Đẩy Mạnh Công Tác Sản Xuất Và Cung Cấp Nước Sạch

Đề cương chi tiết Quản trị kinh doanh
Rate this post

Sau đây là mẫu đề báo cáo thực tập Ngành Quản trị kinh doanh với đề tài Đẩy Mạnh Công Tác Sản Xuất Và Cung Cấp Nước Sạch. Tài liệu này được Thực Tập Tốt Nghiệp sưu tầm từ nhiều nguồn báo cáo thực tập đạt điểm cao của các công trình sinh viên khóa trước, hy vọng với nội dung bài viết Đẩy Mạnh Công Tác Sản Xuất Và Cung Cấp Nước Sạch này sẽ hỗ trợ cho các bạn sinh viên làm Báo cáo thực tập về quản trị kinh doanh có thêm nguồn tài liệu tham khảo.

Trên website còn có nhiều nội dung khác tương tự về cơ sở lý luận, thực trạng khái niệm, đặc điểm và những bài mẫu hoàn chỉnh về bài báo cáo thực tập ngành tài chính ngân hàng, các bạn có thể tham khảo những bài viết tại đây.

===>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập Ngành Quản trị kinh doanh

PHẦN MỞ ĐẦU:  Đẩy Mạnh Công Tác Sản Xuất Và Cung Cấp Nước Sạch

 1. Đặt vấn đề và lý do chọn đề tài
 2. Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài
 3. Mục tiêu nghiên cứu đề tài
 4. Câu hỏi nghiên cứu
 5. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 6. Phương pháp nghiên cứu
 7. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
 8. Bố cục đề tài

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH CỦA DOANH NGHIỆP

 • Cơ sở lý luận chung về sản xuất
  • Khái niệm về sản xuất
  • Các phương thức sản xuất
  • Vai trò, vị trí của sản xuất trong quá trình phát triển kinh tế
 • Tổng quan thị trường nước sạch tại TP HCM
  • Khái niệm về nước sạch
  • Một số nơi chuyên cung cấp và sản xuất nước sạch tại TP HCM
  • Thuận lợi, khó khăn của sản xuất nước sạch
 • Các nhân tố tác động đến công tác sản xuất nước sạch của doanh nghiệp
  • Chất lượng nước sạch
  • Đối thủ cạnh tranh

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SẢN XUẤT NƯỚC SẠCH CỦA DOANH NGHIỆP TẠI TP HCM

 • 2.1 Khái quát về công ty TNHH WASEKO
 • 2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty TNHH WASEKO
 • 2.1.2 Cơ cấu tổ chức kinh doanh và quản lý
 • 2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty giai đoạn 2016-2020
 • 2.1.4 Mục tiêu, chức năng, phương hướng hoạt động của công ty
 • 2.2 Phân tích thực trạng sản xuất nước sạch của công ty TNHH WASEKO giai đoạn 2016-2020
 • 2.2.1 Phân tích giá trị sản xuất và sản lượng nước thương phẩm trong hoạt động sản xuất nước sinh hoạt của doanh nghiệp.
 • 2.2.2 Phân tích các khoản doanh thu, lượng nước thất thoát trong hoạt động sản xuất nước sinh hoạt của doanh nghiệp.
 • 2.2.3 Đánh giá chung về thực trạng sản xuất nước sạch của doanh nghiệp
 • 2.2.3.1 Kết quả đạt được
 • 2.2.3.2 Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
 • 2.2.4 So sánh kết quả phân tích
 • 2.3 Đánh giá chung về các nhân tố
 • 2.3.1 Cơ hội, thách thức
 • 2.3.1.1 Cơ hội
 • 2.3.1.2 Thách thức
 • 2.3.2 Điểm mạnh, điểm yếu
 • 2.3.2.1 Điểm mạnh
 • 2.3.2.2 Điểm yếu
 • 2.4 Phân tích ma trận SWOT

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP NƯỚC SẠCH CỦA DOANH NGHIỆP GIAI ĐOẠN 2021-2025

 • 3.1 Cơ sở, quan điểm đề xuất giải pháp
 • 3.1.1 Cơ sở đề xuất giải pháp
 • 3.1.2 Quan điểm đề xuất giải pháp
 • 3.2 Một số giải pháp
 • 3.2.1
 • 3.2.2
 • 3.2.3
 • …..
 • 3.3 Một số kiến nghị
 • 3.3.1
 • 3.3.2
 • 3.3.3

KẾT LUẬN

Ngoài ra, Để làm được một bài báo cáo thực tập tốt nghiệp Ngành Quản trị kinh doanh đạt điểm cao, các bạn sinh viên có thể lựa chọn đề tài báo cáo thực tập Đẩy Mạnh Công Tác Sản Xuất Và Cung Cấp Nước Sạch, đây là một đề tài ít bạn sinh viên lựa chọn bởi vì mức độ đề tài này là trung bình khó, dành cho các bạn sinh viên học lực khá trở lên. Tuy nhiên các bạn sinh viên có thể đạt điểm cao, nếu cố gắng nghiên cứu tập chung viết bài, tham khảo các nguồn bổ ích với tài liệu sau.

Ngoài ra, sử dụng vụ viết thuê báo cáo thực tập bên mình có chia sẻ nhiều mẫu đề cương chi tiết báo cáo thực tập tốt nghiệp khác, nếu như các bạn chưa thấy đề cương này phù hợp thì có thể tham khảo nhiều mẫu đề cương khác tại đây nhé.

====>>>> KHO 99 + Báo cáo thực tập Quản trị sản xuất

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.