Kế Toán Bán Hàng Xác Định Kết Quả Kinh Doanh Tại Công Ty Xây Dựng

Rate this post

Đề cương báo cáo thực tập kế toán đề tài: Kế toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty” .Qua thời gian học tập ở trường Đại học kinh tế, nhờ được sự hướng dẫn của quý thầy cô và bộ môn Kế toán tài chí nh, kế toán chi phí, đồng thời trong quá trình thực tập được sự giúp đỡ của các anh chị phòng Kế toán công ty, em đã quyết định chọn đề tài: “ Kế toán Quá trình tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh tại công ty” là đề tài để viết chuyên đề tốt nghiệp của mình.sau đây là đề cương báo cáo thực tập.

Dưới đây làm mẫu đề cương của trường đại học kinh tế, các bạn học trường khác muốn làm đề cương chi tiết thì gửi hướng dẫn cho thuctaptotnghiep.net nhé. Ngoài ra, bên mình còn hỗ trợ tư vấn đề tài, làm đề cương và hoàn thiện trọn gói bài làm nhé, các bạn có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp với dịch vụ viết thuê khóa luận tốt nghiệp qua Hotline: 0934536149 để được tư vấn thêm.

Để tham khảo thêm nhiều đề tài về kế toán các bạn có thể tham khảo thêm tại đây.

===>>> Tổng Hợp Đề Tài Báo Cáo Thực Tập Kế Toán

Chương I: Mở đầu báo cáo thực tập kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh

 • I. Lý do chọn đề tài
 • II. Mục tiêu nghiên cứu
 • III. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
 • 1. Đối tượng nghiên cứu
 • 2. Phạm vi nghiên cứu
 • IV. Phương pháp nghiên cứu
 • V. Kết cấu chuyên đề

Chương II: Tổng quan về Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng 

 • I. Giới thiệu về Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng
 • 1. Quá trình hình thành và phát triển
 • 2. Bộ máy tổ chức quản lý của doanh nghiệp
 • 2.1. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý
 • 2.2. Chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban
 • 3. Đặc điểm tài chính và bộ máy công tác kế toán
 • 3.1. Sơ đồ bộ máy kế toán
 • 3.2.Chức năng và nhiệm vụ của từng phần hành
 • 4. Chính sách kế toán vận dụng tại Công ty

Chương III: Cơ sở lý luận về kế toán Quá trình tiêu thụ và Xác định kết quả kinh doanh

I. KẾ TOÁN DOANH THU

 • 1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
 • 1.1. Khái niệm:
 • 1.2. Nhiệm vụ:
 • 1.3. Phương pháp tính
 • 1.4. Chứng từ sử dụng
 • 1.5. Tài khoản sử dụng
 • 1.6. Trình tự ghi chép
 • 1.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2. Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 2.1. Kế toán chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán trả lại
 • 2.1.1. Khái niệm
 • 2.1.2. Nhiệm vụ
 • 2.1.3. Phương pháp tính
 • 2.1.4. Chứng từ sử dụng
 • 2.1.5. Tài khoản sử dụng
 • 2.1.6. Trình tự ghi chép
 • 2.1.7. Sơ đồ hạch toán các khoản giảm trừ doanh thu
 • 3. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 3.1. Khái niệm
 • 3.2. Nhiệm vụ
 • 3.3. Chứng từ sử dụng
 • 3.4. Tài khoản sử dụng
 • 3.5. Trình tự ghi chép
 • 3.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh kế phát sinh
 • 4. Kế toán các khoản thu nhập khác
 • 4.1. Khái niệm
 • 4.2. Nhiệm vụ
 • 4.3. Chứng từ sử dụng
 • 4.4. Tài khoản sử dụng
 • 4.5. Trình tự ghi chép
 • 4.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

II. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH

 • 1. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 1.1. Khái niệm
 • 1.2. Nhiệm vụ
 • 1.3. Phương pháp tính
 • 1.4. Chứng từ sử dụng
 • 1.5. Tài khoản sử dụng
 • 1.6. Trình tự ghi chép
 • 1.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 2. Kế toán chi phí bán hàng
 • 2.1 Khái niệm
 • 2.2. Nhiệm vụ
 • 2.3. Chứng từ sử dụng
 • 2.4. Tài khoản sử dụng
 • 2.5. Trình tự ghi chép
 • 2.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 • 3. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 3.1. Khái niệm
 • 3.2. Nhiệm vụ
 • 3.3. Chứng từ sử dụng
 • 3.4. Tài khoản sử dụng
 • 3.5. Trình tự ghi chép
 • 3.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh
 • 4. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 4.1. Khái niệm
 • 4.2. Nhiệm vụ
 • 4.3. Chứng từ sử dụng
 • 4.4. Tài khoản sử dụng
 • 4.5. Trình tự ghi chép
 • 4.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 • 5. Kế toán các khoản chi phí khác
 • 5.1. Khái niệm
 • 5.2. Nhiệm vụ
 • 5.3. Chứng từ sử dụng
 • 5.4. Tài khoản sử dụng
 • 5.5. Trình tự ghi chép
 • 5.6. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh
 • 6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành
 • 6.1. Khái niệm
 • 6.2. Nhiệm vụ
 • 6.3. Phương pháp tính
 • 6.4. Tài khoản sử dụng
 • 6.5. Chứng từ sử dụng
 • 6.6. Trình tự ghi chép
 • 6.7. Sơ đồ hạch toán các nghiệp vụ kế toán phát sinh

III. KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH

 • 1. Khái niệm
 • 2. Nhiệm vụ
 • 3. Phương pháp tính
 • 4. Chứng từ sử dụng
 • 5. Tài khoản sử dụng
 • 6. Trình tự ghi chép
 • 7. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh

Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập giá bao nhiêu? Để biết thêm chi tiết về giá viết thuê báo cáo thực tập tốt nghiệp các bạn tham khảo tại đay.

===>>> Dịch Vụ Viết Thuê Báo Cáo Thực Tập

Chương IV: Kế toán Quá trình tiêu thụ và Xác định kết quả kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Dịch Vụ Kỹ Thuật Xây Dựng

I. KẾ TOÁN DOANH THU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG 

 • 1.Một số nghiệp vụ bán hàng phát sinh tại công ty
 • 2. Kế toán doanh thu nội bộ
 • 3. Kế toán các khoản giảm trừ
 • 4. Kế toán doanh thu hoạt động tài chính
 • 5. Kế toán các khoản thu nhập khác

II. KẾ TOÁN CHI PHÍ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 • 1. Kế toán giá vốn hàng bán
 • 1. Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
 • 2. Kế toán chi phí hoạt động tài chính
 • 2.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
 • 3. Kế toán chi phí bán hàng
 • 3.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
 • 4. Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp
 • 4.1 Một số nghiệp vụ phát sinh tại công ty
 • 5. Kế toán các khoản chi phí khác
 • 6. Kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp

III. KẾ TOÁN QUÁ TRÌNH THIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

 • 1. Nội dung
 • 2. Chứng từ sử dụng
 • 3. Tài khoản sử dụng
 • 4. Trình tự hạch toán
 • 5. Xác định kết quả kinh doanh
 • 6. Sơ đồ hạch toán xác định kết quả kinh doanh
 • 7. Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Chương V: Kết luận và kiến nghị

 • 1. Nhận xét và kiến nghị về hoạt động sản xuất kinh doanh
 • 2. Nhận xét, kiến nghị về công tác tài chính và kế toán
 • 3. Kết luận

Trên đây là Mẫu đề cương báo cáo thực tập kế toán bán hàng xác định kết quả kinh doanh, các bạn muốn bài làm có được điểm số cao khi làm khóa luận tốt nghiệp, báo cáo tốt nghiệp, thì các bạn cần phải lựa chọn cho mình một đề tài phù hợp, chưa kể các bạn cần phải viết tốt đề cương, làm nội dung, và chỉnh sửa theo yêu cầu của giáo viên sẽ đạt điểm cao.

Hy vọng bài viết trên đã giúp ích cho các bạn tìm được một đề tài ưng ý, để viết bài khóa luận tốt nghiệp ngành kế toán, và hay zalo 0934 536 149 mình khi các bạn gặp khó khăn và có nhu cầu viết thuê khóa luận tốt nghiệp nhé, để tìm hiểu rõ về cách làm bài của mình thì các bạn xem tại dịch vụ viết thuê khóa luận nhé.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo