Top 7 Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp về du lịch trọn điểm hay nhất

Rate this post

Chắc hẳn các bạn đang tìm kiếm tài liệu để làm Báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình. Với bài viết này, Thuctap chia sẻ với các bạn 7 mẫu Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành du lịch ăn trọn điểm của giáo viên. Sau khi đã chọn được đề tài thì điều quan trọng sau là Đề cương bài tốt nghiệp là mạch văn của bài Báo cáo thực tập. Viết như thế nào là đúng? Như thế nào mới ăn trọn điểm? Cùng Thuctap tham khảo 7 mẫu Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp về du lịch dưới đây nhé

Nếu các bạn đang trong thời gian thực tập nhưng vẫn chưa lựa chọn được đề tài, công ty thực tập, hay không có thời gian làm bài thì hãy liên hệ với mình qua Zalo. Mình sẽ tư vấn cho các bạn.


1. Đề cương Báo cáo thực tập chất lượng chương trình du lịch

LỜI MỞ ĐẦU
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỂ NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
1.1. CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
1.1.1. Khái niệm chương trình du lịch.
1.1.2. Phân loại chương trình du lịch
1.1.2.1. Căn cứ vào số lượng các yếu tố dịch vụ cấu thành chuyến đi và hình thức tổ chức
1.1.2.2. Căn cứ vào nguồn gốc phát sinh:
1.1.2.3. Căn cứ vào nội dung và mục đích chuyến đi du lịch
1.1.3. Đặc điểm của chương trình du lịch.
1.1.4. Quy trình kinh xây dựng và thực hiện chương trình du lịch.
1.1.4.1. Nghiên cứu thị trường.
1.1.4.2. Nghiên cứu khả năng đáp ứng .
1.1.4.3.Xác định giá thành và giá bán
1.1.4.4. Quảng cáo và các tổ chức bán.
1.1.4.5. Tổ chức thực hiện chương trình du lịch.
1.2. CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
1.2.1. Khái niệm chất lượng dịch vụ.
1.2.2. Khái niệm chất lượng chương trình du lịch (Tour).
1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng chương trình du lịch .
1.2.3.1. Nhóm các yếu tố bên trong.
1.2.3.2. Nhóm các yếu tố bên ngoài, bao gồm:
1.2.4. Quản lý chất lượng chương trình du lịch
1.2.5. Đánh giá chất lượng chương trình du lịch.
1.2.6.Xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình du lịch
1.2.6.1.Khái niệm hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình du lịch
1.2.6.2. Hệ thống các tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình du lịch.

(Top 7 Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp về du lịch trọn điểm hay nhất)

1.2.7. Ý nghĩa của việc nâng cao chất lượng chương trình du lịch:
CHƯƠNG 2: KHẢO SÁT – ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHARTER DU LỊCH VIỆT NAM
2.1. GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHARTER DU LỊCH VIỆT NAM
2.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của CHARTER DL VN
2.1.1.1. Địa vị pháp lý của CHARTER DL VN
2.1.1.2. Chức năng kinh doanh
2.1.2. Mô hình cơ cấu tổ chức lao động cùng nhiệm vụ của các bộ phận tại CHARTER DL VN
2.1.2.1. Bộ phận điều hành:
2.1.2.2. Bộ phận thị trường(Marketing).
2.1.2.3. Bộ phận kế toán.
2.1.2.4. Bộ phận hành chính.
2.1.3.Đặc điểm nguồn khách tại công ty cổ phần charter du lịch việt nam
2.1.4. Đặc điểm cơ sở vật chất kỹ thuật tại công ty cổ phần charter du lịch việt nam
2.2. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI CÔNG TY CỔ PHÂN CHARTER DU LỊCH VIỆT NAM
2.2.1.Nhóm các nhân tố bên trong và bên ngoài công ty.
2.2.1.1.Đánh giá thực trạng về nguồn nhân lực của chi nhánh.
2.2.1.2.Đánh giá thực trạng cơ cấu tổ chức của công ty cổ phần charter du lịch việt nam
2.2.1.3.Đánh giá về cơ sở vật chất kỹ thuật.
2.2.1.4.Đánh giá chất lượng thông qua khách du lịch (mức độ hài lòng của khách).
2.2.1.5.Đánh giá chất lượng thông qua các nhà cung cấp dịch vụ.
2.2.1.6.Đánh giá chất lượng chương trình du lịch thông qua các yếu tố kinh tế – môi trường – xã hội.
2.2.2. Đánh giá công tác xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình du lịch của công ty cổ phần charter du lịch việt nam
2.2.3. Đánh giá chất lượng chương trình du lịch thông qua kết quả hoạt động kinh doanh.
2.2.4. Đánh giá thực trạng công tác quản lý chất lượng chương trình du lịch tại công ty cổ phần charter du lịch việt nam
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHARTER DU LỊCH VIỆT NAM
3.1. PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHARTER DU LỊCH VIỆT NAM
3.1.1.Phương hướng phát triển của công ty trong thời gian tới
3.1.2. Mục tiêu của Công ty cố phần Charter du lịch Việt Nam năm 2019.
3.2. GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHARTER DU LỊCH VIỆT NAM
3.2.1.Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên thực hiện trong chi nhánh.
3.2.2.Hoàn thiện cơ cấu tổ chức và đội ngũ quản lý.
3.2.3.Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật.
3.2.4.Tăng cường mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ.
3.2.5. Tìm hiểu rõ khách hàng mục tiêu.
3.2.6. Xây dựng các tiêu chuẩn chất lượng phục vụ.
3.2.7. Xây dựng hệ thống kiểm tra thường xuyên.
3.2.8. Xây dựng một môi trường làm việc tốt.
3.2.9. Liên kết với các ban nghành chức năng hữu quan và các công ty du lịch khác trong việc khắc phục những hậu quả từ môi trường, kinh tế, xã hội.
KẾT LUẬN

Xem thêm: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

2. Đề cương Báo cáo thực tập hoạt động du lịch

PHẦN 1 : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY DU LỊCH VIETRAVEL
1.1 Thông tin chung về công ty du lịch Vietravel
1.2 Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.3. Chức năng và lĩnh vực hoạt động của công ty
1.3.1 Chức năng của công ty
1.3.2 Lĩnh vực hoạt động của công ty
1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty, chức năng và nhiệm vụ cơ bản của từng bộ phận

1.4.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
1.4.2 Chức năng và nhiệm vụ cơ bản của từng bộ phận
1.5 Cơ sở vật chất kỹ thuật của công ty
1.6 Chiến lược và phương hướng phát triển của công ty trong tương lai
1.7 Giới thiệu khái quát về bộ phận FIT – Thị trường xa
PHẦN 2. ĐẶC ĐIỂM SẢN XUẤT KINH DOANH TẠI CÔNG TY
2.1 Đặc điểm về sản phẩm, thị trường và nguồn nhân lực của công ty
2.1.1 Hệ thống sản phẩm và dịch vụ của công ty
2.1.2 Thị trường của công ty
2.1.3 Nguồn nhân lực của công ty
2.2 Kết quả sản xuất kinh doanh của công ty trong 3 năm gần đây
PHẦN 3. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY
3.1 Định hướng phát triển của công ty
3.2 Đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty
3.2.1 Lợi thế
3.2.2 Hạn chế
3.3 Những nguyên nhân hạn chế
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

3. Đề cương Báo cáo thực tập hoạt động du lịch – chăm sóc khách hàng 

MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU

CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG
1.1. Tổng quan về khách hàng
1.1.1. Khái niệm khách hàng
1.1.2. Phân loại khách hàng
1.1.3. Vai trò của khách hàng
1.2. Tổng quan về hoạt động chăm sóc khách hàng
1.2.1. Khái niệm về chăm sóc khách hàng
1.2.2. Ý nghĩa của hoạt động chăm sóc khách hàng
1.2.2.1. Giúp doanh nghiệp tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường
1.2.2.2. Góp phần thỏa mãn hơn nữa mong muốn của khách hàng
1.2.2.3. Giúp doanh nghiệp thu hút khách hàng và tạo ra sự gắn kết
1.2.2.4. Tạo nét đặc biệt cho từng doanh nghiệp
1.2.2.5. Giúp doanh nghiệp tăng thị phần và mức độ tiêu dùng, sử dụng sản phẩm, dịch vụ
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động chăm sóc khách hàng
1.2.3.1. Môi trường vĩ mô
1.2.3.2. Môi trường vi mô
1.3. Nghiệp vụ chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp
1.3.1. Các nguyên tắc chăm sóc khách hàng
1.3.2. Một số hình thức chăm sóc khách hàng
1.3.2.1. Chăm sóc trực tiếp
1.3.2.2. Chăm sóc gián tiếp
1.3.3. Nội dung chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp
1.3.4. Tổ chức bộ máy chăm sóc khách hàng
1.4. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng tại doanh nghiệp
1.4.1. Chỉ tiêu định tính
1.4.1.1. Thái độ của nhân viên chăm sóc khách hàng
1.4.1.2. Sự hài lòng của khách hàng
1.4.1.3. Sự trung thành của khách hàng
1.4.1.4. Quá trình và thời gian bảo hành, sửa chữa
1.4.1.5. Chi phí sử dụng dịch vụ
1.4.1.6. Quá trình tiếp nhận và thời gian hoàn thành cung cấp dịch vụ
1.4.2. Các chỉ tiêu định lượng
1.4.2.1. Tỷ lệ hoàn thành yêu cầu dịch vụ đúng chỉ tiêu thời gian
1.4.2.2. Tỷ lệ khiếu nại của khách hàng trong năm
CHƯƠNG 2. THỰC TRẠNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG TẠI CÔNG TY
TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH HẢI THẮNG
2.1. Giới thiệu về Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
2.1.1. Thông tin chung về Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng .
2.1.2. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
2.1.3. Ngành nghề kinh doanh của công ty
2.1.4. Cơ cấu tổ chức của công ty
2.1.5. Cơ cấu lao động trong công ty
2.1.6. Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng giai đoạn 2018-2020
2.2. Thực trạng hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
2.2.1. Đặc điểm và công tác quản lý khách hàng của công ty
2.2.1.1. Đặc điểm khách hàng của công ty
2.2.1.2. Công tác quản lý khách hàng của công ty
2.2.2. Quy định về hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.3. Đội ngũ chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.4. Các hình thức và nội dung chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.4.1. Các hình thức chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.4.2. Nội dung chăm sóc khách hàng của công ty
2.2.5. Một số chỉ tiêu đánh giá hoạt động chăm sóc khách hàng
2.2.5.1. Chỉ tiêu định tính
2.2.5.2. Chỉ tiêu định lượng
2.3. Nhận xét về hoạt động chăm sóc khách hàng của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
2.3.1. Ưu điểm
2.3.2. Hạn chế và nguyên nhân

(Top 7 Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp về du lịch trọn điểm hay nhất)

CHƯƠNG 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG CỦA CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VẬN TẢI DU LỊCH HẢI THẮNG
3.1. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng trong thời gian tới
3.1.1. Tiềm năng phát triển trên thị trường của công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
3.1.2. Định hướng phát triển của công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
3.1.3. Mục tiêu cụ thể của Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng trong giai đoạn 2015-2017
3.2. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động chăm sóc khách hàng của công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng
3.2.1. Phân loại khách hàng để có chính sách chăm sóc phù hợp
3.2.1.1. Khách hàng tiềm năng
3.2.1.2. Khách hàng hiện có
3.2.2. Hoàn thiện hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng
3.2.3. Xây dựng bộ phận chăm sóc khách hàng chuyên biệt
3.2.4. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực chăm sóc khách hàng
3.2.5. Đa dạng hóa phương thức liên hệ giữa khách hàng với công ty
3.2.6. Tạo động lực cho nhân viên chăm sóc khách hàng
3.2.6.1. Môi trường làm việc
3.2.6.2. Sự công nhận của cấp trên
3.2.6.3. Cơ hội thăng tiến
3.2.6.4. Thu nhập của nhân viên chăm sóc khách hàng
3.2.6.5. Thực hiện tốt các chế độ phúc lợi xã hội
3.2.7. Tổ chức kiểm tra, giám sát và tổng hợp báo cáo thường xuyên
3.3. Kiến nghị
3.3.1. Đối với Ban lãnh đạo Công ty TNHH Thương mại Vận tải Du lịch Hải Thắng …
3.3.2. Đối với nhân viên trong công ty
3.3.3. Đối với Nhà nước
PHỤ LỤC
TÀI LIỆU THAM KHẢO

 

Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp du lịch

4. Đề cương Báo cáo thực tập chính sách sản phẩm tour du lịch

LỜI CẢM ƠN
MỤC LỤC
DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT
LỜI MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
2. Đối tượng nghiên cứu
3. Phạm vi nghiên cứu
4. Phương pháp nghiên cứu
4.1. Phương pháp thu thập số liệu
4.2. Phương pháp xử lý số liệu
CHƯƠNG I.CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ SẢN PHẨM
1.1. Những khái niệm cơ bản
1.1.1. Khái niệm sản phẩm
1.1.2. Chính sách sản phẩm
1.1.3. Sản phẩm du lịch
1.1.4. Các cấp độ sản phẩm và dịch vụ
1.1.5. Chu kỳ sống sản phẩm
1.2. Vai trò, ý nghĩa
1.3. Nội dung chính sách sản phẩm
1.3.1. Nhãn hiệu
1.3.3. Chủng loại sản phẩm
1.3.4. Chính sách về sản phẩm mới
1.4. Chính sách các gói sản phẩm trong du lịch
1.4.1. Dịch vụ tour du lịch
1.4.2. Dịch vụ visa
1.4.3. Đại lý vé máy bay
1.4.4. Dịch vụ cho thuê xe du lịch Đà Nẵng và các tĩnh miền Trung
1.4.5. Dịch vụ khách sạn, nhà hàng
CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀ CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TOUR DU LỊCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM DL TRƯỜNG SA
2.1. Tổng quan về công ty
2.1.1. Lịch sử hình thành và phát triển
2.1.2. Cơ cấu tổ chức nhân sự
2.1.3 .Tình hình kinh doanh
2.2. Thực trạng sản phẩm tour du lịch của công ty
2.2.1. Sản phẩm kinh doanh của công ty
2.2.2. Nguồn cung ứng
2.2.3 Đánh giá các gói sản phẩm tour du lịch
CHƯƠNG III: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CHÍNH SÁCH SẢN PHẨM TOUR DU LỊCH TẠI CÔNG TY TNHH MTV TM DL TRƯỜNG SA
3.1.Cơ sở tiền dề để hoàn thiện sản phẩm tour du lịch tại công ty
3.2.Dự báo xu hướng phát triển của nghành du lịch Việt Nam
3.3.1. Mục tiêu của Công ty TNHH MTV TM DL Trường Sa
3.3.2. Phương hướng của Công ty TNHH MTV TM DL Trường Sa
3.4.Giải pháp hoàn thiện sản phẩm tour du lịch tại Công ty TNHH MTV TM&DL Trường Sa giai đoạn 2022- 2023
3.4.1. Chính sách sản phẩm:
3.4.2. Đa dạng hoá sản phẩm, tạo ra các sản phẩm thích hợp
3.4.3.Nâng cao chất lượng sản phẩm
3.4.4..Nâng cao chất lượng cơ sở vật chất kỹ thuật
3.4.5..Hoàn thiện quy trình dịch vụ du lịch
3.4.6.Nâng cao chất lượng quản lý, điều hành và cung cấp dịch vụ
3.4.7.Tăng cường tiếp thị
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

(Top 7 Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp về du lịch trọn điểm hay nhất)

Xem thêm: DANH SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP DU LỊCH

5. Đề cương Báo cáo thực tập tại công ty du lịch

MỤC LỤC
DANH MỤC BẢNG
DANH MỤC HÌNH ẢNH
LỜI CẢM ƠN
PHIẾU CHẤM ĐIỂM CỦA CÔNG TY THỰC TẬP
PHIẾU NHẬN XÉT CỦA ĐƠN VỊ THỰC TẬP
PHIẾU CHẤM ĐIỂM VÀ NHẬN XÉT BÁO CÁO THỰC TẬP
PHẦN MỞ ĐẦU
PHẦN 1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH KIMTRAVEL
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
1.2. Chức năng, nhiệm vụ của tổ chức, định hướng phát triển.
1.2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty
1.2.2. Nhiệm vụ chức năng của các phòng ban trong công ty
1.2.3. Các ngành nghề kinh doanh chính của công ty
1.3. Kết quả sản xuất kinh doanh.
1.4. Tình hình lao động
1.5. Tình hình tài sản và cơ sở vật chất của công ty.
1.5.1 Vốn
1.5.2. Cơ sở vật chất kỹ thuật
1.5.3. Công nghệ
PHẦN 2. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG ĐIỀU HÀNH
2.1. Vai trò, chức năng và nhiệm vụ của phòng đối với hoạt động của công ty.
2.2. Kế hoạch hoạt động và phương thức xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng.
2.2.1. Kế hoạch hoạt động
2.2.2. Phương thức xây dựng kế hoạch hoạt động của phòng
2.3. Tình hình nhân sự của phòng và phương thức, quy trình tổ chức công việc Phòng
2.3.1.Cơ cấu lao động theo độ tuổi và giới tính.
2.3.2. Cơ cấu lao động theo trình độ chuyên môn và ngoại ngữ.
2.4. Chính sách, những lợi ích của người lao động thuộc phòng .
2.4.1. Công tác đãi ngộ vật chất
2.4.2. Đãi ngộ tinh thần
2.5. Cách thức kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện công việc của người lao động tại phòng
2.6. Thành tích, kết quả của phòng đối với hoạt động của công ty.
2.7.Đánh giá và đề xuất những biện pháp khắc phục, cải thiện, hoàn thiện tổ chức hoạt động của phòng.
2.7.1. Đánh giá chung
2.7.2. Các biện pháp khắc phục, cải thiện, hoàn thiện tổ chức hoạt động của phòng
2.7.2.1.Phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
2.7.2.2.Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy quản lý
2.7.2.3. Hoàn thiện hệ thống thông tin, áp dụng thương mại điện tửvào điều hành hoạt động kinh doanh

(Top 7 Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp về du lịch trọn điểm hay nhất)
PHẦN 3. NHIỆM VỤ ĐƯỢC PHÂN CÔNG VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP
3.1. Nhiệm vụ được phân công.
3.1.1. Thực tập tổ chức và thực hiện chương trình du lịch
3.1.2. Thực tập tổ chức hướng dẫn khách du lịch theo đoàn
3.1.3. Thực tập tổ chức hướng dẫn khách du lịch lẻ
3.2. Kết quả công việc mà sinh viên đã đóng góp cho phòng nói riêng, công ty nói chung.
3.2.1 Kết quả thu hoạch
3.2.2 Những việc chưa làm được
3.3. Những kỹ năng sinh viên đã thực hiện.
3.4. Những kinh nghiệm đã tích lũy.
3.5. Khó khăn và thuận lợi trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được phân công.
3.5.1. Những mặt tích cực
3.5.2. Những hạn chế
3.6. Đề xuất các biện pháp nhằm khắc phục, cải thiện, hoàn thiện đối với công việc và nhiệm vụ được phân công.
3.6.1. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường xác định đối tượng khách hàng hợp lý
3.6.2. Duy trì và khai thác tốt thị trường hiện tại
3.6.3. Mở rộng đến các thị trường khác
3.6.4. Lựa chọn thị trường mục tiêu
3.6.5. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy công ty
3.6.7. Các kiến nghị đề xuất
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

Xem thêm: BÀI MẪU BÁO CÁO THỰC TẬP CƠ SỞ LÝ LUẬN

6. Đề cương Báo cáo thực tập ngành du lịch nghề sản xuất nước mắm miền Trung 

LỜI CÁM ƠN
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU
CHƯƠNG I: PHẦN MỞ ĐẦU
1. Trình bày tổng quan về Nam Trung Bộ
1.1. Vị trí địa lí
1.2 Văn hóa
CHƯƠNG 2: PHẦN NỘI DUNG
2.1 Chương trình tour tham quan thực tế
2.2 Nhật kí Tour
2.3 Giới thiệu các điểm tham quan trong chương trình
2.3.1Vịnh Cam Ranh – Đảo Tôm Hùm
Đảo Bình Ba – Đảo Tôm Hùm
2.3.2 Vịnh Vĩnh Hy
2.3.3 Núi Tà Cú
2.3.4 Hải Đăng Kê Gà
2.3.5 Dinh Vạn Thủy Tú Phan Thiết
2.4 Chuyên đề : “Nghề sản xuất nước Mắm miền Trung, Biển Đảo Việt Nam, Lễ hội Kate, Nghề trồng Thanh Long Bình Thuận.
2.4.1 Nghề sản xuất nước Mắm ở Miền Trung
2.4.2 Biển Đảo Việt Nam
2.4.3 Lễ hội Kate
2.4.4 Nghề trồng Thanh Long Bình Thuận
2.5 Danh sách các Nhà Hàng Khách Sạn
CHƯƠNG 3: PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
3.1 Kiến nghị
3.2 Kết luận
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

7. Đề cương Báo cáo thực tập xây dựng du lịch

MỞ ĐẦU
1. Lí do chọn đề tài
2. Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu
3. Kết cấu khóa luận
CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH
1.1 Một số khái niệm
1.1.1 Khách du lịch
1.1.2 Nhu cầu du lịch
1.1.3 Chương trình du lịch
1.2 Các yêu cầu trong việc xây dựng chương trình du lịch
1.2.1 Nội dung chương trình du lịch phải phù hợp nội dung của nhu cầu du lịch……
1.2.2 Chương trình du lịch mang tính khả thi
1.2.3 Các yêu cầu khác
1.3 Quy trình xây dựng chương trình du lịch
1.3.1 Nghiên cứu thị trường khách du lịch
1.3.2 Nghiên cứu thị trường cung
1.3.3 Xây dựng mục đích, ý tưởng của chương trình du lịch
1.3.4 Lập hành trình
TIỂU KẾT CHƯƠNG 1
CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VIỆC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CHO THỊ TRƯỜNG KHÁCH NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH TOP VIỆT NAM…………18
2.1 Giới thiệu về Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ và Du lịch T.O.P Việt Nam…
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
2.1.2 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh
2.1.3 Cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ các bộ phận
2.2 Đặc điểm thị trường khách người cao tuổi tại Công ty
2.2.1 Một số chỉ tiêu thống kê khách người cao tuổi
2.2.2 Đặc điểm tâm lý người cao tuổi
2.2.3 Đặc điểm tiêu dùng trong du lịch của người cao tuổi
2.3 Quy trình xây dựng chương trình du lịch dành cho người cao tuổi tại Công ty
2.3.1 Nghiên cứu thị trường khách
2.3.2 Nghiên cứu thị trường cung
2.3.3 Xây dựng mục đích, ý tưởng của chương trình du lịch
2.3.4 Lập hành trình chương trình du lịch cho người cao tuổi
2.4 Đánh giá hoạt động xây dựng chương trình du lịch cho người cao tuổi tại Công ty
2.4.1 Những điểm mạnh
2.4.2 Những điểm yếu
TIỂU KẾT CHƯƠNG 2
CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CHO THỊ TRƯỜNG KHÁCH NGƯỜI CAO TUỔI TẠI CÔNG TY
3.1 Định hướng phát triển của thị trường khách người cao tuổi tại Công ty
3.1.1 Xu hướng phát triển
3.1.2 Phương hướng, mục tiêu phát triển của Công ty
3.2 Điều kiện khi xây dựng chương trình du lịch cho người cao tuổi
3.2.1 Lựa chọn thời điểm thích hợp
3.2.2 Tìm kiếm điểm đến lý tưởng
3.2.3 Chọn tour dành riêng cho người cao tuổi
3.2.4 Chuẩn bị thật kỹ đồ dùng mang theo
3.2.5 Kiểm tra sức khỏe trước khi đi
3.2.6 Chú ý vấn đề bảo hiểm khi đi du lịch
3.2.7 Đảm bảo sức khỏe và ăn uống hợp lý
3.3 Giải pháp xây dựng chương trình du lịch cho thị trường khách người cao tuổi
3.3.1 Đẩy mạnh công tác phân đoạn thị trường và nghiên cứu thị trường
3.3.2 Đa dạng hóa các chương trình du lịch
3.3.3 Triển khai các chương trình du lịch tiếp cận dành cho khách người cao tuổi……
3.3.4 Xây dựng mức giá linh hoạt cho các chương trình du lịch
3.3.5 Tăng cường dịch vụ hướng dẫn cho đối tượng khách người cao tuổi
3.3.6 Đẩy mạnh hoạt động chăm sóc khách hàng
TIỂU KẾT CHƯƠNG 3
KẾT LUẬN
TÀI LIỆU THAM KHẢO

DOWNLOAD


7 mẫu Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp về hoạt động du lịch này, chắc chắc sẽ không đủ đáp ứng yêu cầu của các bạn. Tuy nhiên Thuctap vẫn còn có thêm thời gian để lựa chọn những tài liệu tốt nhất, hữu ích nhất cho các bạn, cho nên hãy follow Thuctap để có cập nhật thật nhanh nhé. Ngoài ra vẫn có thể liên hệ với Thuctap qua Zalo

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo