Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược, 9đ

Rate this post

Bài viết này Thuctap chia sẻ đến các bạn Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược, dành cho các bạn sinh viên đang theo học chuyên ngành Dược tham khảo. Đây là mẫu đề cương Thuctap chọn lọc từ bài 9đ của một bạn sinh viên khóa trước học chuyên ngành Dược, nhằm giúp các bạn có thêm tài liệu hữu ích để làm bài của mình tốt hơn. Tham khảo thêm nhiều tài liệu khác về ngành Dược trên trang của Thuctap, tải miễn phí ngay mẫu Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược dưới bài viết này.

Ngoài ra, trong quá trình làm bài các bạn cần người hỗ trợ, cần người viết thuê thì chủ động liên hệ trực tiếp với Thuctap qua zalo!


Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược

PHẦN 1: KIẾN THỨC CHUYÊN NGHÀNH
Bài 1: Tương tác thuốc: ( 4 tiết)
Mục tiêu:
1.Trình bày được các tương tác thuốc- thuốc; thuốc với thức ăn, đồ uống
2.Làm việc nhóm: khảo sát tương tác thuốc -thuốc, mức độ tương tác thuốc -thuốc, đánh giá và xử lý tương tác thuốc -thuốc.
3.Làm việc cả lớp: từng nhóm lần lượt trình bày trước lớp về khảo sát tương tác thuốc -thuốc, mức độ tương tác thuốc -thuốc, đánh giá và xử lý tương tác thuốc -thuốc. ( Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược, 9đ )

XEM THÊM: DỊCH VỤ VIẾT THUÊ BÁO CÁO THỰC TẬP

Bài 2: sử dụng thuốc cho các nhóm đối tượng đặc biệt
Mục tiêu
1. Phân tích được những nguyên tắc và các ảnh hưởng của thuốc khi dùng cho phụ nữ có thai đối với thai nhi; khi dùng thuốc cho phụ nữ cho con bú đối với trẻ bú mẹ.
2. Trình bày được nhưng vấn đề cần lưu ý khi sử dụng thuốc cho trẻ em và người cao tuổi.
Bài 3: hướng dẫn hoạt động giám sát phản ứng có hại của thuốc
( ADR) tại các cơ sở dược
Mục tiêu
1. Nâng cao nhận thức về vấn đề an toàn trong sử dụng thuốc
2. Phát hiện sớm các vấn đề an toàn thuốc, kịp thời xử trí và chủ động thự chiện các biện pháp dự phòng, tăng cường sử dụng thuốc hợp lý
3. Quản lý an toàn thuốc tại Việt Nam
4. Biết được sai sót về thuốc là gì? Các tình huống, yếu tố dẫn đến sai sót về thuốc và cách phòng ngừa sai sót trong sử dụng thuốc. ( Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược, 9đ )

PHẦN 2: PHÁP LUẬT VÀ QUẢN LÝ CHUYÊN MÔN DƯỢC
Bài 1: luật dược
Mục tiêu
1. Trình bày được những khái niệm chung của luật Dược
2. Trình bày được nhưng quy định cụ thể của luật Dược
Bài 2: các nghị định và thông tư cụ thể hóa Dược
Mục tiêu:
1. Hiểu và vận dụng được các quy định cụ thế trong việc hành nghề Dược.
2. Trình bày và thực hiện các quy trình thu hồi và xử lý thuốc ở cơ sở kinh doanh Dược.
3. Hiểu được quy định về danh mục thuốc kiểm soát đặc biệt.
Bài 3 : Các chính sách của Đảng và nhà nước về công tác y tế
Mục tiêu
1. Nâng cao nhận thức về vấn đề sản xuất quản lý và kinh doanh dược trong giao đoạn hiện nay.
2. Phát hiệ sớm các vấn đề mất an ninh trật tự xã hội khi sai sót trong quản lý về y dược và chủ động thực hiện các biện pháp dự phòng.
3. Chiến lược phát triển y tế theo nghị quyết.

XEM THÊM: KHO 999+ TÀI LIỆU BÁO CÁO THỰC TẬP

PHẦN 3: KỸ NĂNG VÀ CÁC KỸ THUẬT TRONG HÀNH NGHỀ DƯỢC
A. Kỹ năng và các kỹ thuật trong hoạt động chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở kinh doanh dược.
I. Kỹ thuật thiết kế nhà thuốc đạt tiêu chuẩn GPP
PHẦN LÝ THUYẾT
BÀI 1: NGUYÊN TẮC THỰC HÀNH TỐT NHÀ THUỐC
Mục tiêu
1. Các nguyên tắc của GPP ( Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược, 9đ )
2. Một số thuật ngữ trong GPP
3. Các yêu cầu về tiêu chuẩn cho nhà thuốc GPP
BÀI 2: QUY TRÌNH THAO TÁC ( SOP)
Mục tiêu
1. Các SOP cần có tại nhà thuốc GPP
2. Các nội dung chính của SOP
3. Các yêu cầu khi viết SOP
PHẦN THỰC HÀNH
Mục tiêu: viết các SOP
1. SOP về đào tạo nhân viên nhà thuốc
2. SOP về Mua thuốc và kiểm tra chất lượng đầu vào
3. SOP về sắp xếp bảo quản thuốc
4. SOP về bán thuốc theo đơn
5. SOP về bán thuốc không theo đơn
6. SOP về Bảo quản và theo dõi chất lượng thuốc.
7. SOp về giải quyết khiếu nại và thu hồi thuốc.
8. SOp về vệ sinh nhà thuốc
9. SOP về ghi chép nhiệt độ, độ ẩm tại nhà thuốc

II. Kỹ năng bán lẻ thuốc

PHẦN LÝ THUYẾT
Bài 1: khái niệm và quy trình bán hàng chuyên nghiệp
Mục tiêu:
1. Hệ thống bảy bước bán hàng
2. Tiêu chuẩn của kỹ năng bán hàng
3. Đặc tính của nhân viên bán hàng
4. Nhu cầu của khách hàng
Bài 2: các kỹ thuật bán hàng
Mục tiêu:
1. Đặc tính và lợi ích sản phẩm
2. Câu lợi ích
3. Thăm dò ( Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược, 9đ )
4. Xử lý phản đối
5. Kết thúc
Bài 3: chuẩn bị bán hàng và bán hàng
Mục tiêu
1. Xác định khách hàng tiềm năng
2. Sắp xếp cuộc hẹn
3. Kế hoạch bán hàng và chuẩn bị bán hàng
4. Khám phá nhu cầu và trình bày lợi ích
5. Xử lý phản đối và kết thúc
PHẦN THỰC HÀNH
THỰC HÀNH 1
Thảo luận, làm bài tập tình huống vận dụng các bược của quy gtrifnh bán hàng và các kỹ thuật bán hàng chuyên nghiệp
THỰC HÀNH 2: Đánh giá và phản hồi thực hành

Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược
Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược

III. Kỹ năng xây dựng kế hoạch Giới thiệu thuốc
PHẦN LÝ THUYẾT
Bài 1: thông tin để giới thiệu thuốc cho cán booj y tế
Mục tiêu:
1. Các hình thức giới thiệu thuốc
2. Trách nhiệm và giới hạn thông tin để giới thiệu thuốc cho cán bộ y tế
3. Yêu cầu, trrasch nhiệm của người giới thiệu thuốc
4. Nội dung tài liệu thông tin thuốc cho cán bộ y tế
5. Hội thảo giới thiệu thuốc chop cán bộ y tế
Bài 2: Quảng Cáo Thuốc
Mục tiêu
1. Các hình thức quảng cáo thuốc
2. Nội dung quảng cáo thuốc
Bài 3: Marketing Dược
Mục tiêu
1. Tổng quan về Marketing Dược
2. Hệ thống Marketing hỗn hợp
PHẦN THỰC HÀNH
Thực hành 1: làm bài tập nhóm : xây dựng kế hoạch marketing cho một sản phẩm cụ thể
Thực hành 2: làm bài tập nhóm : chuẩn bị hồ sơ đăng ký hội thảo giới thiệu thuốc

B. Kỹ năng và kỹ thuật về đảm bảo chất lượng của cơ sở thuốc
I. Kỹ thuật xây dựng kho bảo quản đạt tiêu chuẩn GSP
PHẦN LÝ THUYẾT ( Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược, 9đ )
Bài 1: nguyên tắc thực hành tốt bảo quản thuốc ( GSP)
Mục tiêu:
1. Mục đích
2. Các yêu cầu của kho thuốc GSP
Bài 2: tổ chức thực hiện GSP
Mục tiêu: Hồ sơ đăng ký kiểm tra “ Thực hành tốt bảo quản thuốc”
PHẦN THỰC HÀNH
Thực hành 1: chuẩn bị hồ sơ đăng ký kiểm tra “ thực hành tốt bảo quản thuốc”
Thực hành 2: viết các SOP
1. SOP tiếp nhận thuốc
2. SOP đổi hàng, tả hàng
3. SOP cấp phát hàng
4. SOP về ghi chép nhiệt độ, độ ẩm tại kho thuốc.II. Kỹ năng trong công tác bảo quản chất lượng
PHẦN LÝ THUYẾT
Bài 1: công tác bảo quản chất lượng thuốc
Mục tiêu:
1. Chức năng nhiệm vụ của QA
2. Công việc của QA
3. Mối quan hệ của QA với các bộ phận khác
PHẦN THỰC HÀNH
Thực hành 1: viết hồ sơ lô
Thực hành 2: viết các SOP thường quy

III. Kỹ năng và kỹ thuật trong công tác kiểm nghiệm thuốc
PHẦN LÝ THUYẾT
Bài 1: công tác kiểm nghiệm
Mục tiêu
1. Một số thuật ngữ liên quan đế kiểm nghiệm thuốc
2. Các giai đoạn chính trong công tác kiểm nghiệm
Bài 2: xây dựng và thẩm định quy trình phân tích
Mục tiêu:
1. Các loại quy trình phân tích
2. Các chỉ tiêu trong thẩm định quy trình phân tích ( Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược, 9đ )

XEM THÊM: DANH SÁCH BÁO CÁO THỰC TẬP Y DƯỢC

PHẦN THỰC HÀNH
Xây dựng đề cương thẩm định quy trình phân tích

C. Kỹ năng và kỹ thuật trong công tác Dược Lâm sàng của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
I. Kỹ năng thông tin thuốc
PHẦN LÝ THUYẾT
Bài 1: giới thiệu thông tin thuốc ( DI) và quy trình thông ti thuốc
Mục tiêu:
1. Khái nệm DI và hoạt động cụ thể của DI
2. Quy trình DI 7 bước
3. Phân loại các nguồn thông tin
4. Cách phân loại câu hỏi thoonh tin thuốc
5. Ví dụ quy trình DI hoàn chỉnh
Bài 2: các nguồn thông tin
Mục tiêu:
1. Ưu nhược điểm của nguồn thông tin
2. Các nguồn thông tin cấp 3
3. Các cơ sở dữ liệu ( CSDL) điện tử
4. Các nguồn thông tin cấp 1
5. Các nguồn thông tin cấp 2
Bài 3: các nguồn thông tin Internet và CSDL điện tử
Mục tiêu ( Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược, 9đ )
1. Các nguồn thông tin trên Internet
2. Các cơ sở dữ liệu điện tử theo chủ đề
3. Cách đánh giá website bất kì
PHẦN THỰC HÀNH: THỰC HÀNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG ( EBP) VÀ CÁCH TIẾP CẬN THÔNG TIN
1. Khái niệm EBP và quy trình EBP
2. Cách xây dựng câu hỏi lâm sàng PICO
3. Bậc thang xây dựng bằng chứng
4. Cách tiếp cận thông tin hoàn chỉnh

DOWNLOAD


Các bạn có thể tham khảo nhiều tài liệu liên quan hơn về bài mẫu Đề cương Báo cáo thực tập tốt nghiệp ngành Dược trên trang của Thuctap. Thời gian sắp tới các tài liệu liên quan hơn sẽ được cập nhật, các bạn nhớ theo dõi Thuctap nhé!

0 0 đánh giá
Article Rating
Theo dõi
Thông báo của
guest
0 Comments
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận
Contact Me on Zalo