Đề cương báo cáo thực tập kế toán tiêu thụ hàng hóa

Rate this post

Dưới đây là Đề cương kế toán tiêu thụ hàng hóa tại Công ty mà Thuctaptotnghiep đã chọn lọc từ những bài điểm cao gửi đến các bạn tham khảo. Hy vọng với bài viết này có thể giúp các bạn có thêm tư liệu để làm bài BCTT của mình tốt hơn. Ngoài ra, còn có nhiều mẫu báo cáo của những đề tài khác và bài mẫu được chia sẻ miễn phí, các bạn sinh viên có thể tìm kiếm, tham khảo trong các chuyên mục để tài về tham khảo nhé! Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập tốt nghiệp của mình nhé!

Lưu ý: Trong quá trình làm bài báo cáo thực tập tốt nghiệp, nếu các bạn gặp khó khăn về đề tài hay chưa có công ty thực tập các bạn có thể liên hệ với dịch vụ làm báo cáo thực tập trọn gói qua:

SĐT  / Zalo: https://zalo.me/0934536149


MỤC LỤC

1. Đề cương kế toán tiêu thụ hàng hóa

PHẦN I: TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ HOÀNG GIA .

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển của Công ty cổ phần Kinh tế Hoàng Gia 
1.1.1.Giới thiệu chung về công ty 
1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 
1.2. Đặc điểm kinh doanh và tổ chức kinh doanh của Công ty 
1.2.1. Đặc điểm và ngành nghề kinh doanh 
1.2.2. Đặc điểm tổ chức kinh doanh của công ty 
1.3. Đặc điểm tổ chức quản lý và chức năng nhiệm vụ của công ty 
1.3.1. Cơ cấu tổ chức của công ty 
2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của công ty 
2.1.1. Nội dung tổ chức và chức năng nhiệm vụ của bộ máy kế toán. 
2.1.2. Sơ đồ tổ chức bộ máy kế toán của công ty 
2.2. Đặc điểm vận dụng chế độ, chính sách kế toán của công ty 
2.2.1. Thông tin chung về tổ chức công tác kế toán tại công ty 
2.2.2. Hệ thống chứng từ kế toán 
2.2.3. Hệ thống tài khoản kế toán 
2.2.4. Hệ thống sổ kế toán 
2.3.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty 
2.3.3. Kế toán vốn bằng tiền 
2.2.4. Hệ thống Báo cáo kế toán 
2.3. Đặc điểm tổ chức một số phần hành kế toán chủ yếu tại công ty 
2.3.1. Kế toán hàng hoá tại công ty 

PHẦN II: THỰC TRẠNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY CP KINH TẾ HOÀNG GIA 

2.2. THỰC TẾ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN KINH TẾ HOÀNG GIA. 
2.2.1. Kế toán giá vốn hàng bán 
2.2.2. Kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty 
CHƯƠNG 3: MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ TẠI CP KINH TẾ HOÀNG GIA.
3.1. Đánh giá thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP Kinh tế Hoàng Gia 
3.1.1. Ưu điểm 
3.1.2. Nhược điểm 
3.2. Sự cần thiết và yêu cầu phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại 
3.2.1. Sự cần thiết phải hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP Kinh tế Hoàng Gia 
3.2.2. Yêu cầu để hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Cổ phần Kinh tế Hoàng Gia 
3.3. Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty CP Kinh tế Hoàng Gia 
KẾT LUẬN

Xem thêm: ==> Bảng giá viết thuê báo cáo thực tập


2. Đề cương kế toán tiêu thụ hàng hóa

CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG hoá trong doanh nghiệp thương mại  

 • 1.1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường 
 • 1.1.1 Đặc điểm nền kinh tế thị trường 
 • 1.1.2. Đặc điểm kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường 
 • 1.1.2.1. Bản chất của thương mại và kinh doanh thương mại 
 • 1.1.2.2. Chức năng của hoạt động kinh doanh thương mại
 • 1.1.2.3. Vai trò của hoạt động thương mại trong nền kinh tế thị trường 
 • 1.1.2.4. Đặc điểm kinh doanh thương mại trong nền kinh tế thị trường.  
 • 1.1.3 Hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại.
 • 1.1.3.1. Hoạt động tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại yêu cầu quản lý. 
 • 1.1.3.2. Nhiệm vụ kế toán tiêu thụ hàng hoá.
 • 1.2. Nội dung kế toán tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại
 • 1.2.1. Đặc điểm kế toán tiêu thụ hàng hoá có ảnh hưởng đến công tác kế toán. 
 • 1.2.1.1. Các phương thức bán hàng:
 • 1.2.1.2. Phương thức thanh toán
 • 1.2.1.3. Phạm vi hàng bán 
 • 1.2.1.4. Thời điểm xác định doanh thu
 • Phương pháp kế toán tiêu thụ hàng hoá
 • 1.2.2.1. Chứng từ kế toán sử dụng 
 • 1.2.2.2. Tài khoản sử dụng 
 • 1.2.2.3. Phương pháp kế toán. 
 • 1.2.2.4.  Sổ kế toán theo hình thức Nhật ký chứng từ . 
 • 1.2.3. Các phương pháp xác định trị giá vốn hàng xuất bán. 
 • 1.2.4. Báo cáo kết quả hoạt động tiêu thụ
 • 1.2.3.1. Phương pháp xác định giá thực tế của hàng xuất bán 
 • 1.2.3.2. Phân bổ chi phí thu mua cho hàng tiêu thụ

Chương II: Thực trạng công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại Công ty dịch vụ Thương Mại -Tràng thi . 

 • 2.1.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý kinh doanh tại công ty có ảnh hưởng tới kế toán tiêu thụ hàng hoá. 
 • 2.1.1.Vài nét về quá trình hoạt động, phát triển của công ty dịch vụ thương mại Tràng Thi. 
 • 2.1.2.Chức năng và nhiệm vụ . 
 • 2.1.3. Sơ đồ tổ chức bộ máy quản lý công ty
 • 2.1.4. Một số kết quả hoạt động của Công ty trong những năm gần đây
 • 2.2 Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán tại Công ty Thương mại Dịch vụ Tràng Thi.  
 • 2.3. Hình thức sổ áp dụng trong công ty.   
 • 2.4. Tình hình thực tế công tác kế toán tiêu thụ hàng hoá tại công ty Thương Mại- Dịch vụ Tràng Thi.  
 • 2.4.1 Các vấn đề chủ yếu có liên quan đến quá trình tiêu thụ hàng hoá của doanh nghiệp.  
 • 2.4.1.1. Thị trường tiêu thụ hàng hoá chủ yếu của doanh nghiệp
 • 2.4.1.2. Cách phát triển bán hàng mà doanh nghiệp đang thực hiện.  
 • 2.4.2. Kế toán tổng hợp quá trình tiêu thụ hàng hoá. 
 • 2.4.2.1. Chứng từ sử dụng. 
 • 2.4.2.2 Tài khoản sử dụng.  
 • 2.4.2.3. Trình tự hạch toán.
 • 2.4.2.4.Sổ kế toán. 

Chương III: Hoàn thiện công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty thương mại Tràng Thi 

 • 3.1. Nhận xét chung về công tác kế toán bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty
 • 3.2. Hoàn thiện công tác bán hàng và xác định kết quả tiêu thụ hàng hoá tại công ty Kết luận 

Xem thêm: Lời mở đầu báo cáo thực tập kế toán tiêu thụ hàng hóa


3. Đề cương kế toán tiêu thụ hàng hóa

CHƯƠNG I- CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI 

 • I- Đặc điểm và nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong các doanh nghiệp thương mại
 • Đặc điểm nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong các DNTM 
 • Nhiệm vụ kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong DNTM 
 • II- Phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại
 • Phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại kế tóan hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên 
 • Phương pháp kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá trong doanh nghiệp thương mại kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kiểm kê định kỳ 

CHƯƠNG II– THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HOÁ Ở CÔNG TY  THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI         

 • Đặc điểm tổ chức kinh doanh của Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi 
 • Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của Công ty 
 • II- Quá trình hạch toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá tại Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi  
 • Đặc điểm nghiệp vụ tiêu thụ của Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi 
 • Kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi 

CHƯƠNG III– PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN KẾ TOÁN NGHIỆP VỤ TIÊU THỤ Ở CÔNG TY THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRÀNG THI  

 • I- Đánh giá thực trạng kế toán nghiệp vụ tiêu thụ hàng hoá của Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi    
 • Ưu điểm 
 • Nhược điểm
 • II- Một số ý kiến đề xuất nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi 
 • Ý kiến thứ nhất: Hoàn thiện khâu bán hàng 
 • Ý kiến thứ hai: Hoàn thiện hệ thống sổ sách kế toán
 • Ý kiến thứ ba: Hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hoá ở Công ty Thương mại dịch vụ Tràng Thi
 • Kết luận 

Xem thêm: 16 Mẫu lời mở đầu ngành kế toán


4. Đề cương kế toán tiêu thụ hàng hóa

PHẦN I    KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TY TNHH TM HÀ THI

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
 • 1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán
 • 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán và các phần hành kế toán
 • 1.4.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán
 • 1.4.2.1. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH TM HÀ THI
 • 1.4.2.2. Tình hình vận dụng Sổ kế toán tại công ty.       

PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH TM HÀ THI

 • 2.1. Đặc điểm hàng hoá và quá trình tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM HÀ THI:
 • 2.1.1. Đặc điểm hàng hoá của công ty:
 • 2.1.2. Hình thức bán hàng và phương thức thanh toán:
 • 2.2. Kế toán giá vốn hàng bán:
 • 2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán:
 • 2.2.2. Thủ tục chứng từ.
 • Biểu số 03: Trích phiếu nhập kho ngày 2/12/2009.
 • Biểu số 04: Trích Hoá đơn GTGT mua xăng A92 ngày 2/12   
 • Biểu số 05: Trích phiếu xuất kho 1287 ngày 4/12/2009.
 • Biểu số 06: Trích phiếu xuất kho 1290 ngày 4/12/2009
 • 2.2.3. Tài khoản và phương pháp kế toán
 • Biểu số 07: Trích Bảng kê hàng gửi bán đã tiêu thụ tại Đại lý số 1, ngày 5/12/2009
 • Biểu số 08: Trích chứng từ ghi sổ Xuất hàng hóa ngày 5/12/2009
 • Biểu số 09: Trích chứng từ ghi sổ số 1259 ngày 5/12/2009
 • Biểu số 10: Trích sổ chi tiết TK 156 – Hàng hóa, chi tiết: Xăng A92 tháng 12 năm 2009
 • Biểu số 11: Trích Bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa tháng 12/2009
 • Biểu số 12: Trích Sổ chi phí Giá vốn hàng bán tháng 12/2009
 • Biểu số 13: Trích Sổ cái TK 156 tháng 12/2009
 • Biểu số 14: Trích Sổ cái TK 157 tháng 12/2009
 • Biểu số 15: Trích Sổ cái TK 632 Tháng 12/2009
 • 2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ:
 • Biểu số 16: Trích hóa đơn GTGT số 0072406 ngày 4/12/2009
 • Biểu số 17: Trích sổ chi tiêt bán hàng tháng 12/2009
 • Biểu số 18: Trích chứng từ ghi sổ số 1249 ngày 5/12/2009
 • Biểu số 19: Trích Phiếu đặt hàng số 683 ngày 22/12/2009
 • Biểu số 20: Trích hóa đơn GTGT số 0072869  ngày 22/12/2009
 • Biểu số 21: Trích Sổ cái TK 511-Doanh thu bán hàng tháng 12/2009
 • 2.4. Kế toán thuế giá trị gia tăng
 • Biểu số 22: Trích Chứng từ ghi sổ số 1285 ngày 31/12/2009  
 • Biểu số 23: Trích sổ cái TK 333 – Thuế GTGT đầu ra phải nộp tháng 12/2009
 • Biểu số 24: Trích bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào tháng 12/2009
 • Biểu số 25: Trích  Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra tháng 12/2009.
 • 2.5. Kế toán các khoản phải thu khách hàng:       
 • Biểu số 27: Trích Sổ chi tiết TK 131 – Chi tiết: Công ty CP Xây lắp điện 1
 • Biểu số 28: Trích Sổ tổng hợp công nợ theo tài khoản tháng 12/2009
 • Biểu số 29: Trích Sổ cái TK 131 – Phải thu khách hàng tháng 12/2009
 • 2.6. Kế toán chi phí nghiệp vụ kinh doanh ở công ty TNHH TM HÀ THI:
 • Biểu số 30: Trích chứng từ ghi sổ tập hợp chi phi quản lý doanh nghiệp Số 1293 ngày 5/12/2009
 • Biểu số 31: Trích sổ chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 12/2009
 • Biểu số 32: Trích Sổ cái TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 12/2009
 • Biếu số 33: Trích Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ năm 2009

PHẦN III MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA Ở CÔNG TY TNHH TM HÀ THI

I. NHẬN XÉT CHUNG:

 1. Ưu điểm:
 2. Những tồn tại cần khắc phục:
 3. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ ƯU – NHƯỢC ĐIỂM VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA
 4. Ưu điểm
 5. Những tồn tại cần khắc phục:

II. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ NHẰM HOÀN THIỆN KẾ TOÁN TIÊU THỤ TẠI CÔNG TY TNHH TM HÀ THI

          KẾT LUẬN

Xem thêm: Lời kết luận báo cáo thực tập kế toán tiêu thụ hàng hóa


5. Đề cương kế toán tiêu thụ hàng hóa

PHẦN I    KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY TNHH TM Thụy Dương

 • 1.1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty
 • 1.2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
 • 1.3. Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý của công ty.
 • 1.4. Đặc điểm tổ chức kế toán           
 • 1.4.1. Tổ chức bộ máy kế toán và các phần hành kế toán
 • 1.4.2. Tổ chức hệ thống sổ kế toán
 • 1.4.2.1. Chế độ kế toán áp dụng tại công ty TNHH TM Thuỵ Dương
 • 1.4.2.2. Tình hình vận dụng Sổ kế toán tại công ty.

PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TIÊU HÀNG HÓA TẠI CÔNG TY TNHH TM THỤY DƯƠNG

 • 2.1. Đặc điểm hàng hoá và quá trình tiêu thụ hàng hoá tại công ty TNHH TM Thụy Dương:
 • 2.1.1. Đặc điểm hàng hoá của công ty:
 • 2.1.2. Hình thức bán hàng và phương thức thanh toán:
 • 2.2. Kế toán giá vốn hàng bán:
 • 2.2.1. Phương pháp xác định giá vốn hàng bán:
 • 2.2.2. Thủ tục chứng từ.
 • Biểu số 03: Trích phiếu nhập kho ngày 2/12/2007.
 • Biểu số 04: Trích Hoá đơn GTGT mua xăng A92 ngày 2/12
 • Biểu số 05: Trích phiếu xuất kho 1287 ngày 4/12/2007.
 • Biểu số 06: Trích phiếu xuất kho 1290 ngày 4/12/2007.
 • 2.2.3. Tài khoản và phương pháp kế toán
 • Biểu số 07: Trích Bảng kê hàng gửi bán đã tiêu thụ tại Đại lý số 1, ngày 5/12/2007
 • Biểu số 08: Trích chứng từ ghi sổ Xuất hàng hóa ngày 5/12/2007
 • Biểu số 09: Trích chứng từ ghi sổ số 1259 ngày 5/12/2007
 • Biểu số 10: Trích sổ chi tiết TK 156 – Hàng hóa, chi tiết: Xăng A92 tháng 12 năm 2007
 • Biểu số 11: Trích Bảng tổng hợp chi tiết hàng hóa tháng 12/2007
 • Biểu số 12: Trích Sổ chi phí Giá vốn hàng bán tháng 12/2007
 • Biểu số 13: Trích Sổ cái TK 156 tháng 12/2007
 • Biểu số 14: Trích Sổ cái TK 157 tháng 12/2007
 • Biểu số 15: Trích Sổ cái TK 632 Tháng 12/2007
 • 2.3. Kế toán doanh thu bán hàng và các khoản giảm trừ:
 • Biểu số 16: Trích hóa đơn GTGT số 0072406 ngày 4/12/2007
 • Biểu số 17: Trích sổ chi tiêt bán hàng tháng 12/2007           
 • Biểu số 18: Trích chứng từ ghi sổ số 1249 ngày 5/12/2007  
 • Biểu số 19: Trích Phiếu đặt hàng số 683 ngày 22/12/2007
 • Biểu số 20: Trích hóa đơn GTGT số 0072869  ngày 22/12/2007
 • Biểu số 21: Trích Sổ cái TK 511-Doanh thu bán hàng tháng 12/2007
 • 2.4. Kế toán thuế giá trị gia tăng
 • Biểu số 22: Trích Chứng từ ghi sổ số 1285 ngày 31/12/2007
 • Biểu số 23: Trích sổ cái TK 333 – Thuế GTGT đầu ra phải nộp tháng 12/2007
 • Biểu số 24: Trích bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa mua vào tháng 12/2007
 • Biểu số 25: Trích  Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa bán ra tháng 12/2007.
 • 2.5. Kế toán các khoản phải thu khách hàng:
 • Biểu số 27: Trích Sổ chi tiết TK 131 – Chi tiết: Công ty CP Xây lắp điện 1
 • Biểu số 28: Trích Sổ tổng hợp công nợ theo tài khoản tháng 12/2007
 • Biểu số 29: Trích Sổ cái TK 131 – Phải thu khách hàng tháng 12/2007
 • 2.6. Kế toán chi phí nghiệp vụ kinh doanh ở công ty TNHH TM Thụy Dương:
 • Biểu số 30: Trích chứng từ ghi sổ tập hợp chi phi quản lý doanh nghiệp Số 1293 ngày 5/12/2007.
 • Biểu số 31: Trích sổ chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 12/2007
 • Biểu số 32: Trích Sổ cái TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp tháng 12/2007
 • Biếu số 33: Trích Sổ đăng ký chứng từ ghi sổ năm 2007

PHẦN III MỘT SỐ NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ VỀ KẾ TOÁN TIÊU THỤ HÀNG HÓA Ở CÔNG TY TNHH TM THỤY DƯƠNG

 • 1- Nhận xét chung:
 • Ưu điểm:
 • Những tồn tại cần khắc phục:
 • 2- Nhận xét – đánh giá ưu điểm kế toán tiêu thụ
 • Ưu điểm
 • Những tồn tại cần khắc phục:
 • 3- Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện kế toán tiêu thụ hàng hóa của Công ty TNHH Thương mại Thụy Dương
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD

Xem thêm: ==> Dịch vụ viết thuê báo cáo thực tập 

Xem thêm: Kho 999+ báo cáo thực tập quản trị nguồn nhân lực

Lời kết: Trên đây là Đề cương báo cáo thực tập kế toán tiêu thụ hàng hóa mà Thuctaptotnghiep đã chọn lọc từ những bài điểm cao gửi đến các bạn tham khảo. Hy vọng với bài viết này có thể giúp các bạn có thêm tư liệu để làm bài BCTT của mình tốt hơn. Ngoài ra, nếu thời gian viết bài quá gấp cần người viết thuê hay các bạn đang thiếu tài liệu để làm bài thì có thể liên hệ qua zalo: 0934.536149. Chúc các bạn làm tốt bài báo cáo thực tập của mình.

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo