hàng này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về Tài chính ngân hàng có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập quản lý nguồn nhân lực

MỞ ĐẦU Đánh Giá Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Nhà Hàng

 1. Lý do chọn đề tài (tính cấp thiết của đề tài)
 2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài
 3. Phương pháp nghiên cứu
 4. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài
 5. Câu hỏi nghiên cứu của đề tài
 6. Ý nghĩa khoa học và ý nghĩa thực tiễn của đề tài
 7. Bố cục của bài báo cáo

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ NGUỒN NHÂN LỰC TẠI DOANH NGHIỆP

 • 1.1. Cơ sở lý luận về quản lý nguồn nhân lực
 • 1.1.1. Khái niệm về nhân lực
 • 1.1.2. Khái niệm về quản lý nguồn nhân lực
 • 1.2. Vai trò của quản lý nguồn nhân lực trong doanh nghiệp
 • 1.3. Nội dung của quản lý nguồn nhân lực
 • 1.4. Tiêu chí quản lý đánh giá nguồn nhân lực
 • 1.5. Các nhân tố ảnh hưởng đến quản lý nguồn nhân lực
 • 1.6. Kinh nghiệm quản lý nhân lực tại một số doanh nghiệp và bài học kinh nghiệm
 • 1.6.1. Kinh nghiệm quản lý nhân lực của…
 • 1.6.2. Kinh nghiệm quản lý nhân lực của …
 • 1.6.3. Bài học kinh nghiệm cho…
 • Tóm tắt chương 1

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ NHÂN LỰC CÁC NHÀ HÀNG 5 SAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • 2.1. Giới thiệu về các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của ….
 • 2.1.2. Tiềm năng phát triển của các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.1.3. Thành tích đã đạt được của các nhà hàng 5 sao
 • 2.1.4. Định hướng phát triển của các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới
 • 2.1.5. Chức năng, nhiệm vụ của nhà hàng 5 sao
 • 2.1.6. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của nhà hàng 5 sao
 • 2.1.7. Tình hình kinh doanh của các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.1.8. Thực trạng nguồn nhân lực của các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.1.9. Các yếu tố ảnh hưởng đến nguồn nhân lực của các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.2. Thực trạng quản lý nhân lực của các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 2.2.1. Phân tích công việc và hoạch định nhân lực
 • 2.2.2. Tuyển dụng nhân lực tại
 • 2.2.3. Đào tạo và phát triển nhân lực
 • 2.2.4. Đánh giá người lao động
 • 2.2.5. Lương và chế độ đãi ngộ ..
 • 2.3. Đánh giá công tác quản lý nhân lực của các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 3.3.1. Kết quả đạt được
 • 3.3.2. Những hạn chế và nguyên nhân
 • Tóm tắt chương 2

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÂN LỰC TẠI CÁC NHÀ HÀNG 5 SAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

 • 3.1. Bối cảnh kinh tế mới và định hướng hoàn thiện công tác quản lý nhân lực
 • 3.1.1. Bối cảnh kinh tế mới ảnh hưởng tới nhân lực của các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 3.1.2. Định hướng hoàn thiện công tác quản lý nhân lực của các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 3.2. Giải pháp hoàn thiện công tác quản lý nhân lực tại các nhà hàng 5 sao tại thành phố Hồ Chí Minh
 • 3.2.1. …………..
 • 3.2.2. ………………………
 • 3.2.3. ………………….
 • 3.2.4. ……………………….
 • 3.2.5. ………………….
 • 3.2.6. ………………….
 • 3.2.7. ……………………
 • 3.3. Kiến nghị đối với ….
 • 3.4. Hạn chế của đề tài
 • 3.5. Hướng nghiên cứu tiếp theo
 • Tóm tắt chương 3

PHẦN 3. KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Đánh Giá Công Tác Quản Lý Nguồn Nhân Lực Tại Nhà Hàng, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập tại nhà hàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *